Adobe After Effects 2021 klavye kısayolları

Adobe After Effects 2021  

Zeynel Öztürk -
19 ay önce
- Kısayollar

After Effects'in varsayılan klavye kısayollarını aşağıda listeledik. Bu uzun liste ilk bakışta göz korkutucu olabilir - bu yüzden önce baştaki "Genel" bölümüne bakmanızı öneriyoruz. Yazılımın kısayolları, Ctrl + Alt + ' tuşlarına basarak veya Düzenle > Klavye Kısayolları'nı seçerek açılabilen Visual Keyboard Shortcut Editor'da değiştirilebilir.

1
Ctrl + A

Tümünü seç

4
F2

Tüm seçimleri kaldır

-1
veya Ctrl + ↑   Shift + A
0
⤶ Enter

Seçili katmanı, kompozisyonu, klasörü, efekti, grubu veya maskeyi yeniden adlandır

0
Num Enter

Seçili katmanı, kompozisyonu veya çekim öğesini aç

4
Ctrl + Alt +   

Seçilen katmanları, maskeleri, efektleri veya oluşturma öğelerini yığın sırasına göre yukarı (ileri) aşağı (geri) taşı

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift +   

Seçilen katmanları, maskeleri, efektleri veya oluşturma öğelerini yığın sırasının üstüne (ön) veya altına (arkaya) taşı

1
↑   Shift +

Seçimi Proje panelinde, İşleme Kuyruğu panelinde veya Efekt Kontrolleri panelinde sonraki öğeye genişlet

1
↑   Shift +

Proje panelinde, İşleme Kuyruğu panelinde veya Efekt Kontrolleri panelinde seçimi önceki öğeye genişlet

1
Ctrl + D

Seçili katmanları, maskeleri, efektleri, metin seçicileri, animatörleri, kukla ağları, şekilleri, işleme öğelerini, çıktı modüllerini veya kompozisyonları çoğalt

1
Ctrl + Q

Çıkış

10
Ctrl + Z

Geri al

0
Ctrl + ↑   Shift + Z

Yeniden yap

2
Ctrl + Alt + Num /

Tüm belleği temizle

0
Esc

Komut dosyasını çalıştırmayı kes

0
Ctrl + Alt + E

Bilgi panelinde geçerli zamanda çerçeveye karşılık gelen dosya adını görüntüle

0
Ctrl + Alt + N

Yeni proje

0
Ctrl + O

Proje aç

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + P

En son projeyi aç

1
Ctrl + Alt + ↑   Shift + N

Proje panelinde yeni klasör

-2
Ctrl + Alt + ↑   Shift + K

Proje Ayarları iletişim kutusunu aç

-1
Ctrl + F

Proje panelinde bul

2
Alt +

(Proje panelinin altındaki bit derinliği düğmesine tıklayın) Proje için renk bit derinlikleri arasında geçiş yapü

1

(Proje panelinin altındaki bit derinliği düğmesine tıklayın) Proje Ayarları iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + Alt + ;

Tercihler iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift

(After Effects'i başlatırken basılı tutun) Varsayılan tercih ayarlarını geri yükle

0
Ctrl + 0

Proje panelini aç veya kapat

0
Ctrl + Alt + 0

İşleme Kuyruğu panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 1

Araçlar panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 2

Bilgi panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 3

Önizleme panelini aç veya kapat

1
Ctrl + 4

Ses panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 5

Efektler ve Hazır Ayarlar panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 6

Karakter panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 7

Paragraf panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 8

Paint panelini aç veya kapat

1
Ctrl + 9

Fırçalar panelini aç veya kapat

3
F3

Seçili katman için Efekt Kontrolleri panelini aç veya kapat

0
veya Ctrl + ↑   Shift + T
0
Ctrl + F11

Proje akış çizelgesi için Akış Şeması panelini aç

0
↑   Shift + F10

Çalışma alanına geç

1
veya ↑   Shift + F11
0
veya ↑   Shift + F12
0
Ctrl + W

Etkin görüntüleyiciyi veya paneli kapat (önce içeriği kapatır)

0
Ctrl + ↑   Shift + W

Etkin paneli veya etkin görüntüleyici türündeki tüm görüntüleyicileri kapat (önce içeriği kapatır). Örneğin, bir Zaman Çizelgesi paneli etkinse, bu komut tüm Zaman Çizelgesi panellerini kapatır

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + N

Aktif görüntüleyiciyi içeren çerçeveyi bölün ve karşı kilitli/kilitsiz durumdaki bir görüntüleyici oluşturun

0
`

İşaretçi altındaki paneli büyüt veya geri yükle

0
Ctrl + \

Ekrana sığdırmak için uygulama penceresini veya kayan pencereyi yeniden boyutlandırın. (İçeriğin ekranı doldurması için pencereyi yeniden boyutlandırmak için tekrar basın.)

