GeoGebra klavye kısayolları

GeoGebra  

Zeynel Abidin Öztürk -
4 yıl önce
- Kısayollar

Bu kısayollar GeoGebra'nın masaüstü sürümüne ait, ancak çoğu web sürümünde de çalışıyor.

-1
Ctrl + A

Tümünü seç

1
Ctrl + ↑   Shift + A

Cebir penceresini görüntüle / gizle

0
Alt + A

alfa α (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Α)

0
Alt + B

beta β (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Β)

0
Ctrl + ↑   Shift + B

GgbBase64 dizesini panoya aktar

0
Ctrl + C

Kopyala

0
Ctrl + Alt + C

Değerleri kopyala (elektronik tablo)

1
Ctrl + ↑   Shift + C

Grafik Görünümünü panoya kopyala

0
Ctrl + D

Değer / tanım / komut arasında geçiş yap

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Tüm "gerekli olmayan" / serbest geometrik nesneler için izin vermeyi aç / kapat

0
Alt + D

delta δ (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Δ)

0
Ctrl + E

Nesne Özellikleri Görünümünü aç

0
Ctrl + ↑   Shift + E

Nesne Özellikleri Görünümünü aç / kapat

0
Alt + E

Euler ℯ

0
Ctrl + F

Görünümleri yenile

0
Alt + F

phi φ (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Φ)

0
Ctrl + G

Seçili nesneleri göster / gizle

0
Ctrl + ↑   Shift + G

Seçili nesnelerin etiketlerini göster / gizle

0
Alt + G

gamma γ (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Γ)

0
Alt + I

Hayali birim ί = √-1

0
Ctrl + J

Ataları seç

0
Ctrl + ↑   Shift + J

Torunları seç

0
Ctrl + ↑   Shift + K

CAS Görünümünü göster / gizle

0
Ctrl + L

Mevcut katmanı seç

0
Alt + L

lambda λ (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Λ)

1
Ctrl + ↑   Shift + L

Yapı Protokolünü göster / gizle

0
Ctrl + ↑   Shift + M

HTML kod dizisini panoya aktar

0
Alt + M

mu μ (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Μ)

0
Ctrl + N

Yeni pencere

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Sonraki pencereyi aç (veya klasördeki sonraki ggb dosyası)

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + N

Önceki pencereyi aç

0
Ctrl + O

Yeni Dosya Aç

1
Alt + O

derece sembolü °

0
Ctrl + P

Baskı Önizleme (Masaüstü) / Baskı Menüsü (Web)

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Olasılık Hesaplayıcısını aç

0
Alt + P

pi π (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Π)

0
Ctrl + Q

Ataları seç (kullanımdan kaldırıldı)

0
Ctrl + ↑   Shift + Q

Torunları seç (kullanımdan kaldırıldı)

0
Ctrl + R

Tüm nesneleri yeniden hesapla (rastgele sayılar dahil)

1
Alt + R

Karekök sembolü: √

0
Ctrl + S

Kaydet

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Elektronik tabloyu görüntüle

0
Alt + S

sigma σ (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Σ)

0
Ctrl + ↑   Shift + T

PSTricks olarak dışa aktar

0
Alt + T

theta θ (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Θ)

0
Alt + U

sonsuz ∞

0
Ctrl + ↑   Shift + U

Grafik Verme İletişim Kutusunu aç

0
Ctrl + V

Yapıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + W

Dinamik Çalışma Sayfasını dışa aktar

0
Alt + W

omega ω (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Ω)

0
Ctrl + Y

Yinele

0
Ctrl + Z

Geri al

0
Ctrl + ↑   Shift + Z

Yinele

0
Alt + 0

0 kuvvetine

0
Ctrl + 1

Standart yazı tipi, çizgi kalınlığı ve nokta boyutu

1
Alt + 1

1 kuvvetine

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Grafik Görünümü 1'i göster / gizle

0
Ctrl + 2

Yazı tipi, çizgi kalınlığı ve nokta boyutunu artır

1
Alt + 2

2 kuvvetine

0
Ctrl + ↑   Shift + 2

Grafik Görünümü 2'yi göster / gizle

1
Ctrl + 3

Siyah / beyaz mod

0
Alt + 3

3 kuvvetine

0
Alt + 4

4 kuvvetine

0
Alt + 5

5 kuvvetine

0
Alt + 6

6 kuvvetine

0
Alt + 7

7 kuvvetine

0
Alt + 8

8 kuvvetine

0
Alt + 9

9 kuvvetine

-1
-

Seçilen kaydırıcıyı / sayıyı azalt

0
-

Seçilen noktayı yol / eğri boyunca kaydır

0
Ctrl + -

Uzaklaştır

0
Alt + -

üst simge eksi

0
+

Seçili kaydırıcıyı / numarayı artır

0
+

Seçilen noktayı yol / eğri boyunca kaydır

0
Ctrl + +

Yakınlaştır

0
Alt + +

⊕ (xor)

