Qt Creator klavye kısayolları

Qt Creator  

Zeynel Abidin Öztürk -
5 yıl önce
- Kısayollar

Qt Creator kısayollarını öğrendiğinizde daha kesintisiz kod yazabilecek, istediğiniz satıra hızla gidebilecek, bölmeler arasında dolaşabilecek ve kodları daha kolay kopyalayıp yapıştırabileceksiniz.

0
Ctrl + O

Dosya veya proje aç

0
Ctrl + N

Yeni dosya veya proje

-1
Alt + V sonra Alt + I

Harici düzenleyicide aç

0
Ctrl + A

Tümünü seç

0
Del

Sil

0
Ctrl + X

Kes

0
Ctrl + C

Kopyala

0
Ctrl + V

Yapıştır

-1
Ctrl + Y

Yinele

0
Ctrl + P

Yazdır

0
Ctrl + S

Kaydet

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Tümünü kayedet

0
Ctrl + W

Pencereyi kapat

0
Ctrl + ↑   Shift + W

Tümünü kapat

0
Ctrl + F4

Geçerli dosyayı kapat

0
Alt +

Geri git

0
Alt +

İleri git

0
Ctrl + L

Satıra git

0
Ctrl + ↑   Shift + Tab

Geçmişteki bir sonraki belge

0
Ctrl + E sonra O

Diğer bölmeye git

0
Ctrl + Tab

Geçmişte bir önceki belge

0
Ctrl + K

Locator'ı etkinleştir

0
Ctrl + 1

Hoş Geldiniz moduna geç

0
Ctrl + 2

Düzen moduna geç

0
Ctrl + 3

Tasarım moduna geç

0
Ctrl + 4

Hata Ayıklama moduna geç

0
Ctrl + 5

Projeler moduna geç

0
Ctrl + 6

Yardım moduna geç

0
Alt + 1

Sorunlar bölmesini aç / kapat

0
Alt + 2

Arama sonuçları bölmesini aç / kapat

0
Alt + 3

Uygulama Çıktısı bölmesini aç / kapat

-1
Alt + 4

Derleme Çıktısı bölmesini aç / kapat

0
Alt + Num 0 - Num 9

Diğer çıktı bölmelerini aç / kapat

0
Alt + M

Yer İşaretleri bölmesini etkinleştir

0
Alt + Y

Dosya Sistemi bölmesini etkinleştir

0
Alt + O

Açık Belgeler bölmesini etkinleştir

0
Alt + 9

Çıktı bölmelerini büyüt

0
F6

Çıktı bölmelerinde sonraki öğeye git

0
↑   Shift + F6

Çıktı bölmelerinde önceki öğeye git

0
Alt + X

Projeler bölmesini etkinleştir

0
Ctrl + ↑   Shift + F11

Tam ekran

0
Alt + 0

Kenar çubuğunu aç / kapat

0
Ctrl + Z

Geri al

0
Esc

Düzen moduna geç. İlk basış, odağı düzenleyiciye taşır. İkinci basış ikincil pencereyi kapatır

0
Ctrl + Q

Qt Creator'dan çık

0
Ctrl + I

Seçime otomatik girinti ekle

0
Ctrl + <

Daralt

-1
Ctrl + >

Genişlet

1
Ctrl + Space

Bu kapsamda bir tamamlamayı tetikle

0
Ctrl + Insert

Satırı kopyala

0
Ctrl + Alt +

Satırı aşağı kopyala

0
Ctrl + Alt +

Satırı yukarı kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Pano geçmişinden yapıştır (tekrar bastığınızda geçmişte geriye doğru hareket edersiniz)

0
↑   Shift + Del

Satırı kes

0
Ctrl + J

Satırları birleştir

0
Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

Geçerli satırın üstüne satır ekle

0
Ctrl + ⤶ Enter

Geçerli satırın altına satır ekle

0
Ctrl +

Yazı tipi boyutunu küçült

0
Ctrl +

Yazı tipi boyutunu büyüt

0
Ctrl + 0

Yazı tipi boyutunu sıfırla

0
Alt + V sonra Alt + V

Vim stili düzenlemeyi aç / kapat

0
Ctrl + E sonra 2

Böl

0
Ctrl + E sonra 3

Yan yana böl

0
Ctrl + E sonra 1

Tüm bölünmeleri kaldır

0
Ctrl + E sonra 0

Geçerli bölünmeyi kaldır

0
Ctrl + A

Tümünü seç

0
Ctrl + ]

Blok sonuna git

0
Ctrl + [

Blok başına git

1
Ctrl + ↑   Shift + ]

Blok sonuna git ve geçerli imleç konumu ile bloğun sonu arasındaki satırları seç

0
Ctrl + ↑   Shift + [

Blok başlangıcına git ve geçerli imleç konumu ile bloğun sonu arasındaki satırları seç

0
Ctrl + U

Geçerli bloğu seç (İkinci basış, seçimi ana bloğa genişletir. Bu davranışı etkinleştirmek için Araçlar> Seçenekler> Metin Düzenleyicisi> Davranış> Akıllı seçim değiştirmeyi etkinleştir'i seçin)

