CintaNotes 3.13 klavye kısayolları 

CintaNotes 3.13    

Ze Zeynel -
5 yıl önce
- Kısayollar
0
Ctrl + F12

Seçili metni etkin uygulamadan yeni bir not olarak al. Kaynak uygulama penceresinin başlığı, notun başlığı olarak kullanılır. Bu kısayol tuşu değiştirilebilir

0
Ctrl + Alt + F12

CintaNotes penceresini etkinleştir. Bu kısayol tuşu değiştirilebilir

1
Ctrl + ↑  Shift + F12

Yeni bir not oluştur ve düzenleyici penceresinde aç. Bu kısayol tuşu değiştirilebilir

Reklam

0
Insert

Yeni bir not oluştur

0
veya Ctrl + N
0
F1

Yardımı göster

0
Esc

Bir etiket veya metin arama filtresi ayarlanmışsa, tüm notları görüntülemek için mevcut filtreyi temizle; aksi takdirde CintaNotes'i küçült

0
Ctrl + Tab

Görünümü sonraki bölüme geçir

0
Ctrl + ↑  Shift + Tab

Görünümü önceki bölüme geçir

0
Ctrl +   

(yalnızca sectionbar.keys.ctrlleftright.enabled = 1 olduğunda) Görünümü sonraki / önceki bölüme geçir

0
Ctrl + 0 - 9

Görünümü #1 ... #10 numaralı bölüme getir

0
Ctrl + ↑  Shift + 0 - 9

Seçime #1 ... #10 bölüm ekleyin veya kaldır

0
Ctrl + ↑  Shift + Space

Seçili olmayan tüm bölümleri, Bölüm çubuğundaki geçerli seçime ekle. Tüm bölümler önceden seçiliyse, seçimi bir bölüme (en son seçilen kişi) geri sıfırla

0
Ctrl + I

Geçerli not defteri bölümünün "gelen kutusu" durumunu aç / kapat (gelen kutusu bölümü, kırpılan tüm notları toplar)

0
Ctrl + ↑  Shift + Insert

Yeni not defteri bölümü oluştur

0
Ctrl + ↑  Shift + Del

Seçili defter bölümlerini sil

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt +   

Seçili bölümü sola veya sağa taşı

0
Alt + ↑  Shift + D

Not listesini Oluşturma Zamanına göre sırala

0
Alt + ↑  Shift + M

Not listesini Değişiklik Zamanına göre sırala

0
Alt + ↑  Shift + T

Not listesini Başlığa göre sırala

0
Alt + ↑  Shift + S

Not listesini not boyutuna göre sırala

0
Alt + ↑  Shift + U

Manuel sıralama düzenini kullan

0
Ctrl + U

Etiketsiz notları göster

0
Esc

Varsayılan olarak: Metin arama filtresi etkinse, metin arama kutusunu temizler. Aksi takdirde, etiket filtresi etkinse, etiket filtresini temizler. Aksi takdirde, Seçenekler / Pencere / ESC ile küçült seçeneği işaretliyse, pencereyi küçültür. (Lütfen bu davranışın şu cintanotes.settings parametreleri kullanılarak ayarlanabileceğini unutmayın: filters.reset.onescape.enabled, filters.reset.onescape.multistep, app.mainframe.minimizeonescape.immediate.

0
↑  Shift + Esc

Pencereyi simge durumuna küçült (metni ve etiketi korur)

0
F12

Simplenote senkronizasyon işlemini başlat / iptal et

0
  

İmleci, imlecin altındaki notu seçerek taşı

0
veya Page Up / Down
0
veya Home
0
veya End
0
  

Odaktaki notun metnini satır içinde kaydır. Ctrl ile basıldığında sayfa kaydırılır, Ctrl olmadan satır kaydırır

0
veya ↑  Shift +   
0
Ctrl +   

Seçimi etkilemeden imleci hareket ettir

0
veya Ctrl + Page Up
0
veya Ctrl + Page Down
0
veya Ctrl + Home
0
veya Ctrl + End
0
↑  Shift +   

Seçimi genişleterek imleci hareket ettir

0
veya Shift + Page Up
0
veya Shift + Page Down
0
veya ↑  Shift + Home
0
veya ↑  Shift + End
0
veya ↑  Shift +
0
Ctrl + Space

