Aqua Data Studio 23.2 (macOS) klavye kısayolları 

Aqua Data Studio 23.2 (macOS)  

Ze Zeynel -
32 gün önce
- Kısayollar

Bu, Aqua Data Studio 23.2'deki Varsayılan klavye kısayol düzenidir. Emac düzeninin kısayolları ayrı bir girişte listelenmiştir.

0
⌘ Cmd + N

Dosya: Yeni

0
⌘ Cmd + O

Dosya: Aç

0
⌘ Cmd + S

Dosya: Kaydet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + S

Dosya: Farklı Kaydet

0
⌘ Cmd + R

Dosya: Sonuçları Kaydet

0
⌘ Cmd + P

Dosya: Yazdır

0
⌘ Cmd + ,

Dosya: Seçenekler

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + N

Dosya: Yeni Çerçeve Penceresi

0
⌘ Cmd + Q

Dosya: Pencereyi Kapat

0
⌥ Opt + ↑  Shift +

Sunucu: Sunucu Klonunu Kaydet

0
⌥ Opt +

Sunucu: Sunucuyu Kaydet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + P

Sunucu: Sunucu Özellikleri

0
Control + ⌥ Opt +

Sunucu: Bağlan

0
Control + Del

Sunucu: Bağlantıyı Kes

0
Control + Q

Sunucu: Sorgu Analizörü

0
Control + ↑  Shift + C

Sunucu: Sorgu Analizörü Klonu

0
Control + ↑  Shift + W

Sunucu: Sorgu Çözümleyici Penceresi

0
Control + ↑  Shift + F

Sunucu: FluidShell

0
Control + ⌥ Opt + Q

Sunucu: Sorgu Oluşturucu

0
F5

Sunucu: Yürüt

0
Del

Sunucu: Sil

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + A

Sorgu: Ayrıştırma

0
⌘ Cmd + E

Sorgu: Çalıştır

0
⌘ Cmd + ⤶ Enter

Sorgu: Geçerliyi Yürüt

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + ⤶ Enter

Sorgu: Düzenlemeyi Yürüt

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + ⤶ Enter

Sorgu: Açıklamayı Yürüt

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + Backspace

Sorgu: Durdur

0
⌘ Cmd + D

Sorgu: Tanımla

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + A

Sorgu: Otomatik Kaydetme

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + C

Sorgu: Kaydet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + R

Sorgu: Geri al

0
Control + ⌥ Opt + ↑  Shift +

Sorgu: Yeniden bağlan

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + U

Sorgu: Otomatik Tamamlama

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + O

Sorgu: Tüm Şemalarda Otomatik Tamamlama

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + E

Sorgu: Otomatik Şemayı Yenile

0
Control + ⌥ Opt + H

Sorgu: SQL Geçmişi

0
⌘ Cmd + F7

Sorgu: Metni Göster

0
⌘ Cmd + F8

Sorgu: Metin Geçmişini Göster

0
⌘ Cmd + F9

Sorgu: DBMS_OUTPUT'u göster

0
⌘ Cmd + F10

Sorgu: Izgarayı Göster

0
⌘ Cmd + F11

Sorgu: Açıklama Planını Göster

0
⌘ Cmd + F12

Sorgu: Müşteri İstatistiklerini Göster

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + I

Otomatikleştir: INSERT Stmt'yi tanıt

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + U

Otomatikleştir: UPDATE Stmt'yi tanıt

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + E

Otomatikleştir: DELETE Stmt'yi tanıt

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + S

Otomatikleştir: SELECT Stmt'yi tanıt

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + C

Otomatikleştirin: Sütunları Tanıt

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + X

Otomatikleştirin: Nitelikli Sütunları Tanıt

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + V

Otomatikleştirin: Değer Taslaklarını Tanıt

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + /

Otomatikleştir: Yorum İfadesi

0
⌘ Cmd + /