0
Ctrl + Alt + \

Uygulama penceresini veya kayan pencereyi ana monitöre taşıyın; pencereyi ekrana sığdırmak için yeniden boyutlandırın. (İçeriğin ekranı doldurması için pencereyi yeniden boyutlandırmak için tekrar basın.)

-1
\

Geçerli kompozisyon için Kompozisyon paneli ile Zaman Çizelgesi paneli arasında etkinleştirmeyi aç/kapat

0
↑   Shift + ,

Aktif görüntüleyicide önceki veya sonraki öğeye geçiş yapın (örneğin, açık besteler arasında geçiş yapın)

0
veya ↑   Shift + .
0
Alt + ↑   Shift + ,

Etkin karede önceki veya sonraki panele geçiş yap (örneğin, açık Zaman Çizelgesi panelleri arasında geçiş yapın)

0
veya Alt + ↑   Shift + .
0

Katman seçimini etkilemeden Kompozisyon panelinde çoklu görünüm düzeninde bir görünümü etkinleştir

Not: Bir aracı tek harfli klavye kısayoluyla anlık olarak etkinleştirmek için tuşu basılı tutun; daha önce etkin olan araca dönmek için tuşu bırakın. Bir aracı etkinleştirmek ve etkin durumda tutmak için tuşuna basın ve hemen bırakın.
0
Alt +

(Araçlar panelindeki araç düğmesini Alt-tıklayın) Araçlar arasında geçiş yap

0
V

Seçim aracını etkinleştir

-1
H

El aracını etkinleştir

-1
Space

El aracını geçici olarak etkinleştir

0
veya
0
Z

Yakınlaştırma aracını etkinleştir

1
Alt

(Yakınlaştırma aracı etkinken) Uzaklaştırma aracını etkinleştir

0
W

Döndürme aracını etkinleştir

0
Alt + W

Roto Brush aracını etkinleştiri

0
Alt + W

Kenarı İyileştir aracını etkinleştir

2
C

Kamera araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap (Birleşik Kamera, Yörünge Kamerası, XY İzleme Kamerası ve Z İzleme Kamerası)

0
Y

Arkasında Kaydır aracını etkinleştir

2
Q

Maske ve şekil araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap (Dikdörtgen, Yuvarlak Dikdörtgen, Elips, Çokgen, Yıldız)

0
Ctrl + T

Yazma araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap (Yatay ve Dikey)

2
G

Kalem ve Maske Tüyü araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap. (Not: Bu ayarı Tercihler iletişim kutusunda kapatabilirsiniz.)

0
Ctrl

Bir kalem aracı seçildiğinde Seçim aracını geçici olarak etkinleştir

0
Ctrl + Alt

Seçim aracı seçiliyken ve işaretçi bir yolun üzerindeyken Kalem aracını geçici olarak etkinleştir (İşaretçi bir parçanın üzerindeyken Tepe Noktası aracını ekleyin; İşaretçi bir tepe noktasının üzerindeyken Tepe Noktası aracını ekleyin)

0
Ctrl + B

Fırça, Klonlama Damgası ve Silgi araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap

0
Ctrl + P

Kukla araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap

0
Alt

(şekil katmanında) Seçim aracını geçici olarak Şekil Çoğaltma aracına dönüştür

0
Ctrl

(şekil katmanında) Seçim aracını geçici olarak Doğrudan Seçim aracına dönüştür

0
Ctrl + N

Yeni kompozisyon

0
Ctrl + K

Seçilen kompozisyon için Kompozisyon Ayarları iletişim kutusunu aç

-1
B

Çalışma alanının başlangıcını veya sonunu geçerli saate ayarla

1
Ctrl + Alt + B

Çalışma alanını seçilen katmanların süresine ayarla veya hiçbir katman seçilmemişse çalışma alanını kompozisyon süresine ayarla

