FL Studio 20 klavye kısayolları

FL Studio 20

Zeynel Abidin Öztürk -
18 ay önce
- Kısayollar
Ctrl + T

Yazı klavyesinden piyano klavyesine geçiş

Not: Tek tuş kısayolları yalnızca 'Yazı klavyesinden piyano klavyesine geçiş' (Ctrl + T) KAPALI olduğunda çalışır.
Ctrl + Z

Son düzenlemeyi geri al / Yinele

Ctrl + Alt + Z

Adım adım geri al

Ctrl + O

Dosya aç

Ctrl + S

Dosyayı kaydet

Ctrl + N

Yeni sürümü kaydet

Ctrl + ↑   Shift + S

Farklı kaydet...

Ctrl + R

Wave dosyasını dışa aktar

Ctrl + ↑   Shift + R

MP3 dosyasını dışa aktar

Ctrl + ↑   Shift + M

MIDI dosyasını dışa aktar

Alt + 0 - 9

Son dosyaları aç 0..9

Ctrl + ↑   Shift + H

Pencereleri (yeniden) düzenle

1 - 9

Desen seç 1..9

+

Sonraki desen

-

Önceki desen

F2

Seçilen desen için isim düzenleyicisini aç. Tekrarlanan basışlar rastgele renkler seçecektir

F4

Adlandırma iletişim kutusuyla sonraki boş desen

Ctrl + F4

Sonraki boş desen

0 - 9

İlk 10 kanalı kapat / aç

Ctrl + 0 - 9

İlk kanal Solo / Solo değil

Önceki kanalı seç

Sonraki kanal

Page Up

Sonraki kanal grubu

Page Down

Önceki kanal grubu

Alt + Del

Seçili kanalı sil

Alt +

Seçilen kanalı değiştir, bir adım aşağı

veya Alt +
Alt + C

Seçili kanalları klonla

Alt + G

Seçilen kanalları gruplandır

Alt + M

Mikser izi seçicilerini aç / kapat

Alt + U

Seçili kanalları Unzip'le

Alt + Z

Seçili kanalları Zip'le

Ctrl + Alt + R

Tüm ses klibi Kanallarının kısıtlanmasını zorla

Ctrl + ⤶ Enter

Oynatma listesine odaklan

Ctrl + ↑   Shift + C

Kanalları klonla

Ctrl + C

Kanal adımlarını / partisyonu kopyala

Ctrl + L

Seçili kanalları özgür mikser izlerine yönlendir

Ctrl + V

Kanal adımlarını / partisyonu yapıştır

Ctrl + X

Kanal adımlarını / partisyonu kes

↑   Shift +

Seçilen kanalları yukarı taşı

↑   Shift +

Seçilen kanalları aşağı taşı

↑   Shift + Ctrl +

Adımları sola kaydır

↑   Shift + Ctrl +

Adımları sağa kaydır

⬅ Backspace

Çizgiye yaslamayı aç / kapat

Space

Yürütmeyi başlat / durdur

Ctrl + Space

Yürütmeyi başlat / duraklat

L

Desen / şarkı modunu değiştir

R

Kaydetmeyi aç / kapat (bu işlev yürütme sırasında da çalışır)

Num 0

Hızlı ileri sar

Num /

Önceki bar (Şarkı modu)

Num *

Sonraki ar (Şarkı modu)

Ctrl + E

Adım düzenleme modunu aç / kapat

Ctrl + H

Sesi durdur (panik)

Ctrl + T

Yazma tuş takımını piyano tuş takımıyla değiştir

Ctrl + B

Notaları karıştırmayı aç / kapat

Ctrl + M

Metronomu aç / kapat

Ctrl + P

Kayıt metronomu ön sayımını aç / kapat

Ctrl + I

Kayda başlamak için giriş beklemeyi aç / kapat

⭾ Tab

Yuvalanmış pencereleri kapat

F8

Eklenti seçiciyi aç

⤶ Enter

Maks / Min çalma listesini aç / kapat

Esc

Pencereyi kapat

F1

Yardım

F5

Çalma listesini aç / kapat

F6

Adım Sıralayıcısını aç / kapat

F7

Piyano rulosunu aç / kapat

Alt + F8

Örnek Tarayıcıyı göster / gizle

F9

Mikseri göster / gizle

F10

MIDI ayarlarını göster / gizle

F11

Şarkı bilgisi penceresini göster / gizle

F12

Tüm pencereleri kapat

Ctrl + ↑   Shift + H

Pencereleri düzenle

Alt + ←  →

Seçilen mikser izini sola / sağa taşı

Alt + L

Seçilen mikser izine bağlı kanalları seç

Alt + W

Tepe-ölçer 'Dalga' görünümünü aç / kapat

Ctrl + L

Seçili kanalları, seçilen mikser iziyle bağla

↑   Shift + Ctrl + L

Seçilen kanalları, seçili mikser izinden itibaren bağla

↑   Shift +

Seçilen karıştırıcı parçalarını sola / sağa taşı (fareyi izin üzerine getirin)

