CintaNotes 3.13 klavye kısayolları

CintaNotes 3.13

Zeynel Abidin Öztürk -
13 ay önce
- Kısayollar
Ctrl + F12

Seçili metni etkin uygulamadan yeni bir not olarak al. Kaynak uygulama penceresinin başlığı, notun başlığı olarak kullanılır. Bu kısayol tuşu değiştirilebilir

Ctrl + Alt + F12

CintaNotes penceresini etkinleştir. Bu kısayol tuşu değiştirilebilir

Ctrl + ↑   Shift + F12

Yeni bir not oluştur ve düzenleyici penceresinde aç. Bu kısayol tuşu değiştirilebilir

Insert

Yeni bir not oluştur

veya Ctrl + N
F1

Yardımı göster

Esc

Bir etiket veya metin arama filtresi ayarlanmışsa, tüm notları görüntülemek için mevcut filtreyi temizle; aksi takdirde CintaNotes'i küçült

Ctrl + ⭾ Tab

Görünümü sonraki bölüme geçir

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Görünümü önceki bölüme geçir

Ctrl + ←  →

(yalnızca sectionbar.keys.ctrlleftright.enabled = 1 olduğunda) Görünümü sonraki / önceki bölüme geçir

Ctrl + 0 - 9

Görünümü #1 ... #10 numaralı bölüme getir

Ctrl + ↑   Shift + 0 - 9

Seçime #1 ... #10 bölüm ekleyin veya kaldır

Ctrl + ↑   Shift + Space

Seçili olmayan tüm bölümleri, Bölüm çubuğundaki geçerli seçime ekle. Tüm bölümler önceden seçiliyse, seçimi bir bölüme (en son seçilen kişi) geri sıfırla

Ctrl + I

Geçerli not defteri bölümünün "gelen kutusu" durumunu aç / kapat (gelen kutusu bölümü, kırpılan tüm notları toplar)

Ctrl + ↑   Shift + Insert

Yeni not defteri bölümü oluştur

Ctrl + ↑   Shift + Del

Seçili defter bölümlerini sil

Ctrl + ↑   Shift + Alt + ←  →

Seçili bölümü sola veya sağa taşı

Alt + ↑   Shift + D

Not listesini Oluşturma Zamanına göre sırala

Alt + ↑   Shift + M

Not listesini Değişiklik Zamanına göre sırala

Alt + ↑   Shift + T

Not listesini Başlığa göre sırala

Alt + ↑   Shift + S

Not listesini not boyutuna göre sırala

Alt + ↑   Shift + U

Manuel sıralama düzenini kullan

Ctrl + U

Etiketsiz notları göster

Esc

Varsayılan olarak: Metin arama filtresi etkinse, metin arama kutusunu temizler. Aksi takdirde, etiket filtresi etkinse, etiket filtresini temizler. Aksi takdirde, Seçenekler / Pencere / ESC ile küçült seçeneği işaretliyse, pencereyi küçültür. (Lütfen bu davranışın şu cintanotes.settings parametreleri kullanılarak ayarlanabileceğini unutmayın: filters.reset.onescape.enabled, filters.reset.onescape.multistep, app.mainframe.minimizeonescape.immediate.

↑   Shift + Esc

Pencereyi simge durumuna küçült (metni ve etiketi korur)

F12

Simplenote senkronizasyon işlemini başlat / iptal et

↑  ↓

İmleci, imlecin altındaki notu seçerek taşı

veya Page Up / Down
veya Home
veya End
←  →

Odaktaki notun metnini satır içinde kaydır. Ctrl ile basıldığında sayfa kaydırılır, Ctrl olmadan satır kaydırır

veya ↑   Shift + ←  →
Ctrl + ↑  ↓

Seçimi etkilemeden imleci hareket ettir

veya Ctrl + Page Up
veya Ctrl + Page Down
veya Ctrl + Home
veya Ctrl + End
↑   Shift + ↑  ↓

Seçimi genişleterek imleci hareket ettir

veya Shift + Page Up
veya Shift + Page Down
veya ↑   Shift + Home
veya ↑   Shift + End
veya ↑   Shift +
Ctrl + Space

