Nuke klavye kısayolları

Nuke  

Zeynel Öztürk -
5 yıl önce
- Kısayollar

Not: Mac'te Ctrl yerine Cmd tuşuna basın.

2
Backspace

Seçilen klipleri veya klasörleri sil

0
veya Del
1
+

Sanal kaydırıcı (sayı alanları)

1
Space

(kısa basın) Odaklanan paneli tam pencereye genişlet

0
Space

(uzun basın) Sağ tıklama menüsünü aç

0
Alt + S

Uygulamayı veya yüzer pencereyi tam ekran yap

0
Ctrl + A

Tümünü seç

0
Ctrl + C

Seçilen öğeleri kopyala

1
Ctrl + D

Seçilen öğelerin kopyasını oluştur

0
Ctrl + F1

F6 'a: Mevcut pencere düzenini kaydet.

1
Ctrl +

(panel adına tıklayın) Yüzer panel

0
Ctrl + N

Çevreye bağlı olarak yeni bir proje veya komut dosyası oluştur

0
Ctrl + O

Çevreye bağlı olarak bir proje veya komut dosyası aç

0
Ctrl + Q

Uygulamadan çık

0
Ctrl + S

Çevreye bağlı olarak mevcut projeyi veya komut dosyasını kaydet

0
Ctrl + T

Mevcut bölmedeki sekmeler arasında geçiş yap. Odak, Komut Dosyası Düzenleyicisi'nin giriş bölmesinde ise, bunun işe yaramayacağını unutmayın

0
Ctrl + V

Pano içeriğini yapıştır

0
Ctrl + W

Çevreye bağlı olarak mevcut projeyi veya komut dosyasını kapat

0
Ctrl + X

Seçilen öğeleri kes

0
Ctrl + Z

Son eylemi geri al

0
↑   Shift + Esc

Mevcut sekmeyi kapat

1
↑   Shift + F1

F6 : Çalışma alanını değiştir

0
↑   Shift + S

Tercihler iletişim kutusunu aç

0
Alt + ↑   Shift + 1

6 : Çevreye bağlı olarak yeni bir proje veya komut dosyası aç

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Hiçbir şey seçme

0
Ctrl + Alt + `

Sonraki bölmeye git

0
Ctrl + ↑   Shift + [

Sonraki sekme git

0
Ctrl + ↑   Shift + ]

Önceki sekmeye git

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Çevreye bağlı olarak mevcut projeyi veya komut dosyasını kaydedin ve adı belirtin (Farklı Kaydet)

0
Ctrl + ↑   Shift + Z

Son eylemi tekrar yap

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + `

Önceki bölüme git

0
-

Uzaklaştır

-1
+

Yakınlaştır

0
A

Alfa

0
B

Mavi

0
C

Jilet seçili

0
E

Kırpma uyarısı

0
End

Sonuna git

0
F

Sığdıracak kadar yakınlaştır

0
F12

Yürütme ön belleğini temizle

0
G

Yeşil

1
H

Dolduracak kadar yakınlaştır

0
Home

Başlangıca git

-1
I

Giriş noktasını işaretle

0
J

Geriye doğru yürüt

0
K

Duraklat

0
L

İleriye doğru oynat

0

Geriye çerçeve

0
O

Çıkış noktasını işaretle

0
Page Down

Sonraki katman

0
Page Up

Önceki katman

0
Q

Yer paylaşımlarını göster

0
R

rmızı

0
⤶ Enter

A / B girişlerini değiştir

-1

İleriye çerçeve

0
V

Sürüm seçiciyi görüntüle

0
W

Temizle

0
Y

Luma

0
Alt +

Seçilen klibin sürümünü düşür

2
Alt + I

Giriş noktasını temizle

0
Alt + O

Çıkış noktasını temizle

0
Alt + ↑   Shift +

Önceki etiket

0
Alt + ↑   Shift +

Sonraki etiket

1
Alt + U

Giriş / Çıkış noktalarını temizle

0
Alt +

Seçilen klibin sürümünü artır

0
Ctrl + /

Zaman Çizelgesi Düzenleyicisi'ni göster

0
Ctrl + F

Tam ekran

0
Ctrl +

Renk seçici (tek piksel)

