Adobe After Effects 2021 klavye kısayolları

Adobe After Effects 2021  

Zeynel Öztürk -
2 yıl önce
- Kısayollar

After Effects'in varsayılan klavye kısayollarını aşağıda listeledik. Bu uzun liste ilk bakışta göz korkutucu olabilir - bu yüzden önce baştaki "Genel" bölümüne bakmanızı öneriyoruz. Yazılımın kısayolları, Ctrl + Alt + ' tuşlarına basarak veya Düzenle > Klavye Kısayolları'nı seçerek açılabilen Visual Keyboard Shortcut Editor'da değiştirilebilir.

0
Ctrl + A

Tümünü seç

2
F2

Tüm seçimleri kaldır

0
veya Ctrl + ↑  Shift + A
0
⤶ Enter

Seçili katmanı, kompozisyonu, klasörü, efekti, grubu veya maskeyi yeniden adlandır

0
Num Enter

Seçili katmanı, kompozisyonu veya çekim öğesini aç

2
Ctrl + Alt +   

Seçilen katmanları, maskeleri, efektleri veya oluşturma öğelerini yığın sırasına göre yukarı (ileri) aşağı (geri) taşı

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift +   

Seçilen katmanları, maskeleri, efektleri veya oluşturma öğelerini yığın sırasının üstüne (ön) veya altına (arkaya) taşı

-1
↑  Shift +

Seçimi Proje panelinde, İşleme Kuyruğu panelinde veya Efekt Kontrolleri panelinde sonraki öğeye genişlet

0
↑  Shift +

Proje panelinde, İşleme Kuyruğu panelinde veya Efekt Kontrolleri panelinde seçimi önceki öğeye genişlet

1
Ctrl + D

Seçili katmanları, maskeleri, efektleri, metin seçicileri, animatörleri, kukla ağları, şekilleri, işleme öğelerini, çıktı modüllerini veya kompozisyonları çoğalt

1
Ctrl + Q

Çıkış

13
Ctrl + Z

Geri al

1
Ctrl + ↑  Shift + Z

Yeniden yap

3
Ctrl + Alt + Num /

Tüm belleği temizle

0
Esc

Komut dosyasını çalıştırmayı kes

0
Ctrl + Alt + E

Bilgi panelinde geçerli zamanda çerçeveye karşılık gelen dosya adını görüntüle

Reklam

0
Ctrl + Alt + N

Yeni proje

0
Ctrl + O

Proje aç

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift + P

En son projeyi aç

1
Ctrl + Alt + ↑  Shift + N

Proje panelinde yeni klasör

-2
Ctrl + Alt + ↑  Shift + K

Proje Ayarları iletişim kutusunu aç

-1
Ctrl + F

Proje panelinde bul

1
Alt +

(Proje panelinin altındaki bit derinliği düğmesine tıklayın) Proje için renk bit derinlikleri arasında geçiş yapü

1

(Proje panelinin altındaki bit derinliği düğmesine tıklayın) Proje Ayarları iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + Alt + ;

Tercihler iletişim kutusunu aç

-1
Ctrl + Alt + ↑  Shift

(After Effects'i başlatırken basılı tutun) Varsayılan tercih ayarlarını geri yükle

0
Ctrl + 0

Proje panelini aç veya kapat

0
Ctrl + Alt + 0

İşleme Kuyruğu panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 1

Araçlar panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 2

Bilgi panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 3

Önizleme panelini aç veya kapat

1
Ctrl + 4

Ses panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 5

Efektler ve Hazır Ayarlar panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 6

Karakter panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 7

Paragraf panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 8

Paint panelini aç veya kapat

1
Ctrl + 9

Fırçalar panelini aç veya kapat

3
F3

Seçili katman için Efekt Kontrolleri panelini aç veya kapat

0
veya Ctrl + ↑  Shift + T
0
Ctrl + F11

Proje akış çizelgesi için Akış Şeması panelini aç

0
↑  Shift + F10

Çalışma alanına geç

1
veya ↑  Shift + F11
0
veya ↑  Shift + F12
0
Ctrl + W

Etkin görüntüleyiciyi veya paneli kapat (önce içeriği kapatır)

0
Ctrl + ↑  Shift + W

Etkin paneli veya etkin görüntüleyici türündeki tüm görüntüleyicileri kapat (önce içeriği kapatır). Örneğin, bir Zaman Çizelgesi paneli etkinse, bu komut tüm Zaman Çizelgesi panellerini kapatır

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift + N

Aktif görüntüleyiciyi içeren çerçeveyi bölün ve karşı kilitli/kilitsiz durumdaki bir görüntüleyici oluşturun

0
`

İşaretçi altındaki paneli büyüt veya geri yükle

1
Ctrl + \

Ekrana sığdırmak için uygulama penceresini veya kayan pencereyi yeniden boyutlandırın. (İçeriğin ekranı doldurması için pencereyi yeniden boyutlandırmak için tekrar basın.)

