GNU Emacs klavye kısayolları

GNU Emacs

Zeynel Abidin Öztürk -
24 ay önce
- Kısayollar
Ctrl + X sonra Ctrl + F

Dosyayı Emacs içerisine oku

Ctrl + X sonra Ctrl + S

Dosyayı diske geri kaydet

Ctrl + X sonra S

Tüm dosyaları kaydet

Ctrl + X sonra I

Başka bir dosyanın içeriğini bu ara belleğe ekle

Ctrl + X sonra Ctrl + V

Geçerli dosyayı bir başka dosyayla değiştir

Ctrl + X sonra Ctrl + W

Ara belleği belirtilen dosyaya yaz

Ctrl + X sonra Ctrl + Q

Ara belleğin salt okunur durumunu aç / kapat

Ctrl + Z

Emacs'i duraklat veya simge durumuna küçült

Ctrl + X sonra Ctrl + C

Emacs'ten tamamen çık

Yardım sistemi basittir. Sadece Ctrl + H veya F1 yazın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Yeni bir kullanıcıysanız,  eğitim için Ctrl + H yazın.
Ctrl + X sonra 1

Yardım penceresini kaldır

Ctrl + Meta + V

Yardım penceresini kaydır

Ctrl + H sonra A

Diziyle eşleşen komutları göster

Ctrl + H sonra K

Tuşun çalıştırdığı işlevi açıkla

Ctrl + H sonra F

Bir fonksiyonu açıkla

Ctrl + H sonra M

Moda özel bilgi al

Ctrl + G

Kısmen yazılan komutu veya çalışan komutu iptal et

Meta + X

ardından recover-session yazın ve sistem çökmesi nedeniyle kaybolan dosyaları kurtarın

Ctrl + X sonra U

Yanlışlıkla yapılan bir değişikliği geri al

veya Ctrl + _
veya Ctrl + /
Meta + X

ardından revert-buffer yazın ve ara belleği ilk içeriğine geri döndürün

Ctrl + L

Anlamsız veri içeren ekranı tekrar çiz

Ctrl + S

İleriye doğru ara

Ctrl + R

Geriye doğru ara

Ctrl + Meta + S

Regular expression araması

Ctrl + Meta + R

Tersine regular expression araması

Meta + P

Önceki arama dizisini seç

Meta + N

Sonraki arama dizisini seç

⤶ Enter

Artımlı aramadan çık

Del

Son karakterin etkisini geri al

Ctrl + G

Geçerli aramayı iptal et

Aramayı iki yönde tekrarlamak için Ctrl + S veya Ctrl + R tuşlarını kullanın. Emacs hala arıyorsa, Ctrl + G sadece eşleşmeyen bölümü iptal edecektir.    
Ctrl + B

Karakter - geriye

Ctrl + F

Karakter - ileriye

Meta + B

Kelime - geriye

Meta + F

Kelime - ileriye

Ctrl + P

Satır - geriye

Ctrl + N

Satır - ileriye

Ctrl + A

Satırın başına git

Ctrl + E

Satırın sonuna git

Meta + A

Cümle - geriye

Meta + E

Cümle - ileriye

Meta + {

Paragraf - geriye

Meta + }

Paragraf - ileriye

Ctrl + X sonra [

Sayfa - geriye

Ctrl + X sonra ]

Sayfa - ileriye

Ctrl + Meta + B

sexp - geriye

Ctrl + Meta + F

sexp - ileriye

Ctrl + Meta + A

function - geriye

Ctrl + Meta + E

function - ileriye

Meta + <

Ara belleğin başına git

Meta + >

Ara belleğin sonuna git

Ctrl + V

Sonraki ekrana kaydır

Meta + V

Önceki ekrana kaydır

Ctrl + X sonra <

Sola kaydır

Ctrl + X sonra >

Sağa kaydır

Ctrl + L

Geçerli satırı ortaya, yukarı, aşağı kaydır

Meta + G sonra G

Satıra git

Meta + G sonra C

Karaktere git

Meta + M

Girintiye geri git

Del

Karakter (sil, öldürme) - geriye

Ctrl + D

Karakter (sil, öldürme) - ileriye

Meta + Del

Kelime - geriye

Meta + D

Kelime - ileriye

Meta + 0 sonra Ctrl + K

Satır (sonuna) - geriye

Ctrl + K

Satır (sonuna) - ileriye

Ctrl + X sonra Del

Cümle - geriye

Meta + K

Cümle - ileriye

Meta + - sonra Ctrl + Meta + K

sexp - geriye

Ctrl + Meta + K

sexp - ileriye

Ctrl + W

Bölgeyi öldür

Meta + W

Halkayı öldürmek için bölgeyi kopyala

Meta + Z

ardından bir karaktere basarak karakterin bir sonraki örneğiyle öldürün

Ctrl + Y

Son öldürülen şeyi geri çek

Meta + Y

Son geri çekmeyi önceki öldürmeyle değiştir

Ctrl + @

İşareti buraya yerleştir

veya Ctrl + Space
Ctrl + X sonra Ctrl + X

Değişim noktası ve işareti

Meta + @

Set mark arg words away

Meta + H

Paragrafı işaretle

Ctrl + X sonra Ctrl + P

Sayfayı işaretle

Ctrl + Meta + @

sexp'i işaretle

Ctrl + Meta + H

Function'ı işaretle

Ctrl + X sonra H

Tüm ara belleği işaretle

Meta + % sonra Meta + X

(ardından query-replace-regexp) Bir metin dizisini regular expression kullanarak etkileşimli olarak değiştir

query-replace modundaki geçerli yanıtlar, replace, skip, back up ve exit'tir.
Space

Bunu değiştir, sonrakine git

veya Y
Del

Değiştirmeden sonrakine atla

veya N
!

Geriye kalan tüm eşleşmeleri değiştir

^

Önceki eşleşmeye geri git

⤶ Enter

query-replace'ten çık

Ctrl + R

Yinelemeli düzenlemeye gir

Ctrl + Meta + C

Yinelemeli düzenlemeden çık

Ctrl + X sonra 1

Diğer tüm pencereleri sil

Ctrl + X sonra 5 sonra 1

Diğer tüm pencereleri sil (çerçeve için)

Ctrl + X sonra 2

Üstteki ve alttaki pencereyi böl

Ctrl + + X sonra 5 sonra 2

Üstteki ve alttaki pencereyi böl (çerçeve için)

Ctrl + X sonra 0

Bu pencereyi sil

Ctrl + X sonra 5 sonra 0

Bu pencereyi sil (çerçeve için)

Ctrl + X sonra 3

Penereyi böl, yan yana

Ctrl + Meta + V

Diğer pencereyi kaydır

Ctrl + X sonra O

İmleci diğer pencereye taşı

Ctrl + X sonra 5 sonra O

İmleci diğer pencereye taşı (çerçeve için)

Ctrl + X sonra 4 sonra B

Diğer penceredeki ara belleği seç

Ctrl + X sonra 5 sonra B

Diğer penceredeki ara belleği seç (çerçeve için)

Ctrl + X sonra 4 sonra Ctrl + O

Diğer penceredeki ara belleği göster

Ctrl + X sonra 5 sonra Ctrl + O

Diğer penceredeki ara belleği göster (çerçeve için)

Ctrl + X sonra 4 sonra F

Diğer pencerede dosya bul

Ctrl + X sonra 5 sonra F

Diğer pencerede dosya bul (çerçeve için)

Ctrl + X sonra 4 sonra R

Diğer pencerede salt-okunur dosya bul

Ctrl + X sonra 5 sonra R

Diğer pencerede salt-okunur dosya bul (çerçeve için)

Ctrl + X sonra 4 sonra D

Dired'i diğer pencerede çalıştır

Ctrl + X sonra 5 sonra D

Dired'i diğer pencerede çalıştır (çerçeve için)

Ctrl + X sonra 4 sonra .

Diğer pencerede etiket bul

Ctrl + X sonra 5 sonra .

