WinDev 25 klavye kısayolları

WinDev 25  

Zeynel Abidin Öztürk -
2 yıl önce
- Kısayollar
0
Ctrl + N

Yeni (yeni öğe oluştur)

1
Ctrl + O

Aç (Bir öğeyi aç)

0
Ctrl + ↑   Shift + O

Bir proje aç

0
Ctrl + S

Düzenlenmekte olan öğeyi kaydedin

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Farklı kaydet

1
Alt + S

Hepsini kaydet

0
Ctrl + ↑   Shift + W

Tüm açık öğeleri kapat

0
Ctrl + F4

Mevcut pencereyi kapat

0
Ctrl + X

Seçili öğeyi kes

0
veya ↑   Shift + Del
0
Ctrl + C

Seçili öğeyi kopyala

0
veya Ctrl + Insert
0
Ctrl + V

Panonun içeriğini yapıştır

0
veya ↑   Shift + Insert
2
Ctrl + ↑   Shift + V

Panonun içeriğini geçmişle yapıştır

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Insert
0
Ctrl + Z

Son eylemi geri al

0
veya Alt + Backspace
0
Ctrl + Y

Yinele (Son eylemi yinele)

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Z
0
Del

Mevcut seçimi veya karakteri sil

0
Ctrl + A

Tümünü seç

0
Ctrl + A

Kod düzenleyicide: Farklı işlemleri adım adım seç (geçerli işlem, ardından geçerli öğenin işlemleri ve ardından geçerli pencerenin işlemleri)

0
Ctrl + F2

Önceki koddaki mevcut konuma geri dön (örneğin prosedürü çağırmak için kod)

0
Alt + ⤶ Enter

Seçili öğenin açıklamasını aç (7 sekmeli pencere)

0
Ctrl + P

Seçimi yazdır

0
Ctrl + Alt + W

Geçerli olan dışındaki tüm öğeleri kapat ("Kendim dışındaki tüm öğeleri kapat").

0
Ctrl + E

Bir proje öğesi için hızlı arama Prosedürler, yöntemler, alanlar, ...

0
Ctrl + F

Arama

0
Ctrl + H

Bul / Değiştir

0
F3

Araştırmaya devam et

0
↑   Shift + F3

Aramaya ters sırada devam edin

0
F1

Yardım

0
F4

Bir denetim veya çok sayıda denetim üzerindeki son eylemi yeniden üret

0
↑   Shift + F4

Son kontrolün başka bir kontrolde seçilmesinden bu yana gerçekleştirilen tüm eylemleri yeniden üretir

0
Ctrl + J

Zaman yönetimi penceresini göster

1
F8

Proje gezgini bölmesinde yerel prosedürlerin listesini görüntüle

0
↑   Shift + F8

Sınıfların listesini görüntüle

0
Ctrl + F8

Proje gezgini bölmesinde genel prosedürlerin listesini görüntüle

0
Ctrl + Alt + L

Ekran dilini değiştir (sonraki dile geç)

0
↑   Shift + Alt + L

Ekran dilini değiştir (önceki dile geç)

0
Ctrl + W

Tüm bölmeleri gizle

0
Ctrl + G

Sonraki proje yapılandırmasına git

0
Ctrl + >

Ana sayfayı görüntüle

1
Ctrl + Num *

Proje gezgini bölmesini düzenleyicideki mevcut öğeyle senkronize eder: "Proje gezgini" bölmesinde geçerli öğe seçilir.

1
F9

Mevcut öğeyi test et

0
Ctrl + F9

Projeyi test et

0
Alt + F9

Projeyi çiz

0
Alt + C

Olayların (veya tedavilerin) listesini görüntüle

0
F6

TimeStamp'ı göster / gizle (kod satırındaki son değişikliğin yazarının adı ve bu değişikliğin tarihi)