Ctrl + ↑   Shift +

Birden fazla mikser izi seç

Ctrl + ↑   Shift + S

Mikser takip durumunu kaydet

F2

Seçilen karıştırıcı parçasını yeniden adlandır

S

Geçerli izi solo yap

Alt + S

Alt Solo - Geçerli izi ve bu ize / bu izden yönlenen tüm izleri etkinleştir

Alt + R

Zırhlı izleri .wav olarak işle

B

Boyama aracı

C

Dilim aracı

D

Silme aracı

E

Seçme aracı

P

Çizim aracı (kurşun kalem)

S

Slip düzenleme aracı

T

Sessize alma aracı

Y

Oynatma aracı

Z

Yakınlaştırma aracı

Alt

Yaslamayı geç (diğer değiştiricilerle birleştirildiğinde çok faydalıdır)

Alt + G

Grup seçimini kaldır

Alt + P

Seçici Paneli'ni aç

Alt + T

Zaman işaretçisi ekle

Alt + /*

Sonraki / Önceki şarkı işaretine atla (varsa)

veya Ctrl + Alt + /*
Alt +

Gruplandırılmış İzler Sessiz anahtarları - Tümünün sesini kapat / aç

Alt +

Audition the clip selected

Alt + + ↑   Shift

Özgür "dilimleme modunu" başlat, yaslamayı kullanmak için klipe tıkladıktan sonra Alt'ı bırakın

Ctrl + A

Tümünü seç

⬅ Backspace

Global yaslamayı aç / kapat (hiçbiri, mevcut ayar)

Ctrl + B

Seçimin sağa doğru kopyasını oluştur (hiçbir şey seçilmemişse yakınlaştırma tüm kliplerin)

Ctrl + C

Seçimi kopyala

Ctrl + D

Seçimin seçimini kaldır

Ctrl + P

Performans modunu aç / kapat

Ctrl + T

Zaman işaretçisi ekle

Ctrl + V

Seçimi yapıştır

Ctrl + X

Seçimi kes

Ctrl + Alt + C

Seçilen Desen / Ses Kliplerini, seçilen ilk klipten başlayarak sesle birleştir

Ctrl + Alt + ↑   Shift + C

Seçilen Desen / Ses Kliplerini Çalma Listesinin başından başlayarak sese kadar birleştir

Ctrl + Alt + G

Izgara rengi

Ctrl + Alt + Home

Soldan yeniden boyutlandırmayı aç / kapat

Ctrl + F8

Proje seçiciyi aç

Ctrl + Insert

Zaman çizelgesi seçiminin başlangıcına, seçime eşit uzunlukta boşluk ekle

Ctrl + Del

Zaman çizelgesi seçimine göre alanı sil

Ctrl + ⤶ Enter

Seçim çevresinde zaman seç

Ctrl + ←  →

Seçim uzunluğuna eşit seçimden önce / sonra geçen süreyi seçin

Ctrl +

Seç

Ctrl + ↑   Shift +

Seçime ekle

Ctrl + ↑   Shift +

Seçilen klibe yakınlaştır

Ctrl +

Seçime yakınlaştır / Seçime yakınlaştırmak için sürükleyin (bıraktığınızda yakınlaşır)

Del

Seçilen klip / desen kaynak verilerini sil

(klip / desen üzerine tıklayın) Klip / desen özelliklerini aç (örneğin, Kanal ayarları, Piyano rulosu)

Home

Oynatma işaretçisini oynatma listesinin başına getir

Insert

Fare imleci konumunda klibi dilimle

↑   Sol Shift +

(Oynatma listesine tıklayın) Klip / desen ekle ve yeniden boyutlandır (yeniden boyutlandırmak için tıklayıp basılı tuttuktan sonra fareyi sola / sağa hareket ettirin). Çizim modunda olmanız gerekir (kalem simgesi)

↑   Sol Shift +

Görünümü kaydır

Görünümü kaydır (tutun ve sola / sağa sürükleyin)

