Aqua Data Studio 23.2 (Emacs layout, Windows/Linux/Java) klavye kısayolları 

Aqua Data Studio 23.2 (Emacs layout, Windows/Linux/Java)  

Ze Zeynel -
29 gün önce
- Kısayollar

Bu, Aqua Data Studio 23.2'deki Emacs klavye kısayol düzenidir. Varsayılan düzen ayrı bir girişte listelenmiştir.

0
Ctrl + N

Dosya: Yeni

0
Ctrl + O

Dosya: Aç

0
Ctrl + S

Dosya: Kaydet

0
Ctrl + ↑  Shift + S

Dosya: Farklı Kaydet

0
Ctrl + R

Dosya: Sonuçları Kaydet

0
Ctrl + P

Dosya: Yazdır

0
Ctrl + ,

Dosya: Seçenekler

0
Ctrl + Alt + N

Dosya: Yeni Çerçeve Penceresi

0
Alt + F4

Dosya: Pencereyi Kapat

0
↑  Shift + Insert

Sunucu: Sunucu Klonunu Kaydet

0
Insert

Sunucu: Sunucuyu Kaydet

0
Ctrl + ↑  Shift + P

Sunucu: Sunucu Özellikleri

0
Ctrl + Insert

Sunucu: Bağlan

0
Ctrl + Del

Sunucu: Bağlantıyı Kes

0
Ctrl + Q

Sunucu: Sorgu Analizörü

0
Ctrl + ↑  Shift + Q

Sunucu: Sorgu Analizörü Klonu

0
Ctrl + ↑  Shift + W

Sunucu: Sorgu Analizörü Penceresi

0
Ctrl + ↑  Shift + F

Sunucu: FluidShell

0
Ctrl + Alt + Q

Sunucu: Sorgu Oluşturucu

0
F5

Sunucu: Yürüt

0
Del

Sunucu: Sil

0
Ctrl + Alt + A

Sorgu: Ayrıştır

0
Ctrl + E

Sorgu: Yürüt

0
Ctrl + ⤶ Enter

Sorgu: Geçerliyi Yürüt

0
Ctrl + Alt + ⤶ Enter

Sorgu: Düzenlemeyi Yürüt

0
Ctrl + ↑  Shift + ⤶ Enter

Sorgu: Açıklamayı Yürüt

0
Ctrl + Alt + Backspace

Sorgu: Durdur

0
Ctrl + D

Sorgu: Tanımla

0
Ctrl + ↑  Shift + A

Sorgu: Otomatik Commit

0
Ctrl + ↑  Shift + C

Sorgu: Commit

0
Ctrl + ↑  Shift + R

Sorgu: Geri al

0
Ctrl + ↑  Shift + Insert

Sorgu: Yeniden bağlan

0
Ctrl + ↑  Shift + U

Sorgu: Otomatik Tamamlama

0
Ctrl + ↑  Shift + O

Sorgu: Tüm Şemalarda Otomatik Tamamlama

0
Ctrl + ↑  Shift + E

Sorgu: Otomatik Şemayı Yenile

0
Ctrl + Alt + H

Sorgu: SQL Geçmişi

0
Alt + F7

Sorgu: Metni Göster

0
Alt + F8

Sorgu: Metin Geçmişini Göster

0
Alt + F9

Sorgu: DBMS_OUTPUT'u göster

0
Alt + F10

Sorgu: Izgarayı Göster

0
Alt + F11

Sorgu: Açıklama Planını Göster

0
Alt + F12

Sorgu: Müşteri İstatistiklerini Göster

0
Ctrl + Alt + I

Otomatikleştir: INSERT Stmt'yi tanıtın

0
Ctrl + Alt + U

Otomatikleştir: UPDATE Stmt'yi tanıtın

0
Ctrl + Alt + D

Otomatikleştir: DELETE Stmt'yi tanıtın

0
Ctrl + Alt + S

Otomatikleştir: SELECT Stmt'yi tanıtın

0
Ctrl + Alt + C

Otomatikleştirin: Sütunları Tanıtın

0
