ConEmu (190623 alpha) klavye kısayolları

ConEmu (190623 alpha)

Zeynel Abidin Öztürk -
17 ay önce
- Kısayollar

Bunlar, ek açıklamaları içermeyen ConEmu kısayollarıdır. Daha fazla bilgi için bu makalenin altındaki kaynak bağlantısına bakın.

Win + Alt + A

ConEmu Hakkında iletişim kutusunu görüntüle. Komut satırı anahtarları hakkında yararlı bilgileri de burada bulabilirsiniz

Win + Alt + P

ConEmu Ayarları iletişim kutusunu görüntüle

Win + Alt + Space

Açılır ConEmu sistem menüsünü göster

Ctrl + Win + Alt + Space

Gerçek konsol penceresini göster veya gizle. Bazı sistemlerde (Vista, yani), Space'e iki kez basmanız gerekebilir

Ctrl + Win + ⤶ Enter

ConEmu penceresini büyüt ve pencere başlığını gizle (tam ekran modu)

Ctrl + ⭾ Tab,

Sekmeler arasında geçiş yap. Gecikmeli değiştirme modunda (sekme çubuğu görünür olmalıdır) Ctrl bırakılana kadar pencere gerçekten değiştirilmez. Gecikmeli sekme geçişi en son modda başlatıldığında, sekmeleri doğrudan seçmek için Sol ve Sağ tuşlarını kullanabilirsiniz. Not, sekmeler ConEmu penceresinde görünmelidir

veya Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab
Ctrl + ⭾ Tab sonra Ctrl + ←  →

Soldaki / sağdaki sekmeye geçiş yap

veya Ctrl + ⭾ Tab sonra Ctrl + ↑  ↓
Win + ←  →

"Win + ok tuşları - Pencereyi yeniden boyutlandır" ayarı etkin iken ConEmu penceresini yeniden boyutlandırır

veya Win + ↑  ↓
Win + 0 - 9

Konsolları sayılara göre etkinleştirin (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0)

Multiconsole
Win + W

Yeni bir konsol sekmesi oluştur

Win + ↑   Shift + W

Onay oluştur' ayarından bağımsız olarak onay iletişim kutusuyla yeni konsol sekmesi oluştur

Win + ~

Geçerli konsolu yeniden başlat. Mevcut konsolda çalışan tüm uygulamalar sonlandırılır

Win + Q,

Sonraki / önceki konsol sekmesini etkinleştir

veya Win + ↑   Shift + Q
Win + Del

Geçerli konsolu sonlandır. Bu kısayol tuşu varsayılan olarak devre dışıdır. ConEmu Ayarlarında etkinleştirebilirsiniz

Win + A

Alternatif konsol tamponunu göster (son komut çıktısı). Bu, konsol için bir çeşit "Duraklat" komutudur

Win + S

Sekmenin kopyasını, kök işlemin şu anki durumuyla oluştur

Ctrl + ~

ConEmu penceresini simge durumuna küçült veya geri getitr. Bu global bir kısayol tuşudur, odak ConEmu'da değilken de çalışır

Win + X

Cmd.exe veya seçilen bazı görevlerle yeni konsol sekmesi oluşturun

Ctrl + ↑  ↓

Tampon kaydırma

veya Ctrl + Page Up / Down
Ctrl + Alt

ConEmu penceresini fare ile istemci alanına göre sürükleyin

Win + Alt + ←  →

Aktif sekmeyi sola / sağa taşı

+ R

Geçerli sekmeyi yeniden adlandır. Mevcut ConEmu sürümünde Far Manager editörleri / izleyicileri yeniden adlandırılamaz

+ F

Konsolda metin ara

Ctrl + ~

Küçült / Geri getir (Quake tarzı kısayol tuşu)

Ctrl + Win + Alt + ⤶ Enter

Mümkünse, TEXT tam ekran moduna gir. Değilse - standart tam ekran ve her zaman üstte

Win + Z

Odağı ConEmu ve alt GUI uygulaması arasında değiştir (örneğin, PuTTY veya Notepad)

Win + W

Yeni konsol veya yeni pencere oluştur ("ConEmu penceresinde birden fazla konsol" seçeneğini işaretleyin)