0
↑   Shift + F2

Seçili sembolün çapraz referanslarının listesini görüntüle

0
Alt + F2

Seçili sembole karşılık gelen öğeyi (pencere, rapor) aç

0
Ctrl + Q

Altta sabitlenmiş bölmeleri gizle

0
F7

Sonraki işarete git

0
↑   Shift + F7

Önceki işarete git

0
Ctrl + F7

Konum işaretini kaldır / yerleştir

0
Ctrl + B

Kesme noktası kaldır / ayarla

0
Ctrl + D

Seçili satırın kopyasını oluştur

Birden fazla satır seçiliyse, tüm satırlar çoğaltılır.
1
Ctrl + L

Mevcut satırı sil

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Metni büyük harfe çevir

0
Ctrl + M

Küçük harfli bir metin ilet

0
Ctrl + Num /

Yorum Yap

-1
veya Ctrl + :
0
Ctrl + ↑   Shift + Num /

Yorumları kaldır (//)

0
veya Ctrl + ↑   Shift + :
0
Ctrl + Alt +

Kod satırlarının seçimini engelle: Seçimin üzerindeki bloğu seç

0
Ctrl + Alt +

Kod satırlarının seçimini engelle: Seçimin üzerindeki bloğun seçimini kaldır

0
Ctrl + Alt +

Düzenleyicide değiştirilen son koda geri dön

0
Tab

Sağa girinti

0
↑   Shift + Tab

Sola girinti

0
Alt +

Kod satırını yukarı taşı

0
Alt +

Kod satırını aşağı taşı

0
Ctrl + ⤶ Enter

... ekle ve sonraki satıra dön

0
Ctrl + R

Kodu yeniden girintile

0
Ctrl + T

Mesajları çevir

0
F11

Koda eklemek için bir dosya veya öğe seç

0
Alt + T

Pipetin kullanılması

0
F2

Seçilen elemanın koduna git (prosedür adı, sınıf adı, ...)

0
F2

Yerel bir değişkende, değişkenin bildirimine karşılık gelen satırı görüntüle

0
Ctrl + Alt + F2

Kodu içeren öğeyi aç (örneğin, seçilen kontrolü içeren pencerenin görüntüsü)

0
F4

Yeni yerel prosedür

0
↑   Shift + F4

Yeni küresel prosedür

0
F12

Sonraki hata

0
↑   Shift + F12

Önceki hata

0
Ctrl + F12

Yaygın hata

0
Ctrl + ↑   Shift + F2

Bağlamsal kod görünümü bölmesinde seçilen öğeyle ilişkili kodu düz

0
Alt +   

Daha önce erişilen tedaviyi görüntüle

0
Alt + Home

Erişilen ilk tedaviyi görüntüle

0
Alt + End

Erişilen son işlemi görüntüle

0
Ctrl + F3

İmlecin bulunduğu kelime üzerinde bir arama yap. Bulunan tüm olaylar kodda vurgulanır

0
F3

Bulunan sonraki kelimeyi seç

0
↑   Shift + F3

Bulunan önceki kelimeyi seç

0
↑   Shift + F1

Kod Yardımcısı

0
F5

Sözlükten girilen kelimeyi tamamla

0
↑   Shift + F5

Sözlüğü düzenle

0
Ctrl + F1

Yardımlı giriş (otomatik tamamlama)

0
Tab

Bir seçim seç (otomatik tamamlama)

0
Ctrl + Alt +   

Yardım balonlarında görüntülenen sözdizimini değiştir

0
F3

Pencere görüntüsünü yenile

0
F5

Gezinme sırasını göster

0
F6

Kontrollerin adını ve ardından kontrollerin sabitlenmesini Göster / Görünmez Yap

0
F7

Kontrollerin işgal ettiği yeri ve ardından kontrollerin sınırını görüntüle / görünmez yap

0
F12

Düzenleme seçeneklerini değiştir, mevcut pencerede kontrollerin listesini görüntüle, ...

