Logic Pro 10.6 klavye kısayolları

Logic Pro 10.6  

Zeynel Abidin Öztürk -
2 yıl önce
- Kısayollar
1
R

Kayıt

2
⌥ Option + R

Hücreye kaydet

1
*

Kaydet / kaydetmeyi aç / kapat

0
⌘ Cmd + .

Kaydı at ve son oynatma konumuna dön

0
↑   Shift + R

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Kayıt olarak yakala

0
⤶ Enter

Oynat

1
.

Duraklat

0
0

Dur

1
Space

Oynat ya da durdur

-1
⌥ Option + _

Seçime dayalı işlemeyi önizleyin

1
,

Geri sarma

0
V

İleri

0
↑   Shift + ,

Hızlı geri sar

0
↑   Shift + .

İleri sar

0
Control + .

Süreksiz ileri sar

0
Control + ,

Süreksiz geri sar

0
↑   Shift + ⤶ Enter

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Sol pencere kenarından oynat

0
Z

Konuma git

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + I

Oynatma kafası ile punch in locator ayarla

0
Control + ⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + I

Yuvarlatılmış oynatma kafasıyla punch in locator ayarla

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + O

Oynatma kafasıyla punch out locator ayarla

0
Control + ⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + O

Yuvarlatılmış oynatma kafasıyla punch in locator ayarla

0
⌘ Cmd + U

Konum belirleyicileri bölgelere / olaylara / seçim çerçevesine göre ayarla ve döngüyü etkinleştir

0
U

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Bölgelere / olaylara göre yuvarlatılmış konum belirleyicileri ayarla ve döngüyü etkinleştir

0
↑   Shift + Space

Seçimden oynat

0
=

Sol ve sağ konum belirleyiciyi değiştir

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + .

Konum belirleyicileri döngü uzunluğuna göre ileri hareket ettir

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + ,

Konum belirleyicileri döngü uzunluğuna göre geriye doğru hareket ettir

0
Control + Home

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Seçim başlangıcına git

0
Control + End

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Seçim sonuna git

0
⌥ Option + ⤶ Enter

Son bölgenin sonuna git

0
⤶ Enter

Başa git

0
⌥ Option +

İşaretçi oluştur

0
Control + ⌥ Option +

Yuvarlamadan işaretçi oluştur

0
⌥ Option + ↑   Shift +

Seçili bölgeler için işaretçi oluştur

0
⌥ Option + Backspace

İşaretçiyi sil

0
Control + ⌥ Option + C

Yer belirleyicileri işaretleyiciye göre ayarlay ve döngüyü etkinleştir

0
Control + ⌥ Option + ,

Yer belirleyicileri önceki işaretleyiciye göre ayarla ve döngüyü etkinleştir

0
Control + ⌥ Option + .

Yer belirleyicileri bir sonraki işaretçiye göre ayarla ve döngüyü etkinleştir

0
⌥ Option + ,

Önceki işaretleyiciye git ve konum belirleyicileri ayarla

0
⌥ Option + .

Sonraki işaretleyiciye git ve konum belirleyicileri ayarla

0
⌥ Option + /

İşaret numarasına git

0
↑   Shift + '

İşaretçiyi yeniden adlandır

0
1

1 numaralı işaretleyiciye git

0
2

2 numaralı işaretleyiciye git

0
3

3 numaralı işaretleyiciye git

0
4

4 numaralı işaretleyiciye git

0
5

5 numaralı işaretleyiciye git

0
6

6 numaralı işaretleyiciye git

0
7

7 numaralı işaretleyiciye git

0
8

8 numaralı işaretleyiciye git

0
9

9 numaralı işaretleyiciye git

0
Control + 0

10 numaralı işaretleyiciye git

0
Control + 1

11 numaralı işaretleyiciye git

0
Control + 2

12 numaralı işaretleyiciye git

0
Control + 3

13 numaralı işaretleyiciye git

0
Control + 4

14 numaralı işaretleyiciye git

0
Control + 5

15 numaralı işaretleyiciye git

0
Control + 6

16 numaralı işaretleyiciye git

0
Control + 7

17 numaralı işaretleyiciye git

0
Control + 8

18 numaralı işaretleyiciye git

0
Control + 9

19 numaralı işaretleyiciye git

0
C

Döngü modu

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + .

Çift döngü / döngü uzunluğu

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + ,

Döngü / döngü uzunluğunu yarıya indir

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + P

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Autopunch modu

0
/

Değiştir

0
Control + S

Solo modu

0
⌥ Option + S

Solo kilit modunu ayara

0
⌥ Option + ↑   Shift + S

Yalnız kilitli bölgeleri yeniden s

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + S

Tek başına temizle / hatırla

1
Control + ↑   Shift + M

Herkes için sesi kapat

0
Control + C

Seçmeyi aç / kapat

0
K

Midi / monitör metronom tıklaması

0
↑   Shift + K

İçeri say

0
1

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini hatırla 1

0
2

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini hatırla 2

0
3

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini hatırla 3

0
4

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini hatırla 4

0
5

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini hatırla 5

0
6

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini hatırla 6

0
7

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini hatırla 7

0
8

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini hatırla 8

0
9

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini hatırla 9

0
Control + 1

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini çağır 1x

0
Control + 2

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini çağır 2x

0
Control + 3

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini çağır 3x

0
Control + 4

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini çağır 4x

0
Control + 5

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini çağır 5x

0
Control + 6

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini çağır 6x

0
Control + 7

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini çağır 7x

0
Control + 8

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini çağır 8x

0
Control + 9

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ekran setini çağır 9x

0
⌥ Option + ↑   Shift + R

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Bölge denetçisi yüzer

0
⌘ Cmd + ,

Tercihleri aç

0
⌥ Option + A

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Otomasyon tercihlerini aç

0
⌘ Cmd + 7

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Olay listesini aç

0
⌘ Cmd + 1

Ana pencereyi aç

0
⌘ Cmd + 2

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Karıştırıcıyı aç

0
⌘ Cmd + 3

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Akıllı kontrolleri aç

0
⌘ Cmd + 5

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Skor düzenleyiciyi aç

0
⌘ Cmd + 9

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Açık dönüştürme

0
⌘ Cmd + 4

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Piyano rulosunu aç

0
⌘ Cmd + 0

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ortamı aç

0
⌘ Cmd + 8

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Proje sesini aç

0
Control + ⌥ Option + ⤶ Enter

Nota tekrarı

0
Control + ⌥ Option + Backspace

Spot sil

0
⌘ Cmd + 6

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Ses dosyası düzenleyicisini aç

0
⌘ Cmd + K

Müzik yazımını göster / gizle

0
⌥ Option + E

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Olay kaymasını göster / gizle

0
X

Karıştırıcıyı göster / gizle

0
B

Akıllı kontrolleri göster / gizle

0
N

Puan düzenleyiciyi göster / gizle

0
Control + ⌥ Option + ↑   Shift + S

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Personel stili penceresini göster / gizle

0
Control + ⌥ Option + ↑   Shift + I

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Puan kümesi penceresini göster / gizle

0
P

Piyano rulosunu göster / gizle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + K

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Adım giriş klavyesini göster / gizle

0
O

Döngü tarayıcısını göster / gizle

0
Y

Kitaplığı göster / gizle

0
W

(Gelişmiş Araçları Göster'de) ses dosyası düzenleyicisini göster / gizle

0
↑   Shift + /

Hızlı yardımı göster / gizle

0
⌘ Cmd + /

Ayrıntılı yardımı göster

0
↑   Shift + W

(Gelişmiş Araçları Göster'de) harici örnek düzenleyicide aç

0
⌥ Option + ↑   Shift + T

(Gelişmiş Araçları Göster'de) tempo listesini aç

0
⌥ Option + K

(Gelişmiş Araçları Göster'deir) anahtar komutlarını aç

0
⌥ Option + C

Renkleri göster / gizle

0
Control + ⌘ Cmd + F

Tam ekrana gir / çık

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + O

Filmi aç

0
Control + ⌘ Cmd + O

Mevcut parça otomasyonunu kapat / oku

0
Control + ⌘ Cmd + A

Mevcut parça otomasyon mandalı / okuması arasında geçiş

1
Control + ↑   Shift + ⌘ Cmd + O

Tüm izler otomasyona kapat

0
Control + ↑   Shift + ⌘ Cmd + R

Tüm izler otomasyona oku

0
Control + ↑   Shift + ⌘ Cmd + T

Tüm izler otomasyona dokun

0
Control + ↑   Shift + ⌘ Cmd + L

Tüm izler otomasyona mandal

0
Control + ⌘ Cmd + E

Otomasyon olay listesini izle

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + A

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Otomasyona hızlı erişimi aç / kapat

