Adobe Photoshop CC klavye kısayolları

Adobe Photoshop CC

Zeynel Abidin Öztürk -
17 ay önce
- Kısayollar
[

Fırça Boyutunu küçült

]

Fırça Boyutunu büyüt

{

Fırça Sertliğini azalt

}

Fırça Sertliğini artır

D

Varsayılan Ön Plan/Arka Plan renkleri

X

Ön Plan/Arka Plan renklerini değiştir

Ctrl + J

Kopyalama yoluyla yeni katman

↑   Shift + Ctrl + J

Kesme yoluyla yeni katman

↑   Shift + Mouse movement

(Herhangi bir seçim aracıyla) Seçime ekle

Alt + Mouse left click

(Fırçaya veya renk örneğine tıklayın) Fırça veya renk örneği sil

Ctrl + Mouse left click

Taşıma aracıyla otomatik seçmeyi değiştir

Esc

Mod iletişim pencerelerini (Başlangıç Çalışma Alanı dahil olmak üzere) iptal et

⤶ Enter

Araç çubuğunun ilk düzenleme alanını seç

⭾ Tab

Alanlar arasında gezin

⭾ Tab + ↑   Shift

Karşıt yöndeki alanlar arasında gezin

Alt

İptal'i Sıfırla olarak değiştir

Ctrl + F

Photoshop Kullanıcı Arayüzü, Yardım ve Öğrenme içeriği ve Adobe Stock varlıklarında arama yap

F1

Yardımı Başlat

F2

Kes

F3

Kopyala

F4

Yapıştır

F5

Fırça panelini Göster/Gizle

F6

Renk panelini göster/gizle

F7

Katmanlar panelini göster/gizle

F8

Bilgi panelini göster/gizle

F9

Eylemler panelini göster/gizle

F12

Geri Döndür

↑   Shift + F5

Dolgu

↑   Shift + F6

Seçimin Geçişini Yumuşat

veya ↑   Shift + F6
↑   Shift + F7

Ters Seçim

Bir tuşun basılı tutulması bir aracı geçici olarak etkinleştirir. Tuşun bırakılması önceki araca geri dönülmesini sağlar.
↑   Shift

(Shift'i basılı tutarken kısayol tuşuna basın) Aynı kısayol tuşuyla araçlarda dolaş

Alt + Mouse left click

(Araca tıklayın. Bağlantı Noktası Ekleme, Bağlantı Noktası Silme ve Noktayı Dönüştürme araçları dışında) Gizli araçlarda dolaş

V

Taşıma aracı

M

Dikdörtgen Seçim Çerçevesi aracı

M

Oval Seçim Çerçevesi aracı

L

Kement aracı

L

Çokgen Kement aracı

L

Mıknatıslı Kement aracı

W

Sihirli Değnek Aracı

W

Hızlı seçim aracı

C

Kırpma aracı

C

Dilim aracı

C

Dilim Seçimi aracı

I

Damlalık aracı

I

Renk Örneği aracı

I

Cetvel aracı

I

Not aracı

J

Nokta Düzeltme Fırçası aracı

J

Düzeltme Fırçası aracı

J

Yama aracı

J

Kırmızı Göz aracı

B

Fırça aracı

B

Kurşun Kalem aracı

B

Renk Değiştirme aracı

B

Karıştırıcı Fırça aracı

S

Klonlama Damga aracı

S

Desen Damgası aracı

Y

Geçmiş Fırçası aracı

Y

Resim Geçmişe Dönme Fırçası aracı

E

Silgi aracı

E

Arka Plan Silgisi aracı

E

Sihirli Silgi aracı

G

Degrade aracı

G

Boya Kovası aracı

O

Soldurma aracı

O

Yakma aracı

O

Sünger aracı

P

Kalem aracı

P

Serbest Biçim Kalemi aracı

T

Yatay Yazım aracı

T

Dikey Yazım aracı

T

Yatay Yazım maskesi aracı

T

Dikey Yazım maske aracı

A

Yol seçim aracı

A

Doğrudan Seçim aracı

U

Dikdörtgen aracı

U

Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracı

U

Elips aracı

U

Çokgen aracı

U

Çizgi aracı

U

Özel Şekil aracı

H

El aracı

R

Görünümü Döndürme aracı

Z

Yakınlaştırma aracı

D

Varsayılan Ön Plan/Arka Plan renkleri

X

Ön Plan/Arka Plan renklerini değiştir

Q

Standart/Hızlı Maske modlarını aç/kapat

J

İçeriğe Uygun Taşıma aracı

C

Perspektif Kırpma aracı

V

Çalışma Yüzeyi aracı

R

Görünümü Döndürme aracı

/

Saydamlığı Korumayı aç/kapat

{

Fırça Sertliğini azalt

}

Fırça Sertliğini artır

,

Önceki Fırça

.

