Microsoft Visual Studio 2017 (Tüm kısayollar) klavye kısayolları

Microsoft Visual Studio 2017 (Tüm kısayollar)

Zeynel Abidin Öztürk -
3 yıl önce
- Kısayollar

Visual Studio kısayolları oldukça geniş bir kapsama sahip. Bu sayfada VS 2017'de bulunan bütün kısayolları listeledik. Alternatif olarak, sadece sık kullanılan kısayolların listesine de bakabilirsiniz. Bu listeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sadece sık kullanılan kısayolların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
↑   Shift + Alt + 3

Analyze.NavigateBackward

↑   Shift + Alt + 4

Analyze.NavigateForward

Ctrl + \ sonra Ctrl + N

Architecture.NewDiagram

Ctrl + ↑   Shift + B

Build.BuildSolution

Ctrl + Break

Build.Cancel

Ctrl + F7

Build.Compile

Alt + F11

Build.RunCodeAnalysisonSolution

Alt + ⤶ Enter

ClassViewContextMenus.ClassViewMultiselectProjectreferencesItems.Properties

Alt + F10

Debug.ApplyCodeChanges

Ctrl + Alt + V sonra A

Debug.Autos

Ctrl + Alt + Break

Debug.BreakAll

Ctrl + B

Debug.BreakatFunction

Ctrl + Alt + B

Debug.Breakpoints

Ctrl + Alt + C

Debug.CallStack

Ctrl + ↑   Shift + F9

Debug.DeleteAllBreakpoints

Alt + F2

Debug.DiagnosticsHub.Launch

Ctrl + Alt + D

Debug.Disassembly

Ctrl + Alt + V sonra D

Debug.DOMExplorer

Ctrl + F9

Debug.EnableBreakpoint

Ctrl + Alt + E

Debug.Exceptions

Ctrl + ↑   Shift + F11

Debug.GoToPreviousCallorIntelliTraceEvent

Alt + F5

Debug.Graphics.StartDiagnostics

Ctrl + Alt + I

Debug.Immediate

Ctrl + Alt + Y sonra T

Debug.IntelliTraceCalls

Ctrl + Alt + Y sonra F

Debug.IntelliTraceEvents

Ctrl + Alt + V sonra C

Debug.JavaScriptConsole

Ctrl + Alt + V sonra L

Debug.Locals

Ctrl + 5

Debug.LocationToolbar.ProcessCombo

Ctrl + 7

Debug.LocationToolbar.StackFrameCombo

Ctrl + 6

Debug.LocationToolbar.ThreadCombo

Ctrl + 8

Debug.LocationToolbar.ToggleCurrentThreadFlaggedState

Ctrl + 9

Debug.LocationToolbar.ToggleFlaggedThreads

Ctrl + Alt + M sonra 1

Debug.Memory1

Ctrl + Alt + M sonra 2

Debug.Memory2

Ctrl + Alt + M sonra 3

Debug.Memory3

Ctrl + Alt + M sonra 4

Debug.Memory4

Ctrl + Alt + U

Debug.Modules

Ctrl + ↑   Shift + D sonra S

Debug.ParallelStacks

Ctrl + ↑   Shift + D sonra 1

Debug.ParallelWatch1

Ctrl + ↑   Shift + D sonra 2

Debug.ParallelWatch2

Ctrl + ↑   Shift + D sonra 3

Debug.ParallelWatch3

Ctrl + ↑   Shift + D sonra 4

Debug.ParallelWatch4

Ctrl + Alt + Z

Debug.Processes

↑   Shift + F9

Debug.QuickWatch

veya Ctrl + Alt + Q
Ctrl + ↑   Shift + R

Debug.RefreshWindowsapp

Ctrl + Alt + G

Debug.Registers

Ctrl + ↑   Shift + F5

Debug.Restart

Ctrl + F10

