Atom (Windows) klavye kısayolları

Atom (Windows)

Zeynel Abidin Öztürk -
2 yıl önce
- Kısayollar
Ctrl + ,

Tercihler / Ayarlar görünümünü aç

↑   Shift + Ctrl + P

Komut paletini aç / kapat

Ctrl + P

Dosyaları arayabileceğiniz ve açabileceğiniz Fuzzy Finder paletini aç

veya Ctrl + T
Ctrl + B

Penceredeki sekmelere göz at

Ctrl + Page Up

Açık sekmeler arasında sola doğru ilerle (aktif bölmede)

Ctrl + Page Down

Açık sekmeler arasında sağa doğru ilerle (aktif bölmede)

Ctrl + ↑   Shift + L

Dosyada bulunan dili seçin

Ctrl + ↑   Shift + M

Dosyayı Markdown formatında önizle

Ctrl + .

Basılı tuş kombinasyonunun hangi anahtar sözcüklere çözümlendiğini göster

Ctrl + K sonra Ctrl + B

Atom'un Dosya Ağaç Görünümü'nü aç / kapat

veya Ctrl + \
Alt + Ctrl + R

Düzenleyiciyi yeniden yükle

Ctrl + Alt + I

Chrome Geliştirici Araçları / Konsolu'nu aç

Alt + ↑   Shift + S

Atom için kullanılabilen snippet'leri göster

Ctrl + ↑   Shift + D

Geçerli imleç konumunun satırını çoğalt ve altında, aynı içerikle yeni bir satır oluştur

Ctrl + ↑   Shift + K

Mevcut satırı sil

Ctrl +

Geçerli imleç konumunun içeriğini bir satır yukarı taşı. İçeriği olan bir satır varsa, geçerli satır içeriği üstündekiyle değişecektir

Ctrl +

Geçerli imleç konumunun içeriğini bir satır aşağı taşı. İçeriğiyle aşağıda bir satır varsa, satırın içeriği altındaki kodla değişecektir

Ctrl + F

Bul / Değiştir bölmesini aç

F3

Bul / Değiştir bölmesi etkinken dosyadaki geçerli arabelleğin sonuçları arasında geçiş yap

↑   Shift + F3

Bul / Değiştir bölmesi etkinken, dosyadaki geçerli arabelleğin sonuçları arasında geriye doğru geçiş yap

Ctrl + ↑   Shift + F

Proje Panelinde Bul'u Aç

Ctrl + G

Satıra Git bölmesini aç

Ctrl + M

İmleç, bulunduğu alandaki üst ayraca gider

Ctrl + L

İmlecin mevcut pozisyonunun bulunduğu tüm satırı seç

Ctrl + /

Seçili metni mevcut dilbilgisinin yorumuna çevir / çevirme

Ctrl + Alt + ↑  ↓

Aynı düzenlemenin uygulanacağı birden fazla satır seçmenize izin verir

Ctrl + D

Bir sözcük seçerseniz ve bu komutun tuş birleşimine basarsanız, Atom sizin için bir sonraki kelimeyi seçecektir. Sonra doğrudan yazın (eski kelimelerin yerini alacak) veya bir şeyler eklemek için sol veya sağ ok tuşlarını kullanın

Ctrl + U

Önceki seçimi iptal eder, Aynı Sözcükleri Seç'te olduğu gibi

Alt + F3

Bu kısayol, Cmd + D / Ctrl + D'ye benzer, ancak tüm eşleşen sözcükleri bir kerede seçer

Ctrl + R

Geçerli dosyanızdaki tüm sembolleri (veya işlevleri) listeleyen ve arama ve atlama çizgileri bulanıklaştırmanızı sağlayan bir paleti açar

Ctrl + Space

Mevcut otomatik tamamlamaları göster

Ctrl + ↑   Shift + [

Kod bölümlerini katla ve aç

veya Ctrl + ↑   Shift + ]
Ctrl + K sonra Ctrl + 0 - 9

Belirli bir girinti seviyesinde katla / aç. Bastığınız sayı, girinti derinliğini belirler

