↑   Shift + ⭾ Tab klavye kısayolu ne işe yarıyor?

Bu kısayol, veri tabanımızdaki 210 program tarafından kullanılıyor.

Bu kısayol için genel bir açıklama kaydedilmemiş.

Bu kısayolu kullanan popüler programlar

Bu kısayol, hangi programda ne işe yarıyor?

  1. Microsoft PowerPoint 2019 (Slayt gösterileri) - Geçerli slayt üzerindeki son veya bir önceki köprüye ilerle
  2. Microsoft Excel 2019 - Odağı şeritteki komutlara taşı
  3. Microsoft Word 2019 - Odağı şeritteki komutlara taşı
  4. Opera - Odağı etkin içerik içinde geri taşı
  5. Notepad++ - (bir veya daha fazla tam satır seçildiğinde) Sekmelemeyi veya boşluğu kaldır

Tüm programlar

Bu kısayolu kullanan tüm programlar, kategorilerine göre ayrılmış.

Genel


Apple iBooks - Bir önceki hücrede bulunan metni seç

Apple iBooks - Hücre girişini tamamlayıp seçimi sola taşı

Audacity - Önceki etikete git ve aç

EasyWorship - Şu an imlecin bulunduğu satırı bir sekme aralığı sola taşı

E-Sword - Paragrafın girintisini azalt (Sadece editörlerde)

Google Chrome - Tıklanabilir öğelere geriye doğru göz at

Mozilla Thunderbird - Önceki kullanıcı arayüzü öğesine git

Opera - Odağı etkin içerik içinde geri taşı

Opera - Formda önceki öğeye git

Quicken 2018 - Önceki alan veya sütun

Steam - Oyundayken topluluk sayfasını aç

Vuze - Tablolar, düğmeler, sekmeler ve diğer araçlar arasında gezin

Metin düzenleme


Ace Editor - Girintiyi azalt

Ace Editor (Mac) - Girintiyi azalt

Adobe Acrobat 2017 (Mac) - Odağı önceki yoruma veya form alanına taşı

Adobe Acrobat 2017 (Mac) - Odağı açık Görev bölmesinde önceki panele ve panel denetimine taşı

Adobe Acrobat 2017 (Mac) - Yeni Eylem Oluştur, Eylemi Düzenle, Özel Oluştur veya Özel Düzenleme Aracı iletişim kutularında aktif paneldeki önceki öğeye git

Adobe Acrobat 2017 (Mac) - Üst çubuktaki diğer denetimler arasında dolaş - Giriş, Araçlar, Belge

Adobe Acrobat 2017 (Mac) - Odağı belge bölmesinde bir önceki yorum, bağlantı veya form alanına taşı

Adobe Acrobat 2017 (Windows ve Unix) - Odağı önceki yoruma veya form alanına taşı

Adobe Acrobat 2017 (Windows ve Unix) - Odağı açık Görev bölmesinde önceki panele ve panel denetimine taşı

Adobe Acrobat 2017 (Windows ve Unix) - Yeni Eylem Oluştur, Eylemi Düzenle, Özel Oluştur veya Özel Düzenleme Aracı iletişim kutularında aktif paneldeki önceki öğeye git

Adobe Acrobat 2017 (Windows ve Unix) - Üst çubuktaki diğer denetimler arasında dolaş - Giriş, Araçlar, Belge

Adobe Acrobat 2017 (Windows ve Unix) - Odağı belge bölmesinde bir önceki yorum, bağlantı veya form alanına taşı

Adobe Acrobat 2017 (Windows ve Unix) - Odağı bölmedeki önceki bağlantıya taşı

Dropbox Paper - Girintiyi azalt

gedit - Bir sekme durağını kaldır

LibreOffice Writer - "Başlık X"(X = 2-10) biçimindeki başlıklar anahatta bir seviye yukarıya çıkarıldı

Metapad - Girintiyi azalt

Microsoft FrontPage - Daha Fazla Renk iletişim kutusunda, renk seçiciyi etkinleştir. Not Shift + Tab, sırasıyla: İptal, Tamam, Seç, Özel, Değer ve ardından renk seçiciyi etkinleştirir

Microsoft FrontPage - Önceki tablo hücresinin içeriğini seç

Microsoft FrontPage - Yardım görev bölmesinde önceki öğeyi seç

Microsoft FrontPage - Bir Microsoft Office Online Web sitesi makalesinin en üstünde bulunan önceki gizli metni veya köprüyü veya Tarayıcı Görünümü düğmesini seç

Microsoft FrontPage - Araç çubuğu seçiliyken, sonraki veya önceki düğmeyi seç

Microsoft FrontPage - Bir görev bölmesi etkin olduğunda, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği seç