Debug.RunToCursor

Ctrl + ↑   Shift + F10

Debug.SetNextStatement

Ctrl + ↑   Shift + `

Debug.ShowCallStackonCodeMap

Alt + Num 1 - Num 9

Debug.ShowNextStatement

F5

Debug.Start

Alt + F1

Debug.StartWindowsPhoneApplicationAnalysis

Ctrl + F5

Debug.StartWithoutDebugging

F11

Debug.StepInto

Ctrl + Alt + F11

Debug.StepIntoCurrentProcess

↑   Shift + Alt + F11

Debug.StepIntoSpecific

↑   Shift + F11

Debug.StepOut

Ctrl + ↑   Shift + Alt + F11

Debug.StepOutCurrentProcess

F10

Debug.StepOver

Ctrl + Alt + F10

Debug.StepOverCurrentProcess

↑   Shift + F5

Debug.StopDebugging

↑   Shift + Alt + F2

Debug.StopPerformanceAnalysis

Ctrl + ↑   Shift + D sonra K

Debug.Tasks

Ctrl + Alt + H

Debug.Threads

F9

Debug.ToggleBreakpoint

Ctrl + F11

Debug.ToggleDisassembly

Ctrl + Alt + W sonra 1

Debug.Watch1

Ctrl + Alt + W sonra 2

Debug.Watch2

Ctrl + Alt + W sonra 3

Debug.Watch3

Ctrl + Alt + W sonra 4

Debug.Watch4

Alt + F9 sonra D

DebuggerContextMenus.BreakpointsWindow.Delete

Alt + F9 sonra A

DebuggerContextMenus.BreakpointsWindow.GoToDisassembly

Alt + F9 sonra S

DebuggerContextMenus.BreakpointsWindow.GoToSourceCode

Ctrl + Alt + F2

DiagnosticsHub.StopCollection

Ctrl + C

Edit.Copy

veya Ctrl + Insert
Ctrl + X

Edit.Cut

veya ↑   Shift + Del
Ctrl + ↑   Shift + V

Edit.CycleClipboardRing

veya Ctrl + ↑   Shift + Insert
Del

Edit.Delete

Ctrl + F

Edit.Find

↑   Shift + F12

Edit.FindAllReferences

Ctrl + ↑   Shift + F

Edit.FindinFiles

F3

Edit.FindNext

Ctrl + F3

Edit.FindNextSelected

↑   Shift + F3

Edit.FindPrevious

Ctrl + ↑   Shift + F3

Edit.FindPreviousSelected

Ctrl + K sonra Ctrl + M

Edit.GenerateMethod

Ctrl + G

Edit.GoTo

Ctrl + F12

Edit.GoToDeclaration

F12

Edit.GoToDefinition

Ctrl + D

Edit.GoToFindCombo

F8

Edit.GoToNextLocation

↑   Shift + F8

Edit.GoToPrevLocation

Ctrl + K sonra Ctrl + X

Edit.InsertSnippet

Ctrl +

Edit.MoveControlDown

Edit.MoveControlDownGrid

Ctrl +

Edit.MoveControlLeft

Edit.MoveControlLeftGrid

Ctrl +

Edit.MoveControlRight

Edit.MoveControlRightGrid

Ctrl +

Edit.MoveControlUp

Edit.MoveControlUpGrid

Ctrl + ,

Edit.NavigateTo

Ctrl + K sonra Ctrl + N

Edit.NextBookmark

Ctrl + ↑   Shift + K sonra Ctrl + ↑   Shift + N

Edit.NextBookmarkInFolder

Ctrl + ↑   Shift + G

Edit.OpenFile

Ctrl + V

Edit.Paste

veya ↑   Shift + Insert
Ctrl + K, Ctrl + P

Edit.PreviousBookmark

Ctrl + ↑   Shift + K sonra Ctrl + ↑   Shift + P

Edit.PreviousBookmarkInFolder

↑   Shift + Alt + F12

Edit.QuickFindSymbol

Ctrl + Y

Edit.Redo

veya Ctrl + ↑   Shift + Z
veya ↑   Shift + Alt + ⬅ Backspace
Ctrl + ↑   Shift + J