Ctrl + N

Yeni bir sekmede boş bir dosya aç

Ctrl + ↑   Shift + N

Yeni bir düzenleyici penceresi açar

Ctrl + O

Düzenleyicide açılacak dosyayı seçmenizi sağlayan Açık Dosya iletişim kutusunu gösterir

Ctrl + ↑   Shift + O

Düzenleyicinin Ağaç Görünümü'ne eklenecek klasörü seçmenizi sağlayan Açık Klasör iletişim kutusunu gösterir

Ctrl + S

Etkin olan dosyayı kaydet

Ctrl + ↑   Shift + S

Aktif olan dosyayı farklı bir isimle kaydet

Ctrl + W

Etkin sekmeyi kapat

Ctrl + ↑   Shift + W

Etkin düzenleyici penceresini kapat

Ctrl + K sonra ← ↑ → ↓

Aktif olan sekmeyi dört yönden birinde böl

Ctrl + K sonra Ctrl + ← ↑ → ↓

Odağı dört yönden birindeki bölmeye taşıyın

F11

Tam ekran penceresini aç

Kaynak: Yukarıdaki kısayollar buradan alınmıştır.
Bu kısayolları File > Settings > Keybindings altında da bulabilirsiniz.
/

(Kaynak: GitHub) github:toggle-patch-selection-mode

A

(Kaynak: Tree View) tree-view:add-file

Alt + 1

pane:show-item-1

Alt + 2

pane:show-item-2

Alt + 3

pane:show-item-3

Alt + 4

pane:show-item-4

Alt + 5

pane:show-item-5

Alt + 6

pane:show-item-6

Alt + 7

pane:show-item-7

Alt + 8

pane:show-item-8

Alt + 9

pane:show-item-9

Alt + \

(Kaynak: Tree View) tree-view:toggle-focus

Alt + ⬅ Backspace

editor:delete-to-beginning-of-subword

Alt + ⌘ Cmd + T

(Kaynak: Notifications) notifications:trigger-error

Alt + Del

editor:delete-to-end-of-subword

Alt +

native!

Alt + ⤶ Enter

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:find-all

Alt + F3

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:select-all

Alt + G sonra =

(Kaynak: GitHub) github:clone

Alt + G sonra B

(Kaynak: Open On GitHub) open-on-github:blame

Alt + G sonra C

(Kaynak: Open On GitHub) open-on-github:copy-url

Alt + G sonra D

(Kaynak: Git Diff) git-diff:toggle-diff-list

Alt + G sonra

(Kaynak: Git Diff) git-diff:move-to-next-diff

Alt + G sonra ⤶ Enter

(Kaynak: GitHub) github:commit

Alt + G sonra F

(Kaynak: GitHub) github:fetch

Alt + G sonra G

(Kaynak: Open On GitHub) open-on-github:repository

Alt + G sonra H

(Kaynak: Open On GitHub) open-on-github:history

Alt + G sonra I

(Kaynak: Open On GitHub) open-on-github:issues

Alt + G sonra O

(Kaynak: Open On GitHub) open-on-github:file

Alt + G sonra P

(Kaynak: GitHub) github:push

Alt + G sonra P

(Kaynak: Open On GitHub) open-on-github:pull-requests

Alt + G sonra R

(Kaynak: Open On GitHub) open-on-github:branch-compare

Alt + G sonra ↑   Shift + F

(Kaynak: GitHub) github:pull

Alt + G sonra ↑   Shift + P

(Kaynak: GitHub) github:force-push

Alt + G sonra

(Kaynak: Git Diff) git-diff:move-to-previous-diff

Alt +

native!

Alt +

editor:move-to-previous-subword-boundary

Alt +

(Kaynak: Tree View) tree-view:recursive-collapse-directory

Alt + M sonra 1

(Kaynak: GitHub) github:resolve-as-ours

Alt + M sonra 2

(Kaynak: GitHub) github:resolve-as-theirs

Alt + M sonra 3

(Kaynak: GitHub) github:resolve-as-base

Alt + M sonra ⤶ Enter

(Kaynak: GitHub) github:resolve-as-current

Alt + M sonra R

(Kaynak: GitHub) github:revert-current

Alt +

native!

