Enterprise Architect 14 klavye kısayolları 

Enterprise Architect 14  

Ze Zeynel -
4 yıl önce
- Kısayollar
0
Ctrl + N

Yeni bir Kurumsal Mimar projesi oluştur

0
Ctrl + O

Bir Kurumsal Mimar projesini aç

0
Ctrl + ↑  Shift + F11

Geçerli projeyi yeniden yükle

Reklam

1
Ctrl + ↑  Shift + M

Model Sihirbazı'nı kullanarak projeye yeni bir model ekle

0
Ctrl + Insert

Pakete yeni bir diyagram ekle

0
Ctrl + M

Pakete yeni bir öğe ekle

0
↑  Shift + F3

Sonuncusu ile aynı türde yeni bir öğe oluştur

0
Ctrl + ↑  Shift + T

Bir öğeye Etiketli Değer ekle

0
Ctrl + ↑  Shift + F9

Bir öğeye özellik ekle

0
Ctrl + ↑  Shift + F10

Bir öğeye işlem ekle

0
Ctrl + F11

Bir öğeye başka özellik türleri ekle

0
Insert

Geçerli seçimden sonra yeni bir özellik ekle

0
Ctrl + F,

Projedeki öğeleri aray (modelde arama yap)

0
Ctrl + Alt + A

Projedeki öğeleri ara (modelde arama yap)

0
Ctrl + ↑  Shift + F

Dosya Bul' sekmesinde Dosyalarda Bul penceresini açar

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + F

Veri adları ve yapıları için dosyaları ara

0
Alt + G

Seçilen öğeyi Proje Tarayıcısında bul

0
↑  Shift + Alt + G

Proje Tarayıcısında seçilen bir nesneyi bul

0
Ctrl + U

Öğenin kullanıldığı diyagramları bul

0
Ctrl + Space

Pano listesine tek bir öğe ekleyin.

0
Ctrl + C

Bir öğeyi bir diyagrama bağlantı olarak yapıştırmak için metin veya öğe kimliği kopyala

0
Ctrl + ↑  Shift + C

Bir hedef pakette çoğaltma için öğeyi, birden çok öğeyi veya bir paketi ve temeldeki herhangi bir yapıyı panoya kopyala

0
Ctrl + X

Seçilen metni kes

0
Ctrl + V

Metin yapıştır

-1
Alt + 0

Proje Tarayıcısını görüntüle

0
Alt + 1

Özellikler penceresini görüntüle

0
veya Ctrl + 2
0
Alt + 2

Proje Sözlüğünü incele

0
Alt + 4

Varsayılan modda Bakım penceresini görüntüle

0
Alt + 5

Diyagram Araç Kutusu'nu görüntüle

0
Alt + 6

Kaynaklar penceresini aç

0
Alt + 9

Öğe Tarayıcısını görüntüle

0
Alt + ⤶ Enter

Genel' sekmesinde 'Özellikler' iletişim kutusunu görüntüle

0
Alt + \

Odağı sabitlenmiş bir pencereden Diyagram Görünümü'ne taşı

0
⤶ Enter

Özellikler' iletişim kutusunu görüntüle (öğe seçildiğinde)

0
Ctrl + ↑  Shift + 1

Notlar penceresini görüntüle

0
veya Ctrl + 3
0
41

Öğe İlişkileri penceresini görüntüle

0
Ctrl + ↑  Shift + 3

Sorumluluklar penceresini görüntüle

0
Ctrl + ↑  Shift + 4

İzlenebilirlik penceresini görüntüle

0
Ctrl + ↑  Shift + 5

Model Görünümlerini göster

0
Ctrl + ↑  Shift + 6

Etiketli Değerler penceresini görüntüle

0
Ctrl + ↑  Shift + 7

Kaynak Ayırma penceresini görüntüle

0
Ctrl + ↑  Shift + 8

Sistem Çıkışı penceresini görüntüle

0
Ctrl + Alt + R

Paket Tarayıcısını Görüntüle (Paket İçeriği)

0
Ctrl + Alt + U

Takım Kitaplığı'nı aç

0
Ctrl + Alt + W

Web Tarayıcısını görüntüle

0
F9

Özellikler' sekmesinde Özellikler penceresini görüntüle

0
F10

İşlemler' sekmesinde Özellikler penceresini görüntüle

0
Ctrl + ↑  Shift + 0

Odağı geçerli pencereye ayarla

1
↑  Shift + Alt + ⤶ Enter

Geçerli görünümün tam ekran alanını kaplamasını sağla

1
Ctrl + F4

Geçerli pencereyi kapat

0
Ctrl + ↑  Shift + F4

Geçerli pencereyi otomatik gizle

0
F8

Belge ve raporlar oluştur

0
↑  Shift + F8

HTML dilinde Web Raporu oluştur

0
Ctrl + ↑  Shift + F8

Yalnızca Diyagramlar' raporu oluştur

1
Ctrl + Del

Seçilen öğeleri modelden sil (Proje Tarayıcısından ve öğenin oluştuğu diyagramdan)

0
Ctrl + ↑  Shift + Del

Seçilen özelliği modelden sil

0
Ctrl + ↑  Shift + F7

Geçerli Pakette yazım denetimi yap

0
Ctrl + F7

Modelde yazım denetimi yap

0
Ctrl + ↑  Shift + P

Kod oluşturma şablonlarını düzenle

0
Alt + 7

Kaynak Kodu penceresini aç

0
Ctrl + Alt + Y

Kaynak dizin aç

0
Ctrl + Alt + O

Kaynak dosya aç

0
Ctrl + ↑  Shift + U

Kaynak dizini içe aktar

0
Ctrl + Alt + K

Paket kaynak kodu oluştur

0
Ctrl + Alt + M

Paket içeriğini senkronize et

0
F11

Seçilen bir öğede kod oluştur

0
F7

Geçerli öğeyi senkronize et

0
↑  Shift + F11

Toplu seçilen öğeleri oluştur

0
Ctrl + R

Toplu seçilen öğeleri senkronize et

0
Ctrl + E

Kaynak kodu varsayılan harici düzenleyicide görüntüle

0
Ctrl + Alt + H

Dönüşüm şablonlarını düzenle

0
Ctrl + H

Seçili öğeleri dönüştür

0
veya Ctrl + Alt + F
0
Ctrl + ↑  Shift + H

Mevcut Paketi dönüştür

0
↑  Shift + F9

Proje veri bütünlüğünü kontrol et

0
Ctrl + Alt + V

Mevcut Paketi doğrula

0
Ctrl + Alt + I

XMI'dan bir Paket içe aktar

0
Ctrl + Alt + E

Bir Paketi XMI'ya aktar

0
Ctrl + Alt + C

Veri CSV dosyalarını içe ve dışa aktar

0
Ctrl + ↑  Shift + J

Bir sınıfın çalışma tezgahı örneğini oluştur

0
↑  Shift + F12

Execution Analyzer penceresindeki Analyzer komut dosyalarını yönet

0
Ctrl + ↑  Shift + F12

Derleme Komut dosyası oluştur

0
Ctrl + Alt + N

Çalıştırma Komut dosyası oluştur

0
Ctrl + Alt + T

Test Komut dosyası oluştur

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt + F12

Dağıtım betiği oluştur

0
Alt + 8

Hata Ayıklayıcı penceresini aç

0
F6

Bir hata ayıklama oturumu başlat

0
↑  Shift + F6

Fonksiyon çağrısına adımla

0
Alt + F6

Fonksiyon çağrısı üzerinden adımla

0
Ctrl + F6

Fonksiyon çağrısı dışına adımla

0
Ctrl + Alt + F6

Hata ayıklama oturumunu durdur

0
Ctrl + Alt + B

Baselines'ı yönet

0
Ctrl + Alt + P

Paket Denetimini yapılandır

0
Ctrl + ↑  Shift + L

Seçilen Paket, diyagram veya öğe için bir 'Kilit <öğe>' iletişim kutusu aç

0
F5

Proje Tarayıcısında seçilen Paketi yenile

0
Ctrl + Alt + D

Öğede Bağlantılı Belge oluştur

0
Ctrl + ↑  Shift + Y

Diyagramda hangi öğe özelliklerinin görünür olacağını belirt

0
Ctrl + ↑  Shift + B

Yapısal (gömülü) öğeleri yönet

0
Ctrl + I

Öğenin üst öğesini belirle veya interface kullan

0
Ctrl + ↑  Shift + O

Devralınan özellikleri geçersiz kıl

0
Ctrl + J

Diğer öğelere ve diyagramlara çapraz referanslar koy

0
Ctrl + ↑  Shift + E

Bir öğenin varsayılan görünümünü yapılandır

0
veya F4
0
Ctrl + ↑  Shift + W

Bir öğe için alternatif bir görüntü seç

0
F2

Seçilen özellik değerini düzenle

Reklam

0
Ctrl + F9

Sistem seçeneklerini yapılandır

0
⤶ Enter

Hiçbir öğe seçili olmadığında, diyagramın sol üst köşesine veya görünümdeki diyagram bölümüne en yakın öğeyi seç

0
veya ,
0
veya .
0
.

Öğe seçildiğinde, şemayı seçili üst öğenin sol üst kısmına en yakın alt öğeyle değiştir

0
,

Öğe seçildiğinde, diyagramdaki seçili alt öğenin üst öğesiyle seçimi değiştir

1

Yukarıdaki diyagramda, mevcut öğenin solundaki veya sağındaki bir sonraki öğeyi seç; sola veya sağa hareket ederken seçim aşağı doğru değil yukarı doğru eğilim gösterir.

0
S

Klavyeyi kullanarak birden fazla öğe seçebilmek için başka bir öğeye (klavye ok tuşlarını kullanarak) taşırken bir öğeyi seçili tut

0
Q sonra F

Hiçbir öğe özelliği seçilmezse, yerinde düzenleme için öğe adını vurgula. Bir öğe özelliği seçtiyseniz, yerinde düzenleme için etkinleştir

0
F2

Hiçbir öğe özelliği seçilmezse, yerinde düzenleme için öğe adını vurgulayın. Bir öğe özelliği seçildiğinde, yerinde düzenleme için etkinleştir

0
F

Odaklanılan öğenin ilk düzenlenebilir özelliğini seç. Bu genellikle öğe adıdır, ancak birden çok sistem tanımlı değere (AramaAdı etiketi gibi) sahip bir Etiketli Değer seçerseniz, doğru olanı elde etmek için değerler listesinde dolaşabilirsiniz

0
↑  Shift + Space

Geçerli öğeyi kırmızı işaretçiyle yer işaretlerine ekle

0
?

Seçimi geçerli (kaynak) öğe ve konektörü arasında değiştir

0
veya /
0
↑  Shift + Insert

Panodaki öğeleri orijinal öğelere bağlantı olarak yapıştırın. 'Yapıştır <öğe adı>' iletişim kutusu görüntülenir; öğeyi yapıştırmak için Tamam düğmesine tıklayın.

0
Insert

Çok çeşitli türlerden bir öğe oluşturmak ve eklemek için seçebileceğiniz 'Araç Kutusu Kısayolu' menüsünü görüntüler.

0
veya Space
0
Ctrl + ↑  Shift + Insert

Bir öğeyi diyagramda panoda tutulan bir meta dosya görüntüsü olarak yapıştırın.

0
F3

Sonuncusu ile aynı türde yeni bir bağlayıcı oluşturun.

0
W

Geçerli konektöre bir yol noktası ekleyin. (Bu, her çizgi stili için geçerli değildir.)

0
Ctrl + ↑  Shift + I

Konektörlerin görünürlüğünü ayarlayın.

0
I

Şemada ızgaraya yaslama özelliğini aç ve kapat

0
Alt + Z

Seçili öğeleri otomatik olarak boyutlandır

0
Alt + -

Öğelere eşit, yatay olarak boşluklar ekle

0
Alt + =

Öğelere eşit, dikey olarak boşluklar ekle

0
↑  Shift +

Öğeleri küçük artışlarla hareket ettir

0
Ctrl +

Seçili öğeyi küçük artışlarla yeniden boyutlandır


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Enterprise Architect 14 Enterprise Architect 14 (Görsel düzenleme)

Enterprise Architect görsel bir modelleme ve tasarım yazılımı. İşletmeler ve kuruluşlar tarafından sistem mimarisi modellerini oluşturmak ve bu modellerin uygulama geliştirme yaşam döngüsü boyunca uygulanmasını işlemek için kullanılıyor.

Web sayfası: sparxsystems.com

Kısayollara basma kolaylığı: 81%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 179

Platform algılandı: Windows veya Linux


Kullanıcı işlemleri

Enterprise Architect 14 içeriğini favorilerize ekleyin

Reklam


En sevdiğiniz Enterprise Architect 14 kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!