Sonraki Fırça

<

İlk Fırça

>

Son Fırça

Ctrl + ⭾ Tab

Açık belgelerde dolaş

↑   Shift + Ctrl + ⭾ Tab

Önceki belgeye geç

↑   Shift + Ctrl + W

Belgeyi Photoshop'ta kapatıp Bridge'de aç

Q

Standart modu ve Hızlı Maske modu arasında geçiş

F

Standart ekran modu, menü çubuğunu içeren Tam ekran modu ve Tam ekran modu arasında geçiş (ileri)

↑   Shift + F

Standart ekran modu, menü çubuğunu içeren Tam ekran modu ve Tam ekran modu arasında geçiş (geri)

Space + F

Tuval rengini değiştir (ileri) (aynı işleve tuval arka planına sağ tıklayıp renk seçerek de ulaşabilirsiniz)

Space + ↑   Shift + F

Tuval rengini değiştirme (geri)

Mouse double click

(El aracına çift tıklayın) Görüntüyü pencereye sığdır

Mouse double click

(Yakınlaştırma aracına çift tıklayın) %100 Büyüt

Ctrl + 1

%100 Büyüt

Space

El aracını değiştir (metin düzenleme modunda olmadığında)

↑   Shift + Mouse movement

El aracıyla birden çok belgeyi eşzamanlı olarak kaydır

Ctrl + Space

Yakınlaştır aracına geç

Alt + Space

Uzaklaştır aracına geç

Space + Mouse movement

Yakınlaştır aracıyla sürüklerken Yakınlaştır seçim çerçevesini taşı

↑   Shift + ⤶ Enter

(Gezinti paneli yakınlaştırma yüzdesi kutusunda) Yakınlaştırma yüzdesi uygula ve yakınlaştırma yüzdesi kutusunu etkin tut

Ctrl + Mouse movement

(Gezinti panelinde önizleme üzerinde) Görüntüye ait belirtilen alanda yakınlaştır

H + Mouse left click

(Fare tuşunu basılı tutun) Bir görüntüyü geçici olarak yakınlaştır

Space + Mouse movement

El aracıyla görüntüyü kaydır

Page Up

1 ekran yukarı kaydır

Page Down

1 ekran aşağı kaydır

Page Up

10 birim yukarı kaydır

Page Down

10 birim aşağı kaydır

Home

Görünümü sol üst köşeye kaydır

End

Görünümü sağ alt köşeye kaydır

\

Katman maskesini kısmi saydam olarak aç/kapat (katman maskesinin seçili olması gerekir)

Esc

Tamamen iptal et

Ctrl + Z

Son raptiye ayarlamasını geri al

Ctrl + A

Tüm raptiyeleri seç

Ctrl + D

Tüm raptiyelerin seçimini kaldır

↑   Shift + Mouse left click

Birden fazla raptiye seç

↑   Shift + Mouse movement

Seçilen birden fazla raptiyeyi taşı

H

Raptiyeleri geçici olarak sakla

Ctrl + Alt + R

Kenarı İncelt iletişim kutusunu aç

F

Önizleme modlarında (ileri) dolaş

↑   Shift + F

Önizleme modlarında (geri) dolaş

X

Orijinal görüntü ve seçili önizleme arasında geçiş

P

Orijinal seçim ve inceltilmiş versiyon arasında geçiş

J

Yarıçap önizlemeyi aç ve kapat

↑   Shift + E

Yarıçapı İncelt ve İnceltmeleri Sil araçları arasında geçiş

Alt + Mouse left click

(Bir filtreye tıklayın) Seçilenin üstüne yeni filtre uygula

Ctrl + Alt + F

Son kullanılan filtreyi yeniden uygula

Alt + Mouse left click

(Açma üçgenine tıklayın) Tüm açma üçgenlerini aç/kapa

Ctrl

İptal düğmesini Varsayılan olarak değiştir

Alt

İptal düğmesini Sıfırla olarak değiştir

Ctrl + Z

Geri Al/Yinele

Ctrl + ↑   Shift + Z

İleri adım

Ctrl + Alt + Z

Geri adım

W

İleri Çarpıtma aracı

R

Yeniden Yapılandırma aracı

C

Saat Yönünde Burgu aracı

S

Büzme aracı

B

Şişirme aracı

O

Sola İt aracı

M

Ayna aracı

T

Türbülans aracı

F

Dondurma Maskesi aracı

D

Çözme Maskesi aracı

Alt

(Basılı tutarken araca tıklayın) Şişirme, Büzme, Sola İtme ve Ayna araçlarının yönünü tersine çevir