Alt +

editor:move-to-next-subword-boundary

Alt +

(Kaynak: Tree View) tree-view:recursive-expand-directory

Alt + ↑   Shift +

native!

veya Alt + ↑   Shift +
Alt + ↑   Shift +

editor:move-selection-left

Alt + ↑   Shift +

editor:select-to-previous-subword-boundary

Alt + ↑   Shift +

native!

Alt + ↑   Shift +

editor:move-selection-right

Alt + ↑   Shift +

editor:select-to-next-subword-boundary

Alt + ↑   Shift +

native!

veya Alt +
veya ⬅ Backspace
⬅ Backspace

core:backspace

⬅ Backspace

(Kaynak: GitHub) github:co-author:backspace

⬅ Backspace

(Kaynak: Tree View) tree-view:remove

⌘ Cmd + ⬅ Backspace

(Kaynak: GitHub) github:discard-changes-in-selected-files

⌘ Cmd + ⬅ Backspace

(Kaynak: GitHub) github:discard-selected-lines

⌘ Cmd +

native!

⌘ Cmd + ⤶ Enter

(Kaynak: GitHub) github:commit

veya ⌘ Cmd + ⤶ Enter
⌘ Cmd +

native!

veya ⌘ Cmd +
veya ⌘ Cmd +
Ctrl + +

window:increase-font-size

Ctrl + +

(Kaynak: Image View) image-view:zoom-in

Ctrl + +

(Kaynak: Markdown Preview) markdown-preview:zoom-in

Ctrl + ,

application:show-settings

Ctrl + ,

(Kaynak: Settings View) settings-view:open

Ctrl + -

window:decrease-font-size

Ctrl + -

(Kaynak: Image View) image-view:zoom-out

Ctrl + -

(Kaynak: Markdown Preview) markdown-preview:zoom-out

Ctrl + .

(Kaynak: Keybinding Resolver) key-binding-resolver:toggle

Ctrl + /

editor:toggle-line-comments

Ctrl + 0

window:reset-font-size

Ctrl + 0

(Kaynak: Image View) image-view:reset-zoom

Ctrl + 0

(Kaynak: Markdown Preview) markdown-preview:reset-zoom

Ctrl + 1

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-in-pane-1

Ctrl + 2

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-in-pane-2

Ctrl + 3

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-in-pane-3

Ctrl + 4

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-in-pane-4

Ctrl + 5

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-in-pane-5

Ctrl + 6

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-in-pane-6

Ctrl + 7

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-in-pane-7

Ctrl + 8

(Kaynak: GitHub) github:toggle-github-tab-focus

Ctrl + 8

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-in-pane-8

Ctrl + 9

(Kaynak: GitHub) github:toggle-git-tab-focus

Ctrl + 9

(Kaynak: Image View) image-view:zoom-to-fit

Ctrl + 9

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-in-pane-9

Ctrl + :

(Kaynak: Spell Check) spell-check:correct-misspelling

Ctrl + :

(Kaynak: Spell Check) core:cancel

Ctrl + <

editor:scroll-to-cursor

Ctrl + =

window:increase-font-size

Ctrl + =

(Kaynak: Image View) image-view:zoom-in

Ctrl + =

(Kaynak: Markdown Preview) markdown-preview:zoom-in

Ctrl + [

editor:outdent-selected-rows

Ctrl + [

(Kaynak: Tree View) tree-view:collapse-directory

Ctrl + \

(Kaynak: Tree View) tree-view:toggle

Ctrl + ]

editor:indent-selected-rows

Ctrl + ]

(Kaynak: Bracket Matcher) bracket-matcher:remove-brackets-from-selection

Ctrl + ]

(Kaynak: Tree View) tree-view:expand-item

Ctrl + _

window:decrease-font-size

Ctrl + _

(Kaynak: Image View) image-view:zoom-out

Ctrl + _

(Kaynak: Markdown Preview) markdown-preview:zoom-out

Ctrl + A

core:select-all

Ctrl + A

(Kaynak: Markdown Preview) markdown-preview:select-all

Ctrl + Alt + ,

(Kaynak: Bracket Matcher) bracket-matcher:select-inside-brackets

Ctrl + Alt + -

pane:decrease-size

Ctrl + Alt + .

