Viz Artist 4.4 klavye kısayolları

Viz Artist 4.4

Zeynel Öztürk -
13 ay önce
- Kısayollar
0

İçerik Menüsünü görüntüle

0
Alt + Q

Viz Artist'ten çık

0
veya Alt + F4
0
Alt + C

Viz Komut Konsolunu göster/gizle

1
Alt + V

Video Çıkışı Yapılandırma Penceresini Göster

0
Ctrl +

Performans Çözümleyici Penceresini Göster

0
F9

İçe Aktarma Penceresini göster

0
F10

Arşiv Penceresini göster

0
F11

Viz Yapılandırma Panelini göster

0
F12

Canlı Penceresini göster

0
Alt + Q

Viz Engine'den çık

0
veya Alt + F4
0
↑   Shift + Alt +
+

Çok büyük adımlarla artır/azalt (100)

0
Alt +
+

Büyük adımlarla artır/azalt (10)

0
+

Normal adımlarla artır/azalt (1)

0
Ctrl +
+

Küçük adımlarla artır/azalt (0,1)

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Çok küçük adımlarla artır/azalt (0.01)

0
F2

Bir öğeyi yeniden adlandır

0
Ctrl + F

Arama giriş alanına odaklan

0
Ctrl + U

Öğenin UUID'sini panoya kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + U

Öğenin yolunu panoya kopyala

0
Ctrl + I

Bir öğeyi kontrol et

0
Ctrl + A

Yeni bir sahne veya malzeme ekle (tür seçilmişse)

0
Ctrl + O

Bir öğeye göz at

0
Ctrl + R

Bu öğede referans araması yap

0
Ctrl + E

Resmi dışa aktar

0
Ctrl + -

Yakınlaştır

0
Ctrl + +

Uzaklaştır

0
Ctrl + Y

Simge ve liste görünümü arasında geçiş yap

0
Ctrl + C

Kopyala

0
Ctrl + X

Kes

0
Ctrl + V

Yapıştır

Genel
0
Ctrl + 1

Ağaç Görünümünü Göster

0
Ctrl + 2

Sıralama Görünümünü Göster

0
Ctrl + 3

Arama Görünümünü Göster

0
Ctrl + 4

DVE Medya Varlık Yöneticisini Göster

0
Ctrl + 5

Doku Medya Varlık Yöneticisini Göster

0
Ctrl + R

Yenile

0
Ctrl + A

Tüm Kapsayıcıları Seç

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Otomatik yakalama odağını değiştir. Bu, otomatik yakalama odağını Özellik Düzenleyicisi ve Özellik Düzenleyici arasında değiştirir. Otomatik yakalama odağı Özellik Düzenleyicisi'ndeyken aşağıdaki kısayollar çalışmaz

İpucu: Bu, kullanıcının Mülk Düzenleyici'yi tekrar tıklamasına gerek kalmadan nesnelerle çalışmasına olanak tanır
0
Home

Üst Kapsayıcıya git

0
End

Son Kapsayıcıya git

0
Page Up

Sayfanın başına git

0
Page Down

Sayfanın en altına git

0
Cursor

Kapsayıcı listesini yukarı kaydır

0
Cursor

Kapsayıcı listesini aşağı kaydır

0
⤶ Enter

Kapsayıcı ağacını açın veya kapat

0
veya
Temel görünüm kontrolleri
0
Ctrl + Insert

Yeni Kapsayıcı Ekle (yeni Kapsayıcı, seçilen ilk Kapsayıcının üzerinde oluşturulur)

0
Ctrl +

Kontenerleri çoklu seç

0
Ctrl + Del

Seçili Kapsayıcıları sil

0
Ctrl + O

Ağacı aç

0
Ctrl + I

Ağacı daralt

0
Ctrl + L

Seçili Kapsayıcıları kilitle

0
Ctrl + ↑   Shift + L

Seçili Kapsayıcıların kilidini aç

0
Ctrl + G

Grup Seçili Konteyner(ler)

0
Ctrl + ↑   Shift + G

Seçili Kapsayıcıların grubunu çöz

0
Ctrl + H

Seçili kapsayıcıları gizle

0
Ctrl + ↑   Shift + H

Seçili kapsayıcıları göster

0
Ctrl + Z

Geri al

0
Ctrl + Y

Yinele

0
Ctrl + S

Sahneyi kaydet

0
Ctrl +

(konteyner adına tıklayın ve sürükleyin) Seçilen Kapsayıcıları kopyala

0
Ctrl + C

Seçili Kapsayıcıları panoya kopyala

0
Ctrl + V

Panodan Kapsayıcı yapıştır (seçilen kapsayıcının altında bir hiyerarşik düzey oluşturulur)