Alt

(Yeniden Yapılandırma aracıyla, Meyyal, Büyüterek Bükme veya Ötele modu seçili şekilde önizlemede Alt tuşunu basılı tutarak sürükleyin) Deformasyonu sürekli örnekle

↑  ↓

(Fırça Boyutu, Yoğunluk, Basınç, Hız veya Türbülans Değişimi metin kutusunda) Fırça boyutunu ikişer ikişer, yoğunluk, basınç, oran veya türbülans değişimini de birer birer azaltma/artırma

←  →

(Fırça Boyutu, Yoğunluk, Basınç, Hız veya Türbülans Değişimi kaydırıcısı görüntülenerek) Fırça boyutunu ikişer ikişer, yoğunluk, basınç, oran veya türbülans değişimini de birer birer azalt/artır

⭾ Tab

Üstte sağdaki kontrollerde dolaş

↑   Shift + ⭾ Tab

Alt sağdaki kontrollerde dolaş

Alt

İptal'i Sıfırla olarak değiştir

X

2 Kat Yakınlaştır (geçici)

Ctrl + +

Yakınlaştır

Ctrl + -

Uzaklaştır

Ctrl + 0

Görünüme sığdır

Mouse double click

(El aracına) Görünüme sığdır

Mouse double click

(Yakınlaştırma aracına) Merkeze %100 yakınlaştır

]

Fırça boyutunu büyüt (Fırça, Damga araçları)

[

Fırça boyutunu küçült (Fırça, Damga araçları)

↑   Shift + ]

Fırça sertliğini artır (Fırça, Damga araçları)

↑   Shift + [

Fırça sertliğini azalt (Fırça, Damga araçları)

Ctrl + Z

Son eylemi geri al

Ctrl + ↑   Shift + Z

Son eylemi yinele

Ctrl + D

Tümünün seçimini kaldır

Ctrl + H

Seçimi ve düzlemleri gizle

← ↑ → ↓

Seçimi 1 piksel taşı

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Seçimi 10 piksel taşı

Ctrl + C

Kopyala

Ctrl + V

Yapıştır

Ctrl + ↑   Shift + T

Son çoğaltılan ve hareketi yinele

Ctrl + Alt + T

Geçerli seçimden kayar seçim oluştur

Ctrl + Mouse movement

İşaretçinin altında seçimi görüntüyle doldur

Ctrl + Alt + Mouse movement

Seçimin kayar seçim olarak çoğaltılmış kopyasını oluştur

Alt + ↑   Shift

Seçimi 15° döndürmeyle sınırla

Ctrl + Mouse left click

Seçili başka bir düzlem altında düzlem seç

Ctrl + Mouse movement

Ana düzlem dışında 90 derecelik düzlem oluştur

⬅ Backspace

Düzlem oluşturulurken son düğümü sil

Mouse double click

(Düzlem aracına) Kamera için tam kare tuval düzlem oluştur

Not: Bir tuşun basılı tutulması bir aracı geçici olarak etkinleştirir. Tuşun bırakılması önceki araca geri dönülmesini sağlar.
Z

Yakınlaştırma aracı

H

El aracı

I

Beyaz Dengesi aracı

S

Renk Örneği aracı

C

Kırpma aracı

A

Düzleştirme aracı

B

Nokta Kaldırma aracı

E

Kırmızı Göz Kaldırma aracı

Ctrl + Alt + 1

Temel panel

Ctrl + Alt + 2

Ton Eğrisi paneli

Ctrl + Alt + 3

Ayrıntı paneli

Ctrl + Alt + 4

HSL//Gri Tonlama paneli

Ctrl + Alt + 5

Tonlamayı Böl paneli

Ctrl + Alt + 6

Mercek Düzeltme paneli

Ctrl + Alt + 7

Kamera Kalibrasyonu paneli

Ctrl + Alt + 9

Hazır Ayarlar Paneli

Ctrl + Alt + 9

Anlık Görüntü panelini açma

Ctrl + Alt + ↑   Shift + T

Parametrik Eğri Hedeflenmiş Ayarlama aracı

Ctrl + Alt + ↑   Shift + H

Ton Hedeflenmiş Ayarlama aracı

Ctrl + Alt + ↑   Shift + S

Doygunluk Hedeflenmiş Ayarlama aracı

Ctrl + Alt + ↑   Shift + L

Işıklılık Hedeflenmiş Ayarlama aracı

Ctrl + Alt + ↑   Shift + G

Gri Tonlama Karışımı Hedeflenmiş Ayarlama aracı

T

En Son Kullanılan Hedeflenmiş Ayarlama Aracı

K

Ayarlama Fırçası aracı

G

Derecelendirilmiş Filtre aracı

]