(Kaynak: Bracket Matcher) bracket-matcher:close-tag

Ctrl + Alt + /

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:toggle-regex-option

Ctrl + Alt + /

(Kaynak: Find And Replace) project-find:toggle-regex-option

Ctrl + Alt + =

pane:increase-size

Ctrl + Alt + [

editor:fold-current-row

Ctrl + Alt + [

(Kaynak: Tree View) tree-view:recursive-collapse-directory

Ctrl + Alt + ]

editor:unfold-current-row

Ctrl + Alt + ]

(Kaynak: Tree View) tree-view:recursive-expand-directory

Ctrl + Alt + ⬅ Backspace

(Kaynak: Bracket Matcher) bracket-matcher:remove-matching-brackets

Ctrl + Alt +

editor:add-selection-below

Ctrl + Alt + F2

(Kaynak: Bookmarks) bookmarks:toggle-bookmark

Ctrl + Alt + ↑   Shift + R

(Kaynak: Dev Live Reload) dev-live-reload:reload-all

Ctrl + Alt + ↑   Shift + [

editor:fold-selection

Ctrl + Alt +

editor:add-selection-above

Ctrl + Alt + {

editor:fold-all

Ctrl + Alt + }

editor:unfold-all

Ctrl + B

native!

Ctrl + B

(Kaynak: Fuzzy Finder) fuzzy-finder:toggle-buffer-finder

Ctrl + ⬅ Backspace

editor:delete-to-beginning-of-word

Ctrl + ⬅ Backspace

(Kaynak: GitHub) github:discard-changes-in-selected-files

Ctrl + ⬅ Backspace

(Kaynak: GitHub) github:discard-selected-lines

Ctrl + C

core:copy

Ctrl + C

native!

Ctrl + C

(Kaynak: Tree View) tree-view:copy

Ctrl + D

native!

Ctrl + D

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:select-next

Ctrl + Del

editor:delete-to-end-of-word

Ctrl +

native!

Ctrl +

core:move-down

Ctrl +

editor:move-line-down

Ctrl + E

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:use-selection-as-find-pattern

Ctrl + End

core:move-to-bottom

Ctrl + End

(Kaynak: Find And Replace) core:move-to-bottom

Ctrl + ⤶ Enter

editor:newline-below

Ctrl + ⤶ Enter

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:confirm

Ctrl + ⤶ Enter

(Kaynak: Find And Replace) project-find:confirm

Ctrl + ⤶ Enter

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:replace-all

Ctrl + ⤶ Enter

(Kaynak: Find And Replace) project-find:replace-all

Ctrl + ⤶ Enter

(Kaynak: GitHub) github:commit

veya Ctrl + ⤶ Enter
Ctrl + F

native!

Ctrl + F

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:show

Ctrl + F2

(Kaynak: Bookmarks) bookmarks:view-all

Ctrl + F3

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:find-next-selected

Ctrl + F4

core:close

Ctrl + G

(Kaynak: Go To Line) go-to-line:toggle

Ctrl + H

native!

