Adobe After Effects 2021 klavye kısayolları 

Adobe After Effects 2021    

Zeynel -
3 yıl önce
- Kısayollar

After Effects'in varsayılan klavye kısayollarını aşağıda listeledik. Bu uzun liste ilk bakışta göz korkutucu olabilir - bu yüzden önce baştaki "Genel" bölümüne bakmanızı öneriyoruz. Yazılımın kısayolları, Ctrl + Alt + ' tuşlarına basarak veya Düzenle > Klavye Kısayolları'nı seçerek açılabilen Visual Keyboard Shortcut Editor'da değiştirilebilir.

1
Ctrl + A

Tümünü seç

5
F2

Tüm seçimleri kaldır

1
veya Ctrl + ↑  Shift + A
0
⤶ Enter

Seçili katmanı, kompozisyonu, klasörü, efekti, grubu veya maskeyi yeniden adlandır

3
Num Enter

Seçili katmanı, kompozisyonu veya çekim öğesini aç

3
Ctrl + Alt +   

Seçilen katmanları, maskeleri, efektleri veya oluşturma öğelerini yığın sırasına göre yukarı (ileri) aşağı (geri) taşı

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift +   

Seçilen katmanları, maskeleri, efektleri veya oluşturma öğelerini yığın sırasının üstüne (ön) veya altına (arkaya) taşı

-2
↑  Shift +

Seçimi Proje panelinde, İşleme Kuyruğu panelinde veya Efekt Kontrolleri panelinde sonraki öğeye genişlet

0
↑  Shift +

Proje panelinde, İşleme Kuyruğu panelinde veya Efekt Kontrolleri panelinde seçimi önceki öğeye genişlet

1
Ctrl + D

Seçili katmanları, maskeleri, efektleri, metin seçicileri, animatörleri, kukla ağları, şekilleri, işleme öğelerini, çıktı modüllerini veya kompozisyonları çoğalt

2
Ctrl + Q

Çıkış

16
Ctrl + Z

Geri al

0
Ctrl + ↑  Shift + Z

Yeniden yap

3
Ctrl + Alt + Num /

Tüm belleği temizle

0
Esc

Komut dosyasını çalıştırmayı kes

1
Ctrl + Alt + E

Bilgi panelinde geçerli zamanda çerçeveye karşılık gelen dosya adını görüntüle

Reklam

0
Ctrl + Alt + N

Yeni proje

0
Ctrl + O

Proje aç

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift + P

En son projeyi aç

1
Ctrl + Alt + ↑  Shift + N

Proje panelinde yeni klasör

-2
Ctrl + Alt + ↑  Shift + K

Proje Ayarları iletişim kutusunu aç

-1
Ctrl + F

Proje panelinde bul

1
Alt +

(Proje panelinin altındaki bit derinliği düğmesine tıklayın) Proje için renk bit derinlikleri arasında geçiş yapü

1

(Proje panelinin altındaki bit derinliği düğmesine tıklayın) Proje Ayarları iletişim kutusunu aç

0
Ctrl + Alt + ;

Tercihler iletişim kutusunu aç

-1
Ctrl + Alt + ↑  Shift

(After Effects'i başlatırken basılı tutun) Varsayılan tercih ayarlarını geri yükle

0
Ctrl + 0

Proje panelini aç veya kapat

0
Ctrl + Alt + 0

İşleme Kuyruğu panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 1

Araçlar panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 2

Bilgi panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 3

Önizleme panelini aç veya kapat

1
Ctrl + 4

Ses panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 5

Efektler ve Hazır Ayarlar panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 6

Karakter panelini aç veya kapat

1
Ctrl + 7

Paragraf panelini aç veya kapat

0
Ctrl + 8

Paint panelini aç veya kapat

1
Ctrl + 9

Fırçalar panelini aç veya kapat

5
F3

Seçili katman için Efekt Kontrolleri panelini aç veya kapat

0
veya Ctrl + ↑  Shift + T
0
Ctrl + F11

Proje akış çizelgesi için Akış Şeması panelini aç

0
↑  Shift + F10

Çalışma alanına geç

1
veya ↑  Shift + F11
0
veya ↑  Shift + F12
0
Ctrl + W

Etkin görüntüleyiciyi veya paneli kapat (önce içeriği kapatır)

0
Ctrl + ↑  Shift + W

Etkin paneli veya etkin görüntüleyici türündeki tüm görüntüleyicileri kapat (önce içeriği kapatır). Örneğin, bir Zaman Çizelgesi paneli etkinse, bu komut tüm Zaman Çizelgesi panellerini kapatır

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift + N

Aktif görüntüleyiciyi içeren çerçeveyi bölün ve karşı kilitli/kilitsiz durumdaki bir görüntüleyici oluşturun

0
`

İşaretçi altındaki paneli büyüt veya geri yükle

3
Ctrl + \

Ekrana sığdırmak için uygulama penceresini veya kayan pencereyi yeniden boyutlandırın. (İçeriğin ekranı doldurması için pencereyi yeniden boyutlandırmak için tekrar basın.)

