PyCharm 2018.2 klavye kısayolları

PyCharm 2018.2

Zeynel Abidin Öztürk -
2 years ago
- Kısayollar
Ctrl + /

Geçerli satırı veya açıklama içeren seçili bloğu açıklamaya dönüştür / açıklamayı iptal et

Ctrl + ↑   Shift + /

Blok açıklamalar içeren kodu açıklamaya dönüştür / açıklamayı iptal et

Ctrl + Q

İmlecin bulunduğu sembolle ilgili dokümantasyonu içeren bir açılır pencere göster

veya Alt +
Ctrl + ↑   Shift + Alt + H

Geçerli dosyadaki vurgulamayı yapılandırmak için vurgulama seviyesi açılır penceresini göster

Ctrl + P

İmleçteki metod çağrısının parametrelerini göster

Alt + Q

Görünmediğinde geçerli metodu veya sınıf bildirimini göster

Ctrl + F1

İmleçteki hata veya uyarının açıklamasını göster

↑   Shift + F1

Seçili öğenin dokümantasyonunu web tarayıcısında aç

Ctrl + O

Geçerli sınıfta base sınıf metodlarını override et

Ctrl + Alt + T

Seçili kod parçasını if, do, etiket veya diğer yapıcılarla sar

Ctrl + Space

Herhangi bir sınıf, metod veya değişken için kod tamamlama

veya Alt + /
Ctrl + ↑   Shift + Space

Arama listesini beklenen türe göre filteleyerek Kod Tamamlama

Alt + /

Geçerli görünürlük kapsamındaki sınıfların, metodların, anahtar kelimelerin ve değişkenlerin isimlerini inceler

Ctrl + J

Belirtilen önekle başlayan bir açılır liste göster

Ctrl + Alt + J

Seçimi şablonlardan biri ile çevreleyin.

⭾ Tab

Şablonlarda: İmleci sonraki şablon değişkenine taşı

↑   Shift + ⭾ Tab

Şablonlarda: İmleci önceki şablon değişkenine taşı

⤶ Enter

Arama listesinde: Öğe seç

⤶ Enter

Düzenleyicide: Yeni bir satıra gir ve imleci başlangıcına yerleştir. PyCharm, Enter tuşuna bastığınızda sözdizimsel hataları önlemek için ters eğik çizgi karakteri ekler

⭾ Tab

Düzenleyicide, seçim varken: Seçilen satırların girintisini artır

⭾ Tab

Düzenleyicide, seçim yapılmadan: Sekme sembolü (veya karşılık gelen sayıda boşluk karakter) ekle

⭾ Tab

Arama listesinde, imleçten sonra kod yoksa: Öğe seç

⭾ Tab

Arama listesinde, imleçten sonra kod varsa: Öğe seç ve sonrasındaki kodu onunla değiştir