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + U

En son akıllı blok seçimini geri al

0
Ctrl + ↑   Shift +

Geçerli satırı aşağı taşı

0
Ctrl + ↑   Shift +

Geçerli satırı yukarı taşı

0
Alt + ⤶ Enter

Bu kapsamda bir refactoring eylemini tetikle

0
Ctrl + E sonra R

Paragrafı sar

0
Ctrl + E sonra Ctrl + W

Metin kaydırmayı etkinleştir

0
Ctrl + /

Seçim için açıklamayı aç / kapat

0
Ctrl + E sonra Ctrl + V

Boşluğu görselleştir

0
Ctrl + J

Boyutu ayarla

0
Ctrl + G

Bir ızgaraya yerleştir

0
Ctrl + H

Yatay olarak yerleştir

0
Ctrl + L

Dikey olarak yerleştir

1
Alt + ↑   Shift + R

Ön izleme

0
F4

İşaretleri ve yuvaları düzenle

0
Ctrl + M

Yer işaretini aç / kapat

0
Ctrl + .

Sonraki yer işaretine git

0
Ctrl + sonra Go

Önceki yer işaretine git

0
Alt + C sonra Alt + F

Snippet'i getir

0
Alt + C sonra Alt + P

Snippet'i yapıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + U

Kullanımları bul

0
F2

İmlecin altındaki sembolü takip et (İsim alanları, sınıflar, fonksiyonlar, değişkenler, ifadeler ve makrolar ile çalışır)

0
Ctrl + ↑   Shift + R

İmleç altındaki sembolü yeniden adlandır

0
↑   Shift + F2

İşlev bildirimi ve tanımı arasında geçiş yap

0
Ctrl + ↑   Shift + T

Açık tip hiyerarşi

0
F4

Üstbilgi ve kaynak dosya arasında geçiş yap

0
Alt + U

Seçilen metni küçük harfe dönüştür

0
Alt + ↑   Shift + U

Seçilen metni büyük harfe dönüştür

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Sık karşılaşılan sorunları bulmak için JavaScript kodunda statik kontroller çalıştırın

0
Ctrl + F

Bul ve Değiştir

0
F3

Sonrakini bul

0
↑   Shift + F3

Öncekini bul

0
Ctrl + F3

Seçilen metnin sonraki geçtiği yeri bul

0
Ctrl + ↑   Shift + F3

Seçilen metnin önceki geçtiği yeri bul

0
Ctrl + =

Sonrakini değiştir

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Gelişmiş bul'u aç

0
Alt + (

Metin düzenleme makrosu kaydet

0
Alt + )

Makro kaydetmeyi durdur

0
Alt + R

Son makroyu yürüt

0
Ctrl + Alt + Space

Qt Hızlı araç çubuklarını göster

-1
Alt + V sonra 1 - 9

(kullanıcı eyleminin sayısına basın) FakeVim modunda kullanıcı eylemleri yürüt

0
Ctrl + [

Arka plana geç

0
Ctrl + ]

Ana sayfaya geç

0
Ctrl + +

Yakınlaştır

0
Ctrl + -

Uzaklaştır

0
Ctrl + =

Ekrana sığdır

0
Ctrl + 0

Orijinal boyut

0
F2

Seçilen bileşeni tanımlayan QML dosyasını aç

0
F4

Metin Düzenleyicisi ve Form Düzenleyici arasında geçiş yap

0
Ctrl + Alt + 0

Sol kenar çubuğunu aç / kapat

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + 0

Sağ kenar çubuğunu aç / kapat

0
F5

Hata ayıklamaya başla veya devam et

0
↑   Shift + F5

Hata ayıklayıcıdan çık

0
F10

Üzerinden adımla

0
F11

İçeri adımla

0
↑   Shift + F11

Dışarı adımla

0
F9

Kesme noktasını değiştir

0
Ctrl + F6

Seçilen fonksiyona git

0
Ctrl + F10

Satıra git

0
F12

Ters yön

0
Ctrl + B

Projeyi derle

0
Ctrl + ↑   Shift + B

Tümünü derle

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Yeni proje

0
Ctrl + ↑   Shift + O

Proje aç

0
Ctrl + T

Projenizi derlemek ve çalıştırmak için kiti seçin

0
Ctrl + R

Çalıştır

1
F1

İçeriğe duyarlı yardımı görüntüle

0
Ctrl + T

İçeriği Yardım modunda etkinleştir

0
Ctrl + M

Yardım modunda yer işareti ekle

0
Ctrl + I

Yardım modunda dizini etkinleştir

0
Ctrl + 0

Yazı tipi boyutunu sıfırla

0
Ctrl + S

Yardım modunda aramayı etkinleştir


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Qt Creator Qt Creator (Programlama)

Qt Creator, C++, JavaScript ve QML dillerine yönelik bir entegre geliştirme ortamı (IDE). Linux ve FreeBSD'de GNU Compiler Collection'ın derleyicisini kullanan Qt, Windows'ta MinGW veya Microsoft Visual C++'ı kullanabiliyor.

Web sayfası: qt.io

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 63%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 171

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.