Sanal Tuş Kodları klavye kısayolları

Sanal Tuş Kodları  

Zeynel Abidin Öztürk -
2 yıl önce
- Kısayollar

Aşağıdaki Sanal Tuş Kodları listesi onaltılık değere göre sıralanmıştır. Klavye tuşu sütununu ilk sütun olarak kullandık, çünkü sitemizin görünüm düzeni böyle. İpucu: Belirli bir kodu veya tuşu arıyorsanız aşağıdaki arama kutusunu kullanmayı deneyin.

-1

VK_LBUTTON (0x01)

-1

VK_RBUTTON (0x02)

4
Ctrl + Break

VK_CANCEL (0x03)

0

VK_MBUTTON (0x04)

-2
X1

VK_XBUTTON1 (0x05)

-2
X2

VK_XBUTTON2 (0x06)

-1
Backspace

VK_BACK (0x08)

-1
Tab

VK_TAB (0x09)

2
[Reserved]

- (0x0A-0B)

0
Clear

VK_CLEAR (0x0C)

0
⤶ Enter

VK_RETURN (0x0D)

0
[Undefined]

- (0x0E-0F)

0
↑   Shift

VK_SHIFT (0x10)

1
Ctrl

VK_CONTROL (0x11)

-1
Alt

VK_MENU (0x12)

0
Pause

VK_PAUSE (0x13)

0
⇪ Caps Lock

VK_CAPITAL (0x14)

0
[IME_Kana_mode]

VK_KANA (0x15)

0
[IME_Hanguel_mode]

(uyumluluk için tutuluyor; VK_HANGUL'u kullanın) VK_HANGUEL (0x15)

-1
[IME

VK_HANGUL (0x15)

0
[IME_On]

VK_IME_ON (0x16)

0
[IME_Junja_mode]

VK_JUNJA (0x17)

0
[IME_final_mode]

VK_FINAL (0x18)

0
[IME_Hanja_mode]

VK_HANJA (0x19)

-1
[IME_Kanji_mode]

VK_KANJI (0x19)

0
{IME_Off]

VK_IME_OFF (0x1A)

0
Esc

VK_ESCAPE (0x1B)

0
[IME_convert]

VK_CONVERT (0x1C)

1
[IME_nonconvert]

VK_NONCONVERT (0x1D)

0
[IME_accept]

VK_ACCEPT (0x1E)

0
[IME_mode_change_request]

VK_MODECHANGE (0x1F)

0
Space

VK_SPACE (0x20)

0
Page Up

VK_PRIOR (0x21)

-1
Page Down

VK_NEXT (0x22)

0
End

VK_END (0x23) ()

-1
Home

VK_HOME (0x24) ()

0

VK_LEFT (0x25) ()

0

VK_UP ()

0

VK_RIGHT (0x27)

0

VK_DOWN (0x28)

0
Select

VK_SELECT (0x29)

1
PRINT

VK_PRINT (0x2A)

0
EXECUTE

VK_EXECUTE (0x2B)

0
Print Screen

VK_SNAPSHOT (0x2C)

0
Insert

VK_INSERT (0x2D)

0
Del

VK_DELETE (0x2E)

0
Help

VK_HELP (0x2F)

4
0

0x30

0
1

0x31

0
2

0x32

0
3

0x33

0
4

0x34

0
5

0x35

0
6

0x36

1
7

0x37

0
8

0x38

0
9

0x39

1
[Undefined]

- (0x3A-40)

2
B

0x42

0
C

0x43

1
D

0x44

0
E

0x45

0
F

0x46

0
G

0x47

0
H

0x48

0
I

0x49

-1
J

0x4A

0
K

0x4B

0
L

0x4C

-1
M

0x4D

1
N

0x4E

1
O

0x4F

0
P

0x50

0
Q

0x51

0
R

0x52

0
S

0x53

0
T

0x54

1
U

0x55

0
V

0x56

0
W

0x57

0
X

0x58

1
Y

0x59

0
Z

0x5A

0
Left Win

(Naturel klavye) VK_LWIN (0x5B)

