GNU Emacs klavye kısayolları

GNU Emacs  

Zeynel Abidin Öztürk -
5 yıl önce
- Kısayollar
-1
Ctrl + X sonra Ctrl + F

Dosyayı Emacs içerisine oku

0
Ctrl + X sonra Ctrl + S

Dosyayı diske geri kaydet

0
Ctrl + X sonra S

Tüm dosyaları kaydet

0
Ctrl + X sonra I

Başka bir dosyanın içeriğini bu ara belleğe ekle

0
Ctrl + X sonra Ctrl + V

Geçerli dosyayı bir başka dosyayla değiştir

0
Ctrl + X sonra Ctrl + W

Ara belleği belirtilen dosyaya yaz

0
Ctrl + X sonra Ctrl + Q

Ara belleğin salt okunur durumunu aç / kapat

0
Ctrl + Z

Emacs'i duraklat veya simge durumuna küçült

1
Ctrl + X sonra Ctrl + C

Emacs'ten tamamen çık

Yardım sistemi basittir. Sadece Ctrl + H veya F1 yazın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Yeni bir kullanıcıysanız,  eğitim için Ctrl + H yazın.
0
Ctrl + X sonra 1

Yardım penceresini kaldır

0
Ctrl + ♦ Meta + V

Yardım penceresini kaydır

0
Ctrl + H sonra A

Diziyle eşleşen komutları göster

0
Ctrl + H sonra K

Tuşun çalıştırdığı işlevi açıkla

0
Ctrl + H sonra F

Bir fonksiyonu açıkla

0
Ctrl + H sonra M

Moda özel bilgi al

0
Ctrl + G

Kısmen yazılan komutu veya çalışan komutu iptal et

0
♦ Meta + X

ardından recover-session yazın ve sistem çökmesi nedeniyle kaybolan dosyaları kurtarın

0
Ctrl + X sonra U

Yanlışlıkla yapılan bir değişikliği geri al

0
veya Ctrl + _
0
veya Ctrl + /
0
♦ Meta + X

ardından revert-buffer yazın ve ara belleği ilk içeriğine geri döndürün

0
Ctrl + L

Anlamsız veri içeren ekranı tekrar çiz

0
Ctrl + S

İleriye doğru ara

0
Ctrl + R

Geriye doğru ara

0
Ctrl + ♦ Meta + S

Regular expression araması

0
Ctrl + ♦ Meta + R

Tersine regular expression araması

0
♦ Meta + P

Önceki arama dizisini seç

0
♦ Meta + N

Sonraki arama dizisini seç

0
⤶ Enter

Artımlı aramadan çık

0
Del

Son karakterin etkisini geri al

0
Ctrl + G

Geçerli aramayı iptal et

Aramayı iki yönde tekrarlamak için Ctrl + S veya Ctrl + R tuşlarını kullanın. Emacs hala arıyorsa, Ctrl + G sadece eşleşmeyen bölümü iptal edecektir.    
1
Ctrl + B