0
Ctrl + Alt + \

Uygulama penceresini veya kayan pencereyi ana monitöre taşıyın; pencereyi ekrana sığdırmak için yeniden boyutlandırın. (İçeriğin ekranı doldurması için pencereyi yeniden boyutlandırmak için tekrar basın.)

-1
\

Geçerli kompozisyon için Kompozisyon paneli ile Zaman Çizelgesi paneli arasında etkinleştirmeyi aç/kapat

0
↑  Shift + ,

Aktif görüntüleyicide önceki veya sonraki öğeye geçiş yapın (örneğin, açık besteler arasında geçiş yapın)

0
veya ↑  Shift + .
0
Alt + ↑  Shift + ,

Etkin karede önceki veya sonraki panele geçiş yap (örneğin, açık Zaman Çizelgesi panelleri arasında geçiş yapın)

0
veya Alt + ↑  Shift + .
0

Katman seçimini etkilemeden Kompozisyon panelinde çoklu görünüm düzeninde bir görünümü etkinleştir

Not: Bir aracı tek harfli klavye kısayoluyla anlık olarak etkinleştirmek için tuşu basılı tutun; daha önce etkin olan araca dönmek için tuşu bırakın. Bir aracı etkinleştirmek ve etkin durumda tutmak için tuşuna basın ve hemen bırakın.
1
Alt +

(Araçlar panelindeki araç düğmesini Alt-tıklayın) Araçlar arasında geçiş yap

0
V

Seçim aracını etkinleştir

-1
H

El aracını etkinleştir

-1
Space

El aracını geçici olarak etkinleştir

0
veya
1
Z

Yakınlaştırma aracını etkinleştir

0
Alt

(Yakınlaştırma aracı etkinken) Uzaklaştırma aracını etkinleştir

-1
W

Döndürme aracını etkinleştir

1
Alt + W

Roto Brush aracını etkinleştiri

0
Alt + W

Kenarı İyileştir aracını etkinleştir

2
C

Kamera araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap (Birleşik Kamera, Yörünge Kamerası, XY İzleme Kamerası ve Z İzleme Kamerası)

0
Y

Arkasında Kaydır aracını etkinleştir

1
Q

Maske ve şekil araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap (Dikdörtgen, Yuvarlak Dikdörtgen, Elips, Çokgen, Yıldız)

0
Ctrl + T

Yazma araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap (Yatay ve Dikey)

1
G

Kalem ve Maske Tüyü araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap. (Not: Bu ayarı Tercihler iletişim kutusunda kapatabilirsiniz.)

0
Ctrl

Bir kalem aracı seçildiğinde Seçim aracını geçici olarak etkinleştir

0
Ctrl + Alt

Seçim aracı seçiliyken ve işaretçi bir yolun üzerindeyken Kalem aracını geçici olarak etkinleştir (İşaretçi bir parçanın üzerindeyken Tepe Noktası aracını ekleyin; İşaretçi bir tepe noktasının üzerindeyken Tepe Noktası aracını ekleyin)

0
Ctrl + B

Fırça, Klonlama Damgası ve Silgi araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap

0
Ctrl + P

Kukla araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap

0
Alt

(şekil katmanında) Seçim aracını geçici olarak Şekil Çoğaltma aracına dönüştür

-1
Ctrl

(şekil katmanında) Seçim aracını geçici olarak Doğrudan Seçim aracına dönüştür

0
Ctrl + N

Yeni kompozisyon

0
Ctrl + K

Seçilen kompozisyon için Kompozisyon Ayarları iletişim kutusunu aç

-1
B

Çalışma alanının başlangıcını veya sonunu geçerli saate ayarla

1
Ctrl + Alt + B

Çalışma alanını seçilen katmanların süresine ayarla veya hiçbir katman seçilmemişse çalışma alanını kompozisyon süresine ayarla

0
Tab

Aktif kompozisyon için Kompozisyon Mini Akış Şemasını aç

0
↑  Shift + Esc

Şu anda aktif olan kompozisyon ile aynı kompozisyon hiyerarşisinde (iç içe kompozisyonlar ağı) bulunan en son aktif kompozisyonu etkinleştir

0
Ctrl + ↑  Shift + X

Kompozisyonu çalışma alanına kırp

-1
Alt + \

Seçimden Yeni Kompozisyon

-1
Alt + ↑  Shift + J

Belirli bir zamana git

-1
↑  Shift + Home or ↑  Shift + End

Çalışma alanının başına veya sonuna git

-1
J

Zaman cetvelinde önceki görünür öğeye git (ana kare, katman işaretçisi, çalışma alanı başlangıcı veya bitişi)