1
Ctrl + Alt + \

Uygulama penceresini veya kayan pencereyi ana monitöre taşıyın; pencereyi ekrana sığdırmak için yeniden boyutlandırın. (İçeriğin ekranı doldurması için pencereyi yeniden boyutlandırmak için tekrar basın.)

-1
\

Geçerli kompozisyon için Kompozisyon paneli ile Zaman Çizelgesi paneli arasında etkinleştirmeyi aç/kapat

0
↑  Shift + ,

Aktif görüntüleyicide önceki veya sonraki öğeye geçiş yapın (örneğin, açık besteler arasında geçiş yapın)

0
veya ↑  Shift + .
0
Alt + ↑  Shift + ,

Etkin karede önceki veya sonraki panele geçiş yap (örneğin, açık Zaman Çizelgesi panelleri arasında geçiş yapın)

0
veya Alt + ↑  Shift + .
0

Katman seçimini etkilemeden Kompozisyon panelinde çoklu görünüm düzeninde bir görünümü etkinleştir

Not: Bir aracı tek harfli klavye kısayoluyla anlık olarak etkinleştirmek için tuşu basılı tutun; daha önce etkin olan araca dönmek için tuşu bırakın. Bir aracı etkinleştirmek ve etkin durumda tutmak için tuşuna basın ve hemen bırakın.
1
Alt +

(Araçlar panelindeki araç düğmesini Alt-tıklayın) Araçlar arasında geçiş yap

0
V

Seçim aracını etkinleştir

-1
H

El aracını etkinleştir

-1
Space

El aracını geçici olarak etkinleştir

0
veya
1
Z

Yakınlaştırma aracını etkinleştir

1
Alt

(Yakınlaştırma aracı etkinken) Uzaklaştırma aracını etkinleştir

-1
W

Döndürme aracını etkinleştir

1
Alt + W

Roto Brush aracını etkinleştiri

0
Alt + W

Kenarı İyileştir aracını etkinleştir

2
C

Kamera araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap (Birleşik Kamera, Yörünge Kamerası, XY İzleme Kamerası ve Z İzleme Kamerası)

0
Y

Arkasında Kaydır aracını etkinleştir

2
Q

Maske ve şekil araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap (Dikdörtgen, Yuvarlak Dikdörtgen, Elips, Çokgen, Yıldız)

0
Ctrl + T

Yazma araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap (Yatay ve Dikey)

1
G

Kalem ve Maske Tüyü araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap. (Not: Bu ayarı Tercihler iletişim kutusunda kapatabilirsiniz.)

0
Ctrl

Bir kalem aracı seçildiğinde Seçim aracını geçici olarak etkinleştir

0
Ctrl + Alt

Seçim aracı seçiliyken ve işaretçi bir yolun üzerindeyken Kalem aracını geçici olarak etkinleştir (İşaretçi bir parçanın üzerindeyken Tepe Noktası aracını ekleyin; İşaretçi bir tepe noktasının üzerindeyken Tepe Noktası aracını ekleyin)

0
Ctrl + B

Fırça, Klonlama Damgası ve Silgi araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap

0
Ctrl + P

Kukla araçlarını etkinleştir ve bunlar arasında geçiş yap

0
Alt

(şekil katmanında) Seçim aracını geçici olarak Şekil Çoğaltma aracına dönüştür

-1
Ctrl

(şekil katmanında) Seçim aracını geçici olarak Doğrudan Seçim aracına dönüştür

0
Ctrl + N

Yeni kompozisyon

0
Ctrl + K

Seçilen kompozisyon için Kompozisyon Ayarları iletişim kutusunu aç

-1
B

Çalışma alanının başlangıcını veya sonunu geçerli saate ayarla

1
Ctrl + Alt + B

Çalışma alanını seçilen katmanların süresine ayarla veya hiçbir katman seçilmemişse çalışma alanını kompozisyon süresine ayarla

0
Tab

Aktif kompozisyon için Kompozisyon Mini Akış Şemasını aç

0
↑  Shift + Esc

Şu anda aktif olan kompozisyon ile aynı kompozisyon hiyerarşisinde (iç içe kompozisyonlar ağı) bulunan en son aktif kompozisyonu etkinleştir

-1
Ctrl + ↑  Shift + X

Kompozisyonu çalışma alanına kırp

-1
Alt + \

Seçimden Yeni Kompozisyon

-2
Alt + ↑  Shift + J

Belirli bir zamana git

-1
↑  Shift + Home or ↑  Shift + End

Çalışma alanının başına veya sonuna git

-1
J

Zaman cetvelinde önceki görünür öğeye git (ana kare, katman işaretçisi, çalışma alanı başlangıcı veya bitişi)

