Sparx Systems Enterprise Architect 16.1 klavye kısayolları 

Sparx Systems Enterprise Architect 16.1  

Ze Zeynel -
18 ay önce
- Kısayollar
0
Ctrl + N

Yeni proje...

0
Ctrl + O

Proje aç...

0
Ctrl + P

Yazdır...

Reklam

0
Ctrl + Alt + U

İncelemeler, yorumlar ve şablonlardan oluşan ekip tabanlı bir belge deposuna erişin

0
Ctrl + 9

Modeldeki son tartışmalara erişin

0
Ctrl + F4

Şu anda aktif olan pencereyi kapat

0
Ctrl + F9

Görünüm, davranış ve varsayılan değerler için birçok seçeneği yapılandırın

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönetin ve çalıştırın

0
Ctrl + ↑  Shift + 0;

Ana pencereyi ve diğer pencerelerin çoğunu büyüt

0
veya ↑  Shift + Alt + ⤶ Enter
0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Alt + F1

Öğrenim Merkezini aç

0
veya Alt + F1
0
Ctrl + F9

Tercihler...

0
Ctrl + ↑  Shift + F4

Seçili olan yerleşik pencereyi Otomatik Gizle moduna geçir

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
↑  Shift + F1

Giriş odağını şu anda etkin olan görünüme ayarla

0
veya Ctrl + Ö
0
Ctrl + ↑  Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑  Shift + Alt + P
0
Ctrl + 9

Şu anda seçili olan öğeyi görüntüle ve tartış

0
Ctrl + Insert

Geçerli modele yeni bir diyagram ekle

0
Ctrl + ↑  Shift + M

Modele önceden tanımlanmış bir perspektif tabanlı kalıptan içerik ekle

0
Ctrl + ↑  Shift + M

Yerleşik bir kalıp kullanarak modele yeni içerik ekle

0
Ctrl + ↑  Shift + M

Perspektife dayalı yerleşik bir kalıp kullanarak modele yeni içerik ekle

0
Ctrl + H

Mevcut seçime dayalı olarak yeni model içeriği oluşturmak için model tabanlı bir Dönüşüm uygula

0
veya Ctrl + Alt + F
0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + P

Belirli bir pakete göz atın

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + D

Belirli bir diyagram için modele göz atın

0
Ctrl + ↑  Shift + O

Çeşitli yapısal öğeler için sınıflandırıcıları yapılandır

0
Ctrl + I

Geçerli öğe için devralma ve uygulama ayrıntılarını yapılandır

0
Ctrl + Alt + D

Geçerli öğeye kalıcı olarak bağlı belgeyi oluştur ve düzenle

0
Alt + 0

Öğe özellikleri (öznitelikler, işlemler vb.) arasında eşlenmiş ilişkiler oluştur

0
Ctrl + Alt + H

Dönüşümleri gerçekleştirmek için kullanılan şablonları düzenle ve yapılandır

0
Alt + 7

Element için dahili kodu düzenleyin

0
Alt + G

Proje Tarayıcısında mevcut öğeyi bul ve seç

0
Ctrl + U

Geçerli öğeyi kullanan diyagramları bul

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + Alt + A

Belirli kriterleri kullanarak modeli belirli bir öğeyi ara

0
Ctrl + 7

Öğeler arasındaki bağlantı ve bağımlılıkları izle

0
Ctrl + ↑  Shift + H

Geçerli paketi dönüştürme şablonunu kullanarak dönüştür

0
veya Ctrl + ↑  Shift + H
0
Ctrl + Alt + B

Farklı model sürümlerini kaydetmek, karşılaştırmak ve geri yüklemek için Paket Temellerini kullan

0
Alt + 9

Öğe kümeleri arasındaki ilişkileri keşfetmek ve düzenlemek için Matrix'i kullan

0
Ctrl + ↑  Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑  Shift + Alt + P
0
Ctrl + 0

Paket içeriğini tanıdık bir belge stilinde düzenlemek için Spesifikasyon Görünümünü kullan

