PyCharm 2018.2 klavye kısayolları

PyCharm 2018.2  

Zeynel Abidin Öztürk -
4 yıl önce
- Kısayollar
11
Ctrl + /

Geçerli satırı veya açıklama içeren seçili bloğu açıklamaya dönüştür / açıklamayı iptal et

1
Ctrl + ↑   Shift + /

Blok açıklamalar içeren kodu açıklamaya dönüştür / açıklamayı iptal et

4
Ctrl + Q

İmlecin bulunduğu sembolle ilgili dokümantasyonu içeren bir açılır pencere göster

-2
veya Alt +
2
Ctrl + ↑   Shift + Alt + H

Geçerli dosyadaki vurgulamayı yapılandırmak için vurgulama seviyesi açılır penceresini göster

0
Ctrl + P

İmleçteki metod çağrısının parametrelerini göster

0
Alt + Q

Görünmediğinde geçerli metodu veya sınıf bildirimini göster

2
Ctrl + F1

İmleçteki hata veya uyarının açıklamasını göster

0
↑   Shift + F1

Seçili öğenin dokümantasyonunu web tarayıcısında aç

2
Ctrl + O

Geçerli sınıfta base sınıf metodlarını override et

0
Ctrl + Alt + T

Seçili kod parçasını if, do, etiket veya diğer yapıcılarla sar

-1
Ctrl + Space

Herhangi bir sınıf, metod veya değişken için kod tamamlama

2
veya Alt + /
0
Ctrl + ↑   Shift + Space

Arama listesini beklenen türe göre filteleyerek Kod Tamamlama

0
Alt + /

Geçerli görünürlük kapsamındaki sınıfların, metodların, anahtar kelimelerin ve değişkenlerin isimlerini inceler

0
Ctrl + J

Belirtilen önekle başlayan bir açılır liste göster

0
Ctrl + Alt + J

Seçimi şablonlardan biri ile çevreleyin.

1
Tab

Şablonlarda: İmleci sonraki şablon değişkenine taşı

2
↑   Shift + Tab

Şablonlarda: İmleci önceki şablon değişkenine taşı

-1
⤶ Enter

Arama listesinde: Öğe seç

1
⤶ Enter

Düzenleyicide: Yeni bir satıra gir ve imleci başlangıcına yerleştir. PyCharm, Enter tuşuna bastığınızda sözdizimsel hataları önlemek için ters eğik çizgi karakteri ekler

0
Tab

Düzenleyicide, seçim varken: Seçilen satırların girintisini artır

-1
Tab

Düzenleyicide, seçim yapılmadan: Sekme sembolü (veya karşılık gelen sayıda boşluk karakter) ekle

0
Tab

Arama listesinde, imleçten sonra kod yoksa: Öğe seç

0
Tab

Arama listesinde, imleçten sonra kod varsa: Öğe seç ve sonrasındaki kodu onunla değiştir

0
Del

Düzenleyicide: Seçili sembolü / bloğu sil

0
Del

Kullanım görünümünde: Seçilen öğeyi hariç tut

0
Del

Diğer görünümlerde: Seçilen öğeleri kaldır

0
Backspace

Karetin solundaki bir karakteri sil

1
Ctrl + Z

Son işlemi geri al

-1
Ctrl + ↑   Shift + Z

Geri alınan son işlemi tekrar yap

-1
Ctrl + X

Geçerli satırı veya seçili kod bloğunu panoya kes

1
Ctrl + C

Geçerli satırı veya seçili kod bloğunu panoya kopyala

1
Ctrl + V

Panodan imleç konumuna yapıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Seçili girişi panodan imleç konumuna yapıştır

