Sparx Systems Enterprise Architect 16.1 klavye kısayolları

Sparx Systems Enterprise Architect 16.1

Zeynel Öztürk -
5 ay önce
- Kısayollar
0
Ctrl + N

Yeni proje...

0
Ctrl + O

Proje aç...

0
Ctrl + P

Yazdır...

0
Ctrl + Alt + U

İncelemeler, yorumlar ve şablonlardan oluşan ekip tabanlı bir belge deposuna erişin

0
Ctrl + 9

Modeldeki son tartışmalara erişin

0
Ctrl + F4

Şu anda aktif olan pencereyi kapat

0
Ctrl + F9

Görünüm, davranış ve varsayılan değerler için birçok seçeneği yapılandırın

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönetin ve çalıştırın

0
Ctrl + ↑   Shift + 0;

Ana pencereyi ve diğer pencerelerin çoğunu büyüt

0
veya ↑   Shift + Alt + ⤶ Enter
0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Alt + F1

Öğrenim Merkezini aç

0
veya Alt + F1
0
Ctrl + F9

Tercihler...

0
Ctrl + ↑   Shift + F4

Seçili olan yerleşik pencereyi Otomatik Gizle moduna geçir

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
↑   Shift + F1

Giriş odağını şu anda etkin olan görünüme ayarla

0
veya Ctrl + Ö
0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + 9

Şu anda seçili olan öğeyi görüntüle ve tartış

0
Ctrl + Insert

Geçerli modele yeni bir diyagram ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Modele önceden tanımlanmış bir perspektif tabanlı kalıptan içerik ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Yerleşik bir kalıp kullanarak modele yeni içerik ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Perspektife dayalı yerleşik bir kalıp kullanarak modele yeni içerik ekle

0
Ctrl + H

Mevcut seçime dayalı olarak yeni model içeriği oluşturmak için model tabanlı bir Dönüşüm uygula

0
veya Ctrl + Alt + F
0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Belirli bir pakete göz atın

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Belirli bir diyagram için modele göz atın

0
Ctrl + ↑   Shift + O

Çeşitli yapısal öğeler için sınıflandırıcıları yapılandır

0
Ctrl + I

Geçerli öğe için devralma ve uygulama ayrıntılarını yapılandır

0
Ctrl + Alt + D

Geçerli öğeye kalıcı olarak bağlı belgeyi oluştur ve düzenle

0
Alt + 0

Öğe özellikleri (öznitelikler, işlemler vb.) arasında eşlenmiş ilişkiler oluştur

0
Ctrl + Alt + H

Dönüşümleri gerçekleştirmek için kullanılan şablonları düzenle ve yapılandır

0
Alt + 7

Element için dahili kodu düzenleyin

0
Alt + G

Proje Tarayıcısında mevcut öğeyi bul ve seç

0
Ctrl + U

Geçerli öğeyi kullanan diyagramları bul

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + Alt + A

Belirli kriterleri kullanarak modeli belirli bir öğeyi ara

0
Ctrl + 7

Öğeler arasındaki bağlantı ve bağımlılıkları izle

0
Ctrl + ↑   Shift + H

Geçerli paketi dönüştürme şablonunu kullanarak dönüştür

0
veya Ctrl + ↑   Shift + H
0
Ctrl + Alt + B

Farklı model sürümlerini kaydetmek, karşılaştırmak ve geri yüklemek için Paket Temellerini kullan

0
Alt + 9

Öğe kümeleri arasındaki ilişkileri keşfetmek ve düzenlemek için Matrix'i kullan

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + 0

Paket içeriğini tanıdık bir belge stilinde düzenlemek için Spesifikasyon Görünümünü kullan

0
veya Ctrl + ↑   Shift + X
0
Ctrl + ↑   Shift + 3

Diyagramlara yeni öğeler eklemek için diyagram araç kutusunu kullan

0
Ctrl + ↑   Shift + H

Daha soyut içerikten fiziksel modeller oluşturmak için dönüştürme şablonlarını kullan