0
Alt + C

Göster / Seçimi görünmez yap

0
Alt + D

Pencereyi 3 boyutlu modda görüntülemeyi etkinleştir / devre dışı bırak

0
Alt + E

Seçimin kenarlığını Görüntüle / Görünmez Yap

0
Alt + R

Izgarayı göster / görünmez yap

0
Ctrl + R

Kuralları göster / görünmez yap

0
Ctrl + T

Görünümü pencereye sığdır

0
Ctrl + ↑   Shift + T

Görünümü MDI alanına uyarlayın

0
Alt + ↑   Shift

Pencerenin 3 boyutlu olarak görselleştirilmesini etkinleştirin ve animasyonu başlatın (2 boyutlu moda dönün: ESC)

0
Scroll Lock

3 boyutlu görselleştirme modunda animasyonu başlatın

0
Ctrl + Q

Bölmeleri gizle

0
Ctrl + Alt + 0

Yüzde 100'e yakınlaştır

0
Ctrl + Num +

Yakınlaştır + / -

0
veya Ctrl + Num -
0
veya Ctrl +
0
⤶ Enter

Seçili denetimin başlığını düzenle

0
Alt + V

Seçimi kilitle / kilidi kaldır

0
Alt +   

Seçili alanın boyutunu değiştir

0
Ctrl + D

Seçimin kopyasını oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + G

Seçimin gruplandırmasını kaldır

0
Ctrl + 0

Denetimi içeriğine uyarla

0
Ctrl + G

Seçimi gruplandır

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Dosya seçiciyi aç ve resmi denetim ile ilişkilendir

0
+
+ P

Üst denetim ile ilişkilendirmeyi engelle (örneğin sekme bölmesi)

0
+
+ Tab

Denetimi hareket ettirirken baloncuğu göster / gizle

0
+
+ Space

Resim kontrolünü denetimi hareket ettirirken göster / gizle

0
+
+ C

Fare imlecinin konumunu hareket ettirilen denetime göre değiştir

0
Ctrl + M

Başlığı düzenlerken başlığı küçük harfli yap

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Başlığı düzenlerken başlığı büyük harfli yap

0
F2

Seçim kodunu düzenle

0
↑   Shift + F2

Pencere kodunu düzenle

0
Ctrl + F2

Seçim kodunu ve seçimle ilişkili alanları düzenle

0
Ctrl + ↑   Shift + F2

"Bağlamsal kod görünümü"nde seçili öğe ile ilişkili kodları düzenle

0
Home

Kullanımdaki ön plan

0
Page Up

Önceki plan

0
Page Down

Sonraki plan

0
Ctrl + Page Up

Kullanılan önceki plan

0
Ctrl + Page Down

Kullanılan sonraki plan

0
End

Kullanılan son plan

0
↑   Shift + F9

Pencereyi çalışma zamanında ön izle

0
↑   Shift + F5

Test modunu durdur (projeyi veya pencereyi test ederken)

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Seçili denetimin stilini seçmeye yönelik pencereyi göster

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Seçili öğenin stilini kopyala

0
Alt + G

Pencere şablonunu seç

0
F5

Gezinti sıralamasını göster

0
F7

Denetimlerin kapladığı yeri ve ardından denetimlerin sınırını görüntüle / görünmez yap

0
F12

Düzenleme seçeneklerini değiştir, mevcut sayfanın kontrol listesini görüntüle, ...

0
Alt + C

Seçimi göster / görünmez yap

0
Alt + E

Seçimin kenarlığını Görüntüle / Görünmez Yap

0
Ctrl + I

Genişletilebilir alanları göster

0
Ctrl + Q

Altta sabitlenmiş bölmeleri gizle

0
Alt + R

Izgarayı göster / görünmez yap

0
Ctrl + R

Kuralları göster / görünmez yap

0
Ctrl + U

Konumlandırma tablolarını göster

0
Ctrl + Alt + 0

Yüzde 100'e yakınlaştır

0
Ctrl + +

Yakınlaştır + / -

0
veya Ctrl + -
0
veya Ctrl +
0
⤶ Enter

Seçili kontrolün başlığını düzenle

0
Alt + V

Seçimi kilitle / kilidini aç

0
Ctrl + D

Seçimin kopyasını oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + G

Grubu çöz

0
Ctrl + 0

Kontrolün boyutunu içeriğine göre uyarla

0
Alt +   

Kontrolün boyutunu değiştir

0
Ctrl + G

Grup seçimi

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Bir dosya seçici aç ve görüntüyü denetim ile ilişkilendir