1

İmleci bir satır yukarı taşı

0
↑   Shift +

Metni seçerek imleci bir satır yukarı taşı

0

İmleci bir satır aşağı taşı

0
↑   Shift +

Metni seçerek imleci bir satır aşağı taşı

0

İmleci bir karakter sola taşı

0
↑   Shift +

Metni seçerek imleci bir karakter sola taşı

0

İmleci bir karakter sağa taşı

0
↑   Shift +

Metni seçerek imleci bir karakter sağa taşı

0
Ctrl + Page Down

İmleci sayfanın en altına taşı

0
Ctrl + Shift + Page Down

Metni seçerek imleci sayfanın en altına taşı

0
Ctrl + Page Up

İmleci sayfanın en üstüne taşı

0
Ctrl + Shift + Page Up

Metni seçerek imleci sayfanın en altına kadar taşı

0
Page Down

İmleci bir sayfa aşağı taşı

0
Shift + Page Down

Metni seçerek imleci bir sayfa aşağı taşı

0
Page Up

İmleci bir sayfa yukarı taşı

1
Shift + Page Up

Metni seçerek imleci bir sayfa yukarı taşı

0
Ctrl +

Metni bir satır aşağı kaydır

1
Ctrl + M

İmleçteki satırı ekranın ortasına kaydır

0
Ctrl +

Metni bir satır yukarı kaydır

0
End

İmleci satırın sonuna taşı

0
↑   Shift + End

Metni seçerek imleci satırın sonuna taşı

0
Home

İmleci satırın başlangıcına taşı

0
↑   Shift + Home

Metni seçerek imleci satırın başına taşı

0
Ctrl +

İmleci sonraki kelimeye taşı

0
Ctrl + ↑   Shift +

Metni seçerek imleci sonraki kelimeye taşı

0
Ctrl +

İmleci önceki kelimeye taşı

0
Ctrl + ↑   Shift +

Metni seçerek imleci önceki kelimeye taşı

0
Ctrl + End

İmleci metnin sonuna taşı

0
Ctrl + ↑   Shift + End

İmleci seçerek metnin sonuna taşı

0
Ctrl + Home

İmleci metnin başına yerleştir

0
Ctrl + ↑   Shift + Home

İmleci, seçerek metnin başına taşı

0
Ctrl + A

Düzenleyicide açılan tüm metni seç

0
Ctrl + Y

İmlecin bulunduğu konumdaki satırı sil

0
Ctrl + Del

Sözcüğü imleçten başlayarak sözcüğün sonuna kadar sil

0
Ctrl + Backspace

Sözcüğü imleçten başlayarak sözcüğün başına kadar sil

0
Insert

Ekleme / üzerine yazma modları arasında geçiş yap

0
Ctrl + D

İmleçteki seçili bloğun veya satırın kopyasını oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + U

Seçilen metin bloğunu büyük / küçük harfe dönüştür

0
Ctrl + ]

İmleci geçerli kod bloğunun sonuna taşı, blok sınırlarını vurgula

0
Ctrl + ↑   Shift + ]

İmleci geçerli kod bloğunun sonuna taşı, kodu imlecin ilk konumundan itibaren seç

0
Ctrl + [

İmleci geçerli kod bloğunun başına taşı, blok sınırlarını vurgula

0
Ctrl + ↑   Shift + [

İmleci geçerli kod bloğunun başına taşı, kodu imlecin ilk konumundan itibaren seç

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Geçerli girinti seviyesine göre imlecin konumundan itibaren yeni bir satıra başla

0
Ctrl + Alt + ⤶ Enter

Geçerli satırdan önce yeni bir satır başlat

0
Ctrl + ↑   Shift + J

Seçili satırları bir satırda birleştir veya imlecin bulunduğu satırı sonraki satırla birleştir

-1
Ctrl + ⤶ Enter

Seçilen satırı, imlecin bulunduğu yerde böl, imleci ilk satırın sonunda bırak. Bu kısayol, satırı ters eğik çizgi eklemeden böler

0
Ctrl + W

Geçerli imleç konumundan başlayarak ardışık olarak artan kod blokları seç

0
Ctrl + ↑   Shift + W

Eylem tarafından yapılan seçimi sırayla kaldır

0
Tab

Seçilen bloğu sonraki girinti seviyesine taşı

0
↑   Shift + Tab

Seçilen bloğu önceki girinti seviyesine taşı

2
Ctrl + Alt + I

Geçerli satırın veya seçili bloğun girintisini Kod Stili ayarlarına göre artır

0
Ctrl + Num +

Şu anki daraltılmış parçayı genişlet

0
Ctrl + Num -

Şu anki katlama bölgesini daralt

0
Ctrl + Alt + Num +

Şu anki katlanmış parçayı ve içindeki tüm bağımlı daratlılmış katlama bölgelerini genişlet

0
Ctrl + Alt + Num -

Şu anki katlama parçasını ve içindeki tüm bağımlı katlama bölgelerini daralt

0
Ctrl + ↑   Shift + Num +

Seçimdeki tüm daraltılmış parçaları genişlet veya hiçbir şey seçilmemişse, geçerli dosyadaki tüm daraltılmış parçaları genişlet

