Vectorworks 2020 klavye kısayolları

Vectorworks 2020  

Zeynel Öztürk -
2 yıl önce
- Kısayollar
-1
X

Seçim

-1
H

Kaydır

-1
Alt + Z

Sayfayı hareket ettir

1
↑   Shift + C

Flyover

0
C

Yakınlaştır

0
1

Metin

0
Alt + 1

Çağırma

0
0

2D Locus

0
Alt + 0

Sembol ekleme

0
2

Çizgi

0
Alt + 2

Çift çizgi

0
4

Dikdörtgen

0
Alt + 4

Yuvarlarılmış dikdörtgen

0
6

Daire

0
Alt + 6

Oval

0
3

Ark

0
Alt + 3

Çeyrek yay

0
Alt + 5

Serbest el

0
5

Çoklu çizgi

1
8

2D Çokgen

0
↑   Shift + T

Üçgen

0
Alt + 8

Çift çizgi çokgen

0
Alt + ↑   Shift + R

Normal çokgen

0
Alt + ↑   Shift + S

Sarmal

0
↑   Shift + E

Damlalık

0
V

Görünürlük

0
↑   Shift + A

Öznitelik eşleme

0
-

Yeniden şekillendir

0
Alt + =

Döndür

0
=

Ayna

0
L

l

0
;

Bağlan / Birleştir

0
Alt + ↑   Shift + L

Kırpma

0
7

Fillet

0
Alt + 7

Chamfer

0
↑   Shift + -

Ofset

0
↑   Shift + N

Klips

0
↑   Shift + M

Noktalara göre hareket ettir

0
9

Duvar

0
Alt + 9

Yuvarlatılmış duvar

0
Alt + J

Duvar birleşimi

0
Alt + ↑   Shift + J

Bileşen birleştirme

0
Alt + ↑   Shift + D

Kapı

0
↑   Shift + D

Pencere

0
↑   Shift + C

Flyover

0
↑   Shift + 1

Çalışma Düzlemini Ayarla

0
Alt + ↑   Shift + 1

Düzlemi hizala

0
↑   Shift + R

İt / Çek

0
↑   Shift + 0

3B konum

0
↑   Shift + 7

NURBS Eğrisi

0
↑   Shift + 3

Küre

0
Alt + ↑   Shift + 3

Yarım küre

0
↑   Shift + F

Fileto kenarı

0
↑   Shift + J

Pah kenarı

0
↑   Shift + G

Kabuk katı

0
↑   Shift + K

Yüzeyi yükselt

0
↑   Shift + L

Çıkar

0
↑   Shift + H

Kontür oluştur

0
↑   Shift + ;

Proje

0
↑   Shift + '

Analiz

0
↑   Shift + C

Flyover

0
↑   Shift + U

İzlenecek yol

0
↑   Shift + V

Görünümü çevir

0
↑   Shift + W

Görünümü döndür

0
↑   Shift + Z

Işık

0
↑   Shift + A

Öznitelik eşleme

0
N

Kısıtlanmış doğrusal boyut

0
.