Del

Düzenleyicide: Seçili sembolü / bloğu sil

Del

Kullanım görünümünde: Seçilen öğeyi hariç tut

Del

Diğer görünümlerde: Seçilen öğeleri kaldır

⬅ Backspace

Karetin solundaki bir karakteri sil

Ctrl + Z

Son işlemi geri al

Ctrl + ↑   Shift + Z

Geri alınan son işlemi tekrar yap

Ctrl + X

Geçerli satırı veya seçili kod bloğunu panoya kes

Ctrl + C

Geçerli satırı veya seçili kod bloğunu panoya kopyala

Ctrl + V

Panodan imleç konumuna yapıştır

Ctrl + ↑   Shift + V

Seçili girişi panodan imleç konumuna yapıştır

İmleci bir satır yukarı taşı

↑   Shift +

Metni seçerek imleci bir satır yukarı taşı

İmleci bir satır aşağı taşı

↑   Shift +

Metni seçerek imleci bir satır aşağı taşı

İmleci bir karakter sola taşı

↑   Shift +

Metni seçerek imleci bir karakter sola taşı

İmleci bir karakter sağa taşı

↑   Shift +

Metni seçerek imleci bir karakter sağa taşı

Ctrl + Page Down

İmleci sayfanın en altına taşı

Ctrl + Shift + Page Down

Metni seçerek imleci sayfanın en altına taşı

Ctrl + Page Up

İmleci sayfanın en üstüne taşı

Ctrl + Shift + Page Up

Metni seçerek imleci sayfanın en altına kadar taşı

Page Down

İmleci bir sayfa aşağı taşı

Shift + Page Down

Metni seçerek imleci bir sayfa aşağı taşı

Page Up

İmleci bir sayfa yukarı taşı

Shift + Page Up

Metni seçerek imleci bir sayfa yukarı taşı

Ctrl +

Metni bir satır aşağı kaydır

Ctrl + M

İmleçteki satırı ekranın ortasına kaydır

Ctrl +

Metni bir satır yukarı kaydır

End

İmleci satırın sonuna taşı

↑   Shift + End

Metni seçerek imleci satırın sonuna taşı

Home

İmleci satırın başlangıcına taşı

↑   Shift + Home

Metni seçerek imleci satırın başına taşı

Ctrl +

İmleci sonraki kelimeye taşı

Ctrl + ↑   Shift +

Metni seçerek imleci sonraki kelimeye taşı

Ctrl +

İmleci önceki kelimeye taşı

Ctrl + ↑   Shift +

Metni seçerek imleci önceki kelimeye taşı

Ctrl + End

İmleci metnin sonuna taşı

Ctrl + ↑   Shift + End

İmleci seçerek metnin sonuna taşı

Ctrl + Home

İmleci metnin başına yerleştir

Ctrl + ↑   Shift + Home

İmleci, seçerek metnin başına taşı

Ctrl + A

Düzenleyicide açılan tüm metni seç

Ctrl + Y

İmlecin bulunduğu konumdaki satırı sil

Ctrl + Del

Sözcüğü imleçten başlayarak sözcüğün sonuna kadar sil

Ctrl + ⬅ Backspace

Sözcüğü imleçten başlayarak sözcüğün başına kadar sil

Insert

Ekleme / üzerine yazma modları arasında geçiş yap

Ctrl + D

İmleçteki seçili bloğun veya satırın kopyasını oluştur

Ctrl + ↑   Shift + U

Seçilen metin bloğunu büyük / küçük harfe dönüştür

Ctrl + ]

İmleci geçerli kod bloğunun sonuna taşı, blok sınırlarını vurgula

Ctrl + ↑   Shift + ]

İmleci geçerli kod bloğunun sonuna taşı, kodu imlecin ilk konumundan itibaren seç

Ctrl + [

İmleci geçerli kod bloğunun başına taşı, blok sınırlarını vurgula

Ctrl + ↑   Shift + [

İmleci geçerli kod bloğunun başına taşı, kodu imlecin ilk konumundan itibaren seç

↑   Shift + ⤶ Enter

Geçerli girinti seviyesine göre imlecin konumundan itibaren yeni bir satıra başla

Ctrl + Alt + ⤶ Enter

Geçerli satırdan önce yeni bir satır başlat

Ctrl + ↑   Shift + J

Seçili satırları bir satırda birleştir veya imlecin bulunduğu satırı sonraki satırla birleştir

Ctrl + ⤶ Enter

Seçilen satırı, imlecin bulunduğu yerde böl, imleci ilk satırın sonunda bırak. Bu kısayol, satırı ters eğik çizgi eklemeden böler

Ctrl + W

Geçerli imleç konumundan başlayarak ardışık olarak artan kod blokları seç

Ctrl + ↑   Shift + W

Eylem tarafından yapılan seçimi sırayla kaldır

⭾ Tab

Seçilen bloğu sonraki girinti seviyesine taşı

↑   Shift + ⭾ Tab

Seçilen bloğu önceki girinti seviyesine taşı

Ctrl + Alt + I

Geçerli satırın veya seçili bloğun girintisini Kod Stili ayarlarına göre artır

Ctrl + Num +

Şu anki daraltılmış parçayı genişlet

Ctrl + Num -

Şu anki katlama bölgesini daralt

Ctrl + Alt + Num +

Şu anki katlanmış parçayı ve içindeki tüm bağımlı daratlılmış katlama bölgelerini genişlet

Ctrl + Alt + Num -

Şu anki katlama parçasını ve içindeki tüm bağımlı katlama bölgelerini daralt

Ctrl + ↑   Shift + Num +

Seçimdeki tüm daraltılmış parçaları genişlet veya hiçbir şey seçilmemişse, geçerli dosyadaki tüm daraltılmış parçaları genişlet

