Vectorworks 2020 klavye kısayolları

Vectorworks 2020  

Zeynel Abidin Öztürk -
14 ay önce
- Kısayollar
0
X

Seçim

-1
H

Kaydır

-1
Alt + Z

Sayfayı hareket ettir

1
↑   Shift + C

Flyover

0
C

Yakınlaştır

0
1

Metin

0
Alt + 1

Çağırma

0
0

2D Locus

0
Alt + 0

Sembol ekleme

0
2

Çizgi

0
Alt + 2

Çift çizgi

0
4

Dikdörtgen

0
Alt + 4

Yuvarlarılmış dikdörtgen

0
6

Daire

0
Alt + 6

Oval

0
3

Ark

0
Alt + 3

Çeyrek yay

0
Alt + 5

Serbest el

0
5

Çoklu çizgi

0
8

2D Çokgen

0
↑   Shift + T

Üçgen

0
Alt + 8

Çift çizgi çokgen

0
Alt + ↑   Shift + R

Normal çokgen

0
Alt + ↑   Shift + S

Sarmal

0
↑   Shift + E

Damlalık

0
V

Görünürlük

0
↑   Shift + A

Öznitelik eşleme

0
-

Yeniden şekillendir

0
Alt + =

Döndür

0
=

Ayna

0
L

l

0
;

Bağlan / Birleştir

0
Alt + ↑   Shift + L

Kırpma

0
7

Fillet

0
Alt + 7

Chamfer

0
↑   Shift + -

Ofset

0
↑   Shift + N

Klips

0
↑   Shift + M

Noktalara göre hareket ettir

0
9

Duvar

0
Alt + 9

Yuvarlatılmış duvar

0
Alt + J

Duvar birleşimi

0
Alt + ↑   Shift + J

Bileşen birleştirme

0
Alt + ↑   Shift + D

Kapı

0
↑   Shift + D

Pencere

0
↑   Shift + C

Flyover

0
↑   Shift + 1

Çalışma Düzlemini Ayarla

0
Alt + ↑   Shift + 1

Düzlemi hizala

0
↑   Shift + R

İt / Çek

0
↑   Shift + 0

3B konum

0
↑   Shift + 7

NURBS Eğrisi

0
↑   Shift + 3

Küre

0
Alt + ↑   Shift + 3

Yarım küre

0
↑   Shift + F

Fileto kenarı

0
↑   Shift + J

Pah kenarı

0
↑   Shift + G

Kabuk katı

0
↑   Shift + K

Yüzeyi yükselt

0
↑   Shift + L

Çıkar

0
↑   Shift + H

Kontür oluştur

0
↑   Shift + ;

Proje

0
↑   Shift + '

Analiz

0
↑   Shift + C

Flyover

0
↑   Shift + U

İzlenecek yol

0
↑   Shift + V

Görünümü çevir

0
↑   Shift + W

Görünümü döndür

0
↑   Shift + Z

Işık

0
↑   Shift + A

Öznitelik eşleme

0
N

Kısıtlanmış doğrusal boyut

0
.

Açısal boyut

0
,

Radyal boyut

0
Ctrl + N

Yeni

0
Ctrl + O

0
Ctrl + W

Kapat

0
Ctrl + S

Kaydet

0
Ctrl + Alt + P

Sayfa ayarı

0
Ctrl + P

Yazdır

0
Alt + F4

Çıkış

0
veya Ctrl + Q
0
Ctrl + Z

Geri al

0
Ctrl + Y

Yeniden yap

0
Ctrl + X

Kes

0
Ctrl + C

Kopyala

0
Ctrl + V

Yapıştır

0
Ctrl + Alt + V

Yerine yapıştır

0
Ctrl + D

Kopyasını oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Dizinin kopyasını oluştur

