JetBrains Rider 2022.1 klavye kısayolları

JetBrains Rider 2022.1  

Zeynel Abidin Öztürk -
10 ay önce
- Kısayollar
0
↑   Shift sonra ↑   Shift

Her Yerde Ara

-1
Ctrl + ↑   Shift + A

Eylem Bul...

0
Ctrl + ↑   Shift + O

Çözüm veya Proje Aç...

0
Ctrl + O

Dosya veya Klasör Aç...

1
Ctrl + Alt + L

Çözüm penceresini göster

0
Alt + ↑   Shift + N

NuGet Hızlı Listesi

0
Ctrl + ↑   Shift + B

Çözümü Derle

0
Alt + ⤶ Enter

Intention Eylemlerini Göster

0
Alt + `

Buraya Git…

0
Ctrl + ,

Son Dosyalar

0
↑   Shift + F12

Kullanımları Bul

0
Alt + F1

İçerisinde Seç...

0
Ctrl + Alt + S

Ayarlar...

0
Alt + Insert

Oluştur...

0
Alt + ↑   Shift + F9

Hata ayıkla...

0
Ctrl + Alt + B

Kesme Noktalarını Görüntüle...

0
Ctrl + Alt + P

İşleme Ekle...

0
Ctrl + Alt + Q

VCS İşlemleri Açılır Penceresi...

0
Ctrl + ↑   Shift + R

Bunu Yeniden Düzenle (refactor)…

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + A

Bunu İncele...

0
Ctrl + Alt + ⤶ Enter

Kodu Yeniden Biçimlendir

0
Ctrl + E sonra C

Kod Temizleme...

0
Ctrl + ↑   Shift + O

Çözüm veya Proje Aç...

0
Ctrl + O

Dosya veya Klasör Aç...

0
Alt + ↑   Shift + N

NuGet Hızlı Listesi

0
Alt + 7

NuGet penceresini göster

0
Ctrl + ↑   Shift + B

Çözüm Oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + F7

Mevcut Projeyi Derle

0
Ctrl + F9

Derlemeyi İptal Et

0
Ctrl + X

Kes

0
Ctrl + C

Kopyala

0
Ctrl + V

Yapıştır

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + V

Düz Metin Olarak Yapıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Geçmişten Yapıştır...

1
Ctrl + D

Satırı veya Seçimi Çoğalt

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Yolları kopyala

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + C

Referansı kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Tümünü kaydet

0
Ctrl + Z

Geri al

0
Ctrl + Y

Yinele

0
Tab

Seçimin girintisini artır

0
↑   Shift + Tab

Satırın veya seçimin girintisini azalt

0
Ctrl + Alt + I

Satırların girintisini otomatik artır

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Yeni Satır Başlat

0
Ctrl + ⤶ Enter

Mevcuttan Önce Yeni Satır Başlat

0
Ctrl + L

Satırı Sil

0
Ctrl + ↑   Shift + U

Kasayı Aç/Kapat

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + Insert

Dosyayı Kazı

0
↑   Shift + F4

Kaynağı Yeni Pencerede Aç

0
Ctrl + R sonra W

Boşlukları Göster

0
Ctrl + E sonra W

Yumuşak Sarma

0
Ctrl +

İmleci Önceki Kelimeye Taşı

0
Ctrl +

İmleci Sonraki Kelimeye Taşı

0
Home

İmleci Satır Başına Taşı

0
End

İmleci Satır Sonuna Taşı

0
Ctrl + [

Bildirimi İçerenler

0
Ctrl + ]

İmleci Eşleşen Ayraca Taşı

0
Alt + ↑   Shift + [

İmleci Kod Bloğu Başlangıcına Taşı

0
Alt +

Sonraki Yöntem

0
Alt +

Önceki Yöntem

0
Ctrl + Page Up

İmleci Sayfanın Başına Taşı

0
Ctrl + Page Down

İmleci Sayfanın Sonuna Taşı

0
Page Up

Sayfa yukarı

0
Page Down

Sayfa aşağı

0
Ctrl + Home

İmleci Metin Başlangıcına Taşı

0
Ctrl + End

İmleci Metin Sonuna Taşı

0
Ctrl + A

Tümünü seç

0
↑   Shift +

Seçimle Sola

0
↑   Shift +

Seçimle sağ

0
Ctrl + ↑   Shift +

İmleci Seçimle Önceki Sözcüğe Taşı

0
Ctrl + ↑   Shift +

İmleci Seçimle Sonraki Sözcüğe Taşı

0
↑   Shift + Home

İmleci Seçimle Başlayarak Satıra Taşı

0
↑   Shift + End

İmleci Seçimle Satır Sonuna Taşı

0
↑   Shift +

Seçim ile Yukarı

0
↑   Shift +

Seçim ile Aşağı

0
Ctrl + ↑   Shift + [

Bildirimi İçerenleri Seç

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + [

İmleci Seçimle Kod Bloğu Başlangıcınıa Taşı

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + ]