Açısal boyut

0
,

Radyal boyut

0
Ctrl + N

Yeni

0
Ctrl + O

0
Ctrl + W

Kapat

0
Ctrl + S

Kaydet

0
Ctrl + Alt + P

Sayfa ayarı

0
Ctrl + P

Yazdır

0
Alt + F4

Çıkış

0
veya Ctrl + Q
0
Ctrl + Z

Geri al

0
Ctrl + Y

Yeniden yap

0
Ctrl + X

Kes

0
Ctrl + C

Kopyala

0
Ctrl + V

Yapıştır

0
Ctrl + Alt + V

Yerine yapıştır

0
Ctrl + D

Kopyasını oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + D

Dizinin kopyasını oluştur

0
Ctrl + A

Tümünü seç

0
Ctrl + 3

Yakınlaştırma - Normal ölçek

0
Ctrl + 4

Yakınlaştır - Sayfa alanına sığdır

0
Ctrl + 6

Yakınlaştır - Nesnelere sığdır

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + 3

Sınıf seçenekleri - Yalnızca etkin

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + 4

Sınıf seçenekleri - Diğerlerini gri yap

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + 5

Sınıf seçenekleri - Diğerlerini gri yap / Yasla

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + 6

Sınıf seçenekleri - Diğerlerini göster

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + 7

Sınıf seçenekleri - Diğerlerini Göster / Yasla

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + 8

Sınıf seçenekleri - Diğerlerini Göster / Yasla / Değiştir

0
Ctrl + Alt + 3

Katman seçenekleri - Yalnızca etkin

0
Ctrl + Alt + 4

Katman seçenekleri - Diğerlerini gri yap

0
Ctrl + Alt + 5

Katman seçenekleri - Diğerlerini gri yap / Yasla

0
Ctrl + Alt + 6

Katman seçenekleri - Diğerlerini göster

0
Ctrl + Alt + 7

Katman seçenekleri - Diğerlerini Göster / Yasla

0
Ctrl + Alt + 8

Katman seçenekleri - Diğerlerini Göster / Yasla / Değiştir

0
Ctrl + 5

Standart görünümler - Üst / Plan

0
Ctrl + ↑   Shift + W

Oluşturma - Tel Kafes

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Oluşturma - Çizim

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + S

Rendering - Çizim seçenekleri

0
Ctrl + ↑   Shift + G

Oluşturma - OpenGL

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Oluşturma - Nihai kalitede oluşturma çalışmaları

0
Ctrl + ↑   Shift + E

Oluşturma - Gizli satır

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Oluşturma - Kesikli gizli çizgi

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Oluşturma - Son gölgeli çokgen

0
M

Birden çok görünüm bölmesini etkinleştir

0
Ctrl + 0

3B görünümü ayarla

0
Ctrl + Alt + L

Birleşik görünüm

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Birden çok görünüm alanı oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + .

Sonraki görünüm

0
Ctrl + ↑   Shift + ,

Önceki görünüm

0
Ctrl + M

Hareket ettir

0
Ctrl + Alt + M

3D'yi taşı

0
Ctrl + F

En öne taşı

0
Ctrl + Alt + F

Öne taşı

0
Ctrl + B

En arkaya taşı

0
Ctrl + Alt + B

Arkaya taşı

0
Ctrl + -

Kılavuza hizala

0
Ctrl + =

Hizala / Dağıt

0
Ctrl + ↑   Shift + =

3B Hizala / Dağıt

0
Ctrl + L

90 ° Sola Döndür

0
Ctrl + ↑   Shift + R

90 ° Sağa Döndür

0
Ctrl + ↑   Shift + H

Yatay çevir

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Dikey çevir

0
Ctrl + \

Çalışma Düzlemini Ayarla

0
Ctrl + T

Kırp

0
Ctrl + J

Katıl

0
Ctrl + Alt + J

Katıl ve Fillet

0
Ctrl + ↑   Shift + J

Katıl (Kırpma Yok)

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + A

Yüzey Ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + C

Klip Yüzeyi

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + I

Yüzeyleri Kesiştir

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Oluştur

0
Ctrl + K

Gruba Dönüştür

0
Ctrl + Alt + R

Mesh'e Dönüştür

0
Ctrl + Alt + O

3D Polys'e Dönüştür

0
Ctrl + Alt + N

NURBS biçimine dönüştür

0
Ctrl + G

Gruplandır

0
Ctrl + U

Grubu çöz

0
Ctrl + [

düzenle

0
Ctrl + ]

çık

0
Ctrl + Alt + G

Kılavuzları Göster

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + G

Kılavuzları Gizle

0
Ctrl + ↑   Shift + 0

3B Nesneleri Döndürmeyi Kaldır

0
Ctrl + Alt + A

Katıları ekle

0
Ctrl + Alt + S

Katıları çıkar

0
Ctrl + Alt + I

Katıları kesiştir

0
Ctrl + Alt + T

Katıları bölümle

0
Ctrl + E

Çıkar

0
Ctrl + Alt + E

Çoklu çıkar

0
Ctrl + Alt + X

Yol boyunca çıkar

0
Ctrl + Alt + U

Konik çıkar

0
Ctrl + Alt + W

Süpür

0
Ctrl + Alt + Y

3B güç paketi - fillet yüzeyi oluştur

0
Ctrl + Alt + Q

3B güç paketi - düzlemsel kapaklar oluştur

0
Ctrl + Alt + K

3B güç paketi - eğrilerden yüzey oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + E