Karakter - geriye

0
Ctrl + F

Karakter - ileriye

0
♦ Meta + B

Kelime - geriye

1
♦ Meta + F

Kelime - ileriye

0
Ctrl + P

Satır - geriye

0
Ctrl + N

Satır - ileriye

0
Ctrl + A

Satırın başına git

0
Ctrl + E

Satırın sonuna git

0
♦ Meta + A

Cümle - geriye

0
♦ Meta + E

Cümle - ileriye

0
♦ Meta + {

Paragraf - geriye

0
♦ Meta + }

Paragraf - ileriye

0
Ctrl + X sonra [

Sayfa - geriye

0
Ctrl + X sonra ]

Sayfa - ileriye

0
Ctrl + ♦ Meta + B

sexp - geriye

0
Ctrl + ♦ Meta + F

sexp - ileriye

0
Ctrl + ♦ Meta + A

function - geriye

0
Ctrl + ♦ Meta + E

function - ileriye

1
♦ Meta + <

Ara belleğin başına git

1
♦ Meta + >

Ara belleğin sonuna git

0
Ctrl + V

Sonraki ekrana kaydır

0
♦ Meta + V

Önceki ekrana kaydır

0
Ctrl + X sonra <

Sola kaydır

0
Ctrl + X sonra >

Sağa kaydır

0
Ctrl + L

Geçerli satırı ortaya, yukarı, aşağı kaydır

0
♦ Meta + G sonra G

Satıra git

0
♦ Meta + G sonra C

Karaktere git

0
♦ Meta + M

Girintiye geri git

0
Del

Karakter (sil, öldürme) - geriye

0
Ctrl + D

Karakter (sil, öldürme) - ileriye

0
♦ Meta + Del

Kelime - geriye

0
♦ Meta + D

Kelime - ileriye

0
♦ Meta + 0 sonra Ctrl + K

Satır (sonuna) - geriye

0
Ctrl + K

Satır (sonuna) - ileriye

0
Ctrl + X sonra Del

Cümle - geriye

0
♦ Meta + K

Cümle - ileriye

0
♦ Meta + - sonra Ctrl + ♦ Meta + K

sexp - geriye

0
Ctrl + ♦ Meta + K

sexp - ileriye

0
Ctrl + W

Bölgeyi öldür

0
♦ Meta + W

Halkayı öldürmek için bölgeyi kopyala

0
♦ Meta + Z

ardından bir karaktere basarak karakterin bir sonraki örneğiyle öldürün

0
Ctrl + Y

Son öldürülen şeyi geri çek

0
♦ Meta + Y

Son geri çekmeyi önceki öldürmeyle değiştir

0
Ctrl + @

İşareti buraya yerleştir

0
veya Ctrl + Space
0
Ctrl + X sonra Ctrl + X

Değişim noktası ve işareti

0
♦ Meta + @

Set mark arg words away

0
♦ Meta + H

Paragrafı işaretle

0
Ctrl + X sonra Ctrl + P

Sayfayı işaretle

0
Ctrl + ♦ Meta + @

sexp'i işaretle

0
Ctrl + ♦ Meta + H

Function'ı işaretle

0
Ctrl + X sonra H

Tüm ara belleği işaretle

0
♦ Meta + % sonra ♦ Meta + X

(ardından query-replace-regexp) Bir metin dizisini regular expression kullanarak etkileşimli olarak değiştir

query-replace modundaki geçerli yanıtlar, replace, skip, back up ve exit'tir.
0
Space

Bunu değiştir, sonrakine git

0
veya Y
0
Del

Değiştirmeden sonrakine atla

0
veya N
0
!

Geriye kalan tüm eşleşmeleri değiştir

0
^

Önceki eşleşmeye geri git

0
⤶ Enter

query-replace'ten çık

0
Ctrl + R

Yinelemeli düzenlemeye gir

0
Ctrl + ♦ Meta + C

Yinelemeli düzenlemeden çık

0
Ctrl + X sonra 1

Diğer tüm pencereleri sil

0
Ctrl + X sonra 5 sonra 1

Diğer tüm pencereleri sil (çerçeve için)

0
Ctrl + X sonra 2

Üstteki ve alttaki pencereyi böl

0
Ctrl + + X sonra 5 sonra 2

Üstteki ve alttaki pencereyi böl (çerçeve için)

0
Ctrl + X sonra 0

Bu pencereyi sil

0
Ctrl + X sonra 5 sonra 0

Bu pencereyi sil (çerçeve için)

0
Ctrl + X sonra 3

Penereyi böl, yan yana

0
Ctrl + ♦ Meta + V

Diğer pencereyi kaydır

0
Ctrl + X sonra O

İmleci diğer pencereye taşı

0
Ctrl + X sonra 5 sonra O

İmleci diğer pencereye taşı (çerçeve için)

0
Ctrl + X sonra 4 sonra B

Diğer penceredeki ara belleği seç

0
Ctrl + X sonra 5 sonra B

Diğer penceredeki ara belleği seç (çerçeve için)

0
Ctrl + X sonra 4 sonra Ctrl + O

Diğer penceredeki ara belleği göster

0
Ctrl + X sonra 5 sonra Ctrl + O

Diğer penceredeki ara belleği göster (çerçeve için)

0
Ctrl + X sonra 4 sonra F

Diğer pencerede dosya bul

0
Ctrl + X sonra 5 sonra F

Diğer pencerede dosya bul (çerçeve için)

0
Ctrl + X sonra 4 sonra R

Diğer pencerede salt-okunur dosya bul

0
Ctrl + X sonra 5 sonra R

Diğer pencerede salt-okunur dosya bul (çerçeve için)

0
Ctrl + X sonra 4 sonra D

Dired'i diğer pencerede çalıştır

0
Ctrl + X sonra 5 sonra D

Dired'i diğer pencerede çalıştır (çerçeve için)