0
Right Win

(Naturel klavye) VK_RWIN (0x5C)

0

(Naturel klavye) VK_APPS (0x5D)

0
[Reserved]

- (0x5E)

0
Sleep

VK_SLEEP (0x5F)

0
Num 1

VK_NUMPAD1 (0x61)

0
Num 2

VK_NUMPAD2 (0x62)

0
Num 3

VK_NUMPAD3 (0x63)

0
Num 4

VK_NUMPAD4 (0x64)

0
Num 5

VK_NUMPAD5 (0x65)

0
Num 6

VK_NUMPAD6 (0x66)

0
Num 7

VK_NUMPAD7 (0x67)

0
Num 8

VK_NUMPAD8 (0x68)

1
Num 9

VK_NUMPAD9 (0x69)

0
*

VK_MULTIPLY (0x6A)

1
+

VK_ADD (0x6B)

0
Separator

VK_SEPARATOR (0x6C)

-1
-

VK_SUBTRACT (0x6D)

0
Num ,

VK_DECIMAL (0x6E)

-1
Num /

VK_DIVIDE (0x6F)

1
F1

VK_F1 (0x70)

0
F2

VK_F2 (0x71)

0
F3

VK_F3 (0x72)

0
F4

VK_F4 (0x73)

0
F5

VK_F5 (0x74)

1
F6

VK_F6 (0x75)

0
F7

VK_F7 (0x76)

-1
F8

VK_F8 (0x77)

0
F9

VK_F9 (0x78)

0
F10

VK_F10 (0x79)

2
F11

VK_F11 (0x7A)

0
F12

VK_F12 (0x7B)

-1
F13

VK_F13 (0x7C)

0
F14

VK_F14 (0x7D)

0
F15

VK_F15 (0x7E)

0
F16

VK_F16 (0x7F)

1
F17

VK_F17 (0x80)

0
F18

VK_F18 (0x81)

-1
F19

VK_F19 (0x82)

1
F20

VK_F20 (0x83)

3
F21

VK_F21 (0x84)

1
F22

VK_F22 (0x85)

4
F23

VK_F23 (0x86)

1
F24

VK_F24 (0x87)

-1
Num Lock

VK_NUMLOCK (0x90)

0
Scroll Lock

VK_SCROLL (0x91)

1
[OEM_specific]

0x92-96

0
[Unassigned]

- (0x97-9F)

-2
↑   Sol Shift

VK_LSHIFT (0xA0)

0
↑   Sağ Shift

VK_RSHIFT (0xA1)

0
Sol Control

VK_LCONTROL (0xA2)

0
Sağ Control

VK_RCONTROL (0xA3)

-1
LeftContextMenu

VK_LMENU (0xA4)

0
RightContextMenu

VK_RMENU (0xA5)

0
BrowserForward

VK_BROWSER_FORWARD (0xA7)

0
BrowserRefresh

VK_BROWSER_REFRESH (0xA8)

0
BrowserStop

VK_BROWSER_STOP (0xA9)

0
BrowserSearch

VK_BROWSER_SEARCH (0xAA)

0
BrowserFavorites

VK_BROWSER_FAVORITES (0xAB)

0
BrowserStart

VK_BROWSER_HOME (0xAC)

0
veya BrowserHome
0
VolumeMute

VK_VOLUME_MUTE (0xAD)

0
VolumeDown

VK_VOLUME_DOWN (0xAE)

0
VolumeUp

VK_VOLUME_UP (0xAF)

0
NextTrack

VK_MEDIA_NEXT_TRACK (0xB0)

0
PreviousTrack

VK_MEDIA_PREV_TRACK (0xB1)

0
StopMedia

VK_MEDIA_STOP (0xB2)

0
PlayPause

VK_MEDIA_PLAY_PAUSE (0xB3)

0
StartMail

VK_LAUNCH_MAIL (0xB4)

0
SelectMedia

VK_LAUNCH_MEDIA_SELECT (0xB5)

0
StartApplication1

VK_LAUNCH_APP1 (0xB6)

0
StartApplication2

VK_LAUNCH_APP2 (0xB7)

0
[Reserved]

- (0xB8-B9)

0
+

VK_OEM_PLUS (0xBB)

0
,

VK_OEM_COMMA (0xBC)

0
-

VK_OEM_MINUS (0xBD)

1
.