0
Tab

Aktif kompozisyon için Kompozisyon Mini Akış Şemasını aç

0
↑   Shift + Esc

Şu anda aktif olan kompozisyon ile aynı kompozisyon hiyerarşisinde (iç içe kompozisyonlar ağı) bulunan en son aktif kompozisyonu etkinleştir

0
Ctrl + ↑   Shift + X

Kompozisyonu çalışma alanına kırp

-1
Alt + \

Seçimden Yeni Kompozisyon

0
Alt + ↑   Shift + J

Belirli bir zamana git

-1
↑   Shift + Home or ↑   Shift + End

Çalışma alanının başına veya sonuna git

-1
J

Zaman cetvelinde önceki görünür öğeye git (ana kare, katman işaretçisi, çalışma alanı başlangıcı veya bitişi)

0
K

Zaman cetvelinde bir sonraki görünür öğeye git (ana kare, katman işaretçisi, çalışma alanı başlangıcı veya bitişi)

(Not: Ayrıca, Roto Brush'ı Katman panelinde görüntülüyorsanız, Roto Brush yayılma alanının başlangıcına, sonuna veya taban çerçevesine gider.)
-1
Home

Kompozisyonun, katmanın veya çekim öğesinin başına git

0
veya Ctrl + Alt +
1
End

Kompozisyon, katman veya çekim öğesinin sonuna git

0
Ctrl + Alt +

Kompozisyonun, katmanın veya çekim öğesinin sonuna git

0
Page Down

1 kare ileri git

0
veya Ctrl +
-1
Shift + Page Down

10 kare ileri git

0
veya Ctrl + ↑   Shift +
0
Page Up

1 kare geri git

0
veya Ctrl +
0
Shift + Page Up

10 kare geri git

0
veya Ctrl + ↑   Shift +
0
I

Noktadaki katmana git

0
O

Katman Çıkış noktasına git

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift +

Önceki Giriş noktasına veya Çıkış noktasına git

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift +

Sonraki Giriş noktasına veya Çıkış noktasına git

0
D

Zaman Çizelgesi panelinde geçerli zamana ilerle

0
Space

Önizlemeyi başlat veya durdur

-1
veya Num 0
1
Alt +

(Önizleme panelinde Sıfırla'ya tıklayın) RAM Önizleme ve Standart Önizleme davranışlarını çoğaltmak için önizleme ayarlarını sıfırla

1
numperiod

Geçerli zamandan yalnızca sesi ön izleyin

0
Alt + numperiod

Çalışma alanında yalnızca sesi ön izleyin

0
+

Videoyu manuel olarak ön izleyin (temizleyin)

0
veya Alt +
+
0
Ctrl +
+

(geçerli zaman göstergesini sürükleyin) Sesi manuel olarak ön izleyin (temizleyin)

0
Alt + Num 0

Alternatif Ön izleme tercihi tarafından belirtilen karelerin ön izleme sayısı (varsayılanı 5'tir)

1
Num /

Mercury Transmit video ön izlemesini aç/kapat

0
↑   Shift + F5

Ekran alıntısı al

0
veya ↑   Shift + F6
0
veya ↑   Shift + F7
0
veya ↑   Shift + F8
0
F5

Anlık görüntüyü aktif görüntüleyicide göster

0
veya F6
0
veya F7
0
veya F8
0
Ctrl + ↑   Shift + F5

Anlık görüntüyü temizle

-1
veya Ctrl + ↑   Shift + F6
0
veya Ctrl + ↑   Shift + F7
0
veya Ctrl + ↑   Shift + F8
0
Ctrl + Alt + 1

Hızlı Önizleme > Kapalı

0
Ctrl + Alt + 2

Hızlı Önizlemeler > Uyarlanabilir Çözünürlük

0
Ctrl + Alt + 3

Hızlı Önizlemeler > Taslak

0
Ctrl + Alt + 4

Hızlı Önizlemeler > Hızlı Taslak

-1
Ctrl + Alt + 5

Hızlı Önizlemeler > Tel Çerçeve

0
↑   Shift + Num /

Etkin görünüm için ekran renk yönetimini aç veya kapat

0
Alt + 1

Kırmızı, yeşil, mavi veya alfa kanalını gri tonlamalı olarak göster

0
veya Alt + 2
0
veya Alt + 3
0
veya Alt + 4
0
Alt + ↑   Shift + 1

Renklendirilmiş kırmızı, yeşil veya mavi kanalı göster

0
veya Alt + ↑   Shift + 2
0
veya Alt + ↑   Shift + 3
0
Alt + ↑   Shift + 4

Düz RGB rengini göstermeyi aç/kapat

0
Alt + 5

Katman panelinde alfa sınırını (saydam ve opak bölgeler arasındaki anahat) göster