Ctrl + ↑   Shift + Num -

Seçimdeki tüm katlama bölgelerini daralt veya hiçbir şey seçilmemişse, daralt

Ctrl + Num * sonra 1

Geçerli parçayı ve belirtilen seviyeye kadar iç içe geçmiş tüm parçaları genişlet

veya Ctrl + Num * sonra 2
veya Ctrl + Num * sonra 3
veya Ctrl + Num * sonra 4
veya Ctrl + Num * sonra 5
Ctrl + ↑   Shift + Num * sonra 1

Dosyadaki tüm daraltılmış parçaları belirtilen iç içe geçme seviyesine kadar genişlet

veya Ctrl + ↑   Shift + Num * sonra 2
veya Ctrl + ↑   Shift + Num * sonra 3
veya Ctrl + ↑   Shift + Num * sonra 4
veya Ctrl + ↑   Shift + Num * sonra 5
Ctrl + .

Seçili parçayı daralt ve "katlanabilir" yapmak için özel bir katlama bölgesi oluştur / Geçerli parçayı genişlet ve karşılık gelen özel katlama bölgesini kaldırarak parçayı "katlanmaz" yap

↑   Shift + F10

Programı çalıştır

↑   Shift + Alt + F10

Çalıştır / hata ayıklama yapılandırmasını hızlıca seçin ve çalıştırın veya düzenleyin

Ctrl + F5

Çalıştırmayı aynı ayarlarla, Run aracı penceresinin aynı sekmesi odaktayken tekrarla

↑   Shift + F10

Çalıştırmayı aynı ayarlarla, düzenleyici penceresinin aynı sekmesi odaktayken tekrarla

↑   Shift + F9

Programda hata ayıkla

↑   Shift + Alt + F9

Hızlıca çalıştır / hata ayıklama yapılandırmayı seç ve hata ayıkla veya düzenle

F8

Geçerli dosyada bir sonraki satıra adımla. Stepping Through the Program'a göz atın

F7

Sonraki çalıştırılan satıra adımla. Stepping Through the Program'a göz atın

↑   Shift + F7

Geçerli satır birden fazla metod çağrısı ifadesi içeriyorsa, adım atılacak metodu seçin. Choosing a Method to Step Into'ya göz atın

↑   Shift + F8

Mevcut metoddan döndükten sonra ilk çalıştırılan satıra adım atın. Program aracılığıyla Stepping Through the Program'a göz atın

↑   Shift + Alt + F8

Bu metodda veya dosyada bir sonraki satıra kadar yürütün, geçerli yürütme noktasında başvurulan metodları atlayın  ve kesme noktalarını göz ardı edin. Stepping Through the Program'a göz atın

↑   Shift + Alt + F7

Metod atlanacak olsa bile şu anki çalıştırma noktasında çağırılan metoda adımlar. Stepping Through the Program'a bakın

Alt + F9

İmlecin bulunduğu satıra kadar çalıştır. Stepping Through the Program'a göz atın

Ctrl + Alt + F9

İmlecin bulunduğu satıra kadar çalıştır, kesme noktalarını yok say. Stepping Through the Program'a göz atın

F9

Programı çalıştırmaya devam et

↑   Shift + F2

Hata ayıklama oturumunu sonlandır

Alt + F8

Keyfi bir ifadeyi değerlendir

Ctrl + Alt + F8

Deyimi İfade Et diyaloğunu aramadan keyfi bir ifadeyi değerlendirin.

Ctrl + F8

Geçerli satırdaki kesme noktasını değiştir.

Ctrl + ↑   Shift + F8

Tüm kesme noktalarını görüntüleyin / yönetin.