İmleci Seçimle Kod Bloğu Sonuna Taşı

0
Ctrl + Shift + Page Up

İmleci Seçimle Sayfa En Üstüne Taşı

0
Ctrl + Shift + Page Down

İmleci Seçimle Sayfanın En Altına Taşı

0
Shift + Page Up

Seçimlie Sayfa Yukarı

0
Shift + Page Down

Seçimli Sayfa Aşağı

0
Ctrl + ↑   Shift + Home

İmleci Seçimle Metin Başına Taşı

0
Ctrl + ↑   Shift + End

İmleci Seçimle Metin Sonuna Taşı

0
Alt + ↑   Shift + =

Seçimi Genişlet

0
Alt + ↑   Shift + -

Seçimi Küçült

0
Ctrl + M sonra E

Genişlet

0
Ctrl + M sonra S

Küçült

0
Ctrl + Alt + Num +

Öz Yinelemeli Genişlet

0
Ctrl + Alt + Num -

Öz Yinelemeli Daralt

0
Ctrl + M sonra X

Tümünü genişlet

0
Ctrl + M sonra A

Tümünü Daralt

0
Ctrl + M sonra H

Seçimi Katla

0
Ctrl + Alt +

İmleç Ekle/Kaldır

0
Alt + ↑   Shift + Insert

Sütun Seçim Modunu Aç/Kapat

0
Ctrl sonra Ctrl +

Yukarıdaki İmleci Kopyala

0
Ctrl sonra Ctrl +

Aşağıdaki İmleci Kopyala

0
Alt + ↑   Shift +

Yukarıdaki İmleci Sanal Boşluk İlke Kopyala

0
Alt + ↑   Shift +

Aşağıdaki İmleci Sanal Boşluk İlke Kopyala

0
Alt + ↑   Shift + G

Seçimdeki Her Satıra İmleç Ekle

0
Alt + ↑   Shift + .

Sonraki Oluşum için Seçim Ekle

0
Alt + ↑   Shift + ;

Tüm Oluşumları Seç

0
Alt + ↑   Shift + ,

Son Oluşum Seçimini Kaldır

0
Alt + ↑   Shift +

Dikdörtgen Seçim Oluştur

0
Alt +
+

Dikdörtgen Seçim Oluşturmak için Sürükleyin

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift +
+

Birden Çok Dikdörtgen Seçim Oluşturmak için Sürükleyin

0
Alt + ⤶ Enter

Intention Eylemlerini Göster

0
Ctrl + Space

Temel Tamamlama

0
Ctrl + Alt + Space

Type Eşleştirme Tamamlama

0
Alt + ↑   Shift + Space

İkinci Temel Tamamlama

0
Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

Mevcut Bildirimi Tamamla

0
Ctrl + Alt + ⤶ Enter

Kodu Yeniden Biçimlendir

0
Ctrl + ↑   Shift + Space

Parametre Bilgisi

0
Ctrl + K sonra I

Hızlı Dokümantasyon

1
Ctrl + Alt + ↑   Shift +

İfadeyi Yukarı Taşı

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift +

İfadeyi Aşağı Taşı

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift +

Öğeyi Sola Taşı

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift +

İfadeyi Sağa Taşı

0
Ctrl + Alt + /

Satır Yorumlu Yorum

0
Ctrl + ↑   Shift + /

Blok Yorumlu Yorum

0
Alt + Insert

Oluştur...

0
Ctrl + E sonra C

Kod Temizleme...

0
Ctrl + E sonra F

Sessiz Kod Temizleme

0
Alt +

Sonraki Yöntem

0
Alt +

Önceki Yöntem

0
Ctrl + G

Satıra/Sütuna Git...

0
Ctrl + Tab

Anahtarlayıcı

0
Alt + F1

Seç...

0
Alt + ↑   Shift + L

Çözüm Görünümünde Bul/Seç

0
Ctrl + ,

Son Dosyalar

0
Ctrl + ↑   Shift + ,

Son Değiştirilen Dosyalar

0
Ctrl + ↑   Shift + Backspace

Son Düzenleme Konumu

0
Ctrl + -

Geri

0
Ctrl + ↑   Shift + -

İleri

-1
Alt +

Sonraki Sekmeyi Seç

0
Alt +

Önceki Sekmeyi Seç

0
Ctrl + K sonra K

Anonim Yer İmini Aç/Kapat

0
Ctrl + ↑   Shift + 1 - 9

Rakamla Yer İşaretini Aç/Kapat

0
Ctrl + F11

Anımsatıcı ile Yer İşaretini Aç/Kapat

0
Ctrl + `

Tüm Yer İmlerini Göster

0
Ctrl + 1 - 9

Rakamla Yer İşaretine Git

0
Ctrl + K sonra N

Sonraki Yer İşaretine Git

0
Ctrl + K sonra P

Önceki Yer İşaretine Git

0
Alt + 2

Yer İmleri penceresini göster

0
Ctrl + Alt + F

Yapı penceresini göster

0
Alt + 3

Bul penceresini göster

0
Ctrl + Alt +

Sonraki Oluşum

0
Ctrl + Alt +

Önceki Oluşum

0
↑   Shift sonra ↑   Shift

Her Yerde Ara

0
Ctrl + F

Bul...

