Luna (DAW) klavye kısayolları

Luna (DAW)  

Zeynel Öztürk -
15 ay önce
- Kısayollar
2
⌘ Cmd + =

Zaman Çizelgesi/Karıştırıcı arasında geçiş yap

1
⌘ Cmd + `

Sonraki Pencere

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + `

Önceki Pencere

0
↑   Shift + W

Kayan Pencereleri Göster/Gizle

0
⌘ Cmd + W

Kayan Pencereyi Kapat

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + N

Yeni Pencere

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + =

Yeni Alternatif Pencere

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + F

Tam ekrana geç

0
↑   Shift + R

Seçilen köprüyü dök

0
Space

Oynatmayı Aç/Kapat

0
⌘ Cmd + Space

Kaydetmeyi Aç/Kapat

0
veya Num 3
0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + Space

Oynatmayı Yeniden Başlat

0
Control + L

Oynatma Döngüsü

0
veya Num 4
0
⤶ Enter

Sıfıra Dön

0
⌘ Cmd + K

Ön/Son Ruloyu Aç/Kapat

0
K

Metronomu Aç/Kapat

0
veya Num 7
0
↑   Shift + K

Saymayı Aç/Kapat

0
veya Num 8
0
⤶ Enter

İşaret Oluştur

0
↑   Shift + A

Otomatik kaydırma

1
⌘ Cmd + ]

Yakınlaştır

0
veya T
0
⌘ Cmd + [

Uzaklaştır

0
veya R
0
E

Çerçeve Seçimi

0
Control +

Seçili İz Yüksekliklerini Artır

0
Control +

Seçili İz Yüksekliklerini Azalt

0
Control + ⌥ Option +

Tüm İz Yüksekliklerini Arttır

0
Control + ⌥ Option +

Tüm İz Yüksekliklerini Azalt

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + ]

Ses Dalga Formlarını Yakınlaştır

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + [

Ses Dalga Formlarını Uzaklaştır

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + [

Ses Dalga Formu Yakınlaştırmayı Sıfırla

0
↑   Shift +

Sol Seçime Kaydır

0
veya Q
0
↑   Shift +

Sağ Seçime Kaydır

0
veya W
0
  

Karıştırıcıyı bir iz sola veya sağa kaydır

0
⌘ Cmd +   

Karıştırıcıyı bir sayfa sola veya sağa kaydır

0
⌥ Option + ⌘ Cmd +   

Karıştırıcıyı ilk veya son ize kaydır

0
  

Karıştırıcıyı yukarı veya aşağı kaydır

0
↑   Shift + R

Kayıt Kolunu Aç/Kapat

0
↑   Shift + T

Giriş Etkinleştirmeyi Aç/Kapat

0
⌥ Option + K

Tüm kayıt özellikli izlerde Giriş Etkinleştir'i aç/kapat

0
↑   Shift + S

Solo'yu Aç/Kapat

0
↑   Shift + M

Sesi Kapat

0
⌘ Cmd + Space

Kaydetmeyi Aç/Kapat

0
Num 3

Kaydı Aç/Kapat

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + .

Kaydı Sil

0
Del

Temizle

0
⌘ Cmd + Z

Geri al

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + Z

Yinele

0
⌘ Cmd + X

Kes

0
veya X
0
⌘ Cmd + C

Kopyala

0
veya C
0
⌘ Cmd + V

Yapıştır

0
veya V
0
⌘ Cmd + D

Seçimden kopya oluştur

0
↑   Shift + X

Shift kesme

0
↑   Shift + V

Shift yapıştırma

0
↑   Shift + D

Shift çoğaltma

0
↑   Shift + I

Shift ekleme

0
↑   Shift + Del

Shift temizleme

0
⌘ Cmd + M

Seçimin sesini kapat

0
⌘ Cmd + F

Solmalar oluştur

0
D

Klip başlangıcına kadar soldur (fade in)

0
G

Klip durdurmasına kadar soldur (fade out)

0
A

Klip Başından Kırp

0
S

Klip Sonundan Kırp

0
⌘ Cmd + T

Klibi Seçime Kadar Kırp

0
⌘ Cmd + E

Seçimi ayır

0
veya B
0
⌥ Option + ↑   Shift + 3

Seçimi Konsolide Et

0
⌘ Cmd + H

Ayrılığı iyileştir

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + B

Mixdown'u Dışa Aktar

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + K

Klipleri Dışa Aktar

0
Control + ⌥ Option + ↑   Shift + 3

Seçimde Sinüs Dalgası Oluştur

0
veya Control + ⌥ Option + ↑   Shift + #
0
⌘ Cmd + A

Tümünü seç

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + A

Tüm izleri seç

0

Seçim başlangıcını ayarla (durdurulmuş veya oynatılırken)

