Qt Creator klavye kısayolları

Qt Creator

Zeynel Abidin Öztürk -
2 years ago
- Kısayollar

Qt Creator kısayollarını öğrendiğinizde daha kesintisiz kod yazabilecek, istediğiniz satıra hızla gidebilecek, bölmeler arasında dolaşabilecek ve kodları daha kolay kopyalayıp yapıştırabileceksiniz.

Ctrl + O

Dosya veya proje aç

Ctrl + N

Yeni dosya veya proje

Alt + V sonra Alt + I

Harici düzenleyicide aç

Ctrl + A

Tümünü seç

Del

Sil

Ctrl + X

Kes

Ctrl + C

Kopyala

Ctrl + V

Yapıştır

Ctrl + Y

Yinele

Ctrl + P

Yazdır

Ctrl + S

Kaydet

Ctrl + ↑   Shift + S

Tümünü kayedet

Ctrl + W

Pencereyi kapat

Ctrl + ↑   Shift + W

Tümünü kapat

Ctrl + F4

Geçerli dosyayı kapat

Alt +

Geri git

Alt +

İleri git

Ctrl + L

Satıra git

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Geçmişteki bir sonraki belge

Ctrl + E sonra O

Diğer bölmeye git

Ctrl + ⭾ Tab

Geçmişte bir önceki belge

Ctrl + K

Locator'ı etkinleştir

Ctrl + 1

Hoş Geldiniz moduna geç

Ctrl + 2

Düzen moduna geç

Ctrl + 3

Tasarım moduna geç

Ctrl + 4

Hata Ayıklama moduna geç

Ctrl + 5

Projeler moduna geç

Ctrl + 6

Yardım moduna geç

Alt + 1

Sorunlar bölmesini aç / kapat

Alt + 2

Arama sonuçları bölmesini aç / kapat

Alt + 3

Uygulama Çıktısı bölmesini aç / kapat

Alt + 4

Derleme Çıktısı bölmesini aç / kapat

Alt + Num 0 - Num 9

Diğer çıktı bölmelerini aç / kapat

Alt + M

Yer İşaretleri bölmesini etkinleştir

Alt + Y

Dosya Sistemi bölmesini etkinleştir

Alt + O

Açık Belgeler bölmesini etkinleştir

Alt + 9

Çıktı bölmelerini büyüt

F6

Çıktı bölmelerinde sonraki öğeye git

↑   Shift + F6

Çıktı bölmelerinde önceki öğeye git

Alt + X

Projeler bölmesini etkinleştir

Ctrl + ↑   Shift + F11

Tam ekran

Alt + 0

Kenar çubuğunu aç / kapat

Ctrl + Z

Geri al

Esc

Düzen moduna geç. İlk basış, odağı düzenleyiciye taşır. İkinci basış ikincil pencereyi kapatır

Ctrl + Q

Qt Creator'dan çık

Ctrl + I

Seçime otomatik girinti ekle

Ctrl + <

Daralt

Ctrl + >

Genişlet

Ctrl + Space

Bu kapsamda bir tamamlamayı tetikle

Ctrl + Insert

Satırı kopyala

Ctrl + Alt +

Satırı aşağı kopyala

Ctrl + Alt +

Satırı yukarı kopyala

Ctrl + ↑   Shift + V

Pano geçmişinden yapıştır (tekrar bastığınızda geçmişte geriye doğru hareket edersiniz)

↑   Shift + Del

Satırı kes

Ctrl + J

Satırları birleştir

Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

Geçerli satırın üstüne satır ekle

Ctrl + ⤶ Enter

Geçerli satırın altına satır ekle

Ctrl +

Yazı tipi boyutunu küçült

Ctrl +

Yazı tipi boyutunu büyüt

Ctrl + 0

Yazı tipi boyutunu sıfırla

Alt + V sonra Alt + V

Vim stili düzenlemeyi aç / kapat

Ctrl + E sonra 2

Böl

Ctrl + E sonra 3

Yan yana böl

Ctrl + E sonra 1

Tüm bölünmeleri kaldır

Ctrl + E sonra 0

Geçerli bölünmeyi kaldır

Ctrl + A

Tümünü seç

Ctrl + ]

Blok sonuna git

Ctrl + [

Blok başına git

Ctrl + ↑   Shift + ]

Blok sonuna git ve geçerli imleç konumu ile bloğun sonu arasındaki satırları seç

Ctrl + ↑   Shift + [

Blok başlangıcına git ve geçerli imleç konumu ile bloğun sonu arasındaki satırları seç

Ctrl + U

Geçerli bloğu seç (İkinci basış, seçimi ana bloğa genişletir. Bu davranışı etkinleştirmek için Araçlar> Seçenekler> Metin Düzenleyicisi> Davranış> Akıllı seçim değiştirmeyi etkinleştir'i seçin)