0
Ctrl + Alt + V

Geçerli Paketi doğrula

0
F5

Geçerli diyagramın çeşitli özelliklerini yapılandır

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
F5

Geçerli diyagram davranışının çeşitli yönlerini yönet

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Insert

Panodan bir resmi yeni bir öğe olarak yapıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Elemanları mevcut diyagrama yeni elemanlar olarak yapıştır (orijinalin kopyası)

0
↑   Shift + Insert

Öğeleri geçerli diyagrama referans olarak yapıştır (orijinal bağlantı)

0
Ctrl + Y

Geri alınan değişiklikleri yeniden yap

0
Alt + Z

Seçilen öğeleri orijinal boyutlarına sıfırla, ardından içeriğe göre en uygun olanı hesapla

0
Ctrl + S

Kaydet

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + ↑   Shift + I

Geçerli diyagramda belirli ilişkileri göster ve gizle

0
Ctrl + Z

Bu diyagramda yapılan değişiklikleri geri al (son kaydetmeden sonra)

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Kaydırmak ve büyütmek için diyagramın kuş bakışı görünümünü kullan

0
veya Ctrl + ↑   Shift + 4
0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + ↑   Shift + P

Modelden kaynak kodu oluşturmak için kullanılan şablonlara eriş ve bunları düzenle

0
↑   Shift + F12

Analyzer betiklerini (derleme, çalıştırma, test etme, konuşlandırma) ve diğer Analyzer araçlarını ekle, düzenle ve yönet

0
Ctrl + ↑   Shift + 5

Çok çeşitli hedef DBMS ürünleri için veritabanı modelleri ekle, düzenle ve yönet

0
Ctrl + ↑   Shift + 6

Sektöre özgü XSD dosyalarının oluşturulması için özel profiller oluştur ve yönet

0
Alt + 7

Element için dahili kodu düzenle

0
F11

Seçeneklerle tek bir öğe için kod oluştur

0
veya Ctrl + G
0
Ctrl + Alt + K

Geçerli bağlamdaki tüm öğeler için kod oluştur

0
↑   Shift + F11

Şu anda seçili olan öğe için kod oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + U

Tam bir dizin ağacını tek geçişte içe aktar. Dil ve diğer seçenekler yapılandırılabilir

0
↑   Shift + F12

Geçerli paket için oluşturma, çalıştırma, test etme, dağıtma ve simüle etme işlevlerini tanımlayan Analyzer komut dosyalarını yönet

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + Alt + O

Kod düzenleyicide görüntülemek ve düzenlemek için bir XSD/XML dosyası aç

0
Alt + 8

Mevcut uygulamanın hata ayıklamasını ve test edilmesini kolaylaştırmak için Analyzer Debug penceresini aç

0
Ctrl + ↑   Shift + 6

Kreatin için Schema Composer ana düzenleyicisini aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
F7; Ctrl + R

Seçili öğe için kodu ve modeli senkronize et

0
Ctrl + Alt + M

Seçilen paketi ilişkili kaynak koduyla senkronize et

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + Alt + C

Özel eylemleri çalıştırmak için CSV içe/dışa aktarma ekranına erişin

0
Ctrl + Alt + P

Çıktı dosya adı gibi temel paket kontrol parametrelerini yapılandır

0
Ctrl + Alt + E

Geçerli paketi model değişim XML'si olarak dışa aktar

0
Ctrl + Alt + E

Farklı modeller ve farklı araçlar arasında değişim için mevcut paketi XML tabanlı bir dosyaya aktar

0
Ctrl + ↑   Shift + F8

Geçerli paketteki tüm diyagramların bir raporunu oluştur (yalnızca görüntü)