0
Ctrl + X

Seçilen Kapsayıcıları kes

0

(kapsayıc adına tıklayın ve sürükleyin) Seçilen Kapsayıcıları taşı

0
Alt +

(konteyner adına tıklayın ve sürükleyin) Seçili Konteyneri Taşı ve dönüştürme özelliklerini koru

0

(Konteyner Özelliklerine sol tıklayın ve sürükleyin) Konteynerin özellikleri kopyala

0
Ctrl + M

Grubu birleştir

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Kapsayıcıyı böl

Sıralama
0
Ctrl + Q

Köşelere göre sırala

0
Ctrl + W

Oluşturma Süresine göre sırala

0
Ctrl + E

Doku boyutuna göre sırala

0
Ctrl + T

Doku goyutu için benzersiz'i aç/kapat

Genel
0
⤶ Enter

Seçili kapsayıcının sahnesinde yeni Anahtar Kare ekle

0
Ctrl +

(tıklayın ve sürükleyin) Kapsayıcıları kopyala

0
↑   Shift +

(Snap'a tıklayın) RGBA'da Anlık Görüntü Oluştur

0
veya Alt +
0
Ctrl + Del

Kapsayıcıyı sil

0
veya Backspace
0
Space

Kapsayıcıların seçimini iptal et

0
veya
0
Ctrl +

Birden çok seçili Kapsayıcıdan birinin seçimini iptal et

0
+

Kapsayıcıyı z ekseninde taşı

0
Ctrl +

Birden çok Kapsayıcı seç

0
Ctrl + F1

Sahne Düzenleyici Kısayolu Yardımı

0

Ağaç hiyerarşisinde bir sonraki kapsayıcıyı seç

1

Ağaçta sonraki kapsayıcıyı seç

0

Üst kapsayıcıyı seçin

0

Ağaçta önceki kapsayıcıyı seç

0

(P'ye orta tıklayın) Ek performans bilgilerini aç

0
B

Sınırlayıcı kutuyu aç/kapat

0
Ctrl + Num +

Yakınlaştır / uzaklaştır

0
veya Ctrl + Num -
Kamera
0
0 - 9

1'den 10'a Kamerayı Değiştir

0
Num 0

Arka Kameraya Geç

0
Num 2

Alt Kameraya Geç

0
Num 7

Ön Kameraya Geç

0
Num 4

Sol Kameraya Geç

0
Num 8

En İyi Kameraya Geç

0
P +

(tıklayın ve sürükleyin (sol-sağ)) X'te Kameranın Konumunu değiştir

0
P +

(tıklayın ve sürükleyin (yukarı-aşağı)) y'de Kameranın Konumunu değiştir

0
P +

(tıklayın ve sürükleyin (yukarı-aşağı)) z'de Kameranın Konumunu değiştir

0
O +

(tıklayın ve sürükleyin (yukarı-aşağı)) X'te Yörünge (Kamerayı X'te Seçili Nesnenin Etrafında Döndür)

0
O +

(Sol fare düğmesi tıklayıp sürükleyin (sol-sağ)) Y'de yörünge (y'de Kamerayı Seçili Nesnenin Etrafında Döndür)

0
O +

(tıklayın ve sürükleyin (sol-sağ)) z'de yörünge (z'de Seçili Nesnenin Etrafında Kamerayı Döndür)

