↑   Shift +
klavye kısayolu ne işe yarıyor?

Bu kısayol, veri tabanımızdaki 180 program tarafından kullanılıyor.

Bu kısayol için genel bir açıklama kaydedilmemiş.

Bu kısayolu kullanan popüler programlar

Bu kısayol, hangi programda ne işe yarıyor?

  1. Minecraft Java Edition - Öğeyi veya yığını envanter ile yığın arasında taşı
  2. Notepad++ - (katlanma noktasına) Bu katlanmayı ve altındakilerin tamamını genişlet
  3. REAPER - Zaten seçili süre seçimini seçtiyseniz, bir dizi öğeyi seçime ekleyin
  4. Google Chrome - Bir bağlantıyı yeni pencerede aç
  5. Kerbal Space Program - Bütün gemiyi taşı

Tüm programlar

Bu kısayolu kullanan tüm programlar, kategorilerine göre ayrılmış.

Genel


Apple iBooks - Ek nesneleri seçme veya seçimlerini kaldır

Apple iBooks - (Hedef hücreyi tıklayın) Seçimi, seçilen hücreden hedef hücreye kadar genişlet

Apple iBooks - (Sınıra tıklayın) Seçime sınır ekle veya sınırı seçimden sil

Apple iBooks - (Sınır bölümünü tıklayın) Sınır bölümünü seçime ekleme veya seçimden sil

Google Chrome - Bir bağlantıyı yeni pencerede aç

Roll20 - Shift tuşunu basılı tutarken, sol fare tuşunu masaüstündeki bir noktada basılı tutun. Bu, herkesin görüş alanını merkeze alacaktır. Bu "shift-pinging" olarak bilinir

Safari - Bağlantılı sayfa ekle

Safari - Seçimi genişlet

Waze Map Editor - Haritayı tıklanan yere tekrar ortalayın ve bir seviye yakınlaştırın

Metin düzenleme


PSPad - Bloğu imleç konumundan itibaren seç

PSPad - Dosya sekmesindeyken dosyayı kapat

Görsel düzenleme


Adobe Dimension CC (Mac) - Seçime ekle (Taşı, Döndür, Ölçekle ve Sihirli Değnek Araçları)

Adobe Dimension CC (Mac) - Seçimden eksilt (Taşı, Döndür ve Ölçekle)

Adobe Dimension CC (Windows) - Seçime ekle (Taşı, Döndür, Ölçekle ve Sihirli Değnek Araçları)

Adobe Dimension CC (Windows) - Seçimden eksilt (Taşı, Döndür ve Ölçekle)

Adobe Illustrator - Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı, Grup Seçimi aracı, Canlı Boyama Seçimi aracı veya Sihirli Değnek aracıyla bir seçime ekle

Adobe Illustrator - Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı, Grup Seçimi aracı veya Canlı Boyama Seçimi aracıyla seçimden çıkar

Adobe Illustrator - (Canlı Boya Kovası aracını tıklayın) Canlı Boya Kovası aracı seçeneklerinin tersini seç (Boya Dolguları ve Boya Konturları seçiliyse, yalnızca Boya Dolguları'na geç)

Adobe Illustrator - (Canlı Boyama Seçimi aracını tıklayın) Seçime ekle / seçimden çıkar

Adobe Illustrator - (Damlalık aracını tıklayın) Resimden örnek renk veya gradyandan ara renk

Adobe Illustrator - Birden fazla genişlik noktası seç

Adobe Illustrator - Mevcut seçimi genişlet

Adobe Illustrator - Eylem, fırça, katman, bağlantı, stil veya renk örneği aralığını seç

Adobe Illustrator - (renk çubuğunu tıklayın) Renk modunu değiştir

Adobe Illustrator - (maske küçük resmine tıklayın) Opaklık maskesini devre dışı bırak

Adobe Illustrator - (devre dışı bırakılmış maske küçük resmine tıklayın) Opaklık maskesini yeniden etkinleştir

Adobe Illustrator (Mac) - Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı, Grup Seçimi aracı, Canlı Boyama Seçimi aracı veya Sihirli Değnek aracıyla bir seçime ekle

Adobe Illustrator (Mac) - Seçim aracı, Doğrudan Seçim aracı, Grup Seçimi aracı veya Canlı Boyama Seçimi aracıyla seçimden çıkar

Adobe Illustrator (Mac) - (Canlı Boya Kovası aracını tıklayın) Canlı Boya Kovası aracı seçeneklerinin tersini seç (Boya Dolguları ve Boya Konturları seçiliyse, yalnızca Boya Dolguları'na geç)

Adobe Illustrator (Mac) - (Canlı Boyama Seçimi aracını tıklayın) Seçime ekle / seçimden çıkar