Ctrl + Alt + X

Otomatikleştirin: Nitelikli Sütunları Tanıtın

0
Ctrl + Alt + V

Otomatikleştirin: Değer Taslaklarını Tanıtın

0
Ctrl + Alt + /

Otomatikleştir: Yorum İfadesi

0
Ctrl + /

Otomatikleştir: // Yorum Satırı

0
Ctrl + -

Otomatikleştir: -- Yorum Satırı

0
Ctrl + ↑  Shift + /

Otomatikleştir: /* Yorum Bloğu

0
Ctrl + Alt + P

Otomatikleştirin: Büyük Harfe Dönüştürme

0
Ctrl + Alt + L

Otomatikleştirin: Küçük Harfe Dönüştürme

0
Ctrl + Alt + O

Otomatikleştir: Sınırlandırılmış Listeye Dönüştür

0
Ctrl + B

Otomatikleştir: Geçerli İfadeyi Biçimlendir

0
Ctrl + ↑  Shift + B

Otomatikleştir: Komut Dosyasını Biçimlendir

0
Ctrl + ↑  Shift + K

Araçlar: Sonuçları Karşılaştır

Reklam

0
Ctrl + ↑  Shift + D

Araçlar: Kopya Karşılaştır

0
Ctrl + Alt + F7

Pencere: Çoklu Sekme/SplitPane Sonuçları

0
Ctrl + Alt + F8

Pencere: Uygulama Araç Çubuğunu Göster/Gizle

0
Ctrl + Alt + F10

Pencere: Sorgu Araç Çubuğunu Göster/Gizle

0
Ctrl + Alt + F6

Pencere: Düzenleyici Penceresini Göster/Gizle

0
Ctrl + Alt + F11

Pencere: Sorgu Sonuçlarını Göster/Gizle

0
Ctrl + Alt + F12

Pencere: Ağaç Panellerini Göster/Gizle

0
Alt +

Pencere: Sonraki Sekme

0
Alt +

Pencere: Önceki Sekme

0
Ctrl + 1

Pencere: Sonraki İç Sekme

0
Alt + 9

Pencere: Son Sekmeye Odaklan

0
Ctrl + Alt + T

Pencere: Geçerli Sekmeyi Yeniden Adlandır

0
Ctrl + F4

Pencere: Geçerli Sekmeyi Kapat

0
Ctrl + Alt + F4

Pencere: Tüm Sekmeleri Kapat

0
Ctrl + 2

Pencere: İç Sekmenin Üst/Altına Odaklan

0
Ctrl + 3

Pencere: Odak Ağacı/Belge

0
Ctrl + ↑  Shift + L

Yardım: Tuş Yardımı

0
↑  Shift + F1

Yardım: Çevrimiçi Belgeler

0
F7

Fark: Sonraki Fark

0
↑  Shift + F7

Fark: Önceki Fark

Reklam

0
Ctrl + W

Düzenleme: Kes

0
Ctrl + C

Düzenleme: Kopyala

0
Alt + W

Düzenleme: Kopyala (alternatif)

0
Ctrl + Y

Düzenle: Yapıştır

0
Alt + Insert

Düzenleme: Yapıştır (alternatif)

0
Ctrl + ↑  Shift + V

Düzenleme: Yapıştır...

0
Ctrl + ↑  Shift + -

Düzenleme: Geri al

0
Ctrl + X

Düzenleme: Geri al (alternatif)

0
veya F9
0
Ctrl + ↑  Shift + =

Düzenleme: Yinele

0
Ctrl + X sonra R

Düzenleme: Yinele (alternatif)

0
veya F10
0
Ctrl + A

Düzenleme: Tümünü Seç

0
Ctrl + X sonra H

Düzenleme: Tümünü Seç (alternatif)

0
Ctrl + F

Düzenle: Bul

0
Ctrl + Alt + F

Düzenleme: Bul (alternatif)