Ctrl + Home

core:move-to-top

Ctrl + Home

(Kaynak: Find And Replace) core:move-to-top

Ctrl + Insert

core:copy

Ctrl + J

editor:join-lines

Ctrl + K sonra Ctrl + 0

editor:unfold-all

Ctrl + K sonra Ctrl + 1

editor:fold-at-indent-level-1

Ctrl + K sonra Ctrl + 2

editor:fold-at-indent-level-2

Ctrl + K sonra Ctrl + 3

editor:fold-at-indent-level-3

Ctrl + K sonra Ctrl + 4

editor:fold-at-indent-level-4

Ctrl + K sonra Ctrl + 5

editor:fold-at-indent-level-5

Ctrl + K sonra Ctrl + 6

editor:fold-at-indent-level-6

Ctrl + K sonra Ctrl + 7

editor:fold-at-indent-level-7

Ctrl + K sonra Ctrl + 8

editor:fold-at-indent-level-8

Ctrl + K sonra Ctrl + 9

editor:fold-at-indent-level-9

Ctrl + K sonra Ctrl + Alt + W

pane:close-other-items

Ctrl + K sonra Ctrl + B

(Kaynak: Tree View) tree-view:toggle

Ctrl + K sonra Ctrl + D

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:select-skip

Ctrl + K sonra Ctrl +

window:focus-pane-below

Ctrl + K sonra Ctrl + L

editor:lower-case

Ctrl + K sonra Ctrl +

window:focus-pane-on-left

Ctrl + K sonra Ctrl + N

window:focus-next-pane

Ctrl + K sonra Ctrl + P

window:focus-previous-pane

Ctrl + K sonra Ctrl +

window:focus-pane-on-right

Ctrl + K sonra Ctrl + U

editor:upper-case

Ctrl + K sonra Ctrl +

window:focus-pane-above

Ctrl + K sonra Ctrl + W

pane:close

Ctrl + K sonra

pane:split-down-and-copy-active-item

Ctrl + K sonra

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-down

Ctrl + K sonra H

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-left

Ctrl + K sonra J

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-down

Ctrl + K sonra K

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-up

Ctrl + K sonra L

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-right

Ctrl + K sonra

pane:split-left-and-copy-active-item

Ctrl + K sonra

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-left

Ctrl + K sonra

pane:split-right-and-copy-active-item

Ctrl + K sonra

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-right

Ctrl + K sonra

pane:split-up-and-copy-active-item

Ctrl + K sonra

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry-up

Ctrl + L

editor:select-line

Ctrl +

native!

Ctrl +

editor:move-to-beginning-of-word

Ctrl + M

(Kaynak: Bracket Matcher) bracket-matcher:go-to-matching-bracket

Ctrl + N

application:new-file

Ctrl + O

application:open-file

Ctrl + P

(Kaynak: Fuzzy Finder) fuzzy-finder:toggle-file-finder

Ctrl + Page Down

pane:show-next-item

Ctrl + Page Up

pane:show-previous-item

Ctrl + R

(Kaynak: Symbols View) symbols-view:toggle-file-symbols

Ctrl +

native!

Ctrl +

editor:move-to-end-of-word

Ctrl + S

core:save

Ctrl + ↑   Shift + 8

(Kaynak: GitHub) github:toggle-github-tab

Ctrl + ↑   Shift + 9

(Kaynak: GitHub) github:toggle-git-tab

Ctrl + ↑   Shift + A

application:add-project-folder

Ctrl + ↑   Shift + B

native!

Ctrl + ↑   Shift + B

(Kaynak: Fuzzy Finder) fuzzy-finder:toggle-git-status-finder

Ctrl + ↑   Shift + C

editor:copy-path

Ctrl + ↑   Shift + C

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:toggle-case-option

Ctrl + ↑   Shift + C

(Kaynak: Find And Replace) project-find:toggle-case-option

Ctrl + ↑   Shift + C

(Kaynak: Tree View) tree-view:copy-full-path

Ctrl + ↑   Shift + D

editor:duplicate-lines

Ctrl + ↑   Shift + F

native!

Ctrl + ↑   Shift + F

(Kaynak: Find And Replace) project-find:show

Ctrl + ↑   Shift + G

(Kaynak: Styleguide) styleguide:show

Ctrl + ↑   Shift + I

window:toggle-dev-tools

Ctrl + ↑   Shift + K

editor:delete-line

Ctrl + ↑   Shift + L

(Kaynak: Grammar Selector) grammar-selector:show

Ctrl + ↑   Shift + M

(Kaynak: Markdown Preview) markdown-preview:toggle

Ctrl + ↑   Shift + N

application:new-window

Ctrl + ↑   Shift + O

application:open-folder

Ctrl + ↑   Shift + P

(Kaynak: Command Palette) command-palette:toggle

Ctrl + ↑   Shift + Q

(Kaynak: Autoflow) autoflow:reflow-selection

Ctrl + ↑   Shift + R

(Kaynak: Symbols View) symbols-view:toggle-project-symbols

Ctrl + ↑   Shift + S

core:save-as

Ctrl + ↑   Shift + T

pane:reopen-closed-item

Ctrl + ↑   Shift + U

(Kaynak: Encoding Selector) encoding-selector:show

Ctrl + ↑   Shift + V

editor:paste-without-reformatting

Ctrl + ↑   Shift + W

window:close

Ctrl + ↑   Shift + Y

window:run-package-specs

Ctrl + ↑   Shift + Z

core:redo

Ctrl + ↑   Shift + Z

native!