Energos - Proje ayarları

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + N

Spot Işığı Numaralandırma

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + O

Otomatik Numara Konumları

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Enstrümanlara Odaklan

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + R

Enstrümanı Değiştir

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + M

Bul ve Değiştir

0
Ctrl + /

Enstrümanları Tazele

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + L

Etiket Açıklama Yöneticisi

0
Ctrl + ↑   Shift + O

Organizasyon

0
Ctrl + 9

Kullanıcı Kaynağı

0
Ctrl + 8

SmartCursor Ayarları

0
Ctrl + ↑   Shift + Z

Eklenti Yöneticisi

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + W

Mevcut Çalışma Alanını Düzenle

0
Ctrl + ↑   Shift + T

Metni biçimlendir

-1
Ctrl + ↑   Shift + C

Paletler - Yaslama

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Paletler - Nitelikler

0
Ctrl + I

Paletler - Nesne Bilgileri

0
Ctrl + ↑   Shift + K

Paletler - Çalışma Düzlemleri

0
Ctrl + R

Paletler - Kaynak Yöneticisi

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Paletler - Gezinme

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + V

Paletler - Görselleştirme

0
Ctrl + `

Paletler - Nesne bilgi paletini etkinleştir

0
U

1. grup

0
I

2. grup

0
O

3. grup

0
P

4. grup

0
[

5. grup

0
]

6. grup

0
Y

SmartCursor ipuçlarını değiştir

0
/

Önceki bölüme göre açıları değiştir

0
G

Veri ayarla

0
Z

Büyüteci yasla

0
T

Akıllı nokta, kenar veya vektör yakalama kilidini ayarla

0
\

Otomatik çalışma düzlemini aç / kapat

-1
`

Tutturmayı askıya al

0
B

X-ray seçme modu

0
J

Tesadüf seçimi

0
K

2B poligon, çoklu çizgi, poligonal duvar ağı veya yol tabanlı nesneleri kapat

0
A

Kılavuza yasla

0
A sonra A

Kılavuz iletişim kutusunu ayarla

0
Q

Nesneye yasla

0
Q sonra Q

3B yaslama iletişim kutusu

0
S

Açıya yasla

0
S sonra S

Açı yaslama iletişim kutusu

0
W

Kavşağa yasla

0
D

Akıllı noktalar

0
D sonra D

Akıllı noktalar iletişim kutusu

0
E

Mesafeye yasla

0
E sonra E

Mesafeye yasla iletişim kutusu

0
F

Akıllı kenar

0
F sonra F

Kenara yaslama iletişim kutusu

0
F

Çalışma düzlemine tuttur (yalnızca 3B)

0
R

Teğete yasla (yalnızca 2D)

0
Ctrl +   

Aktif katmanı değiştir

0
Ctrl +   

Aktif sınıfları değiştir

0

Çizimi kaydıor

0
↑   Shift +

Nesneleri itele

0
↑   Shift + Ctrl +

Nesneleri taşı

Bu kısayollar değiştirilemez.
0
Space

Başka bir aracı geçici olarak etkinleştirmek için, başka bir aracı seçip kullanırken Space tuşunu basılı tutun

0
Alt

Seçim aracını geçici olarak etkinleştirmek için, nesneleri seçerken Alt tuşunu basılı tutun (Döndür, Aynala, Ofset, Kırp ve Noktaya Göre Taşı araçları)

0
Ctrl +

Flyover aracını geçici olarak etkinleştirmek için Ctrl tuşunu basılı tutun ve fare tekerleğini çevirin

0
Space + Ctrl

Yakınlaştırma aracını geçici olarak etkinleştir (yakınlaştır)

0
Space + Ctrl + Alt

Yakınlaştırma aracını geçici olarak etkinleştir (uzaklaştır)

0
Ctrl + 1

Yakınlaştırmayı 2 kat artır

0
Ctrl + 2

Yakınlaştırmayı 2 kat azalt

0
Ctrl + Alt + 1

Yakınlaştırmayı 4 faktör artır

0
Ctrl + Alt + 2

Yakınlaştırmayı 4 kat azalt

0
C sonra C

Yakınlaştırmayı 2 kat artır

0
X sonra X

Tüm seçili nesnelerin seçimini kaldır

0
Esc

Mevcut işlemi iptal et

0
Esc

Metin düzenleme modundan çık

0
Ctrl + [

Grubu düzenle

0
Ctrl + ]

Gruptan çık

0
Esc sonra Esc

Gruptan çık (Veri Çubuğundan ve Grup Seçeneklerini Düzenle'den etkinleştirilmelidir)