0
Ctrl + ↑   Shift + Num -

Seçimdeki tüm katlama bölgelerini daralt veya hiçbir şey seçilmemişse, daralt

0
Ctrl + Num * sonra 1

Geçerli parçayı ve belirtilen seviyeye kadar iç içe geçmiş tüm parçaları genişlet

0
veya Ctrl + Num * sonra 2
0
veya Ctrl + Num * sonra 3
0
veya Ctrl + Num * sonra 4
0
veya Ctrl + Num * sonra 5
0
Ctrl + ↑   Shift + Num * sonra 1

Dosyadaki tüm daraltılmış parçaları belirtilen iç içe geçme seviyesine kadar genişlet

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Num * sonra 2
0
veya Ctrl + ↑   Shift + Num * sonra 3
0
veya Ctrl + ↑   Shift + Num * sonra 4
0
veya Ctrl + ↑   Shift + Num * sonra 5
0
Ctrl + .

Seçili parçayı daralt ve "katlanabilir" yapmak için özel bir katlama bölgesi oluştur / Geçerli parçayı genişlet ve karşılık gelen özel katlama bölgesini kaldırarak parçayı "katlanmaz" yap

0
↑   Shift + F10

Programı çalıştır

-1
↑   Shift + Alt + F10

Çalıştır / hata ayıklama yapılandırmasını hızlıca seçin ve çalıştırın veya düzenleyin

0
Ctrl + F5

Çalıştırmayı aynı ayarlarla, Run aracı penceresinin aynı sekmesi odaktayken tekrarla

0
↑   Shift + F10

Çalıştırmayı aynı ayarlarla, düzenleyici penceresinin aynı sekmesi odaktayken tekrarla

0
↑   Shift + F9

Programda hata ayıkla

0
↑   Shift + Alt + F9

Hızlıca çalıştır / hata ayıklama yapılandırmayı seç ve hata ayıkla veya düzenle

0
F8

Geçerli dosyada bir sonraki satıra adımla. Stepping Through the Program'a göz atın

0
F7

Sonraki çalıştırılan satıra adımla. Stepping Through the Program'a göz atın

0
↑   Shift + F7

Geçerli satır birden fazla metod çağrısı ifadesi içeriyorsa, adım atılacak metodu seçin. Choosing a Method to Step Into'ya göz atın

0
↑   Shift + F8

Mevcut metoddan döndükten sonra ilk çalıştırılan satıra adım atın. Program aracılığıyla Stepping Through the Program'a göz atın

0
↑   Shift + Alt + F8

Bu metodda veya dosyada bir sonraki satıra kadar yürütün, geçerli yürütme noktasında başvurulan metodları atlayın  ve kesme noktalarını göz ardı edin. Stepping Through the Program'a göz atın

0
↑   Shift + Alt + F7

Metod atlanacak olsa bile şu anki çalıştırma noktasında çağırılan metoda adımlar. Stepping Through the Program'a bakın

0
Alt + F9

İmlecin bulunduğu satıra kadar çalıştır. Stepping Through the Program'a göz atın

0
Ctrl + Alt + F9

İmlecin bulunduğu satıra kadar çalıştır, kesme noktalarını yok say. Stepping Through the Program'a göz atın

0
F9

Programı çalıştırmaya devam et

0
↑   Shift + F2

Hata ayıklama oturumunu sonlandır

-1
Alt + F8

Keyfi bir ifadeyi değerlendir

2
Ctrl + Alt + F8

Deyimi İfade Et diyaloğunu aramadan keyfi bir ifadeyi değerlendirin.

0
Ctrl + F8

Geçerli satırdaki kesme noktasını değiştir.

0
Ctrl + ↑   Shift + F8

Tüm kesme noktalarını görüntüleyin / yönetin.

