Ekran Okuyucusu klavye kısayolları

Ekran Okuyucusu  

defkey.com -
4 yıl önce
- Kısayollar

Ekran Okuyucusu aracını kullanmak için bu klavye kısayollarını bilmeniz gerekiyor. Kısayolların birçoğu, Caps Lock tuşunu basılı tutarken bir harfe basarak çalışıyor. Aşağıdaki kısayolları öğrenmeye başladığınızda, Windows'ta ve diğer programlarda çok daha hızlı dolaştığınızı fark edeceksiniz.

0
Win + Ctrl + ⤶ Enter

Ekran Okuyucusu'nu başlat veya Ekran Okuyucusu'ndan çık

0
⇪ Caps Lock + Esc

Ekran Okuyucusu'ndan çık

0
⇪ Caps Lock + M

Okumayı başlat

0
Ctrl

Okumayı durdur

0
⇪ Caps Lock + Space

Tarama modunu başlat veya tarama modundan çık

0
⇪ Caps Lock +

Sonraki ögeye git

0
⇪ Caps Lock +

Önceki öğeye git

-1
⇪ Caps Lock + ↑  ↓

Görünümü değiştir

0
⇪ Caps Lock + F1

Ekran okuyucusu komut listesini göster

0
⇪ Caps Lock + F2

Geçerli öğeye yönelik komutları göster

0
⇪ Caps Lock + ⤶ Enter

Birincil eylemi yap

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + ⤶ Enter

Arama modunu açma

0
⇪ Caps Lock + A

Ayrıntı modunu değiştir

0
⇪ Caps Lock + Ctrl + +

Ayrıntı düzeyini artır

0
⇪ Caps Lock + Ctrl + -

Ayrıntı düzeyini azalt

0
⇪ Caps Lock + Alt + +

Noktalama modunu değiştir

0
veya ⇪ Caps Lock + Alt + -
0
⇪ Caps Lock + Z

Her klavye kısayolunda basmak zorunda kalmamak için Ekran okuyucusu tuşunu (Caps Lock) kilitle

0
⇪ Caps Lock + X

Ekran Okuyucusu'nun kullandığınız bir sonraki klavye kısayolunu yok saymasını sağla

0
⇪ Caps Lock + F12

Tuş vuruşu okumayı kapat veya aç

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + F12

Geliştirici modunu aç

0
⇪ Caps Lock + V

İfadeyi yinele

0
Caps Lock + Page Up

Ses düzeyini artır

0
Caps Lock + Page Down

Ses düzeyini azalt

0
⇪ Caps Lock + +

Ses hızını artır

0
⇪ Caps Lock + -

Ses hızını azalt

0
⇪ Caps Lock + D

Ögeyi oku

0
⇪ Caps Lock + F

Önceki veya sonraki biçimlendirme bilgileri grubunu oku

0
veya ⇪ Caps Lock + ↑   Shift + F
0
⇪ Caps Lock + S

Ögeyi heceleyerek oku

0
⇪ Caps Lock + W

Pencereyi oku

0
⇪ Caps Lock + R

Çevrelenen alandaki tüm öğeleri oku

0
⇪ Caps Lock + Num Lock

Fare modunu aç veya kapat

0
⇪ Caps Lock + Q

Çevrelenen alandaki son öğeye git

0
⇪ Caps Lock + G

Ekran okuyucusu imlecini sistem imlecine taşı

0
⇪ Caps Lock + T

Geçerli pencere başlığını oku

0
⇪ Caps Lock + "