Adobe Illustrator (Mac) - (Damlalık aracını tıklayın) Resimden örnek renk veya gradyandan ara renk

Adobe Illustrator (Mac) - Birden fazla genişlik noktası seç

Adobe Illustrator (Mac) - Mevcut seçimi genişlet

Adobe Illustrator (Mac) - Eylem, fırça, katman, bağlantı, stil veya renk örneği aralığını seç

Adobe Illustrator (Mac) - (renk çubuğunu tıklayın) Renk modunu değiştir

Adobe Illustrator (Mac) - (maske küçük resmine tıklayın) Opaklık maskesini devre dışı bırak

Adobe Illustrator (Mac) - (devre dışı bırakılmış maske küçük resmine tıklayın) Opaklık maskesini yeniden etkinleştir

Adobe Lightroom Classic - (bir bölmeye tıklayın) Solo panelini kapatmadan yeni bir panel aç

Adobe Lightroom Classic - Birden çok klasör veya koleksiyon seç (Kütüphane, Slayt Gösterisi, Yazdır ve Web modülleri içinde)

Adobe Lightroom Classic - Birden çok bitişik fotoğraf seç

Adobe Lightroom Classic - (filtre etiketlerine tıklayın) Filtre çubuğunda birden çok filtre aç

Adobe Lightroom Classic (Mac) - (bir bölmeye tıklayın) Solo panelini kapatmadan yeni bir panel aç

Adobe Lightroom Classic (Mac) - Birden çok klasör veya koleksiyon seç (Kütüphane, Slayt Gösterisi, Yazdır ve Web modülleri içinde)

Adobe Lightroom Classic (Mac) - Birden çok bitişik fotoğraf seç

Adobe Lightroom Classic (Mac) - (filtre etiketlerine tıklayın) Filtre çubuğunda birden çok filtre aç

Adobe Photoshop CC - Birden fazla raptiye seç

Adobe Photoshop CC - Eğride birden çok nokta seç

Adobe Photoshop CC - (Direkt seçim aracı) Birden çok bağlantı noktası seç

Adobe Photoshop CC - (Herhangi bir boyama aracı) Düz çizgiyle noktaları birleştir

Adobe Photoshop CC - Ekleme noktasından fare tıklatılan noktaya kadar karakterleri seç

Adobe Photoshop CC - Katmanlar panelinde metin katmanı seçili olduğunda yeni metin katmanı oluştur

Adobe Photoshop CC - (Eyleme/komuta tıklayın) Aynı cinsten bitişik öğeleri seç

Adobe Photoshop CC - (İkinci kareye tıklayın) Birden fazla bitişik kareyi seç/seçimini kaldır

Adobe Photoshop CC - (Renk kanalına tıklayın) Birden çok renk kanalı seçimini seç/seçimini kaldır

Adobe Photoshop CC - (Alfa kanalına tıklayın) Alfa kanalı seç/seçimini kaldır ve kısmi saydam kaplama olarak göster/gizle

Adobe Photoshop CC - (Renk çubuğuna tıklayın) Renk seçimlerinde dolaş

Adobe Photoshop CC - (Vektörel maskeye tıklayın) Vektörel maskeyi devre dışı bırak/etkinleştir

Adobe Photoshop CC - (Katman maskesi küçük resmine sağ tıklayın) Katman maskesini aç/kapat

Adobe Photoshop CC - (Katman maskesi küçük resmine sağ tıklayın) Filtre maskesini açma/kapama

Adobe Photoshop CC - Birden fazla bitişik katmanı seç/seçimini kaldır

Adobe Photoshop CC - Birden fazla bitişik katman kompozisyonu seç/seçimini kaldır

Adobe Photoshop CC - (Doldur aracı seçiliyken) Ön plan alanını doldur ve ayıklama önizlemesi görüntüle

Adobe Photoshop Elements (Mac) - Ekleme noktasından fare tıklama noktasına kadarki karakterleri seçin

Adobe Photoshop Elements (Mac) - (herhangi bir boyama aracında) Noktaları düz bir çizgi ile bağla (düz bir çizgi çizin)

Affinity Photo - Birden çok seç

Affinity Photo - Düz bir çizgi boyunca bir fırça darbesi çiz

Corel Painter - (aç / kapat üçgenine tıklayın) Tüm panelleri genişlet / daralt

Corel Painter - Seçime renk ekle

Corel Painter - (köşe tutamaçlarını tıklayın) Oranı yeniden boyutlandır / koru

Corel Painter - Kareye sınırlama

Corel Painter - Çevreye sınırlama

Corel Painter - (karoya tıkla) Döşemeyi sil

Corel Painter (Mac) - Seçime renk ekle

Corel Painter (Mac) - (köşe tutamaçlarını tıklayın) Oranı yeniden boyutlandır / koru