veya Ctrl + ↑   Shift +
Ctrl + ↑   Shift +

core:move-down

Ctrl + ↑   Shift + End

core:select-to-bottom

Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

editor:newline-above

Ctrl + ↑   Shift + F2

(Kaynak: Bookmarks) bookmarks:clear-bookmarks

Ctrl + ↑   Shift + F3

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:find-previous-selected

Ctrl + ↑   Shift + F5

window:reload

Ctrl + ↑   Shift + Home

core:select-to-top

Ctrl + ↑   Shift +

native!

Ctrl + ↑   Shift +

pane:move-item-left

Ctrl + ↑   Shift +

editor:select-to-beginning-of-word

Ctrl + ↑   Shift +

native!

Ctrl + ↑   Shift +

pane:move-item-right

Ctrl + ↑   Shift +

editor:select-to-end-of-word

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

pane:show-previous-recently-used-item

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab sonra Ctrl

pane:move-active-item-to-top-of-stack

Ctrl + ↑   Shift +

native!

Ctrl + ↑   Shift +

core:move-up

Ctrl + Space

(Kaynak: Autocomplete Plus) autocomplete-plus:activate

Ctrl + T

(Kaynak: Fuzzy Finder) fuzzy-finder:toggle-file-finder

Ctrl + ⭾ Tab

pane:show-next-recently-used-item

Ctrl + ⭾ Tab sonra Ctrl

pane:move-active-item-to-top-of-stack

Ctrl + U

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:select-undo

Ctrl +

native!

Ctrl +

core:move-up

Ctrl +

editor:move-line-up

Ctrl + V

core:paste

Ctrl + V

native!

Ctrl + V

(Kaynak: Tree View) tree-view:paste

Ctrl + W

core:close

Ctrl + W

(Kaynak: Go To Line) core:cancel

Ctrl + X

core:cut

Ctrl + X

native!

Ctrl + X

(Kaynak: Tree View) tree-view:cut

Ctrl + Y

core:redo

Ctrl + Z

core:undo

Ctrl + Z

native!

Ctrl + |

(Kaynak: Tree View) tree-view:reveal-active-file

D

(Kaynak: Tree View) tree-view:duplicate

Del

native!

Del

core:delete

Del

(Kaynak: GitHub) github:co-author:delete

Del

(Kaynak: Tree View) tree-view:remove

native!

core:move-down

(Kaynak: GitHub) github:co-author:down

End

editor:move-to-end-of-screen-line

End

(Kaynak: Find And Replace) core:move-to-bottom

End

(Kaynak: GitHub) github:co-author:end

End

(Kaynak: Tree View) core:move-to-bottom

⤶ Enter

editor:newline

⤶ Enter

core:confirm

⤶ Enter

native!