0
F8

DOCX, PDF veya Zengin Metin biçiminde belgeler oluştur ve yayınla

0
↑   Shift + F8

Statik web sayfalarını kullanan HTML tabanlı rapor. Yerel veya internet tabanlı kullanım için

0
Ctrl + Alt + I

Dosya tabanlı XML içeriğinden bir model içe aktar

0
Ctrl + Alt + I

Bir model değişimi (XML) dosyasından model paketlerini içe aktar. OMG'den alınan spesifikasyonlara dayalı çeşitli formatlar desteklenir

0
Ctrl + Alt + L

Geçerli paketi yapılandırılmış dosya adından yükle (XMI içe aktarma)

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + Alt + O

Görüntülemek veya düzenlemek için DOCX veya Zengin Metin (RTF) biçiminde bir belge dosyası aç

0
Ctrl + Alt + X

Geçerli paket için dışa aktarılan XMI'yi aç ve görüntüle

0
Ctrl + Alt + C

Virgülle ayrılmış değişken (CSV) tabanlı içe ve dışa aktarmaları yapılandırma ve çalıştırma seçenekleri

0
Ctrl + P

Şu anki diyagramı yazıcıya gönder

0
F8

Yerleşik veya özel şablonları kullanarak bir belgeyi DOCX, PDF veya Zengin Metin biçiminde yayınla

0
↑   Shift + F8

Dahili veya internet tabanlı dağıtım için HTML (web) formatında bir rapor yayınla

0
Ctrl + ↑   Shift + F7

Yalnızca mevcut pakette bir yazım denetimi çalıştır

0
Ctrl + F7

Tam model üzerinde bir yazım denetimi çalıştır

0
Ctrl + T

Geçerli diyagram görüntüsünü dosyaya veya panoya kaydet

0
Ctrl + T

Geçerli diyagramın görüntüsünü dosyaya kaydet

0
Ctrl + B

Geçerli diyagramın görüntüsünü panoya kaydet

0
Ctrl + Alt + S

Geçerli paketi XMI biçiminde yapılandırılmış dosya adına kaydet

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + ↑   Shift + 9

Model betiklerine erişmek ve bunları yönetmek için betik penceresini aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + 8

Bir model öğesiyle ilişkili değişiklikleri eklemek ve yönetmek için sabitlenmiş Değişiklik penceresini göster

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + ↑   Shift + F12

Şu anda etkin olan Analyzer betiğinde tanımlanan derleme işlevlerine eriş

0
Alt + 8

Geçerli uygulamanın hata ayıklamasını başlatmak ve kontrol etmek için işlevlere eriş

0
Ctrl + ↑   Shift + F12

Geçerli uygulamayı şu anda etkin olan Analyzer komut dosyasına göre oluştur

0
Alt + F6

Hata ayıklama adımı sırasında yürütün ancak bir yöntem çağrısı girmeyin. Yürütme noktası, mevcut bağlamda bir sonraki kaynak satırına taşınacaktır

0
veya Alt + ,
0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F12

Geçerli Analyzer betiğinde yapılandırılan Deploy komutunu yürüt

0
Ctrl + Alt + N

Geçerli Analyzer komut dosyasında yapılandırılmış Çalıştır komutunu yürüt

0
Ctrl + Alt + T

Geçerli Analyzer komut dosyasında yapılandırılmış Test komutunu yürüt

0
F12

Şu anda seçili olan öğeyle ilişkili kaynak kodunu bul ve düzenlemek için aç

0
veya Ctrl + E
0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + Alt + O

Düzenlemek için geçerli dosya sisteminde bir kaynak dosya aç

0
Alt + 8

Hata ayıklamayı başlatmak ve kontrol etmek ve hata ayıklama çıkış mesajlarını göstermek için ana hata ayıklayıcı penceresini aç

0
F12; Ctrl + E

Yapılandırılmış harici düzenleyicide seçili olan öğenin kaynak kodunu aç

0
Ctrl + Alt + O

Geçerli öğe veya yerel dosya sistemindeki geçici dosyalar için kaynak kodunu aç, düzenle ve yönet