0

Seçim sonunu ayarla (oynatma sırasında)

0
P

Seçimi Yukarı Taşı

0
;

Seçimi Aşağı Taşı

0
]

Seçimi Sonraki Çubuğa Taşı

0
veya Num 2
0
[

Seçimi Önceki Çubuğa Taşı

0
veya Num 1
0
Move

Seçimi Sonraki Klip Kenarına Taşı

0
L

Seçimi Önceki Klip Kenarına Taşı

0
Tab

Seçimi Sonraki Geçici Duruma Taşı

0
veya ⌥ Option +
0
⌥ Option + Tab

Seçimi Önceki Geçici Duruma Taşı

0
veya ⌥ Option + L
0
Control + ⌥ Option + '

Seçimi Sonraki İşaretçiye Taşı

0
Control + ⌥ Option + L

Seçimi Önceki İşaretçiye Taşı

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + L

Seçim Döngüsü

0
↑   Shift + P

Seçimi Yukarı Genişlet

0
↑   Shift + ;

Seçimi Aşağı Genişlet

0
↑   Shift + ]

Seçimi Sonraki Çubuğa Genişlet

0
veya ↑   Shift + Num 2
0
↑   Shift + [

Seçimi Önceki Çubuğa Genişlet

0
veya ↑   Shift + Num 1
0
↑   Shift + '

Seçimi Sonraki Klip Kenarına Genişlet

0
↑   Shift + L

Seçimi Önceki Klip Kenarına Genişlet

0
↑   Shift + Tab

Seçimi Sonraki Geçici Duruma Genişlet

0
veya ⌥ Option + ↑   Shift +
0
⌥ Option + ↑   Shift + Tab

Seçimi Önceki Geçici Duruma Genişlet

0
veya ⌥ Option + ↑   Shift + L
0
↑   Shift + Control + ⌥ Option + '

Seçimi Sonraki İşaretçiye Genişlet

0
↑   Shift + Control + ⌥ Option + L

Seçimi Önceki İşaretçiye Genişlet

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Seçimi Oturum Başlangıcına Genişlet

0
⌥ Option + ↑   Shift + ⤶ Enter

Seçimi Oturum Sonuna Kadar Genişlet

0
,

Sola Sürükle

0
M

Sonraki Tutarı Sola Sürükle

0
.

Sağa Sürükle

0
/

Sonraki Tutarı Sağa Sürükle

0
Control + ⌥ Option + .

Sonraki Klibe Sürükle

0
Control + ⌥ Option + ,

Önceki Klibe Sürükle

0
Control + ,

İçeriği Sola Sürükle

0
Control + M

Sonraki Miktarda Kalan İçeriği Sürükle

0
Control + .

İçeriği Sağa Sürükle

0
Control + /

İçeriği Sağ Sonraki Miktarda Sürükle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + =

Sürükleme Değerini Artırın

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + -

Sürükleme Değerini Azalt

0
⌘ Cmd + G

Yeni İz Grubu

0
Control + G

Seçim Gruplamasını Aç/Kapat

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + G

Grupları Askıya Al

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + N

Yeni İzler

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + I

Yeni Enstrüman İzi (Şekilli)

