SQL Server Management Studio (SSMS) klavye kısayolları

SQL Server Management Studio (SSMS)  

defkey.com -
6 yıl önce
- Kısayollar
2
Alt

SQL Server Management Studio menü çubuğuna git

-1
Alt + +

Araç bileşeninin menüsünü etkinleştir

1
↑  Shift + F10

İşlev menüsünü göster

0
Ctrl + N

Dosya oluşturmak için Yeni Dosya iletişim kutusunu göster

-1
Ctrl + ↑  Shift + N

Yeni bir proje oluşturmak için Yeni Proje iletişim kutsunu göster

1
Ctrl + O

Mevcut dosyayı açmak için Dosya Aç iletişim kutsunu göster

1
veya Ctrl + ↑  Shift + G
0
Ctrl + ↑  Shift + O

Mevcut projeyi açmak için Proje Aç iletişim kutusunu göster

0
Ctrl + ↑  Shift + A

Geçerli projeye yeni bir dosya eklemek için Yeni Öğe Ekle iletişim kutusunu göster

0
↑  Shift + Alt + A

Geçerli projeye varolan bir dosyayı eklemek için Varolan Öğeyi Ekle iletişim kutusunu göster

0
Ctrl + ↑  Shift + Q

Query Designer'ı göster

-1
Esc

Menü veya iletişim kutusunu kapat, işlemi iptal et

Reklam

0
Ctrl + F4

Geçerli MDI alt penceresini kapat

1
Esc

Menü veya iletişim kutusunu kapat, devam eden işlevi iptal et veya geçerli belgenin penceresine odaklan

0
Ctrl + P

Yazdır

0
Alt + F4

Çıkış

0
↑  Shift + Alt + ⤶ Enter

Tam ekran modunu aç / kapat

0
↑  Shift + Esc

Geçerli araç penceresini kapat

1
Ctrl + F6

Sonraki MDI alt pencereleri arasında geçiş yap

0
Ctrl + Tab

İlk belge penceresi seçiliyken IDE navigator'ı göster

0
Ctrl + ↑  Shift + Tab

Önceki MDI alt pencereleri arasında dolaş

-1
Ctrl + F2

Ekleme noktasını düzenleyici kod görünümündekyken veya sunucu kodu görünümündekyen kod düzenleyicisinin en üstündeki açılır kutuya taşı

0
↑  Shift + Alt

Geçerli araç penceresi araç çubuğuna git

0
Alt + F7

İlk araç penceresi seçiliyken IDE navigator'a git

0
Alt + F6

Sonraki araç penceresine git

0
F6

(Database Engine Query Editor'de) Sonraki araç penceresine git

0
↑  Shift + Alt + F7

Önceki araç penceresine git

1
F6

Tek belgenin ikili bölme görünümünün sonraki bölmesine git

1
↑  Shift + Alt + F6

Önce seçilen pencereye git

1
↑  Shift + F6

(Database Engine Query Editor'de) Tek belgenin ikili bölme görünümünün sonraki bölmesine git

0
↑  Shift + F6

Tek belgenin ikili bölme görünümünün önceki bölmesine git

0
Alt + -

Dock menüsünü göster

0
Ctrl + Alt +

Tüm açık pencereleri listleyen açılır kutucuğu göster

1
Ctrl + O

Yeni bir sorgu düzenleyici penceresi aç

1
F8

Object Explorer'ı aç

0
Ctrl + Alt + G

Registered Servers'ı göster

1
Ctrl + Alt + T

Template Explorer'ı göster

0
Ctrl + Alt + L

Solution Explorer'ı göster

0
F7

Summary penceresini göster

0
F4

Properties penceresini göster

0
Ctrl + Alt + O

Output penceresini göster

0
Ctrl + \

sonra T: Task List penceresini göster

1
Ctrl + \

sonra Ctrl + T: Task List penceresini göster

0
F6

Object Explorer Details liste görünümü ile Object Explorer Details özellik bölmesi arasında geçiş yap

0
Tab

sonra Yukarı tuşu veya Aşağı tuşu: Object Explorer Details liste görünümünü ve Object Explorer Details özellik bölmesini ayıran ayırıcı çubuğu kontrol ederek görünüm bölmesinin boyutunu ayarla

0
Ctrl + Alt + X

Toolbox'u göster

0
Ctrl + K

sonra Ctrl + W: Bookmarks penceresini göster

0
Ctrl + Alt + R

Browser penceresini göster

1
↑  Shift + Alt + F10

HTML tasarımcısında akıllı etiket menüsünü göster

0
Ctrl + \

sonra Ctrl + E Hata Listesi penceresini göster (Sadece Transact-SQL Editor'de)

0
Ctrl + \

HTML tasarımcısında akıllı etiket menüsünü göster

0
Ctrl + \

sonra Ctrl + E Hata Listesi penceresini göster (Sadece Transact-SQL Editor'de)

0
Ctrl + ↑  Shift + F12

Error List penceresinde sonraki girdiye git (sadece Transact-SQL Editor'de)

0
Alt +

Görüntüleme geçmişinde önceki sayfayı göster. Sadece web tarayıcısı penceresinde kullanılabilir

0
Alt +

Görüntüleme geçmişinde sonraki sayfayı göster. Sadece web tarayıcısı penceresinde kullanılabilir

0

İmleci sola taşı

0

İmleci sağa taşı

Reklam

0

İmleci yukarı taşı

0

İmleci aşağı taşı

-1
Home

İmleci satırın başına taşı

0
End

İmleci satırın sonuna taşı

0
Ctrl + Home

İmleci belgenin başına taşı

0
Ctrl + End

İmleci belgenin sonuna taşı

0
Page Up

İmleci bir ekran yukarı taşı

0
Page Down

İmleci bir ekran aşağı taşı

0
Ctrl +

İmleci bir kelime sağa taşı

0
Ctrl +

İmleci bir kelime sola taşı

0
↑  Shift + F8

İmleci son öğeye taşı

0
Ctrl + Page Up

İmleci belgenin üstüne taşı

0
Ctrl + Page Up

Belge üzerinde önceki sekmeye git

0
Ctrl + Page Down

İmleci belgenin en altına taşı

0
Ctrl + Page Down

Belge üzerinde sonraki sekmeye git

1
Ctrl + ↑  Shift + Home

İmleçten belgenin başlagıcına kadarki metni seç

1
Ctrl + ↑  Shift + End

İmleçten belgenin sonuna kadarki metni seç

2
↑  Shift + Home

İmleçten geçerli satırın başına kadarki metni seç

0
↑  Shift + Alt + Home

İmleci geçerli satırın başına taşı ve sütun seçimini genişlet

0
↑  Shift + End

İmleçten geçerli satırın sonuna kadarki metni seç

0
↑  Shift + Alt + End

İmleci satırın sonuna taşı, sütun seçimini genişlet

0
↑  Shift +

İmleçten başlayarak aşağıdaki satırları seçmeye başlat

Not: Aşağıdaki kısayol doğru olmayabilir; doğrusunu biliyorsanız lütfen yorumlarda bize iletin.
0
↑  Shift + Ctrl + Del

İmleci bir satır aşağı taşı, sütun seçimini genişlet

0
↑  Shift +

İmleci bir karakter sola taşı ve seçimi genişlet

0
↑  Shift + Alt +

İmleci bir karakter sola taşı ve sütun seçimini genişlet

0
↑  Shift +

İmleci bir karakter sağa taşı ve seçimi genişlet

0
↑  Shift + Alt +

İmleci bir karakter sağa taşı ve sütun seçimini genişlet

0
↑  Shift +

İmleçten başlayarak üst satırlardaki metinleri satır satır seç

0
↑  Shift + Alt +

İmleci bir satır yukarı taşı, seçimi genişlet

0
Shift + Page Up

Seçimi bir sayfa yukarı genişlet

0
Shift + Page Down

Seçimi bir sayfa aşağı genişlet

0
Ctrl + A

Geçerli belgenin tamamını seç

0
Ctrl + W

İmlecin içinde bulunduğu kelimeyi veya en yakın kelimeyi seç

0
Ctrl + =

Düzenleyicide geçerli konumu seç, düzenleyicide önceki konuma geri dön

0
Ctrl + Shift + Page Up

Seçimi geçerli pencerenin en üstüne kadar genişlet

0
Ctrl + Shift + Page Down

İmleci görünümdeki en son satıra taşı, seçimi genişlet

0
Ctrl + ↑  Shift +

Seçimi sağa doğru bir kelime genişlet

0
Ctrl + ↑  Shift +

Seçimi sola doğru bir kelime genişlet

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt +

İmleci bir kelime sağa taşı, seçimi genişlet

0
Ctrl + ↑  Shift + Alt +

İmleci bir kelime sola taşı, seçimi genişlet

0
Ctrl + ↑  Shift + ]

İmleci sonraki ayraca taşı, seçimi genişlet

0
Ctrl + =

Geriye doğru gitmek (Ctrl + -) için imleci şu an bulunduğu konumdan sonraki ayraca taşı

-1
Ctrl + -

Gezinti geçmişindeki önceki belgeye veya pencereye git

0
Ctrl + ↑  Shift + -

Gezinti geçmişindeki sonraki belgeye veya pencereye git

0
Ctrl + K

sonra CtrlA: Geçerli seçimin tutturma noktasıyla bitiş noktasının yerini değiştir

0
Ctrl + Shift + Page Up

İmleci görünümdeki ilk satıra taşı, seçimi genişlet

0
Ctrl + Shift + Page Down

İmleci görünümdeki son satıra taşı, seçimi genişlet

0
Ctrl + K

sonra Ctrl + K: Geçerli satırda yer işareti oluştur veya kaldır

0
Ctrl + K

sonra Ctrl + K: Sonraki yer işareti

0
Ctrl + ↑  Shift + K

sonra Ctrl + Shift + N: Yer işareti bir klasördeyse, klasördeki sonraki yer işaretine git. Klasörün dışındaki yer işaretleri atlanır Yer işareti bir klasörde değilse, aynı seviyedeki sonraki yer işaretine git. Yer işareti penceresinde klasör varsa, klasörlerdeki yer işaretleri atlanır

0
Ctrl + K

then Ctrl + P: Önceki yer işareti

0
Ctrl + ↑  Shift + K

Yer işareti bir klasördeyse, klasördeki sonraki yer işaretine git. Klasörün dışındaki yer işaretleri atlanır. Geçerli yer işareti bir klasörde değilse, aynı seviyedeki sonraki yer işaretine git. Yer işaretleri penceresinde klasör varsa, klasörlerdeki yer işaretleri atlanır

0
Ctrl + K

Yer işaretlerini temizle

0
-

(sayısal tuş takımında) Ağaç düğümlerini topla

0
*

(sayısal tuş takımında) Tüm ağaç düğümlerini genişlet

0
Ctrl +

Ağaç denetimini pencerede yukarı kaydır

0
Ctrl +

Ağaç denetimini pencerede aşağı kaydır

0
↑  Shift + Alt + ⤶ Enter

Tam ekran görünümünü aç / kapat

0
Ctrl +

Metni bir satır yukarı kaydır

0
Ctrl +

Metni bir satır aşağı kaydır

1
Ctrl + Z

Son düzenleme eylemini geri al

0
veya Alt + Backspace
0
Ctrl + ↑  Shift + Z

Önceki geri alınan eylemi geri getir

0
veya Ctrl + Y
0
veya Alt + ↑  Shift + Backspace
0
Ctrl + S

Seçili öğeyi kaydet

0
Ctrl + ↑  Shift + S

Tümünü kaydet

0
Ctrl + F4

Kapat

0
Ctrl + P

Yazdır

0
Alt + F4

Çıkış

0
Ctrl + ↑  Shift + W

Geçerli dosyayı bir browser'da aç

0
Ctrl + ↑  Shift + Del

Geçerli dosyadaki tüm metni sil

0
Ctrl + G

Satıra Git iletişim kutusunu göster

0
Ctrl + +

Buraya Git iletişim kutusunu göster

0
Tab

Satır girintisini artır

0
↑  Shift + Tab

Satır girintisini azalt

0
Ctrl + ↑  Shift + U

Seçili metni büyük harfli yap

0
Ctrl + U

Seçili metni küçük harfli yap

0
Ctrl + K

sonra  then Ctrl + C: Seçili metni açıklama haline getir

0
Ctrl + K

sonra Ctrl + U: Seçili metnin açıklama özelliğini kaldır

0
Ctrl + N

Geçerli bağlantıda yeni bir sorgu aç

0
Alt + F8

Veritabanını Object Explorer'da aç

0
Ctrl + ↑  Shift + M

Şablon parametreleri için değerleri belirt

0
F5

Sorgu düzenleyicisinin seçilen bölümünü çalıştır veya hiçbir şey seçili değilse tüm sorgu düzenleyicisini çalıştır

0
veya Ctrl + ↑  Shift + E

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: SQL Server Management Studio (SSMS) SQL Server Management Studio (SSMS) (Programlama)

SQL Server Management Studio (SMSS), herhangi bir SQL altyapısı geliştirmeye yarayan entegre bir ortamdır. SMSS ile SQL Server, Azure SQL Database, SQL Data Warehouse bileşenlerini yapılandırabilir, geliştirebilirsiniz.

Web sayfası: microsoft.com/en-us/sql-server...

Son güncelleme: 6.09.2020 12:02 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 73%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 328

Platform algılandı: Windows veya LinuxEn sevdiğiniz SQL Server Management Studio (SSMS) kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 

Misafir OP diyor ki : 2 yıl önce 28.01.2022 19:09
selamlar hocam ben tablenin içerisindeki bir kodu arama yapıyorum örneğin SELECT * FROM ITEM WHERE num Like '%70008700%'

ve aramamın sonucu cıkıyor: 700087000 0 Kc Voucher 10000 70008700 70008700 97 17 69 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 0 0 1 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL

sonrasında çıkan sonuç var fakat asıl mesele o sonucu editlemek istiyorum. yardımcı olurmusunuz mail adresimden teşekkür ederim.

Zeynel Abidin Öztürk Admin , Misafir kullanıcısına cevap verdi : 2 yıl önce 28.01.2022 20:27
Merhaba,

Sonucu düzenleme olayı SQL Server Management Studio'da sanırım yok (buna karşın tabloya sağ tıklayıp 'Edit top 200 rows" ile düzenleme yapılabiliyor, ancak sadece 200 kayıt geliyor). Dolayısıyla SELECT yerine UPDATE komutunu kullanmanız gerekiyor, ama dikkat edin birden fazla kaydı değiştirmeyin. Burada anlatılıyor: http://ozguryaman.com/sqlde-update-komutu/

Söylediğiniz şekilde kayıtları kolay düzenleme için ben HeidiSQL adlı bir ücretsiz program kullanıyorum, siz de deneyebilirsiniz.