Fırça boyunu büyüt/küçült

veya [
↑   Shift + ]

Fırça geçiş yumuşatma arttır/azalt

veya ↑   Shift + [
=

Ayarlama Fırçası aracı akışını 10'luk artışlarla arttır/azalt

veya -
Alt

Ayarlama Fırçası aracı için Ekle modundan Sil moduna veya Sil modundan Ekle moduna geçici olarak geç

Alt + ]

Ayarlama Fırçası aracı boyutunu geçici olarak arttırma/azaltma

Alt + [

Ayarlama Fırçası aracı boyutunu geçici olarak arttır/azalt

Alt + ↑   Shift + ]

Ayarlama Fırçası aracının geçiş yumuşatmasını geçici olarak arttır/azalt

veya Alt + ↑   Shift + [
Alt + =

Ayarlama Fırçası aracının akışını geçici olarak 10'luk artışlarla artır/azalt

veya Alt + -
N

Ayarlama Fırçası aracının veya Derecelendirilmiş Filtre'nin Ekle veya Sil modundan Yeni moduna geç

M

Ayarlama Fırçası aracı için Otomatik Maskele'yi aç/kapat

Y

Ayarlama Fırçası aracı için Maskeyi Göster'i aç/kapat

V

Ayarlama Fırçası aracı için pimleri aç/kapat

V

Derecelendirilmiş Filtre, Nokta Kaldırma aracı veya Kırmızı Göz Kaldırma aracı için kaplamayı aç/kapat.

L

Görüntüyü sola döndür

veya Ctrl + ]
R

Görüntüyü sağa döndür

veya Ctrl + [
Ctrl + +

Yakınlaştır

Ctrl + -

Uzaklaştır

Ctrl

Geçici olarak Yakınlaştır aracına geç (Düzleştirme aracı seçiliyken çalışmaz. Kırpma aracı etkinken geçici olarak Düzleştirme aracına geçer)

Alt

Geçici olarak Uzaklaştırma aracına geç ve Görüntü Aç düğmesini Kopya Aç düğmesine ve İptal düğmesini Sıfırla düğmesine dönüştür

P

Önizlemeyi aç/kapat

F

Tam ekran modu

↑   Shift

Beyaz Dengesi aracını geçici olarak etkinleştirme ve Görüntü Aç düğmesini Nesne Aç düğmesine dönüştürme (Kırpma aracı etkinse çalışmaz)

İlk noktaya tıklayın; ek noktalara Shift'te tutarak tıklayın:  Eğriler panelinde birden çok nokta seç
Ctrl + Mouse left click

(Ön izlemede) Eğriler panelinde eğriye nokta ekleme

← ↑ → ↓

Eğri panelinde seçili noktayı taşı (1 birim)

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Eğri panelinde seçili noktayı taşı (10 birim)

Ctrl + R

Bridge'den Camera Raw iletişim kutusunda seçili görüntüleri aç

↑   Shift + Mouse double click

Bridge'den Camera Raw iletişim kutusunu atlayarak seçili görüntüleri aç

Alt + Mouse movement

(Pozlama, Kurtarma veya Siyah kaydırıcılarını Alt tuşunu basılı tutarak sürükleyin) Önizlemede kırpılacak vurguları görüntüle

O

Kırpma uyarısını vurgula

U

Kırpma uyarısını gölgele

Ctrl + 1

... 5'e kadar: (Film Şeridi Modu) 1 - 5 yıldız değeri verme

Ctrl + .