0
Ctrl + X sonra 4 sonra .

Diğer pencerede etiket bul

0
Ctrl + X sonra 5 sonra .

Diğer pencerede etiket bul (çerçeve için)

0
Ctrl + X sonra ^

Pencerenin boyunu uzat

0
Ctrl + X sonra {

Pencerenin boyunu küçült

0
Ctrl + X sonra }

Pencereyi genişlet

0
Tab

Geçerli satırı girintile (mod-bağımlı)

0
Ctrl + ♦ Meta + \

Bölgeyi girintile (mod-bağımlı)

0
Ctrl + ♦ Meta + Q

sexp'i girintile (mod-bağımlı)

0
Ctrl + X sonra Tab

Region'ı _arg_ sütuna katı biçimde girintile

-1
♦ Meta + ;

Açıklama için girintile

0
Ctrl + O

Noktadan sonra yeni satır ekle

-1
Ctrl + ♦ Meta + O

Satırın geri kalanını dikey olarak aşağı taşı

0
Ctrl + X sonra Ctrl + O

Noktanın etrafındaki boş satırları sil

0
♦ Meta + ^

Satırı öncekiyle birleştir (_arg_ ile, sonraki)

0
♦ Meta + \

Noktanın etrafındaki tüm beyaz boşluğu sil

0
♦ Meta + Space

Noktaya tam bir boşluk yerleştir

0
♦ Meta + Q

Paragrafı doldur

0
Ctrl + X sonra F

Sütun doldurmayı _arg_'a ayarla

0
Ctrl + X sonra .

Prefix each line starts with

0
♦ Meta + O

Set face

0
♦ Meta + U

Sözcüğü büyük harfe dönüştür

0
♦ Meta + L

Sözcüğü küçük harfe dönüştür

1
♦ Meta + C

Sözcüğün ilk harfini büyük yap

1
Ctrl + X sonra Ctrl + U

Bölgeyi büyük harfe dönüştür

1
Ctrl + X sonra Ctrl + L

lgeyi küçük harfe dönüştür

Bu sözcükler minibuffer içerisinde belirlenir.
1
Tab

Mümkün olduğunca tamamla

0
Space

Bir sözcüğe kadar tamamla

0
⤶ Enter

Tamamla ve çalıştır

0
?

Muhtemel tamamlamaları göster

0
♦ Meta + P

Önceki minibuffer girişini çek

0
♦ Meta + N

Sonraki minibuffer girişini veya varsayılanı çek

-1
♦ Meta + R

Geçmişte geriye doğru regexp araması yap

0
♦ Meta + S

Geçmişte ileriye doğru regexp araması

0
Ctrl + G

Komutu iptal et

0
Ctrl + X sonra Esc sonra Esc

Minibuffer'ı kullanan son komutu düzenle ve tekrarla

0
F10

Metin terminallerinde menü çubuğu öğelerini etkinleştir

0
Ctrl + X sonra B

Başka bir ara bellek seç

0
Ctrl + X sonra Ctrl + B

Tüm ara bellekleri listele

0
Ctrl + X sonra K

Bir ara belleği öldür

0
Ctrl + T

Karakterleri transpoze et

0
♦ Meta + T

Sözcükleri transpoze et

0
Ctrl + X sonra Ctrl + T

Satırları transpoze et

0
Ctrl + ♦ Meta + T

sexp'leri transpoze et

1
♦ Meta + $

Geçerli sözcüğün yazımını denetle

0
♦ Meta + X

(ardından ispell-region) Bölgedeki tüm sözcüklerde yazım denetimi gerçekleştir

0
♦ Meta + X

(ardından ispell-buffer) Tüm ara bellekte yazım denetimi gerçekleştir

0
♦ Meta + X

(ardından flyspell-mode) Anında yazım denetimi yapmayı aç / kapat

0
♦ Meta + .

Etiket bul (bir tanımlama)

0
Ctrl + U sonra ♦ Meta + .

Etiketin bir sonraki örneğini bul

0
♦ Meta + X

(ardından visit-tags-table) Yeni etiket dosyasını belirle

0
♦ Meta + X

(ardından tags-search) Etiket tablosundaki tüm dosyalarda regexp araması gerçekleştir

-1
♦ Meta + X

(ardından tags-query-replace) Tüm dosyalarda query-replace çalıştır

0
♦ Meta + ,

Son etiket aramasına veya query-replace'e devam et

0
♦ Meta + !