Ctrl + Alt + ↑   Shift + U

En son akıllı blok seçimini geri al

Ctrl + ↑   Shift +

Geçerli satırı aşağı taşı

Ctrl + ↑   Shift +

Geçerli satırı yukarı taşı

Alt + ⤶ Enter

Bu kapsamda bir refactoring eylemini tetikle

Ctrl + E sonra R

Paragrafı sar

Ctrl + E sonra Ctrl + W

Metin kaydırmayı etkinleştir

Ctrl + /

Seçim için açıklamayı aç / kapat

Ctrl + E sonra Ctrl + V

Boşluğu görselleştir

Ctrl + J

Boyutu ayarla

Ctrl + G

Bir ızgaraya yerleştir

Ctrl + H

Yatay olarak yerleştir

Ctrl + L

Dikey olarak yerleştir

Alt + ↑   Shift + R

Ön izleme

F4

İşaretleri ve yuvaları düzenle

Ctrl + M

Yer işaretini aç / kapat

Ctrl + .

Sonraki yer işaretine git

Ctrl + sonra Go

Önceki yer işaretine git

Alt + C sonra Alt + F

Snippet'i getir

Alt + C sonra Alt + P

Snippet'i yapıştır

Ctrl + ↑   Shift + U

Kullanımları bul

F2

İmlecin altındaki sembolü takip et (İsim alanları, sınıflar, fonksiyonlar, değişkenler, ifadeler ve makrolar ile çalışır)

Ctrl + ↑   Shift + R

İmleç altındaki sembolü yeniden adlandır

↑   Shift + F2

İşlev bildirimi ve tanımı arasında geçiş yap

Ctrl + ↑   Shift + T

Açık tip hiyerarşi

F4

Üstbilgi ve kaynak dosya arasında geçiş yap

Alt + U

Seçilen metni küçük harfe dönüştür

Alt + ↑   Shift + U

Seçilen metni büyük harfe dönüştür

Ctrl + ↑   Shift + C

Sık karşılaşılan sorunları bulmak için JavaScript kodunda statik kontroller çalıştırın

Ctrl + F

Bul ve Değiştir

F3

Sonrakini bul

↑   Shift + F3

Öncekini bul

Ctrl + F3

Seçilen metnin sonraki geçtiği yeri bul

Ctrl + ↑   Shift + F3

Seçilen metnin önceki geçtiği yeri bul

Ctrl + =

Sonrakini değiştir

Ctrl + ↑   Shift + F

Gelişmiş bul'u aç

Alt + (

Metin düzenleme makrosu kaydet

Alt + )

Makro kaydetmeyi durdur

Alt + R

Son makroyu yürüt

Ctrl + Alt + Space

Qt Hızlı araç çubuklarını göster

Alt + V sonra 1 - 9

(kullanıcı eyleminin sayısına basın) FakeVim modunda kullanıcı eylemleri yürüt

Ctrl + [

Arka plana geç

Ctrl + ]

Ana sayfaya geç

Ctrl + +

Yakınlaştır

Ctrl + -

Uzaklaştır

Ctrl + =

Ekrana sığdır

Ctrl + 0

Orijinal boyut

F2

Seçilen bileşeni tanımlayan QML dosyasını aç

F4

Metin Düzenleyicisi ve Form Düzenleyici arasında geçiş yap

Ctrl + Alt + 0

Sol kenar çubuğunu aç / kapat

Ctrl + Alt + ↑   Shift + 0

Sağ kenar çubuğunu aç / kapat

F5

Hata ayıklamaya başla veya devam et

↑   Shift + F5

Hata ayıklayıcıdan çık

F10

Üzerinden adımla

F11

İçeri adımla

↑   Shift + F11

Dışarı adımla

F9

Kesme noktasını değiştir

Ctrl + F6

Seçilen fonksiyona git

Ctrl + F10

Satıra git

F12

Ters yön

Ctrl + B

Projeyi derle

Ctrl + ↑   Shift + B

Tümünü derle

Ctrl + ↑   Shift + N

Yeni proje

Ctrl + ↑   Shift + O

Proje aç

Ctrl + T

Projenizi derlemek ve çalıştırmak için kiti seçin

Ctrl + R

Çalıştır

F1

İçeriğe duyarlı yardımı görüntüle

Ctrl + T

İçeriği Yardım modunda etkinleştir

Ctrl + M

Yardım modunda yer işareti ekle

Ctrl + I

Yardım modunda dizini etkinleştir

Ctrl + 0

Yazı tipi boyutunu sıfırla

Ctrl + S

Yardım modunda aramayı etkinleştir


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Qt Creator Qt Creator (Programlama)

Qt Creator, C++, JavaScript ve QML dillerine yönelik bir entegre geliştirme ortamı (IDE). Linux ve FreeBSD'de GNU Compiler Collection'ın derleyicisini kullanan Qt, Windows'ta MinGW veya Microsoft Visual C++'ı kullanabiliyor.

Web sayfası: qt.io

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayol sayısı: 171

Kısayollara basma kolaylığı: 63%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.