⤶ Enter

core:confirm

⤶ Enter

(Kaynak: GitHub) core:confirm

veya ⤶ Enter
veya ⤶ Enter
⤶ Enter

(Kaynak: GitHub) github:co-author:enter

⤶ Enter

(Kaynak: Go To Line) core:confirm

⤶ Enter

(Kaynak: Spell Check) core:confirm

⤶ Enter

(Kaynak: Tree View) tree-view:open-selected-entry

⤶ Enter

(Kaynak: Tree View) core:confirm

Esc

(Kaynak: GitHub) tool-panel:unfocus

Esc

tool-panel:unfocus

Esc

editor:consolidate-selections

Esc

core:cancel

Esc

(Kaynak: Autocomplete Plus) autocomplete-plus:cancel

Esc

(Kaynak: GitHub) github:co-author:escape

Esc

(Kaynak: Go To Line) core:cancel

Esc

(Kaynak: Tree View) tree-view:unfocus

Esc

(Kaynak: Tree View) core:cancel

F1

(Kaynak: Autocomplete Plus) autocomplete-plus:navigate-to-description-more-link

F11

window:toggle-full-screen

F2

(Kaynak: Bookmarks) bookmarks:jump-to-next-bookmark

F2

(Kaynak: Tree View) tree-view:move

F3

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:find-next

H

(Kaynak: Tree View) tree-view:collapse-directory

Home

editor:move-to-first-character-of-line

Home

(Kaynak: Find And Replace) core:move-to-top

Home

(Kaynak: GitHub) github:co-author:home

Home

(Kaynak: Tree View) core:move-to-top

İ

(Kaynak: Tree View) tree-view:toggle-vcs-ignored-files

J

(Kaynak: Archive View) core:move-down

J

(Kaynak: Tree View) core:move-down

K

(Kaynak: Archive View) core:move-up

K

(Kaynak: Tree View) core:move-up

L

(Kaynak: Tree View) tree-view:expand-item

native!

core:move-left

(Kaynak: GitHub) core:move-left

(Kaynak: Tree View) tree-view:collapse-directory

M

(Kaynak: Tree View) tree-view:move

O

(Kaynak: GitHub) github:open-file

veya O
Page Down

core:page-down

Page Down

(Kaynak: GitHub) github:co-author:pagedown

Page Up

core:page-up

Page Up

(Kaynak: GitHub) github:co-author:pageup

native!

core:move-right

(Kaynak: GitHub) core:move-right

(Kaynak: Tree View) tree-view:expand-item

↑   Shift + A

(Kaynak: Tree View) tree-view:add-folder

↑   Shift + ⬅ Backspace

native!

↑   Shift + ⬅ Backspace

core:backspace

↑   Shift + ⬅ Backspace

(Kaynak: GitHub) github:co-author-exclude

↑   Shift + ⌘ Cmd +

native!

veya ↑   Shift + ⌘ Cmd +
veya ↑   Shift + ⌘ Cmd +
veya ↑   Shift + ⌘ Cmd +
↑   Shift + Del

core:cut

↑   Shift +

native!

↑   Shift +

core:select-down

↑   Shift + End

editor:select-to-end-of-line

↑   Shift + ⤶ Enter

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:show-previous

↑   Shift + ⤶ Enter

(Kaynak: Fuzzy Finder) fuzzy-finder:invert-confirm

↑   Shift + F2

(Kaynak: Bookmarks) bookmarks:jump-to-previous-bookmark

↑   Shift + F3

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:find-previous

↑   Shift + Home

editor:select-to-first-character-of-line

↑   Shift + Insert

core:paste

↑   Shift +

native!

↑   Shift +

core:select-left

Shift + Page Down

core:select-page-down

Shift + Page Up

core:select-page-up

↑   Shift +

native!

↑   Shift +

core:select-right

↑   Shift + ⭾ Tab

editor:outdent-selected-rows

↑   Shift + ⭾ Tab

core:focus-previous

↑   Shift + ⭾ Tab

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:focus-previous

↑   Shift + ⭾ Tab

(Kaynak: GitHub) core:focus-previous

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
↑   Shift + ⭾ Tab

(Kaynak: GitHub) github:select-previous-hunk

↑   Shift + ⭾ Tab

(Kaynak: GitHub) core:focus-previous

↑   Shift + ⭾ Tab

(Kaynak: Snippets) snippets:previous-tab-stop

↑   Shift +

native!

↑   Shift +

core:select-up

⭾ Tab

editor:indent

⭾ Tab

core:focus-next

⭾ Tab

(Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:focus-next

⭾ Tab

(Kaynak: GitHub) core:focus-next

⭾ Tab

(Kaynak: GitHub) github:select-next-hunk

⭾ Tab

(Kaynak: GitHub) github:co-author:tab

⭾ Tab

(Kaynak: Snippets) snippets:expand

⭾ Tab

(Kaynak: Snippets) snippets:next-tab-stop

⭾ Tab

(Kaynak: Spell Check) core:confirm

native!

core:move-up

(Kaynak: GitHub) github:co-author:up


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Atom (Windows) Atom (Windows) (Programlama)

Atom özgür ve açık kaynak kodlu bir metin ve kaynak kodu düzenleyicisi. Atom'un gömülü Git Control, Node.js ile yazılmış eklenti desteği gibi işlevleri bulunuyor.

Web sayfası: atom.io

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayollara basma kolaylığı: 72%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 435

Platform algılandı: Windows ve macOS karışık

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.