Originlab Origin 2020 klavye kısayolları

Originlab Origin 2020

Zeynel Abidin Öztürk -
8 ay önce
- Kısayollar
Ctrl + E

Aç iletişim kutusunu aç

Ctrl + N

Yeni iletişim kutusunu aç

Ctrl + O

Aç iletişim kutusunu aç

Ctrl + P

Yazdır iletişim kutusunu aç

Ctrl + S

Mevcut projeyi kaydet. (Proje hiç kaydedilmemişse Farklı Kaydet .. iletişim kutusunu aç)

Ctrl + F4

Etkin çalışma sayfası / grafik / matris penceresini kapat

Ctrl + F6

Bir sonraki pencereyi etkinleştir

Alt + 1

Proje Gezgini'ni aç

Alt + 2

Sonuç Günlüğünü aç

Alt + 3

Komut Penceresini aç

Alt + 4

Kod Oluşturucu'yu aç

Alt + 5

Hızlı Yardımı aç

Alt + 6

Mesaj Günlüğünü aç

Alt + 7

Akıllı İpucu Günlüğünü aç

Alt + 8

Nesne Yöneticisini aç

Alt + 9

Uygulamaları aç

Alt + ↑   Shift + 3

Komut Dosyası Penceresini aç

Ctrl + Alt + Z

Bir önceki etkin pencereye geri dön

F2

Project Explorer'da seçili öğeyi yeniden adlandır. Pencere seçiliyse, pencereyi yeniden adlandırmak için en son yerinde düzenleme modunu kullandığınızda ayarladığınız ada bağlı olarak Kısa Ad (SN) / Uzun Ad (LN) penceresini değiştirir. LN ve SN arasında geçiş yapmak için Ctrl + N'yi de kullanabilirsiniz

Ctrl + N

Proje Gezgini'nde yerinde çalışma kitabı adını düzenlerken LN (Uzun Ad) ve SN (Kısa Ad) geçiş modu arasında geçiş yap

F3

Proje Gezgini etkin iken, seçili klasör için Bul iletişim kutusunu aç

Ctrl + ⭾ Tab

Aynı klasördeki farklı pencereler arasında gezin

Alt + ↑   Shift + R

Origin'deki harici Excel'den Orijin güncelleme.

Ctrl + K

ASCII iletişim kutusunu aç. (Çalışma Sayfası, Matris Sayfası, Grafik)

Ctrl + 3

Alma Sihirbazı'nı aç (Çalışma Sayfası, Matris, Grafik)

Ctrl + 4

Doğrudan yeniden içe aktar

Ctrl + T

Özelleştir iletişim kutusunu aç

Ctrl + U

Seçenekler iletişim kutusunu aç

F7

Tema Düzenleyiciyi aç

F8

Fitting Function Builder'ı aç

F9

Fitting Function Organizer'ı aç

F10

Uygulama Merkezi'ni aç

F11

Öğrenme Merkezi'ni aç

Ctrl + F

Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Bul sekmesini aç (Çalışma Kitabı, Grafik)

Ctrl + F

Basit Bul iletişim kutusunu aç (Notlar)

Ctrl + G

DlgRowColGoto iletişim kutusunu aç (Çalışma kitabı)

Ctrl + H

Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Değiştir sekmesini aç (Çalışma Kitabı, Matris)

Ctrl + H

Basit Değiştir iletişim kutusunu aç (Notlar)

Ctrl + V

Panodan yapıştır

Ctrl + X

Seçili nesneleri kes (Panoya da ekleyebilir)

Ctrl + Z

Son eylemi geri al

Ctrl + Alt + B

Düğme Düzenleme Moduna geç

Ctrl + Alt + V

Bir nesne kopyalandığında

Del

Bir nesne seçildiğinde

Ctrl + Del

Çalışma sayfası hücreleri seçildiğinde

Alt +

Bir nesne seçildiğinde

Alt + X

Metin etiketlerine ve çalışma sayfası hücrelerine özel karakterler girerken, Unicode dört basamaklı onaltılık değeri girin ve hemen ALT + X tuşuna basın

Ctrl + C

Kopyala

Ctrl + Alt + C

Matris / çalışma sayfası penceresindeki hücreleri seç

Ctrl + ↑   Shift + C

Bir veya birden çok sütun vurgulandığında sütunları etiket satırlarıyla kopyala

Ctrl + J

Bir veya birden çok sütun vurgulandığında, sütunları formülle kopyala

Ctrl + ↑   Shift + J

Bir veya daha fazla sütun vurgulandığında, sütunların sadece etiket satırlarını kopyala

Ctrl + Alt + J

Bir veya birden çok sütun vurgulandığında, sütunları etiket satırları ve formüllerle kopyala

Ctrl + ↑   Shift + A

Bir veya birden çok sütun vurgulandığında sütunları veri, etiket satırları ve formülle kopyala