Geçerli notta seçimi aç / kapat

veya Ctrl +
Ctrl + A

Listede görünen tüm notları seç

A - Z

Geçerli arama filtresi ayarlarını kullanarak alt dizi araması başlat

Ctrl + F

Odağı arama kutusuna taşı

⤶ Enter

Mevcut notu düzenlemek için bir pencere aç

veya F2
veya
↑   Shift + ⤶ Enter

Mevcut notu düzenlemek için bir pencere aç ve ana pencereyi gizle

Alt + ⤶ Enter

Odaktaki notun özellikler penceresini aç

Del

Seçilen notları sil

Ctrl + X

Seçili notları panoya kes

Ctrl + C

Seçilen notların metnini panoya kopyala

Ctrl + ↑   Shift + C

Seçili notları panoya metin olarak kopyala. Notlar, notun oluşturulma süresini, unvanını, metnini ve bağlantısını içeren bir formatta kopyalanır

Alt + ↑   Shift + C

Seçili notlara olan bağlantıları panoya kopyala

Ctrl + V

Pano içeriğini yeni bir not olarak yapıştır. Pano içeriği CintaNotes'tan gelmiyorsa, oluşturma süresi geçerli saatten alınacak ve ilk metin satırının bir kopyası not başlığı olarak kullanılacaktır

Ctrl + M

İki veya daha fazla seçili notu birleştir. İkinci ve sonraki notların metni seçilen ilk notun metnine eklenir, ardından eklenen notlar artık gerekmediklerinden kaldırılır. Yalnızca iki veya daha fazla not seçildiğinde etkindir

F3

Metin araması etkinse, geçerli notun önizlemesinde sonraki aramaya odaklan

↑   Shift + F3

Metin araması etkinse, geçerli notun önizlemesinde önceki aramaya odaklan

F7

Odaktaki notun bir bağlantısı varsa, bu bağlantıyı varsayılan web tarayıcısını kullanarak aç

veya Alt +
Alt + ↑  ↓

Seçili notları yukarı ve aşağı hareket ettir

veya Alt + Home
veya Alt + End
⬅ Backspace

Filtre geçmişinde geri git

veya Alt +
↑   Shift + ⬅ Backspace

Filtre geçmişinde ileri git

veya Alt +
Ctrl + ↑   Shift + ⬅ Backspace

Filtre geçmişini görüntüle

Ctrl + ⬅ Backspace

Benzer şekilde etiketlenmiş notları görüntüle. Bu komut, odaktaki notun etiketleriyle eşleşmesi için Etiket Kenar Çubuğundaki etiket seçimini değiştirir

Ctrl + ⤶ Enter

Seçilen notların metnini önceden etkin olan uygulamaya yapıştır (Sadece PRO Lisansı ile)

veya
Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

Seçilen notların ’Başlık, Metin ve Bağlantı’sını daha önce etkin olan uygulamaya yapıştır (Sadece PRO Lisansı ile)

Space

Sonraki nota odaklan

Space + ← ↑ → ↓

Tüm gezinme tuşlarını not listesi yerine notun önizlenen metnine uygula. Örneğin. Space tuşunu basılı tutup Aşağı tuşuna basmak, metni bir satır kaydırır

veya Space + Page Up / Down
veya Space + Home
veya Space + End
+

Kaydırma notunun metnini satır içi kaydır

veya Space +

Odağı notlar listesine taşı

Ctrl + ↑  ↓

Açmadan arama modu menüsünde gezin

veya Ctrl + Page Up / Down
Alt +

Arama modu menüsünü aç

Ctrl + Home

Notlar listesine odaklan ve imleci başlangıca / sona taşı

veya Ctrl + End
⤶ Enter

Etkin arama terimine sahip etiketleri ara ve varsa, Kenar Etiketinde bu etiketleri çıkart ve seç. Varsa, değiştirici tuşu, var olan etiket seçimine hangi işlemin uygulanması gerektiğini belirler: Ctrl = Kesişim (AND), Alt = Reddet (NOT), Shift = Birleştir (OR). Arama terimi boşsa, “Etiketsiz” kabul edilir

veya Ctrl + ⤶ Enter
veya Alt + ⤶ Enter
veya ↑   Shift + ⤶ Enter
Ctrl +

Odağı Etiketler alanına taşıyın

Alt + Home

Odağı Metin alanına getir ve imleci metnin en başına yerleştir

Alt + End

Odağı Metin alanına getir ve imleci metnin en sonuna yerleştir

F3

Seçili olan metnin sonraki örneğini bul ve seç (varsa)

↑   Shift + F3

Seçili olan metnin önceki örneğini bul ve seç (varsa)