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Kaynak dosyalarda metin dizesi ara

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Belirli bir metni içeren kaynak dosyalar için yerel dosya sisteminde arama yap

0
F6

Hata ayıklama ayarlarına göre mevcut Analyzer betiğinde yapılandırılan uygulamada hata ayıklamaya başla

0
veya Alt + \
0
F6

Şu anda aktif olan uygulamayı analizör hata ayıklama komut dosyasına göre başlat

0
veya Alt + \
0
veya F6
0
veya Alt + \
0
Alt + ;

Bir oturumu kaydederken kod yürütme adımlarını izle

0
Ctrl + Alt + F6

Geçerli uygulamada hata ayıklamayı durdur. Hata ayıklanan uygulama sonlandırılacaktır

0
veya Alt + ]
0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + F6

Hata ayıklama adımında, otomatik olarak geçerli bağlamın/yöntemin sonuna kadar çalıştır ve çağıran bağlamı döndür

0
veya Alt + /
0
↑   Shift + F6

Hata ayıklama adımında, yöntem çağrılarında yürütme noktasını izle

0
veya Alt + .
0
↑   Shift + F12

Model içeriğine dayalı olarak uygulamaları oluşturmak, test etmek, çalıştırmak, hata ayıklamak, dağıtmak ve simüle etmek için gereken birden çok parametreyi tanımlayan paket tabanlı komut dosyalarıyla çalışın

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Alt + P
0
↑   Shift + F9

Kapsamlı bir bütünlük kontrolleri paketi çalıştır ve isteğe bağlı olarak modeli gerektiği gibi güncelle

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + Alt + P

Seçili olan paket için sürüm kontrol ayarlarını yap

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + ↑   Shift + L

Kilit uyguladığım bir öğeyi ve diyagramı görüntüle ve yönet

0
Alt + 6

Çeşitli özel kaynakları, şablonları ve teknolojileri görüntüle, içe aktar ve yönet

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin ara

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑   Shift + Alt + P
0
↑   Shift + F8

Geçerli Spesifikasyon Yöneticisi paketini temel alan HTML tabanlı bir rapor oluştur

0
F8

Mevcut Spesifikasyon Yöneticisi paketinin içeriğine dayalı bir belge oluştur. Varsayılan olarak Spesifikasyon Yöneticisi Listesi şablonunu kullanır

0
Ctrl + Alt + A

Geçerli model içinde aramaları yönet ve çalıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Diyagramı bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Bir paketi bulmak için bir tarayıcı penceresi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Yerel dosya sisteminde metin aray

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Bağlamsal eylemlere erişmek için Portallar çubuğunu kullan

0
veya ↑   Shift + Alt + P
0
Ctrl + ↑   Shift + 3

Spesifikasyon Yönetimi listesine yeni öğeler eklemek için diyagram araç kutusunu kullan

0
Ctrl + ↑   Shift + F7

Geçerli paketteki tüm öğelerin notlarını gözden geçirmek için yazım denetleyiciyi kullan

Kaynak: sparxsystems.eu

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Sparx Systems Enterprise Architect 16.1 Sparx Systems Enterprise Architect 16.1 (Bilimsel)

Enterprise Architect, görsel bir modelleme ve tasarım yazılımı. İşletmeler ve kuruluşlar tarafından sistemlerinin mimarisini modellemek ve bu modellerin tam uygulama geliştirme yaşam döngüsü boyunca uygulanmasını işlemek için kullanılıyor.

Web sayfası: sparxsystems.com/products/ea

Kısayollara basma kolaylığı: 65%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (2 güncelleme.) 21.12.2022 14:06:31 Yeni program eklendi.
21.12.2022 14:10:07 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 205

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Sparx Systems Enterprise Architect 16.1 kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.