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Köprü Oluştur

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + Del

Seçili İzleri Sil

0
⌘ Cmd + I

İçe aktar

0
⌥ Option + D

Kopyasını oluştur

0
↑   Shift + ⌥ Option + D

İçerik Olmadan Kopya Oluştur

0
Control + ⌥ Option + \

Tüm İzlerde Yeni Sürüm

0
Control + ⌥ Option + ↑   Shift + |

Seçili İzlerde Yeni Versiyon

1
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + \

Tüm İzler İçin Sürümün Kopyasını Oluştur

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + ↑   Shift + |

Seçili İzler İçin Sürümün Kopyasını Oluştur

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + F

İz Bul

0
Control + ⌘ Cmd +   

Seçili Parkur Görünümlerini Aç/Kapat

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd +   

Tüm Parkur Görünümlerini Aç/Kapat

0
↑   Shift + =

Izgarayı Büyüt

0
↑   Shift + -

Izgarayı Küçült

0
↑   Shift + \

Izgaraya Yaslamayı Aç/Kapat

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + \

Göreli Izgara Yaslamayı Aç/Kapat

0
↑   Shift + ⌥ Option + ⌘ Cmd + I

Çubuğa Hizala

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + I

Izgaraya Hizala

1
Num 9

MIDI Birleştirme

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + M

MIDI Klavye Modu

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + U

Quantize Browser'ı açın

0
⌘ Cmd + U

Seçimi Nicelleştir

0

Seçilen MIDI Notları Bir Yarım Ton Yukarı Taşı

0

Seçilen MIDI Notları Bir Yarım Ton Aşağı Taşı

0
↑   Shift +

Seçilen MIDI Notları Bir Oktav Yukarı Taşı

0
↑   Shift +

Seçilen MIDI Notları Bir Oktav Aşağı Taşı

0
⌘ Cmd + N

Yeni oturum

0
⌘ Cmd + O

Oturum aç

0
⌘ Cmd + ↑   Shift + W

Oturumu kapat

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + O

Oturum sürümünü aç

0
⌘ Cmd + S

Yer işaretini kaydet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + S

Yeni sürümü kaydet

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + O

Tüm son açılanlara göz at

0
⌘ Cmd + Q

Çıkış

0
⌘ Cmd + F5

Ayarları göster

0
⌘ Cmd + ,

Tercihler

0
⌘ Cmd + H

LUNA'yı gizle

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + H

Diğerlerini sakla

0
⌘ Cmd + Q

LUNA'dan çık

0
⌘ Cmd + N

Yeni

0
⌘ Cmd + O

Aç...

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + O

Son Kullanılanları Aç > Tüm Son Kullanılanlara Gözat

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + O

Oturum Sürümünü Aç

0
⌘ Cmd + W

Kapat

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + W

Oturumu Kapat

0
⌘ Cmd + S

Yer İşaretini Kaydet

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + S

Yeni Sürümü Kaydet

0
⌘ Cmd + I

İçe aktar...

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + B

Dışa Aktar > Mixdown

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + K

Dışa Aktar > Klipler

0
⌘ Cmd + Z

Geri al

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + Z

Yinele

0
⌘ Cmd + X

Kes

0
⌘ Cmd + C

Kopyala

0
⌘ Cmd + V

Yapıştır

0
Del

Temizle

0
⌘ Cmd + D

Kopya oluştur

0
⌥ Option + ↑   Shift + 3

Konsolide et

0
⌘ Cmd + A

Tümünü seç

0
↑   Shift + C

Shift > Kes

0
↑   Shift + Del

Shift > Temizle

0
↑   Shift + V

Shift > Yapıştır

0
↑   Shift + D

Shift > Çoğalt

0
↑   Shift + I

Shift > Zaman Ekle

0
,

Sürükle > Sola

0
M

Sürükle > Sonraki Tutardan Sola

0
.

Sürükle > Sağa

0
/

Dürtme > Sonraki Tutardan Sağa

0
Control + ⌥ Option + .

Sürükle > Sonraki Klibe

0
Control + ⌥ Option + ,

Sürükle > Önceki Klibe

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + =

Sürükle > Sürükle Değerini Artır

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + -

Sürükle > Sürükle Değerini Azalt

0
Control + ,

İçeriği Sürükle > Sola

0
Control + M

İçeriği Sürükle > Sonraki Tutardan Sola

0
Control + .

İçeriği Sürükle > Sağa

0
Control + /

İçeriği Sürükle > Sonraki Tutardan Sağa

0
⌘ Cmd + M

Seçimin sesini kapat

0
⌘ Cmd + E

Seçimi ayıkr

0
⌘ Cmd + H

Ayrılığı iyileştir

0
⌘ Cmd + F

Solmalar Oluştur

0
D

Klip başlangıcına kadar soldur (fade in)

0
G

Klip durdurmasına kadar soldur (fade out)