Otomatikleştir: // Yorum Satırı

0
⌘ Cmd + -

Otomatikleştir: -- Yorum Satırı

0
Control + ↑  Shift + /

Otomatikleştir: /* Yorum Bloğu

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + P

Otomatikleştirin: Büyük Harfe Dönüştür

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + L

Otomatikleştirin: Küçük Harfe Dönüştür

0
Control + ⌥ Opt + O

Otomatikleştir: Sınırlandırılmış Listeye Dönüştür

0
⌘ Cmd + B

Otomatikleştir: Geçerli İfadeyi Biçimlendir

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + B

Otomatikleştir: Komut Dosyasını Biçimlendir

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + K

Araçlar: Sonuçları Karşılaştır

Reklam

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + D

Araçlar: Kopyala Karşılaştır

0
Control + ⌥ Opt + F7

Pencere: Çoklu Sekme/SplitPane Sonuçları

0
Control + ⌥ Opt + F8

Pencere: Uygulama Araç Çubuğunu Göster/Gizle

0
Control + ⌥ Opt + F10

Pencere: Sorgu Araç Çubuğunu Göster/Gizle

0
Control + ⌥ Opt + F6

Pencere: Düzenleyici Penceresini Göster/Gizle

0
Control + ⌥ Opt + F11

Pencere: Sorgu Sonuçlarını Göster/Gizle

0
Control + ⌥ Opt + F12

Pencere: Ağaç Panellerini Göster/Gizle

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd +

Pencere: Sonraki Sekme

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd +

Pencere: Önceki Sekme

0
Control + 1

Pencere: Sonraki İç Sekme

0
⌘ Cmd + 9

Pencere: Son Sekmeye Odaklan

0
Control + ⌥ Opt + T

Pencere: Geçerli Sekmeyi Yeniden Adlandır

0
⌘ Cmd + W

Pencere: Geçerli Sekmeyi Kapat

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + W

Pencere: Tüm Sekmeleri Kapat

0
Control + 2

Pencere: Odak Üst/Alt İç Sekme

0
Control + 3

Pencere: Odak Ağacı/Belge

0
Control + ↑  Shift + L

Yardım: Tuş Yardımı

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + /

Yardım: Çevrimiçi Belgeler

0
F7

Fark: Sonraki Fark

0
↑  Shift + F7

Fark: Önceki Fark

Reklam

0
⌘ Cmd + X

Düzenleme: Kes

0
⌘ Cmd + C

Düzenleme: Kopyala

0
⌘ Cmd + V

Düzenle: Yapıştır

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + V

Düzenleme: Yapıştır...

0
⌘ Cmd + Z

zenleme: Geri al

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + Z

zenleme: Yinele

0
⌘ Cmd + A

Düzenleme: Tümünü Seç

0
⌘ Cmd + F

Düzenle: Bul

0
Control + ⌥ Opt + F

Düzenleme: Bul (alternatif)

0
⌘ Cmd + G

Düzenleme: Sonrakini Bul

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + G

Düzenleme: Öncekini Bul

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + H

Düzenle: Değiştir

0
Control + ⌘ Cmd + G

Düzenleme: Caret'te Kelime Bul

0
Control + G

Düzenleme: Git

0
Control + ⌘ Cmd + M

Düzenleme: Yer İmini Değiştir

0
Control + ⌘ Cmd +

Düzenleme: Önceki Yer İşareti

0
Control + ⌘ Cmd +

Düzenleme: Sonraki Yer İmi

0
⌘ Cmd + K

Düzenleme: Yinelenen Satır

0
⌘ Cmd + Backspace

Düzenleme: Önceki Kelimeyi Sil

0
⌘ Cmd + Del

Düzenleme: Sonraki Kelimeyi Sil

0
↑  Shift + Del

Düzenleme: Satır Sonuna Kadar Sil

0
⌘ Cmd +

Düzenleme: Satır Başlangıcı

0
⌘ Cmd +

Düzenleme: Satır Sonu

0
⌥ Opt +

Düzenleme: Önceki Kelime

0
⌥ Opt +

Düzenleme: Sonraki Kelime

0
⌘ Cmd + L

Düzenleme: Aşağı

0
⌘ Cmd + U

Düzenleme: Yukarı

0
Control + ⌘ Cmd + + Edit:

Düzenleme: Katlamayı Genişlet

0
Control + ⌘ Cmd + =

Düzenleme: Katlamayı Genişlet (alternatif)