0
Ctrl +

Örneklenen piksellerin seçimini kaldır

0
Ctrl + S

Mevcut projeyi kaydet

0
↑   Shift + C

Oynatma kafası altındakilerin tümünü kırp

0
↑   Shift + I

Giriş noktasına git

0
↑   Shift +

Geriye atla

0
↑   Shift + O

Çıkış noktasına git

0
↑   Shift +

İleri atla

0
Ctrl + Alt +

Minimum sürümüne git

0
Ctrl + Alt +

Maksimum sürüme git

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Gerçek boyuta yakınlaştır

0
Ctrl + ↑   Shift + 2

Yarım boya yakınlaştır

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Tam kalite 1: 1

0
Ctrl + ↑   Shift +

Renk seçici (piksel bölgesi)

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Piksel boyutunu yoksay

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Mevcut projeyi kaydedin ve adı belirtin (Farklı Kaydet)

0
,

Seçili çekimleri sola sürükle

0
.

Seçili çekimleri sağa sürükle

0
1

A giriş arabelleğinde göster

0
2

B giriş arabelleğinde göster

0
Alt +
+

Sürüklenen çekimi dalgalandır ve çoğalt

0
Alt sonra
+

Sürüklenen çekimi kopyala

0
D

Seçilen çekimi / çekimleri etkinleştir veya devre dışı bırak

0

Sonraki düzenleme

0
+
sonra Alt

Çekimi sürüklerken Dalgalanma modunu etkinleştir

0
E

Kayma Klipsi ve Kaydırma Klipsi araçları arasında geçiş yap

0
Num Enter

Oynatma kafası süresini düzenle

0
F12

Oynatma önbelleğini temizle

0
F5

Tüm Comp konteynerlerini işle

0
F7

Seçili Comp konteynerlerini işle

0

Bağlı tüm parçalar dahil olmak üzere bir klip seç

0
M

Kaynak Görüntüleyicinin içeriğini mevcut çekimlerin üzerine geçerli oynatma kafası konumundaki zaman çizelgesine ekleyin.

0
N

Kaynak Görüntüleyicinin içeriğini mevcut oynatma kafası konumundaki zaman çizelgesine yerleştirin ve değişikliği gerçekleştirmek için akıştaki mevcut çekimleri dalgalandırın

0

(sayısal tuş takımında) Çekimler arasındaki seçimi değiştir

0
Q

Mevcut taşıma araçları arasında dolaş: Çoklu, Taşı / Döşeme ve Seç

0
R

Mevcut düzenleme araçları arasında dolaş: Dalgalanma, Yuvarlama ve Yeniden Deneme

0
T

Mevcut razor araçları arasındaki döngü: Razor, Razor All ve Join

0
U

Klibi işaretle

0

Önceki düzenleme

0
V

Sürüm seçiciyi görüntüle

0
W

Mevcut seçim araçları arasında dolaş

-1
↑   Shift +
+

(klibi sürükleyin) Klipleri sürüklerken geçişe yaslamayı devre dışı bırak

0
Alt + ,

Seçili çekimleri yukarı sürükle, üstünde bulunan kliplerin üzerine yaz

0
Alt + .

Seçili çekimleri aşağı sürükle, altında bulunan kliplerin üzerine yaz

0
Alt + D

Seçili iz öğeleri için meta veriyi göster

0
Alt +

Seçili çekimin sürümünü düşür

0
Alt +

Bağlı izleri göz ardı ederek bir klip seç (örneğin, yalnızca ses)

0
Alt +

Seçilen çekimin sürümünü yükselt

0
Ctrl +

(sayısal tuş takımındaki oklar) Boşluk bulunan seçili atış (lar) seçildi

0
Ctrl + A

Tüm çekimleri seç

0
Ctrl + I

Dosyaları içe aktar

0
Ctrl + ⤶ Enter

Seçili çekimi Görüntüleyicide aç

0
Ctrl + T

Seçilen iki çekim arasına bir çözünme ekle

0
↑   Shift + ,

Seçili çekimleri Görüntüleyicide seçilen artırım miktarı kadar sola sürükle

0
↑   Shift + .