0
K

Zaman cetvelinde bir sonraki görünür öğeye git (ana kare, katman işaretçisi, çalışma alanı başlangıcı veya bitişi)

(Not: Ayrıca, Roto Brush'ı Katman panelinde görüntülüyorsanız, Roto Brush yayılma alanının başlangıcına, sonuna veya taban çerçevesine gider.)
-1
Home

Kompozisyonun, katmanın veya çekim öğesinin başına git

0
veya Ctrl + Alt +
1
End

Kompozisyon, katman veya çekim öğesinin sonuna git

0
Ctrl + Alt +

Kompozisyonun, katmanın veya çekim öğesinin sonuna git

0
Page Down

1 kare ileri git

0
veya Ctrl +
-1
Shift + Page Down

10 kare ileri git

0
veya Ctrl + ↑  Shift +
0
Page Up

1 kare geri git

0
veya Ctrl +
-1
Shift + Page Up

10 kare geri git

0
veya Ctrl + ↑  Shift +
0
I

Noktadaki katmana git

0
O

Katman Çıkış noktasına git

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift +

Önceki Giriş noktasına veya Çıkış noktasına git

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift +

Sonraki Giriş noktasına veya Çıkış noktasına git

0
D

Zaman Çizelgesi panelinde geçerli zamana ilerle

0
Space

Önizlemeyi başlat veya durdur

-1
veya Num 0
1
Alt +

(Önizleme panelinde Sıfırla'ya tıklayın) RAM Önizleme ve Standart Önizleme davranışlarını çoğaltmak için önizleme ayarlarını sıfırla

1
Num .

Geçerli zamandan yalnızca sesi ön izleyin

0
Alt + Num .

Çalışma alanında yalnızca sesi ön izleyin

Reklam

0
+

Videoyu manuel olarak ön izleyin (temizleyin)

0
veya Alt +
+
0
Ctrl +
+

(geçerli zaman göstergesini sürükleyin) Sesi manuel olarak ön izleyin (temizleyin)

0
Alt + Num 0

Alternatif Ön izleme tercihi tarafından belirtilen karelerin ön izleme sayısı (varsayılanı 5'tir)

1
Num /

Mercury Transmit video ön izlemesini aç/kapat

0
↑  Shift + F5

Ekran alıntısı al

0
veya ↑  Shift + F6
0
veya ↑  Shift + F7
0
veya ↑  Shift + F8
0
F5

Anlık görüntüyü aktif görüntüleyicide göster

0
veya F6
0
veya F7
0
veya F8
0
Ctrl + ↑  Shift + F5

Anlık görüntüyü temizle

-2
veya Ctrl + ↑  Shift + F6
0
veya Ctrl + ↑  Shift + F7
0
veya Ctrl + ↑  Shift + F8
0
Ctrl + Alt + 1

Hızlı Önizleme > Kapalı

0
Ctrl + Alt + 2

Hızlı Önizlemeler > Uyarlanabilir Çözünürlük

0
Ctrl + Alt + 3

Hızlı Önizlemeler > Taslak

0
Ctrl + Alt + 4

Hızlı Önizlemeler > Hızlı Taslak

-1
Ctrl + Alt + 5

Hızlı Önizlemeler > Tel Çerçeve

0
↑  Shift + Num /

Etkin görünüm için ekran renk yönetimini aç veya kapat

0
Alt + 1

Kırmızı, yeşil, mavi veya alfa kanalını gri tonlamalı olarak göster

-1
veya Alt + 2
0
veya Alt + 3
0
veya Alt + 4
0
Alt + ↑  Shift + 1

Renklendirilmiş kırmızı, yeşil veya mavi kanalı göster

0
veya Alt + ↑  Shift + 2

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Adobe After Effects 2021 Adobe After Effects 2021 (Görsel düzenleme)

Adobe After Effects, film yapımı, video oyunları ve daha fazlasının post prodüksiyonunda kullanılan bir görsel efekt yazılımı.

Web sayfası: helpx.adobe.com/after-effects/...

Son güncelleme: 7.03.2022 10:42 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 73%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (5 güncelleme.) 28.10.2021 10:51:30 Yeni program eklendi.
28.10.2021 10:54:06 Kısayollar eklendi.
28.10.2021 10:54:28 Kısayollar eklendi.
2.11.2021 10:04:26 Kısayollar eklendi.
2.11.2021 10:06:58 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 450

Platform algılandı: Windows veya Linux


Kullanıcı işlemleri

Adobe After Effects 2021 içeriğini favorilerize ekleyin

Reklam


En sevdiğiniz Adobe After Effects 2021 kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
? Guest #Ctrl + W OP diyor ki: 12 ay önce 6.08.2023 21:54
fx hangi tuşla açılır