0
Alt + 6

Katman panelinde alfa kaplamasını (saydam bölgelerde renkli kaplama) göster

0
Alt + X

İnce kenar X ışınını göster

0

(El aracına çift tıklayın) Kompozisyonu panelde ortala

0
.

Kompozisyon, Katman veya Görüntü panelinde yakınlaştır

0
,

Kompozisyon, Katman veya Görüntü panelinde uzaklaştır

-1
/

Kompozisyon, Katman veya Görüntü panelinde %100'e yakınlaştırü

-1
↑   Shift + /

Kompozisyon, Katman veya Görüntü paneline sığdırmak için yakınlaştır

0
Alt + /

Kompozisyon, Katman veya Görüntü paneline sığdırmak için %100'e kadar yakınlaştır

0
Ctrl + J

Kompozisyon panelinde çözünürlüğü Tam, Yarım veya Özel olarak ayarla

0
veya Ctrl + ↑   Shift + J
0
veya Ctrl + Alt + J
0
Ctrl + Alt + U

Etkin Kompozisyon paneli için Görünüm Seçenekleri iletişim kutusunu aç

0
=

Zamanı yakınlaştır

0
-

Zamanı uzaklaştır

0
;

Zaman Çizelgesi panelini tek kare birimlerine yakınlaştır (Bütün kompozisyon süresini göstermek üzere uzaklaştırmak için tekrar basın.)

0
↑   Shift + ;

Kompozisyon süresinin tamamını göstermek için Zaman Çizelgesi panelinde uzaklaştır (Zaman Gezgini tarafından belirtilen süreye geri dönmek için tekrar basın.)

1
⇪ Caps Lock

Görüntüleyici panellerinde ön izlemeler için görüntülerin oluşturulmasını önle

0
'

Güvenli bölgeleri göster veya gizle

0
Ctrl + '

Izgarayı göster veya gizle

0
Alt + '

Orantılı ızgarayı göster veya gizle

0
Ctrl + R

Cetvelleri göster veya gizle

0
Ctrl + ;

Kılavuzları göster veya gizle

0
Ctrl + ↑   Shift + '

Izgaraya yaslamayı aç veya kapat

0
Ctrl + ↑   Shift + ;

Kılavuzlara yaslamayı aç veya kapat

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + ;

Kılavuzları kilitleme veya kilidini açma

0
Ctrl + ↑   Shift + H

Katman kontrollerini (maskeler, hareket yolları, ışık ve kamera tel çerçeveleri, efekt kontrol noktaları ve katman tutamaçları) göster veya gizle

0
Ctrl + I

Bir dosya veya görüntü dizisini içe aktar

0
Ctrl + Alt + I

Birden çok dosyayı veya görüntü dizisini içe aktar

0

(Proje panelindeki çekim öğesine çift tıklayın) Filmi After Effects Çekim panelinde aç

0
Ctrl + /

Seçili öğeleri en son etkinleştirilen kompozisyona ekle

0
Ctrl + Alt + /

Seçilen katmanlar için seçilen kaynak çekimi Proje panelinde seçilen çekim öğesiyle değiştir

0
Alt +
+

(görüntü öğesini Proje panelinden seçili katmana sürükleyin) Seçili bir katman için kaynağı değiştir

0
Ctrl + Backspace

Bir çekim öğesini uyarı olmadan sil

0
Ctrl + Alt + G

Seçili çekim öğesi için Kaydı Yorumla iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + Alt + C

Görüntü yorumunu hatırla

0
Ctrl + E

İlişkili olduğu uygulamada seçili çekim öğesini düzenle (Orijinali Düzenle)