0
Ctrl + A

Tümünü seç

0
Ctrl + 3

Yakınlaştırma - Normal ölçek

0
Ctrl + 4

Yakınlaştır - Sayfa alanına sığdır

0
Ctrl + 6

Yakınlaştır - Nesnelere sığdır

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + 3

Sınıf seçenekleri - Yalnızca etkin

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + 4

Sınıf seçenekleri - Diğerlerini gri yap

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + 5

Sınıf seçenekleri - Diğerlerini gri yap / Yasla

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + 6

Sınıf seçenekleri - Diğerlerini göster

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + 7

Sınıf seçenekleri - Diğerlerini Göster / Yasla

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + 8

Sınıf seçenekleri - Diğerlerini Göster / Yasla / Değiştir

0
Ctrl + Alt + 3

Katman seçenekleri - Yalnızca etkin

0
Ctrl + Alt + 4

Katman seçenekleri - Diğerlerini gri yap

0
Ctrl + Alt + 5

Katman seçenekleri - Diğerlerini gri yap / Yasla

0
Ctrl + Alt + 6

Katman seçenekleri - Diğerlerini göster

0
Ctrl + Alt + 7

Katman seçenekleri - Diğerlerini Göster / Yasla

0
Ctrl + Alt + 8

Katman seçenekleri - Diğerlerini Göster / Yasla / Değiştir

0
Ctrl + 5

Standart görünümler - Üst / Plan

0
Ctrl + ↑   Shift + W

Oluşturma - Tel Kafes

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Oluşturma - Çizim

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + S

Rendering - Çizim seçenekleri

0
Ctrl + ↑   Shift + G

Oluşturma - OpenGL

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Oluşturma - Nihai kalitede oluşturma çalışmaları

0
Ctrl + ↑   Shift + E

Oluşturma - Gizli satır

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Oluşturma - Kesikli gizli çizgi

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Oluşturma - Son gölgeli çokgen

0
M

Birden çok görünüm bölmesini etkinleştir

0
Ctrl + 0

3B görünümü ayarla

0
Ctrl + Alt + L

Birleşik görünüm

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Birden çok görünüm alanı oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + .

Sonraki görünüm

0
Ctrl + ↑   Shift + ,

Önceki görünüm

0
Ctrl + M

Hareket ettir

0
Ctrl + Alt + M

3D'yi taşı

0
Ctrl + F

En öne taşı

0
Ctrl + Alt + F

Öne taşı

0
Ctrl + B

En arkaya taşı

0
Ctrl + Alt + B

Arkaya taşı

0
Ctrl + -

Kılavuza hizala

0
Ctrl + =

Hizala / Dağıt

0
Ctrl + ↑   Shift + =

3B Hizala / Dağıt

0
Ctrl + L

90 ° Sola Döndür

0
Ctrl + ↑   Shift + R

90 ° Sağa Döndür

0
Ctrl + ↑   Shift + H

Yatay çevir

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Dikey çevir

0
Ctrl + \

Çalışma Düzlemini Ayarla

0
Ctrl + T

Kırp

0
Ctrl + J

Katıl

0
Ctrl + Alt + J

Katıl ve Fillet

0
Ctrl + ↑   Shift + J

Katıl (Kırpma Yok)

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + A

Yüzey Ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + C

Klip Yüzeyi

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + I

Yüzeyleri Kesiştir

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Oluştur

0
Ctrl + K

Gruba Dönüştür

0
Ctrl + Alt + R

Mesh'e Dönüştür

0
Ctrl + Alt + O

3D Polys'e Dönüştür

0
Ctrl + Alt + N

NURBS biçimine dönüştür

0
Ctrl + G

Gruplandır

0
Ctrl + U

Grubu çöz

0
Ctrl + [

düzenle

0
Ctrl + ]

çık

0
Ctrl + Alt + G

Kılavuzları Göster

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + G

Kılavuzları Gizle

0
Ctrl + ↑   Shift + 0

3B Nesneleri Döndürmeyi Kaldır

0
Ctrl + Alt + A

Katıları ekle

0
Ctrl + Alt + S

Katıları çıkar

0
Ctrl + Alt + I

Katıları kesiştir

0
Ctrl + Alt + T

Katıları bölümle

0
Ctrl + E

Çıkar

0
Ctrl + Alt + E

Çoklu çıkar

0
Ctrl + Alt + X

Yol boyunca çıkar

0
Ctrl + Alt + U

Konik çıkar

0
Ctrl + Alt + W

Süpür

0
Ctrl + Alt + Y

3B güç paketi - fillet yüzeyi oluştur

0
Ctrl + Alt + Q

3B güç paketi - düzlemsel kapaklar oluştur

0
Ctrl + Alt + K

3B güç paketi - eğrilerden yüzey oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + E