Diğer pencerede etiket bul (çerçeve için)

Ctrl + X sonra ^

Pencerenin boyunu uzat

Ctrl + X sonra {

Pencerenin boyunu küçült

Ctrl + X sonra }

Pencereyi genişlet

⭾ Tab

Geçerli satırı girintile (mod-bağımlı)

Ctrl + Meta + \

Bölgeyi girintile (mod-bağımlı)

Ctrl + Meta + Q

sexp'i girintile (mod-bağımlı)

Ctrl + X sonra ⭾ Tab

Region'ı _arg_ sütuna katı biçimde girintile

Meta + ;

Açıklama için girintile

Ctrl + O

Noktadan sonra yeni satır ekle

Ctrl + Meta + O

Satırın geri kalanını dikey olarak aşağı taşı

Ctrl + X sonra Ctrl + O

Noktanın etrafındaki boş satırları sil

Meta + ^

Satırı öncekiyle birleştir (_arg_ ile, sonraki)

Meta + \

Noktanın etrafındaki tüm beyaz boşluğu sil

Meta + Space

Noktaya tam bir boşluk yerleştir

Meta + Q

Paragrafı doldur

Ctrl + X sonra F

Sütun doldurmayı _arg_'a ayarla

Ctrl + X sonra .

Prefix each line starts with

Meta + O

Set face

Meta + U

Sözcüğü büyük harfe dönüştür

Meta + L

Sözcüğü küçük harfe dönüştür

Meta + C

Sözcüğün ilk harfini büyük yap

Ctrl + X sonra Ctrl + U

Bölgeyi büyük harfe dönüştür

Ctrl + X sonra Ctrl + L

Bölgeyi küçük harfe dönüştür

Bu sözcükler minibuffer içerisinde belirlenir.
⭾ Tab

Mümkün olduğunca tamamla

Space

Bir sözcüğe kadar tamamla

⤶ Enter

Tamamla ve çalıştır

?

Muhtemel tamamlamaları göster

Meta + P

Önceki minibuffer girişini çek

Meta + N

Sonraki minibuffer girişini veya varsayılanı çek

Meta + R

Geçmişte geriye doğru regexp araması yap

Meta + S

Geçmişte ileriye doğru regexp araması

Ctrl + G

Komutu iptal et

Ctrl + X sonra Esc sonra Esc

Minibuffer'ı kullanan son komutu düzenle ve tekrarla

F10

Metin terminallerinde menü çubuğu öğelerini etkinleştir

Ctrl + X sonra B

Başka bir ara bellek seç

Ctrl + X sonra Ctrl + B

Tüm ara bellekleri listele

Ctrl + X sonra K

Bir ara belleği öldür

Ctrl + T

Karakterleri transpoze et

Meta + T

Sözcükleri transpoze et

Ctrl + X sonra Ctrl + T

Satırları transpoze et

Ctrl + Meta + T

sexp'leri transpoze et

Meta + $

Geçerli sözcüğün yazımını denetle

Meta + X

(ardından ispell-region) Bölgedeki tüm sözcüklerde yazım denetimi gerçekleştir

Meta + X

(ardından ispell-buffer) Tüm ara bellekte yazım denetimi gerçekleştir

Meta + X

(ardından flyspell-mode) Anında yazım denetimi yapmayı aç / kapat

Meta + .

Etiket bul (bir tanımlama)

Ctrl + U sonra Meta + .

Etiketin bir sonraki örneğini bul

Meta + X

(ardından visit-tags-table) Yeni etiket dosyasını belirle

Meta + X

(ardından tags-search) Etiket tablosundaki tüm dosyalarda regexp araması gerçekleştir

Meta + X

(ardından tags-query-replace) Tüm dosyalarda query-replace çalıştır

Meta + ,

Son etiket aramasına veya query-replace'e devam et

Meta + !