Edit.RefreshRemoteReferences

Ctrl + H

Edit.Replace

Ctrl + ↑   Shift + H

Edit.ReplaceinFiles

Ctrl + A

Edit.SelectAll

⭾ Tab

Edit.SelectNextControl

↑   Shift + ⭾ Tab

Edit.SelectPreviousControl

⤶ Enter

Edit.ShowTileGrid

Ctrl + ↑   Shift +

Edit.SizeControlDown

↑   Shift +

Edit.SizeControlDownGrid

Ctrl + ↑   Shift +

Edit.SizeControlLeft

↑   Shift +

Edit.SizeControlLeftGrid

Ctrl + ↑   Shift +

Edit.SizeControlRight

↑   Shift +

Edit.SizeControlRightGrid

Ctrl + ↑   Shift +

Edit.SizeControlUp

↑   Shift +

Edit.SizeControlUpGrid

Alt + F3 sonra S

Edit.StopSearch

Ctrl + K sonra Ctrl + S

Edit.SurroundWith

Ctrl + Z

Edit.Undo

veya Alt + ⬅ Backspace
Alt + F9 sonra L

EditorContextMenus.CodeWindow.Breakpoint.BreakpointEditlabels

Ctrl + `

EditorContextMenus.CodeWindow.CodeMap.ShowItem

Ctrl + Alt + F5

EditorContextMenus.CodeWindow.Execute

Ctrl + M sonra Ctrl + G

EditorContextMenus.CodeWindow.GoToView

Ctrl + K sonra Ctrl + O

EditorContextMenus.CodeWindow.ToggleHeaderCodeFile

Ctrl + K sonra Ctrl + T

EditorContextMenus.CodeWindow.ViewCallHierarchy

Alt + F4

File.Exit

Ctrl + N

File.NewFile

Ctrl + ↑   Shift + N

File.NewProject

↑   Shift + Alt + N

File.NewWebSite

Ctrl + O

File.OpenFile

Ctrl + ↑   Shift + O

File.OpenProject

↑   Shift + Alt + O

File.OpenWebSite

Ctrl + P

File.Print

Ctrl + ↑   Shift + S

File.SaveAll

Ctrl + S

File.SaveSelectedItems

Ctrl + ↑   Shift + W

File.ViewinBrowser

Ctrl + Alt + F1

Help.AddandRemoveHelpContent

F1

Help.F1Help

Ctrl + F1

Help.ViewHelp

↑   Shift + F1

Help.WindowHelp

Ctrl + R sonra Q

LoadTest.JumpToCounterPane

Insert

OtherContextMenus.MicrosoftDataEntityDesignContext.AddNewDiagram

↑   Shift + Alt + A

Project.AddExistingItem

Ctrl + ↑   Shift + A

Project.AddNewItem

Ctrl + ↑   Shift + X

Project.ClassWizard

Ctrl + Alt + Insert

Project.Override

Alt + ; sonra Alt + C

Project.Previewchanges

Alt + ; sonra Alt + P

Project.Publishselectedfiles

Alt + ; sonra Alt + R

Project.Replaceselectedfilesfromserver

Alt +

ProjectandSolutionContextMenus.Item.MoveDown

Alt +

ProjectandSolutionContextMenus.Item.MoveUp

Ctrl + R sonra Ctrl + E

Refactor.EncapsulateField

Ctrl + R sonra Ctrl + I

Refactor.ExtractInterface

Ctrl + R sonra Ctrl + M

Refactor.ExtractMethod

Ctrl + R sonra Ctrl + V

Refactor.RemoveParameters

Ctrl + R sonra Ctrl + R

Refactor.Rename

Ctrl + R sonra Ctrl + O

Refactor.ReorderParameters

Ctrl + [ sonra O

SolutionExplorer.OpenFilesFilter

veya Ctrl + [ sonra Ctrl + O
Ctrl + [ sonra P

SolutionExplorer.PendingChangesFilter

veya Ctrl + [ sonra Ctrl + P
Ctrl + [ sonra S

SolutionExplorer.SyncWithActiveDocument

veya Ctrl + [ sonra Ctrl + S
Ctrl + 0 sonra Ctrl + N

Team.Git.GoToGitBranches

veya Ctrl + 0 sonra N
Ctrl + 0 sonra Ctrl + G

Team.Git.GoToGitChanges

veya Ctrl + 0 sonra G
Ctrl + 0 sonra Ctrl + O

Team.Git.GoToGitCommits

veya Ctrl + 0 sonra O
Ctrl + '

Team.TeamExplorerSearch

Ctrl + 0 sonra Ctrl + B

TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToBuilds

veya Ctrl + 0 sonra B
veya Ctrl + 0 sonra Ctrl + C
veya Ctrl + 0 sonra C
Ctrl + 0 sonra Ctrl + D

TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToDocuments

veya Ctrl + 0 sonra D
Ctrl + 0 sonra Ctrl + H

TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToHome

veya Ctrl + 0 sonra H
Ctrl + 0 sonra Ctrl + M

TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToMyWork

veya Ctrl + 0 sonra M
Ctrl + 0 sonra Ctrl + P

TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToPendingChanges

veya Ctrl + 0 sonra P
Ctrl + 0 sonra Ctrl + R

TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToReports

veya Ctrl + 0 sonra R
Ctrl + 0 sonra Ctrl + S

TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToSettings

veya Ctrl + 0 sonra S
Ctrl + 0 sonra Ctrl + A

TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToWebAccess

veya Ctrl + 0 sonra A
Ctrl + 0 sonra Ctrl + W

TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToWorkItems

veya Ctrl + 0 sonra W
Ctrl + \ sonra Ctrl + C

Test.UseCodedUITestBuilder

Ctrl + \ sonra Ctrl + A

Test.UseExistingActionRecording

Ctrl + R sonra Ctrl + A

TestExplorer.DebugAllTests

Ctrl + R sonra Ctrl + T

TestExplorer.DebugAllTestsInContext

Ctrl + R sonra L

TestExplorer.RepeatLastRun

Ctrl + R sonra A

TestExplorer.RunAllTests

Ctrl + R sonra T

TestExplorer.RunAllTestsInContext

Ctrl + Alt + P

Tools.AttachtoProcess

Ctrl + K sonra Ctrl + B

Tools.CodeSnippetsManager

Ctrl + ↑   Shift + Alt + F12 sonra Ctrl + ↑   Shift + Alt + F12

Tools.ForceGC

Ctrl + /

Tools.GoToCommandLine

↑   Shift + Alt + M

View.AllWindows

Ctrl + \ sonra Ctrl + R

View.ArchitectureExplorer

Alt +

View.Backward

Ctrl + K sonra Ctrl + W

View.BookmarkWindow

Ctrl + ↑   Shift + 1

View.BrowseNext

Ctrl + ↑   Shift + 2

View.BrowsePrevious

Ctrl + Alt + K

View.CallHierarchy

Ctrl + ↑   Shift + C

View.ClassView

Ctrl + K sonra Ctrl + V

View.ClassViewGoToSearchCombo

Ctrl + \ sonra D

View.CodeDefinitionWindow

veya Ctrl + \ sonra Ctrl + D
Ctrl + Alt + A

View.CommandWindow

↑   Shift + Alt + D

View.DataSources

Ctrl + Alt + T

View.DocumentOutline

F2

View.EditLabel

Ctrl + \ sonra E

View.ErrorList

veya Ctrl + \ sonra Ctrl + E
Ctrl + Alt + F

View.F#Interactive

Ctrl + Alt + F12

View.FindSymbolResults

Alt +

View.Forward

Ctrl + ↑   Shift + 7

View.ForwardBrowseContext

↑   Shift + Alt + ⤶ Enter

View.FullScreen

Ctrl + -

View.NavigateBackward

Ctrl + ↑   Shift + -

View.NavigateForward

Ctrl + ↑   Shift + F12

View.NextError

Ctrl + W sonra N

View.Notifications

veya Ctrl + W sonra Ctrl + N
Ctrl + Alt + J

View.ObjectBrowser

Ctrl + K sonra Ctrl + R

View.ObjectBrowserGoToSearchCombo

Ctrl + Alt + O

View.Output

Ctrl + ↑   Shift + 8

View.PopBrowseContex

F4

View.PropertiesWindow

↑   Shift + F4

View.PropertyPages

Ctrl + ↑   Shift + E

View.ResourceView

Ctrl + Alt + S

View.ServerExplorer

↑   Shift + Alt + F10

View.ShowSmartTag

veya Ctrl + .
Ctrl + Alt + L

View.SolutionExplorer

Ctrl + \ sonra Ctrl + S

View.SQLServerObjectExplorer

Ctrl + \ sonra T

View.TaskList

veya Ctrl + \ sonra Ctrl + T
Ctrl + \ sonra Ctrl + M

View.TfsTeamExplorer

Ctrl + Alt + X

View.Toolbox

Ctrl + \ sonra Ctrl + U

View.UMLModelExplorer

F7

View.ViewCode

↑   Shift + F7

View.ViewDesigner

Ctrl + Alt + R

View.WebBrowser

Ctrl + ↑   Shift + .

