SQL Server Management Studio (SSMS) klavye kısayolları

SQL Server Management Studio (SSMS)

defkey.com -
3 years ago
- Kısayollar
Alt

SQL Server Management Studio menü çubuğuna git

Alt + +

Araç bileşeninin menüsünü etkinleştir

↑   Shift + F10

İşlev menüsünü göster

Ctrl + N

Dosya oluşturmak için Yeni Dosya iletişim kutusunu göster

Ctrl + ↑   Shift + N

Yeni bir proje oluşturmak için Yeni Proje iletişim kutsunu göster

Ctrl + O

Mevcut dosyayı açmak için Dosya Aç iletişim kutsunu göster

veya Ctrl + ↑   Shift + G
Ctrl + ↑   Shift + O

Mevcut projeyi açmak için Proje Aç iletişim kutusunu göster

Ctrl + ↑   Shift + A

Geçerli projeye yeni bir dosya eklemek için Yeni Öğe Ekle iletişim kutusunu göster

↑   Shift + Alt + A

Geçerli projeye varolan bir dosyayı eklemek için Varolan Öğeyi Ekle iletişim kutusunu göster

Ctrl + ↑   Shift + Q

Query Designer'ı göster

Esc

Menü veya iletişim kutusunu kapat, işlemi iptal et

Ctrl + F4

Geçerli MDI alt penceresini kapat

Esc

Menü veya iletişim kutusunu kapat, devam eden işlevi iptal et veya geçerli belgenin penceresine odaklan

Ctrl + P

Yazdır

Alt + F4

Çıkış

↑   Shift + Alt + ⤶ Enter

Tam ekran modunu aç / kapat

↑   Shift + Esc

Geçerli araç penceresini kapat

Ctrl + F6

Sonraki MDI alt pencereleri arasında geçiş yap

Ctrl + ⭾ Tab

İlk belge penceresi seçiliyken IDE navigator'ı göster

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki MDI alt pencereleri arasında dolaş

Ctrl + F2

Ekleme noktasını düzenleyici kod görünümündekyken veya sunucu kodu görünümündekyen kod düzenleyicisinin en üstündeki açılır kutuya taşı

↑   Shift + Alt

Geçerli araç penceresi araç çubuğuna git

Alt + F7

İlk araç penceresi seçiliyken IDE navigator'a git

Alt + F6

Sonraki araç penceresine git

F6

(Database Engine Query Editor'de) Sonraki araç penceresine git

↑   Shift + Alt + F7

Önceki araç penceresine git

F6

Tek belgenin ikili bölme görünümünün sonraki bölmesine git

↑   Shift + Alt + F6

Önce seçilen pencereye git

↑   Shift + F6

(Database Engine Query Editor'de) Tek belgenin ikili bölme görünümünün sonraki bölmesine git

↑   Shift + F6

Tek belgenin ikili bölme görünümünün önceki bölmesine git

Alt + -

Dock menüsünü göster

Ctrl + Alt +

Tüm açık pencereleri listleyen açılır kutucuğu göster

Ctrl + O

Yeni bir sorgu düzenleyici penceresi aç

F8

Object Explorer'ı aç

Ctrl + Alt + G

Registered Servers'ı göster

Ctrl + Alt + T

Template Explorer'ı göster

Ctrl + Alt + L

Solution Explorer'ı göster

F7

Summary penceresini göster

F4

Properties penceresini göster

Ctrl + Alt + O

Output penceresini göster

Ctrl + \

sonra T: Task List penceresini göster

Ctrl + \

sonra Ctrl + T: Task List penceresini göster

F6

Object Explorer Details liste görünümü ile Object Explorer Details özellik bölmesi arasında geçiş yap

⭾ Tab

sonra Yukarı tuşu veya Aşağı tuşu: Object Explorer Details liste görünümünü ve Object Explorer Details özellik bölmesini ayıran ayırıcı çubuğu kontrol ederek görünüm bölmesinin boyutunu ayarla

Ctrl + Alt + X

Toolbox'u göster

Ctrl + K

sonra Ctrl + W: Bookmarks penceresini göster

Ctrl + Alt + R

Browser penceresini göster

↑   Shift + Alt + F10

HTML tasarımcısında akıllı etiket menüsünü göster

Ctrl + \

sonra Ctrl + E Hata Listesi penceresini göster (Sadece Transact-SQL Editor'de)

Ctrl + \

HTML tasarımcısında akıllı etiket menüsünü göster

Ctrl + \

sonra Ctrl + E Hata Listesi penceresini göster (Sadece Transact-SQL Editor'de)

Ctrl + ↑   Shift + F12

Error List penceresinde sonraki girdiye git (sadece Transact-SQL Editor'de)

Alt +

Görüntüleme geçmişinde önceki sayfayı göster. Sadece web tarayıcısı penceresinde kullanılabilir

Alt +

Görüntüleme geçmişinde sonraki sayfayı göster. Sadece web tarayıcısı penceresinde kullanılabilir

İmleci sola taşı

İmleci sağa taşı

İmleci yukarı taşı

İmleci aşağı taşı

Home

İmleci satırın başına taşı

End

İmleci satırın sonuna taşı

Ctrl + Home

İmleci belgenin başına taşı

Ctrl + End

İmleci belgenin sonuna taşı

Page Up

İmleci bir ekran yukarı taşı

Page Down

İmleci bir ekran aşağı taşı

Ctrl +

İmleci bir kelime sağa taşı

Ctrl +

İmleci bir kelime sola taşı

↑   Shift + F8

İmleci son öğeye taşı

Ctrl + Page Up

İmleci belgenin üstüne taşı

Ctrl + Page Up

Belge üzerinde önceki sekmeye git

Ctrl + Page Down

İmleci belgenin en altına taşı

Ctrl + Page Down

Belge üzerinde sonraki sekmeye git

Ctrl + ↑   Shift + Home

İmleçten belgenin başlagıcına kadarki metni seç

Ctrl + ↑   Shift + End

İmleçten belgenin sonuna kadarki metni seç

↑   Shift + Home

İmleçten geçerli satırın başına kadarki metni seç

↑   Shift + Alt + Home

İmleci geçerli satırın başına taşı ve sütun seçimini genişlet

↑   Shift + End

İmleçten geçerli satırın sonuna kadarki metni seç

↑   Shift + Alt + End

İmleci satırın sonuna taşı, sütun seçimini genişlet

↑   Shift +

İmleçten başlayarak aşağıdaki satırları seçmeye başlat

Not: Aşağıdaki kısayol doğru olmayabilir; doğrusunu biliyorsanız lütfen yorumlarda bize iletin.
↑   Shift + Ctrl + Del

İmleci bir satır aşağı taşı, sütun seçimini genişlet

↑   Shift +

İmleci bir karakter sola taşı ve seçimi genişlet

↑   Shift + Alt +

İmleci bir karakter sola taşı ve sütun seçimini genişlet

↑   Shift +

İmleci bir karakter sağa taşı ve seçimi genişlet

↑   Shift + Alt +

İmleci bir karakter sağa taşı ve sütun seçimini genişlet

↑   Shift +

İmleçten başlayarak üst satırlardaki metinleri satır satır seç

↑   Shift + Alt +

İmleci bir satır yukarı taşı, seçimi genişlet

Shift + Page Up

Seçimi bir sayfa yukarı genişlet

Shift + Page Down

Seçimi bir sayfa aşağı genişlet

Ctrl + A

Geçerli belgenin tamamını seç

Ctrl + W

İmlecin içinde bulunduğu kelimeyi veya en yakın kelimeyi seç

Ctrl + =

Düzenleyicide geçerli konumu seç, düzenleyicide önceki konuma geri dön

Ctrl + Shift + Page Up

Seçimi geçerli pencerenin en üstüne kadar genişlet

Ctrl + Shift + Page Down

İmleci görünümdeki en son satıra taşı, seçimi genişlet

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi sağa doğru bir kelime genişlet

Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi sola doğru bir kelime genişlet

Ctrl + ↑   Shift + Alt +

İmleci bir kelime sağa taşı, seçimi genişlet

Ctrl + ↑   Shift + Alt +

İmleci bir kelime sola taşı, seçimi genişlet

Ctrl + ↑   Shift + ]

İmleci sonraki ayraca taşı, seçimi genişlet

Ctrl + =

Geriye doğru gitmek (Ctrl + -) için imleci şu an bulunduğu konumdan sonraki ayraca taşı

Ctrl + -

Gezinti geçmişindeki önceki belgeye veya pencereye git

Ctrl + ↑   Shift + -

Gezinti geçmişindeki sonraki belgeye veya pencereye git

Ctrl + K

sonra CtrlA: Geçerli seçimin tutturma noktasıyla bitiş noktasının yerini değiştir

Ctrl + Shift + Page Up

İmleci görünümdeki ilk satıra taşı, seçimi genişlet

Ctrl + Shift + Page Down

İmleci görünümdeki son satıra taşı, seçimi genişlet

Ctrl + K

sonra Ctrl + K: Geçerli satırda yer işareti oluştur veya kaldır

Ctrl + K

sonra Ctrl + K: Sonraki yer işareti

Ctrl + ↑   Shift + K

sonra Ctrl + Shift + N: Yer işareti bir klasördeyse, klasördeki sonraki yer işaretine git. Klasörün dışındaki yer işaretleri atlanır Yer işareti bir klasörde değilse, aynı seviyedeki sonraki yer işaretine git. Yer işareti penceresinde klasör varsa, klasörlerdeki yer işaretleri atlanır

Ctrl + K

then Ctrl + P: Önceki yer işareti

Ctrl + ↑   Shift + K

Yer işareti bir klasördeyse, klasördeki sonraki yer işaretine git. Klasörün dışındaki yer işaretleri atlanır. Geçerli yer işareti bir klasörde değilse, aynı seviyedeki sonraki yer işaretine git. Yer işaretleri penceresinde klasör varsa, klasörlerdeki yer işaretleri atlanır

Ctrl + K

Yer işaretlerini temizle

-

(sayısal tuş takımında) Ağaç düğümlerini topla

*

(sayısal tuş takımında) Tüm ağaç düğümlerini genişlet

Ctrl +

Ağaç denetimini pencerede yukarı kaydır

Ctrl +

Ağaç denetimini pencerede aşağı kaydır

↑   Shift + Alt + ⤶ Enter

Tam ekran görünümünü aç / kapat

Ctrl +

Metni bir satır yukarı kaydır

Ctrl +

Metni bir satır aşağı kaydır

Ctrl + Z

Son düzenleme eylemini geri al

veya Alt + ⬅ Backspace
Ctrl + ↑   Shift + Z

Önceki geri alınan eylemi geri getir

veya Ctrl + Y
veya Alt + ↑   Shift + ⬅ Backspace
Ctrl + S

Seçili öğeyi kaydet

Ctrl + ↑   Shift + S

Tümünü kaydet

Ctrl + F4

Kapat

Ctrl + P

Yazdır

Alt + F4

Çıkış

Ctrl + ↑   Shift + W

Geçerli dosyayı bir browser'da aç

Ctrl + ↑   Shift + Del

Geçerli dosyadaki tüm metni sil

Ctrl + G

Satıra Git iletişim kutusunu göster

Ctrl + +

Buraya Git iletişim kutusunu göster

⭾ Tab

Satır girintisini artır

↑   Shift + ⭾ Tab

Satır girintisini azalt

Ctrl + ↑   Shift + U

Seçili metni büyük harfli yap

Ctrl + U

Seçili metni küçük harfli yap

Ctrl + K

sonra  then Ctrl + C: Seçili metni açıklama haline getir

Ctrl + K

sonra Ctrl + U: Seçili metnin açıklama özelliğini kaldır

Ctrl + N

Geçerli bağlantıda yeni bir sorgu aç

Alt + F8

Veritabanını Object Explorer'da aç

Ctrl + ↑   Shift + M

Şablon parametreleri için değerleri belirt

F5

Sorgu düzenleyicisinin seçilen bölümünü çalıştır veya hiçbir şey seçili değilse tüm sorgu düzenleyicisini çalıştır

veya Ctrl + ↑   Shift + E
Ctrl + F5

Sorgu düzenleyicisinin seçilen bölümünü çözümle veya hiçbir şey seçili değilse tüm sorgu düzenleyicisini çözümle

Ctrl + ↑   Shift + Alt + L

Tahmini çalıştırma planını göster

Alt + Break

Sorguyu çalıştırmayı iptal et

Ctrl + ↑   Shift + Alt + M

Sorgu çıktısına mevcut çalıştırma planını dahil et

Ctrl + ↑   Shift + D

Sonuçların çıktısını bir ızgaraya aktar

Ctrl + T

Sonuçların çıktısını metin biçiminde ver

Ctrl + ↑   Shift + T

Sonuçları bir dosyaya çıktı al

Ctrl + R

Sorgu sonuçları bölmesini göster veya gizle

Ctrl + ↑   Shift + Alt + R

Sorgu sonuçları bölmesini göster

F6

Sorgu ve sonuçlar bölmeleri arasında geçiş yap

Ctrl + ↑   Shift + C

Sonuç ızgarasını ve üst bilgileri panoya kopyala

Alt + F6

Management Studio'da sonraki etkin pencereye git

Ctrl + Alt + P

SQL Server Profiler'ı aç

Ctrl + ↑   Shift + Q

Sorgu düzenleyicisi penceresinde Query Designer iletişim kutusunu göster

Alt + F1

sp_help system stored procedure'ünü çalıştır

Ctrl + 1

sp_who system stored procedure'ünü çalıştır

Ctrl + 2

sp_lock system stored procedure'ünü çalıştır

Ctrl + 3

Bu kısayol için yapılandırılmış olan stored procedure'ü çalıştır. Kısayolu Tools > Options > Keyboard > Query Shortcuts iletişim kutusu altında değiştirebilirsiniz

veya Ctrl + 4
veya Ctrl + 5
veya Ctrl + 6
veya Ctrl + 7
veya Ctrl + 7
veya Ctrl + 8
veya Ctrl + 9
veya Ctrl + 0
⤶ Enter

Yeni bir satır ekle

veya ↑   Shift + ⤶ Enter
Ctrl + T

İmlecin iki yanındaki karakterlerin yerini değiştir (SQL Editor için geçerli değildir)

Del

İmlecin sağ tarafındaki bir karakteri sil

⬅ Backspace

İmlecin sol tarafındanki bir karakteri sil

veya ↑   Shift + ⬅ Backspace
Ctrl + K

sonra C: Seçim içerisindeki beyaz boşluğu sil veya seçim yoksa imlecin yanındaki beyaz boşluğu sil

⭾ Tab

Düzenleyici için ayarlanan sayıda boşluk ekle

Ctrl + ⤶ Enter

İmlecin üzerine boş bir satır ekle

Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

İmlecin altına boş bir satır ekle

Ctrl + ↑   Shift + L

Seçili metni küçük harfe dönüştür

Ctrl + ↑   Shift + U

Seçili metni büyük harfe dönüştür

Insert

Ekleme modu ile üzerine yazma modu arasında geçiş yap

↑   Shift + ⭾ Tab

Seçili satırları sekme durağında sola taşı

Ctrl + Del

İmlecin sağındaki kelimeyi sil

Ctrl + ⬅ Backspace

İmlecin solundaki kelimeyi sil

Ctrl + ↑   Shift + T

İmlecin her iki yanındaki kelimeleri transpoze et (SQL Editör için geçerli değildir)

Ctrl + K

sonra Ctrl + D: Options iletişim kutusunun Text Editor bölümündeki Formatting bölmesinde belirtilen dil için girinti ve boşluk biçimlendirmesini uygula. Sadece metin düzenleyicisinde kullanılabilir

Ctrl + K sonra Ctrl + F

Seçili kod satırılarını etrafındaki kod satırlarına göre düzgün biçimde girintile

Ctrl + K sonra Ctrl + H

Geçerli satırda kısayol ayarla veya kaldır

Ctrl + K sonra Ctrl + U

Açıklamayı geçerli satırdan kaldır

Ctrl + R sonra Ctrl + W

Boşlukları ve sekmeleri göster veya gizle

Alt + F sonra Ctrl + W

Düzenleyicide sözcük kaydırmayı etkinleştir veya devre dışı bırak

Ctrl + M sonra Ctrl + A

Hiyerarşide yalnızca dış grupları göstermek için anahat bölgelerinin hepsini daraltır

Ctrl + M sonra Ctrl + S

Seçili anahat bölgesini daralt

Ctrl + M sonra Ctrl + X

Sayfadaki tüm anahat bölgelerini genişlet

Ctrl + M sonra Ctrl + E

Seçili olan anahat bölgesini genişlet

Ctrl + M sonra Ctrl + O

Varolan anahat bölgelerini daralt

Ctrl + M sonra Ctrl + H

Seçili metni gizlie. Gizli metnin yerine bir sinyal simgesi gelir

Ctrl + M sonra Ctrl + L

Daha önce gizli olarak işaretleren tüm metin bölgelerinin durumunu gizli veya görünür durumlar arasında değiştirir

Ctrl + M sonra Ctrl + M

Seçili olan gizli metin bölümünün durumunu gizli veya görünür durumlar arasında değiştirir

Ctrl + M sonra Ctrl + P

Belgedeki tüm anahat bilgisini kaldırır

Ctrl + M sonra Ctrl + U

Seçili bölgenin anahat bilgisini kaldırır

Alt + F5

Hata ayıklamaya başla veya devam et

↑   Shift + F5

Hata ayıklamayı durdur

F11

İçeri adımla

F10

Üzerinden adımla

↑   Shift + F11

Dışarı adımla

↑   Shift + Alt + F11

Belirli bir deyime adımla

Ctrl + 3

Sonraki deyimi ayarla

Alt + Num Lock

Sonraki deyimi göster

Ctrl + F10

İmlece kadar çalıştır komutunu yürüt

Ctrl + Alt + Q

QuickWatch iletişim kutusunu göster

veya ↑   Shift + F9
F9

Kesme noktasını aç / kapat

Ctrl + F9

Kesme noktasını etkinleştir

Alt + F9 sonra D

Kesme noktasını sil. Sadece Breakpoints penceresinde çalışır

Alt + F9 sonra L

the Edit breakpoint labels iletişim kutusunu aç. Sadece Breakpoints penceresinde çalışır

Ctrl + ↑   Shift + F9

Tüm kesme noktalarını sil

Ctrl + Alt + B

Breakpoints penceresini göster

Ctrl + Alt + Break

Tümünü durdur

Ctrl + B

Fonksiyonda durdur

Ctrl + Alt + W sonra 1

Watch 1 penceresini göster

Ctrl + Alt + W sonra 2

Watch 2 penceresini göster

Ctrl + Alt + W sonra 3

Watch 3 penceresini göster

Ctrl + Alt + W sonra 4

Watch 4 penceresini göster

Ctrl + Alt + V sonra A

Autos penceresini göter

Ctrl + Alt + V sonra L

Locals penceresini göster

Ctrl + Alt + I

Immediate penceresini göster

Ctrl + Alt + C

Call Stack penceresini göster

Ctrl + Alt + H

Threads penceresini göster

Ctrl + ↑   Shift + D sonra S

Parallel Stacks penceresini göster

Ctrl + ↑   Shift + D sonra K

Parallel Tasks penceresini göster

Ctrl + J

Üyeleri listele

Ctrl + Space

Kelimeyi tamamla

veya Alt +
Ctrl + K sonra Ctrl + I

Hızlı bilgi göster

Ctrl + ↑   Shift + Alt + C

Parametre ipucunu kopyala

Ctrl + ↑   Shift + Alt + P

Parametre ipucunu yapıştır

Ctrl + ]

Sözdizimi çiftleri arasında sıçra

Ctrl + K sonra Ctrl + X

Kod parçacığı seçicisini çalıştır

Ctrl + ↑   Shift + R

Yerel önbelleği yenile

Ctrl + K sonra Ctrl + S

Surround With snippet picker'ı çalıştır

Ctrl + K sonra Ctrl + B

Code Snippet Manager'ı göster

Alt + +

IntelliSense filtre seviyesini Common sekmesinden All sekmesine değiştir

Alt + .

IntelliSense filtre seviyesini All sekmesinden Common sekmesine değiştir

↑   Shift + Alt + ⤶ Enter

Tam ekran modunu aç /kapat

F6

Belgenin iki bölmeli görünümünün sonraki bölmesine git

Ctrl + ↑   Shift + F6

Düzenleyici veya tasarımcıdıa önceki belgeye git

veya Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab
↑   Shift + F6

Belgenin iki bölmeli görünümünün önceki bölmesine git

Alt +

Geri git, görüntüleme geçmişindeki önceki sayfayı göster

Alt +

İleri git, görüntüleme geçmişindeki sonraki sayfayı göster

Esc

Bir menü veya iletişim kutusunu kapat, devam eden bir işlemi iptal et veya odağı geçerli pencereye yerleştir

Ctrl + Alt + L

Solution Explorer'ı göster

Ctrl + N

Yeni bir dosya oluşturmak için New File iletişim kutusunu göster

Ctrl + ↑   Shift + N

Yeni bir proje oluşturmak için New Project iletişim kutusunu göster

Ctrl + O

Varolan bir dosyayı açmak için Open File iletişim kutusunu göster

F2

Seçili nesnenin adını değiştir

F1

Yardım

veya ↑   Shift + F1
Ctrl + F1

SQL Server Books Online'ı görüntüle

Ctrl + Alt + F1

Help Library Manager'ı aç

Ctrl + Alt + F2

SQL Server Resource Center web sayfasını aç

↑   Shift + F1

Geçerli düzenleyici penceresi için yardımı göster

Ctrl + F

Find iletişim kutusunu göster

F12

Seçili sembolün tanımını göster

↑   Shift + F12

Seçili sembolün referans listesini göster

Ctrl + H

Replace iletişim kutusunu göster

Ctrl + I

Artımlı arama başlat. Aranacak karakterleri yazın veya önceki aramadaki karakterleri aramak için Ctrl + I tuşlarına basın

F3

Önceki arama metninin sonraki örneğini bul

↑   Shift + F3

Önceki arama metninin önceki örneğini bul

Ctrl + F3

Seçili metnin sonraki örneğini bul

Ctrl + ↑   Shift + F3

Seçili metnin önceki örneğini bul

Ctrl + ↑   Shift + H

Replace in Files iletişim kutusunu göster

Ctrl + ↑   Shift + I

Artımlı aramayı tersine çevir. Böylece arama dosyanın altından başlar ve üste doğru devam eder

Alt + F3 sonra B

Find and Replace'teki Search up seçeneğini seç veya temizle

Alt + F3 sonra S

Find in Files aramasını durdur

Alt + F3 sonra W

Find and Replace'teki Find whole word (tam sözcükleri ara) seçeneğini seç veya temizle

Alt + F3 sonra P

 Find and Replace'teki Wildcard (joker karakter) seçeneğini seç veya temizle

Ctrl + /

İmleci Standard araç çubuğundaki Find/Command kutucuğuna yerleştir

Ctrl + X

Kes (seçili öğeyi sil ve panoya yerleştir)

veya ↑   Shift + Del
Ctrl + L

Seçili satırların hepsini kes veya hiçbir şey seçili değilse geçerli satırı kes

veya Ctrl + ↑   Shift + L
Ctrl + C

Panoya kopyala

veya Ctrl + Insert
Ctrl + V

Ekleme noktasında panodan yapıştır

veya ↑   Shift + Insert
Ctrl + ↑   Shift + V

Ekleme noktasında pano halkasından bir öğe yapıştır ve yapıştırılan öğeyi otomatik olarak seç

veya Ctrl + ↑   Shift + Insert
CTRLl + Alt + A

Activity Monitor'ü çalıştır

Ctrl + F4

Activity Monitor'ü kapat

F5

Yenile

Ctrl + ↑   Shift + F

Monitor ekranını filtrele

F6

Paneller arasında geçiş yap

Ctrl + +

Seçili bölmeyi genişlet veya daralt

veya Ctrl + -
+

Tüm bölmeleri genişlet veya daralt

veya -
Ctrl + C

Izgaradaki seçili satırın tamamını kopyala

Ctrl + ↑   Shift + C

Hücreyi kopyala

Alt +

Izgarada filtrelemek için açılır menü

Ctrl + Alt + ↑  ↓

Activity Monitor'ü yukarı veya aşağı kaydır

F5

Yenile

⤶ Enter

Izgaradan bir ayrıntı penceresi aç

F6

Filtre belirle

F7

Filtre uygula

F8

Tüm sütunları göster

Ctrl + T

Şu an çalışan sorguyu iptal et veya durdur

Ctrl + 1

Query Designer'ın diyagram bölmesini göster

Ctrl + 2

Query Designer'ın kriter bölmesini göster

Ctrl + 3

Query Designer'ın SQL bölmesini göster

Ctrl + 4

Query Designer'ın sonuçlar bölmesini

Ctrl + R

Query Designer'da belirtilen sorguyu çalıştır

Ctrl + G

Sonuçlar bölmesindeyken odağı designer'ın altındaki araç şeridine taşı

Ctrl + ↑   Shift + J

Query Designer'da JOIN modunu etkinleştir

Seçilen denetimi tasarım yüzeyinde 8'lik artışlarla aşağı doğru hareket ettir

Seçilen denetimi tasarım yüzeyinde 8'lik artışlarla sola doğru hareket ettir

Seçilen denetimi tasarım yüzeyinde 8'lik artışlarla sağa doğru hareket ettir

Seçilen denetimi tasarım yüzeyinde 8'lik artışlarla yukarı hareket ettir

↑   Shift +

Seçili denetimin yüksekliğini 8'lik artışlarla artır

↑   Shift +

Seçili denetimin genişliğini 8'lik artışlarla azalt

↑   Shift +

Seçili denetimin genişliğini 8'lik artışlarla artır

↑   Shift +

Seçili denetimin genişliğini 8'lik artışlarla azalt

⭾ Tab

Sayfadaki sonraki denetime git

↑   Shift + ⭾ Tab

Sayfadaki önceki denetime git

⤶ Enter

Tasarım yüzeyinde ızgarayı göster


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: SQL Server Management Studio (SSMS) SQL Server Management Studio (SSMS) (Programlama)

SQL Server Management Studio (SMSS), herhangi bir SQL altyapısı geliştirmeye yarayan entegre bir ortamdır. SMSS ile SQL Server, Azure SQL Database, SQL Data Warehouse bileşenlerini yapılandırabilir, geliştirebilirsiniz.

Web sayfası: microsoft.com/en-us/sql-server...

Son güncelleme: 06 Eyl 2020

Kısayol sayısı: 326

Kısayollara basma kolaylığı: 73%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.