SQL Server Management Studio (SSMS) klavye kısayolları

SQL Server Management Studio (SSMS)  

defkey.com -
5 yıl önce
- Kısayollar
1
Alt

SQL Server Management Studio menü çubuğuna git

-1
Alt + +

Araç bileşeninin menüsünü etkinleştir

1
↑   Shift + F10

İşlev menüsünü göster

0
Ctrl + N

Dosya oluşturmak için Yeni Dosya iletişim kutusunu göster

-1
Ctrl + ↑   Shift + N

Yeni bir proje oluşturmak için Yeni Proje iletişim kutsunu göster

1
Ctrl + O

Mevcut dosyayı açmak için Dosya Aç iletişim kutsunu göster

0
veya Ctrl + ↑   Shift + G
0
Ctrl + ↑   Shift + O

Mevcut projeyi açmak için Proje Aç iletişim kutusunu göster

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Geçerli projeye yeni bir dosya eklemek için Yeni Öğe Ekle iletişim kutusunu göster

0
↑   Shift + Alt + A

Geçerli projeye varolan bir dosyayı eklemek için Varolan Öğeyi Ekle iletişim kutusunu göster

0
Ctrl + ↑   Shift + Q

Query Designer'ı göster

-1
Esc

Menü veya iletişim kutusunu kapat, işlemi iptal et

0
Ctrl + F4

Geçerli MDI alt penceresini kapat

1
Esc

Menü veya iletişim kutusunu kapat, devam eden işlevi iptal et veya geçerli belgenin penceresine odaklan

0
Ctrl + P

Yazdır

0
Alt + F4

Çıkış

0
↑   Shift + Alt + ⤶ Enter

Tam ekran modunu aç / kapat

0
↑   Shift + Esc

Geçerli araç penceresini kapat

1
Ctrl + F6

Sonraki MDI alt pencereleri arasında geçiş yap

0
Ctrl + Tab

İlk belge penceresi seçiliyken IDE navigator'ı göster

0
Ctrl + ↑   Shift + Tab

Önceki MDI alt pencereleri arasında dolaş

-1
Ctrl + F2

Ekleme noktasını düzenleyici kod görünümündekyken veya sunucu kodu görünümündekyen kod düzenleyicisinin en üstündeki açılır kutuya taşı

0
↑   Shift + Alt

Geçerli araç penceresi araç çubuğuna git

0
Alt + F7

İlk araç penceresi seçiliyken IDE navigator'a git

0
Alt + F6

Sonraki araç penceresine git

0
F6

(Database Engine Query Editor'de) Sonraki araç penceresine git

0
↑   Shift + Alt + F7

Önceki araç penceresine git

1
F6

Tek belgenin ikili bölme görünümünün sonraki bölmesine git

1
↑   Shift + Alt + F6

Önce seçilen pencereye git

1
↑   Shift + F6

(Database Engine Query Editor'de) Tek belgenin ikili bölme görünümünün sonraki bölmesine git

1
↑   Shift + F6

Tek belgenin ikili bölme görünümünün önceki bölmesine git

0
Alt + -

Dock menüsünü göster

0
Ctrl + Alt +

Tüm açık pencereleri listleyen açılır kutucuğu göster

1
Ctrl + O

Yeni bir sorgu düzenleyici penceresi aç

0
F8

Object Explorer'ı aç

0
Ctrl + Alt + G

Registered Servers'ı göster

1
Ctrl + Alt + T

Template Explorer'ı göster

0
Ctrl + Alt + L

Solution Explorer'ı göster

0
F7

Summary penceresini göster

0
F4

Properties penceresini göster

0
Ctrl + Alt + O

Output penceresini göster

0
Ctrl + \

sonra T: Task List penceresini göster

0
Ctrl + \

sonra Ctrl + T: Task List penceresini göster

0
F6

Object Explorer Details liste görünümü ile Object Explorer Details özellik bölmesi arasında geçiş yap

0
Tab

sonra Yukarı tuşu veya Aşağı tuşu: Object Explorer Details liste görünümünü ve Object Explorer Details özellik bölmesini ayıran ayırıcı çubuğu kontrol ederek görünüm bölmesinin boyutunu ayarla

0
Ctrl + Alt + X

Toolbox'u göster

0
Ctrl + K

sonra Ctrl + W: Bookmarks penceresini göster

0
Ctrl + Alt + R

Browser penceresini göster

1
↑   Shift + Alt + F10

HTML tasarımcısında akıllı etiket menüsünü göster

0
Ctrl + \

sonra Ctrl + E Hata Listesi penceresini göster (Sadece Transact-SQL Editor'de)

