Adobe Acrobat 2017 (Mac) klavye kısayolları

Adobe Acrobat 2017 (Mac)

defkey.com -
3 years ago
- Kısayollar
Bu kısayolları kullanabilmek için önce tek tuşlu kısayolları etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için Genel altındaki Tercihler penceresini açın ve Araçlara Erişim İçin Tek Tuşlu Hızlandırıcıları Kullan seçeneğini etkinleştirin.
H

El aracı

Space

El aracını geçici olarak seç

V

Seçim aracı

Z

Kayan yakınlaştırma aracı

↑   Shift + Z

Yakınlaştırma araçları arasında geçiş yap: Kayan yakınlaştırma, dinamik yakınlaştırma, dinamik yakınlaştırma, Loupe

↑   Shift

Dinamik Yakınlaştırma aracını geçici olarak seç (Kayan Yakınlaştırma aracı seçiliyken)

⌥ Option

Geçici olarak uzaklaştır (Kayan Yakınlaştırma aracı seçiliyken)

Space + ⌘ Cmd

Geçici olarak yakınlaştırma aracını seç

R

Nesne aracını seç

O

Nesne aracı

A

Form düzenlemeye gir / çık

C

Kırpma aracı

L

Bağlantı aracı

F

Metin alanı aracı

↑   Shift + F

Yazar modunda şu araçlar arasında geçiş yap: Metin Alanı, Onay Kutusu, Radyo Düğmesi, Liste Kutusu, Açılır Kutu, Düğme, Dijital İmza, Barkod

M

3 boyut aracı

↑   Shift + M

Çokluortam araçları arasında geçiş yap: 3 boyutlu nesne, SWF, Ses, Video

T

Belge Metni aracı

↑   Shift + Y

Redaksiyon

↑   Shift + T

Rötuş araçları arasında geçiş yap: Metni Düzelt, Okuma Sırasını Düzelt, Nesneyi Düzelt

⌘ Cmd + J

JavaScript Hata Ayıklayıcısı

↑   Shift + ⌘ Cmd + T

Boş Sayfa Ekleme aracı

↑   Shift + ⌘ Cmd + I

Dosya ekle

↑   Shift + ⌘ Cmd + D

Sayfaları sil

~

Çıktı önizlemesini aç

↑   Shift + ⌘ Cmd + U

Okuma Sırası Düzeltme aracı (zaten seçiliyse, odağı iletişim kutusuna döndür)

S

Yapışkan Not aracı

E

Metin Düzenlemeleri aracı

K

Damga aracı

U

Geçerli vurgulama aracı

↑   Shift + U

Vurgulama araçları arasında geçiş yap: Vurgulama aracı, Alt Çizgi, Üst Çizgi

D

Geçerli çizim işaretleme aracı

↑   Shift + D

Çizim işaretleme araçları arasında geçiş yap: Bulut, Ok, Çizgi, Dikdörtgen, Oval, Çokgen Çizgi, Çokgen, Kalem Aracı, Silgi Aracı

Q

Bulut aracı

X

Metin Kutusu aracı

J

Geçerli Damga veya Dosya Ekleme aracı

↑   Shift + J

Damga, Dosya Ekle, Sesli Yorum Ekle araçları arasında geçiş yap

⭾ Tab

Odağı sonraki açıklamaya veya form alanına taşı

↑   Shift + ⭾ Tab

Odağı önceki yoruma veya form alanına taşı

⤶ Enter

Odaktaki yorum için açılır notu (veya Açıklama Listesindeki metin alanını) aç

Esc

Odaktaki yorum için açılır notu (veya Açıklama Listesindeki metin alanını) kapat

Page Up

Önceki ekran

veya ↑   Shift + ⤶ Enter
veya Page Down
veya ⤶ Enter
Home

İlk sayfa

Shift + Command + Page Up

Önceki ekran

veya ↑   Shift + ⌘ Cmd +
End

Son sayfa

veya Shift + Command + Page Down
veya ↑   Shift + ⌘ Cmd +

Önceki sayfa

veya Command + Page Up

Sonraki sayfa

veya Command + Page Down
⌘ Cmd + F6

Önceki açık belge

↑   Shift + ⌘ Cmd + F6

Sonraki açık belge

Yukarı kaydır

Aşağı kaydır

Space

Kaydır (El aracı seçiliyken)