Ctrl + D

Yeni Sütun Ekle iletişim kutusunu aç (Çalışma Kitabı, Matris)

Ctrl + H

Yerinde düzenleme modunda metin nesnesi seçiliyken Değişken Ekle iletişim kutusunu aç

Ctrl + M

Hücre içeriğini düzenlerken Karakter Eşlemi'ni aç

Ctrl + Q

Değerleri Belirle iletişim kutusunu aç (Çalışma Sayfası, Matris)

Ctrl + Y

NLFit iletişim kutusunu aç (Çalışma Sayfası, Grafik)

Ctrl + ↑   Shift + Q

Değerleri Ayarla - Birden Çok Sütun iletişim kutusunu aç (Çalışma kağıdı)

Ctrl + ↑   Shift + U

Çalışma sayfasındaki formül satırını gizle / göster

F4

Çalışma Sayfası Özellikleri iletişim kutusunu aç

Ctrl + Home

Etkin sayfanın 1. satırındaki 1. sütundaki hücreye git

Ctrl + End

Etkin sayfada son dolu sütundaki ve son dolu satırdaki hücreye git

Ctrl + Page Up / Down

Geçerli çalışma kitabındaki farklı çalışma sayfaları arasında gezin

Ctrl +

Sütundaki son dolu hücreye git †

Ctrl +

Sütundaki ilk dolu hücreye git †

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi satırdaki en soldaki hücreye uzat †

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi satırdaki en sağdaki hücreye uzat †

↑   Shift +

Seçili olan sütunun solundaki veya sağındaki sütunu seç. Ok tuşuna her basıldığında başka bir sütun seçilir. Seçimi kaydırmak için basılı tutun

↑   Shift + ↑  ↓

Seçili satırın üstündeki veya altındaki satırı seç. Ok tuşuna her basıldığında başka bir satır seçilir. Seçimi kaydırmak için basılı tutun

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi sütundaki son dolu hücreye uzat †

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi sütundaki ilk dolu hücreye uzat †

Ctrl + ↑   Shift + Home

Seçimi satır 1, sütun 1'deki hücreye uzat

Ctrl + ↑   Shift + End

Seçimi en sağdaki sütundaki son dolu hücreye, ardından sayfadaki son dolu satıra uzat

† boş hücreler veya eksik değerler tarafından bozulabilir.
Ctrl + Q

Değerleri Belirle iletişim kutusunu aç (Çalışma Sayfası, Matris)

Ctrl + ↑   Shift + C

(Bir matris etkinken) Sütunu / Satırı göster

Ctrl + ↑   Shift + D

(Görüntü modunda bir matris etkin olduğunda) Veri modunu görüntüle

Ctrl + ↑   Shift + I

(Veri modunda bir matris etkin olduğunda) Resim modunu görüntüle

Ctrl + ↑   Shift + N

(Matris etkinken) Küçük resimleri göster

Ctrl + ↑   Shift + T

(Bir matris veya görüntü etkinken) İlgi Bölgesi Araçları

Ctrl + ↑   Shift + X

Geçerli matristeki gerçek X / Y değerini göster

Ctrl + A

Geçerli grafiklerdeki tüm katmanları seç. Pencere Düzen ise, tüm nesneleri (etiket, grafik, çalışma sayfası...) seç

Ctrl + ⤶ Enter

(Yerinde düzenleme modunda metin nesnesi seçiliyken) Yerinde düzenleme modundan çık

Ctrl + G

Geçerli grafik penceresi için Alma ve Verme: expGraph (grafik verme) iletişim kutusunu aç

Ctrl + H

Yerinde düzenleme modunda metin nesnesi seçiliyken Değişken Ekle iletişim kutusunu aç

Ctrl + J

(Grafik veya Düzen penceresi etkinken) Sayfayı kopyala

Ctrl + Alt + J

(Grafik veya Düzen penceresi etkinken) Sayfayı resim olarak kopyala

Ctrl + L

Grafik göstergesini yeniden oluştur (Grafik)

Ctrl + R

Grafikteki tüm verileri göstermek için ölçekleri ayarla (Grafik)

Ctrl + M

(Yerinde düzenleme modunda bir metin nesnesi seçiliyken) Sembol Haritası iletişim kutusunu aç

Ctrl + Y

NLFit iletişim kutusunu aç (Çalışma Sayfası, Grafik)

Ctrl + 1

(Bir Grafik penceresi veya Düzen penceresi etkinken) Sayfa görünümü

Ctrl + 2

(Bir Grafik penceresi veya Düzen penceresi etkin olduğunda) Baskı görünümü

Ctrl + 4

(Bir Grafik penceresi etkinken) İmleci Veri Seçim moduna ayarla

`

(Bir Grafik penceresi etkinken. Ölçeklendirme aracı kullanılmışsa, Adımdaki her Ölçek için bir kez Ölçeklendir) Ölçeklendir