0
A

Klip Başından Kırp

0
S

Klip Sonundan Kırp

0
⌘ Cmd + T

Klibi Seçime Kadar Kırp

0
↑   Shift + =

Izgarayı Büyüt

0
↑   Shift + -

Izgarayı Küçült

0
⌘ Cmd + U

Nicelleştir

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + U

Niceleme Ayarları

0
↑   Shift + ⌥ Option + ⌘ Cmd + I

Çubuğa Hizala

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + I

Izgaraya Hizala

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + N

Yeni İzler

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + I

Yeni Enstrüman

0
⌘ Cmd + G

Yeni İz Grubu

0
Control + G

Seçim Gruplaması

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + G

Grupları Askıya Al

0
⌥ Option + D

Kopya Oluştur

0
↑   Shift + ⌥ Option + D

İçerik Olmadan Kopya oluştur

0
Control + ⌥ Option + \

Yeni Sürüm > Tüm İzlerde

0
Control + ⌥ Option + ↑   Shift + |

Yeni Sürüm > Seçili İzlerde

0
Control + ⌥ Option + ⌘ Cmd + \

Sürümün Kopyasını Oluştur > Tüm İzlerde

0
Control + ⌥ Option + ↑   Shift + ⌘ Cmd + |

Sürümün Kopyasını Oluştur > Seçili İzlerde

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + Del

Seçili İzleri Sil

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + F

İz Bul

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Köprü oluşturur. Seçilen izler doğrudan köprüye yönlendirilebilir veya bir Aux gönderimi yoluyla köprüye yönlendirilebilir

0
Control + L

Etkinleştirildiğinde, seçim, oynatma ve döngü kaydında döngüye girer

0
⌘ Cmd + K

Videodan önce gösterilen reklam ve videodan sonra gösterilen reklamı açar veya kapatır

0
Num 9

Bir ize kaydedilen yeni MIDI verilerinin mevcut MIDI verilerine eklenip eklenmeyeceğini veya iz üzerindeki MIDI'nin değiştirilip değiştirilmediğini belirtmek için MIDI Birleştirme ve MIDI Değiştirme modunu değiştirir

0
Space

Oynatmayı başlatır veya durdurur

0
⌘ Cmd + Space

Kaydı açar veya kapatır. Kaydı başlatmak için Command + Boşluk Çubuğu'na basın. LUNA kayıt yaparken Command + Boşluk Çubuğuna basarsanız, oturum oynamaya devam eder, ancak aktarım kayıt dışı kalır

0
Control + ⌥ Option + Restarts

Orijinal oynatma kafası konumundan veya seçimin başlangıcından oynatmayı yeniden başlatır

0
veya ⌘ Cmd + Space
0
⌘ Cmd + ↑   Shift + .

Tüm geçerli kayıtları durdurur ve devam eden tüm kayıtları atar (geri alınmaz)

0
⌘ Cmd + L

Geçerli Zaman Çizelgesi seçimi, Döngü seçimine ve döngü uzunluğuna uygulanır (Döngü cetveli seçimi, geçerli Zaman Çizelgesi seçimiyle eşleşir)

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + L

Geçerli Döngü seçimi Zaman Çizelgesi'ne uygulanır (Zaman Çizelgesi seçimi, mevcut Döngü seçimiyle eşleşir)

0
⌘ Cmd + ]

İzi yatay olarak yakınlaştır

0
⌘ Cmd + [

İzi yatay olarak uzaklaştır

0
E

Düzenleme penceresini seçilen klip veya kliplerle doldurun. Hiçbir klip seçilmezse, düzenleme penceresini en yakın kliple doldurur. Önceki görünüme dönmek için tekrar E'ye basın

0
⤶ Enter

Oynatma kafasını oturumun başına taşır.

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + ]

Dalga formlarını yatay olarak yakınlaştırır

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + [

Dalga biçimlerini yatay olarak uzaklaştırır

0
Control + ⌥ Option + Resets

Ses dalga biçimleri için yatay yakınlaştırmayı sıfırlar

0
veya ⌘ Cmd + [
1
P

Seçim alanını geçerli izden yukarıdaki izetaşır

0
;

Seçim alanını geçerli izden aşağıdaki ize taşır

0
↑   Shift + P

Seçimi geçerli izden yukarıdaki ize genişletir

1
↑   Shift + ;

Seçimi geçerli izden aşağıdaki ize genişletir

0

Oynatma sırasında veya aktarım durdurulduğunda bir seçimi başlatır

0

Oynatma sırasında bir seçimi sonlandırır

0
Tab

Oynatma kafasını seçilen izlerde bir sonraki geçici olaya taşır

0
⌥ Option + Tab

Oynatma kafasını seçilen izlerde önceki geçici olaya taşır

0
]