0
T

Seçili Kapsayıcıyı göstermek için kamerayı hareket ettie

0
I +

(tıklayın ve sürükleyin (sol-sağ)) Kamerayı kaydır

0
R

Kamera dönüşümünü sıfırla

0
Num 6

Sağ kameraya geç

0
I +

(tıklayın ve sürükleyin (yukarı-aşağı)) Kamerayı eğ

0
I +

(tıklayın ve sürükleyin (sol-sağ)) Kamerayı bük

0
U +

(tıklayın ve sürükleyin (sol-sağ)) Kamerayı yakınlaştır

Ortogonal görünüm
0
+

(arka planda tıklayın ve sürükleyin) Kaydır

0
Z +
+

(tıklayın ve sürükleyin) Lastik Bant yakınlaştır

0
X +

(tıklayın ve sürükleyin) Lastik Bant uzaklaştır

Animasyon
0
Ctrl +

(tutamaca tıklayın ve sürükleyin) Tek tutamacı işle

0
↑   Shift +

(tutamak tıklayın ve sürükleyin) Tutamaçları aksettir

0
D

Animasyon yolunda seçilen Ana Karenin tutamağını sıfırla

Metin düzeltici
0
Ctrl + C

Kopyala

0
Ctrl + X

Kes

0
Ctrl + V

Yapıştır

0
Ctrl + Y

Yinele

0
Ctrl + A

Tümünü seç

0
Ctrl + Z

Geri al

Genel
0
Ctrl + 1

Nesne Editörünü göster

0
Ctrl + 2

Dopesheet görünümü

0
veya Shift + Page Down
0
Ctrl + 3

Spline görünümü

0
veya Shift + Page Up
0
Ctrl + 4

Dope/Spline Görünümü

Sahne Ağacı
0
Home

Üst Kapsayıcıya Atla

0
End

Son Kapsayıcıya Atla

0
Page Down

Ağaçta bir sayfayı aşağı taşı

0
Page Up

Ağaçta bir sayfa yukarı taşı

0

Ağacı yukarı kaydır

0

Ağacı aşağı kaydır

0
A - Z

(Öğe adının ilk harfine basın) Ağaçta bir öğeye (Yönetmen, Oyuncu veya Kanal) atla

0
⤶ Enter

Seçili ağacı aç veya kapat

0
veya Num Enter
Sahne Görünümleri
0
Space

Animasyonu İleri Başlat/Devam Et

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Animasyonu Geriye Başlat

0
Ctrl + Home

Zaman Çizelgesi İşaretçisini/Değerini Başlangıç Olarak Ayarla

0
Ctrl + End

Zaman Çizelgesi İşaretçisini/Değerini Sona Ayarla (sonsuz seçildiğinde değil)

0
Home

Görünümü 0'a Ayarla

0
End

Görünümü Bitiş yönetmeni olarak ayarla

0
Ctrl +   

Zaman Çizelgesi İşaretçisini bir alana taşı

0
  

Zaman Çizelgesi İşaretçisini aynı anda birden fazla alanı hareket ettirin. Bu, örneğin 1080i50 formatında, zaman çizelgesi işaretçisini sola veya sağa beş alan hareket ettirir ve 1080i60'ta hareket, sol veya sağ olmak üzere altı alandır

0
Alt +   

Zaman Çizelgesi İşaretçisini aynı anda birden fazla alanı hareket ettirin. Bu, örneğin 1080i50 formatında, zaman çizelgesi işaretçisini 50 alan, sola veya sağa hareket ettirir ve 1080i60'ta hareket, sola veya sağa 60 alan olur

0
Del

Seçili Anahtar Kareleri Sil

0
+

Pan Görünümü

0

Zaman Ekseni Yakınlaştır veya Uzaklaştır

0
↑   Shift + Z

Zaman Eksenini Seçilen Kanala Yakınlaştır

0
veya ↑   Shift + Y
0
↑   Shift + X

Tüm Animasyona Zaman Eksenini Yakınlaştır

0

Spline/Dopesheet Görünümünü Yakınlaştır

0
veya Z
0
veya Y
0
veya Ctrl + Num +
0

Spline/Dopesheet Görünümünü Uzaklaştır

0
veya X
0
veya Ctrl + Num -
0
↑   Shift + A

Spline Görünümünü tüm Spline'a yakınlaştır

0
↑   Shift + Q

Seçilen Kanalın tüm Ana Karelerini görüntülemek için Zaman Ekseni ve Spline Görünümünü Yakınlaştır

0
↑   Shift + W

Tüm Anahtar Kareleri Görüntülemek için Zaman ve Değer Ekseni Yakınlaştır

0
Z +
+

Zaman Ekseni Yakınlaştır/Uzaklaştır

0
A +
+

Spline Düzenleyicide Yakınlaştır Değer Ekseni İçeri/Uzaklaştır

0
C +
+

Seçili Anahtar Kareyi Kopyala

0
M

Görünümü Zaman Çizelgesi İşaretçisine Getir

0
Ctrl + R

Seçili Anahtar Karelerin Sırasını Ters Çevir

0
Ctrl + G

Izgaraya Yasla açık/kapalı

0
Ctrl + 8

Zaman Eksenini Saniye Olarak Ayarlayın

0
Ctrl + 9

Zaman Eksenini Karelere Ayarlayın

0
Ctrl + 0

Zaman Eksenini Alanlara Ayarlayın

0
J

Zaman Çizelgesi İşaretçisini en yakın Anahtar Kareye taşı

0
T +

(Yönetici Çubuğuna tıklayın) Seçilen Yönetmenin Bir Kısmını Ölçekle

Bu, Anahtar Karelerin ölçeklenebileceği bir bölgeyi gösterir.
0
S +

(tıklayın ve sürükleyin) Lastik bant Seçimi

0
Z +

(tıklayın ve sürükleyin) Belirli bir bölgeye yakınlaştır

0
S +

(Yönetici Çubuğuna tıklayın) Yeni bir Durma Noktası ekle

0
Ctrl + Z

Spline 1'i Görüntüle (Yalnızca Döndürme Kanalı)

0
Ctrl + X

Spline 2'yi Görüntüle (Yalnızca Döndürme Kanalı)