Energos - Proje ayarları

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + N

Spot Işığı Numaralandırma

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + O

Otomatik Numara Konumları

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Enstrümanlara Odaklan

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + R

Enstrümanı Değiştir

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + M

Bul ve Değiştir

0
Ctrl + /

Enstrümanları Tazele

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + L

Etiket Açıklama Yöneticisi

0
Ctrl + ↑   Shift + O

Organizasyon

0
Ctrl + 9

Kullanıcı Kaynağı

0
Ctrl + 8

SmartCursor Ayarları

0
Ctrl + ↑   Shift + Z

Eklenti Yöneticisi

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + W

Mevcut Çalışma Alanını Düzenle

0
Ctrl + ↑   Shift + T

Metni biçimlendir

-1
Ctrl + ↑   Shift + C

Paletler - Yaslama

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Paletler - Nitelikler

0
Ctrl + I

Paletler - Nesne Bilgileri

0
Ctrl + ↑   Shift + K

Paletler - Çalışma Düzlemleri

0
Ctrl + R

Paletler - Kaynak Yöneticisi

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Paletler - Gezinme

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + V

Paletler - Görselleştirme

0
Ctrl + `

Paletler - Nesne bilgi paletini etkinleştir

0
U

1. grup

0
I

2. grup

0
O

3. grup

0
P

4. grup

0
[

5. grup

0
]

6. grup

0
Y

SmartCursor ipuçlarını değiştir

0
/

Önceki bölüme göre açıları değiştir

0
G

Veri ayarla

0
Z

Büyüteci yasla

0
T

Akıllı nokta, kenar veya vektör yakalama kilidini ayarla

0
\

Otomatik çalışma düzlemini aç / kapat

-1
`

Tutturmayı askıya al

0
B

X-ray seçme modu

0
J

Tesadüf seçimi

0
K

2B poligon, çoklu çizgi, poligonal duvar ağı veya yol tabanlı nesneleri kapat

0
A

Kılavuza yasla

0
A sonra A

Kılavuz iletişim kutusunu ayarla

0
Q

Nesneye yasla

0
Q sonra Q

3B yaslama iletişim kutusu

0
S

Açıya yasla

0
S sonra S

Açı yaslama iletişim kutusu

0
W

Kavşağa yasla

0
D

Akıllı noktalar

0
D sonra D

Akıllı noktalar iletişim kutusu

0
E

Mesafeye yasla

0
E sonra E

Mesafeye yasla iletişim kutusu

0
F

Akıllı kenar

0
F sonra F

Kenara yaslama iletişim kutusu

0
F

Çalışma düzlemine tuttur (yalnızca 3B)

0
R

Teğete yasla (yalnızca 2D)

0
Ctrl + ↑  ↓

Aktif katmanı değiştir

0
Ctrl + ←  →

Aktif sınıfları değiştir

0
← ↑ → ↓

Çizimi kaydıor

0
↑   Shift + ← ↑ → ↓

Nesneleri itele

0
↑   Shift + Ctrl + ← ↑ → ↓

Nesneleri taşı

Bu kısayollar değiştirilemez.
0
Space

Başka bir aracı geçici olarak etkinleştirmek için, başka bir aracı seçip kullanırken Space tuşunu basılı tutun

0
Alt

Seçim aracını geçici olarak etkinleştirmek için, nesneleri seçerken Alt tuşunu basılı tutun (Döndür, Aynala, Ofset, Kırp ve Noktaya Göre Taşı araçları)

0
Ctrl +

Flyover aracını geçici olarak etkinleştirmek için Ctrl tuşunu basılı tutun ve fare tekerleğini çevirin

0
Space + Ctrl

Yakınlaştırma aracını geçici olarak etkinleştir (yakınlaştır)

0
Space + Ctrl + Alt

Yakınlaştırma aracını geçici olarak etkinleştir (uzaklaştır)