(Film Şeridi Modu) Dereceyi arttır/azalt

veya Ctrl + ,
Ctrl + 6

(Film Şeridi Modu) Kırmızı etiket ekle

Ctrl + 7

(Film Şeridi Modu) Sarı etiket ekle

Ctrl + 8

(Film Şeridi Modu) Yeşil etiket ekle

Ctrl + 9

(Film Şeridi Modu) Mavi etiket ekle

Ctrl + ↑   Shift + 0

(Film Şeridi Modu) Mor etiket ekle

Ctrl + K

Camera Raw tercihleri

Ctrl + Alt

(Açılışta) Adobe Camera Raw tercihlerini sil

↑   Shift + Ctrl + Alt + B

Siyah Beyaz iletişim kutusunu aç

↑  ↓

Seçili değeri %1 oranında arttır/azalt

↑   Shift + ↑  ↓

Seçili değeri %10 oranında arttır/azalt

Mouse left click + Mouse movement

En yakın renk kaydırıcısının renklerini değiştir

Ctrl + M

Eğriler iletişim kutusunu aç

+

Eğride sonraki noktayı seç

-

Eğride önceki noktayı seç

↑   Shift + Mouse left click

Eğride birden çok nokta seç

Ctrl + D

Nokta seçimini iptal et

Del

(Önce noktayı seçin) Eğride nokta sil

← ↑ → ↓

Seçili noktayı 1 birim taşı

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Seçili noktayı 10 birim taşı

Alt + Mouse movement

(Siyah/Beyaz nokta slider'larını sürükleyin) Kırpılacak vurguları ve gölgeleri görüntüle

Ctrl + Mouse left click

(Resim üzerine tıklayın) Bileşik eğride nokta ayarla

↑   Shift + Ctrl + Mouse left click

(Resim üzerine tıklayın) Kanal eğrilerinde nokta ayarla

Alt + Mouse left click

(Alan üzerine tıklayın) Izgara boyutunu değiştir

Space + Mouse movement

Seçerken yeniden konumlandırma seçim çerçevesi. Şekil araçlarına uygulanır

↑   Shift + Mouse movement

(Herhangi bir seçim aracında) Seçim ekle

Alt + Mouse movement

(Herhangi bir seçim aracında) Seçimden çıkar

↑   Shift + Alt + Mouse movement

(Hızlı Seçim aracı hariç herhangi bir seçim aracında) Seçimi kesiştir

↑   Shift + Mouse movement

Seçim çerçevesini kare veya daireyle sınırla (başka bir seçim etkin değilse). Şekil araçlarına uygulanır

Alt + Mouse movement

Seçim çerçevesini merkezden çiz (başka bir seçim etkin değilse)

↑   Shift + Alt + Mouse movement

Şekli sınırlama ve seçim çerçevesini merkezden çiz

Ctrl

(El, Dilim, Yol, Şekil ve Kalem aracı seçili olmadığında) Taşıma aracına geç

Alt + Mouse movement

Mıknatıslı Kement aracından Kement aracına geçiş

Alt + Mouse movement

Mıknatıslı Kement aracından Çokgen Kement aracına geçiş

⤶ Enter

Mıknatıslı Kement işlemini uygula/iptal et

veya Esc
veya Ctrl + .
Alt + Mouse movement

(Taşıma aracında) Seçim kopyasını taşı

← ↑ → ↓

(Herhangi bir seçimde) Seçim alanını 1 piksel taşı. 10 piksel taşımak için Shift tuşunu basılı tutun

← ↑ → ↓

(Taşıma aracında)  Seçimi 1 piksel taşı. 10 piksel taşımak için Shift tuşunu basılı tutun

Ctrl + ← ↑ → ↓

Katmanda seçili bir şey olmadığında katmanı 1 piksel taşı

[

(Manyetik kement aracında) Algılama genişliğini artır/azalt

veya ]
⤶ Enter

(Kırpma aracında) Kırpmayı kabul et veya kırpmadan çık

veya Esc
/

Kırpma kalkanını kapatma ve açma arasında geçiş

Alt + Mouse movement

(Cetvel aracında son noktayı Alt'ta tutarak sürükleyin) İletki oluştur

↑   Shift + Mouse movement

(Kılavuzu sürükleyin) Kılavuzu cetvel çizgilerine yapıştır (Görünüm > Yapıştır işaretli olmadığı dışında)

Alt + Mouse movement

(Kılavuzu sürükleyin)  Yatay ve dikey kılavuz arasında dönüştür

Alt

Merkezden dönüştür veya yansıt

↑   Shift

Kısıtla

Ctrl

Deforme Et

⤶ Enter

Uygula

Ctrl + .