Microsoft FrontPage - Önceki seçenek veya seçenek grubuna geç

Microsoft OneNote - Ana menü çubuğundaki öğeler arasında hareket et

Microsoft OneNote - Paragraf girintisini azalt

Microsoft OneNote - Girintiyi bir düzey azalt

Microsoft OneNote - Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey azaltma

Microsoft Word 2019 - Odağı şeritteki komutlara taşı

Microsoft Word 2019 - Şeritteki komut odaklarını sırasıyla ileri ve geri taşı

Microsoft Word 2019 - Sola doğru bir hücre git (tabloda)

Microsoft Word 2019 - Önceki hücrenin içeriğini seç

Microsoft Word 2019 - Satırda bir önceki hücreye git

Notepad2 - Seçili bloğun girintisini kaldır

Zim - Seçili metnin girintisini kaldır

Görsel düzenleme


Adobe Illustrator - Araçlar paneli ve Kontrol paneli dışındaki tüm panelleri Göster / Gizle

Adobe Illustrator (Mac) - Araçlar paneli ve Kontrol paneli dışındaki tüm panelleri Göster / Gizle

Adobe Lightroom Classic - Tüm panelleri göster / gizle

Adobe Lightroom Classic (Mac) - Tüm panelleri göster / gizle

Adobe Photoshop CC - Alt sağdaki kontrollerde dolaş

Adobe Photoshop CC - Araç kutusu ve seçenekler çubuğu dışında tüm panelleri göster/gizle

Adobe Photoshop CC - Alt sağdaki kontrollerde dolaş

Adobe Premiere Pro (Mac) - Önceki sütun alanı

Adobe Premiere Pro (Windows) - Önceki sütun alanı

Canva (Mac) - Öncekini seç

Canva (Windows) - Öncekini seç

Clip Studio Paint Pro - Başlık çubuğunu gizle / Menü çubuğunu gizle

GIMP - Önceki widget’a git

Inkscape - Önceki araca git

Inkscape - Önceki alana geç

Inkscape - Önceki nesneyi seç

Inkscape - Önceki düğümü seç

Inkscape - Önceki tutamacı seç

LibreOffice Draw - Oluşturulma sırasının tersine sayfadaki nesneler arasında dolaş

Lightworks - Önceki alana git

Nuke - Özelliklerde önceki kontrole git

Nuke - Girintiyi azalt

Sketch - Grupta önceki katmanı seç

Xcode - Kontroller arasında ters yönde git

Sistem araçları


Everything - Arama ve sonuçlar görünümü arasında dolaş

Programlama


Android Studio - Satırların girintisini artır / azalt

App Maker - Çizgiyi veya seçimi otomatik girintile

App Maker - Çizgiyi veya seçimi otomatik girintile

Atom (Windows) - editor:outdent-selected-rows

Atom (Windows) - core:focus-previous

Atom (Windows) - (Kaynak: Find And Replace) find-and-replace:focus-previous

Atom (Windows) - (Kaynak: GitHub) core:focus-previous

Atom (Windows) - (Kaynak: GitHub) core:focus-previous

Atom (Windows) - (Kaynak: GitHub) github:select-previous-hunk

Atom (Windows) - (Kaynak: GitHub) core:focus-previous

Atom (Windows) - (Kaynak: Snippets) snippets:previous-tab-stop

AWS Cloud9 IDE (Mac) - Çıkıntıla

AWS Cloud9 IDE (Windows) - Çıkıntıla

Chrome DevTools - Öznitelikleri Düzenle moduna girdikten sonar sonraki / önceki özniteliği seç

Chrome DevTools - Bir özellik adına veya değerine tıkladıktan sonra sonraki / önceki özellik veya değeri seçmek için bu kısayolu kullanın

Code::Blocks 17.12 - Bloğun girintisini azalt

CodeMirror - Geçerli satırı veya seçimi otomatik olarak girintile

CodeMirror - Geçerli satırı veya seçimi otomatik olarak girintile

CoffeeCup Web Editor - Seçili bloğu sola taşı

Delphi - İmleci soldaki bir sekme konumuna taşı

Eclipse - Seçili metnin girintisini azalt

FBIde - Seçili metnin / satırın girintisini azalt

FileMaker - Seçimi sağdan sola komut düğmeleri ve Tablo Ekle komutundan ilişkiler grafiğine taşıyın

IntelliJ IDEA (macOS) - Seçili satırların girintisini kaldır

IntelliJ IDEA (Windows, Linux) - Seçili satırların girintisini kaldır

jEdit - Seçilen satırları sola veya sağa kaydır. Ektin bir seçim yokken Tab tuşuna basarsanız, imleç konumuna bir sekme karakteri eklenir

JetBrains WebStorm - Seçili satırların girintisini kaldır

JetBrains WebStorm (macOS) - Seçili satırların girintisini kaldır

Jupyter Notebook - Araç ipucu

Jupyter Notebook - Kod hücresine yazdığınız nesne için dokümantasyonu göster

LibreOffice Base - Denetim alanlarının ters yönde seçimi

Microsoft Visual Studio 2017 (Tüm kısayollar) - Edit.SelectPreviousControl

Microsoft Visual Studio 2017 (Tüm kısayollar) - Edit.TabLeft

Microsoft Visual Studio 2017 (Tüm kısayollar) - Edit.TabLeft

Microsoft Visual Studio 2017 (Tüm kısayollar) - Edit.TabLeft

Microsoft Visual Studio 2017 (Sık kullanılan kısayollar) - [Text Editor, Report Designer, Windows Forms Editor] Edit.TabLeft

Mode SQL Editor (Mac) - Girintiyi azalt

Mode SQL Editor (Mac) - Girintiyi azalt

Mode SQL Editor (Mac) - Girintiyi azalt

Mode SQL Editor (Windows) - Girintiyi azalt

Mode SQL Editor (Windows) - Girintiyi azalt

Mode SQL Editor (Windows) - Girintiyi azalt

Notepad++ - (bir veya daha fazla tam satır seçildiğinde) Sekmelemeyi veya boşluğu kaldır

PyCharm 2018.2 - Şablonlarda: İmleci önceki şablon değişkenine taşı

PyCharm 2018.2 - Seçilen bloğu önceki girinti seviyesine taşı

Roblox Studio - Girintiyi azalt

RStudio - Girintiyi azalt

RStudio (Mac) - Girintiyi azalt

SQL Server Management Studio (SSMS) - Satır girintisini azalt

SQL Server Management Studio (SSMS) - Seçili satırları sekme durağında sola taşı

SQL Server Management Studio (SSMS) - Sayfadaki önceki denetime git

Web uygulamaları


BBC iPlayer - Düğmeler arasında geri git

cPanel ve WHM - Menüde yukarı git

FastMail - (liste öğesinin başında) Liste girintisini azalt

Google Arama - Önceki arama sonucu

OneDrive - OneDrive alanları arasında dolaş

TinyMCE - Önceki araca odaklan

YouTube - Yürütücü tuşları arasında geriye doğru ilerle

Dosya yöneticisi


Adobe Bridge CC - Öncekini yeniden adlandır (İçerik bölmesinde dosya adı seçiliyken)

Adobe Bridge CC (Mac) - Öncekini yeniden adlandır (İçerik bölmesinde dosya adı seçiliyken)

Medya yürütücü


KMPlayer - Oynatma mesajı

Oyunlar


Open Rails 0.6.2 - Dispatcher'ı genişlet

Tibia - Kanallar arasında geçiş yap

Sosyal ve mesajlaşma


Cisco Jabber (Mac) - (Sohbet penceresinde) Reddet veya Kabul Et düğmesine ilerle

Cisco Jabber (Mac) - Mesaj metni giriş alanından çık

NewsBin Pro - (iletişim kutusunda) Önceki alan

Office Delve - Önceki alana veya öğeye git

Slack - Odağı önceki öğeye taşı

Verimlilik


Ableton Live 10 - Cihaz / Klip görünümünü değiştir

Ableton Live 10 (Mac) - Cihaz / Klip görünümünü değiştir

Apple Takvim - (bir etkinlik açıkken) Önceki alana git

Apple Takvim - Bir önceki etkinliği seç

Apple Pages - Liste öğesinin girinti düzeyini azalt

Apple Pages - Sayfada bir önceki nesneyi seç

Apple Pages - Gruptaki bir önceki nesneyi seç

Apple Pages - Bir önceki hücreyi seç

Apple Pages - Hücre girişini tamamla ve seçimi sola taşı

Banner 9 (Windows, Mac) - Önceki Alan / Öğe

Banner 9 (Windows, Mac) - Önceki Alan / Öğe

Basecamp - Alıntı seviyesini azalt

Bluebeam Revu - Önceki yorum

Confluence - Listedeyken öğenin girintisini azalt

Confluence - Tabloda imleci önceki hücreye taşı

Confluence (Mac) - Listedeyken öğenin girintisini azalt

Confluence (Mac) - Tabloda imleci önceki hücreye taşı

draw.io - Öncekini seç

Figma - Önceki eşdüzeyi seç

Google Translate - Önceki arayüz öğesine git

Huggle - Önceki sekme

LibreOffice - İletişimde odağı önceki kısıma veya öğeye taşır

LibreOffice - Alanlar arasında taşır (geriye doğru)