VK_OEM_PERIOD (0xBE)

0
/

(Çeşitli karakterler için kullanılır; klavyeye göre değişebilir. ABD standart klavyesi için '/?' Tuşu) VK_OEM_2 (0xBF)

3
~

(Çeşitli karakterler için kullanılır; klavyeye göre değişebilir. ABD standart klavyesi için '' ~ 'tuşu) VK_OEM_3 (0xC0)

0
[Reserved]

- (0xC1-D7)

0
[Unassigned]

- (0xD8-DA)

0
[

(Çeşitli karakterler için kullanılır; klavyeye göre değişebilir. ABD standart klavyesi için '[{' tuşu) VK_OEM_4 (0xDB)

1
\

(Çeşitli karakterler için kullanılır; klavyeye göre değişebilir. ABD standart klavyesi için '\|' tuşu) VK_OEM_5 (0xDC)

1
]

(Çeşitli karakterler için kullanılır; klavyeye göre değişebilir. ABD standart klavyesi için ']}' tuşu) VK_OEM_6 (0xDD)

0
'

(Çeşitli karakterler için kullanılır; klavyeye göre değişebilir. ABD standart klavyesi için 'tek tırnak / çift tırnak' tuşu) VK_OEM_7 (0xDE)

Çeşitli karakterler için kullanılır; klavyeye göre değişebilir: VK_OEM_8 (0xDF)
0
[Reserved]

- (0xE0)

0
[OEM_specific]

0xE1

1
<

(RT 102 tuşlu klavyedeki açılı ayraç tuşu veya ters eğik çizgi tuşu) VK_OEM_102 (0xE2)

0
veya \
0
[OEM_specific]

0xE3-E4

0
[ImeProcess]

VK_PROCESSKEY (0xE5)

0
[OEM_specific]

0xE6

(Unicode karakterleri tuş basışları gibi geçirmek için kullanılır. VK_PACKET tuşu, klavye dışı giriş yöntemleri için kullanılan 32-bit Sanal Tuş değerinin low word'üdür.) VK_PACKET (0xE7)
0
[OEM_specific]

0xE9-F5

0
Attn

VK_ATTN (0xF6)

0
CrSel

VK_CRSEL (0xF7)

1
ExSel

VK_EXSEL (0xF8)

0
EraseEOF

VK_EREOF (0xF9)

0
Play

VK_PLAY (0xFA)

0
Zoom

VK_ZOOM (0xFB)

0
Reserved

VK_NONAME (0xFC)

0
PA1

VK_PA1 (0xFD)

0
Clear

VK_OEM_CLEAR (0xFE)


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Sanal Tuş Kodları Sanal Tuş Kodları (Programlama)

Evrensel adı: Virtual Key Codes

"Sanal Tuş Kodları", adının biraz zıttı da olsa esas olarak gerçek klavye tuşlarından oluşur, ancak aynı zamanda fare düğmeleri gibi bazı "sanal" tuşları da içerir. Liste, sanal anahtar kodları için sembolik sabit isimleri, onaltılık değerleri ve klavye eşdeğerlerini içeriyor. Bu kodlar genellikle Windows yazılım geliştiricileri tarafından kullanılır.

Web sayfası: docs.microsoft.com/en-us/windo...

Son güncelleme: 23.12.2020 11:16 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 73%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (5 güncelleme.) 22.12.2020 14:40:40 Yeni program eklendi.
22.12.2020 14:41:53 Program bilgileri güncellendi.
22.12.2020 14:48:41 Program bilgileri güncellendi.
23.12.2020 12:15:28 Program bilgileri güncellendi.
23.12.2020 12:16:23 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 185

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.