Geçerli notta seçimi aç / kapat

0
veya Ctrl +
0
Ctrl + A

Listede görünen tüm notları seç

0
A - Z

Geçerli arama filtresi ayarlarını kullanarak alt dizi araması başlat

0
Ctrl + F

Odağı arama kutusuna taşı

0
⤶ Enter

Mevcut notu düzenlemek için bir pencere aç

0
veya F2
0
veya
0
↑  Shift + ⤶ Enter

Mevcut notu düzenlemek için bir pencere aç ve ana pencereyi gizle

0
Alt + ⤶ Enter

Odaktaki notun özellikler penceresini aç

0
Del

Seçilen notları sil

0
Ctrl + X

Seçili notları panoya kes

0
Ctrl + C

Seçilen notların metnini panoya kopyala

0
Ctrl + ↑  Shift + C

Seçili notları panoya metin olarak kopyala. Notlar, notun oluşturulma süresini, unvanını, metnini ve bağlantısını içeren bir formatta kopyalanır

Reklam

0
Alt + ↑  Shift + C

Seçili notlara olan bağlantıları panoya kopyala

0
Ctrl + V

Pano içeriğini yeni bir not olarak yapıştır. Pano içeriği CintaNotes'tan gelmiyorsa, oluşturma süresi geçerli saatten alınacak ve ilk metin satırının bir kopyası not başlığı olarak kullanılacaktır

0
Ctrl + M

İki veya daha fazla seçili notu birleştir. İkinci ve sonraki notların metni seçilen ilk notun metnine eklenir, ardından eklenen notlar artık gerekmediklerinden kaldırılır. Yalnızca iki veya daha fazla not seçildiğinde etkindir

0
F3

Metin araması etkinse, geçerli notun önizlemesinde sonraki aramaya odaklan

0
↑  Shift + F3

Metin araması etkinse, geçerli notun önizlemesinde önceki aramaya odaklan

0
F7

Odaktaki notun bir bağlantısı varsa, bu bağlantıyı varsayılan web tarayıcısını kullanarak aç

0
veya Alt +
0
Alt +   

Seçili notları yukarı ve aşağı hareket ettir

0
veya Alt + Home
0
veya Alt + End
0
Backspace

Filtre geçmişinde geri git

0
veya Alt +
0
↑  Shift + Backspace

Filtre geçmişinde ileri git

0
veya Alt +
0
Ctrl + ↑  Shift + Backspace

Filtre geçmişini görüntüle

0
Ctrl + Backspace

Benzer şekilde etiketlenmiş notları görüntüle. Bu komut, odaktaki notun etiketleriyle eşleşmesi için Etiket Kenar Çubuğundaki etiket seçimini değiştirir

0
Ctrl + ⤶ Enter

Seçilen notların metnini önceden etkin olan uygulamaya yapıştır (Sadece PRO Lisansı ile)

0
veya
0
Ctrl + ↑  Shift + ⤶ Enter

Seçilen notların ’Başlık, Metin ve Bağlantı’sını daha önce etkin olan uygulamaya yapıştır (Sadece PRO Lisansı ile)

0
Space

Sonraki nota odaklan

0
Space +

Tüm gezinme tuşlarını not listesi yerine notun önizlenen metnine uygula. Örneğin. Space tuşunu basılı tutup Aşağı tuşuna basmak, metni bir satır kaydırır

0
veya Space + Page Up / Down
0
veya Space + Home
0
veya Space + End
0
+

Kaydırma notunun metnini satır içi kaydır

0
veya Space +
0

Odağı notlar listesine taşı

0
Ctrl +   

Açmadan arama modu menüsünde gezin

0
veya Ctrl + Page Up / Down
0
Alt +

Arama modu menüsünü aç

0
Ctrl + Home

Notlar listesine odaklan ve imleci başlangıca / sona taşı

0
veya Ctrl + End
0
⤶ Enter

Etkin arama terimine sahip etiketleri ara ve varsa, Kenar Etiketinde bu etiketleri çıkart ve seç. Varsa, değiştirici tuşu, var olan etiket seçimine hangi işlemin uygulanması gerektiğini belirler: Ctrl = Kesişim (AND), Alt = Reddet (NOT), Shift = Birleştir (OR). Arama terimi boşsa, “Etiketsiz” kabul edilir

0
veya Ctrl + ⤶ Enter
0
veya Alt + ⤶ Enter
0
veya ↑  Shift + ⤶ Enter
0
Ctrl +

Odağı Etiketler alanına taşıyın

0
Alt + Home

Odağı Metin alanına getir ve imleci metnin en başına yerleştir

0
Alt + End

Odağı Metin alanına getir ve imleci metnin en sonuna yerleştir

0
F3

Seçili olan metnin sonraki örneğini bul ve seç (varsa)

0
↑  Shift + F3

Seçili olan metnin önceki örneğini bul ve seç (varsa)

0
F7

Düzenlenen notun bir bağlantısı varsa, bu bağlantıyı varsayılan web tarayıcısını kullanarak aç