0
=

Seçili kaydırıcıyı / numarayı arttır

0
=

Seçilen noktayı eğri boyunca taşı

0
Ctrl + =

Yakınlaştır

0
Alt + =

⊕ (xor)

0
Alt + <

küçük veya eşittir  ≤

0
veya Alt + ,
0
Alt + >

≥ büyük veya eşittir

0
veya Alt + .
0
F1

Yardım

0
F2

Seçili nesneyi düzenlemeye başla

0
F3

Seçili nesnenin tanımlamasını Giriş Çubuğuna kopyala

0
F4

Seçili nesnenin değerini Giriş Çubuğuna kopyala

0
Alt + F4

GeoGebra'dan çık

0
F5

Seçili nesnenin adını Giriş Çubuğuna kopyala

0
F9

Tüm nesneleri yeniden hesapla (rastgele sayılar dahil)

0
⤶ Enter

Girişi, Grafik Görünümü ve Giriş Çubuğu arasında değiştir

-1
Ctrl + Tab

Odağı açık görünümlerde döndür

0

(geçerli mod)

0
Alt +

Tanımı giriş çubuğuna kopyala

-1
Alt +
+

Seçilen nesnelerin listesini oluştur

0

(Grafik Görünümünde) Hızlı sürükle modu (nesneye sürükle)

0

(Grafik Görünümünde) Seçim dikdörtgeni

0

(Grafik Görünümünde) Menüyü aç (nesneye tıklayın)

0

(Grafik Görünümünde) Tercihler menüsünü aç (nesneye tıklayın)

0
↑   Shift +
+

En boy oranını korumadan yakınlaştırır

0

Yakınlaştır / uzaklaştır (Uygulama)

0
↑   Shift +

Yakınlaştır / uzaklaştır (Applet)

0
Alt +

Hızlandırılmış yakınlaştırma / uzaklaştırma

0
Del

Mevcut seçimi sil

0
veya Backspace
0

Seçili kaydırıcıyı / sayıyı arttır

0

Seçilen noktayı yukarı taşı

0

3B Grafikler: Seçili noktanın y koordinatını artır

0

Çubuk Geçmişi içindeki eski girişe git

0

Yapı protokolünde yukarı git (sadece Masaüstünde)

0

Etkin Grafikler görünümünü yukarı taşı

0
Ctrl +

x10 hız çarpanı

0
Ctrl +

E-tablo: Geçerli hücre bloğunun en üstüne git

0
Ctrl +

(veya tanımlı hücreye git)

0
↑   Shift +

x0.1 hız çarpanı veya hiçbir nesne seçilmemişse y eksenini yeniden ölçeklendirme

0
Alt +

x100 çarpan

0

Seçili kaydırıcıyı / sayıyı arttır

0

Seçilen noktayı sağa taşı

0

3B Grafikler: Seçilen noktanın x koordinatını artır

0

Yapı protokolünde yukarı git (sadece Masaüstünde)

0

Etkin Grafikler görünümünü yukarı taşı

0
Ctrl +

x10 hız çarpanı

0
Ctrl +

E-tablo: Geçerli hücre bloğunun sağına git

0
Ctrl +

(veya bir sonraki tanımlı hücreye doğru git)

0
↑   Shift +

x0.1 hız çarpanı veya hiçbir nesne seçilmemişse x eksenini yeniden ölçeklendirme

0
Alt +

x100 çarpan

0

Seçilen kaydırıcıyı / numarayı azalt

0

Seçilen noktayı sola taşı

0

3B Grafikler: Seçilen noktanın x koordinatını azalt

0

Yapı protokolünde aşağı git (sadece Masaüstünde)

0

Etkin Grafikler görünümünü sola taşı

0
Ctrl +

x10 hız çarpanı

0
Ctrl +

E-tablo: Geçerli hücre bloğunun soluna git

0
Ctrl +

(veya bir sonraki tanımlı hücrede sola git)