Ctrl + ↑   Shift + F4

Araç penceresindeki etkin sekmeyi kapat (örneğin Bul araç penceresi)

Ctrl + F4

Etkin düzenleyiciyi kapat

F4

Seçilen öğe veya öğeler için bir düzenleyici aç ve son açılan dosyaya odaklan

Esc

Düzenleyicide: Açılır pencereleri kapat, aramayı sonlandır veya vurgulamayı kaldır

Esc

Araç penceresinde: Odağı düzenleyiciye döndür

Alt + O

Araç penceresinin içeriğini harici bir metin dosyasına aktar. Bu özellik Version Control Tool Window, Messages Tool Window gibi 'dışa ver' düğmesi sunan pencerelerde kullanılabilir

Alt + Insert

Yeni bir sınıf, dosya veya dizin oluşturun. Populating Modules'e göz atın

Ctrl + S

Tüm dosyaları ve ayarları kaydet

Alt +

Düzenleyicide veya bir görünümde birkaç sekme açık olduğunda, sağdaki sonraki sekmeyi (veya geçerli olan sonuncu ise ilk sekmeyi) aç

Alt +

Düzenleyicide veya bir görünümde birkaç sekme açık olduğunda, soldaki bir sonraki sekmeyi (veya geçerli olan ilk ise, son sekmeyi) aç

Alt + ⤶ Enter

İmlecin bulunduğu konumdaki kod için veya formda seçili GUI bileşeni için varsa niyet eylemlerini göster

Ctrl + Alt + Y

Harici olarak değiştirilen tüm dosyaları tespit et ve bunları diskten tekrar yükle

Ctrl + ⤶ Enter

Araç pencerelerinde: Seçilen öğe veya öğeler için sırasıyla bir düzenleyici sekmesini veya sekmelerini açın.

Ctrl + ⤶ Enter

Düzenleyicide: Mevcut satırı akıllı olarak 2 satıra böl, tırnakları kaydır, vs.

Ctrl + F

Metin araması başlat

Ctrl + R

Metin arama ve değiştirmeyi başlat

F3

Düzenleyicide seçilen kelimenin sonraki / önceki örneğine git

veya ↑   Shift + F3
Ctrl + F3

İmlecin bulunduğu konumdaki kelimeyi düzenleyicide ara

Ctrl + F

Metin araması başlat

Ctrl + ↑   Shift + F

Belirtilen kapsamda bir metin dizesi araması başlat

Ctrl + ↑   Shift + R

Belirtilen kapsamda metin dizesi arama ve değiştirmeyi başlat

Alt + F7

Belirtilen kapsamda seçilen sembolün kullanımlarını ara

Ctrl + F7

Geçerli dosyada seçilen sembolün kullanımlarını ara

Ctrl + ↑   Shift + F7

İmleçteki sembolün kullanımlarını vurgula

Ctrl + Alt + F7

İmleçteki sembolün kullanımlarını bir açılır pencerede göster. Gösterilen listeyi kullanarak istediğiniz konuma sıçrayın

Ctrl + ↑   Shift + A

Menüleri atlayarak bir eylem bul. Finding Actions'a göz atın

Ctrl + 1 - 9

İlgili numarayı içeren numaralı bir yer işaretine git

F11

Anonim yer imini aç veya kapat

Ctrl + F11

Anımsatıcılı yer işaretini aç veya kapat

↑   Shift + F11

Mevcut yer işaretlerini yönetmek ve bunlar arasında gezinmek için Yer İmleri iletişim kutusunu aç

Görünümler ve pencereler
Alt + F1

Odağı geçerli dosyadan, sınıftan, metoddan veya referanstan bir veri kaynağına, Hedef Hedeflemeyi Seç menüsünde önerilen bir görünüme taşıyın. Daha fazla bilgi için Navigating Between IDE Components'e göz atın

Ctrl + Num -

Ağaç görünümündeki tüm düğümleri daralt

Ctrl + Num +

Ağaç görünümündeki tüm düğümleri genişlet

Ctrl + ⭾ Tab

Düzenleyicide açılan dosyalar ile araç pencereleri arasında gezin

Alt + 1 - 9

Belirtilen numaraya sahip bir araç penceresi aç

↑   Shift + Esc

Etkin olan araç penceresini gizle

F12

Odaklanılan son araç penceresini etkinleştir

Farklar
F7

Görünümdeki sonraki farka git

↑   Shift + F7

Görünümdeki önceki farka git

Ctrl + F12

Mevcut dosyada hızlı gezinme için Yapı açılır penceresini görüntüle

Alt + F1

Odağı geçerli dosyadan, sınıftan, metoddan veya referanstan bir veri kaynağı tablosuna Hedef Seç açılır menüsünde önerilen bir görünüme taşıyın. IDE Bileşenleri Arasındaki Gezinme konusuna bakın.