0
Ctrl + \

HTML tasarımcısında akıllı etiket menüsünü göster

0
Ctrl + \

sonra Ctrl + E Hata Listesi penceresini göster (Sadece Transact-SQL Editor'de)

0
Ctrl + ↑   Shift + F12

Error List penceresinde sonraki girdiye git (sadece Transact-SQL Editor'de)

0
Alt +

Görüntüleme geçmişinde önceki sayfayı göster. Sadece web tarayıcısı penceresinde kullanılabilir

0
Alt +

Görüntüleme geçmişinde sonraki sayfayı göster. Sadece web tarayıcısı penceresinde kullanılabilir

0

İmleci sola taşı

0

İmleci sağa taşı

0

İmleci yukarı taşı

0

İmleci aşağı taşı

-1
Home

İmleci satırın başına taşı

0
End

İmleci satırın sonuna taşı

0
Ctrl + Home

İmleci belgenin başına taşı

0
Ctrl + End

İmleci belgenin sonuna taşı

0
Page Up

İmleci bir ekran yukarı taşı

0
Page Down

İmleci bir ekran aşağı taşı

0
Ctrl +

İmleci bir kelime sağa taşı

0
Ctrl +

İmleci bir kelime sola taşı

0
↑   Shift + F8

İmleci son öğeye taşı

0
Ctrl + Page Up

İmleci belgenin üstüne taşı

0
Ctrl + Page Up

Belge üzerinde önceki sekmeye git

0
Ctrl + Page Down

İmleci belgenin en altına taşı

0
Ctrl + Page Down

Belge üzerinde sonraki sekmeye git

1
Ctrl + ↑   Shift + Home

İmleçten belgenin başlagıcına kadarki metni seç

0
Ctrl + ↑   Shift + End

İmleçten belgenin sonuna kadarki metni seç

2
↑   Shift + Home

İmleçten geçerli satırın başına kadarki metni seç

0
↑   Shift + Alt + Home

İmleci geçerli satırın başına taşı ve sütun seçimini genişlet

0
↑   Shift + End

İmleçten geçerli satırın sonuna kadarki metni seç

0
↑   Shift + Alt + End

İmleci satırın sonuna taşı, sütun seçimini genişlet

0
↑   Shift +

İmleçten başlayarak aşağıdaki satırları seçmeye başlat

Not: Aşağıdaki kısayol doğru olmayabilir; doğrusunu biliyorsanız lütfen yorumlarda bize iletin.
0
↑   Shift + Ctrl + Del

İmleci bir satır aşağı taşı, sütun seçimini genişlet

0
↑   Shift +

İmleci bir karakter sola taşı ve seçimi genişlet

0
↑   Shift + Alt +

İmleci bir karakter sola taşı ve sütun seçimini genişlet

0
↑   Shift +

İmleci bir karakter sağa taşı ve seçimi genişlet

0
↑   Shift + Alt +

İmleci bir karakter sağa taşı ve sütun seçimini genişlet

0
↑   Shift +

İmleçten başlayarak üst satırlardaki metinleri satır satır seç

0
↑   Shift + Alt +

İmleci bir satır yukarı taşı, seçimi genişlet

0
Shift + Page Up

Seçimi bir sayfa yukarı genişlet

0
Shift + Page Down

Seçimi bir sayfa aşağı genişlet

0
Ctrl + A

Geçerli belgenin tamamını seç

0
Ctrl + W

İmlecin içinde bulunduğu kelimeyi veya en yakın kelimeyi seç

0
Ctrl + =

Düzenleyicide geçerli konumu seç, düzenleyicide önceki konuma geri dön

0
Ctrl + Shift + Page Up

Seçimi geçerli pencerenin en üstüne kadar genişlet

0
Ctrl + Shift + Page Down

İmleci görünümdeki en son satıra taşı, seçimi genişlet

0
Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi sağa doğru bir kelime genişlet

0
Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi sola doğru bir kelime genişlet

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt +

İmleci bir kelime sağa taşı, seçimi genişlet

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt +

İmleci bir kelime sola taşı, seçimi genişlet

0
Ctrl + ↑   Shift + ]

İmleci sonraki ayraca taşı, seçimi genişlet

0
Ctrl + =

Geriye doğru gitmek (Ctrl + -) için imleci şu an bulunduğu konumdan sonraki ayraca taşı

-1
Ctrl + -

Gezinti geçmişindeki önceki belgeye veya pencereye git

0
Ctrl + ↑   Shift + -

Gezinti geçmişindeki sonraki belgeye veya pencereye git

0
Ctrl + K

sonra CtrlA: Geçerli seçimin tutturma noktasıyla bitiş noktasının yerini değiştir

0
Ctrl + Shift + Page Up

İmleci görünümdeki ilk satıra taşı, seçimi genişlet

0
Ctrl + Shift + Page Down

İmleci görünümdeki son satıra taşı, seçimi genişlet

0
Ctrl + K

sonra Ctrl + K: Geçerli satırda yer işareti oluştur veya kaldır

0
Ctrl + K

sonra Ctrl + K: Sonraki yer işareti

0
Ctrl + ↑   Shift + K

sonra Ctrl + Shift + N: Yer işareti bir klasördeyse, klasördeki sonraki yer işaretine git. Klasörün dışındaki yer işaretleri atlanır Yer işareti bir klasörde değilse, aynı seviyedeki sonraki yer işaretine git. Yer işareti penceresinde klasör varsa, klasörlerdeki yer işaretleri atlanır

0
Ctrl + K

then Ctrl + P: Önceki yer işareti

0
Ctrl + ↑   Shift + K

Yer işareti bir klasördeyse, klasördeki sonraki yer işaretine git. Klasörün dışındaki yer işaretleri atlanır. Geçerli yer işareti bir klasörde değilse, aynı seviyedeki sonraki yer işaretine git. Yer işaretleri penceresinde klasör varsa, klasörlerdeki yer işaretleri atlanır

0
Ctrl + K

Yer işaretlerini temizle

0
-

(sayısal tuş takımında) Ağaç düğümlerini topla

0
*

(sayısal tuş takımında) Tüm ağaç düğümlerini genişlet

0
Ctrl +

Ağaç denetimini pencerede yukarı kaydır

0
Ctrl +

Ağaç denetimini pencerede aşağı kaydır

0
↑   Shift + Alt + ⤶ Enter

Tam ekran görünümünü aç / kapat

0
Ctrl +

Metni bir satır yukarı kaydır

0
Ctrl +

Metni bir satır aşağı kaydır

1
Ctrl + Z

Son düzenleme eylemini geri al

0
veya Alt + Backspace
0
Ctrl + ↑   Shift + Z

Önceki geri alınan eylemi geri getir

0
veya Ctrl + Y
0
veya Alt + ↑   Shift + Backspace
0
Ctrl + S

Seçili öğeyi kaydet

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Tümünü kaydet

0
Ctrl + F4

Kapat

0
Ctrl + P

Yazdır

0
Alt + F4

Çıkış

0
Ctrl + ↑   Shift + W

Geçerli dosyayı bir browser'da aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Del

Geçerli dosyadaki tüm metni sil

0
Ctrl + G

Satıra Git iletişim kutusunu göster

0
Ctrl + +

Buraya Git iletişim kutusunu göster

0
Tab

Satır girintisini artır

0
↑   Shift + Tab

Satır girintisini azalt

0
Ctrl + ↑   Shift + U

Seçili metni büyük harfli yap

0
Ctrl + U

Seçili metni küçük harfli yap

0
Ctrl + K

sonra  then Ctrl + C: Seçili metni açıklama haline getir

0
Ctrl + K

sonra Ctrl + U: Seçili metnin açıklama özelliğini kaldır

0
Ctrl + N

Geçerli bağlantıda yeni bir sorgu aç

0
Alt + F8

Veritabanını Object Explorer'da aç

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Şablon parametreleri için değerleri belirt

0
F5

Sorgu düzenleyicisinin seçilen bölümünü çalıştır veya hiçbir şey seçili değilse tüm sorgu düzenleyicisini çalıştır

0
veya Ctrl + ↑   Shift + E
0
Ctrl + F5

Sorgu düzenleyicisinin seçilen bölümünü çözümle veya hiçbir şey seçili değilse tüm sorgu düzenleyicisini çözümle

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + L

Tahmini çalıştırma planını göster

0
Alt + Break

Sorguyu çalıştırmayı iptal et

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + M

Sorgu çıktısına mevcut çalıştırma planını dahil et

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Sonuçların çıktısını bir ızgaraya aktar

0
Ctrl + T

Sonuçların çıktısını metin biçiminde ver

0
Ctrl + ↑   Shift + T

Sonuçları bir dosyaya çıktı al

0
Ctrl + R

Sorgu sonuçları bölmesini göster veya gizle

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + R

Sorgu sonuçları bölmesini göster

0
F6

Sorgu ve sonuçlar bölmeleri arasında geçiş yap

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Sonuç ızgarasını ve üst bilgileri panoya kopyala

0
Alt + F6

Management Studio'da sonraki etkin pencereye git

0
Ctrl + Alt + P

SQL Server Profiler'ı aç

0
Ctrl + ↑   Shift + Q

Sorgu düzenleyicisi penceresinde Query Designer iletişim kutusunu göster

0
Alt + F1

sp_help system stored procedure'ünü çalıştır

0
Ctrl + 1

sp_who system stored procedure'ünü çalıştır

-1
Ctrl + 2

sp_lock system stored procedure'ünü çalıştır

0
Ctrl + 3

Bu kısayol için yapılandırılmış olan stored procedure'ü çalıştır. Kısayolu Tools > Options > Keyboard > Query Shortcuts iletişim kutusu altında değiştirebilirsiniz

0
veya Ctrl + 4
0
veya Ctrl + 5
0
veya Ctrl + 6
0
veya Ctrl + 7
0
veya Ctrl + 7
0
veya Ctrl + 8
0
veya Ctrl + 9
0
veya Ctrl + 0
0
⤶ Enter

Yeni bir satır ekle

0
veya ↑   Shift + ⤶ Enter
0
Ctrl + T

İmlecin iki yanındaki karakterlerin yerini değiştir (SQL Editor için geçerli değildir)

0
Del

İmlecin sağ tarafındaki bir karakteri sil

0
Backspace

İmlecin sol tarafındanki bir karakteri sil

0
veya ↑   Shift + Backspace
0
Ctrl + K

sonra C: Seçim içerisindeki beyaz boşluğu sil veya seçim yoksa imlecin yanındaki beyaz boşluğu sil

0
Tab

Düzenleyici için ayarlanan sayıda boşluk ekle

0
Ctrl + ⤶ Enter

İmlecin üzerine boş bir satır ekle

1
Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

İmlecin altına boş bir satır ekle

1
Ctrl + ↑   Shift + L

Seçili metni küçük harfe dönüştür

1
Ctrl + ↑   Shift + U

Seçili metni büyük harfe dönüştür

0
Insert

Ekleme modu ile üzerine yazma modu arasında geçiş yap

0
↑   Shift + Tab

Seçili satırları sekme durağında sola taşı

0
Ctrl + Del

İmlecin sağındaki kelimeyi sil

0
Ctrl + Backspace

İmlecin solundaki kelimeyi sil

0
Ctrl + ↑   Shift + T

İmlecin her iki yanındaki kelimeleri transpoze et (SQL Editör için geçerli değildir)

0
Ctrl + K

sonra Ctrl + D: Options iletişim kutusunun Text Editor bölümündeki Formatting bölmesinde belirtilen dil için girinti ve boşluk biçimlendirmesini uygula. Sadece metin düzenleyicisinde kullanılabilir

1
Ctrl + K sonra Ctrl + F

Seçili kod satırılarını etrafındaki kod satırlarına göre düzgün biçimde girintile

1
Ctrl + K sonra Ctrl + H

Geçerli satırda kısayol ayarla veya kaldır

0
Ctrl + K sonra Ctrl + U

Açıklamayı geçerli satırdan kaldır

0
Ctrl + R sonra Ctrl + W

Boşlukları ve sekmeleri göster veya gizle

0
Alt + F sonra Ctrl + W

Düzenleyicide sözcük kaydırmayı etkinleştir veya devre dışı bırak

0
Ctrl + M sonra Ctrl + A

Hiyerarşide yalnızca dış grupları göstermek için anahat bölgelerinin hepsini daraltır

0
Ctrl + M sonra Ctrl + S

Seçili anahat bölgesini daralt

0
Ctrl + M sonra Ctrl + X

Sayfadaki tüm anahat bölgelerini genişlet

0
Ctrl + M sonra Ctrl + E

Seçili olan anahat bölgesini genişlet

0
Ctrl + M sonra Ctrl + O

Varolan anahat bölgelerini daralt

0
Ctrl + M sonra Ctrl + H

Seçili metni gizlie. Gizli metnin yerine bir sinyal simgesi gelir

0
Ctrl + M sonra Ctrl + L

Daha önce gizli olarak işaretleren tüm metin bölgelerinin durumunu gizli veya görünür durumlar arasında değiştirir

0
Ctrl + M sonra Ctrl + M

Seçili olan gizli metin bölümünün durumunu gizli veya görünür durumlar arasında değiştirir

0
Ctrl + M sonra Ctrl + P

Belgedeki tüm anahat bilgisini kaldırır

0
Ctrl + M sonra Ctrl + U

Seçili bölgenin anahat bilgisini kaldırır

0
Alt + F5

Hata ayıklamaya başla veya devam et

0
↑   Shift + F5

Hata ayıklamayı durdur

0
F11

İçeri adımla

0
F10

Üzerinden adımla

0
↑   Shift + F11

Dışarı adımla

0
↑   Shift + Alt + F11

Belirli bir deyime adımla

0
Ctrl + 3

Sonraki deyimi ayarla

0
Alt + Num Lock

Sonraki deyimi göster

0
Ctrl + F10

İmlece kadar çalıştır komutunu yürüt

0
Ctrl + Alt + Q

QuickWatch iletişim kutusunu göster

0
veya ↑   Shift + F9
0
F9

Kesme noktasını aç / kapat

0
Ctrl + F9

Kesme noktasını etkinleştir

0
Alt + F9 sonra D

Kesme noktasını sil. Sadece Breakpoints penceresinde çalışır

1
Alt + F9 sonra L

the Edit breakpoint labels iletişim kutusunu aç. Sadece Breakpoints penceresinde çalışır

0
Ctrl + ↑   Shift + F9

Tüm kesme noktalarını sil

0
Ctrl + Alt + B

Breakpoints penceresini göster

0
Ctrl + Alt + Break

Tümünü durdur

0
Ctrl + B

Fonksiyonda durdur

0
Ctrl + Alt + W sonra 1

Watch 1 penceresini göster

0
Ctrl + Alt + W sonra 2

Watch 2 penceresini göster

0
Ctrl + Alt + W sonra 3

Watch 3 penceresini göster

0
Ctrl + Alt + W sonra 4

Watch 4 penceresini göster

0
Ctrl + Alt + V sonra A

Autos penceresini göter

0
Ctrl + Alt + V sonra L

Locals penceresini göster

0
Ctrl + Alt + I

Immediate penceresini göster

0
Ctrl + Alt + C

Call Stack penceresini göster

0
Ctrl + Alt + H

Threads penceresini göster

1
Ctrl + ↑   Shift + D sonra S

Parallel Stacks penceresini göster

0
Ctrl + ↑   Shift + D sonra K

Parallel Tasks penceresini göster

0
Ctrl + J

Üyeleri listele

0
Ctrl + Space

Kelimeyi tamamla

0
veya Alt +
0
Ctrl + K sonra Ctrl + I

Hızlı bilgi göster

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + C

Parametre ipucunu kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Parametre ipucunu yapıştır

0
Ctrl + ]

Sözdizimi çiftleri arasında sıçra

0
Ctrl + K sonra Ctrl + X

Kod parçacığı seçicisini çalıştır

1
Ctrl + ↑   Shift + R

Yerel önbelleği yenile

0
Ctrl + K sonra Ctrl + S

Surround With snippet picker'ı çalıştır

0
Ctrl + K sonra Ctrl + B

Code Snippet Manager'ı göster

0
Alt + +

IntelliSense filtre seviyesini Common sekmesinden All sekmesine değiştir

0
Alt + .

IntelliSense filtre seviyesini All sekmesinden Common sekmesine değiştir

0
↑   Shift + Alt + ⤶ Enter

Tam ekran modunu aç /kapat

0
F6

Belgenin iki bölmeli görünümünün sonraki bölmesine git

0
Ctrl + ↑   Shift + F6

Düzenleyici veya tasarımcıdıa önceki belgeye git

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Tab
0
↑   Shift + F6

Belgenin iki bölmeli görünümünün önceki bölmesine git

0
Alt +

Geri git, görüntüleme geçmişindeki önceki sayfayı göster

0
Alt +

İleri git, görüntüleme geçmişindeki sonraki sayfayı göster

0
Esc

Bir menü veya iletişim kutusunu kapat, devam eden bir işlemi iptal et veya odağı geçerli pencereye yerleştir

0
Ctrl + Alt + L

Solution Explorer'ı göster

0
Ctrl + N

Yeni bir dosya oluşturmak için New File iletişim kutusunu göster

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Yeni bir proje oluşturmak için New Project iletişim kutusunu göster

0
Ctrl + O

Varolan bir dosyayı açmak için Open File iletişim kutusunu göster

0
F2

Seçili nesnenin adını değiştir

0
F1

Yardım

0
veya ↑   Shift + F1
0
Ctrl + F1

SQL Server Books Online'ı görüntüle

0
Ctrl + Alt + F1

Help Library Manager'ı aç

0
Ctrl + Alt + F2

SQL Server Resource Center web sayfasını aç

0
↑   Shift + F1

Geçerli düzenleyici penceresi için yardımı göster

0
Ctrl + F

Find iletişim kutusunu göster

0
F12

Seçili sembolün tanımını göster

0
↑   Shift + F12

Seçili sembolün referans listesini göster

-1
Ctrl + H

Replace iletişim kutusunu göster

0
Ctrl + I

Artımlı arama başlat. Aranacak karakterleri yazın veya önceki aramadaki karakterleri aramak için Ctrl + I tuşlarına basın

0
F3

Önceki arama metninin sonraki örneğini bul

0
↑   Shift + F3

Önceki arama metninin önceki örneğini bul

0
Ctrl + F3

Seçili metnin sonraki örneğini bul

0
Ctrl + ↑   Shift + F3

Seçili metnin önceki örneğini bul

0
Ctrl + ↑   Shift + H

Replace in Files iletişim kutusunu göster

0
Ctrl + ↑   Shift + I

Artımlı aramayı tersine çevir. Böylece arama dosyanın altından başlar ve üste doğru devam eder

0
Alt + F3 sonra B

Find and Replace'teki Search up seçeneğini seç veya temizle

0
Alt + F3 sonra S

Find in Files aramasını durdur

0
Alt + F3 sonra W

Find and Replace'teki Find whole word (tam sözcükleri ara) seçeneğini seç veya temizle

0
Alt + F3 sonra P

 Find and Replace'teki Wildcard (joker karakter) seçeneğini seç veya temizle

0
Ctrl + /

İmleci Standard araç çubuğundaki Find/Command kutucuğuna yerleştir

0
Ctrl + X

Kes (seçili öğeyi sil ve panoya yerleştir)

0
veya ↑   Shift + Del
0
Ctrl + L

Seçili satırların hepsini kes veya hiçbir şey seçili değilse geçerli satırı kes

0
veya Ctrl + ↑   Shift + L
0
Ctrl + C

Panoya kopyala

0
veya Ctrl + Insert
0
Ctrl + V

Ekleme noktasında panodan yapıştır

0
veya ↑   Shift + Insert
0
Ctrl + ↑   Shift + V

Ekleme noktasında pano halkasından bir öğe yapıştır ve yapıştırılan öğeyi otomatik olarak seç

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Insert
0
CTRLl + Alt + A

Activity Monitor'ü çalıştır

0
Ctrl + F4

Activity Monitor'ü kapat

0
F5

Yenile

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Monitor ekranını filtrele

0
F6

Paneller arasında geçiş yap

0
Ctrl + +

Seçili bölmeyi genişlet veya daralt

0
veya Ctrl + -
0
+

Tüm bölmeleri genişlet veya daralt

0
veya -
0
Ctrl + C

Izgaradaki seçili satırın tamamını kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + C

creyi kopyala

0
Alt +

Izgarada filtrelemek için açılır menü

0
Ctrl + Alt +   

Activity Monitor'ü yukarı veya aşağı kaydır

0
F5

Yenile

0
⤶ Enter

Izgaradan bir ayrıntı penceresi aç

0
F6

Filtre belirle

0
F7

Filtre uygula

0
F8

Tüm sütunları göster

0
Ctrl + T

Şu an çalışan sorguyu iptal et veya durdur

0
Ctrl + 1

Query Designer'ın diyagram bölmesini göster

0
Ctrl + 2

Query Designer'ın kriter bölmesini göster

0
Ctrl + 3

Query Designer'ın SQL bölmesini göster

0
Ctrl + 4

Query Designer'ın sonuçlar bölmesini

0
Ctrl + R

Query Designer'da belirtilen sorguyu çalıştır

0
Ctrl + G

Sonuçlar bölmesindeyken odağı designer'ın altındaki araç şeridine taşı

0
Ctrl + ↑   Shift + J

Query Designer'da JOIN modunu etkinleştir

0

Seçilen denetimi tasarım yüzeyinde 8'lik artışlarla aşağı doğru hareket ettir

0

Seçilen denetimi tasarım yüzeyinde 8'lik artışlarla sola doğru hareket ettir

0

Seçilen denetimi tasarım yüzeyinde 8'lik artışlarla sağa doğru hareket ettir