Corel Painter (Mac) - Kareye sınırlama

Corel Painter (Mac) - Çevreye sınırlama

Corel Painter (Mac) - (karoya tıkla) Döşemeyi sil

Cura 4 - 3B görüntüleyicide birden fazla nesne seç

Easel - (seçilmemiş bir nesneye tıklayın) Seçime nesne ekle

Easel - (seçilmiş bir nesneye tıklayın) Seçimden nesne çıkart

FastStone MaxView 3.3 - Yakınlaştır

Inkscape - Seçli alanın dış çizgi rengini seç

Inkscape - Seçimi aç / kapat

Inkscape - Döndürme merkezini sıfırla

Inkscape - Seçimi aç / kapat

Inkscape - Seçimi aç / kapat

Inkscape - Seçimi aç / kapat

Inkscape - Seçimi aç / kapat

Inkscape - Seçimi aç / kapat

Inkscape - Yuvarlaklaştırmayı kaldır

Inkscape - Seçimi aç / kapat

Inkscape - Sıfır iç yarıçap (iç tutamaç)

Inkscape - Uzaklaştır

Inkscape - Seçilen yola ekle

Inkscape - Seçimi aç / kapat

Inkscape - Vuruş rengini seç

LDCad - (parça üzerinde) Diğer iş değişkenlerinden hiçbirini değiştirmeden parçayı mevcut çalışma parçası olarak ayarla

LDView - Işık yönünü değiştir

MyPaint - Çizgi çiz

Nuke - (düğüm oluştur'u kullanın) Dalda yeni düğüm oluştur

Nuke - Seçime nokta ekle veya seçimden nokta kaldır

Nuke - (Bezier aracı) Önceki noktada keskin bir nokta oluştur

Nuke - (noktaları düzenlerken) Seçilen noktalar için dönüşüm kutusunu getir

Pinnacle Studio 22 - (döşeme üzerinde) Tüm izlerde benzer kesme noktalarını aç

Pixelmator Pro - Düz bir çizgiyi boya veya sil

Pixelmator Pro - Düz çizgiler boya

ProgeCAD - Varlıkların seçimini kaldır

Simplify3D - (modellere tıklayın) Birden fazla model seçin

Sketch - Katmana seçim ekle / tuvalde katmanın seçimini kaldır

Sketch - Birden çok nokta seç

Substance Painter - Düz çizgiler çiz

Substance Painter - Maskeyi devre dışı bırak / etkinleştir

Substance Painter (Mac) - Düz çizgiler çiz

Substance Painter (Mac) - Maskeyi devre dışı bırak / etkinleştir

Tinkercad - Birden fazla nesne seç

Programlama


Chrome DevTools - (Renk Önizleme kutusuna) Bir rengin RGBA, HSLA ve Hex temsilcileri arasında dolaş

Delphi - Form tasarımcısında kontrol seçtikten sonra üst üst formun en üstünü seçmek için Shift tuşuyla tekrar tıklayın.

FileMaker - (ardından seçimi başka tablolara genişleterek) Birden fazla tablo seç. Not: Sürükleyerek birden fazla tablo seçmek için sürüklerken Ctrl tuşunu basılı tutun

Notepad++ - (katlanma noktasına) Bu katlanmayı ve altındakilerin tamamını genişlet

Novelty Visual Novel Maker - Seçime ekle

Web uygulamaları


FastMail - Tümünü genişlet / daralt

Dosya yöneticisi


Adobe Bridge CC - Filtre bölmesinde seçilen veya daha yüksek değerli tüm öğeleri göster

Adobe Bridge CC - Mevcut anahtar kelimeyi ve Anahtar Kelime panelindeki tüm üst anahtar kelimeleri uygula veya kaldır

Adobe Bridge CC (Mac) - Filtre bölmesinde seçilen veya daha yüksek değerli tüm öğeleri göster

Adobe Bridge CC (Mac) - Mevcut anahtar kelimeyi ve Anahtar Kelime panelindeki tüm üst anahtar kelimeleri uygula veya kaldır

Xyplorer -

Xyplorer - Yeni sekmede aç (ve odaklan)

Xyplorer - Yeni sekmede aç (ve odakla)

Xyplorer - Başa git.