Seçili çekimleri Görüntüleyicide seçilen artırım miktarı kadar sağa sürükle

0
↑   Shift + Backspace

Dalgalanma silme

0
↑   Shift + U

Seçimi işaretle

0
Alt + ↑   Shift + /

Çekimleri yeniden adlandır

0
Ctrl + Alt + A

İzde tümünü seç

0
Alt + ↑   Shift +

Min sürüme git

0
Alt + ↑   Shift +

Maks sürüme git

0
Ctrl + Alt + ⤶ Enter

Seçilen görüntüyü yeni bir Görüntüleyicide aç

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Tüm çekimlerin seçimini kaldır

0
Ctrl + ↑   Shift + E

Dışa Aktar iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + ↑   Shift + I

Klasörleri içe aktar

0
sonra ↑   Shift +

Sol tıklamalar arasındaki tüm klipleri seç

0
↑   Shift + Alt +

Seçim sırasında bağlı parçaları yoksay

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + I

EDL, XML veya AAF al

0
-

Uzaklaştır

1
,

Gain'i azalt

0
;

Önceki görünüm (çoklu görüntü)

0
.

Gain'i artır

0

Sonraki görünüm (çoklu görünüm)

0
[

Sol araç çubuğunu aç / kapat

0
]

Sağ araç çubuğunu aç / kapat

1
`

Kayan görüntüleyicileri aç / kapat

0
+ Zoom

Yakınlaştır

1
0 - 9

Görüntüleyici girişlerini ayarla

0
A

Alfa kanalını göster

0
B

Mavi kanalı göster

0
End

Son kareye git

0
F

Sığacak şekilde yakınlaştır

0
veya
0
F12

Tamponları ve oynatma önbelleğini temizle

0
G

Yeşil kanalı göster

0
H

Dolduracak kadar yakınlaştır

0
Home

İlk kareye git

0
I

Giriş noktasını işaretle

0
J

Geriye doğru oynat

0
K

Duraklat

0
L

İleri oynat

0

Geriye doğru bir kare adımla

0
M

Mat kanalına göster

0
  

(sayısal tuş takımı) Geri veya ileriye doğru bir kare çekin

0
O

Çıkış noktasını işaretle

0
P

Görüntüleyiciyi yenilemeyi duraklat

0
Page Down

Sonraki katman

0
Page Up

Önceki katman

0
Q

Yer paylaşımlarını aç / kapat

0
R

rmızı kanalı görüntüle

0
⤶ Enter

A / B giriş arabelleklerini değiştir

0

Bir kare ileri adımla

0
S

Görüntüleyici ayarlarını aç. Not: Roto veya RotoPaint özellikleri açıkken Viewer özelliklerini açmak için S klavye kısayolunu kullanamazsınız

0
Tab

2B / 3B arasında geçiş yap

1
U

Görüntüleyiciyi güncelle

0
W

Silme aracını aç / kapat

0
Y

Luma kanalını görüntüle

0
Alt + 0 - 9

Uzaklaştır %

0
Alt + G

Belirli bir kareye git

0
Alt + I

Giriş noktasını işaretle

0
Alt +

Kaydır

0
Alt +

Yakınlaştır / Uzaklaştır

0
Alt + O

Çıkış noktasını temizle

0
Alt + P

Giriş sürecini aç / kapat

0
Alt + U

Giriş ve çıkış noktalarını temizle

1
Alt + W

ROI - Yeni bölgeyi etkinleştir

0
Alt + Z

Yakınlaştırma seviyesini kilitle / kilidini aç

0
Ctrl + 0 - 9

Yakınlaştır %

0
Ctrl +

Oynatma kafasını geriye doğru orta noktaya taşı

0
Ctrl +

Renk seçici (tek piksel)

0
Ctrl + P

Proxy'yi değiştir

0
Ctrl +

Oynatma kafasını orta noktaya taşı

0
Ctrl +

Örneklenen piksellerin seçimini kaldır

0
Ctrl + S

Mevcut komut dosyasını kaydet

0
Ctrl + U

Çıktıyı harici yayın video monitöründe ön izlemeyi etkinleştir veya devre dışı bırak

0
↑   Shift + [

Üst araç çubuğunu aç / kapat

0
↑   Shift + ]

Alt araç çubuğunu aç / kapat

0
↑   Shift + 1 - 9

Görüntüleyici referans girişlerini ayarla

0
↑   Shift +

Artımlı miktarda sola taşı (zaman çizelgesi)

0
↑   Shift +   

(sayısal tuş takımı) Kare atlama denetiminde belirtilen miktarda çerçeveleri geriye veya ileriye doğru sürükle