F7

Düzenlenen notun bir bağlantısı varsa, bu bağlantıyı varsayılan web tarayıcısını kullanarak aç

Ctrl + ⤶ Enter

Notu kaydet ve düzenleyici penceresini kapat

Ctrl + Del

Düzenlenmiş notu Geri Dönüşüm Kutusu'na taşı ve düzenleyici penceresini kapat

Alt + ⤶ Enter

Düzenlenmiş notun not özellikleri penceresini aç

Ctrl + S

Notu, düzenleyici penceresini kapatmadan kaydet

Ctrl + ↑   Shift + S

Notu değiştirilme zamanını güncellemeden kaydet

Alt + C

Düzenleyici penceresini notu kaydetmeden kapat (İptal düğmesine basmakla aynıdır)

Ctrl + B

Seçili olan metinde çeşitli biçimlendirmeler arasında geçiş yap

veya Ctrl + I
veya Ctrl + U
veya Ctrl + K
veya Ctrl + H
veya Ctrl + M
Ctrl + L

Seçimi, liste yok, madde imli liste ve numaralı liste stilleri arasında değiştir

Ctrl + D

Seçili olan metni herhangi bir biçimlendirme için temizle

Alt + ↑   Shift + N

Seçili olan metne not bağlantısı ekle. Seçim boşsa bağlantılı notun başlığını ekler

Alt + ↑   Shift + F

Diskteki bir dosyaya bağlantı ekle

Alt + ↑   Shift + U

Bir URL'ye bağlantı ekle

Alt + ↑   Shift + D

Seçili metinden not bağlantılarını sil

Alt + ↑   Shift + V

Panodaki not bağlantılarını yapıştır

Ctrl + Z

Son yazma işlemlerini geri al

Ctrl + Y

Son yazma işlemlerini yinele

F5

(Odak Başlık, Metin veya Açıklamalar alanındayken) Geçerli zaman damgasını sistem Kontrol Panelinde tanımlanan biçimde ekle

↑   Shift + ⤶ Enter

Geçerli liste öğesine satır sonu ekle

Ctrl + ⭾ Tab

Bir SEKME karakteri ekle. İmleç paragrafın başındaysa veya seçim birden fazla paragrafa yayılıyorsa, seçilen paragrafların girintisini artır

↑   Shift + Ctrl + ⭾ Tab

Seçili paragrafların girintisini azalt

Alt + ↑   Shift +

Geçerli paragrafı (veya seçim boş değilse, seçilen paragrafları) sola hizala

Alt + ↑   Shift +

Geçerli paragrafı (veya seçim boş değilse, seçilen paragrafları) merkeze hizala

Alt + ↑   Shift +

Geçerli paragrafı (veya seçim boş değilse, seçilen paragrafları) aşağı

Ctrl + Space

Metin kutusuna girilenler hariç, mevcut tüm etiketlerin listesini görüntüle

Seçili notlara hızlı bir şekilde bir etiket ekle / çıkar

Ctrl +

Etiketi seçili etiketlerle kesiştir (AND işlemi)

↑   Shift +

Seçili olan etiketlere bir alternatif ekle (OR işlemi)

Alt +

Bir etiketin üzerini çiz ve böylece bu etiketle birlikte notları görünümden hariç tut (NOT işlemi)

Ctrl + Alt +

Tıklanan etiket dışındaki tüm etiketlerin üzerini çiz (yalnızca bu etiketi içeren ve başka etiketleri olmayan notları görüntülemek için)

↑   Shift + Alt +

Bu üst etikete sahip olan ancak alt etiketlerden hiçbirine sahip olmayan notları görüntülemek için bir üst etiketin tüm alt öğelerinin üzerini çiz (üst ve alt etiketler hakkında daha fazla bilgi için Etiket Hiyerarşisi bölümüne bakın)

Ctrl + R

“Sadece İlgili” etiket filtre modunu aç / kapat

(Yukarı / Aşağı kaydırma düğmelerine) Etiket listesinin başına / sonuna doğru hızlıca kaydır


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: CintaNotes 3.13 CintaNotes 3.13 (Verimlilik)

CintaNotes, Windows için bir not tutma programı. Bir kısayol tuşu ile herhangi bir uygulamadan metin kırpabilen program, etiketlere, metne, bağlantılara ve tarihe göre arama yapmayı sağlayan bir arama özelliği sunuyor.

Web sayfası: http://cintanotes.com

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayol sayısı: 136

Kısayollara basma kolaylığı: 80%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.