0
Ctrl + H

Seçili çekim öğesini değiştir

0
Ctrl + Alt + L

Seçili çekim öğelerini yeniden yükle

0
Ctrl + Alt + P

Seçilen çekim öğesi için proxy ayarla

0
Ctrl + ↑   Shift + E

Seçilen katmanlardan tüm efektleri sil

1
Ctrl + Alt + ↑   Shift + E

En son uygulanan efekti seçili katmanlara uygula

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + F

En son uygulanan animasyon hazır ayarını seçili katmanlara uygula

0
Ctrl + Y

Yeni katı katman

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + Y

Yeni boş katman

0
Ctrl + Alt + Y

Yeni ayar katmanı

0
Num 0 - Num 9

Katmanı (1-999) numarasına göre seç (iki basamaklı ve üç basamaklı sayılar için basamakları hızla girin)

0
↑   Shift + Num 0 - Num 9

Katman seçimini (1-999) numarasına göre değiştir (iki basamaklı ve üç basamaklı sayılar için basamakları hızla girin)

0
Ctrl +

İstifleme sırasına göre sonraki katmanı seç

-1
Ctrl +

Yığınlama sırasına göre önceki katmanı seç

0
Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi yığınlama sırasına göre sonraki katmana genişlet

0
Ctrl + ↑   Shift +

Seçimi yığınlama sırasına göre önceki katmana genişlet

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Tüm katmanların seçimini kaldır

0
X

Seçili en üstteki katmanı Zaman Çizelgesi panelinin en üstüne kaydır

0
↑   Shift + F4

Üst sütunu göster veya gizle

0
F4

Katman Anahtarları ve Modları sütunlarını göster veya gizle

0
Alt + B

Seçilen katmanlar için örnekleme yöntemini ayarla (En İyi/Bilinear)

0
Alt + ↑   Shift + B

Seçilen katmanlar için örnekleme yöntemini ayarla (En İyi/Bikübik)

0
Alt +

(solo anahtarı tıklayın) Diğer tüm solo anahtarları kapat

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + V

Seçilen katmanlar için Video (göz küresi) anahtarını aç veya kapat

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Seçilen katmanlar dışındaki tüm video katmanları için Video anahtarını kapatın

1
Ctrl + ↑   Shift + Y

Seçilen katı, ışık, kamera, boş veya ayar katmanı için ayarlar iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + Alt + V

Katmanları geçerli zamana yapıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Seçili katmanları böl (katman seçilmemişse, tüm katmanları böl)

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Seçili katmanları önceden oluştur

0
Ctrl + ↑   Shift + T

Seçili katmanlar için Efekt Kontrolleri panelini aç

0

(bir katmanı çift tıklayın) Katman panelinde katmanı aç (Kompozisyon panelinde ön kompozisyon katmanı için kaynak kompozisyonu açar)

0
Alt +

(bir katmanı çift tıklayın) Video panelinde bir katmanın kaynağını aç (Katman panelinde ön kompozisyon katmanını açar)

0
Ctrl + Alt + R

Seçilen katmanları zaman içinde tersine çevir

0
Ctrl + Alt + T

Seçili katmanlar için zaman yeniden eşlemeyi etkinleştir

0
[

Seçili katmanları, Giriş noktaları veya Çıkış noktaları geçerli zamanda olacak şekilde taşı

0
veya ]
1
Alt + [

Seçili katmanların Giriş veya Çıkış noktasını geçerli zamana kırp

1
veya Alt + ]
0
Alt +

(kronometreyi tıklayın) Bir özellik için ifade ekle veya kaldır

0

(Efektler ve Hazır Ayarlar panelinde efekt seçimine çift tıklayın) Seçili katmanlara bir efekt (veya birden çok seçili efekt) ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + ,

Zaman gerdirerek Giriş noktası veya Çıkış noktası ayarla

0
veya Ctrl + Alt + ,
0
Alt + Home

Seçili katmanları, Giriş noktaları kompozisyonun başında olacak şekilde taşı

0
Alt + End

Seçili katmanları, Çıkış noktaları kompozisyonun sonunda olacak şekilde taşı

0
Ctrl + L

Seçili katmanları kilitle

0
Ctrl + ↑   Shift + L

Tüm katmanların kilidini aç

0
Ctrl + U

Seçili katmanlar için Kaliteyi En İyi, Taslak veya Tel Çerçeve olarak ayarla

0
veya Ctrl + ↑   Shift + U
0
veya Ctrl + Alt + ↑   Shift + U
0
↑   Shift + -

Seçilen katmanlar için karıştırma modları arasında ileri veya geri geçiş yap

0
veya ↑   Shift + =
0
Ctrl + F

Zaman Çizelgesi panelinde bul

0
veya Ctrl + F
0
Ctrl + `

Tüm özellikleri göstermek için seçili katmanların genişlemesini aç/kapat

0
Ctrl +

(özellik grubu adının solundaki üçgeni tıklayın) Tüm özellikleri göstermek için özellik grubunun ve tüm alt özellik gruplarının genişlemesini değiştir