İptal et

veya Esc
Ctrl + Alt + T

Çoğaltılmış verilerle serbest dönüştür

Ctrl + ↑   Shift + Alt + T

Çoğaltılmış verilerle yeniden dönüştür

↑   Shift + Mouse left click

(Direkt seçim aracı) Birden çok bağlantı noktası seç

Alt + Mouse left click

(Direkt seçim aracı) Tüm yolu seç

Ctrl + Alt + Mouse movement

(Herhangi bir Kalem aracında, Yol Seçme veya Direkt Seçme aracında) Yol çoğalt

Ctrl

Yol Seçimi, Kalem, Bağlantı Noktası Ekleme, Bağlantı Noktası Sil veya Noktayı Dönüştürme araçlarını Doğrudan Seçim aracı olarak değiştir

Alt

İşaretçi bağlantı veya yön noktasındayken Kalem aracını veya Serbest Biçim Kalemi aracını Noktayı Dönüştür aracı olarak değiştir

Mouse double click

(Manyetik kalem aracı) Yolu kapat

Alt + Mouse double click

(Manyetik kalem aracı) Düz çizgi parçası bulunan yolu kapat

↑   Shift + Alt + Mouse right click + Mouse movement

(Herhangi bir boyama aracı) Renk seçiciden önplan rengini seçin

Alt

(Herhangi bir boyama aracı veya herhangi bir şekil aracı) Damlalık aracıyla görüntüden önplan rengini seçin (Konumlar aracının seçili olması dışında)

Alt + Mouse left click

(Damlalık aracı) Arka plan rengi seçme

↑   Shift

(Damlalık aracı) Renk örneği aracı

Alt + Mouse left click

(Renk örneği aracı) Renk örneği sil

0 - 9

(Herhangi bir boyama veya düzenleme aracında) Boyama moduyla ilgili opaklık, tolerans, kuvvet veya pozlama ayarlama

↑   Shift + 0 - 9

(Herhangi bir boyama veya düzenleme aracı. Airbrush seçeneği etkin iken Shift'e basmayın)) Boyama modu akışını ayarla (0 = %100, 1 = %10, hızla 4 ve 5 = %45

Alt + ↑   Shift + 0 - 9

Karıştırıcı Fırça, Karışım ayarlarını değiştir

0 - 9

Karıştırıcı Fırça, Islak ayarını değiştir

0

Karıştırıcı Fırça, Islak ve Karışım araçlarını 0 olarak ayarl

↑   Shift + +

Karışık modlarda dolan

veya ↑   Shift + -
⬅ Backspace

Arka planda veya standart katmanda Dolgu iletişim kutusunu aç

veya ↑   Shift + ⬅ Backspace
Alt + ⬅ Backspace or Ctrl + ⬅ Backspace

Önplan veya arka plan rengiyle dolgu. Saydamlığı korumak için Shift tuşunu basılı tutun

veya Ctrl + ⬅ Backspace
Ctrl + Alt + ⬅ Backspace

Geçmişten dolgu. Saydamlığı korumak için Shift tuşunu basılı tutun

↑   Shift + ⬅ Backspace

Dolgu iletişim kutusunu görüntüle

/

Saydam piksel kilidi aç/kapat

↑   Shift + Mouse left click

(Herhangi bir boyama aracı) Düz çizgiyle noktaları birleştir

↑   Shift + +

Karışık modlarda dolan

veya ↑   Shift + -
↑   Shift + Alt + N

Normal

↑   Shift + Alt + I

Erime

↑   Shift + Alt + Q

Arka (yalnızca Fırça aracı)

↑   Shift + Alt + R

Temizle (yalnızca Fırça aracı)