View.ZoomIn

Ctrl + ↑   Shift + ,

View.ZoomOut

Esc

Window.ActivateDocumentWindow

Ctrl + ↑   Shift + Alt + Space

Window.AddTabtoSelection

Ctrl + F4

Window.CloseDocumentWindow

↑   Shift + Esc

Window.CloseToolWindow

Ctrl + Alt + Home

Window.KeepTabOpen

Ctrl + F2

Window.MovetoNavigationBar

Ctrl + F6

Window.NextDocumentWindow

Ctrl + ⭾ Tab

Window.NextDocumentWindowNav

Alt + F6

Window.NextPane

F6

Window.NextSplitPane

Ctrl + Alt + Page Down

Window.NextTab

veya Ctrl + Page Down
Ctrl + Shift + Alt + Page Down

Window.NextTabandAddtoSelection

Alt + F7

Window.NextToolWindowNav

Ctrl + ↑   Shift + F6

Window.PreviousDocumentWindow

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Window.PreviousDocumentWindowNav

↑   Shift + Alt + F6

Window.PreviousPane

↑   Shift + F6

Window.PreviousSplitPane

Ctrl + Alt + Page Up

Window.PreviousTab

veya Ctrl + Page Up
Ctrl + Shift + Alt + Page Up

Window.PreviousTabandAddtoSelection

↑   Shift + Alt + F7

Window.PreviousToolWindowNav

Ctrl + Q

Window.QuickLaunch

Ctrl + ↑   Shift + Q

Window.QuickLaunchPreviousCategory

Alt + +

Window.ShowDockMenu

Ctrl + Alt +

Window.ShowEzMDIFileList

Ctrl + ;

