Microsoft Publisher 2021 klavye kısayolları

Microsoft Publisher 2021

Zeynel Abidin Öztürk -
53 gün önce
- Kısayollar
Bu kısayollar Şeridi (Ribbon) kullanıyor, bu nedenle "basılı tutmak ve basmak" yerine sırayla basmanız gerekiyor.
0
Alt sonra J sonra D sonra S sonra E

Şekil Efektleri menüsünü aç

0
Alt sonra J sonra D sonra S sonra E sonra S

(sonra Sekmeli seçenekler arasında gezinin) Şekil Efektlerini aç - Gölge Galerisi

0
Alt sonra J sonra D sonra S sonra E sonra R

(sonra seçenekler arasında gezinin) Şekil Efektlerini aç - Yansıma Galerisi

0
Alt sonra J sonra D sonra S sonra E sonra G

(sonra seçenekler arasında gezinin) Şekil Efektlerini aç - Parıltı galerisi

0
Alt sonra J sonra D sonra S sonra E sonra E

(sonra seçenekler arasında Sekme) Şekil Efektleri - Yumuşak Kenarlar galerisi'ni aç

0
Alt sonra J sonra D sonra S sonra E sonra B

(sonra seçenekler arasında Sekme) Şekil Efektlerini Aç - Bewel galerisi

0
Alt sonra J sonra D sonra S sonra E sonra D

(sonra Sekmeli seçenekler arasında gezinin) Şekil Efektleri - 3-B Döndürme Galerisi'ni aç

0
Alt sonra J sonra D sonra S sonra T

(sonra seçenekler arasında sekme yapın) Şekil Stilleri Galerisini aç

0
Alt sonra J sonra P sonra P sonra E

Resim efektleri menüsünü açın

0
Alt sonra J sonra P sonra P sonra E sonra S

(sonra seçenekler arasında ilerleyin) Resim efektlerini aç - Gölge Galerisi

0
Alt sonra J sonra P sonra P sonra E sonra R

(sonra seçenekler arasında gezinin) Resim efektlerini aç - Yansıma Galerisi

0
Alt sonra J sonra P sonra P sonra E sonra G

(sonra seçenekler arasında ilerleyin) Resim efektlerini aç - Parıltı Galerisi

0
Alt sonra J sonra P sonra P sonra E sonra E

(sonra seçenekler arasında gezinin) Resim efektlerini aç - Yumuşak Kenarlar Galerisi

0
Alt sonra J sonra P sonra P sonra E sonra B

(sonra seçenekler arasında gezinin) Resim efektlerini aç - Bewel Galerisi

0
Alt sonra J sonra P sonra P sonra E sonra D

(sonra seçenekler arasında gezinin) Resim efektlerini aç - 3-B Döndürme Galerisi

0
Alt sonra J sonra P sonra K

(sonra seçenekler arasında gezinin) Resim Stilleri Galerisini aç

0
Alt sonra J sonra P sonra K sonra C

Net Resim Stili

Aşağıdaki tüm kısayollar normal kısayol tuşlarıdır (yukarıdaki Şerit kısayollarının aksine). Yani bu kısayollarda gerektiğinde Ctrl, Shift veya Alt değiştirici tuşunu basılı tutmanız gerekir.
0
Ctrl + N

Publisher'ın yeni bir örneğini aç

0
Ctrl + O

Yayını Aç iletişim kutusunu görüntüle

0
Ctrl + F4

Geçerli yayını kapat

0
veya Ctrl + W
0
Ctrl + S

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüle

0
F3

Bul ve Değiştir görev bölmesini, Bul seçeneği seçili olarak görüntüleyin

0
veya Ctrl + F
0
veya ↑   Shift + F4
0
Ctrl + H

Bul ve Değiştir görev bölmesini Değiştir seçeneği seçili olarak görüntüleyin

0
F7

Yazım denetimi

0
↑   Shift + F7

Thesaurus görev bölmesini görüntüle

0
Alt +

(bir kelimeyi tıklayın) Araştırma görev bölmesini görüntüle

0
Ctrl + A

Tüm metni seç (İmleç bir metin kutusundaysa, bu, geçerli öyküdeki tüm metni seçer; imleç bir metin kutusunda değilse, sayfadaki tüm nesneleri seçer.)

0
Ctrl + B

Metni kalın yap

0
Ctrl + I

Metni italik yap

0
Ctrl + U

Metnin altını çiz

0
Ctrl + ↑   Shift + K

Metni küçük boyutlu büyük harflere dönüştür veya küçük boyutlu büyük harfleri büyük ve küçük harflere çevir

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Yazı Tipi iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Biçimlendirmeyi kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Biçimlendirmeyi yapıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + Y

Özel Karakterleri aç veya kapat

0
Ctrl + Space

Karakter biçimlendirmesini geçerli metin stiline döndür

0
Ctrl + =

Alt simge biçimlendirmesini uygula veya kaldır

0
Ctrl + ↑   Shift + =

Üst simge biçimlendirmesini uygula veya kaldır

0
Ctrl + ↑   Shift + ]

Bir kelimedeki harfler arasındaki boşluğu artır (karakter aralığı)

0
Ctrl + ↑   Shift + [

Bir kelimedeki harfler arasındaki boşluğu azalt (karakter aralığı)

0
Ctrl + ]

Yazı tipi boyutunu 1,0 punto büyüt

0
Ctrl + [

Yazı tipi boyutunu 1,0 punto küçült

0
Ctrl + ↑   Shift + >

Yazı Tipi Boyutu kutusunda bir sonraki boyuta büyüt

0
Ctrl + ↑   Shift + <

Yazı Tipi Boyutu kutusunda bir sonraki boyuta küçült

0
Ctrl + E

Paragrafı ortala

0
Ctrl + L

Paragrafı sola hizala

0
Ctrl + R

Paragrafı sağa hizala

0
Ctrl + J

Paragrafı her iki tarafa hizala (iki yana yaslanmış)

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Bir paragrafı yatay olarak eşit şekilde dağıt

0
Ctrl + ↑   Shift + J

Bir paragraf için gazete hizalamasını belirle (yalnızca Doğu Asya dilleri)

0
Ctrl + ↑   Shift + H

Tireleme iletişim kutusunu görüntüle

0
Alt + ↑   Shift + T

Geçerli zamanı ekle

0
Alt + ↑   Shift + D

Geçerli tarihi ekle

0
Alt + ↑   Shift + P

Geçerli sayfa numarasını ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + 0

Sözcüğün bir satırın sonunda olması durumunda tirelenmesini önle

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Seçili metinden biçimlendirmeyi kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Kopyalanan biçimlendirmeyi metne uygula

0
Ctrl + C

Seçilen metni veya nesneyi kopyala

0
veya Ctrl + Insert
0
Ctrl + X

Seçilen metni veya nesneyi kes

0
veya ↑   Shift + Del
0
Ctrl + V

Metni veya bir nesneyi yapıştır

0
veya ↑   Shift + Insert
0
Del

Seçilen nesneyi sil

0
veya Ctrl + ↑   Shift + X
0
Ctrl + Z

Son yaptığınız şeyi geri alın

0
veya Alt + Backspace
0
Ctrl + Y

En son yaptığınız şeyi yeniden yapın

0
veya F4
0

Seçilen bir nesneyi yukarı, aşağı, sola veya sağa itin

0
Alt +

Seçili nesnenin metninde bir imleç varsa, seçili nesneyi yukarı, aşağı, sola veya sağa itin

0
Alt + F6

Nesneyi öne getir

0
Alt + ↑   Shift + F6

Nesneyi arkaya gönder

0
F10

Kılavuzlara yaslamayı aç veya kapat

0
veya ↑   Shift + R
0
veya ↑   Shift + S
0
veya ↑   Shift + M
0
Ctrl + A

Sayfadaki tüm nesneleri seç (İmleciniz bir metin kutusundaysa, bu, bir öyküdeki tüm metni seçer)

0
Ctrl + ↑   Shift + G

Seçilen nesneleri gruplandırın veya gruplandırılmış nesnelerin grubunu çözün

0
Esc

Seçilen metinden seçimi temizle

0
Esc

Seçilen bir nesneden seçimi temizle

0
Esc

Grup içindeki nesneyi seçin — bu nesne seçili metni içeriyorsa

0
F5

Sayfaya Git iletişim kutusunu görüntüle

0
veya Ctrl + G
0
Ctrl + ↑   Shift + N

Bir sayfa veya iki sayfalık forma ekleyin. Bir haber bülteni oluşturuyorsanız, Yayın türü Sayfaları ekle iletişim kutusunu açar

0
Ctrl + ↑   Shift + U

Seçili sayfadan sonra yinelenen sayfa ekle

0
F5

Sayfaya Git iletişim kutusunu görüntüle

0
veya Ctrl + G
0
Ctrl + Page Down

Sonraki sayfaya git

0
Ctrl + Page Up

Önceki sayfaya git

0
Ctrl + M

Geçerli sayfa ile ana sayfa arasında geçiş yap

0
veya Ctrl + M
0
Ctrl + ↑   Shift + O

Sınırları aç veya kapat

0
Ctrl + F7

Yatay Referans Çizgisi Kılavuzlarını aç veya kapat  (web görünümünde mevcut değildir)

0
Ctrl + ↑   Shift + F7

Dikey Temel Kılavuzları açın veya kapatın (yalnızca Doğu Asya dilleri—web görünümünde mevcut değildir)

0
F9

Geçerli görünüm ile gerçek boyut arasında geçiş yap

0
Ctrl + ↑   Shift + L

Tam sayfa görünümüne yakınlaştır

Bu klavye kısayolları, Baskı görünümündeyken kullanılabilir ve baskı önizleme bölmesini etkiler.
0
F9

Geçerli görünüm ile gerçek boyut arasında geçiş yapın

0
  

Yukarı veya aşağı kaydır

0
  

Sola veya sağa kaydır

0
Page Up

Büyük artışlarla yukarı kaydır

0
veya Ctrl +
0
Page Down

Büyük artışlarla aşağı kaydır

0
veya Ctrl +
0
Ctrl +

Büyük artışlarla sola kaydır

0
Ctrl +

Büyük artışlarla sağa kaydır

0
Home

Sayfanın sol üst köşesine kaydır

0
End

Sayfanın sağ alt köşesine kaydır

0
F5

Sayfaya Git iletişim kutusunu görüntüle

0
veya Ctrl + G
0
Ctrl + Page Up

Önceki sayfaya git

0
Ctrl + Page Down

Sonraki sayfaya git

0
Ctrl + F6

Sonraki pencereye git (açık birden fazla yayınınız varsa)

0
Ctrl + P

Baskı Önizleme'den çık ve Baskı görünümünü görüntüle

0
Esc

Baskı Önizlemeden çık

0
Ctrl + P

Yazdır iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + K

Köprü Ekle iletişim kutusunu görüntüleyin (imlecinizin bir metin kutusunda olduğundan emin olun)

Mesaj Olarak Gönder (Dosya > Paylaş > E-posta)'yı seçtikten sonra, aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz:
Not: E-posta iletileri gönderebilmeniz için Outlook'un açık olması gerekir. Outlook açık değilse ileti, Giden Kutusu klasörünüzde depolanır.
0
Alt + S

Geçerli sayfayı veya yayını gönder

0
Ctrl + ↑   Shift + B

Adres Defterini aç (imleç mesaj başlığında olmalıdır)

0
Alt + K

Design Checker'ı aç (imleç mesaj başlığında olmalıdır)

0
Ctrl + K

Kime, Bilgi ve Gizli satırlarındaki adları kontrol edin (imleç mesaj başlığında olmalıdır)

0
Alt + .

Kime kutusu seçili olarak Adres Defterini açın (imleç mesaj başlığında olmalıdır)

0
Alt + C

Bilgi kutusu seçili olarak Adres Defterini açın (imleç mesaj başlığında olmalıdır)

0
Alt + B

Gizli kutusu seçili olarak Adres Defterini açın (imleç mesaj başlığında olmalı ve Gizli alanı görünür olmalıdır)

0
Alt + J

Konu kutusuna gidin

0
Alt + P

Outlook Mesaj Seçenekleri iletişim kutusunu açın

0
Ctrl + ↑   Shift + G

Bir e-posta mesajı bayrağı oluşturmak için Özel iletişim kutusunu aç (imleç, e-posta mesajı başlığında olmalıdır)

0
Tab

İmleci e-posta mesajı başlığındaki bir sonraki alana taşı (imleç, e-posta mesajı başlığında olmalıdır)

0
↑   Shift + Tab

İmleci e-posta mesajı başlığındaki önceki alana taşıy

0
Ctrl + Tab

E-posta mesajı başlığındaki ekleme noktası ile Postalama araç çubuğundaki Gönder düğmesi arasında geçiş yap

0
Ctrl + ↑   Shift + B

İmleç e-posta mesajı başlığındayken Adres Defterini aç

0
Alt + F8

Makrolar iletişim kutusunu görüntüle

0
Alt + F11

Visual Basic düzenleyicisini görüntüle


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Microsoft Publisher 2021 Microsoft Publisher 2021 (Verimlilik)

Microsoft Publisher, Microsoft tarafından geliştirilen bir masaüstü yayıncılık yazılımı. Microsoft Word'deki metin kompozisyonu ve redaksiyondan ziyade, sayfa düzenine ve grafik tasarım işlevlerine odaklanıyor. Bu listeyi yayına hazırladığımız gün itibariyle en son sürüm, 5 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Publisher 2021 idi.

Web sayfası: microsoft.com/microsoft-365/pu...

Son güncelleme: 5.12.2022 09:32 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 77%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (3 güncelleme.) 2.12.2022 15:26:06 Yeni program eklendi.
5.12.2022 10:30:35 Kısayollar eklendi.
5.12.2022 10:32:53 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 154

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.