0
F3

Düzenleme: Sonrakini Bul

0
↑  Shift + F3

Düzenleme: Öncekini Bul

0
Ctrl + H

Düzenle: Değiştir

0
Ctrl + F3

Düzenleme: Caret'te Kelime Bul

0
Ctrl + G

Düzenleme: Git

0
Ctrl + ↑  Shift + M

Düzenleme: Yer İmini Değiştir

0
Ctrl + ↑  Shift +

Düzenleme: Önceki Yer İşareti

0
Ctrl + ↑  Shift +

Düzenleme: Sonraki Yer İmi

0
Alt + 0 sonra Ctrl + K

Düzenleme: Satır Başına Kadar Kes

0
Ctrl + K

Düzenleme: Satır Sonuna Kadar Kes

0
Ctrl + ↑  Shift + Backspace

Düzenleme: Satırı Sil

0
Alt + Backspace

Düzenleme: Önceki Kelimeyi Sil

0
Alt + Del

Düzenleme: Sonraki Kelimeyi Sil

0
Ctrl + ↑  Shift + Del

Düzenleme: Satır Sonuna Kadar Sil

0
Ctrl + ↑  Shift + J

Düzenleme: Satırları Birleştir

0
Alt + P

Düzenleme: Satır Yukarı

0
Alt + N

Düzenleme: Satır Aşağı

0
Alt + A

Düzenleme: Satır Başlangıcı

0
Alt + E

Düzenleme: Satır Sonu

0
Alt + B

Düzenleme: Önceki Kelime

0
Alt + F

Düzenleme: Sonraki Kelime

0
Alt + V

Düzenleme: Sayfa Yukarı

0
Ctrl + V

Düzenleme: Sayfa Aşağı

0
Alt + Z

zenleme: Satırı Yukarı Kaydır

0
Ctrl + Z

zenleme: Satırı Aşağı Kaydır

0
Alt + ,

Düzenleme: Metin Başlangıcı

0
Alt + ↑  Shift + ,

Düzenleme: Metin Başlangıcı (alternatif)

0
veya Ctrl + X,
0
Alt + .

Düzenleme: Metin Sonu

0
Alt + ↑  Shift + .

Düzenleme: Metin Sonu (alternatif)

0
veya Ctrl + X sonra ]
0
Ctrl + ↑  Shift + Y

Düzenleme: Aşağı

0
Ctrl + ↑  Shift + X

Düzenleme: Yukarı

0
Ctrl + Alt + +

Düzenleme: Katlama Genişlet

0
Ctrl + Alt + =S

Düzenleme: Katlama Genişlet (alternatif)

0
Ctr + Alt + -

Düzenleme: Katlanır Daraltma

0
Alt + ↑  Shift + +

Düzenle: Katlama Tümünü Genişlet

0
Alt + ↑  Shift + =S

Düzenleme: Katlama Tümünü Genişlet (alternatif)

0
Alt + ↑  Shift + -

Düzenleme: Katlama Tümünü Daralt

0
Ctrl + .

Düzenleme: Katlanır Katlama Seçimi / Bölgeyi kaldır

0
F2

Düzenleme: Sonraki Vurgulanan Hata

0
↑  Shift + F2

Düzenleme: Önceki Vurgulanan Hata

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift +

Düzenleme: Sonraki Değişiklik

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift +

Düzenleme: Önceki Değişiklik

0
Alt + ↑  Shift +

Düzenleme: Satırları Yukarı Taşı

0
Alt + ↑  Shift +

Düzenleme: Satırları Aşağı Taşı

0
Ctrl + [

Düzenleme: İmleci Kod Bloğu Başlangıcına Taşı

0
Ctrl + ]

Düzenleme: İmleci Kod Bloğu Sonuna Taşı

0
Ctrl + ↑  Shift + [

Düzenleme: İmleci Kod Bloğuna Taşı Seçimle Başla

0
Ctrl + ↑  Shift + ]

Düzenleme: İmleci Seçimle Kod Bloğu Sonuna Taşı

0
Ctrl + Space

Düzenleme: Tamamlanmayı Göster

0
Ctrl + ↑  Shift + Space

Düzenleme: Parametre Bilgilerini Göster


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Aqua Data Studio 23.2 (Emacs layout, Windows/Linux/Java) Aqua Data Studio 23.2 (Emacs layout, Windows/Linux/Java) (Programlama)

Aqua Data Studio, veritabanları ve görsel analizler için entegre bir geliştirme ortamıdır (IDE).

Web sayfası: formulae.brew.sh/cask

Kısayollara basma kolaylığı: 74%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Kısayollar eklendi. (5 güncelleme.) 21.05.2024 13:49:07 Yeni program eklendi.
21.05.2024 13:50:47 Kısayollar eklendi.
21.05.2024 13:52:42 Kısayollar eklendi.
21.05.2024 13:52:42 Kısayollar eklendi.
21.05.2024 13:54:14 Kısayollar eklendi.

Kısayol sayısı: 296

Platform algılandı: Windows veya Linux


Kullanıcı işlemleri

Aqua Data Studio 23.2 (Emacs layout, Windows/Linux/Java) içeriğini favorilerize ekleyin

Reklam


En sevdiğiniz Aqua Data Studio 23.2 (Emacs layout, Windows/Linux/Java) kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!