0
↑   Shift + G

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Otomasyon gruplarını etkinleştir / devre dışı bırak

0
⌥ Option + ↑   Shift + G

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Grup ayarlarını aç

0
⌘ Cmd + W

Pencereyi kapat

0
⌘ Cmd + `

Pencereler arasında geçiş yap

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + `

Pencereler arasında geçiş yap (saat yönünün tersine)

0

Önceki parçayı seç

0

Sonraki parçayı seç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + N

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Yeni boş proje

0
⌘ Cmd + N

Şablondan yeni

0
⌘ Cmd + O

0
⌥ Option + P

Proje ayarları

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + W

Projeyi kapat

0
⌘ Cmd + S

Kaydet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + S

Projeyi farklı kaydet

0
⌘ Cmd + P

Yazdır

0
⌘ Cmd + I

(Gelişmiş Araçları Göster'de) İçe aktar

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + E

Seçimi midi dosyası olarak dışa aktar

0
⌘ Cmd + E

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Parçayı ses dosyası olarak dışa aktar

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + E

(Gelişmiş Araçları Göster'de) Tüm parçaları ses dosyaları olarak dışa aktar

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + M

Pencereyi yakınlaştır

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + I

Ses dosyasını içe aktar

0
↑   Shift + ]

Odaklanılan parçanın sonraki kanal şeridi ayarı

0
↑   Shift + [

Odaklanılan parçanın önceki kanal şeridi ayarı

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + C

Kanal şeridi ayarını kopyala

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + V

Kanal şeridi ayarını yapıştır

0
]

Sonraki yama, eklenti ayarı veya örnekleyici enstrüman

0
[

Önceki yama, eklenti ayarı veya örnekleyici

0
M

Kanal şeridini sessize al / kapat

0
S

Kanal şeridini tek başına aç / kapat

0
Control + I

Kanal şeridi giriş izlemeyi aç / kapat

0
Control + ↑   Shift + S

Kanal şerit formatını değiştir (mono / stereo)

0
V

Tüm eklenti pencerelerini göster / gizle

0
Control + ⌥ Option + M

Dürtme değerini çubuğa ayarlayın

0
Control + ⌥ Option + B

Dürtme değerini geçecek şekilde ayarla

0
Control + ⌥ Option + D

Dürtme değerini bölmeye ayarla

0
Control + ⌥ Option + T

Dürtme değerini işaretlenecek şekilde ayarla

0
Control + ⌥ Option + F

Dürtme değerini smpte kareye ayarla

0
Control + ⌥ Option + H

Dürtme değerini 0,5 smpte kareye ayarla

0
Control + ⌥ Option + S

Dürtme değerini örnek olarak ayarla

0
Control + ⌥ Option + 1

Dürtme değerini 1 ms olarak ayarla

0
Control + ⌥ Option + 0

Nudge değerini 10 ms olarak ayarla

0
⌘ Cmd + ⤶ Enter

Tüm hücreleri durdur

0
Control + ⌥ Option + ↑   Shift + T

Tüm izlerin etkinleştirilmesini aç / kapat

Kaynak: Apple

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Logic Pro 10.6 Logic Pro 10.6 (Verimlilik)

Logic Pro, macOS için bir dijital ses iş istasyonu (DAW) ve MIDI sıralayıcı yazılımı. Logic Pro, müzik sentezi için yazılım araçları, ses efektleri ve kayıt olanakları sağlıyor.

Web sayfası: support.apple.com/en-us/HT2037...

Kısayollara basma kolaylığı: 75%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 179

Platform algılandı: macOS

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.