Win + ↑   Shift + W

Yeni konsol oluştur ("onay oluştur"dan sonra)

Win + X

Yeni bir 'cmd.exe' konsolu oluştur

Win + N

Yeni konsol oluştur açılır menüsünü göster

Win + ↑   Shift + G

Mevcut konsol veya GUI uygulamasını ekle

Ctrl + ↑   Shift + O

Böl: Etkin 'kabuğun' kopyasını oluştur, aşağı doğru böl

Ctrl + ↑   Shift + E

Böl: Etkin 'kabuğun' kopyasını oluştur, sağa doğru böl

+ ⤶ Enter

Böl: Etkin bölmeyi büyüt / geri yükle

+ ↑   Shift +

Böl: Ayırıcıyı yukarı doğru hareket ettir

+ ↑   Shift +

Böl: Ayırıcıyı aşağı doğru hareket ettir

+ ↑   Shift +

Böl: Ayırıcıyı sola doğru hareket ettir

+ ↑   Shift +

Böl: Ayırıcıyı sağa doğru hareket ettir

+ ⭾ Tab

Böl: Odağı sonraki görünür bölmeye yerleştir

+ ↑   Shift + ⭾ Tab

Böl: Odağı önceki görünür bölmeye yerleştir

+

Böl: Odağı en yakın üst bölmeye yerleştir

+

Böl: Odağı en yakın alt bölmeye yerleştir

+

Böl: Odağı en yakın sol bölmeye yerleştir

+

Böl: Odağı en yakın sağ bölmeye yerleştir

+ Alt + X

Böl: En yakın bölmeyle takas

+ Alt +

Böl: Bölmeyi en yakın yukarıdakiyle takas et

+ Alt +

Böl: Bölmeyi en yakın aşağıdakiyle takas et

+ Alt +

Böl: Bölmeyi en yakın soldakiyle takas et

+ Alt +

Böl: Bölmeyi en yakın sağdakiyle takas et

Win + ↑   Shift + Q

Sonraki konsolu değiştir

Win + A

Alternatif konsol arabelleğini göster (son komut çıktısı)

Pause

Geçerli konsolu duraklat

+ G

Görünür bölmeler için grup klavyesi girişi

+ ↑   Shift + G

Tüm konsollar için grup klavyesi girişi

+ Alt + G

Grup klavyesi girişine etkin konsolu ekle

Win + Del

Etkin konsolu kapat

Win + Alt + Del

Geçerli sekmeyi kapat

Win + Ctrl + Del

Geçerli grubun tüm bölmelerini kapat

Ctrl + Alt + Break

Geçerli konsoldaki aktif işlemi sonlandır (öldür)

Win + Alt + Break

Geçerli konsoldaki kabuk işlemleri hariç tümünü sonlandır (öldür)

Win + S

Sekmenin kopyasını, kök işlemin şu anki durumuyla birlikte oluştur

Win + F4

Tüm sekmeleri kapat ("Çapraz" tıklama ile aynı)

+ R

Etkin sekmeyi yeniden adlandır

Win + Alt +

Etkin sekmeyi sola taşı

Win + Alt +

Etkin sekmeyi sağa taşı

Ctrl + C

Kopyala: Geçerli seçimi düz metin olarak

Ctrl + ↑   Shift + C

Kopyala: Geçerli seçimi HTML biçimlendirilmiş olarak

+ L

Vurgulama: "Fare imleci altındaki satırı vurgula"ya geç

+ X

Vurgulama: "Fare imleci altındaki satırı ve sütunu vurgula"ya geç

+ F12

Açılan sekmeler listesini göster (Far'da da çalışır)

↑   Shift + Insert

Pano içeriğini yapıştır (Far'da yok sayılır)

Ctrl + V

Pano içeriğinin ilk satırını yapıştır, cygwin’in uygulamaları için yolları otomatik dönüştür (Far'da yok sayılır)

Ctrl + ⬅ Backspace

İmlecin soluna doğru sözcük sil (Far'da yok sayılır)

