LDCad klavye kısayolları

LDCad  

Zeynel Abidin Öztürk -
4 yıl önce
- Kısayollar

LDCad, daha üretken olmanız için bu kısayolların bazılarını ezberlemenizi öneriyor. Klavye kısayolları, her zaman olduğu gibi menülerde gömülü olan özelliklere hızlıca erişmenize yardımcı olacak. Bu arada küçük bir not: Kullandığınız klavye kısayolunun ne yapacağının, farenin konumuna göre değiştiğine dikkat edin.

0
Ctrl + N

Yeni bir dosya / model başlat

0
Ctrl + O

Mevcut bir dosyayı / modeli diskten aç

0
Ctrl + S

Geçerli modelin parçası olan dosyayı kaydet

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Tüm değiştirilmiş LDraw dosyalarını kaydet

0
Ctrl + W

Geçerli dosyayı kapat

0
F5

Geçerli dosyayı yeniden yükle

1
F11

Hızlı bilgi noktalarının oluşturulmasını etkinleştir / devre dışı bırak

0
  

Bir öğeyi yukarı / aşağı kaydır

0
Page Up / Down

Bir sayfayı yukarı / aşağı kaydır

0
Home

İlk öğeyi görünüme kaydır

0
End

Son öğeyi görünüme kaydır

0

Bir öğeyi yukarı / aşağı kaydır

1
Esc

Varsa, üst gruba git

0
  

Bir öğeyi yukarı / aşağı kaydır

0
Page Up / Down

Bir sayfayı yukarı / aşağı kaydır

0
Home

İlk öğeyi görünüme kaydır

0
End

Son öğeyi görünüme kaydır

0

Bir öğeyi yukarı / aşağı kaydır

0
  

Tekerleği bir segment döndür

0
  

Bir sonraki / önceki sayfaya git

1
veya Page Up / Down
0
Home

İlk sayfaya git

0
End

Son sayfaya git

0

Tekerleği bir segment döndür

0
Ctrl +

Tekerleği yukarı / aşağı eğ

0
Ctrl +

Seçime farenin altındaki tekerlek bölümünün rengini uygula

0

(tekerlek segmentinde) Seçime farenin altındaki tekerlek bölümünün rengini uygula

0
1

…  6'ya kadar: Görüntülemeye geç

0
F

Mevcut rengi favorilerinize ekleyin

0
↑   Shift + F

Mevcut rengi sık kullanılanlarınızdan kaldırın

0
Ctrl +

Seçime farenin altındaki geçmiş çubuğu rengini uygulayın

0
  

Bir satır yukarı / aşağı kaydır

0
Page Up / Down

Bir sonraki / önceki sayfaya git

0
Home

İlk satırı görünüme kaydır

0
End

Görünümdeki son satırı kaydır

0
Esc

Fare filtre metin alanının içindeyse, filtreyi temizle, değilse ana gruba yönlendir

0
F3

Filtre iletişim kutusunu aç

0
⤶ Enter

Fare imleci şu anda filtre metni dikdörtgeni içindeyse, filtre iletişim kutusunu aç

0
End

Filtre bölgesi içindeyse filtre metnini temizle

0
Insert

Geçerli modelde farenin altındaki parçayı 0,0,0'a yerleştir

0

Seçimi fare imlecinin altındaki öğe ile değiştir. Seçim etkin değilse, öğeyi Insert tuşunun yaptığı gibi 0,0,0 olarak ekle

0
Esc

Bir seviye / grup yukarı git

0
+

Öğe sütun sayısını artır / azalt

0
veya -
0
F

Mevcut çalışma bölümünü sık kullanılanlara ekle

0
↑   Shift + F

Mevcut çalışma parçasını sık kullanılanlardan kaldır

0
R

Hücre yönlendirmelerini geçerli varsayılana sıfırla

0
1

6'ya kadar: Görüntülemeye geç

0

Bir satır yukarı / aşağı kaydır

0
↑   Shift +

Birkaç satır yukarı / aşağı kaydır

0
Ctrl +
+

İmleç şu anda bir hücrede ise, hücre içeriğini döndür

0
Ctrl +

Hücre içeriğini sola / sağa döndür

0
Ctrl + Alt +

Hücre içeriğini yukarı / aşağı döndür

0

(hücrede) Seçime uygula

0

(parça üzerinde) Seç veya seçimi kaldır

0
Ctrl +

(parça üzerinde) Seçime ekle veya kaldır

0
↑   Shift +

(parça üzerinde) Diğer iş değişkenlerinden hiçbirini değiştirmeden parçayı mevcut çalışma parçası olarak ayarla

0
Ctrl + ↑   Shift +

Seçimin ana öğesinin bir kısmını yapın.

