ConEmu (190623 alpha) klavye kısayolları

ConEmu (190623 alpha)  

Zeynel Abidin Öztürk -
3 yıl önce
- Kısayollar

Bunlar, ek açıklamaları içermeyen ConEmu kısayollarıdır. Daha fazla bilgi için bu makalenin altındaki kaynak bağlantısına bakın.

0
Win + Alt + A

ConEmu Hakkında iletişim kutusunu görüntüle. Komut satırı anahtarları hakkında yararlı bilgileri de burada bulabilirsiniz

0
Win + Alt + P

ConEmu Ayarları iletişim kutusunu görüntüle

0
Win + Alt + Space

Açılır ConEmu sistem menüsünü göster

0
Ctrl + Win + Alt + Space

Gerçek konsol penceresini göster veya gizle. Bazı sistemlerde (Vista, yani), Space'e iki kez basmanız gerekebilir

0
Ctrl + Win + ⤶ Enter

ConEmu penceresini büyüt ve pencere başlığını gizle (tam ekran modu)

0
Ctrl + Tab,

Sekmeler arasında geçiş yap. Gecikmeli değiştirme modunda (sekme çubuğu görünür olmalıdır) Ctrl bırakılana kadar pencere gerçekten değiştirilmez. Gecikmeli sekme geçişi en son modda başlatıldığında, sekmeleri doğrudan seçmek için Sol ve Sağ tuşlarını kullanabilirsiniz. Not, sekmeler ConEmu penceresinde görünmelidir

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Tab
0
Ctrl + Tab sonra Ctrl + ←  →

Soldaki / sağdaki sekmeye geçiş yap

0
veya Ctrl + Tab sonra Ctrl + ↑  ↓
0
Win + ←  →

"Win + ok tuşları - Pencereyi yeniden boyutlandır" ayarı etkin iken ConEmu penceresini yeniden boyutlandırır

0
veya Win + ↑  ↓
0
Win + 0 - 9

Konsolları sayılara göre etkinleştirin (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0)

Multiconsole
0
Win + W

Yeni bir konsol sekmesi oluştur

0
Win + ↑   Shift + W

Onay oluştur' ayarından bağımsız olarak onay iletişim kutusuyla yeni konsol sekmesi oluştur

0
Win + ~

Geçerli konsolu yeniden başlat. Mevcut konsolda çalışan tüm uygulamalar sonlandırılır

0
Win + Q,

Sonraki / önceki konsol sekmesini etkinleştir

0
veya Win + ↑   Shift + Q
0
Win + Del

Geçerli konsolu sonlandır. Bu kısayol tuşu varsayılan olarak devre dışıdır. ConEmu Ayarlarında etkinleştirebilirsiniz

0
Win + A

Alternatif konsol tamponunu göster (son komut çıktısı). Bu, konsol için bir çeşit "Duraklat" komutudur

0
Win + S

Sekmenin kopyasını, kök işlemin şu anki durumuyla oluştur

0
Ctrl + ~

ConEmu penceresini simge durumuna küçült veya geri getitr. Bu global bir kısayol tuşudur, odak ConEmu'da değilken de çalışır

0
Win + X

Cmd.exe veya seçilen bazı görevlerle yeni konsol sekmesi oluşturun

0
Ctrl + ↑  ↓

Tampon kaydırma

0
veya Ctrl + Page Up / Down
0
Ctrl + Alt

ConEmu penceresini fare ile istemci alanına göre sürükleyin

0
Win + Alt + ←  →

Aktif sekmeyi sola / sağa taşı

0
+ R

Geçerli sekmeyi yeniden adlandır. Mevcut ConEmu sürümünde Far Manager editörleri / izleyicileri yeniden adlandırılamaz

0
+ F

Konsolda metin ara

0
Ctrl + ~

Küçült / Geri getir (Quake tarzı kısayol tuşu)

0
Ctrl + Win + Alt + ⤶ Enter

Mümkünse, TEXT tam ekran moduna gir. Değilse - standart tam ekran ve her zaman üstte

0
Win + Z

Odağı ConEmu ve alt GUI uygulaması arasında değiştir (örneğin, PuTTY veya Notepad)

0
Win + W

Yeni konsol veya yeni pencere oluştur ("ConEmu penceresinde birden fazla konsol" seçeneğini işaretleyin)

0
Win + ↑   Shift + W

Yeni konsol oluştur ("onay oluştur"dan sonra)