1

(Bir Grafik penceresi etkinken) İmleci Ölçekleme moduna ayarla

2

(Bir Grafik penceresi veya düzen penceresi etkin olduğunda. Koordinatları okumak için sayfaya tıklayın) İmleci Ekran Okuyucu moduna ayarla

3

(Bir Grafik penceresi etkinken. Veri koordinatlarını okumak için veri noktasını tıklatın) İmleci Veri Okuyucu moduna ayarla

4

(Bir Grafik penceresi etkinken. İşaretler çizmek için veri grafiğine tıklayın. Konumlandırın, ardından çift tıklayın veya ayarlamak için Enter'a basın) İmleci Veri Seçim moduna ayarla

5

(Bir Grafik penceresi etkinken. Bir veri noktası ayarlamak için grafiğe çift tıklayın. Gerektiği kadar tekrarlayın. Tamamlandığında Esc tuşuna basın) İmleci Veri Çiz moduna ayarla

6

(Bir Grafik penceresi etkinken. Metin konumu ve türü oluşturmak için grafiğe tıklayın. Tamamlandığında metin nesnesinin dışına tıklayın) İmleci Metin Ekle Aracı olarak ayarla

7

(Bir Grafik penceresi etkinken. Bir Ok nesnesi çizmek için grafiği tıklayın ve sürükleyin) İmleci Ok Aracına ayarla

8

(Geçerli grafik penceresinde bir Grafik penceresi etkinken) İmleci Eğri Ok Aracına ayarla

9

(Bir Grafik penceresi etkinken. Geçerli grafik penceresine çizgi eklemeye başlayın) Çizgi Aracı (grafik etkinken)

F2

Geçerli grafik penceresi için Çizim Ayrıntıları iletişim kutusunun Sayfa Özellikleri sayfasını aç

F2

Metin nesnesi seçiliyken, yerinde düzenleme moduna gir

F5

Yeniden çizildikten sonra grafik penceresini yenile (Grafik)

F12

Geçerli grafik penceresi için Katman İçeriği iletişim kutusunu aç

Ctrl + ↑   Shift + J

Bir grafik etkinken, tam ekran görünümünü etkinleştir

↑  ↓

Veri okuyucusu grafik penceresinde kullanıldığında, çizimi değiştir

Aşağıdaki kısayollar, aksi belirtilmedikçe İşaretçi aracının seçildiğini varsayar.
Görüntü Görünümünde Grafik, Düzen, Matrisin Kaydırma
A + ← ↑ → ↓

Grafik sayfasını kaydır

Görüntü Görünümünde Grafiği, Mizanpajı, Matrisi Yakınlaştırma / Uzaklaştırma
Ctrl + I

Görünüm: Yakınlaştır

Ctrl + M

Görünüm: Uzaklaştır

A + +

Yakınlaştır / uzaklaştır

veya A + -
veya A +
veya R + +
veya R + -
veya S + +
veya S + -
veya R or S +
veya Ctrl +
Ctrl + W

Tüm sayfayı görüntüle

Grafik Katmanını Kaydırma
X +

Yalnızca X yönünde kaydırma

veya X + ←  →
veya X + +
veya X + -
X + ↑   Shift +

Yalnızca Y yönünde kaydırma

veya X + ↑   Shift + ↑  ↓
veya X + ↑   Shift + +
veya X + ↑   Shift + -
Grafik Katmanında İçeri veya Dışarı Ölçeklendirme
Z +

Yalnızca X yönünde içe veya dışa ölçekleme

veya Z + +
veya Z + -
Z + ↑   Shift +

Yalnızca Y yönünde içe veya dışa ölçekleme

veya Z + ↑   Shift + +
veya Z + ↑   Shift + -
Ctrl +

(yakınlaştırma aracını tıklayın ve sürükleyin) Enlarged adlı yeni bir grafik penceresi oluşturur ve orijinal grafiğin yalnızca ilgili kısmını açık gri bir ilgi bölgesi içine çizer

Q

Çerçeve ekle

3B Grafiği Yeniden Boyutlandırma, Döndürme ve Eğriltme
Ctrl + A

Tüm grafik katmanlarını ve 3B openGL grafiğinde seç. Bunun 3B kayan düğme grubunu gösterme etkisi vardır. Düğme grubu görüntülendiğinde, mevcut araçlar arasında geçiş yapmak için Tab tuşunu kullanın