0
↑   Shift +

Artımlı miktarda sağa taşı (zaman çizelgesi)

0
↑   Shift + W

ROI'yı etkinleştir / devre dışı bırak

0
Alt + ↑   Shift + S

Komut dosyasını yeni sürüm olarak kaydet

0
Ctrl + ↑   Shift +

Renk seçici (bölge)

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Piksel en boy oranını değiştir

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Mevcut komut dosyasını kaydet ve ad belirt (Farklı Kaydet)

0
C

3B üstten görünüm

0
Page Down

Sonraki katman

0
Page Up

Önceki katman

0
S

Görüntüleyici ayarlarını göster

0
Tab

2B/3B görüntüleyici arasında geçiş yap

0
V

3B perspektif görünümü

0
W

Wipe aracını aç / kapat

0
X

3B sağ-yan görünümü

1
Z

3B ön görünüm

0
Alt +

Görüntüleyiciyi y, z eksenine çevir

0
Alt +

Yakınlaştır / uzaklaştır (sola / sağa sürükle)

0
Alt +

Görüntüleyiciyi x, y ekseninde döndür

0
veya Ctrl +
0
Ctrl + L

Kilitlenmemiş / Kilitli / Etkileşimli Kamera veya Işık arasında geçiş yap

0
↑   Shift + C

3B alt görünüm

0
↑   Shift + X

3B sol-yan görünüm

0
↑   Shift + Z

3B arka görünüm

0
Ctrl + ↑   Shift +

Görüntüleyiciyi z ekseninde döndür

0
-

Uzaklaştır

0
.

Nokta düğümü

0
/

Düğüm ismine veya sınıfa göre ara

0
\

Tüm düğümleri ızgaraya yasla

0
0 - 9

Görüntüleyici girişleri oluşturun / bağlayın

0
+

Yakınlaştır

0
B

Bulanıklık düğümü ekle

0
Backspace

Düğümleri sil

0
veya Del
0
C

ColorCorrect düğümü ekle

0
D

Düğümü devre dışı bırak / etkinleştir

0

Ağaçtaki bir sonraki düğüm

0
F

Seçilen düğümleri Düğüm Grafik paneline sığdır

0
F12

Tamponları temizle

0
F5

Tüm Yazma düğümlerini işle

0
F7

Seçili Yazma düğümlerini işle

0
G

Derece düğümü ekle

-1
I

Seçilen düğüm bilgilerini görüntüle

0
J

Yer işaretli düğüme git

0
K

Kopyalama düğümü ekle

0
L

Seçilen düğümleri otomatik yerleştir

0
M

Birleştirme düğümü ekle

0

Kaydır

0
N

Seçilen düğümü yeniden adlandır

0

(sayısal tuş takımı) Belirtilen yönde düğüm ağacının etrafında gezin. Örneğin, sol ok tuşuna (4) bastığınızda, ağaçtaki geçerli düğümün solundaki bir sonraki düğüm seçilir

0
O

Roto düğümü ekle

0
P

RotoPaint düğümünü ekle

0
Q

Adlandırılmış komut dosyasını göster

0
R

Okuma düğümünü ekle

0
⤶ Enter

Seçilen düğüm(ler) için özellikleri aç

0
S

Proje Ayarlarını Görüntüle

0
T

Dönüşüm düğümü ekle

1
Tab

Düğüm arama menüsünde dolaş

1
U

Önce yay (Seçili düğümleri seçili 1. düğüme yay)

0

Ağaçta önceki düğüm

1
W

Yazma düğümü ekle

0
X

Komut giriş modu

0
Y

Sonuncuyu yay (birinci birimi ikincisine yay)

0
Alt + 0 - 9

Uzaklaştır %

0
Alt + B

Seçilen düğümlerin kopyasını oluştur ve dallara ayır

0
Alt + C

Seçilen düğümlerin kopyasını oluştur

0
Alt + D

Düğümün Dope Sheet'te her zaman gösterilip gösterilmeyeceğini değiştir

0
Alt +

Mevcut Okuma / Yazma düğümü dosya adının sürümünü düşür

0
Alt + E

İfade bağlantılarını aç veya kapat

1
Alt + F

Düğüm için Flipbook oluştur

0
Alt + H

Seçilmediğinde düğüm girişlerini gizle

0
Alt + I

Düğüm sayısı, kanal sayısı, önbellek kullanımı ve komut dosyasının tam veya proxy modunda olup olmadığı gibi komut dosyası bilgilerini görüntüle