0
A

Yalnızca Bağlantı Noktası özelliğini göster (ışıklar ve kameralar için, İlgi Çekici Nokta)

0
L

Yalnızca Ses Düzeyleri özelliğini göster

0
F

Yalnızca Mask Feather özelliğini göster

0
M

Yalnızca Maske Yolu özelliğini göster

0
T sonra T

Yalnızca Maske Opaklığı özelliğini göster

0
T

Yalnızca Opaklık özelliğini göster (ışıklar için, Yoğunluk)

0
P

Yalnızca Konum özelliğini göster

-1
R

Yalnızca Döndürme ve Yönlendirme özelliklerini göster

0
S

Yalnızca Ölçek özelliğini göster

0
R sonra R

Yalnızca Time Remap özelliğini göster

0
F sonra F

Yalnızca eksik efekt örneklerini göster

0
E

Yalnızca Efektler özellik grubunu göster

0
M sonra M

Yalnızca maske özellik gruplarını göster

0
A sonra A

Yalnızca Malzeme Seçenekleri özellik grubunu göster

0
E sonra E

Yalnızca ifadeleri göster

1
U

Ana karelerle özellikleri göster

0
U sonra U

Yalnızca değiştirilmiş özellikleri göster

0
P sonra P

Yalnızca boya darbelerini, Döndürme Fırçası darbelerini ve Kukla iğnelerini göster

0
L sonra L

Yalnızca ses dalga biçimini göster

0
S sonra S

Yalnızca seçili özellikleri ve grupları göster

0
Alt + ↑   Shift +

(özellik veya grup adına tıklayın) Özelliği veya grubu gizle

0
↑   Shift +

(özelliği veya grup kısayolunu tıklayın) Gösterilen kümeden özellik veya grup ekle veya kaldır

0
Alt + ↑   Shift + A - Z

(özellik kısayol tuşuna basın) Geçerli zamanda animasyon karesi ekle veya kaldır

0
Ctrl + `

Tüm özellikleri göstermek için seçili efektlerin genişlemesini aç/kapat

1
Ctrl +

(özellik grubu adının solundaki üçgeni tıklayın) Tüm özellikleri göstermek için özellik grubunun ve tüm alt özellik gruplarının genişlemesini aç /kapat

0
+

(özellik değerini sürükleyin) Özellik değerini varsayılan artışlarla değiştir

0
↑   Shift +
+

(özellik değerini sürükleyin) Özellik değerini 10x varsayılan artışlarla değiştir

0
Ctrl +
+

(özellik değerini sürükleyin) Özellik değerini 1/10 varsayılan artışlarla değiştir

0
Ctrl + Alt + O

Seçili katmanlar için Otomatik Yönlendirme iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + ↑   Shift + O

Seçili katmanlar için Opaklık iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + ↑   Shift + R

Seçili katmanlar için Döndürme iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Seçili katmanlar için Konum iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + Home

Seçili katmanları görünümde merkeze al (seçilen katmanların bağlantı noktalarını geçerli görünümün merkezine yerleştirmek için Konum özelliğini değiştirir)

1
Ctrl + Alt + Home

Bağlantı noktasını görünen içerikte merkeze al

0

Seçili katmanları mevcut büyütmede 1 piksel taşı (konum)

0
↑   Shift +

Seçili katmanları mevcut büyütmede 10 piksel taşı (konum)

0
Alt + Page Up / Down

Seçili katmanları 1 kare önceye veya sonraya taşı

-1
Alt + Shift + Page Up / Down

Seçili katmanları 10 kare önceye veya sonraya taşı

0
Num +

Seçilen katmanların Döndürülmesini (Z Döndürme) 1° artır veya azalt

0
veya Num -
0
↑   Shift + Num +

Seçili katmanların Dönüşünü (Z Dönüşünü) 10° artır veya azalt

0
veya ↑   Shift + Num -
0
Ctrl + Alt + Num +

Seçili katmanların Opaklığını (veya hafif katmanlar için Yoğunluğu) %1 oranında artır veya azalt