↑   Shift + Alt + K

Koyulaştır

↑   Shift + Alt + M

Çoğalt

↑   Shift + Alt + B

Renk Yanması

↑   Shift + Alt + A

Doğrusal Yanma

↑   Shift + Alt + G

Açıklaştır

↑   Shift + Alt + S

Ekran

↑   Shift + Alt + D

Renk Soldur

↑   Shift + Alt + W

Doğrusal Soldur

↑   Shift + Alt + O

Kaplama

↑   Shift + Alt + F

Yumuşak Işık

↑   Shift + Alt + H

Sert Işık

↑   Shift + Alt + V

Canlı Işık

↑   Shift + Alt + J

Doğrusal Işık

↑   Shift + Alt + Z

Pin Işığı

↑   Shift + Alt + L

Katı Karışım

↑   Shift + Alt + E

Fark

↑   Shift + Alt + X

Dışlama

↑   Shift + Alt + U

Ton

↑   Shift + Alt + T

Doygunluk

↑   Shift + Alt + C

Renk

↑   Shift + Alt + Y

Renk Parlaklığı

↑   Shift + Alt + D

(Sünger aracı) Doygunluğu Azalt

↑   Shift + Alt + S

(Sünger aracı) Doygunlaştır

↑   Shift + Alt + S

(Soldurma ve yakma aracı) Gölgeleri soldur/yak

↑   Shift + Alt + M

(Soldurma ve yakma aracı) Orta tonları soldur/yak

↑   Shift + Alt + H

(Soldurma ve yakma aracı) Vurguları soldur/yak

↑   Shift + Alt + N

Karıştırma modunu Eşik, diğer tüm görüntüler için de Normal olarak ayarla

Ctrl + Mouse movement

Yazım katmanı seçiliyken yazıyı Ctrl tuşunu basılı tutarak sürükleyin) Görüntüde yazıyı taşı

↑   Shift + ← ↑ → ↓

1 karakter sol/sağ veya 1 satır aşağı/yukarı ya da 1 sözcük sol/sağ seç

veya Ctrl + ↑   Shift + ←  →
↑   Shift + Mouse left click

Ekleme noktasından fare tıklatılan noktaya kadar karakterleri seç

← ↑ → ↓

1 karakter sola/sağa, 1 satır aşağı/yukarı veya 1 sözcük sola/sağa taşı

↑   Shift + Mouse left click

Katmanlar panelinde metin katmanı seçili olduğunda yeni metin katmanı oluştur

Mouse double click

Sözcük seç

Mouse triple click

Satır seç

Mouse double click + Mouse double click

(Dört kez tıklayın) Paragraf seç

Mouse triple click + Mouse double click

(Beş kez tıklayın) Öykü seç

Ctrl + H

Seçili yazımda seçimi göster/gizle

Ctrl

Metin düzenlendiğinde metinin dönüştürülmesi için sınırlama kutusunu görüntüle veya imleç sınırlama kutusu içindeyse Taşı kutusunu etkinleştir

Ctrl + Mouse movement

(Sınırlama kutusu tutamağını sürükleyin) Sınırlama kutusu yeniden boyutlandırıldığında metni sınırlama kutusunda ölçeklendir

Space + Mouse movement

Metin kutusu oluşturulduğu sırada metin kutusu taşı

Ctrl + ↑   Shift + L

(Yatay Yazım aracı) Sola hizala

Ctrl + ↑   Shift + C

(Yatay Yazım aracı) Ortaya hizala

Ctrl + ↑   Shift + R

(Yatay Yazım aracı) Sağa hizala

Ctrl + ↑   Shift + L

(Dikey Yazım aracı) Yukarıya hizala

Ctrl + ↑   Shift + C

(Dikey Yazım aracı) Ortaya hizala

Ctrl + ↑   Shift + R

(Dikey Yazım aracı) Sağa hizala

Ctrl + ↑   Shift + X

%100 yatay ölçek seç

Ctrl + ↑   Shift + Alt + X

%100 dikey ölçek seç

Ctrl + ↑   Shift + Alt + A

Otomatik satır aralığı seç

Ctrl + ↑   Shift + Q

İzleme için 0 seç

Ctrl + ↑   Shift + J

Paragrafı blokla, son satırı sola hizala

Ctrl + ↑   Shift + F

Paragrafı blokla, tümünü blokla

Ctrl + ↑   Shift + Alt + H

Paragraf tirelemeyi aç/kapat

Ctrl + ↑   Shift + Alt + T

Tek satır/tüm satırlar oluşturucusu aç/kapat

Ctrl + ↑   Shift + <

2 punto veya piksel seçili metnin yazım boyutunu küçült veya büyüt. Onar onar azaltmak/artırmak için Alt (Win) ya da Option (macOS) tuşunu basılı tutun

veya Ctrl + ↑   Shift + >
Alt + ↑  ↓

2 punto veya piksel satır aralığı küçült veya büyüt. Onar onar azaltmak/artırmak için Ctrl (Windows) ya da Command (macOS) tuşunu basılı tutun

↑   Shift + Alt + ↑  ↓

2 punto veya piksel satır taban çizgisi kayması küçült veya büyüt. Onar onar azaltmak/artırmak için Ctrl (Windows) ya da Command (macOS) tuşunu basılı tutun

Alt + ←  →

20/1000 ems karakter aralığı/izlemeyi azalt veya artır. Onar onar azaltmak/artırmak için Ctrl (Windows) ya da Command (macOS) tuşunu basılı tutun

