↑   Shift + ← ↑ → ↓ klavye kısayolu ne işe yarıyor?

Bu kısayol, veri tabanımızdaki 59 program tarafından kullanılıyor.

Bu kısayol için genel bir açıklama kaydedilmemiş.

Bu kısayolu kullanan popüler programlar

Bu kısayol, hangi programda ne işe yarıyor?

  1. Microsoft Word 2019 - (ok tuşlarına tekrar tekrar basın) Seçimi bitişik sütunlara doğru genişlet
  2. Microsoft Excel 2019 - Hücre seçimini bir hücre daha genişlet
  3. Opera - Bağlantılar ve form öğeleri arasında dolaş
  4. Corel Painter - 4 piksel sürükle
  5. Adobe Photoshop CC - Seçimi 10 piksel taşı

Tüm programlar

Bu kısayolu kullanan tüm programlar, kategorilerine göre ayrılmış.

Genel


Windows Fotoğraflar Uygulaması - Kırp veya seçmeli odak alanını yeniden boyutlandır

Opera - Bağlantılar ve form öğeleri arasında dolaş

Metin düzenleme


Adobe Acrobat 2017 (Mac) - Metin seç (Seçim aracı seçiliyken)

Adobe Acrobat 2017 (Windows ve Unix) - Metin seç (Seçim aracı seçiliyken)

Microsoft Word 2019 - (ok tuşlarına tekrar tekrar basın) Seçimi bitişik sütunlara doğru genişlet

Görsel düzenleme


Adobe Illustrator - Seçimi 10x kullanıcı tanımlı artışlarla taşı

Adobe Photoshop CC - Seçimi 10 piksel taşı

Adobe Photoshop CC - Eğri panelinde seçili noktayı taşı (10 birim)

Adobe Photoshop CC - Seçili noktayı 10 birim taşı

Adobe Photoshop CC - 1 karakter sol/sağ veya 1 satır aşağı/yukarı ya da 1 sözcük sol/sağ seç

Adobe Photoshop CC - Orijinal görüntülenirken kayan seçimi artır

Adobe Photoshop Elements (Mac) - 1 karakter sola / sağa veya 1 satır aşağı / yukarı veya 1 kelime sola / sağa seçin

Adobe XD (Mac) - Daha hızlı kaydır

Adobe XD (Windows) - Daha hızlı kaydır

Affinity Photo - Nudging (10x ölçüm birimi)

Affinity Photo - Seçimi 10 piksellik artışlarla taşı

Canva (Mac) - Seçimi 10 piksel taşı

Canva (Windows) - Seçimi 10 piksel taşı

Corel Painter - 4 piksel sürükle

Corel Painter (Mac) - 4 piksel sürükle

Easel - Nesneyi taşı, kaba

FastStone Image Viewer - Seçimi bir defada bir piksel taşı

Inkscape - Seçimi 10x'lik mesafe ile taşı

Inkscape - Seçilen düğümü / noktaları 10x sürükleme mesafesi taşı

Inkscape - Son düğümü 10x sürükleme mesafesince taşı

Inkscape - Seçilen tutamacı 10x sürükleme mesafesince hareket ettir

Inkscape - Karaktere göre metin seç

IrfanView - Seçim dikdörtgenini taşı

Sketch - Konumu 10 piksel taşı

Tinkercad - Seçimi workplane üzerinde 10x, x ve y eksenlerinde kaydır

Sistem araçları


Clipboard Master - Genişliği / yüksekliği 1 piksel olarak değiştirin

Programlama


App Maker - Seçilen widget'ları ok tuşunun yönünde on piksel kaydır

App Maker - Seçilen widget'ları ok tuşunun yönünde on piksel kaydır

FileMaker - Seçimi nesneler arasında aşamalı olarak taşı

jEdit - Seçimi bir karakter veya satır genişlet

Roblox Studio - Kamera hızını değiştir

RStudio - Seç

RStudio (Mac) - Seç

Dosya yöneticisi


Adobe Bridge CC - Seçime bir öğe ekle

Adobe Bridge CC (Mac) - Seçime bir öğe ekle

Xyplorer - Kırpılmış resmi kaydır

Oyunlar


RimWorld - Çift kaydır hız

Sosyal ve mesajlaşma


NewsBin Pro - Metin seç

Verimlilik


Apple Pages - Seçili metni on nokta taşı

Apple Pages - Seçilen nesneyi on ekran pikseli taşı

Apple Pages - Seçilen tabloyu on punto taşı

Apple Pages - (bir hücre seçiliyken) Hücre seçimini bir hücre genişlet

draw.io - Hücreyi taşı (ızgara boyutu)

Microsoft Excel 2019 - Hücre seçimini bir hücre daha genişlet

Microsoft Excel 2019 - Hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır

Sip - Seçiciyi basılan yönde 10 piksel hareket ettir

Tableau - Yüzer kontrol bölmesi nesnesini 10 piksel taşı

Tableau (Mac) - Yüzer kontrol bölmesi nesnesini 10 piksel taşı

WPS Office - Hücrenin seçimini bir hücreye veya satır / sütuna genişlet

Bilimsel


Alteryx - Yukarı, aşağı, sola veya sağa atla

Onshape 1.98 - Kaydır

Solidworks 2019 - Mevcut bir Yönlendirme düzeneğine bir Yönlendirme bileşeni eklediğinizde bir Yönlendirme bileşenini yeniden yönlendirir.

Solidworks 2019 - Modeli 90º döndürür.

Tekla Structures 20 - Klavyeyle döndür


Bu sayfayı paylaşın:

Kısayol kolaylığı

85
Bu kısayola basmak ne kadar kolay? (100 üzerinden puan. Daha yüksek, daha kolay demek)

Kısayol sıralaması

Bu kısayol, diğer programlarda hangi sıklıkla kullanılıyor?