0
veya Ctrl + Alt + Num -
0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + Num +

Seçili katmanların Opaklığını (veya hafif katmanlar için Yoğunluğu) %10 oranında artır veya azalt

0
veya Ctrl + Alt + ↑   Shift + Num -
0
Ctrl + Num +

Seçili katmanların ölçeğini %1 artır

0
veya Ctrl + Num -
0
Ctrl + Num -

Seçili katmanların ölçeğini %1 azalt

0
veya Alt + Num -
0
Ctrl + ↑   Shift + Num +

Seçilen katmanların ölçeğini %10 artır

0
veya Alt + ↑   Shift + Num +
0
Ctrl + ↑   Shift + Num -

Seçili katmanların ölçeğini %10 azalt

0
veya Alt + ↑   Shift + Num -
0
↑   Shift +
+

(Döndürme aracıyla sürükleyin) Döndürmeyi veya Yönlendirmeyi 45°'lik artışlarla değiştir

0
↑   Shift +
+

(Seçim aracıyla katman tutamacını sürükleyin) Görüntü karesi en boy oranıyla sınırlı Ölçeği Değiştir

0

(Döndürme aracına çift tıklayın) Döndürmeyi 0°'ye Sıfırla

0

(Seçim aracına çift tıklayın) Ölçeği %100'e Sıfırla

0
Ctrl + Alt + F

Seçilen katmanları kompozisyona uyacak şekilde ölçeklendir ve yeniden konumlandır

1
Ctrl + Alt + ↑   Shift + H

Her katman için görüntü en boy oranını koruyarak, seçilen katmanları kompozisyon genişliğine uyacak şekilde ölçeklendir ve yeniden konumlandır

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + G

Her katman için görüntü en boy oranını koruyarak, seçilen katmanları kompozisyon yüksekliğine uyacak şekilde ölçeklendir ve yeniden konumlandır

0
F10

3B görünüm 1'e geç (varsayılanı Ön'dür)

0
F11

3B görünüm 2'ye geç (varsayılanı Özel Görünüm 1'dir)

1
F12

3B görünüm 3'e geç (varsayılanı Aktif Kamera'dır)

0
Esc

Önceki görünüme dön

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + L

Yeni ışık

0
1

Yörünge kamerası kontrolüne geç

0
2

Kaydırma kamerası kontrolüne geç

0
3

Dolly kamera kontrolüne geç

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + C

Yeni kamera

0
V

Universal gizmo'ya geç

0
4

Konum gizmo'ya geç

0
5

Ölçek gizmo'ya geç

0
6

Döndürme gizmo'ya geç

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + \

Seçilen 3B katmanlara bakmak için kamerayı ve ilgi noktasını hareket ettir

0
F

Bir kamera aracı seçiliyken, seçilen 3B katmanlara bakmak için kamerayı ve ilgi noktasını hareket ettir

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Bir kamera aracı seçiliyken, tüm 3B katmanlara bakmak için kamerayı ve ilgi noktasını hareket ettir

0
Alt + ↑   Shift + C

Seçilen 3B katmanlar için Casts Shadows özelliğini aç veya kapat

1
↑   Shift + F3

Grafik Düzenleyici ve katman çubuğu modları arasında geçiş yap

0

(özellik adına tıklayın) Bir özellik için tüm ana kareleri seç

0
Ctrl + Alt + A

Tüm görünür ana kareleri ve özellikleri seç

0
↑   Shift + F2

Tüm ana karelerin, özelliklerin ve özellik gruplarının seçimini kaldır

0
veya Ctrl + Alt + ↑   Shift + A
0
Alt +   

Ana kareyi 1 kare önceye veya sonraya taşı

0
Alt + ↑   Shift +   

Ana kareyi 10 kare önceye veya sonraya taşı

0
Ctrl + Alt + K

Seçili ana kareler için enterpolasyonu ayarla (katman çubuğu modu)

0
Ctrl + Alt + H

Tutmak veya Otomatik Bezier için ana kare enterpolasyon yöntemini ayarla

0
Ctrl +

(katman çubuğu modunda tıklayın) Ana kare enterpolasyon yöntemini doğrusal veya Otomatik Bezier olarak ayarla

0
Ctrl + Alt +

(katman çubuğu modunda tıklayın) Ana kare enterpolasyon yöntemini doğrusal olarak ayarla veya tut