0
Insert

1: Seçim veya tek bir seçim etkin değilken, geçerli çalışma kısmının yeni bir örneğini ekle

0
Insert

2: Çoklu seçim etkinse, Ctrl + D'nin yaptığı gibi kopyalar

0
Ctrl + D

Geçerli seçimin kopyasını oluştur

0
Ctrl + Insert

Yeni bir bina adımı ekle

0
↑   Shift + Insert

Son kullanılan oturumun modelini geçerli çalışma parçasıymış gibi ekle

0
Del

Seçimi sil

0
Esc

1: Destekleniyorsa mevcut düzenleme etkinliğini iptal et

0
Esc

2: Varsa, seçimi kaldır

-1
Home

1: Yalnızca geçerli düzlemin (2B) eksenlerini kullanarak mevcut düzenleme ızgarasına yasla

0
Home

2: Parçaları yerleştirirken / taşırken, 'kayan' parça yönünü sıfırla

0
veya Home
0
Ctrl + Home

Seçimin yönünü geçerli kılavuz yönüne göre sıfırla

0
↑   Shift + Home

Tüm (3B) ızgara eksenlerine yasla

0
End

1: Kullanılan önceki oturuma / modele geri dön

0
End

2: Fare animasyon panelinin içindeyken, bunun yerine son kareyi arayacaktır

0
Ctrl + End

Geçerli LDraw dosyasındaki ana oturuma / modele geç

0
↑   Shift + End

Geçerli seçimin ana öğesinin oturumuna / modeline geç

0
Ctrl + ↑   Shift + End

Yuvalanmış modda, geçerli seçimin ana öğesini içeren oturuma / modele geç

0
Page Up / Down

1: Sonraki / önceki bina adımına git

0
Page Up / Down

2: Parçaları yerleştirirken / taşırken, 'kayan' parçaları ekran derinliği ekseni etrafında 90 derece döndür

0
Ctrl + Page Up / Down

1: Son / ilk bina adımına git

0
Ctrl + Page Up / Down

2: Parçaları yerleştirirken / taşırken, 'kayan' parçaları ekran derinliği ekseni etrafında 45 derece döndür

0
  

1: Düzenleme pimi hareket modundayken, seçimini kılavuz adımındaki yatay eksende hareket ettir

0
  

2: Düzenleme pimi döndürme modundayken, seçimi geçerli düzlemin ölü ekseninin etrafında, dönüş adımında döndür

0
  

3: Parçaları yerleştirirken / taşırken, 'yüzen' parçaları ekranların dikey ekseni etrafında 90 derece döndür

0
  

4: Fare bir yol noktasının üzerindeyse, yeniden boyutlandırma kontrol noktasını bir ızgara adımıyla yeniden boyutlandır

0
Ctrl +   

1: Hareket modu sırasında dönüş ızgarası manipülasyonunu zorlar, dönüş veya merkez hareket modu sırasında ise girdinin hareket manipülasyonunu zorlar

0
Ctrl +   

2: Parçaları yerleştirirken / taşırken, 'yüzen' parçaları, ekranların dikey ekseni etrafında 45 derece döndür

0
  

1: Düzenleme pimi hareket modundayken, seçimi ızgara adımında dikey ekseninde hareket ettir

0
  

2: Düzenleme pimi döndürme modundayken, seçimi geçerli düzlemin ölü ekseninin etrafında, dönüş adımında döndür

0
  

3: Parçaları yerleştirirken / taşırken, 'yüzen' parçaları ekranların yatay ekseni etrafında 90 derece döndür

0
  

4: Fare bir yol noktasının üzerindeyse, yeniden boyutlandırma kontrol noktasını bir ızgara adımıyla yeniden boyutlandır

0
Ctrl +   

1: Hareket modu sırasında ızgara dönüş manipülasyonunu zorlar, dönüş veya merkez hareket modu sırasında ızgara hareket manipülasyonunu zorlar

0
Ctrl +   

2: Parçaları yerleştirirken / taşırken, 'kayan' parçaları ekran yatay ekseni etrafında 45 derece döndür

0
⤶ Enter

Geçerli seçim veya model için ilgili bir iletişim kutusunu aç

0
Space

Bölünmüş görünümler (varsa) ile yakınlaştırılmış bir geçerli düzenleme görünümü arasında geçiş yap

0
F

Düzenleme düzlemini öne / arkaya ayarla (XY)

0
T

Düzenleme düzlemini üste / alta ayarla (XZ)

0
S

Düzenleme düzlemini kenarlara ayarla (ZY)