+ F

Etkin konsolda metin bul

Win + H

Aktif pencerenin ekran görüntüsünü al

Win + ↑   Shift + H

Tüm masaüstünün ekran görüntüsünü al

+ S

Durum çubuğunu göster

+ T

Sekme çubuğunu göster

+ C

Pencere başlığını göster

+ Space

Sekme bağlam menüsünü göster

veya ↑   Shift +
Alt + F9

Büyüt / Geri getir

Win + ↑   Shift +

ConEmu penceresini monitörün sol / sağ kenarlarına yasla (genişliği en büyük hale getir)

Win + ↑   Shift +

ConEmu penceresini monitörün üst / alt kenarlarına yasla (yüksekliği en büyük hale getir)

Win +

ConEmu penceresini monitörün sol kenarına yasla

Win +

ConEmu penceresini monitörün sağ kenarına yasla

Win + ↑   Shift +

ConEmu penceresini önceki monitöre taşı

Win + ↑   Shift +

ConEmu penceresini sonraki monitöre taşı

Alt + ⤶ Enter

Tam ekran

Alt + Space

ConEmu Sistem menüsünü göster

veya Ctrl +
Win + ↑   Shift + D

Etkin işlemde hata ayıkla

Ctrl +

Tamponu bir satır yukarı kaydır

Ctrl +

Tamponu bir satır aşağı kaydır

Ctrl + Page Up

Tamponu bir sayfa yukarı kaydır

Ctrl + Page Down

Tamponu bir sayfa aşağı kaydır

+ Page Up

Tamponu yarım sayfa yukarı kaydır

+ Page Down

Tamponu yarım sayfa aşağı kaydır

+ Home

Tamponu en yukarıya kaydır

+ End

Tamponu en aşağı kaydır

+ ⬅ Backspace

Tamponu imleç konumuna kaydır

Ctrl +

Ana yazı tipini büyüt

Ctrl +

Ana yazı tipini küçült

Ctrl +

Ana fontu orijinal boyutuna getir

Ctrl + ↑   Shift + F

Dosya yol adını seç ve yapıştır

Ctrl + ↑   Shift + D

Klasör yolunu seç ve yapıştır

+ Insert

Panodaki yolu Unix formatında yapıştır

Sağ Alt

Blok seçimi değiştiricisi

↑   Sağ Shift

Metin seçimi değiştiricisi

Sağ Ctrl

Vurgulama: Köprüler ve derleyici hataları (FarGotoEditor değiştiricisi)

Sağ Ctrl

Far panellerinden sağ fare tuşuyla sürükleyin (RDrag değiştiricisi)

Ctrl + Alt +

İstemci alanını sürükleyerek ConEmu penceresini taşı

Win + Alt + A

Hakkında' iletişim kutusunu göster

Win + Alt + P

Ayarlar iletişim kutusu

Win + Alt + K

Kısayol Tuşları seçeneklerini ayarla

Win + Alt + T

‘Görevleri’ ayarla

Win + Alt + H

Tarayıcıda çevrimiçi yardımı / wiki'yi aç

Win + Alt + Space

ConEmu menüsünü göster

Ctrl + Win + Alt + Space

Gerçek konsolu göster

Win + Ctrl + ⤶ Enter

Tam ekran

Ctrl + ⭾ Tab

Sonraki sekme (devre dışı bırakılabilir)

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki sekme (devre dışı bırakılabilir)

Ctrl +

Soldaki sekmeye geç (Ctrl-Tab tuşlarına basıldığında ve Ctrl - basılı tutulduğunda)

veya Ctrl +
Ctrl +

Sağdaki sekmeye geç (Ctrl-Tab tuşlarına basıldığında ve Ctrl - basılı tutulduğunda)

veya Ctrl +
Esc

Açık konsol kalmadığında ConEmu'yu Esc ile simge durumuna küçültün (bkz. 'Son konsolu kapatırken ConEmu'yu kapatma' seçeneği)

↑   Shift +

Metin seçimini başlat

veya ↑   Shift +
veya ↑   Shift + Home
veya ↑   Shift + End
↑   Shift +

Blok seçimini başlat

veya ↑   Shift +
Kaynak: ConEmu 

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: ConEmu (190623 alpha) ConEmu (190623 alpha) (Sistem araçları)

ConEmu, Windows için sekmeli bir konsol emülatörüdür. Birden fazla konsolu ve basit grafik arayüzlerini bir pencerede çalıştırabilir.

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayollara basma kolaylığı: 56%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 138

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.