0
Ctrl + ⤶ Enter

Notu kaydet ve düzenleyici penceresini kapat

0
Ctrl + Del

Düzenlenmiş notu Geri Dönüşüm Kutusu'na taşı ve düzenleyici penceresini kapat

0
Alt + ⤶ Enter

Düzenlenmiş notun not özellikleri penceresini aç

0
Ctrl + S

Notu, düzenleyici penceresini kapatmadan kaydet

0
Ctrl + ↑  Shift + S

Notu değiştirilme zamanını güncellemeden kaydet

0
Alt + C

Düzenleyici penceresini notu kaydetmeden kapat (İptal düğmesine basmakla aynıdır)

0
Ctrl + B

Seçili olan metinde çeşitli biçimlendirmeler arasında geçiş yap

0
veya Ctrl + I
0
veya Ctrl + U
0
veya Ctrl + K
0
veya Ctrl + H
0
veya Ctrl + M
0
Ctrl + L

Seçimi, liste yok, madde imli liste ve numaralı liste stilleri arasında değiştir

0
Ctrl + D

Seçili olan metni herhangi bir biçimlendirme için temizle

0
Alt + ↑  Shift + N

Seçili olan metne not bağlantısı ekle. Seçim boşsa bağlantılı notun başlığını ekler

0
Alt + ↑  Shift + F

Diskteki bir dosyaya bağlantı ekle

0
Alt + ↑  Shift + U

Bir URL'ye bağlantı ekle

0
Alt + ↑  Shift + D

Seçili metinden not bağlantılarını sil

0
Alt + ↑  Shift + V

Panodaki not bağlantılarını yapıştır

0
Ctrl + Z

Son yazma işlemlerini geri al

0
Ctrl + Y

Son yazma işlemlerini yinele

0
F5

(Odak Başlık, Metin veya Açıklamalar alanındayken) Geçerli zaman damgasını sistem Kontrol Panelinde tanımlanan biçimde ekle

0
↑  Shift + ⤶ Enter

Geçerli liste öğesine satır sonu ekle

0
Ctrl + Tab

Bir SEKME karakteri ekle. İmleç paragrafın başındaysa veya seçim birden fazla paragrafa yayılıyorsa, seçilen paragrafların girintisini artır

0
↑  Shift + Ctrl + Tab

Seçili paragrafların girintisini azalt

0
Alt + ↑  Shift +

Geçerli paragrafı (veya seçim boş değilse, seçilen paragrafları) sola hizala

0
Alt + ↑  Shift +

Geçerli paragrafı (veya seçim boş değilse, seçilen paragrafları) merkeze hizala

0
Alt + ↑  Shift +

Geçerli paragrafı (veya seçim boş değilse, seçilen paragrafları) aşağı

0
Ctrl + Space

Metin kutusuna girilenler hariç, mevcut tüm etiketlerin listesini görüntüle

0

Seçili notlara hızlı bir şekilde bir etiket ekle / çıkar

0
Ctrl +

Etiketi seçili etiketlerle kesiştir (AND işlemi)

0
↑  Shift +

Seçili olan etiketlere bir alternatif ekle (OR işlemi)

0
Alt +

Bir etiketin üzerini çiz ve böylece bu etiketle birlikte notları görünümden hariç tut (NOT işlemi)

0
Ctrl + Alt +

Tıklanan etiket dışındaki tüm etiketlerin üzerini çiz (yalnızca bu etiketi içeren ve başka etiketleri olmayan notları görüntülemek için)

0
↑  Shift + Alt +

Bu üst etikete sahip olan ancak alt etiketlerden hiçbirine sahip olmayan notları görüntülemek için bir üst etiketin tüm alt öğelerinin üzerini çiz (üst ve alt etiketler hakkında daha fazla bilgi için Etiket Hiyerarşisi bölümüne bakın)

0
Ctrl + R

“Sadece İlgili” etiket filtre modunu aç / kapat

0

(Yukarı / Aşağı kaydırma düğmelerine) Etiket listesinin başına / sonuna doğru hızlıca kaydır


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: CintaNotes 3.13 CintaNotes 3.13 (Verimlilik)

CintaNotes, Windows için bir not tutma programı. Bir kısayol tuşu ile herhangi bir uygulamadan metin kırpabilen program, etiketlere, metne, bağlantılara ve tarihe göre arama yapmayı sağlayan bir arama özelliği sunuyor.

Web sayfası: http://cintanotes.com

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 80%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 136

Platform algılandı: Windows veya Linux

Benzer programlarKullanıcı işlemleri

CintaNotes 3.13 içeriğini favorilerize ekleyin

Reklam


En sevdiğiniz CintaNotes 3.13 kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!