Page Up / Down

Yaklaştır / uzaklaştır

↑   Shift

(çizim aracında) Boyayla değiştir

Seçilen klibi / deseni sil

↑   Sağ Shift +

Klibi / deseni dilimle (klibin / desenin altına / üstüne tıklayın ve dikey sürükleyin)

REAlt + ↑   Sağ Shift +

Klibi dikey dilimle. Yaslamak için Alt tuşunu bırakın

↑   Sağ Shift +

Klibi / kalıbı dilimle ve en küçük kısmı sil (klibin üstüne / altına tıklayın ve dikey sürükleyin)

Sağ Alt +

Seçilenleri ölç

Sağ Alt +

Seçilenin sesini kapat

↑   Shift + C

Seçili kip kaynağına göre tüm klipleri seç

↑   Shift + G

Seçilen klipleri gruplandır

↑   Shift + I

Seçimi tersine çevir

↑   Shift + Q

Klip başlangıç zamanlarını hızlı niceleme

↑   Shift + ←  →

Seçimi sola / sağa taşı

↑   Shift + ↑  ↓

Seçimi yukarı / aşağı taşı

↑   Shift +
+

(klip / desen üzerinde) Klonla (klip / deseni tutarken sürükleyin)

↑   Shift +

(kliplerde) Klip konumunu kaydır

↑   Shift + Alt + T

Oynatma kafası veya zaman seçiminde bir Zaman İmzası belirleyin

↑   Shift + M

Genişleme modunu değiştir

↑   Shift +

(iz etiketi alanında) Klip izlerini yeniden sırala

↑   Shift + 0

Çalma listesini oynatma kafası konumuna ortala

↑   Shift + 1

Yatay yakınlaştırma seviyesi 1

↑   Shift + 2

Yatay yakınlaştırma seviyesi 2

↑   Shift + 3

Yatay yakınlaştırma seviyesi 3

↑   Shift + 4

Yatay yakınlaştırma, tümünü göster

↑   Shift + 5

Seçime yakınlaştır

↑   Shift + 6

Performans alanını çalma listesine sığdır

Not: Bazı klavye değiştiricileri, yalnızca Çizim modu için geçerlidir.
B

Boya aracı

C

Dilim aracı

D

Silme aracı

E

Seçim aracı

F

Piyano rulosu şeridinde (alt bölüm) sonraki özelliği göster

G

Yukarıdaki kanalı seç

H

Nota verisi ile yukarıdaki kanalı seç

J

Nota verisi ile aşağıdaki kanalı seç

K

Aşağıdaki kanalı seç

M

Klavye görünümü modunu değiştir

O

Portamento'yu aç / kapat

P

Çizim aracı (kurşun kalem)

T

Sessize alma aracı

Y

Oynatma aracı

Z

Yakınlaştırma aracı

Alt

Yaslamayı atla (diğer değiştiricilerle birleştirildiğinde çok faydalıdır)

Alt + A

Arpejyatör

Alt + B

Nota yardımcılarını görüntüleyin

Alt + C

Seçili notaların rengini değiştir (seçilen renk grubuna)

Alt + E

Riff makinesi

Alt + F

Flam

Alt + G

Seçili notaları gruplandır

Alt + K

Limit aracını aç

Alt + L

Articulate aracını aç

Alt + N

Dalga şekli yardımcı görünümünü değiştir (kullanılabilir olduğunda)

Alt + O

Alt Etkinlik Düzenleyicisi alanındayken LFO aracını aç

Alt + Q

Nicele

Alt + R

Rastgele aracını aç

Alt + S

Storum aracını aç

Alt + U

Doğrama aracını aç

Alt + V

Höst kanallarını aç / kapat

Alt + W

Pençe Makinesi aracını aç

Alt + X

Ölçek Seviyeleri aracını aç

Alt + Y

Partisyon Çevirici aracını aç

Alt +

Fare işaretçisinin yakınındaki veya üzerindeki notanın özelliğini değiştir

Alt + ← ↑ → ↓

Seçili notaların konumunu kaydır VEYA seçim yoksa tüm notaları kaydır

⬅ Backspace

Global yaslamayı aç / kapat (yok, mevcut ayar)

Ctrl + A

Tümünü seç

Ctrl + B

Sağa doğru seçimin kopyasını oluştur, hiçbir şey seçilmemişse yakınlaştırma mesafesindeki tüm notların kopyasını oluştur. Zaman çizelgesi seçimleriyle de çalışır