0
veya Ctrl + ↑  Shift + X
0
Ctrl + ↑  Shift + 3

Diyagramlara yeni öğeler eklemek için diyagram araç kutusunu kullan

0
Ctrl + ↑  Shift + H

Daha soyut içerikten fiziksel modeller oluşturmak için dönüştürme şablonlarını kullan

0
Ctrl + Alt + V

Geçerli Paketi doğrula

0
F5

Geçerli diyagramın çeşitli özelliklerini yapılandır

Reklam

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
F5

Geçerli diyagram davranışının çeşitli yönlerini yönet

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑  Shift + Insert

Panodan bir resmi yeni bir öğe olarak yapıştır

0
Ctrl + ↑  Shift + V

Elemanları mevcut diyagrama yeni elemanlar olarak yapıştır (orijinalin kopyası)

0
↑  Shift + Insert

Öğeleri geçerli diyagrama referans olarak yapıştır (orijinal bağlantı)

0
Ctrl + Y

Geri alınan değişiklikleri yeniden yap

0
Alt + Z

Seçilen öğeleri orijinal boyutlarına sıfırla, ardından içeriğe göre en uygun olanı hesapla

0
Ctrl + S

Kaydet

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + ↑  Shift + I

Geçerli diyagramda belirli ilişkileri göster ve gizle

0
Ctrl + Z

Bu diyagramda yapılan değişiklikleri geri al (son kaydetmeden sonra)

0
Ctrl + ↑  Shift + N

Kaydırmak ve büyütmek için diyagramın kuş bakışı görünümünü kullan

0
veya Ctrl + ↑  Shift + 4
0
Ctrl + ↑  Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑  Shift + Alt + P
0
Ctrl + ↑  Shift + P

Modelden kaynak kodu oluşturmak için kullanılan şablonlara eriş ve bunları düzenle

0
↑  Shift + F12

Analyzer betiklerini (derleme, çalıştırma, test etme, konuşlandırma) ve diğer Analyzer araçlarını ekle, düzenle ve yönet

0
Ctrl + ↑  Shift + 5

Çok çeşitli hedef DBMS ürünleri için veritabanı modelleri ekle, düzenle ve yönet

0
Ctrl + ↑  Shift + 6

Sektöre özgü XSD dosyalarının oluşturulması için özel profiller oluştur ve yönet

0
Alt + 7

Element için dahili kodu düzenle

0
F11

Seçeneklerle tek bir öğe için kod oluştur

0
veya Ctrl + G
0
Ctrl + Alt + K

Geçerli bağlamdaki tüm öğeler için kod oluştur

0
↑  Shift + F11

Şu anda seçili olan öğe için kod oluştur

0
Ctrl + ↑  Shift + U

Tam bir dizin ağacını tek geçişte içe aktar. Dil ve diğer seçenekler yapılandırılabilir

0
↑  Shift + F12

Geçerli paket için oluşturma, çalıştırma, test etme, dağıtma ve simüle etme işlevlerini tanımlayan Analyzer komut dosyalarını yönet

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + Alt + O

Kod düzenleyicide görüntülemek ve düzenlemek için bir XSD/XML dosyası aç

0
Alt + 8

Mevcut uygulamanın hata ayıklamasını ve test edilmesini kolaylaştırmak için Analyzer Debug penceresini aç

0
Ctrl + ↑  Shift + 6

Kreatin için Schema Composer ana düzenleyicisini aç

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
F7; Ctrl + R

Seçili öğe için kodu ve modeli senkronize et

0
Ctrl + Alt + M

Seçilen paketi ilişkili kaynak koduyla senkronize et

0
Ctrl + ↑  Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑  Shift + Alt + P
0
Ctrl + Alt + C

Özel eylemleri çalıştırmak için CSV içe/dışa aktarma ekranına erişin

0
Ctrl + Alt + P

Çıktı dosya adı gibi temel paket kontrol parametrelerini yapılandır

0
Ctrl + Alt + E

Geçerli paketi model değişim XML'si olarak dışa aktar

0
Ctrl + Alt + E

Farklı modeller ve farklı araçlar arasında değişim için mevcut paketi XML tabanlı bir dosyaya aktar