LibreOffice - Önceki Çizim Nesnesini seçer

LibreOffice Calc - İletişim penceresindeki düğmeler ve alanlar arasında odağı geriye doğru taşıyarak değiştirir

LibreOffice Impress - Oluşturulma sırasının tersiyle nesneleri seçin

Logo Muhasebe - Önceki alana git

Microsoft Access 2019 - Veri Sayfası görünümünde sonraki veya önceki alana git

Microsoft Access 2019 - Grup içerisindeki komutlar arazında gezin

Microsoft Access 2019 - Odağı şeritteki komutlara taşı

Microsoft Access 2019 - Şeritte sonraki veya önceki komuta git

Microsoft Access 2019 - Seçeneklerde geri git

Microsoft Access 2019 - Sonraki veya önceki seçeneğe veya seçenek grubuna git

Microsoft Access 2019 - Bir özellik seçiliyken, sekmede bir özellik yukarı git veya en baştaysa sekmeye git

Microsoft Access 2019 - Bir önceki alana git

Microsoft Access 2019 - Veri sayfasında izleyen kaydın ilk alanından alt veri sayfasına gir

Microsoft Access 2019 - Bir önceki alana git

Microsoft Access 2019 - Ana formdaki sonraki alandan alt forma gir

Microsoft Access 2019 - Tablolar, görünümler ve işlevler arasında gez (ve varsa, çizgileri birleştir)

Microsoft Access 2019 - Hücreler arasında geçiş yap

Microsoft Access 2019 - Bir önceki hücreye git

Microsoft Access 2019 - Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme

Microsoft Access 2019 - Önceki gizli metni veya köprüyü seçme

Microsoft Excel 2019 - Odağı şeritteki komutlara taşı

Microsoft Excel 2019 - Çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe git

Microsoft Excel 2019 - Çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir

Microsoft PowerPoint 2019 (Sunu oluşturma) - Odağı şeritteki komutlara taşı

Microsoft PowerPoint 2019 (Sunu oluşturma) - Şeritte sonraki veya önceki komutu git

Microsoft PowerPoint 2019 (Sunu oluşturma) - (istediğiniz nesne seçilene kadar tekrarlayın) Başka bir nesne seç (seçili nesne olarak).

Microsoft PowerPoint 2019 (Sunu oluşturma) - Bir önceki hücreye git

Microsoft PowerPoint 2019 (Slayt gösterileri) - Geçerli slayt üzerindeki son veya bir önceki köprüye ilerle

Notion (Windows) - Girintiyi azalt

Oracle EBS Forms - Önceki alan

Outlook 2019 ve Outlook 2016 - Klasör bölmesi, ana Outlook penceresi, Okuma bölmesi ve Yapılacaklar çubuğu arasında hareket et

Outlook 2019 ve Outlook 2016 - Klasör bölmesi, Görevler listesi ve Yapılacaklar çubuğu arasında geçiş yap

Outlook 2019 ve Outlook 2016 - Önceki randevuyu seç

Outlook 2019 ve Outlook 2016 - Bir önceki alana ve denetime git

Outlook 2019 ve Outlook 2016 - Etkin görünüm, Yapılacaklar çubuğu, Arama ve etkin görünüme dönüş arasında geçiş yap

QuickBooks Desktop - Önceki alana git

QuickBooks Desktop (Mac) - Önceki alan

REAPER - Öğe gezinme: Öğelerde imleci önceki geçişe taşı

Things (iPad) - Metin alanlarında geriye git

WorkZone Client - Seçili alandaki alanlar arasında geri git

WorkZone Client - İletişim kutusunun seçili alanındaki alanlar veya düğmeler arasında geri gidin

WPS Office - Çalışma sayfasındaki bir önceki hücreye git veya seçilen bir aralıkta bir hücre sola git

Bilimsel


Maple - İmleci önceki giriş alanına getir

Solidworks 2019 - Farenin altındaki bileşeni göster

Solidworks 2019 - Göster / gizle. İşaretçinin altındaki tüm bileşenleri gösterir.

Solidworks 2019 - Bileşen Takarken. Bileşeni -90º  döndürür.

Tekla Structures 20 - Önceki pozisyon


Bu sayfayı paylaşın:

Kısayol kolaylığı

55
Bu kısayola basmak ne kadar kolay? (100 üzerinden puan. Daha yüksek, daha kolay demek)

Kısayol sıralaması

Bu kısayol, diğer programlarda hangi sıklıkla kullanılıyor?