0
Control + ⌘ Cmd + -

Düzenleme: Katlanır Daraltma

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + + Edit:

Düzenle: Katlama Tümünü Genişlet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + =

Düzenleme: Katlama Tümünü Genişlet (alternatif)

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + -

Düzenleme: Katlama Tümünü Daralt

0
⌘ Cmd + .

Düzenleme: Katlanır Katlama Seçimi / Bölgeyi kaldır

0
F2

Düzenleme: Sonraki Vurgulanan Hata

0
↑  Shift + F2

Düzenleme: Önceki Vurgulanan Hata

0
Control + ↑  Shift + ⌘ Cmd +

Düzenleme: Sonraki Değişiklik

0
Control + ↑  Shift + ⌘ Cmd +

Düzenleme: Önceki Değişiklik

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd +

Düzenleme: Satırları Yukarı Taşı

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd +

Düzenleme: Satırları Aşağı Taşı

0
⌘ Cmd + [

Düzenleme: İmleci Kod Bloğu Başlangıcına Taşı

0
⌘ Cmd + ]

Düzenleme: İmleci Kod Bloğu Sonuna Taşı

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + [

Düzenleme: İmleci Seçimle Başlayan Kod Bloğuna Taşı

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + ]

Düzenleme: İmleci Seçimle Kod Bloğu Sonuna Taşı

0
Control + Space

Düzenleme: Tamamlanmayı Göster

0
Control + ↑  Shift + Space

Düzenleme: Parametre Bilgilerini Göster

0
⌘ Cmd + R

Dosya: Yenile

0
⌘ Cmd + S

Dosya: Kaydet ve Yenile

0
⌘ Cmd + T

Dosya: Değişiklikleri Kaydet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + S

Dosya: Komut Dosyasını Kaydet

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + W

Dosya: Kapat

0
⌘ Cmd + C

Dosya: Kopyala

0
⌘ Cmd + V

Dosya: Yapıştır

0
⌥ Opt +

Düzenleme: Seçilenden Önce Satır Ekle

0
Control + Del

Düzenleme: Satırı Sil

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + V

Düzenleme: Seçilen Satırları Klonla

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + K

Düzenleme: Geçerli Sütunu Vurgula

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + R

Düzenleme: Geçerli Satırı Vurgula

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + A

Düzenleme: Sütun Genişliğini Otomatik Sığdır

0
⌘ Cmd + F

Düzenle: Bul

0
⌘ Cmd + G

Düzenleme: Sonrakini Bul

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + G

Düzenleme: Öncekini Bul

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + H

Düzenleme: Bul ve Değiştir

0
↑  Shift + ⌘ Cmd + D

Düzenleme: Aşağı Doldur

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + R

Düzenleme: Sağa Doldur

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + Z

zenleme: Değişiklikleri Temizle

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + E

Düzenleme: Seçilen Silinmiş Satırları Temizle

0
⌥ Opt + ⌘ Cmd + Y

Düzenleme: Hücre Değişikliklerini Temizle


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Aqua Data Studio 23.2 (macOS) Aqua Data Studio 23.2 (macOS) (Programlama)

Aqua Data Studio, veritabanları ve görsel analizler için entegre bir geliştirme ortamıdır (IDE).

Web sayfası: aquafold.com/aquadatastudio_wh...

Kısayollara basma kolaylığı: 77%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 276

Platform algılandı: Windows ve macOS karışık


Kullanıcı işlemleri

Aqua Data Studio 23.2 (macOS) içeriğini favorilerize ekleyin

Reklam


En sevdiğiniz Aqua Data Studio 23.2 (macOS) kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!