0
Alt + K

Seçilen düğümleri klonla

0
Alt + N

StickyNote oluştur

0
Alt + P

Posta pulunu aç veya kapat

0
Alt + U

Seçili ilk düğümü A girişine yay

0
Alt +

Geçerli Okuma / Yazma düğümü dosya adının sürümünü yükselt

0
Alt + X

Dosya tarayıcısından bir komut dosyası çalıştır

0
Ctrl + 0 - 9

Yakınlaştır %

0
Ctrl + A

Node Graph içindeki tüm düğümleri seç

0
Ctrl + B

Düğüm arabelleğini aç / kapat

0
Ctrl + C

Seçilen düğümleri kopyala

0
Ctrl +

(düğüm oluştur'u kullanın) Seçilen düğümü yeni düğümle değiştir

0
Ctrl + D

Yukarı akış düğümünü ayır

0
Ctrl +

Seçilen düğümü aşağı akışa taşı

0
Ctrl + F7

F10'a kadar: 1 ile 4 arasındaki konumları kaydedin

0
Ctrl + G

Gruptaki seçili düğümleri iç içe geçir

0
Ctrl + I

Yeni Compositing Viewer'ı

0
Ctrl +

(düğüme tıklayın) Tüm yukarı akış düğümlerini vurgula

0
Ctrl + P

Proxy'yi aç / kapat

0
Ctrl + ⤶ Enter

Grubun düğüm grafiğini aç

0
Ctrl +

Seçili düğümü yukarı akışa taşı

0
↑   Shift + \

Seçilen düğümü ızgaraya yasla

0
↑   Shift + 0 - 9

Seçilen düğümü Görüntüleyici referans girişine bağla

0
↑   Shift + A

AddMix düğümü

0
↑   Shift +

(düğüm oluştur'u kullanın) Dalda yeni düğüm oluştur

0
↑   Shift +
+

Seçili okun kopyasını oluştur

0
↑   Shift + F7

F10'a kadar: 1 ile 4 arasındaki konumları geri yükle

0
↑   Shift + U

Seçilen düğümleri son seçilen düğüme yay

0
↑   Shift + X

Düğümde A / B girişlerinin yerini değiştir

0
↑   Shift + Y

Geriye doğru yay (ikinci düğümü birinci düğümün çıktısına)

0
Alt +
+

Kaydır

0
Alt +
+

Yakınlaştır / uzaklaştır

0
Alt + ↑   Shift + K

Düğümlerin klonlamasını kaldır

0
Alt + ↑   Shift + U

En son seçilen düğümü A girişine yay

0
Alt + ↑   Shift +

En son dosyaya kadar sürüm artır (Sadece okuma düğümleri)

0
Ctrl + Alt + A

(düğüm üzerinde) Düğüm ağacındaki tüm düğümleri seç

0
Ctrl + Alt + G

Grup düğümünü iç içe düğümlerle değiştir

0
Ctrl + Alt +

(düğüme tıklayın) Kayan pencerede düğüm özelliklerini açma

0
Ctrl + ↑   Shift + /

Ara ve Değiştir (düğümleri Oku ve Yaz)

0
Ctrl + ↑   Shift + B

Seçilen düğümlerin yer işaretini aç / kapat

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Düğüm rengini değiştir

0
Ctrl + ↑   Shift + G

Gizmo'yu gruba kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Kopyalanmış bir düğümü var olan düğümden yeni bir dala yapıştır

0
Ctrl + ↑   Shift +

(düğüme tıklayın) Tüm yukarı akış düğümlerini seç

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Yeni bir oturumda yeni bir komut dosyası oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Seçilen düğümlerden Precomp oluştur

5
Ctrl + ↑   Shift + X

Seçilen düğümleri ağaçtan ayıkla

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + G

Seçili düğümlerden Grup oluştur

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + K

Klonlamaya zorla

0
D

Bir klibin sürümlerini gizle. Sürümü sadece klibi Versions Bin'de açtığınızda gizleyebilirsiniz

0
F8

Klipleri yenile

0
V

Sürüm seçiciyi görüntüle

0
Alt + D

Seçilen çekim için meta verileri görüntüle

0