0
Backspace

Duvar, NURBS vb. Çizerken son tıklanan noktayı geri al

0
↑   Shift

(araç ipucu görüntülenirken Shift tuşunu basılı tutun) Ek araç ipucu bilgilerini görüntüle

0
Alt +

Nesne Bilgileri platformundaki tüm pencere öğesi gruplarını genişlet / daralt

0
F2

Liste kutusu satırında seçili bir alanı düzenle

0

Teknik resim görünümünü yenilemek için Kaydırma aracını çift tıklayın

0

Baskı sayfası başlangıcını kullanıcı kaynağına ayarlamak için, sayfa taşıma aracına çift tıklayın

0

Yakınlaştırmayı 2 kat artırmak için Yakınlaştırma aracına çift tıklayın

0
Alt +

Yakınlaştırmayı 2 faktör oranında azaltmak için Alt tuşunu basılı tutun ve Yakınlaştırma aracına çift tıklayın

0
Ctrl +

Bir kaynak yöneticisi nesnesini açmak veya düzenlemek için Ctrl tuşunu basılı tutun ve kaynak adına veya küçük resme çift tıklayın

0

Bir sınıfı, tasarım katmanını veya çalışma sayfası katmanını etkinleştirmek için Gezinme paletindeki öğe adına çift tıklayın

0

Kaydedilmiş bir görünüme geçmek için, Gezinme paletindeki görünüm adına çift tıklayın

0
Alt +

Tüm sınıfların veya katmanların görünürlüğünü değiştirmek için Alt tuşunu basılı tutun ve Gezinme paletindeki görünürlük sütununa tıklayın

0
Alt +

Kaydedilmiş bir görünümü düzenlemek için Alt tuşunu basılı tutun ve Kaydedilen Görünümler paletindeki görünüm adına çift tıklayın

0

Seçim aracını etkinleştirmek için, çizimin herhangi bir yerine çift tıklayın (birçok araçta çalışır, ancak tüm araçlar için geçerli değildir)

0
Ctrl +
sonra

Bir nesneyi kopyalamak için Ctrl tuşunu basılı tutun ve nesneye tıklayın ve sürükleyin

0
Ctrl + Alt +

(mevcut bir nesneye tıklayın) Benzer bir nesne oluştur

0
mousebutton4

Geçmişte sonraki görünüm

0
mousebutton5

Geçmişte önceki görünüm

0

(basılı tutun) Teknik resim görünümünü kaydır

0

Yakınlaştır / uzaklaştır

0
Ctrl +

Yukarı / aşağı kaydır

0
↑   Shift +

Sola / sağa kaydır

Not: Fare tekerleği varsayılan olarak yakınlaştırır. Kaydırmak için bir değiştirici tuş kullanmanız gerekir. Bu işlevlerin yerleri Tercihler, Düzenle sekmesinde değiştirilebilir.
Bu kısayollar değiştirilemez.
0
0

Üst / Plan veya Döndürülmüş üst / Plan

0
1

Sol izometrik

0
2

Ön

0
3

Sağ izometrik

0
4

Sol

0
5

Üst

0
6

Sağ

0
7

Sol arka izometrik

0
8

Geri

0
9

Sağ arka izometrik

Kaynak: Vectorworks.net

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Vectorworks 2020 Vectorworks 2020 (Bilimsel)

Vectorworks, modelleme, kapsamlı 2D çizim ve daha fazlası için bir 3D tasarım yazılımıdır. AutoCAD yapısal, büyük ölçekli tasarım için en uygun paket olsa da Vectorworks taslak oluşturma / gösterme / oluşturma için iyidir. Bununla birlikte, tasarımında nispeten daha küçük ölçekli projelere hitap etmekle sınırlıdır.

Web sayfası: vectorworks.net

Kısayollara basma kolaylığı: 78%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Kısayollar eklendi. (2 güncelleme.) 10.03.2021 17:52:18 Yeni program eklendi.
10.03.2021 17:53:54 Kısayollar eklendi.

Kısayol sayısı: 267

Platform algılandı: Windows ve macOS karışık

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Vectorworks 2020 kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.