0
K

Zaman cetvelinde bir sonraki görünür öğeye git (ana kare, katman işaretçisi, çalışma alanı başlangıcı veya bitişi)

(Not: Ayrıca, Roto Brush'ı Katman panelinde görüntülüyorsanız, Roto Brush yayılma alanının başlangıcına, sonuna veya taban çerçevesine gider.)
-1
Home

Kompozisyonun, katmanın veya çekim öğesinin başına git

0
veya Ctrl + Alt +
1
End

Kompozisyon, katman veya çekim öğesinin sonuna git

0
Ctrl + Alt +

Kompozisyonun, katmanın veya çekim öğesinin sonuna git

0
Page Down

1 kare ileri git

0
veya Ctrl +
-1
Shift + Page Down

10 kare ileri git

0
veya Ctrl + ↑  Shift +
0
Page Up

1 kare geri git

0
veya Ctrl +
-1
Shift + Page Up

10 kare geri git

0
veya Ctrl + ↑  Shift +
0
I

Noktadaki katmana git

0
O

Katman Çıkış noktasına git

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift +

Önceki Giriş noktasına veya Çıkış noktasına git

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift +

Sonraki Giriş noktasına veya Çıkış noktasına git

0
D

Zaman Çizelgesi panelinde geçerli zamana ilerle

0
Space

Önizlemeyi başlat veya durdur

-1
veya Num 0
1
Alt +

(Önizleme panelinde Sıfırla'ya tıklayın) RAM Önizleme ve Standart Önizleme davranışlarını çoğaltmak için önizleme ayarlarını sıfırla

1
Num .

Geçerli zamandan yalnızca sesi ön izleyin

0
Alt + Num .

Çalışma alanında yalnızca sesi ön izleyin

Reklam

0
+

Videoyu manuel olarak ön izleyin (temizleyin)

0
veya Alt +
+
0
Ctrl +
+

(geçerli zaman göstergesini sürükleyin) Sesi manuel olarak ön izleyin (temizleyin)

0
Alt + Num 0

Alternatif Ön izleme tercihi tarafından belirtilen karelerin ön izleme sayısı (varsayılanı 5'tir)

1
Num /

Mercury Transmit video ön izlemesini aç/kapat

0
↑  Shift + F5

Ekran alıntısı al

0
veya ↑  Shift + F6
0
veya ↑  Shift + F7
0
veya ↑  Shift + F8
0
F5

Anlık görüntüyü aktif görüntüleyicide göster

0
veya F6
0
veya F7
0
veya F8
0
Ctrl + ↑  Shift + F5

Anlık görüntüyü temizle

-1
veya Ctrl + ↑  Shift + F6
0
veya Ctrl + ↑  Shift + F7
0
veya Ctrl + ↑  Shift + F8
0
Ctrl + Alt + 1

Hızlı Önizleme > Kapalı

0
Ctrl + Alt + 2

Hızlı Önizlemeler > Uyarlanabilir Çözünürlük

0
Ctrl + Alt + 3

Hızlı Önizlemeler > Taslak

0
Ctrl + Alt + 4

Hızlı Önizlemeler > Hızlı Taslak

-1
Ctrl + Alt + 5

Hızlı Önizlemeler > Tel Çerçeve

0
↑  Shift + Num /

Etkin görünüm için ekran renk yönetimini aç veya kapat

0
Alt + 1

Kırmızı, yeşil, mavi veya alfa kanalını gri tonlamalı olarak göster

0
veya Alt + 2
0
veya Alt + 3
0
veya Alt + 4
0
Alt + ↑  Shift + 1

Renklendirilmiş kırmızı, yeşil veya mavi kanalı göster

0
veya Alt + ↑  Shift + 2

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Adobe After Effects 2021 Adobe After Effects 2021 (Görsel düzenleme)

Adobe After Effects, film yapımı, video oyunları ve daha fazlasının post prodüksiyonunda kullanılan bir görsel efekt yazılımı.

Web sayfası: helpx.adobe.com/after-effects/...

Son güncelleme: 7.03.2022 10:42 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 73%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (5 güncelleme.) 28.10.2021 10:51:30 Yeni program eklendi.
28.10.2021 10:54:06 Kısayollar eklendi.
28.10.2021 10:54:28 Kısayollar eklendi.
2.11.2021 10:04:26 Kısayollar eklendi.
2.11.2021 10:06:58 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 450

Platform algılandı: Windows veya LinuxEn sevdiğiniz Adobe After Effects 2021 kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 

Guest #Ctrl + W OP diyor ki : 4 ay önce 6.08.2023 21:54
fx hangi tuşla açılır


En son yazılar