0
↑   Shift +

x0.1 hız çarpanı veya hiçbir nesne seçilmemişse x eksenini yeniden ölçeklendirme

0
Alt +

x100 çarpan

0

Seçilen kaydırıcıyı / sayıyı azalt

0

Seçilen noktayı aşağı taşı

0

3B Grafikler: Seçilen noktanın y koordinatını azalt

0

Çubuk Geçmişi içinde yeni girişe git

0

Yapı protokolünde aşağı git (sadece Masaüstünde)

0

Etkin Grafikler görünümünü aşağı taşı

0
Ctrl +

x10 hız çarpanı

0
Ctrl +

E-tablo: Geçerli hücre bloğunun altına git

0
Ctrl +

(veya bir sonraki tanımlı hücreye git)

0
↑   Shift +

x0.1 hız çarpanı veya hiçbir nesne seçilmemişse y eksenini yeniden ölçeklendirme

0
Alt +

x100 çarpan

0
Home

Yapı protokolünde ilk öğeye git (yalnızca Masaüstü)

0
Home

E-tablo: ilk sütuna git

0
Page Up

Yapı protokolünde ilk öğeye git (yalnızca Masaüstü)

0
Page Up

3B Grafikler: Seçili noktanın z koordinatını artır

0
End

Yapı protokolünde son öğeye git (yalnızca Masaüstü)

0
End

E-tablo: Aşağıdaki girişi olan bir sonraki satıra git

0
Page Down

Yapı protokolünde son öğeye git (yalnızca Masaüstü)

0
Page Down

3B Grafikler: Seçili noktanın z koordinatını azalt

Yunanca karakterleri büyük harfle yazmak için Alt + Shift tuşlarını kullanın (macOS'ta Control + Shift).
0
⌘ Cmd + A

Tümünü seç

0
View/Hide

Cebir penceresini görüntüle / gizle

0
Alt + A

alfa α (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Α)

0
Alt + B

beta β (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Β)

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + B

GgbBase64 dizesini panoya aktar

0
⌘ Cmd + C

Kopyala

0
⌘ Cmd + Alt + C

Değerleri kopyala (elektronik tablo)

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + C

Grafik Görünümünü panoya kopyala

0
⌘ Cmd + D

Değer / tanım / komut arasında geçiş yap

0
Alt + D

delta δ (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Δ)

0
⌘ Cmd + E

Nesne Özellikleri Görünümünü aç

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + E

Nesne Özellikleri Görünümünü aç / kapat

0
⌘ Cmd + F

Görünümleri yenile

0
⌘ Cmd + G

Seçili nesneleri göster / gizle

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + G

Seçili nesnelerin etiketlerini göster / gizle

0
Alt + 1

Hayali birim ί = √-1

0
⌘ Cmd + J

Ataları seç

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + J

Torunları seç

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + K

CAS Görünümünü göster / gizle

0
⌘ Cmd + L

Mevcut katmanı seç

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + L

Yapı Protokolünü göster / gizle

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + M

HTML kod dizisini panoya aktar

0
Alt + M

mu μ (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Μ)

0
⌘ Cmd + N

Yeni pencere

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + N

Sonraki pencereyi aç (veya klasördeki sonraki ggb dosyası)

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + Alt + N

Önceki pencereyi aç

0
⌘ Cmd + O

Yeni Dosya Aç

0
⌘ Cmd + P

Baskı Önizleme (Masaüstü) / Baskı Menüsü (Web)

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + P

Olasılık Hesaplayıcısını aç

0
Alt + P

pi π (Büyük harf için Shift tuşuna basın: Π)

0
⌘ Cmd + Q

GeoGebra'dan çık

0
⌘ Cmd + R

Tüm nesneleri yeniden hesapla (rastgele sayılar dahil)

0
⌘ Cmd + S

Kaydet

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + S

Elektronik tabloyu görüntüle

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + T

PSTricks olarak dışa aktar

0
Alt + ,

sonsuz ∞

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + U

Grafik Verme İletişim Kutusunu aç

0
⌘ Cmd + V

Yapıştır

0
⌘ Cmd + W

GeoGebra'dan çık

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + W

Dinamik Çalışma Sayfasını dışa aktar

0
⌘ Cmd + Y

Yinele

0
⌘ Cmd + Z

Geri al

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + Z

Yinele

0
⌘ Cmd + 1

Standart yazı tipi, çizgi kalınlığı ve nokta boyutu

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + 1

Grafik Görünümü 1'i göster / gizle

0
⌘ Cmd + 2

Yazı tipi, çizgi kalınlığı ve nokta boyutunu artır

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + 2

Grafik Görünümü 2'yi göster / gizle

0
⌘ Cmd + 3

Siyah / beyaz mod

0
Alt + +

⊕ (xor)