0
+
+ P

Denetimi taşırken bir üst denetimle (örneğin, sekme bölmesi) ilişkilendirmeyi engelle

0
+
+ Tab

Denetimi taşırken balonu göster / gizle

0
+
+ Space

Kontrolü taşırken kontrol görüntüsünü göster / gizle

0
+
+ C

Fare imlecinin konumunu taşınan kontrole göre değiştir

0
Ctrl + M

Başlığı düzenlerken başlığı küçük harfli yap

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Başlığı düzenlerken başlığı büyük harfli yap

0
F2

Seçim kodunu düzenle

0
↑   Shift + F2

Sayfa kodunu düzenle

0
Ctrl + F2

Seçimin ve seçimle ilişkili alanların kodunu düzenle (örneğin, seçilen tablonun kodunu ve bu tablonun sütunlarını düzenleme)

0
Ctrl + ↑   Shift + F2

Bağlamsal kod görünümü bölmesinde seçilen öğeyle ilişkili kodu düzenle

0
↑   Shift + F5

Test modunu durdur (projeyi veya sayfayı test ederken)

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Seçili kontrolün stilini seçmek için pencereyi görüntüle

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Seçili öğenin stilini kopyala

0
Insert

Yeni bir öğe ekle (yalnızca öğe açıklama penceresinde)

0
Alt + C

Yeni bir bileşik anahtar oluştur (yalnızca öğe açıklama penceresinde)

0
Alt + P

Önceden tanımlanmış bir öğe ekle (yalnızca öğe açıklama penceresinde)

0
Ctrl + D

Seçimin veya dosyanın kopyasını oluştur

0
Alt +

Seçili öğeyi aşağı taşı (yalnızca öğe açıklama penceresinde)

0
Alt +

Seçili öğeyi yukarı taşı (yalnızca öğe açıklama penceresinde)

0
Ctrl +

Yakınlaştır + / -

0
Ctrl + Q

Altta sabitlenmiş bölmeleri gizle

0
Alt + R

Izgarayı göster / gizle

0
⤶ Enter

Seçimi aç

0
F2

Proje / seçim kodunu düzenle

0
Ctrl + ↑   Shift + F2

Bağlamsal kod görünümü bölmesinde seçilen öğeyle ilişkili kodu düzenle

0
Ctrl + ↑   Shift + F9

Projeyi test etmek için bir komut satırı gir

0
↑   Shift + F5

Test modunu durdur (projeyi veya pencereyi test ederken)

0
Ctrl + P

Mevcut proje dosyasını yazdır

0
Ctrl +

Yakınlaştır + / - grafik sunumlarda

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Seçili metni büyük harfli yap

0
Ctrl + I

Seçili metni italik yap

0
Ctrl + G

Seçili metni kalın yap

0
Ctrl + U

Seçili metnin altını çiz

0
*Project

Proje düzenleyicisi: Yardım sistemini düzenleme

0
Ctrl +

Seçili yardım sayfasını aşağı taşı

0
Ctrl +

Seçili yardım sayfasını yukarı taşı

0
Ctrl + Insert

Yeni anahtar sözcük

0
F2

Seçili anahtar sözcüğün / seçili yardım sayfasının adını değiştir

0
Alt + ⤶ Enter

Seçili anahtar kelimenin / seçilen yardım sayfasının özelliklerinin açıklama penceresini görüntüle

0
F4

Seçili kontrolün veya tablo hücresinin açıklama penceresini göster

0
F6

Denetimlerin adını göster / görünmez yap

0
F7

Kenarlıksız alanları görüntüle (1. kullanım)

0
F7

Kontrollerin köşesini görüntüle (2. kullanım)

0
F7

Kontrollerin tam çerçevesini görüntüle (3. kullanım)