Ctrl

Dilim aracı ve Dilim Seçimi aracı arasında geçiş

↑   Shift + Mouse movement

Kare dilimi çiz

Alt + Mouse movement

Merkezden dışa doğru çiz

↑   Shift + Alt + Mouse movement

Kare dilimi merkezden dışa doğru çiz

Space + Mouse movement

Dilim oluşturulduğu sırada dilimi yeniden konumlandırma

Mouse right click

(Dilime sağ tıklayın) Bağlama duyarlı menüyü aç

Alt

(Yeni düğmesine tıklayın) Yeni öğeler için seçenekleri ayarla (Eylemler, Animasyon, Stiller, Fırçalar, Araç Hazır Ayarları ve Katman Kompozisyonları panelleri hariç)

Alt

(Sil düğmesine tıklayın) Onay almadan sil (Fırça paneli hariç)

↑   Shift + ⤶ Enter

Değeri uygula ve metin kutusunu etkin bırak

⭾ Tab

Bütün panelleri Göster/Gizle

↑   Shift + ⭾ Tab

Araç kutusu ve seçenekler çubuğu dışında tüm panelleri göster/gizle

⤶ Enter

(Aracı seçtikten sonra Enter'a basın) Seçenekler çubuğunu vurgula

↑   Shift + ↑  ↓

Seçili değerleri 10 oranında arttır/azalt

Alt + Mouse left click

(Komutun yanındaki onay kutucuğuna tıklayın) Komutu açıp diğerlerini kapat veya tüm komutları aç

Alt + Mouse left click

Geçerli mod kontrolünü aç ve diğer tüm mod kontrollerine geç

Alt + Mouse double click

Eylem değiştir veya eylem seçeneklerini ayarla

Mouse double click

(Kaydedilen komuta) Kaydedilen komut için Seçenekler iletişim kutusunu görüntüle

Ctrl + Mouse double click

Tüm eylemi yürüt

Alt + Mouse left click

(Üçgene tıklayın) Eyleme ait tüm bileşenleri daralt/genişlet

Ctrl + Mouse left click

Komut yürüt

Alt + Mouse left click

(Click the New Action button) Yeni eylem oluştur ve onay olmadan kayda başla

↑   Shift + Mouse left click

(Eyleme/komuta tıklayın) Aynı cinsten bitişik öğeleri seç

Ctrl + Mouse left click

(Eyleme/komuta tıklayın) Aynı cinsten bitişik olmayan öğeleri seç

Note: IF you prefer channel shortcuts starting with Alt/⌥ Option + 1

Not: Kırmızı için Alt/Option + 1 ile başlayan kanal kısayollarını tercih ederseniz, Düzenle > Klavye Kısayolları'nı seçin ve Eski Kanal Kısayolları Kullan seçeneğini belirleyin. Ardından Photoshop'u yeniden başlatın.

Alt + 3

Ayarlama için belirli bir kanal seç (Kırmızı)

Alt + 4

Ayarlama için belirli bir kanal seç (Yeşil)

veya Alt + 5
Alt + 2

Ayarlama için birleşik kanal seç

Del

Ayarlama katmanını sil

veya ⬅ Backspace
Alt + Mouse left click

(Otomatik düğmesine tıklayın) Düzeyler ve Eğriler için Otomatik seçenekleri belirle

↑   Shift + Mouse left click

(İkinci kareye tıklayın) Birden fazla bitişik kareyi seç/seçimini kaldır

Ctrl + Mouse left click

(Birden fazla kareye tıklayın) Birden fazla bitişik olmayan kareyi seç/seçimini kaldır

Alt

(Panel Açılır menüsünden Kareleri Yapıştır komutunu kullanın) İletişim kutusu görüntülemeden önceki ayarları kullanarak yapıştır

Alt + Mouse left click

(Fırçaya tıklayın) Fırçayı sil

Mouse double click

(Fırçaya çift tıklayın) Fırçayı yeniden adlandır

Alt + Mouse right click + Mouse movement

Sola veya sağa sürükleyerek fırça boyutunu değiştirin

Alt + Mouse right click + Mouse movement

Fareyi yukarı/aşağı sürükleyerek fırça yumuşaklığını/sertliğini artırın/azaltın

.

Önceki/sonraki fırça boyutunu seç

veya ,
↑   Shift + ,

İlk/son fırçayı seç

veya ↑   Shift + .
⇪ Caps Lock

Fırçalar için ince artı görüntüle

veya ↑   Shift + ⇪ Caps Lock
↑   Shift + Alt + P

Pistole seçeneğini aç/kapat

"Not: Kırmı