Window.SolutionExplorerSearch

Alt + `

Window.WindowSearch

Ctrl + Num * sonra Ctrl + R

WindowsAzure.RetryMobileServiceScriptOperation

Ctrl + Num * sonra Ctrl + D

WindowsAzure.ShowMobileServiceScriptErrorDetails

Alt +

OtherContextMenus.MicrosoftDataEntityDesignContext.MoveProperties.Down

Alt + Page Down

OtherContextMenus.MicrosoftDataEntityDesignContext.MoveProperties.Down5

Alt + End

OtherContextMenus.MicrosoftDataEntityDesignContext.MoveProperties.ToBottom

Alt + Home

OtherContextMenus.MicrosoftDataEntityDesignContext.MoveProperties.ToTop

Alt +

OtherContextMenus.MicrosoftDataEntityDesignContext.MoveProperties.Up

Alt + Page Up

OtherContextMenus.MicrosoftDataEntityDesignContext.MoveProperties.Up5

Ctrl + R,

OtherContextMenus.MicrosoftDataEntityDesignContext.Refactor.Rename

↑   Shift + Del

OtherContextMenus.MicrosoftDataEntityDesignContext.RemovefromDiagram

Ctrl + 1

View.EntityDataModelBrowser

Ctrl + 2

View.EntityDataModelMappingDetails

Num -

ClassDiagram.Collapse

Num +

ClassDiagram.Expand

Ctrl + Del

Edit.Delete

↑   Shift + Alt + B

Edit.ExpandCollapseBaseTypeList

↑   Shift + Alt + L

Edit.NavigateToLollipop

Del

Edit.RemovefromDiagram

⤶ Enter

View.ViewCode

Ctrl + C

OtherContextMenus.UITestEditorContextMenu.CopyReferencetoClipboard

Ctrl + Alt + D

OtherContextMenus.UITestEditorContextMenu.InsertDelayBefore

↑   Shift + Alt + L

OtherContextMenus.UITestEditorContextMenu.LocateAll

Ctrl + ↑   Shift + L

OtherContextMenus.UITestEditorContextMenu.LocatetheUIControl

Ctrl + Alt + C

OtherContextMenus.UITestEditorContextMenu.Movecode

Ctrl + ↑   Shift + T

OtherContextMenus.UITestEditorContextMenu.Splitintoanewmethod

Insert

OtherContextMenus.ColumnContext.InsertColumn

Ctrl + L

OtherContextMenus.DbTableContext.Add.Column

Ctrl + \ sonra Ctrl + Space

Diff.IgnoreTrimWhitespace

Ctrl + \ sonra Ctrl + 1

Diff.InlineView

Ctrl + \ sonra Ctrl + 3

Diff.LeftOnlyView

F8

Diff.NextDifference

↑   Shift + F8

Diff.PreviousDifference

Ctrl + \ sonra Ctrl + 4

Diff.RightOnlyView

Ctrl + \ sonra Ctrl + 2

Diff.SideBySideView

Ctrl + \ sonra Ctrl + ⭾ Tab

Diff.SwitchBetweenLeftAndRight

Ctrl + \ sonra Ctrl +

Diff.SynchronizeViewToggle

Ctrl + ↑   Shift + K

EditorContextMenus.CodeWindow.AddComment

Ctrl + ↑   Shift + P

EditorContextMenus.CodeWindow.EditLocalFile

F5

DOMExplorer.Refresh

Ctrl + B

DOMExplorer.SelectElement

Ctrl + ↑   Shift + I

DOMExplorer.ShowLayout

Ctrl + Break

OtherContextMenus.FSIConsoleContext.CancelInteractiveEvaluation

Insert

ArchitectureContextMenus.DirectedGraphContextMenu.Advanced.Add.AddNode

B

ArchitectureContextMenus.DirectedGraphContextMenu.Advanced.Select.BothDependencies

I

ArchitectureContextMenus.DirectedGraphContextMenu.Advanced.Select.IncomingDependencies

O

ArchitectureContextMenus.DirectedGraphContextMenu.Advanced.Select.OutgoingDependencies