0
Ctrl + ↑  Shift + F8

Geçerli paketteki tüm diyagramların bir raporunu oluştur (yalnızca görüntü)

0
F8

DOCX, PDF veya Zengin Metin biçiminde belgeler oluştur ve yayınla

0
↑  Shift + F8

Statik web sayfalarını kullanan HTML tabanlı rapor. Yerel veya internet tabanlı kullanım için

0
Ctrl + Alt + I

Dosya tabanlı XML içeriğinden bir model içe aktar

0
Ctrl + Alt + I

Bir model değişimi (XML) dosyasından model paketlerini içe aktar. OMG'den alınan spesifikasyonlara dayalı çeşitli formatlar desteklenir

0
Ctrl + Alt + L

Geçerli paketi yapılandırılmış dosya adından yükle (XMI içe aktarma)

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + Alt + O

Görüntülemek veya düzenlemek için DOCX veya Zengin Metin (RTF) biçiminde bir belge dosyası aç

0
Ctrl + Alt + X

Geçerli paket için dışa aktarılan XMI'yi aç ve görüntüle

0
Ctrl + Alt + C

Virgülle ayrılmış değişken (CSV) tabanlı içe ve dışa aktarmaları yapılandırma ve çalıştırma seçenekleri

0
Ctrl + P

Şu anki diyagramı yazıcıya gönder

0
F8

Yerleşik veya özel şablonları kullanarak bir belgeyi DOCX, PDF veya Zengin Metin biçiminde yayınla

0
↑  Shift + F8

Dahili veya internet tabanlı dağıtım için HTML (web) formatında bir rapor yayınla

0
Ctrl + ↑  Shift + F7

Yalnızca mevcut pakette bir yazım denetimi çalıştır

0
Ctrl + F7

Tam model üzerinde bir yazım denetimi çalıştır

0
Ctrl + T

Geçerli diyagram görüntüsünü dosyaya veya panoya kaydet

0
Ctrl + T

Geçerli diyagramın görüntüsünü dosyaya kaydet

0
Ctrl + B

Geçerli diyagramın görüntüsünü panoya kaydet

0
Ctrl + Alt + S

Geçerli paketi XMI biçiminde yapılandırılmış dosya adına kaydet

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + ↑  Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑  Shift + Alt + P
0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + ↑  Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑  Shift + Alt + P
0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
veya Ctrl + ↑  Shift + Alt + P
0
Ctrl + ↑  Shift + 9

Model betiklerine erişmek ve bunları yönetmek için betik penceresini aç

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + ↑  Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑  Shift + Alt + P
0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
veya Ctrl + ↑  Shift + Alt + P
0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + 8

Bir model öğesiyle ilişkili değişiklikleri eklemek ve yönetmek için sabitlenmiş Değişiklik penceresini göster


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Sparx Systems Enterprise Architect 16.1 Sparx Systems Enterprise Architect 16.1 (Bilimsel)

Enterprise Architect, görsel bir modelleme ve tasarım yazılımı. İşletmeler ve kuruluşlar tarafından sistemlerinin mimarisini modellemek ve bu modellerin tam uygulama geliştirme yaşam döngüsü boyunca uygulanmasını işlemek için kullanılıyor.

Web sayfası: sparxsystems.com/products/ea

Kısayollara basma kolaylığı: 65%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (2 güncelleme.) 21.12.2022 14:06:31 Yeni program eklendi.
21.12.2022 14:10:07 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 205

Platform algılandı: Windows veya Linux


Kullanıcı işlemleri

Sparx Systems Enterprise Architect 16.1 içeriğini favorilerize ekleyin

Reklam


En sevdiğiniz Sparx Systems Enterprise Architect 16.1 kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!