Oynatma kafasını sonraki çubuğa taşır

0
[

Oynatma kafasını önceki çubuğa taşır

0

Oynatma kafasını, seçilen iz veya izler üzerinde bir sonraki klip kenarına taşır

0
L

Oynatma kafasını, seçilen iz veya izler üzerinde önceki klip kenarına taşır

0
Control + ⌥ Option +

Oynatma kafasını bir sonraki işaretçiye taşır

0
Control + ⌥ Option + L

Oynatma kafasını önceki işaretçiye taşır

0
↑   Shift + Tab

Seçilen izlerde seçimi bir sonraki geçici olaya genişletir

0
↑   Shift + ⌥ Option + Tab

Seçilen izlerde seçimi önceki geçici olaya genişletir

0
↑   Shift + ]

Seçimi, seçili izlerde sonraki çubuğa genişletir.

0
↑   Shift + [

Seçimi, seçilen izlerde önceki çubuğa genişletir

0
↑   Shift +

Seçimi, seçilen iz veya izler üzerinde sonraki klip kenarına kadar genişletir

0
↑   Shift + L

Seçimi, seçili iz veya izlerde önceki klip kenarına kadar genişletir

0
↑   Shift + Control + ⌥ Option +

Seçimi bir sonraki işaretçiye genişletir

0
↑   Shift + Control + ⌥ Option + L

Seçimi önceki işaretçiye genişletir

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Seçimi oturumun başına kadar genişletir

0
↑   Shift + ⌥ Option + ⤶ Enter

Seçimi oturumun sonuna kadar genişletir

0
Control +

Seçili izlerin yüksekliğini artırır

Not: Bu tuş komutu varsayılan olarak Mission Control macOS komutuyla eşleştirilmiştir. Bu tuş komutunu kullanmak için bu özelliği devre dışı bırakmanız veya yeniden eşleştirmeniz gerekir. Bu komutu devre dışı bırakmak veya yeniden eşlemek için Sistem Tercihleri > Klavye kısayolları'na tıklayın ve bu tuş komutunu devre dışı bırakın veya farklı bir tuş komutuyla eşleştirin. Daha fazla bilgi için macOS belgelerinize bakın.
0
Control +

Seçili izlerin yüksekliğini azaltır

Not: Bu tuş komutu varsayılan olarak Application Windows macOS komutuyla eşleştirilmiştir. Bu tuş komutunu kullanmak için bu özelliği devre dışı bırakmanız veya yeniden eşleştirmeniz gerekir. Bu komutu devre dışı bırakmak veya yeniden eşlemek için Sistem Tercihleri > Klavye'de Kısayollar'ı tıklayın ve bu tuş komutunu devre dışı bırakın veya farklı bir tuş komutuyla eşleştirin. Daha fazla bilgi için macOS belgelerinize bakın.
0
Control + ⌥ Option +

Tüm izlerin yüksekliğini artırır

0
Control + ⌥ Option +

Tüm izlerin yüksekliğini azaltır

0
↑   Shift +

Zaman Çizelgesi'ni kaydırır ve geçerli seçimin sol kenarını ortalar

0
↑   Shift +

Zaman Çizelgesi'ni kaydırır ve geçerli seçimin sağ kenarını ortalar

0
↑   Shift + A

Oynatma ve kayıt sırasında zaman çizelgesini her seferinde bir ekran otomatik olarak kaydırır

0
⌥ Option + ⌘ Cmd + M

Yazma klavyesini kullanarak MIDI nota girişine izin vermek için MIDI Klavye Modunu değiştirir. Not: MIDI Klavye Modu, klavye kısayolları olarak kullanılan bazı tuşları geçersiz kılar

0
⌘ Cmd + =

Zaman Çizelgesi ve Karıştırıcı görünümü arasında geçiş yapar

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + =

İkinci bir LUNA penceresi açar

0
↑   Shift + ⌘ Cmd +

Önceki pencereye geçer

0
⌘ Cmd +

Sonraki pencereye geçer

0
↑   Shift + W

Kayan pencereleri gösterir veya gizler (örneğin eklenti pencereleri)

0
↑   Shift + ⌘ Cmd + F

LUNA uygulaması için tam ekran modunu açar / kapatır


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Luna (DAW) Luna (DAW) (Verimlilik)

LUNA, "müzik oluşturma, kaydetme ve analog tarzı prodüksiyon sistemi" olarak tanımlanıyor.

Web sayfası: uaudio.com/luna.html

Kısayollara basma kolaylığı: 75%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 294

Platform algılandı: macOS

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Luna (DAW) kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.