0
Win + X

Yeni bir 'cmd.exe' konsolu oluştur

0
Win + N

Yeni konsol oluştur açılır menüsünü göster

0
Win + ↑   Shift + G

Mevcut konsol veya GUI uygulamasını ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + O

Böl: Etkin 'kabuğun' kopyasını oluştur, aşağı doğru böl

0
Ctrl + ↑   Shift + E

Böl: Etkin 'kabuğun' kopyasını oluştur, sağa doğru böl

0
+ ⤶ Enter

Böl: Etkin bölmeyi büyüt / geri yükle

0
+ ↑   Shift +

Böl: Ayırıcıyı yukarı doğru hareket ettir

0
+ ↑   Shift +

Böl: Ayırıcıyı aşağı doğru hareket ettir

0
+ ↑   Shift +

Böl: Ayırıcıyı sola doğru hareket ettir

0
+ ↑   Shift +

Böl: Ayırıcıyı sağa doğru hareket ettir

0
+ Tab

Böl: Odağı sonraki görünür bölmeye yerleştir

0
+ ↑   Shift + Tab

Böl: Odağı önceki görünür bölmeye yerleştir

0
+

Böl: Odağı en yakın üst bölmeye yerleştir

0
+

Böl: Odağı en yakın alt bölmeye yerleştir

0
+

Böl: Odağı en yakın sol bölmeye yerleştir

0
+

Böl: Odağı en yakın sağ bölmeye yerleştir

0
+ Alt + X

Böl: En yakın bölmeyle takas

0
+ Alt +

Böl: Bölmeyi en yakın yukarıdakiyle takas et

0
+ Alt +

Böl: Bölmeyi en yakın aşağıdakiyle takas et

0
+ Alt +

Böl: Bölmeyi en yakın soldakiyle takas et

0
+ Alt +

Böl: Bölmeyi en yakın sağdakiyle takas et

0
Win + ↑   Shift + Q

Sonraki konsolu değiştir

0
Win + A

Alternatif konsol arabelleğini göster (son komut çıktısı)

0
Pause

Geçerli konsolu duraklat

0
+ G

Görünür bölmeler için grup klavyesi girişi

0
+ ↑   Shift + G

Tüm konsollar için grup klavyesi girişi

0
+ Alt + G

Grup klavyesi girişine etkin konsolu ekle

0
Win + Del

Etkin konsolu kapat

0
Win + Alt + Del

Geçerli sekmeyi kapat

0
Win + Ctrl + Del

Geçerli grubun tüm bölmelerini kapat

0
Ctrl + Alt + Break

Geçerli konsoldaki aktif işlemi sonlandır (öldür)

0
Win + Alt + Break

Geçerli konsoldaki kabuk işlemleri hariç tümünü sonlandır (öldür)

0
Win + S

Sekmenin kopyasını, kök işlemin şu anki durumuyla birlikte oluştur

0
Win + F4

Tüm sekmeleri kapat ("Çapraz" tıklama ile aynı)

0
+ R

Etkin sekmeyi yeniden adlandır

0
Win + Alt +

Etkin sekmeyi sola taşı

0
Win + Alt +

Etkin sekmeyi sağa taşı

0
Ctrl + C

Kopyala: Geçerli seçimi düz metin olarak

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Kopyala: Geçerli seçimi HTML biçimlendirilmiş olarak

0
+ L

Vurgulama: "Fare imleci altındaki satırı vurgula"ya geç

0
+ X

Vurgulama: "Fare imleci altındaki satırı ve sütunu vurgula"ya geç

0
+ F12

Açılan sekmeler listesini göster (Far'da da çalışır)

0
↑   Shift + Insert

Pano içeriğini yapıştır (Far'da yok sayılır)

0
Ctrl + V

Pano içeriğinin ilk satırını yapıştır, cygwin’in uygulamaları için yolları otomatik dönüştür (Far'da yok sayılır)

0
Ctrl + Backspace

İmlecin soluna doğru sözcük sil (Far'da yok sayılır)

0
+ F

Etkin konsolda metin bul

0
Win + H

Aktif pencerenin ekran görüntüsünü al

0
Win + ↑   Shift + H

Tüm masaüstünün ekran görüntüsünü al

0
+ S

Durum çubuğunu göster

0
+ T

Sekme çubuğunu göster

0
+ C

Pencere başlığını göster

0
+ Space

Sekme bağlam menüsünü göster

0
veya ↑   Shift +
0
Alt + F9

Büyüt / Geri getir

0
Win + ↑   Shift +

ConEmu penceresini monitörün sol / sağ kenarlarına yasla (genişliği en büyük hale getir)