0
Alt + <

küçük veya eşittir  ≤

0
Alt + ↑   Shift + >

≥ büyük veya eşittir

0
F1

Yardım

0
F2

Seçili nesneyi düzenlemeye başla

0
F3

Seçili nesnenin tanımlamasını Giriş Çubuğuna kopyala

0
F4

Seçili nesnenin değerini Giriş Çubuğuna kopyala

0
F5

Seçili nesnenin adını Giriş Çubuğuna kopyala

0
F9

Tüm nesneleri yeniden hesapla (rastgele sayılar dahil)

0
⤶ Enter

Girişi, Grafik Görünümü ve Giriş Çubuğu arasında değiştir

0

(geçerli mod)

0
Alt +

Tanımı giriş çubuğuna kopyala

0
Alt +
+

Seçilen nesnelerin listesini oluştur

0

Yakınlaştır / uzaklaştır (Uygulama)

0
↑   Shift +

Yakınlaştır / uzaklaştır (Applet)

0
Alt +

Hızlandırılmış yakınlaştırma / uzaklaştırma

0
Backspace

Mevcut seçimi sil

0

Seçili kaydırıcıyı / sayıyı arttır

0

Seçilen noktayı yukarı taşı

0

3B Grafikler: Seçili noktanın y koordinatını artır

0

Çubuk Geçmişi içindeki eski girişe git

0

Yapı protokolünde yukarı git (sadece Masaüstünde)

0

Etkin Grafikler görünümünü yukarı taşı

0
↑   Shift +

x0.1 hız çarpanı veya hiçbir nesne seçilmemişse y eksenini yeniden ölçeklendirme

0
Alt +

x100 çarpan

0

Seçili kaydırıcıyı / sayıyı arttır

0

Seçilen noktayı sağa taşı

0

3B Grafikler: Seçilen noktanın x koordinatını artır

0

Yapı protokolünde yukarı git (sadece Masaüstünde)

0

Etkin Grafikler görünümünü yukarı taşı

0
↑   Shift +

x0.1 hız çarpanı veya hiçbir nesne seçilmemişse x eksenini yeniden ölçeklendirme

0
Alt +

x100 çarpan

0

Seçilen kaydırıcıyı / numarayı azalt

0

Seçilen noktayı sola taşı

0

3B Grafikler: Seçilen noktanın x koordinatını azalt

0

Yapı protokolünde aşağı git (sadece Masaüstünde)

0

Etkin Grafikler görünümünü sola taşı

0
↑   Shift +

x0.1 hız çarpanı veya hiçbir nesne seçilmemişse x eksenini yeniden ölçeklendirme

0
Alt +

x100 çarpan

0

Seçilen kaydırıcıyı / sayıyı azalt

0

Seçilen noktayı aşağı taşı

0

3B Grafikler: Seçilen noktanın y koordinatını azalt

0

Çubuk Geçmişi içinde yeni girişe git

0

Yapı protokolünde aşağı git (sadece Masaüstünde)

0

Etkin Grafikler görünümünü aşağı taşı

0
↑   Shift +

x0.1 hız çarpanı veya hiçbir nesne seçilmemişse y eksenini yeniden ölçeklendirme

0
Alt +

x100 çarpan

0
Home

Yapı protokolünde ilk öğeye git (yalnızca Masaüstü)

0
Home

E-tablo: ilk sütuna git

0
Page Up

Yapı protokolünde ilk öğeye git (yalnızca Masaüstü)

0
Page Up

3B Grafikler: Seçili noktanın z koordinatını artır

0
End

Yapı protokolünde son öğeye git (yalnızca Masaüstü)

0
End

E-tablo: Aşağıdaki girişi olan bir sonraki satıra git

0
Page Down

Yapı protokolünde son öğeye git (yalnızca Masaüstü)

0
Page Down

3B Grafikler: Seçili noktanın z koordinatını azalt

Yunanca karakterleri büyük harfle yazmak için Control + Shift tuşlarını kullanın.

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: GeoGebra GeoGebra (Bilimsel)

GeoGebra etkileşimli bir geometri, cebir ve istatistik yazılımı. İlköğretimden üniversite seviyesine kadar matematik öğrenme ve öğretmeyi amaçlayan yazılımın Windows, Android, iPad ve HTML5 web tabanlı uygulaması bulunuyor.

Web sayfası: geogebra.org

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 84%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 259

Platform algılandı: Windows ve macOS karışık

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.