Bir shell komutu çalıştır

Meta + &

Bir shell komutunu eşzamansız olarak çalıştır

Meta + |

Bölgede bir shell komutu çalıştır

Meta + X

(ardından shell yazın) *shell* adlı shell penceresi başlat

Ctrl + X sonra R sonra R

Dikdörtgeni yazmaca kopyala

Ctrl + X sonra R sonra K

Dikdörtgeni öldür

Ctrl + X sonra R sonra Y

Dikdörtgeni geri çıkart

Ctrl + X sonra R sonra O

Dikdörtgeni aç, metni sağa kaydır

Ctrl + X sonra R sonra C

Dikdörtgeni karart

Ctrl + X sonra R sonra T

Her satıra dizi ile başla

Ctrl + X sonra A sonra G

Global abbrev ekle

Ctrl + X sonra A sonra L

Mode-local abbrev ekle

Ctrl + X sonra A sonra I sonra G

Bu abbrev için global genişleme ekle

Ctrl + X sonra A sonra I sonra L

Bu abbrev için mode-local genişleme ekle

Ctrl + X sonra A sonra E

Abbrev'i açıkça genişlet

Meta + /

Önceki sözcüğü dinamik olarak genişlet

Ctrl + U sonra Num 0 - Num 9

Sayısal bağımsız değişken

Meta + -

Negatif bağımsız değişken

Ctrl + Q

sonra karakter: Alıntılı ekle

Ctrl + \

Giriş yöntemini etkinleştir veya devre dışı bırak

Ctrl + H sonra I

Info belge okuyucusuna gir

Ctrl + H sonra S

Belirtilen işlevi veya değişkeni Info içerisinde bul

Space

İleri kaydır

Del

Geri kaydır

B

Düğümün başlangıcı

N

Sonraki düğüme git

P

Önceki düğüme git

U

Yukarı git

M

Menü öğesini adına göre seç

Num 1 - Num 9

Menü öğesini sayısına göre seç

F

Çapraz referansı izle (1 ile dön)

L

Gördüğünüz son düğüme dönün

D

Dizin düğümüne dön

T

Info dosyasının en üst düğümüne git

G

İsmine göre herhangi bir düğüme git

H

Info eğitimini çalıştır

I

Dizinde bir konu ara

S

Düğümlerde regexp için ara

Q

Info'dan çık

Ctrl + X sonra R sonra S

Bölgeyi yazmaca kaydet

Ctrl + X sonra R sonra I

Yazmaç içeriğini ara belleğe ekle

Ctrl + X sonra R sonra Space

Yazmaçtaki değer noktasını kaydet

Ctrl + X sonra R sonra J

Yazmaçta kaydedilen noktaya atla

Ctrl + X sonra (

Klavye makrosu tanımlamaya başla

Ctrl + X sonra )

Klavye makrosu tanımlamayı bitir

Ctrl + X sonra E

En son klavye makrosuna ekle

Meta + X

(sonra name-last-kbd-macro) en son klavye makrosunu isimlendir

Meta + X

(sonra insert-kbd-macro) Ara bellekteki Lisp tanımlamasını ekle

Ctrl + X sonra Ctrl + E

sexp'i noktadan önce değerlendir

Ctrl + Meta + X

Geçerli defun'u değerlendir

Meta + X

(ardından eval-region) Bölgeyi değerlendir

Meta + :

Minibuffer'ı oku ve değerlendir

Meta + X

(ardından load-library) load-path'ten bir Lisp kitaplığı yükle

Meta + X

(ardından customize) Değişkenleri ve yüzleri özelleştir


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: GNU Emacs GNU Emacs (Metin düzenleme)

GNU Emacs, en popüler ve en çok port edilen Emacs metin düzenleyicilerden bir tanesi. GNU Projesi'nin kurucusu Richard Stallman tarafından geliştirilen Emacs, "günümüzün en güçlü metin düzenleyicisi" olarak tanımlanıyor. GNU Emacs, dosyaları birçok karakter setinde görüntüleyebiliyor ve işlevleri, Emacs Lisp programlarıyla genişletilebiliyor.

Web sayfası: gnu.org/s/emacs

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayol sayısı: 220

Kısayollara basma kolaylığı: 53%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.