⌘ Cmd + =

Yakınlaştır

⌘ Cmd + -

Uzaklaştır

P

Formu düzenleme ile önizleme arasında geçiş yap

G

Kılavuzları aç / kapat

L

Seçili alanları sola hizala

R

Seçili alanları sağa hizala

T

Seçili alanları yukarı hizala

B

Seçili alanları aşağı hizala

H

Seçili alanları yatay olarak hizala

V

Seçili alanları dikey olarak hizala

↑   Shift + H

Alanları yatay olarak ortala

↑   Shift + V

Alanları dikey olarak ortala

↑   Shift + L

Alanları vurgula

↑   Shift + N

Sekme Sırasını göster

↑   Shift + D

Belge JavaScript'leri

Dosya listesinin gövdesindeyken, odağı önceki satıra taşı

Dosya listesinin gövdesindeyken, odağı sonraki satıra taşı

⬅ Backspace

Dosya listesinin gövdesindeyken basılırsa, klasörün bir seviye üstüne gider

⤶ Enter

Klasördeyken odak düğmede ise geri gitmek için basın

veya Space
⤶ Enter

Odak, dosya listesinde alt klasörü temsil eden bir satırdayken basılırsa, alt klasöre gider veya ek dosyayı Önizleme modunda açar

Home

Dosya listesinin gövdesindeyken ilk veya son satıra gider

veya End
Page Down

Dosya listesinin gövdesindeyken ekrana sığan satırların sonrakine veya sonuncusuna git

veya Page Up
⌘ Cmd + A

Tüm dosyaları seç veya hiçbirini seçme

veya ↑   Shift + ⌘ Cmd + A
↑   Shift +

Dosya listesinin gövdesindeyken, sonraki satırı seçili satırın üstüne ekleyerek seçimi genişlet

↑   Shift +

Dosya listesinin gövdesindeyken, sonraki satırı seçili satırın altına ekleyerek seçimi genişlet

⌘ Cmd + Space

Odaktaki satırı seç veya seçme

⌘ Cmd +

Seçimi değiştirmeden odağı bir satır yukarı taşı

⌘ Cmd +

Seçimi değiştirmeden odağı bir satır aşağı taşı

F6

Odağı Belge bölmesi, Görev bölmeleri, Mesaj çubuğu ve Gezinti çubuğunda sonraki öğeye taşı

↑   Shift + F6

Odağı Belge bölmesi, Görev bölmeleri, Mesaj çubuğu ve Gezinti çubuğunda önceki öğeye taşı

⌥ Option + ⭾ Tab

Odağı Görev bölmesindeki bir sonraki panele taşı

⌘ Cmd + ↑   Shift + ⭾ Tab

Odağı Görev bölmesindeki önceki panele taşı

⭾ Tab

Odağı açık Görev bölmesinde sonraki panele ve panel denetimine taşı

↑   Shift + ⭾ Tab

Odağı açık Görev bölmesinde önceki panele ve panel denetimine taşı

Panel içinde sonraki komut düğmesine git

Panel içinde önceki komut düğmesine git

Space

Odaktaki paneli genişlet veya daralt (Araçlar bölmesine odaklanmak için F6'ya basın ve sonra Tab'a basarak istediğiniz panele gidin)

veya ⤶ Enter
↑   Shift + F4

Görev bölmesini aç veya kapat

Ctrl + ↑   Shift + F4

Eylemin görevlerini listeleyen bölmeyi kapat

Space

Odak, alt menüsü olan bir komuttayken veya alt öğeye sahip bir açılır menüdeyken, menüyü aç ve ilk menü seçeneğine odaklan

veya ⤶ Enter
Esc

Alt menüde veya açılır menüdeki alt menü öğesinde Odağı ana komut düğmesine geri taşı

Space

Odaktaki komutu çalıştır

veya ⤶ Enter
⭾ Tab

Yeni Eylem Oluştur, Eylemi Düzenle, Özel Oluştur veya Özel Düzenleme Aracı iletişim kutularında aktif paneldeki sonraki öğeye git

↑   Shift + ⭾ Tab

Yeni Eylem Oluştur, Eylemi Düzenle, Özel Oluştur veya Özel Düzenleme Aracı iletişim kutularında aktif paneldeki önceki öğeye git

F10

Odağı menülere taşı (Windows, UNIX); ilk menü öğesini genişlet (UNIX)

↑   Shift + F8

Tarayıcıda ve uygulamada odağı araç çubuğuna taşı (Uygulamada, odak üst çubuğun ilk düğmesine taşınır)

Üst çubuktaki diğer denetimler arasında dolaş - Giriş, Araçlar, Belge

veya
veya ⭾ Tab
veya ↑   Shift + ⭾ Tab
⤶ Enter

Üst çubukta vurgulu denetimi seç

veya Space
Control + ⭾ Tab

Sonraki açık belge sekmesine git (aynı pencerede birden çok belge açıkken)

Control + ↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki açık belge sekmesine git (aynı pencerede birden çok belge açıkken)