0
Ctrl + C

Spline 3'ü Görüntüle (Yalnızca Döndürme Kanalı)

0
Tab

(önce bir Ana kare vurgulanmalıdır) Sonraki Ana Kareye atla

0
↑   Shift + Tab

Önceki Anahtar Çerçeveye atla

0
Esc

Bir Anahtar Kareyi hareket ettirmekten kaçış

Dosya
0
Ctrl + 1

İçe aktarılacak Yazı Tiplerini seç

0
Ctrl + 2

İçe aktarılacak görüntüleri seç

0
Ctrl + 3

İçe aktarmak için Geometrileri seç

0
Ctrl + 4

İçe aktarılacak Sahneleri seç

0
Ctrl + 5

İçe aktarmak için Ses'i seç

0
Ctrl + 6

İçe aktarmak için Video'yu seç

0
Ctrl + 7

İçe aktarılacak Arşivleri seç

Arşiv
0
Ctrl + 1

İçe aktarmak için Sahneleri Görüntüle

0
Ctrl + 2

İçe aktarmak için Geometrileri Görüntüle

0
Ctrl + 3

İthalat için Materyalleri Görüntüle

0
Ctrl + 4

İçe aktarma için Gelişmiş Malzemeler için Görünüm

0
Ctrl + 5

İçe aktarmak için Resmi Görüntüle

0
Ctrl + 6

İçe aktarmak için Yazı Tiplerini Görüntüle

0
Ctrl + 7

İçe aktarmak için Video Klipleri Görüntüle

0
Ctrl + 8

İthalat için Maddeleri Görüntüle

0
Ctrl + 9

Tüm dosyaları görüntüle

0
Ctrl + E

Giriş Noktası Görünümü

0
Ctrl + O

Klasör görünümü

0
Esc

Sunucu Paneline Dön

0
↑   Shift + Backspace

VGA Önizleme penceresini göster veya gizle (VGA sürümünde mevcut değildir)

0
Ctrl + F1

Kısayol listesini aç

0
↑   Shift +

Seçili Noktanın veya Noktaların Kenarını Keskinleştir

0
Del

Seçili Noktaları Sil

0

Yeni Bağlantı Noktası Ekle

0
+

Yeni Bezier noktası ekle

0
Insert +

Yeni Spline Oluştur

0
C

Aktif Spline'ı Kapat/Aç

0

(açmak / kapatmak için ilk noktaya tıklayın) Spline'ı Kapat

0
H

Spline Bilgisini Etkinleştir/Devre Dışı Bırak

0
Alt

Aktif Spline'ı Taşı

0
Ctrl + C

Kopyala

0
Ctrl + X

Kes

0
Ctrl + V

Yapıştır

0
S

Nokta veya Spline Seçin

0
Ctrl +

Bağlantı noktasını taşı

0
Ctrl +

Tutamaçları hareket ettir

0
↑   Shift +

Tek kolu hareket ettir

0

(mevcut noktayı sol fare tuşu ile tıklayın) Bir Çapa noktasını kaldır

0
S +
+

Dikdörtgen seçim

0
↑   Shift +
+

(sol fare tuşu nokta üzerinde sürüklenir) Düz noktayı Bezier'e dönüştür

0
Ctrl + C

Kopyala

0
Ctrl + X

Kes

0
Ctrl + V

Yapıştır

0
veya ↑   Shift + Insert
0

(Viz Engine Yapılandırmasının Kullanıcı Arayüzü bölümünde etkinleştirildiyse, seçili metni Fare işaretçisi konumuna yapıştırmak için farenin orta düğmesine tıklayın) Kopyala ve Yapıştır

0
F3

Arama Dizesini Ara

0
F4

Seçili Metni Ara

0
F5

Yorum

0
F6

Yorumu kaldır

0
Tab

Girintiyi Artır

0
↑   Shift + Tab

Girintiyi Azalt

0
Ctrl + Z

Geri al


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
1 0

Program bilgileri

Program adı: Viz Artist 4.4 Viz Artist 4.4 (Verimlilik)

Viz Artist, canlı hareketli grafikler, sanal setler, artırılmış gerçeklik ve karmaşık 3D animasyonlar oluşturmak için bir grafik tasarım aracı. Viz Artist, Norveçli Vizrt şirketi tarafından geliştirilmiştir.

Web sayfası: vizrt.com

Son güncelleme: 12.05.2023 13:57 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 86%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Kısayollar eklendi. (4 güncelleme.) 28.04.2022 16:19:48 Yeni program eklendi.
12.05.2023 15:57:05 Kısayollar eklendi.
12.05.2023 15:57:17 Kısayollar eklendi.
12.05.2023 15:57:27 Kısayollar eklendi.

Kısayol sayısı: 238

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Viz Artist 4.4 kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.