0
Ctrl + ↑   Shift + F4

Araç penceresindeki etkin sekmeyi kapat (örneğin Bul araç penceresi)

0
Ctrl + F4

Etkin düzenleyiciyi kapat

0
F4

Seçilen öğe veya öğeler için bir düzenleyici aç ve son açılan dosyaya odaklan

0
Esc

Düzenleyicide: Açılır pencereleri kapat, aramayı sonlandır veya vurgulamayı kaldır

0
Esc

Araç penceresinde: Odağı düzenleyiciye döndür

0
Alt + O

Araç penceresinin içeriğini harici bir metin dosyasına aktar. Bu özellik Version Control Tool Window, Messages Tool Window gibi 'dışa ver' düğmesi sunan pencerelerde kullanılabilir

0
Alt + Insert

Yeni bir sınıf, dosya veya dizin oluşturun. Populating Modules'e göz atın

0
Ctrl + S

Tüm dosyaları ve ayarları kaydet

0
Alt +

Düzenleyicide veya bir görünümde birkaç sekme açık olduğunda, sağdaki sonraki sekmeyi (veya geçerli olan sonuncu ise ilk sekmeyi) aç

0
Alt +

Düzenleyicide veya bir görünümde birkaç sekme açık olduğunda, soldaki bir sonraki sekmeyi (veya geçerli olan ilk ise, son sekmeyi) aç

0
Alt + ⤶ Enter

İmlecin bulunduğu konumdaki kod için veya formda seçili GUI bileşeni için varsa niyet eylemlerini göster

0
Ctrl + Alt + Y

Harici olarak değiştirilen tüm dosyaları tespit et ve bunları diskten tekrar yükle

0
Ctrl + ⤶ Enter

Araç pencerelerinde: Seçilen öğe veya öğeler için sırasıyla bir düzenleyici sekmesini veya sekmelerini açın.

0
Ctrl + ⤶ Enter

Düzenleyicide: Mevcut satırı akıllı olarak 2 satıra böl, tırnakları kaydır, vs.

0
Ctrl + F

Metin araması başlat

1
Ctrl + R

Metin arama ve değiştirmeyi başlat

0
F3

Düzenleyicide seçilen kelimenin sonraki / önceki örneğine git

0
veya ↑   Shift + F3
0
Ctrl + F3

İmlecin bulunduğu konumdaki kelimeyi düzenleyicide ara

0
Ctrl + F

Metin araması başlat

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Belirtilen kapsamda bir metin dizesi araması başlat

0
Ctrl + ↑   Shift + R

Belirtilen kapsamda metin dizesi arama ve değiştirmeyi başlat

0
Alt + F7

Belirtilen kapsamda seçilen sembolün kullanımlarını ara

0
Ctrl + F7

Geçerli dosyada seçilen sembolün kullanımlarını ara

0
Ctrl + ↑   Shift + F7

İmleçteki sembolün kullanımlarını vurgula

0
Ctrl + Alt + F7

İmleçteki sembolün kullanımlarını bir açılır pencerede göster. Gösterilen listeyi kullanarak istediğiniz konuma sıçrayın

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Menüleri atlayarak bir eylem bul. Finding Actions'a göz atın

1
Ctrl + 1 - 9

İlgili numarayı içeren numaralı bir yer işaretine git

0
F11

Anonim yer imini aç veya kapat

0
Ctrl + F11

Anımsatıcılı yer işaretini aç veya kapat

0
↑   Shift + F11

Mevcut yer işaretlerini yönetmek ve bunlar arasında gezinmek için Yer İmleri iletişim kutusunu aç

Görünümler ve pencereler
0
Alt + F1

Odağı geçerli dosyadan, sınıftan, metoddan veya referanstan bir veri kaynağına, Hedef Hedeflemeyi Seç menüsünde önerilen bir görünüme taşıyın. Daha fazla bilgi için Navigating Between IDE Components'e göz atın

0
Ctrl + Num -

Ağaç görünümündeki tüm düğümleri daralt

0
Ctrl + Num +

Ağaç görünümündeki tüm düğümleri genişlet

0
Ctrl + Tab

Düzenleyicide açılan dosyalar ile araç pencereleri arasında gezin

0
Alt + 1 - 9

Belirtilen numaraya sahip bir araç penceresi aç

0
↑   Shift + Esc

Etkin olan araç penceresini gizle

0
F12

Odaklanılan son araç penceresini etkinleştir

Farklar
0
F7

Görünümdeki sonraki farka git

0
↑   Shift + F7

Görünümdeki önceki farka git

0
Ctrl + F12

Mevcut dosyada hızlı gezinme için Yapı açılır penceresini görüntüle

0
Alt + F1

Odağı geçerli dosyadan, sınıftan, metoddan veya referanstan bir veri kaynağı tablosuna Hedef Seç açılır menüsünde önerilen bir görünüme taşıyın. IDE Bileşenleri Arasındaki Gezinme konusuna bakın.