Ctrl + C

Seçimi kopyala

Ctrl + D

Seçimin seçimini kaldır

Ctrl + G

Seçileni ve dokunan notaları birleştir

Ctrl + I

Geçerli denetleyici değerini ekle

Ctrl + L

Hızlı legato

Ctrl + M

MIDI dosyasını içe aktar

Ctrl + Q

Hızlı niceleme

Ctrl + U

Hızlı buda

Ctrl + V

Seçimi yapıştır

Ctrl + X

Seçimi kes

Ctrl + Alt + G

Izgara rengi

Ctrl + Alt + Home

Soldan yeniden boyutlandırmayı aç / kapat

Ctrl + Del

Seçim kadar alan sil

Ctrl + ⤶ Enter

Seçim çevresinde zaman seç

Ctrl + Insert

Geçerli zaman çizgisi seçimine eşit miktarda boşluk ekle

Ctrl + ↑  ↓

Seçimi 1 oktav yukarı / aşağı trans öze et

Ctrl + ←  →

Geçerli seçimden önce (solda) veya sonra (sağda) bir süre seç

Ctrl +

Seç

Ctrl + ↑   Shift +

Seçime ekle

Ctrl +

Seçime yakınlaştır / Seçilene yakınlaştırmak için sürükleyin (bırakıldığında yakınlaşır)

Del

Seçileni sil

(notada) Nota özelliklerini aç

(veya Höst notadaki X1 düğmesi) Notayı düzenlemek için Höst kanalına geç

↑   Sol Shift +

(Piyano rulosunda) Nota ekle ve yeniden boyutlandır (yeniden boyutlandırmak için tıklayıp basılı tuttuktan sonra fareyi sola / sağa hareket ettirin)

↑   Sol Shift +

Görünümü kaydır

Sol Alt +

Ses önizlemesi

Yatay kaydır (tutun ve sola / sağa sürükleyin)

Page Up / Down

Yaklaştır / uzaklaştır

↑   Shift

(çizim aracı) Boyayla değiştir

Seçilen notaları sil

Sağ Alt +

Seçilenleri nicele

↑   Sağ Shift +

Notaları dilimle (notanın altına / üstüne tıklayın ve dikey sürükleyin)

↑   Sağ Shift +

Notaları dilimle ve en küçük kısmı sil (notanın altına / üstüne tıklayın ve dikey sürükleyin)

↑   Shift + Alt + T

Oynatma kafası veya zaman seçiminde bir Zaman İmzası belirle

↑   Shift + Ctrl + V

MIDI panosundan yapıştır

↑   Shift + C

Renge göre seç

↑   Shift + D

Seçili nota uzunluklarını at

↑   Shift + G

Grup seç

↑   Shift + H

Nota verisiyle, seçilen desende bir sonraki kanalı seç

↑   Shift + I

Seçimi ters çevir

↑   Shift + K

Sonraki kanalı seç

↑   Shift + N

Seçili akoru kapat

↑   Shift + Q

Hızlı niceleme

↑   Shift + M

Rasgele not grupları seçin

↑   Shift + R

Rastgele seçim yap (birden fazla basma daha fazla nota seçecektir)

↑   Shift + ←  →

Seçimi sola / sağa taşı

↑   Shift + ↑  ↓

Seçimi yukarı / aşağı taşı

↑   Shift +

Klonla (klibi / deseni tutarken sürükleyin), dikey hareketi açmak için sürükledikten sonra Shift tuşunu bırakın

↑   Shift +

(kliplerde) Klip konumunu kaydır

↑   Shift +

(iz etiketi alanında) Klip izlerini tekrar sırala

↑   Shift + 0

Çalma listesini oynatma kafası konumuna ortala

↑   Shift + 1

Yatay yakınlaştırma seviyesi 1

↑   Shift + 2

Yatay yakınlaştırma seviyesi 2

↑   Shift + 3

Yatay yakınlaştırma seviyesi 3

↑   Shift + 4

Yatay yakınlaştırma, tümünü göster

↑   Shift + 5

Seçime yakınlaştır


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: FL Studio 20 FL Studio 20 (Verimlilik)

FL Studio, sanatçılar tarafından kullanılan bir müzik üretim yazılımı. İlk olarak 1997'de piyasaya sürülen yazılım, merkezi Belçika'da bulunan şirket Image-Line tarafından geliştiriliyor.

Web sayfası: image-line.com/flstudio

Son güncelleme: 23 Ağu 2020

Kısayollara basma kolaylığı: 84%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 252

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.