Odağı ögeye ayarla

0
⇪ Caps Lock + Backspace

Bir öge geri git

0
⇪ Caps Lock + Insert

Bağlı öğeye atla

0
⇪ Caps Lock + F10

Geçerli satır başlığını oku

0
⇪ Caps Lock + F9

Geçerli sütun başlığını oku

0
⇪ Caps Lock + F8

Geçerli satırı oku

0
⇪ Caps Lock + F7

Geçerli sütunu oku

0
⇪ Caps Lock + F5

Geçerli satır ve sütun konumunu oku

0
⇪ Caps Lock + F6

Tablo hücresine atla

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + F6

Hücre içeriklerine atla

0
⇪ Caps Lock + F3

Geçerli satırda sonraki hücreye atla

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + F3

Geçerli satırda önceki hücreye atla

0
⇪ Caps Lock + F4

Geçerli sütunda sonraki hücreye atla

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + F4

Geçerli sütunda önceki hücreye atla

0
⇪ Caps Lock + Close

Başlangıçtan imlece kadar metin oku

0
⇪ Caps Lock + 0

(sıfır) Metin hakkında ileri düzeyde bilgi edin

0
⇪ Caps Lock + H

Belgeyi oku

0
⇪ Caps Lock + Ctrl + U

Geçerli sayfayı oku

0
⇪ Caps Lock + U

Sonraki sayfayı oku

-1
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + U

Önceki sayfayı oku

0
⇪ Caps Lock + Ctrl + I

Geçerli paragrafı oku

0
⇪ Caps Lock + I

Sonraki paragrafı oku

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + I

Önceki paragrafı oku

0
⇪ Caps Lock + Ctrl + O

Geçerli satırı oku

0
⇪ Caps Lock + O

Sonraki satırı oku

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + O

Önceki satırı oku

0
⇪ Caps Lock + Ctrl + P

Geçerli sözcüğü oku

0
⇪ Caps Lock + P

Sonraki sözcüğü oku

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + P

Önceki sözcüğü oku

0
⇪ Caps Lock + Ctrl + Ğ

Geçerli karakteri oku

0
⇪ Caps Lock + Ğ

Sonraki karakteri oku

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + Ğ

Önceki karakteri oku

0
⇪ Caps Lock + Y

Metnin başına git

0
⇪ Caps Lock + B

Metnin sonuna git

0
⇪ Caps Lock + J

Sonraki başlığa atla

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + J

Önceki başlığa atla

0
⇪ Caps Lock + K

Sonraki tabloya atla

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + K

Önceki tabloya atla

0
⇪ Caps Lock + L

Sonraki bağlantıya atla

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + L

Önceki bağlantıya atla

0
⇪ Caps Lock + C

Geçerli tarihi ve saati oku

Caps Lock tuşunu açmak veya kapatmak için Caps Lock'a iki kez hızlıca basın
0
⇪ Caps Lock + E

Olumsuz geri bildirim gönder

0
⇪ Caps Lock + ↑   Shift + E

Olumlu geri bildirim gönder

0
⇪ Caps Lock + E

(iki kez hızlıca basın) Geri bildirim iletişim kutusunu aç

0
⇪ Caps Lock + Ctrl +

Üst öğeye git (yalnızca Yapısal Gezinti uygulama tarafından sağlandığında)

0
⇪ Caps Lock + Ctrl +

Sonraki eş düzeye git (yalnızca Yapısal Gezinti uygulama tarafından sağlandığında)

0
⇪ Caps Lock + Ctrl +

Önceki eş düzeye git (yalnızca Yapısal Gezinti uygulama tarafından sağlandığında)

0
⇪ Caps Lock + Ctrl +

İlk alt ögeye git (yalnızca Yapısal Gezinti uygulama tarafından sağlandığında)

0
⇪ Caps Lock + N

Ana yer işaretine taşı

0
⇪ Caps Lock + /

Bağlam oku

0
⇪ Caps Lock + Ctrl + /

Bağlamın geçerli ögeden önce veya sonra okunmasını değiştir

0
⇪ Caps Lock + Alt + /

Bağlamın ne kadarının okunacağını değiştir

Tarama Modu'nu açmak ve kapatmak için Caps lock + Ara çubuğu'na basın. Tarama modu açık olduğunda aşağıdaki klavye komutlarını kullanın.
0
↑  ↓

Bir uygulamada veya web sayfasında metnin sonraki veya önceki satırına git

0
←  →

Bir uygulama veya web sayfasında sonraki veya önceki karaktere git

0
Space

Kullanmak istediğiniz düğme veya metin kutusu gibi bir öğeyi etkinleştirin

0
⤶ Enter

Destekleniyorsa bir öğede ikincil eylem yap

0
Ctrl + ←  →

Sonraki veya önceki sözcüğe git

0
Home

Ekran Okuyucusu imlecini satırın başına getir

0
End

Ekran Okuyucusu imlecini satırın sonuna getir

0
Ctrl + Home

Ekran okuyucusu imlecini satırın başına getir ve ardından oku

0
Ctrl + End

Ekran okuyucusu imlecini satırın sonuna getir ve ardından oku

1 - 9'a kadar sayılar veya Shift + sayı tuşları:  1 ila 9 arasında önceki veya sonraki başlık düzeyine git
0
B