Ctrl + E

Son açılan dosyaların listesini göster

Ctrl + ↑   Shift + E

Son güncellenen dosyaların listesini göster

Ctrl + H

Seçilen sınıf sınıfı için hiyerarşiye göz at

Ctrl + N

Açılır iletişim kutusunda adını belirterek doğrudan projedeki bir sınıfa git

Ctrl + ↑   Shift + N

Açılır iletişim kutusunda adını belirterek doğrudan projedeki bir dosyaya git

Ctrl + E

Son açılan dosyaların listesini göster

Ctrl + ↑   Shift + E

Son güncellenen dosyaların listesini göster

Ctrl + G

Mevcut dosyadaki herhangi bir satıra numarasını belirterek git

Ctrl + B

İmleçteki sembolün tanımına git

Ctrl + Alt + B

İmleçteki sembolün uygulamasına git

Ctrl + ↑   Shift + B

İmleçteki sembolün bir tanımına git. Sembol, bir değişken veya metod çağrısıdır

Ctrl + U

İmleçteki metodun süper metod tanımına git

Ctrl + ↑   Shift + T

Varsa, caret'teki sınıfa yönelik bir sınava gidin veya bir sınama konusuna bir sınamadan gidin.

Ctrl + Alt + Home

Aralarında karmaşık ilişkiler olan dosyalar arasında gezin. Örneğin, görünümler ve şablonlar arasında gezinmek için bu kısayolu kullanın

Alt +

Etkin düzenleyici sekmesinde sonraki metod tanımına git

Alt +

Etkin düzenleyici sekmesinde önceki metod tanımına git

Ctrl + [

Geçerli kod bloğunun başlangıcına git

Ctrl + ]

Geçerli kod bloğunun sonuna git

Ctrl + Alt +

Son gezinti işlemini geri al

Ctrl + Alt +

Geri alınan gezinti işlemini yeniden yap

Ctrl + Alt +

Önceki bulunan öğeye git

Ctrl + Alt +

Sonraki bulunan öğeye git

Ctrl + ↑   Shift + ⬅ Backspace

En son değişim noktalarından geç

F2

Sonraki bulunan hata / uyarıya git

↑   Shift + F2

Önceki bulunan hata / uyarıya git

↑   Shift + F6

Seçilen dosyayı, sınıfı, alanı, metodu vs. yeniden adlandır ve buna göre tüm referansları değiştir

Ctrl + F6

Seçilen metodun imzasını değiştir ve tüm ilgili metod çağrılarını güncelle

F6

Seçilen sınıfı, paketi veya statik üyeyi başka bir pakete veya sınıfa taşı ve ilgili tüm referansları güncelle

F5

Seçili sınıfın, dosyanın veya dizinin aynı veya farklı dizinde veya pakette bir kopyasını oluştur

Alt + Del

Seçilen sınıfı, metodu veya kullanımlarını kontrol eden alanı sil

Ctrl + Alt + M

Seçilen kod parçasını bir metoda dönüştür

Ctrl + Alt + V

Yeni bir değişken oluştur ve seçilen ifadeyi değeri olarak kullan

Ctrl + Alt + F

Yeni bir alan oluştur ve seçilen ifadeyi değeri olarak kullan

Ctrl + Alt + C

Yeni bir sabit (statik son alan) oluştur ve seçilen ifadeyi değeri olarak kullan

Ctrl + Alt + P

Seçilen ifadeyi yeni bir metod parametresine dönüştür

Ctrl + Alt + N

Seçilen metodu veya değişkeni satır içi yap


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: PyCharm 2018.2 PyCharm 2018.2 (Programlama)

PyCharm, Python bilgisayar programlama diline yönelik bir entegre geliştirme ortamı (IDE). Çek firma JetBrains'in geliştirdiği yazılım, kod analizi, grafik hata ayıklayıcısı, entegre birim testi gibi özelliklere sahip. PyCharm, Windows, macOS ve Linux'ta çalışıyor.

Web sayfası: jetbrains.com/pycharm

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayol sayısı: 201

Kısayollara basma kolaylığı: 76%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

jsadnjask diyor ki: 11 ay önce 2.12.2019 12:13
vay aq aydınlandım