Bir shell komutu çalıştır

0
♦ Meta + &

Bir shell komutunu eşzamansız olarak çalıştır

0
♦ Meta + |

Bölgede bir shell komutu çalıştır

0
♦ Meta + X

(ardından shell yazın) *shell* adlı shell penceresi başlat

0
Ctrl + X sonra R sonra R

Dikdörtgeni yazmaca kopyala

0
Ctrl + X sonra R sonra K

Dikdörtgeni öldür

0
Ctrl + X sonra R sonra Y

Dikdörtgeni geri çıkart

0
Ctrl + X sonra R sonra O

Dikdörtgeni aç, metni sağa kaydır

0
Ctrl + X sonra R sonra C

Dikdörtgeni karart

0
Ctrl + X sonra R sonra T

Her satıra dizi ile başla

0
Ctrl + X sonra A sonra G

Global abbrev ekle

0
Ctrl + X sonra A sonra L

Mode-local abbrev ekle

0
Ctrl + X sonra A sonra I sonra G

Bu abbrev için global genişleme ekle

0
Ctrl + X sonra A sonra I sonra L

Bu abbrev için mode-local genişleme ekle

0
Ctrl + X sonra A sonra E

Abbrev'i açıkça genişlet

0
♦ Meta + /

Önceki sözcüğü dinamik olarak genişlet

0
Ctrl + U sonra Num 0 - Num 9

Sayısal bağımsız değişken

0
♦ Meta + -

Negatif bağımsız değişken

0
Ctrl + Q

sonra karakter: Alıntılı ekle

0
Ctrl + \

Giriş yöntemini etkinleştir veya devre dışı bırak

0
Ctrl + H sonra I

Info belge okuyucusuna gir

0
Ctrl + H sonra S

Belirtilen işlevi veya değişkeni Info içerisinde bul

0
Space

İleri kaydır

0
Del

Geri kaydır

0
B

Düğümün başlangıcı

0
N

Sonraki düğüme git

0
P

Önceki düğüme git

0
U

Yukarı git

0
M

Menü öğesini adına göre seç

0
Num 1 - Num 9

Menü öğesini sayısına göre seç

0
F

Çapraz referansı izle (1 ile dön)

0
L

Gördüğünüz son düğüme dönün

0
D

Dizin düğümüne dön

0
T

Info dosyasının en üst düğümüne git

0
G

İsmine göre herhangi bir düğüme git

0
H

Info eğitimini çalıştır

0
I

Dizinde bir konu ara

0
S

Düğümlerde regexp için ara

0
Q

Info'dan çık

0
Ctrl + X sonra R sonra S

Bölgeyi yazmaca kaydet

0
Ctrl + X sonra R sonra I

Yazmaç içeriğini ara belleğe ekle

0
Ctrl + X sonra R sonra Space

Yazmaçtaki değer noktasını kaydet

0
Ctrl + X sonra R sonra J

Yazmaçta kaydedilen noktaya atla

0
Ctrl + X sonra (

Klavye makrosu tanımlamaya başla

0
Ctrl + X sonra )

Klavye makrosu tanımlamayı bitir

0
Ctrl + X sonra E

En son klavye makrosuna ekle

0
♦ Meta + X

(sonra name-last-kbd-macro) en son klavye makrosunu isimlendir

0
♦ Meta + X

(sonra insert-kbd-macro) Ara bellekteki Lisp tanımlamasını ekle

0
Ctrl + X sonra Ctrl + E

sexp'i noktadan önce değerlendir

0
Ctrl + ♦ Meta + X

Geçerli defun'u değerlendir

0
♦ Meta + X

(ardından eval-region) Bölgeyi değerlendir

0
♦ Meta + :

Minibuffer'ı oku ve değerlendir

0
♦ Meta + X

(ardından load-library) load-path'ten bir Lisp kitaplığı yükle

0
♦ Meta + X

(ardından customize) Değişkenleri ve yüzleri özelleştir


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: GNU Emacs GNU Emacs (Metin düzenleme)

GNU Emacs, en popüler ve en çok port edilen Emacs metin düzenleyicilerden bir tanesi. GNU Projesi'nin kurucusu Richard Stallman tarafından geliştirilen Emacs, "günümüzün en güçlü metin düzenleyicisi" olarak tanımlanıyor. GNU Emacs, dosyaları birçok karakter setinde görüntüleyebiliyor ve işlevleri, Emacs Lisp programlarıyla genişletilebiliyor.

Web sayfası: gnu.org/s/emacs

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 53%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 220

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.