0
F3

Sonrakini Bul / Sonraki Oluşuma Taşı

0
↑   Shift + F3

Öncekini Bul / Önceki Oluşuma Taşı

0
Ctrl + H

Değiştir…

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Dosyalarda Bul...

0
Ctrl + ↑   Shift + H

Dosyalarda Değiştir...

0
Ctrl + F3

Odaktaki Kelimenin Sonraki Oluşumu

0
Ctrl + ↑   Shift + T

Dosyaya git...

0
Alt + \

Dosya Üyesi

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + T

Sembole git...

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Eylem Bul...

0
Alt + `

Buraya git…

0
↑   Shift + F12

Kullanımları Bul

0
F12

Bildirime veya Kullanımlara Git

0
Ctrl + ↑   Shift + F11

Type Bildirimine Git

0
Alt + ↑   Shift + F12

Kullanımları Göster

0
Alt + Home

Süper Yönteme Git

0
Ctrl + F12

Uygulamalara Git

0
Alt + End

Türetilmiş Sembollere Git

0
Alt + ↑   Shift + F11

Dosyadaki Kullanımları Vurgula

0
Alt + ⤶ Enter

Intention Eylemlerini Göster

0
Alt + T

Hata tanımlaması

0
Alt + Page Down

Sonraki Kod Sorunu

0
Alt + Page Up

Önceki Kod Sorunu

0
Alt + Shift + Page Down

Sonraki Hata

0
Alt + Shift + Page Up

Önceki Hata

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + 8

Kod İncelemesini Aç/Kapat

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + I

İncelemeyi Ada Göre Çalıştır...

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + A

Bunu İncele...

0
Alt + 6

Sorunlar penceresini göster

0
Ctrl + F5

Bağlam yapılandırmasını çalıştır

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + R

Çalıştır

0
Alt + F5

Hata ayıklama bağlamı yapılandırması

0
Alt + ↑   Shift + F9

Hata ayıkla...

0
Ctrl + Alt + P

İşleme Ekle...

0
↑   Shift + F5

Durdur

0
Ctrl + Alt + Break

Duraklat

0
F5

Programı Sürdür

0
Alt + F10

Sıcak Yeniden Yükleme Değişikliklerini Uygula

0
Ctrl + ↑   Shift + F2

Arka Plan İşlemlerini Durdur...

0
F10

Üzerinden Adımla

0
Alt + ↑   Shift + F8

Adımı Zorla

0
F11

İçeri Adımla

0
↑   Shift + F7

İçeri Akıllı Adımla

0
Alt + F11

İçeri Adımlamaya Zorla

0
↑   Shift + F11

Dışarı Adımla

0
Ctrl + F10

İmlece Kadar Çalıştır

0
Ctrl + Alt + F9

İmlece Kadar Çalıştırmaya Zorla

0
Ctrl + ↑   Shift + F10

İmlece Atla

0
Alt + Num *

Yürütme Noktasını Göster

0
↑   Shift + F9

İfadeyi Değerlendir...

0
Ctrl + Alt + F8

İfadeyi Hızlı Değerlendir...

0
F9

Satır Kesme Noktasını Aç/Kapat

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + F8

Geçici Hat Kesme Noktasını Aç/Kapat

0
Ctrl + F9

Kesme Noktasını Aç/Kapat Etkin

0
Ctrl + Alt + B

Kesme Noktalarını Görüntüle...

0
Alt + F9

Kesme Noktasını Düzenle

0
Alt + 4

Çalıştır penceresini göster

0
Alt + 5

Hata Ayıklama penceresini göster

0
Ctrl + E sonra T

Yığın İzlemeyi veya İş Parçacığı Dökümünü Analiz Et...

0
Ctrl + ↑   Shift + R

Bunu yeniden düzenle…

0
Ctrl + R sonra R

Yeniden adlandır…

0
Ctrl + R sonra S

İmzayı Değiştir...

0
Ctrl + R sonra I

Satır içi…

0
Ctrl + R sonra O

Taşı…

0
Ctrl + R sonra M

Yöntemi çıkar…

0
Ctrl + R sonra F

Alan Tanıt...