0
Ctrl + 1

Yakınlaştırmayı 2 kat artır

0
Ctrl + 2

Yakınlaştırmayı 2 kat azalt

0
Ctrl + Alt + 1

Yakınlaştırmayı 4 faktör artır

0
Ctrl + Alt + 2

Yakınlaştırmayı 4 kat azalt

0
C sonra C

Yakınlaştırmayı 2 kat artır

0
X sonra X

Tüm seçili nesnelerin seçimini kaldır

0
Esc

Mevcut işlemi iptal et

0
Esc

Metin düzenleme modundan çık

0
Ctrl + [

Grubu düzenle

0
Ctrl + ]

Gruptan çık

0
Esc sonra Esc

Gruptan çık (Veri Çubuğundan ve Grup Seçeneklerini Düzenle'den etkinleştirilmelidir)

0
Backspace

Duvar, NURBS vb. Çizerken son tıklanan noktayı geri al

0
↑   Shift

(araç ipucu görüntülenirken Shift tuşunu basılı tutun) Ek araç ipucu bilgilerini görüntüle

0
Alt +

Nesne Bilgileri platformundaki tüm pencere öğesi gruplarını genişlet / daralt

0
F2

Liste kutusu satırında seçili bir alanı düzenle

0

Teknik resim görünümünü yenilemek için Kaydırma aracını çift tıklayın

0

Baskı sayfası başlangıcını kullanıcı kaynağına ayarlamak için, sayfa taşıma aracına çift tıklayın

0

Yakınlaştırmayı 2 kat artırmak için Yakınlaştırma aracına çift tıklayın

0
Alt +

Yakınlaştırmayı 2 faktör oranında azaltmak için Alt tuşunu basılı tutun ve Yakınlaştırma aracına çift tıklayın

0
Ctrl +

Bir kaynak yöneticisi nesnesini açmak veya düzenlemek için Ctrl tuşunu basılı tutun ve kaynak adına veya küçük resme çift tıklayın

0

Bir sınıfı, tasarım katmanını veya çalışma sayfası katmanını etkinleştirmek için Gezinme paletindeki öğe adına çift tıklayın

0

Kaydedilmiş bir görünüme geçmek için, Gezinme paletindeki görünüm adına çift tıklayın

0
Alt +

Tüm sınıfların veya katmanların görünürlüğünü değiştirmek için Alt tuşunu basılı tutun ve Gezinme paletindeki görünürlük sütununa tıklayın

0
Alt +

Kaydedilmiş bir görünümü düzenlemek için Alt tuşunu basılı tutun ve Kaydedilen Görünümler paletindeki görünüm adına çift tıklayın

0

Seçim aracını etkinleştirmek için, çizimin herhangi bir yerine çift tıklayın (birçok araçta çalışır, ancak tüm araçlar için geçerli değildir)

0
Ctrl +
sonra

Bir nesneyi kopyalamak için Ctrl tuşunu basılı tutun ve nesneye tıklayın ve sürükleyin

0
Ctrl + Alt +

(mevcut bir nesneye tıklayın) Benzer bir nesne oluştur

0
mousebutton4

Geçmişte sonraki görünüm

0
mousebutton5

Geçmişte önceki görünüm

0

(basılı tutun) Teknik resim görünümünü kaydır

0

Yakınlaştır / uzaklaştır

0
Ctrl +

Yukarı / aşağı kaydır

0
↑   Shift +

Sola / sağa kaydır

Not: Fare tekerleği varsayılan olarak yakınlaştırır. Kaydırmak için bir değiştirici tuş kullanmanız gerekir. Bu işlevlerin yerleri Tercihler, Düzenle sekmesinde değiştirilebilir.
Bu kısayollar değiştirilemez.
0
0

Üst / Plan veya Döndürülmüş üst / Plan

0
1

Sol izometrik

0
2

Ön

0
3

Sağ izometrik

0
4

Sol

0
5

Üst

0
6

Sağ

0
7

Sol arka izometrik

0
8

Geri

0
9

Sağ arka izometrik

Kaynak: Vectorworks.net

Bu sayfayı paylaşın: