Enterprise Architect 14 klavye kısayolları

Enterprise Architect 14

Zeynel Abidin Öztürk -
6 ay önce
- Kısayollar
Ctrl + N

Yeni bir Kurumsal Mimar projesi oluştur

Ctrl + O

Bir Kurumsal Mimar projesini aç

Ctrl + ↑   Shift + F11

Geçerli projeyi yeniden yükle

Ctrl + ↑   Shift + M

Model Sihirbazı'nı kullanarak projeye yeni bir model ekle

Ctrl + Insert

Pakete yeni bir diyagram ekle

Ctrl + M

Pakete yeni bir öğe ekle

↑   Shift + F3

Sonuncusu ile aynı türde yeni bir öğe oluştur

Ctrl + ↑   Shift + T

Bir öğeye Etiketli Değer ekle

Ctrl + ↑   Shift + F9

Bir öğeye özellik ekle

Ctrl + ↑   Shift + F10

Bir öğeye işlem ekle

Ctrl + F11

Bir öğeye başka özellik türleri ekle

Insert

Geçerli seçimden sonra yeni bir özellik ekle

Ctrl + F,

Projedeki öğeleri aray (modelde arama yap)

Ctrl + Alt + A

Projedeki öğeleri ara (modelde arama yap)

Ctrl + ↑   Shift + F

Dosya Bul' sekmesinde Dosyalarda Bul penceresini açar

Ctrl + ↑   Shift + Alt + F

Veri adları ve yapıları için dosyaları ara

Alt + G

Seçilen öğeyi Proje Tarayıcısında bul

↑   Shift + Alt + G

Proje Tarayıcısında seçilen bir nesneyi bul

Ctrl + U

Öğenin kullanıldığı diyagramları bul

Ctrl + Space

Pano listesine tek bir öğe ekleyin.

Ctrl + C

Bir öğeyi bir diyagrama bağlantı olarak yapıştırmak için metin veya öğe kimliği kopyala

Ctrl + ↑   Shift + C

Bir hedef pakette çoğaltma için öğeyi, birden çok öğeyi veya bir paketi ve temeldeki herhangi bir yapıyı panoya kopyala

Ctrl + X

Seçilen metni kes

Ctrl + V

Metin yapıştır

Alt + 0

Proje Tarayıcısını görüntüle

Alt + 1

Özellikler penceresini görüntüle

veya Ctrl + 2
Alt + 2

Proje Sözlüğünü incele

Alt + 4

Varsayılan modda Bakım penceresini görüntüle

Alt + 5

Diyagram Araç Kutusu'nu görüntüle

Alt + 6

Kaynaklar penceresini aç

Alt + 9

Öğe Tarayıcısını görüntüle

Alt + ⤶ Enter

Genel' sekmesinde 'Özellikler' iletişim kutusunu görüntüle

Alt + \

Odağı sabitlenmiş bir pencereden Diyagram Görünümü'ne taşı

⤶ Enter

Özellikler' iletişim kutusunu görüntüle (öğe seçildiğinde)

Ctrl + ↑   Shift + 1

Notlar penceresini görüntüle

veya Ctrl + 3
41

Öğe İlişkileri penceresini görüntüle

Ctrl + ↑   Shift + 3

Sorumluluklar penceresini görüntüle

Ctrl + ↑   Shift + 4

İzlenebilirlik penceresini görüntüle

Ctrl + ↑   Shift + 5

Model Görünümlerini göster

Ctrl + ↑   Shift + 6

Etiketli Değerler penceresini görüntüle

Ctrl + ↑   Shift + 7

Kaynak Ayırma penceresini görüntüle

Ctrl + ↑   Shift + 8

Sistem Çıkışı penceresini görüntüle

Ctrl + Alt + R

Paket Tarayıcısını Görüntüle (Paket İçeriği)

Ctrl + Alt + U

Takım Kitaplığı'nı aç

Ctrl + Alt + W

Web Tarayıcısını görüntüle

F9

Özellikler' sekmesinde Özellikler penceresini görüntüle

F10

İşlemler' sekmesinde Özellikler penceresini görüntüle

Ctrl + ↑   Shift + 0

Odağı geçerli pencereye ayarla

↑   Shift + Alt + ⤶ Enter

Geçerli görünümün tam ekran alanını kaplamasını sağla

Ctrl + F4

Geçerli pencereyi kapat

Ctrl + ↑   Shift + F4

Geçerli pencereyi otomatik gizle

F8

Belge ve raporlar oluştur

↑   Shift + F8

HTML dilinde Web Raporu oluştur

Ctrl + ↑   Shift + F8

Yalnızca Diyagramlar' raporu oluştur

Ctrl + Del

Seçilen öğeleri modelden sil (Proje Tarayıcısından ve öğenin oluştuğu diyagramdan)

Ctrl + ↑   Shift + Del

Seçilen özelliği modelden sil

Ctrl + ↑   Shift + F7

Geçerli Pakette yazım denetimi yap

Ctrl + F7

Modelde yazım denetimi yap

Ctrl + ↑   Shift + P

Kod oluşturma şablonlarını düzenle

Alt + 7

Kaynak Kodu penceresini aç

Ctrl + Alt + Y

Kaynak dizin aç

Ctrl + Alt + O

Kaynak dosya aç

Ctrl + ↑   Shift + U

Kaynak dizini içe aktar

Ctrl + Alt + K

Paket kaynak kodu oluştur

Ctrl + Alt + M

Paket içeriğini senkronize et

F11

Seçilen bir öğede kod oluştur

F7

Geçerli öğeyi senkronize et

↑   Shift + F11

Toplu seçilen öğeleri oluştur

Ctrl + R

Toplu seçilen öğeleri senkronize et

Ctrl + E

Kaynak kodu varsayılan harici düzenleyicide görüntüle

Ctrl + Alt + H

Dönüşüm şablonlarını düzenle

Ctrl + H

Seçili öğeleri dönüştür

veya Ctrl + Alt + F
Ctrl + ↑   Shift + H

Mevcut Paketi dönüştür

↑   Shift + F9

Proje veri bütünlüğünü kontrol et

Ctrl + Alt + V

Mevcut Paketi doğrula

Ctrl + Alt + I

XMI'dan bir Paket içe aktar

Ctrl + Alt + E

Bir Paketi XMI'ya aktar

Ctrl + Alt + C

Veri CSV dosyalarını içe ve dışa aktar

Ctrl + ↑   Shift + J

Bir sınıfın çalışma tezgahı örneğini oluştur

↑   Shift + F12

Execution Analyzer penceresindeki Analyzer komut dosyalarını yönet

Ctrl + ↑   Shift + F12

Derleme Komut dosyası oluştur

Ctrl + Alt + N

Çalıştırma Komut dosyası oluştur

Ctrl + Alt + T

Test Komut dosyası oluştur

Ctrl + ↑   Shift + Alt + F12

Dağıtım betiği oluştur

Alt + 8

Hata Ayıklayıcı penceresini aç

F6

Bir hata ayıklama oturumu başlat

↑   Shift + F6

Fonksiyon çağrısına adımla

Alt + F6

Fonksiyon çağrısı üzerinden adımla

Ctrl + F6

Fonksiyon çağrısı dışına adımla

Ctrl + Alt + F6

Hata ayıklama oturumunu durdur

Ctrl + Alt + B

Baselines'ı yönet

Ctrl + Alt + P

Paket Denetimini yapılandır

Ctrl + ↑   Shift + L

Seçilen Paket, diyagram veya öğe için bir 'Kilit <öğe>' iletişim kutusu aç

F5

Proje Tarayıcısında seçilen Paketi yenile

Ctrl + Alt + D

Öğede Bağlantılı Belge oluştur

Ctrl + ↑   Shift + Y

Diyagramda hangi öğe özelliklerinin görünür olacağını belirt

Ctrl + ↑   Shift + B

Yapısal (gömülü) öğeleri yönet

Ctrl + I

Öğenin üst öğesini belirle veya interface kullan

Ctrl + ↑   Shift + O

Devralınan özellikleri geçersiz kıl

Ctrl + J

Diğer öğelere ve diyagramlara çapraz referanslar koy

Ctrl + ↑   Shift + E

Bir öğenin varsayılan görünümünü yapılandır

veya F4
Ctrl + ↑   Shift + W

Bir öğe için alternatif bir görüntü seç

F2

Seçilen özellik değerini düzenle

Ctrl + F9

Sistem seçeneklerini yapılandır

⤶ Enter

Hiçbir öğe seçili olmadığında, diyagramın sol üst köşesine veya görünümdeki diyagram bölümüne en yakın öğeyi seç

veya ,
veya .
.

Öğe seçildiğinde, şemayı seçili üst öğenin sol üst kısmına en yakın alt öğeyle değiştir

,

Öğe seçildiğinde, diyagramdaki seçili alt öğenin üst öğesiyle seçimi değiştir

← ↑ → ↓

Yukarıdaki diyagramda, mevcut öğenin solundaki veya sağındaki bir sonraki öğeyi seç; sola veya sağa hareket ederken seçim aşağı doğru değil yukarı doğru eğilim gösterir.

S

Klavyeyi kullanarak birden fazla öğe seçebilmek için başka bir öğeye (klavye ok tuşlarını kullanarak) taşırken bir öğeyi seçili tut

Q sonra F

Hiçbir öğe özelliği seçilmezse, yerinde düzenleme için öğe adını vurgula. Bir öğe özelliği seçtiyseniz, yerinde düzenleme için etkinleştir

F2

Hiçbir öğe özelliği seçilmezse, yerinde düzenleme için öğe adını vurgulayın. Bir öğe özelliği seçildiğinde, yerinde düzenleme için etkinleştir

F

Odaklanılan öğenin ilk düzenlenebilir özelliğini seç. Bu genellikle öğe adıdır, ancak birden çok sistem tanımlı değere (AramaAdı etiketi gibi) sahip bir Etiketli Değer seçerseniz, doğru olanı elde etmek için değerler listesinde dolaşabilirsiniz

↑   Shift + Space

Geçerli öğeyi kırmızı işaretçiyle yer işaretlerine ekle

?

Seçimi geçerli (kaynak) öğe ve konektörü arasında değiştir

veya /
↑   Shift + Insert

Panodaki öğeleri orijinal öğelere bağlantı olarak yapıştırın. 'Yapıştır <öğe adı>' iletişim kutusu görüntülenir; öğeyi yapıştırmak için Tamam düğmesine tıklayın.

Insert

Çok çeşitli türlerden bir öğe oluşturmak ve eklemek için seçebileceğiniz 'Araç Kutusu Kısayolu' menüsünü görüntüler.

veya Space
Ctrl + ↑   Shift + Insert

Bir öğeyi diyagramda panoda tutulan bir meta dosya görüntüsü olarak yapıştırın.

F3

Sonuncusu ile aynı türde yeni bir bağlayıcı oluşturun.

W

Geçerli konektöre bir yol noktası ekleyin. (Bu, her çizgi stili için geçerli değildir.)

Ctrl + ↑   Shift + I

Konektörlerin görünürlüğünü ayarlayın.

I

Şemada ızgaraya yaslama özelliğini aç ve kapat

Alt + Z

Seçili öğeleri otomatik olarak boyutlandır

Alt + -

Öğelere eşit, yatay olarak boşluklar ekle

Alt + =

Öğelere eşit, dikey olarak boşluklar ekle

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Öğeleri küçük artışlarla hareket ettir

Ctrl + ← ↑ → ↓

Seçili öğeyi küçük artışlarla yeniden boyutlandır

Ctrl + Alt +

Seçili öğelerin alt kenarlarını hizala

Ctrl + Alt +

Seçili öğelerin üst kenarlarını hizala

Ctrl + Alt +

Seçili öğelerin sol sınırlarını hizala

Ctrl + Alt +

Seçili öğelerin sağ sınırlarını hizala

Ctrl + Z

Değişikliği geri al

Ctrl + Y

Geri alınan bir değişikliği yeniden yap

Ctrl + S

Diyagramdaki değişiklikleri kaydet

Ctrl + T

Görüntüyü dosyaya kaydet

Ctrl + B

Görüntüyü panoya kaydet

Del

Seçilen öğeleri bir diyagramda siler, ancak modelden silmez

veya Ctrl + D
Ctrl + Del

Diyagramdaki seçili öğeleri diyagramdan ve modelden sil

N

Notlar penceresini aç ve / veya odağı kaydır

P

Özellikler penceresini aç ve / veya odağı kaydır

R

İlişkiler penceresini aç ve / veya odağı kaydır

C

İnşa penceresini görüntüle

E

Sorumluluklar penceresini görüntüle

V

Etiketli Değerler penceresini görüntüle

Z

Satır İçi Teknik Özellik Yöneticisi penceresi açıksa, odağı bu pencereye ayarla

O

Bir işlem seçtiğinizde, 'İşlemler' sekmesinde Özellikler penceresini aç

A

Bir öznitelik seçtiğinizde, 'Öznitelikler' sekmesinde İşlevler penceresini aç

G

Seçili öğeden kod oluşturmak üzere, seçili öğenin 'Kod Oluştur' iletişim kutusunu görüntüle

Y

Seçilen öğeden oluşturulan kodu öğe içeriğiyle eşitle

M

Yeni bir öğe oluşturmak için 'Yeni Öğe' iletişim kutusunu görüntüle

Ctrl + ↑   Shift + N

Kaydır ve Yakınlaştır penceresini görüntüle

1

Perspektif portalını görüntüle

2

Çalışma Alanı portalını görüntüle

3

Pencere portalını görüntüleme

4

Durum portalını görüntüle

5

Genişletme portalını görüntüle

6

Yürütme portalını görüntüle

7

Revisit portalını görüntüle

8

Rehber portalını görüntüle

9

Öğrenme portalını görüntüle

Ctrl + P

Etkin şemayı yazdır

Ctrl +

Şemada en son oluşturulanla aynı türde bir öğe oluştur

Ctrl +

Bağlam Referansları' sekmesinde gösterilen öğe için 'Özellikler' iletişim kutusunu görüntüle

Ctrl +

(nesnelere tıklayın) İşlem için birkaç bağımsız nesne seç

↑   Shift +

(aralıktaki ilk ve son nesneyi tıklayın) İşlem için bir dizi nesne seç

↑   Shift +
+

Seçili öğeleri yatay eksen veya dikey eksen boyunca hareket ettir

↑   Shift +
+

Bir bükülme oluştur ve konektör hattının yönünü değiştir

Alt +
+

Seçili öğeleri çapraz dahil herhangi bir yönde hareket ettir

Ctrl +

Diyagramı yakınlaştır veya uzaklaştır

Ctrl + ↑   Shift +
+

Diyagramı yatay veya dikey olarak kaydır


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Enterprise Architect 14 Enterprise Architect 14 (Görsel düzenleme)

Enterprise Architect görsel bir modelleme ve tasarım yazılımı. İşletmeler ve kuruluşlar tarafından sistem mimarisi modellerini oluşturmak ve bu modellerin uygulama geliştirme yaşam döngüsü boyunca uygulanmasını işlemek için kullanılıyor.

Web sayfası: sparxsystems.com

Son güncelleme: 26 Mar 2020

Kısayol sayısı: 178

Kısayollara basma kolaylığı: 81%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.