Sonraki veya önceki düğmeye git

0
veya ↑   Shift + B
0
C

Önceki birleşik giriş kutusuna git

0
veya ↑   Shift + C
0
D

Sonraki veya önceki yer işaretine git

0
E

Sonraki düzenleme kutusuna git

0
↑   Shift + E

Önceki düzenleme kutusuna git

0
F

Sonraki form alanına git

0
↑   Shift + F

Önceki form alanına git

0
H

Sonraki veya önceki başlığa git

0
veya Alt +
0
veya ↑   Shift + H
0
veya Alt +
0
I

Sonraki öğeye git

0
↑   Shift + I

Önceki öğeye git

0
K

sonra Alt + yukarı ok veya Alt + aşağı ok: Sonraki veya önceki bağlantıya git

0
veya ↑   Shift + K
0
P

sonra Alt + yukarı ok veya Alt + aşağı ok: Sonraki veya önceki paragrafa git

0
veya ↑   Shift + P
0
R

Sonraki radyo düğmesine git

0
↑   Shift + R

Önceki radyo düğmesine git

0
T

Sonraki tabloya git

0
↑   Shift + T

Önceki tabloya git

0
X

Sonraki onay kutusuna git

0
↑   Shift + X

Önceki onay kutusuna git

0
Ctrl + Alt +

Bir satırda sonraki hücreye git

0
Ctrl + Alt +

Bir satırda önceki hücreye git

0
Ctrl + Alt +

Bir sütunda önceki hücreye git

0
Ctrl + Alt +

Bir sütunda sonraki hücreye git

0
⇪ Caps Lock + F5

Tablodaki konumu duyur

0
⇪ Caps Lock + F9

Sütun başlığını duyur

0
⇪ Caps Lock + F10

Satır başlığını duyur

0
⇪ Caps Lock + F7

Geçerli tablo sütununu baştan sona oku

0
⇪ Caps Lock + F8

Geçerli tablo satırını baştan sona oku

Tek parmakla dokunma veya sürükleme: Parmağınızın altındakini okuma
Bir parmakla iki kez dokunma veya parmağınızı bekletme ve ardından ekranda herhangi bir yere ikinci parmağınızla dokunma: Birincil eylemi etkinleştir
Bir parmakla üç kez dokunma veya parmağınızı bekletme ve ardından ekranda herhangi bir yere ikinci parmağınızla iki kez dokunma: İkincil eylemi etkinleştir
Bir parmağınızı bekletme ve ardından iki parmağınızla ekranın herhangi bir yerine dokunma: Sürüklemeyi veya ek tuş seçeneklerini başlat
Tek parmakla sola veya sağa hızlı kaydırma: Sonraki veya önceki öğeye git
Tek parmakla yukarı veya aşağı hızlı kaydırma: Görünümü değiştir
İki parmakla bir kez dokunma: Ekran okuyucusu'nun okumasını durdur
Üç parmakla bir kez dokunma: Ayrıntı modunu değiştir
Dört parmakla bir kez dokunma: Geçerli öğe için Ekran okuyucusu komutlarını göster
İki parmakla iki kez dokunma: Bağlam menüsünü göster
Üç parmakla iki kez dokunma: Metin özniteliklerini oku
Dört parmakla iki kez dokunma: Arama modunu aç
Dört parmakla üç kez dokunma: Tüm Ekran okuyucusu komutlarını göster
İki parmakla sola, sağa, yukarı veya aşağı çekme: Kaydır
Üç parmakla sola veya sağa çekme: İleri veya geri sekme
Üç parmakla yukarı doğru çekme: Geçerli pencereyi oku
Üç parmakla aşağı doğru çekme: Bulunabilen metinde okumaya başla
Dört parmakla yukarı veya aşağı çekme: Desteklendiğinde anlamlı yakınlaştırma veya uzaklaştır
Dört parmakla sola veya sağa çekme: Ekran Okuyucusu'nu birimin başına veya sonuna taşı
Kaynak: Microsoft

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Ekran Okuyucusu Ekran Okuyucusu (Sistem araçları)

Evrensel adı: Narrator

Narrator, Windows 10 ile birlikte gelen bir ekran okuyucusu. Araç, metinleri, bildirimleri, takvim randevularını sesli biçimde size okuyabiliyor.

Web sayfası: support.microsoft.com/en-us/he...

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 61%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 131

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.