0
O

Izgara yönünü mevcut seçimin ana bölümüne uyacak şekilde değiştir. Seçim etkin değilse, mutlak ızgaraya sıfırla

0
M

(Düzenleme piminin) hareket modunu ayarla

0
Ctrl + M

Seçim taşıma iletişim kutusunu aç

0
R

(Düzenleme piminin) döndürme modunu ayarla

0
Ctrl + R

Seçim döndürme iletişim kutusunu aç

0
A

Animasyon moduna git

0
↑   Shift + A

Animasyon modundan çık

0
Ctrl + A

Tümünü seç

0
↑   Shift + Ctrl + A

Hiçbirini seçme

0
P

1: Projeksiyon moduna bağlı olarak, dönen pimi veya dikdörtgeni göster / gizle

0
P

2: Animasyon modundayken animasyonu oynat / duraklat

0
↑   Shift + P

Parça tutmayı etkinleştir / devre dışı bırak

0
↑   Shift + Ctrl + P

Düzenleme pimi uzunluğunun yeniden boyutlandırılmasını başlat

0
C

Geçerli seçimde kamerayı ortala

0
Ctrl + C

Seçimin LDraw verilerini panoya kopyala. Gerekirse ek seçenekler içeren bir iletişim kutusu görüntülenebilir

0
↑   Shift + C

Seçimi 0,0,0'a getir

0
V

Kamerayı perspektif ve ortografik projeksiyon modu arasında değiştir

0
↑   Shift + V

Geçerli görünüm yönünü korumaya çalışırken kamerayı perspektif ve ortografik projeksiyon modu arasında değiştir

0
Ctrl + V

LDraw verilerini panodan modele yapıştır. Gerekirse önce seçeneklerle bir iletişim kutusu görüntülenebilir

0
Z

Sığdırmak için yakınlaştır

0
Ctrl + Z

Son düzenleme işlemini geri al

0
↑   Shift + Ctrl + Z

Son geri alınan düzenleme eylemini yinele

0
E

Geçerli seçimi yuvalama dışlama listesine ekle

0
Ctrl + E

Geçerli seçimi yuvalama dışlama listesinden kaldır

0
Ctrl + ↑   Shift + E

Yuvalama dışlama listesini temizle

0
H

Seçimi gizle (hayalet)

0
Ctrl + H

Son seçim gizlemesini geri al

0
Ctrl + ↑   Shift + H

Tüm gizli parçaları tekrar görünür hale getir

0
G

Seçimin düzenleme kılavuzunu göster / gizle

0
Ctrl + G

Geçerli seçimden yeni bir grup oluştur

0
↑   Shift + Ctrl + G

Geçerli seçimdeki tüm üst düzey gruplamaları kaldır

0
L

Varsa, geçerli animasyon için döngülü oynatmayı etkinleştir / devre dışı bırak

0
I

Seçilen parçaların bilgi panelini göster / gizle

0
Ctrl + I

(Alt / sol) belge bilgi simgesini göster / gizle

0
Ctrl + F05

Dinamik (yol / yay) parçaları yeniden oluştur

0
veya Ctrl + X
0
N

Yuvalama moduna gir

0
↑   Shift + N

Yuvalama modundan çık

0
1 - 9

Geçerli hareket adımlamayı seç

0
Ctrl + 1 - 9

Geçerli döndürme adımlamayı seç

0
+

Düzenleme veya pusula arka planındayken, perspektif modunda görünümü döndür veya görünümü ortografik modda hareket ettir

0
↑   Shift +
+

Düzenleme veya pusula arka planındayken, kamera görünümünü ekrana göre hareket ettir

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Düzenleme veya pusula arka planındayken, kamera görünümünü mevcut düzenleme düzlemine göre hareket ettirir.

0
+

Görünümü perspektif modda döndür veya görünümü ortografik modda hareket ettir

0
↑   Shift +
+

Kamera görünümünü ekrana göre hareket ettir

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Kamera görünümünü mevcut düzenleme düzlemine göre hareket ettir

0

Arama noktasını yakınlaştır / uzaklaştır

0
Ctrl +

Daha küçük adımları kullanarak arama noktasını yakınlaştır / uzaklaştır

0
↑   Shift + Ctrl +

Daha büyük adımları kullanarak arama noktasını yakınlaştır / uzaklaştır

0

Farenin altındaki nesneye ilgili iletişim kutusunu aç

Kaynak: LDCad

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: LDCad LDCad (Görsel düzenleme)

LDCad, gerçek zamanlı LDraw (sanal lego) düzenleme için kullanılan etkileşimli bir 3D düzenleme yazılımı.

Web sayfası: http://www.melkert.net/LDCad

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 90%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 147

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.