Oyunlar


AI War Classic - Birim seç (önceki seçime ekler)

AI War Classic - (yapı düğmesi) 1 yerine 5 gemiyi kuyruğa al

AI War Classic - (gemi yerleştirme modu) konumu ayarla ve modda kal

Astroneer - Boş alan varsa eşyaları otomatik olarak envantere yerleştir

Bloons TD Battles - Birden fazla kule yerleştir

Don't Starve (PC) - Bir yığını bir başka konteynere taşı

Kerbal Space Program - Bütün gemiyi taşı

Minecraft Java Edition - Öğeyi veya yığını envanter ile yığın arasında taşı

Minecraft Java Edition - Bir konteyner açıkken bir öğeye Shift + tıklarsanız öğe, konteyner ile envanter arasındaki bir öğeye taşınır

Minecraft Java Edition - Bir fırın açıkken, fırındaki bir öğeye veya yığının üzerine Shift + tıklamak, onu envantere taşır

Minecraft Java Edition - İşçilik yaparken, Shift + hazırlanmış nesneyi tıklatmak, kullanılan malzemelerden maksimum sayıda (bir yığına kadar) otomatik olarak oluşturur ve hazırlanmış tüm öğeleri envantere taşır

Minecraft Java Edition - Creative envanterinin hayatta kalma sekmesinde X'e Shift + tıklama, tüm envanteri temizler. Diğer herhangi bir sekmede Shift + tıklama, yığını hotbar'a yerleştirir

Path of Exile - Hareket etmeden saldırmak için saldırırken Shift'i basılı tutun

RimWorld - Birden çok öğe seç

Tibia - (Klasik Kontrol kapalı / açık) Nesneye, canavara, NPC'ye veya karaktere 'Bak'

Total War: Attila - Birliklere yol çiz

Total War: Attila (Mac) - Birliklere yol çiz

Warcraft III - Geçerli seçime birim ekle / kaldır

Sosyal ve mesajlaşma


NewsBin Pro - (gönderinin solundaki kutuya tıklayın) İndirme listesinin üstüne ekle

Güvenlik


Dashlane - (Web kartında bir öğeyi seçin) Formdaki tüm ilgili alanları temizle (örneğin tüm "Adres" alanlarını temizle

Dashlane - (Web kartında bir öğeyi seçin) Formdaki tüm ilgili alanları temizle (örneğin tüm "Adres" alanlarını temizle

Kaspersky Internet Security - Birden çok bitişik kimlik seç

Verimlilik


Ableton Live 10 - Başlangıç işaretçisini konuma taşı

Ableton Live 10 - Seçilen cihaza bir cihaz eklemek için tıklayın

Ableton Live 10 (Mac) - Başlangıç işaretçisini konuma taşı

Apple Pages - Başka nesneler seç veya seçimi kaldır

Apple Pages - Ek hücreleri seç

Apple Pages - (hedef hücreye tıklayın) Seçimi seçili hücreden hedef hücreye genletme

Asana - Aralığı seç

Asana (Mac) - Aralığı seç

Basecamp - Proje içinde bir bölüme kaydır

CintaNotes 3.13 - Seçimi genişleterek imleci hareket ettir

CintaNotes 3.13 - Seçili olan etiketlere bir alternatif ekle (OR işlemi)

draw.io - Seçim durumunu aç / kapat

FL Studio 20 - Klonla (klibi / deseni tutarken sürükleyin), dikey hareketi açmak için sürükledikten sonra Shift tuşunu bırakın

LibreOffice Impress - Komşu ögeleri veya bir metin parçasını seçin. Seçimin başında tıklayın, seçimin sonuna hareket edin ve tıklarken Shift'i basılı tutun

MindMeister - Üst öğesi aynı olan konuları seç

QuickBooks Desktop (Mac) - (kapat kutusuna tıklayın) QuickBooks'taki tüm pencereleri kapat

REAPER - Zaten seçili süre seçimini seçtiyseniz, bir dizi öğeyi seçime ekleyin

REAPER - Zaman seçimini uzat

REAPER - Döngü noktalarını uzat

REAPER - Seçime bir nota aralığı ekle

REAPER - Zaman seçiminde notaları veya CC'yi seç

Todoist - Aynı anda birden fazla görevi seçin ve değiştir

Todoist - (alt görevi veya yinelenen görevi tamamlarken Shift tuşunu basılı tutun) Alt görevi veya yinelenen görevi tamamla ve arşivle

WPS Office - Etkin hücreden tıklanan hücreye kadarki alanı seç

Bilimsel


Onshape 1.98 - Yeni pencerede aç

Solidworks 2019 - Yay min / maks boyut

Solidworks 2019 - Smart Dimension aracıyla yayları ve daireleri boyutlandırırken maksimum veya minimum konuma yaslar.

Solidworks 2019 - FeatureManager tasarım ağacında iki seçili öğe içindeki her şeyi seçin.

Solidworks 2019 - Yaslamayı açar.


Bu sayfayı paylaşın:

Kısayol kolaylığı

95
Bu kısayola basmak ne kadar kolay? (100 üzerinden puan. Daha yüksek, daha kolay demek)

Kısayol sıralaması

Bu kısayol, diğer programlarda hangi sıklıkla kullanılıyor?