0
Ctrl + E

Son açılan dosyaların listesini göster

0
Ctrl + ↑   Shift + E

Son güncellenen dosyaların listesini göster

0
Ctrl + H

Seçilen sınıf sınıfı için hiyerarşiye göz at

0
Ctrl + N

Açılır iletişim kutusunda adını belirterek doğrudan projedeki bir sınıfa git

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Açılır iletişim kutusunda adını belirterek doğrudan projedeki bir dosyaya git

0
Ctrl + E

Son açılan dosyaların listesini göster

0
Ctrl + ↑   Shift + E

Son güncellenen dosyaların listesini göster

0
Ctrl + G

Mevcut dosyadaki herhangi bir satıra numarasını belirterek git

0
Ctrl + B

İmleçteki sembolün tanımına git

0
Ctrl + Alt + B

İmleçteki sembolün uygulamasına git

0
Ctrl + ↑   Shift + B

İmleçteki sembolün bir tanımına git. Sembol, bir değişken veya metod çağrısıdır

0
Ctrl + U

İmleçteki metodun süper metod tanımına git

0
Ctrl + ↑   Shift + T

Varsa, caret'teki sınıfa yönelik bir sınava gidin veya bir sınama konusuna bir sınamadan gidin.

0
Ctrl + Alt + Home

Aralarında karmaşık ilişkiler olan dosyalar arasında gezin. Örneğin, görünümler ve şablonlar arasında gezinmek için bu kısayolu kullanın

0
Alt +

Etkin düzenleyici sekmesinde sonraki metod tanımına git

0
Alt +

Etkin düzenleyici sekmesinde önceki metod tanımına git

0
Ctrl + [

Geçerli kod bloğunun başlangıcına git

0
Ctrl + ]

Geçerli kod bloğunun sonuna git

0
Ctrl + Alt +

Son gezinti işlemini geri al

0
Ctrl + Alt +

Geri alınan gezinti işlemini yeniden yap

0
Ctrl + Alt +

Önceki bulunan öğeye git

0
Ctrl + Alt +

Sonraki bulunan öğeye git

1
Ctrl + ↑   Shift + Backspace

En son değişim noktalarından geç

0
F2

Sonraki bulunan hata / uyarıya git

0
↑   Shift + F2

Önceki bulunan hata / uyarıya git

1
↑   Shift + F6

Seçilen dosyayı, sınıfı, alanı, metodu vs. yeniden adlandır ve buna göre tüm referansları değiştir

0
Ctrl + F6

Seçilen metodun imzasını değiştir ve tüm ilgili metod çağrılarını güncelle

0
F6

Seçilen sınıfı, paketi veya statik üyeyi başka bir pakete veya sınıfa taşı ve ilgili tüm referansları güncelle

1
F5

Seçili sınıfın, dosyanın veya dizinin aynı veya farklı dizinde veya pakette bir kopyasını oluştur

-1
Alt + Del

Seçilen sınıfı, metodu veya kullanımlarını kontrol eden alanı sil

0
Ctrl + Alt + M

Seçilen kod parçasını bir metoda dönüştür

0
Ctrl + Alt + V

Yeni bir değişken oluştur ve seçilen ifadeyi değeri olarak kullan

0
Ctrl + Alt + F

Yeni bir alan oluştur ve seçilen ifadeyi değeri olarak kullan

0
Ctrl + Alt + C

Yeni bir sabit (statik son alan) oluştur ve seçilen ifadeyi değeri olarak kullan

1
Ctrl + Alt + P

Seçilen ifadeyi yeni bir metod parametresine dönüştür

-1
Ctrl + Alt + N

Seçilen metodu veya değişkeni satır içi yap


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: PyCharm 2018.2 PyCharm 2018.2 (Programlama)

PyCharm, Python bilgisayar programlama diline yönelik bir entegre geliştirme ortamı (IDE). Çek firma JetBrains'in geliştirdiği yazılım, kod analizi, grafik hata ayıklayıcısı, entegre birim testi gibi özelliklere sahip. PyCharm, Windows, macOS ve Linux'ta çalışıyor.

Web sayfası: jetbrains.com/pycharm

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 76%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 201

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

jsadnjask OP diyor ki: 3 yıl önce 2.12.2019 12:13
vay aq aydınlandım