⌘ Cmd + F6

Sonraki açık belge penceresine git (odak, belge bölmesindeyken)

⌘ Cmd + ↑   Shift + F6

Önceki açık belge penceresine git (odak, belge bölmesindeyken)

⌘ Cmd + F4

Geçerli belgeyi kapat

⭾ Tab

Odağı belge bölmesinde bir sonraki yorum, bağlantı veya form alanına taşı

↑   Shift + ⭾ Tab

Odağı belge bölmesinde bir önceki yorum, bağlantı veya form alanına taşı

F5

Odağı belge bölmesine taşı

Space

Seçili aracı, öğeyi (video klibi veya yer işareti gibi) veya komutu etkinleştir

veya ⤶ Enter
↑   Shift + F10

İçerik menüsünü aç

F10

İçerik menüsünü kapat

Esc

El aracına veya Seçim aracına geri dön

⌥ Option + ⭾ Tab

Odağı sekmeli iletişim kutusunda sonraki sekmeye taşı

↑   Shift + F3

Önceki arama sonucuna geri dön ve belgede vurgula

↑   Shift + ⌘ Cmd + G

Önceki arama sonucuna geri dön ve sonucu belgede vurgula

F3

Sonraki arama sonucuna geri dön ve sonucu belgede vurgula

veya ⌘ Cmd + G
Alt + ↑   Shift +

(Sadece Windows) Önceki belgeyi ara (Arama sonuçları birden çok dosya gösterdiğinde)

Alt + ↑   Shift +

(Sadece Windows) Sonraki belgeyi ara (Arama sonuçları birden çok dosya gösterdiğinde)

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Metin seç (Seçim aracı seçiliyken)

⌘ Cmd + ↑   Shift +

Sonraki kelimeyi seç (Seçim aracı seçiliyken)

⌘ Cmd + ↑   Shift +

Önceki kelimenin seçimini iptal et (Seçim aracı seçiliyken)

⌘ Cmd + ↑   Shift + F5

Gezinti bölmesini aç ve odağı üzerine taşı

F6

Odağı belge, mesaj çubuğu ve gezinti panelleri arasında taşı

↑   Shift + F6

Odağı önceki bölmeye veya panele taşı

⭾ Tab

Etkin gezinti panelinin öğeleri arasında dolaş

Önceki gezinti paneline geç ve bu paneli etkinleştir (odak panel düğmesindeyken)

Sonraki gezinti paneline geç ve bu paneli etkinleştir (odak panel düğmesindeyken)

Geçerli yer işaretini genişlet (odak Yer işaretleri panelindeyken)

veya ↑   Shift + +

Geçerli yer işaretini daralt (odak Yer işaretleri panelindeyken)

veya -
↑   Shift + *

Tüm yer işaretlerini genişlet

/

Seçili yer işaretini daralt

Odağı gezinti panelindeki sonraki öğeye taşı

Odağı gezinti panelindeki önceki öğeye taşı

F1

Yardım penceresini aç

veya ⌘ Cmd + +
⌘ Cmd + W

Yardım penceresini kapat

⌘ Cmd +

Önceden açılan konuya geri git

⌘ Cmd +

Sonraki konuya git

Sonraki veya önceki bölmeye geçiş için tarayıcınızın Yardım'ına başvurun
⌘ Cmd + P

Yardım konusunu yazdır

↑   Shift + ⌘ Cmd + 5

Şu anki belge için okuma ayarlarını değiştir

⌘ Cmd + 4

PDF akışını değiştir, akışsız görünüme geri dön

↑   Shift + ⌘ Cmd + Y

Sesli Okumayı etkinleştir veya devre dışı bırak

↑   Shift + ⌘ Cmd + V

Sadece şu anki sayfayı sesle oku

↑   Shift + ⌘ Cmd + B

Şu anki sayfayı, belgenin sonuna kadar sesli oku

↑   Shift + ⌘ Cmd + C

Sesli okumayı duraklat

↑   Shift + ⌘ Cmd + E

Sesli okumayı durdur


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Adobe Acrobat 2017 (Mac) Adobe Acrobat 2017 (Mac) (Metin düzenleme)

Adobe Acrobat, PDF (Taşınabilir Belge Formatı) dosyalarını görüntülemeye, oluşturmaya, değiştirmeye, yazdırmaya ve yönetmeye yarayan bir Adobe yazılımı. PDF'leri sadece görüntülemekte kullanılan Adobe Reader, ayrı bir yazılımdır.

Web sayfası: adobe.com

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayol sayısı: 169

Kısayollara basma kolaylığı: 85%

Platform algılandı: Windows ve macOS karışık

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.