← ↑ → ↓

Grafik katmanını (tüm bağlı nesneler dahil) grafik sayfasına taşı

3B grafiği en boy oranını koruyarak yeniden boyutlandırma
X + ← ↑ → ↓

3B grafiği X yönünde yeniden boyutlandır

Y + ← ↑ → ↓

3B grafiği Y yönünde yeniden boyutlandır

Z + ← ↑ → ↓

3B grafiği Z yönünde yeniden boyutlandır

↑   Shift + X + ← ↑ → ↓

3B grafiği YZ düzleminde yeniden boyutlandır

↑   Shift + Y + ← ↑ → ↓

3B grafiği XZ düzleminde yeniden boyutlandır

↑   Shift + Z + ← ↑ → ↓

3B grafiği XY düzleminde yeniden boyutlandır

W + ← ↑ → ↓

3B grafiği herhangi bir boyutta yeniden boyutlandırın

3B grafikleri 3B kayan düğmelerle döndürme
X + ← ↑ → ↓

3B grafiği X ekseni etrafında döndür

Y + ← ↑ → ↓

3B grafiği Y ekseni etrafında döndür

Z + ← ↑ → ↓

3B grafiği Z ekseni etrafında döndür

Q + ← ↑ → ↓

3B grafiği ekranda döndür

W + ← ↑ → ↓

3B grafiği herhangi bir eksen etrafında döndür

R tuşunu kullanarak 3B grafikleri döndürme
R +

3B grafiği herhangi bir yönde döndürmek için sürükleyin

R + Ctrl +

3B grafiği X ekseni etrafında döndür

veya R + Ctrl + ← ↑ → ↓
R + ↑   Shift +

3B grafiği Y ekseni etrafında döndür

veya R + ↑   Shift + ← ↑ → ↓
R + Ctrl + ↑   Shift +

3B grafiği Z ekseni etrafında döndür

veya R + Ctrl + ↑   Shift + ← ↑ → ↓
3B grafiği X / Y yönünde kırpma
X + ← ↑ → ↓

3B grafiği X yönünde kırp

Y + ← ↑ → ↓

3B grafiği Y yönünde kırp

Çalıştırma düğmesini değiştirme
⭾ Tab

3B kayan düğme grubundaki işlem düğmesini değiştir (Alanı taşı veya yeniden boyutlandır düğmesi / Yeniden boyutlandır düğmesi / Döndürme düğmesi / Eğim düğmesi)

Hız artış faktörünü kontrol etme
I

Hız faktörünü% 5'lik artışlarla artır

D

Hız faktörünü% 5'lik artışlarla azalt

S +

Yatay ve dikey düzlemlerde aydınlatma açılarını değiştir

veya S + arrrowkeys
O

Geçerli sonucun çıktısını ver

N

Etkin katmandaki tüm eğriler için sonuçların çıktısını ver

L

Tüm katmanlar için sonuçların çıktısını ver

Ctrl + B

Kalınlaştırmayı aç veya kapat

Ctrl + G

Karakterlerin Yunan yorumu

Ctrl + I

İtalik yapmayı aç veya kapat

Ctrl + U

Altını çizmeyi aç veya kapat

Ctrl + >

Seçilen metin: Yazı Tipini artır

veya Ctrl + ↑   Shift + .
Ctrl + <

Seçilen metin: Yazı Tipini azalt

veya Ctrl + ↑   Shift + ,
Ctrl + Num +

Seçilen metin: Üst simge

veya Ctrl + ↑   Shift + =
Ctrl + =

Seçilen metin: Alt simge

Ctrl + Num -

Seçilen metin: Süper alt simge

Ctrl + '

Tam yükseklikte bir asal sembol ekle

veya Ctrl + P
Ctrl + ↑   Shift + '

Tam yükseklikte çift asal sembol ekle

Ctrl + ↑   Shift + P

Tam yükseklikte bir asal sembolü ekle

Ctrl + Alt + M

Grafik penceresinde veri grafiğini seç

Ctrl + Alt + N

Veri İşaretleyicilerini temizle

Ctrl + ↑   Shift + M

(Bir dizi veri işaretlendiğinde ve bir analiz yaptığınızda) Analiz işaretlerini gizle

Ctrl + ↑   Shift + F

(Grafik üzerinde ayarlama yaptıktan sonra) Veri -> Konum kilidi -> İlk Nokta

Ctrl + ↑   Shift + K

(Grafik üzerinde ayarlama yaptıktan sonra) Veri -> Konum kilidi -> Katman Simgesi

Ctrl + ↑   Shift + L

(Grafik üzerinde ayarlama yaptıktan sonra) Veri -> Konum kilidi -> Son Nokta


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Originlab Origin 2020 Originlab Origin 2020 (Bilimsel)

Origin, OriginLab tarafından geliştirilen bir veri analizi ve bilimsel grafik yazılımı. İstatistikler, sinyal işleme, eğri uydurma ve tepe analizi gibi veri analizlerini içeren yazılım, Windows'ta çalışıyor.

Web sayfası: originlab.com

Son güncelleme: 05 Nis 2020

Kısayollara basma kolaylığı: 81%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 193

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.