Ctrl + ↑   Shift + K

ArchitectureContextMenus.DirectedGraphContextMenu.NewComment

veya Ctrl + E sonra C
Del

ArchitectureContextMenus.DirectedGraphContextMenu.Remove

F2

ArchitectureContextMenus.DirectedGraphContextMenu.Rename

None

Debug.Graphics.CaptureFrame

↑   Shift + Alt +

Graphics.MovePixelSelectionDown

↑   Shift + Alt +

Graphics.MovePixelSelectionLeft

↑   Shift + Alt +

Graphics.MovePixelSelectionRight

↑   Shift + Alt +

Graphics.MovePixelSelectionUp

↑   Shift + Alt + 0

Graphics.ZoomToActualSize

↑   Shift + Alt + 9

Graphics.ZoomToFitInWindow

↑   Shift + Alt + =

Graphics.ZoomIn

↑   Shift + Alt + -

Graphics.ZoomOut

Ctrl + M sonra Ctrl + G

OtherContextMenus.HTMLContext.GoToController

Ctrl +

Edit.MoveControlDown

Ctrl +

Edit.MoveControlUp

Ctrl + B

Format.Bold

Ctrl + L

Format.ConverttoHyperlink

Ctrl + ↑   Shift + L

Format.InsertBookmark

Ctrl + I

Format.Italic

Ctrl + U

Format.Underline

Ctrl + M sonra Ctrl + C

Project.AddContentPage

Ctrl + Alt +

Table.ColumntotheLeft

Ctrl + Alt +

Table.ColumntotheRight

Ctrl + Alt +

Table.RowAbove

Ctrl + Alt +

Table.RowBelow

Ctrl + ↑   Shift + N

View.ASP.NETNonvisualControls

Ctrl + M sonra Ctrl + M

View.EditMaster

Ctrl + Page Down

View.NextView

↑   Shift + Alt + F10

View.ShowSmartTag

↑   Shift + F7

View.ViewMarkup

Ctrl + Page Up

Window.PreviousTab

Ctrl + M sonra Ctrl + G

OtherContextMenus.HTMLContext.GoToController

Ctrl + Page Down

View.NextView

Ctrl + ↑   Shift + Y

View.SynchronizeViews

↑   Shift + F7

View.ViewDesigner

Ctrl + Page Up

Window.PreviousTab

↑   Shift + Del

Edit.Delete

F2

Edit.EditCell

Del

Edit.Remove

Ctrl + Del

Edit.RemoveRow

Esc

Edit.SelectionCancel

Ctrl + 4

Resources.Audio

Ctrl + 5

Resources.Files

Ctrl + 3

Resources.Icons

Ctrl + 2

Resources.Images

Ctrl + 6

Resources.Other

Ctrl + 1

Resources.Strings

Alt + 1

TeamFoundationContextMenus.MergeContextMenu.SetFocusonLeftWindow

Alt + 2

TeamFoundationContextMenus.MergeContextMenu.SetFocusonResultWindow

Alt + 3

TeamFoundationContextMenus.MergeContextMenu.SetFocusonRightWindow

↑   Shift + Alt + C

SQL.SSDTSchemaCompareCompare

↑   Shift + Alt + G

SQL.SSDTSchemaCompareGenerateScript

↑   Shift + Alt + .

SQL.SSDTSchemaCompareNextChange

↑   Shift + Alt + ,

SQL.SSDTSchemaComparePreviousChange

Alt + Break

SQL.SSDTSchemaCompareStop

↑   Shift + Alt + U

SQL.SSDTSchemaCompareWriteUpdates

↑   Shift + Alt + U

CommitAllEdits

Ctrl + R sonra E

SQL.ExpandWildcards

veya Ctrl + R sonra Ctrl + E
Ctrl + R sonra Q

SQL.FullyqualifyNames

veya Ctrl + R sonra Ctrl + Q
Ctrl + R sonra M

SQL.MovetoSchema

veya Ctrl + R sonra Ctrl + M
F2

SQL.Rename

veya Ctrl + R sonra R
veya Ctrl + R sonra Ctrl + R
Shift + Alt + Page Down

ViewFileInScriptPanel

↑   Shift + Alt + U

CommitAllEdits

Alt + F5

SQL.ExecuteWithDebugger

Ctrl + R sonra E

SQL.ExpandWildcards

veya Ctrl + R sonra Ctrl + E
Ctrl + R sonra Q

SQL.FullyqualifyNames

veya Ctrl + R sonra Ctrl + Q
Ctrl + R sonra M

SQL.MovetoSchema

veya Ctrl + R sonra Ctrl + M
F2

SQL.Rename

veya Ctrl + R sonra R
veya Ctrl + R sonra Ctrl + R
Alt + Break

SQL.TSqlEditorCancelQuery

Ctrl + ↑   Shift + E

SQL.TSqlEditorExecuteQuery

Ctrl + D sonra F

SQL.TSqlEditorResultsAsFile

Ctrl + D sonra G

SQL.TSqlEditorResultsAsGrid

Ctrl + D sonra T

SQL.TSqlEditorResultsAsText

Ctrl + D sonra E

SQL.TSqlEditorShowEstimatedPlan

Ctrl + D sonra A

SQL.TSqlEditorToggleExecutionPlan

Ctrl + D sonra R

SQL.TSqlEditorToggleResultsPane

Ctrl + Alt + N

TSqlEditorCloneQuery

Shift + Alt + Page Down

TSqlEditorDatabaseCombo

Alt + Break

SQL.TSqlEditorCancelQuery

Ctrl + ↑   Shift + E

SQL.TSqlEditorExecuteQuery

Ctrl + D sonra F

SQL.TSqlEditorResultsAsFile

Ctrl + D sonra G

SQL.TSqlEditorResultsAsGrid

Ctrl + D sonra T

SQL.TSqlEditorResultsAsText

Ctrl + D sonra E

SQL.TSqlEditorShowEstimatedPlan

Ctrl + D sonra A

SQL.TSqlEditorToggleExecutionPlan

Ctrl + D sonra R

SQL.TSqlEditorToggleResultsPane

Ctrl + Alt + N

TSqlEditorCloneQuery

Shift + Alt + Page Down

TSqlEditorDatabaseCombo

F12

PageInspector.Minimize

Ctrl + T

QueryDesigner.CancelRetrievingData

Ctrl + 2

QueryDesigner.Criteria

Ctrl + 1

QueryDesigner.Diagram

Ctrl + R

QueryDesigner.ExecuteSQL

Ctrl + G

QueryDesigner.GotoRow