0
Win + ↑   Shift +

ConEmu penceresini monitörün üst / alt kenarlarına yasla (yüksekliği en büyük hale getir)

0
Win +

ConEmu penceresini monitörün sol kenarına yasla

0
Win +

ConEmu penceresini monitörün sağ kenarına yasla

0
Win + ↑   Shift +

ConEmu penceresini önceki monitöre taşı

0
Win + ↑   Shift +

ConEmu penceresini sonraki monitöre taşı

0
Alt + ⤶ Enter

Tam ekran

0
Alt + Space

ConEmu Sistem menüsünü göster

0
veya Ctrl +
0
Win + ↑   Shift + D

Etkin işlemde hata ayıkla

0
Ctrl +

Tamponu bir satır yukarı kaydır

0
Ctrl +

Tamponu bir satır aşağı kaydır

0
Ctrl + Page Up

Tamponu bir sayfa yukarı kaydır

0
Ctrl + Page Down

Tamponu bir sayfa aşağı kaydır

0
+ Page Up

Tamponu yarım sayfa yukarı kaydır

0
+ Page Down

Tamponu yarım sayfa aşağı kaydır

0
+ Home

Tamponu en yukarıya kaydır

0
+ End

Tamponu en aşağı kaydır

0
+ Backspace

Tamponu imleç konumuna kaydır

0
Ctrl +

Ana yazı tipini büyüt

0
Ctrl +

Ana yazı tipini küçült

0
Ctrl +

Ana fontu orijinal boyutuna getir

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Dosya yol adını seç ve yapıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Klasör yolunu seç ve yapıştır

0
+ Insert

Panodaki yolu Unix formatında yapıştır

0
Sağ Alt

Blok seçimi değiştiricisi

0
↑   Sağ Shift

Metin seçimi değiştiricisi

0
Sağ Ctrl

Vurgulama: Köprüler ve derleyici hataları (FarGotoEditor değiştiricisi)

0
Sağ Ctrl

Far panellerinden sağ fare tuşuyla sürükleyin (RDrag değiştiricisi)

0
Ctrl + Alt +

İstemci alanını sürükleyerek ConEmu penceresini taşı

0
Win + Alt + A

Hakkında' iletişim kutusunu göster

0
Win + Alt + P

Ayarlar iletişim kutusu

0
Win + Alt + K

Kısayol Tuşları seçeneklerini ayarla

0
Win + Alt + T

‘Görevleri’ ayarla

0
Win + Alt + H

Tarayıcıda çevrimiçi yardımı / wiki'yi aç

0
Win + Alt + Space

ConEmu menüsünü göster

0
Ctrl + Win + Alt + Space

Gerçek konsolu göster

0
Win + Ctrl + ⤶ Enter

Tam ekran

0
Ctrl + Tab

Sonraki sekme (devre dışı bırakılabilir)

0
Ctrl + ↑   Shift + Tab

Önceki sekme (devre dışı bırakılabilir)

0
Ctrl +

Soldaki sekmeye geç (Ctrl-Tab tuşlarına basıldığında ve Ctrl - basılı tutulduğunda)

0
veya Ctrl +
0
Ctrl +

Sağdaki sekmeye geç (Ctrl-Tab tuşlarına basıldığında ve Ctrl - basılı tutulduğunda)

0
veya Ctrl +
0
Esc

Açık konsol kalmadığında ConEmu'yu Esc ile simge durumuna küçültün (bkz. 'Son konsolu kapatırken ConEmu'yu kapatma' seçeneği)

0
↑   Shift +

Metin seçimini başlat

0
veya ↑   Shift +
0
veya ↑   Shift + Home
0
veya ↑   Shift + End
0
↑   Shift +

Blok seçimini başlat

0
veya ↑   Shift +
Kaynak: ConEmu 

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: ConEmu (190623 alpha) ConEmu (190623 alpha) (Sistem araçları)

ConEmu, Windows için sekmeli bir konsol emülatörüdür. Birden fazla konsolu ve basit grafik arayüzlerini bir pencerede çalıştırabilir.

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 56%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 138

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.