0
Ctrl + R sonra P

Parametre Tanıt...

0
Ctrl + R sonra V

Değişken Tanıt...

0
Ctrl + R sonra D

Güvenli Silme...

0
Ctrl + Alt + Q

VCS İşlemleri Açılır Penceresi...

0
Ctrl + Alt + K

Commit…

0
Ctrl + Alt + W

Projeyi Güncelle

0
Ctrl + Alt + Z

Geri al

0
Ctrl + ↑   Shift + K

Push...

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + N

Sonraki Değişiklik

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + P

Önceki Değişiklik

0
Alt + 9

Sürüm Kontrolü penceresini göster

0
Ctrl + D

Farkı Göster

0
Ctrl + D

Dosyaları Karşılaştır

0
F7

Sonraki Fark

0
↑   Shift + F7

Önceki Fark

0
Ctrl + Alt + R

Sol Tarafı Kabul Et

0
Ctrl + Alt + A

Sağ Tarafı Kabul Et

0
Ctrl + ↑   Shift + Tab

Zıt Fark Bölmesini Seç

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Fark Ayarları Açılır Penceresini Göster...

0
Alt + ↑   Shift + U

Birim Testi Hızlı Liste...

0
Ctrl + U sonra R

Birim Testlerini Çalıştır

0
Ctrl + U sonra D

Birim Testlerinde Hata Ayıkla

0
Ctrl + U sonra S

Yürütmeyi Durdur

0
Ctrl + U sonra U

Önceki Çalıştırmayı Tekrarla

0
Ctrl + U sonra F

Başarısız Testleri Tekrar Çalıştır

0
Ctrl + U sonra W

Testleri Başarısız Olana Kadar Çalıştır

0
Ctrl + U sonra L

Çözümdeki Tüm Testleri Çalıştır

0
Ctrl + U sonra N

Yeni Oturum Oluştur

0
Ctrl + U sonra A

Oturuma Testler Ekle

0
Ctrl + U sonra Y

Geçerli Oturumu Çalıştır

0
Ctrl + U sonra M

Birim Testlerini dotMemory Birimi Altında Çalıştır

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Seçili Testleri Çalıştır

0
Ctrl + D

Seçilen Testlerde Hata Ayıkla

0
Ctrl + Y

Geçerli Oturumu Çalıştır (Araç Penceresi)

0
Alt + ↑   Shift + Insert

Yeni Oturum Oluştur (Araç Penceresi)

0
Ctrl + Alt + Insert

Testleri Oturuma Ekle (Araç Penceresi)

0
Del

Seçili Testleri Kaldır (Araç Penceresi)

0
Ctrl + L

Çözümdeki Tüm Testleri Çalıştır (Araç Penceresi)

0
Alt + 8

Birim Testleri penceresini göster

0
↑   Shift + Esc

Aktif Araç Penceresini Gizle

0
Ctrl + ↑   Shift + F12

Tüm Araç Pencerelerini Gizle

0
Ctrl + Alt + Backspace

Son Araç Penceresine Atla

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift +

Sola Uzat

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift +

Sağa Uzat

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift +

Yukarı Uzat

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift +

Aşağıya Uzat

0
Ctrl + Alt + L

Çözüm penceresini göster

0
Alt + 2

Yer İmleri penceresini göster

0
Alt + 3

Bul penceresini göster

0
Alt + 4

Çalıştır penceresini göster

0
Alt + 5

Hata Ayıklama penceresini göster

0
Alt + 6

Sorunlar penceresini göster

0
Ctrl + Alt + F

Yapı penceresini göster

0
Alt + 9

Sürüm Kontrolü penceresini göster

0
Alt + 0

Derleme penceresini göster

0
Alt + 7

NuGet penceresini göster

0
Alt + 8

Birim Testleri penceresini göster

0
Ctrl + Alt + 1

Terminal penceresini göster

0
Ctrl + Alt + 3

Veritabanı penceresini göster


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
1 0

Program bilgileri

Program adı: JetBrains Rider 2022.1 JetBrains Rider 2022.1 (Programlama)

JetBrains Rider, .NET için platformlar arası tümleşik bir geliştirme ortamı (IDE). .NET Framework'ü ve yeni platformlar arası .NET Core'u destekler. JetBrains Rider, .NET masaüstü uygulamaları, hizmetleri ve kitaplıkları, Unity oyunları, Xamarin uygulamaları, ASP.NET ve ASP.NET Core web uygulamaları geliştirmeye olanak tanır. ReSharper'ı içerir ve Windows, macOS ve Linux üzerinde çalışabilir.

Web sayfası: blog.jetbrains.com/dotnet/2022...

Kısayollara basma kolaylığı: 65%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 275

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlar