Visual Assist klavye kısayolları

Visual Assist

Zeynel Abidin Öztürk -
4 yıl önce
- Kısayollar

Visual Assist kısayolları, yalnızca Visual Studio tarafından kullanılmadığında etkindir. Yani Visual Studio kısayollarınızın üzerine yazılmaz. Visual Assist'teki diğer komutlara kısayol atayabilirsiniz ancak varsayılan kısayol tuşları, başka kısayollara atanana kadar etkin kalır.

0
↑   Shift + Alt + S

Çözümde sembol bul

0
Alt +

Geriye git

0
Alt +

İleri git

0
↑   Shift + Alt + O

Çözüm iletişim kutusundaki dosyayı aç

0
↑   Shift + Alt + H

VA Hashtags araç penceresini aç

0
↑   Shift + Alt + F

Geçerli sembol için Referansları bul araç penceresini aç

0
↑   Shift + Alt + S

Çözümde sembol bul

0
Alt + G

Uygulamaya (implementation) veya bildirime (declaration) git

0
↑   Shift + Alt + G

İlgili sembollere git

0
Alt + M

Dosyadaki metotlar listele

0
Alt +

Geriye git

0
Alt +

İleri git

0
↑   Shift + Alt + O

Çözüm iletişim kutusundaki dosyayı aç

0
Alt + O

Karşılık gelen dosyayı aç

1
Ctrl + ↑   Shift + V

Çoklu pano menüsünü aç

0
↑   Shift + Alt + Q

Quick Action ve Refactoring menüsünü aç

0
↑   Shift + Alt + C

Kullanımdan oluştur

0
↑   Shift + Alt + R

Yeniden adlandır

0
Ctrl + 0

Düzenleyici yakınlaştırma seviyesini yüzde 100'e sıfırla

0
Alt +

Sonraki kapsama geç

0
Alt +

Önceki kapsama geç

0
↑   Shift + Alt + ]

(VS 2017 15.9 ve sonrasında) Seçimi başlatmak veya genişletmek için Smart Select'i kullan

0
Alt + ]

Seçimi başlatmak veya blok genişletmek için Smart Select'i kullan

0
↑   Shift + Alt + [

(VS 2017 15.9 ve sonrasında) Seçimi küçültmek için Smart Select'i kullan

0
Alt + [

Blok seçimi küçültmek için Smart Select'i kullanın

0
↑   Shift + Alt + H

VA Hashtags araç penceresini aç

AboutVisualAssist   -   Visual Assist için Hakkında iletişim kutusunu aç
BracesAdd   -   Geçerli ifadenin etrafına ayraç ekle
BracesRemove    -   Bir satırlık "bileşik" ifadesinden ayraçları kaldır
BracesToggle    -   Geçerli ifadeye ayraç ekle veya ayraçları kaldır
CheckforNewVersion  -   Visual Assist'in yeni sürümünü kontrol et
CloneFindReferencesResults  -   Referansları Bul sonuç penceresini klonla
Documentation   -   Tarayıcı penceresini belgelere aç
EnableDisable   -   Görsel Yardım'ı etkinleştir ve devre dışı bırak
EnterKey    -   Etkinleştirme anahtarı girmek için iletişim kutusunu aç
FindNextbyContext   -   Bir sembole sonraki referansı bul
FindPreviousbyContext   -   Bir sembole önceki referansı bul
FindReferencesinFile    -   Geçerli dosyadaki geçerli sembol için Referans bul araç penceresini aç
FindReferencesResults   -   Son sonuçları içeren Referansları Bul sonuçları penceresini aç
Forums  -   Tartışma forumlarıyla tarayıcı penceresini açın
GotoMember  -   GoTo üyesi
HashtagsGroupByFile -   VA Hashtags araç penceresinde girişlerin gruplandırmasını değiştir
HashtagsNext    -   VA Hashtags araç penceresinde sonraki girişin konumuna git
HashtagsNextInGroup -   Geçerli gruptaki bir sonraki girişe git: Hashtag veya dosya
HashtagsPrevious    -   VA Hashtags araç penceresinde önceki girişin konumuna git
HashtagsPreviousInGroup -   Geçerli gruptaki önceki girişe git: Hashtag veya dosya
HashtagsSearch  -   VA Hashtag araç penceresi düzenleme kontrolünü filtrelemek için odağı oynat
ListIncludeFiles    -   Başlık dosyası sıradüzenini HCB'de görünmeye zorla
OpenContextMenu -   VA içerik menüsünü metin düzenleyicide aç
OpenContextMenuOld  -   Eski VA bağlam menüsünü metin düzenleyicide aç (kullanımdan kaldırıldı)
Options -   Görsel Yardım için seçenekler iletişim kutusunu aç
OutlineContextMenu  -   VA Outline'ın içerik menüsünü aç
OutlineRefresh  -   VA Outline'ı yenile
OutlineSelectInEditor   -   Metin editöründe ilgili öğeyi VA Outline'dan seç
OutlineToggleAutoUpdate -   VA Outline'da otomatik güncellemeyi aç / kapat
OutlineToggleComments   -   VA Outline'daki yorumları aç kapat
PurchaseLicense -   Lisans satın almak için tarayıcı penceresini aç
RefactorAddInclude  -   #include Direktifi ekle
RefactorAddMember   -   Üye ekle
RefactorAddSimilarMember    -   Benzer üye ekle
RefactorChangeSignature -   İmzayı değiştir
RefactorCreateDeclaration   -   Bildirim (declaration) oluştur
RefactorCreateImplementation    -   Uygulama (implementation) oluştur
RefactorDocumentMethod  -   Belge metodu
RefactorEncapsulateField    -   Alanı kapsa (encapsulate)
RefactorExtractMethod   -   Metodu ayıkla
RefactorMoveImplementationToSourceFile  -   Uygulamayı kaynak dosyasına taşı
RefResultsCancel    -   Referans Bul sonuçlarını iptal et
RefResultsClearAll  -   Tüm Referansları Bul sonuçlarını temizle
RefResultsContextMenu   -   Referans sonuçları iletişim kutusunun içerik menüsünü aç
RefResultsCopy  -   Referans bul sonuçları iletişim kutusundan metin kopyala
RefResultsCut   -   Referans bul sonuçları iletişim kutusundan metin kes
RefResultsDelete    -   Referans bul sonuçları iletişim kutusundan öğe sil
RefResultsFind  -   Referans Bul sonuçlarında bul
RefResultsFindNext  -   Referans Bul sonuçlarında sonrakini bul
RefResultsFindPrevious  -   Referans Bul sonuçlarında öncekini bul
RefResultsGoto  -   Referans sonuçlarından metota git
RefResultsNext  -   Referansları Bul sonuçlarında sonraki
RefResultsPrevious  -   Referansları Bul sonuçlarında önceki
RefResultsRefresh   -   Referansları Bul sonuçlarını yenile
RefResultsToggleHighlight   -   Referansları Bul sonuçlarında vurgulamayı aç / kapat
RenewMaintenance    -   Yazılım bakımını yenilemek için bir tarayıcı penceresi aç
ReparseCurrentFile  -   Geçerli dosyayı geri al
SelectionBlockComment   -   Blok yorum karakterleriyle seçimi sar
SelectionBlockUncomment -   Sarılı seçimin yorumunu kaldır
SelectionLineComment    -   Seçimi satır yorumu katakterleriyle sar
SelectionLineUncomment  -   Sarılı seçimin yorumunu kaldır
SelectionToggleBlockComment -   Sarılı seçimde blok yorum karakterleri kullan / kullanma
SelectionToggleLineComment  -   Sarılı seçimde satır yorum karakterleri kullan / kullanma
SortSelectedLines   -   Seçili satırları sırala
SpellCheck  -   Yorum ve dizilerde yazım denetimi yap
SpellCheckWord  -   Sözcükte yazım denetimi yap
SubmitaRequest  -   Teknik destek istemek için bir tarayıcı penceresi aç
SurroundSelectionWithBraces -   Seçimi ayraçlarla sar
SurroundSelectionWithComment    -   Seçimi yorum karakterleriyle sar
SurroundSelectionWithIfdefOrRegion  -   Seçimi #ifdef veya #region ile sar
SurroundSelectionWithParentheses    -   Seçimi parantezlerle sar
TechnicalSupport    -   Teknik destek için kaynaklar için bir tarayıcı penceresi aç
TipoftheDay -   Günün İpucu iletişim kutusunu aç
ToggleColoring  -   Gelişmiş Sözdizimi Renklendirmeyi aç /kapat
ToggleRepairCase    -   Repair Case'i aç / kapat
ToggleSuggestions   -   Önerileri aç / kapat
ToggleUnderlining   -   Yanlış yazılmış sembollerin ve yanlış yazılmış kelimelerin altını çizmeyi aç / kapat
VAOutline   -   VA Outline'ı aç
VaSnippetEdit   -   VA Snippet'leri düzenle
VaSnippetInsert -   VA Snippet'i ekle
VAView  -   VA View'u aç
VAViewFIS   -   VA View'da Çözümdeki Dosyalar açılır menüsünü aç
VAViewHCB   -   Odağı VA View'un HCB bileşenine taşı
VAViewHCBToggleLock -   VA View görünümünde odağı itme pinine taşı. Ardından Space tuşu ile açıp kapatabilirsiniz
VAViewMRU   -   Odağı VA View'un MRU bileşenine taşı
VAViewSIS   -   VA Görünümünde Çözümler içindeki Semboller'i aç

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Visual Assist Visual Assist (Programlama)

Visual Assist, IntelliSense'i ve sözdizimi vurgulamasını geliştirmeyi amaçlayan bir Microsoft Visual Studio eklentisi. Yeniden düzenleme komutları sağlayan ve kod önerilerini geliştiren eklenti, Nisan 2019 itibariyle Visual C++ 6.0'ı da destekliyor.

Web sayfası: wholetomato.com

Son güncelleme: 23.11.2021 07:31 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 65%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 26

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.