0
F10

Blokların adını tam / kısaltılmış olarak görüntüle

0
F11

Rapor kenar boşluklarını görüntüle / görünmez yap

0
F12

Mevcut rapordaki alanların listesini görüntüle

0
Alt + D

Durumun görselleştirmesini 3 boyutlu modda etkinleştir / devre dışı bırak

0
Ctrl + R

Kuralları göster / görünmez yap

0
Ctrl + Alt + 0

Yüzde 100 yakınlaştır

0
Ctrl +

Yakınlaştır + / -

0

Seçili alanı veya sütunu sağa taşı

0

Seçili alanı veya sütunu sola taşı

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Seçili öğenin stilini kopyala

0
Ctrl + G

Seçili alanı kalın yap

0
Ctrl + I

Seçili alanı italik yap

0
Ctrl + U

Seçili alanın altını çiz

0
Alt +   

Seçili alanın boyutlarını değiştir

0
F2

Seçim kodunu düzenle

0
Ctrl + ↑   Shift + F2

Bağlamsal kod görünümü bölmesinde seçilen öğeyle ilişkili kodu düzenle

0
Home

Grafiğin sol üstüne git

0
Page Up / Down

Grafiği taşı

0
Ctrl + Alt + 0

Yüzde 100'e yakınlaştır

0
Ctrl + +

Yakınlaştır + / -

0
veya Ctrl + -
0
veya Ctrl +
0
Ctrl + Tab

Sonraki sekmeyi seç

0
Alt + Q

Alta tutturulmuş bölmeleri etkinleştir

0
Ctrl + Q

Alta tutturulmuş bölmeleri gizle

0
Ctrl + ↑   Shift + Tab

Önceki sekmeyi seç

0
F2

Bağlamsal kod görünümü bölmesinde seçilen öğenin kodunu düzenle

0
veya ⤶ Enter
0
F5

Prosedür listesini yenile

0
Ctrl + ⤶ Enter

Bağlamsal kod görünümü bölmesinde seçilen öğeyi yeniden adlandır

0
⤶ Enter

İfade ekle

0
F2

Seçili ifadeyi düzenle

0
F5

Test etmeyi sürdür

0
F6

Test etmeye imlece kadar devam et

0
F7

Testi adım adım çalıştır

0
F8

Özellikleri veya fonksiyonları atla

0
Alt + Fin

Özellikten veya fonksiyondan çık

0
Ctrl + Pause

Testi böl (duraklat)

0
↑   Shift + F5

Testi durdur (projeyi veya pencereyi test ederken)

0
Ctrl + B

Kesme noktasını kaldır / ekle

0
F2

Seçili görevin kodunu düzenle

0
F9

Yeni görev ekle

0
Ctrl + ⤶ Enter

Seçili görevi düzenle

0
⤶ Enter

Seçili hatanın kodunu göster

0
veya F2
0
veya F12
0
Ctrl + P

Derleme hatalarının listesini yazdır

0
Ctrl + Pause

Bellek dökümü oluşturmayı tetikler. Bu klavye kısayolu, dbgSaveDumpMemory fonksiyonu ile eşdeğerdir

0
Win + ↑   Shift + F10

Performans izleyicisini tetikler. Bu klavye kısayolu, ParserStart ile eşdeğerdir

0
Win + ↑   Shift + F11

Performans izleyicisini durdurur. Bu klavye kısayolu, End Parser fonksiyonu ile eşdeğerdir.

0
Ctrl + A

Tüm öğeleri seç (yalnızca tablo veya çoklu seçim listesi)

0
Home

İlk öğeyi seç

0
End

Son öğeyi seç

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Metni RTF biçimlendirmesi olmaksızın yapıştır

Kaynak: PcSoft

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: WinDev 25 WinDev 25 (Programlama)

WinDev, PC Soft tarafından geliştirilen bir yazılım mühendisliği ortamı. Windows, Linux, .NET ve Java uygulamaları geliştirmek için kullanılan WinDev, WLanguage adlı kendi programlama dilini sunuyor.

Web sayfası: pcsoft.fr/windev

Kısayollara basma kolaylığı: 80%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (2 güncelleme.) 2.11.2020 11:53:59 Yeni program eklendi.
2.11.2020 14:00:42 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 266

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.