Adobe Photoshop Elements (Mac) klavye kısayolları

Adobe Photoshop Elements (Mac)

Zeynel Abidin Öztürk -
8 ay önce
- Kısayollar
↑   Shift

(klavye kısayoluna basın ('Use Shift Key for Tool Switch' ayarı etkin olmalıdır)) Aynı klavye kısayoluna sahip araçlar arasında dolaşın

⌥ Option + Mouse left click

(bir araca tıklayın) İç içe geçmiş araçlar arasında geçiş yapın

V

Hareket aracı

Z

Yakınlaştırma aracı

H

El aracı

I

Göz damlası aracı

M

Dörtgen İşaretleme aracı

M

Eliptik Çerçeve aracı

L

Kement aracı

L

Manyetik Kement aracı

L

Çokgen Kement aracı

A

Sihirli değnek aracı

A

Seçim Fırçası aracı

A

Hızlı seçim aracı

A

İnce Seçim aracı

A

Otomatik Seçim aracı

T

Yatay Yazma aracı

T

Dikey Yazma aracı

T

Yatay Yazma Maske aracı

T

Dikey Yazma Maske aracı

T

Seçimde metin

T

Şekildeki şekil

T

Yolda metin

C

Kırpma aracı

C

Perspektif kırpma

C

Çerez Kesici aracı

W

Recompose aracı

P

Straighten aracı

Y

Göz aracı

J

Nokta iyilestirme fırçası aracı

J

İyileştirme fırçası aracı

S

Kopya basma (clone stamp) aracı

S

Desen basma (pattern stamp) aracı

E

Silgi aracı

E

Arka Plan Silme aracı

E

Sihirli Silgi aracı

N

Kalem aracı

B

Fırça aracı

B

Impressionist fırça

B

Renk Değiştirme aracı

F

Akıllı Fırça aracı

F

Detaylı Akıllı Fırça aracı

K

Boya Kovası aracı

G

Gradyan aracı

U

Özel Şekil aracı

U

Dikdörtgen aracı

U

Yuvarlatılmış Dikdörtgen aracı

U

Elips aracı

U

Çokgen aracı

U

Yıldız aracı

U

Çizgi aracı

U

Şekil Seçme aracı

R

Bulanıklık aracı

R

Keskinleştirme aracı

R

Leke aracı

O

Sünger aracı

O

Dodge aracı

O

Yakma aracı

⭾ Tab

Tüm bölmeleri göster / gizle

D

Varsayılan ön plan ve arka plan renkleri

X

Ön plan ve arka plan renklerinin yerini değiştir

⌥ Option + Mouse left click

(Yeni düğmesine tıklayın) Katman seçeneklerini ayarla

⌥ Option + Mouse left click

(Çöp kutusu düğmesine tıklayın) Onay alınmadan sil

↑   Shift + ⤶ Enter

Değeri uygula ve metin kutusunu etkin tut

⌘ Cmd + Mouse left click

(katman küçük resmine tıklayın) Katman şeffaflığını seçim olarak yükle

⌘ Cmd + ↑   Shift + Mouse left click

(katman küçük resmine tıklayın) Geçerli seçime ekle

⌘ Cmd + ⌥ Option + Mouse left click

(katman küçük resmine tıklayın) Geçerli seçimden çıkar

⌘ Cmd + ↑   Shift + ⌥ Option + Mouse left click

(katman küçük resmine tıklayın) Geçerli seçim ile kesiştir

⌘ Cmd + ↑   Shift + E

Görünür katmanları birleştir

⌥ Option + Mouse left click

(Yeni Katman düğmesine tıklayın) İletişim kutusuyla yeni boş katman oluştur

⌘ Cmd + Mouse left click

(Yeni Katman düğmesine tıklayın) Hedef katmanın altında yeni katman oluştur

⌥ Option + .

Alt / üst katmanı etkinleştir

veya ⌥ Option + ,
⌥ Option + [

Sonraki alt / üst katmanı seç

veya ⌥ Option + ]
⌘ Cmd + [

Hedef katmanı aşağı / yukarı taşı

veya ⌘ Cmd + ]
⌘ Cmd + ↑   Shift + ⌥ Option + E

Görünen tüm katmanların bir kopyasını hedef katmana birleştir

⌘ Cmd + E

Birleştirme

⌥ Option

(Bölme açılır menüsünden Merge Down komutunu kullanın) Geçerli katmanı aşağıdaki katmana kopyalayın

⌥ Option

(Bölme açılır menüsünden Merge Visible komutunu kullanın) Tüm görünür katmanları etkin katmana kopyalayın

⌥ Option + Mouse left click

(göz simgesini tıklayın) Diğer tüm görünür katmanları göster / gizle

/

Hedef katmanın veya son uygulanan kilidin kilit şeffaflığını değiştir

Mouse double click

(metin katmanı küçük resmini çift tıklayın) Tüm metni seç; geçici olarak Yazım aracını seç

⌥ Option + Mouse left click

(iki katmanı bölen çizgiyi tıklayın) Kırpma maskesi oluştur

Mouse double click

(Katman adını çift tıklayın) Katmanı yeniden adlandır

↑   Shift + ⌥ Option + [

Katmanlar bölmesinde katman seçimine ekle

veya ↑   Shift + ⌥ Option + ]
Alt + Mouse left click + Mouse movement

(katman katmanını sürükleyin) Maskeyi bir katmandan diğerine kopyala ve maske zaten mevcutsa değiştirmeyi sor

⌘ Cmd + Mouse left click + Mouse movement

(Type katmanı seçildiğinde türü sürükleyin) Görüntüdeki türü taşı

↑   Shift + ← ↑ → ↓

1 karakter sola / sağa veya 1 satır aşağı / yukarı veya 1 kelime sola / sağa seçin

veya ⌘ Cmd + ↑   Shift + ← ↑ → ↓
↑   Shift + Mouse left click

Ekleme noktasından fare tıklama noktasına kadarki karakterleri seçin

← ↑ → ↓

1 karakter sola / sağa, 1 satır aşağı / yukarı veya 1 kelime sola / sağa hareket ettir

veya ⌘ Cmd + ←  →
Mouse double click

Kelimeyi seç

Mouse triple click

Satırı seç

Mouse double click sonra Mouse double click

Paragrafı seç

⌘ Cmd + Mouse left click + Mouse movement

(sınırlayıcı kutunun tutamacını sürükleyin) Sınırlayıcı kutuyu yeniden boyutlandırırken sınırlayıcı kutu içindeki metni ölçeklendir ve eğ

⌘ Cmd + ↑   Shift + L

(Yatay Yazma aracı veya Yatay Yazma Maskesi aracı seçildiğinde) Sola hizala

⌘ Cmd + ↑   Shift + C

(Yatay Yazma aracı veya Yatay Tip Maske aracı seçildiğinde) Ortaya hizala

⌘ Cmd + ↑   Shift + R

(Yatay Yazma aracı veya Yatay Tip Maske aracı seçildiğinde) Sağa hizala

⌘ Cmd + ↑   Shift + L

(Dikey Yazma aracı veya Dikey Tip Maske aracı seçildiğinde) Üste hizalama

⌘ Cmd + ↑   Shift + C

(Dikey Yazma aracı veya Dikey Tip Maske aracı seçildiğinde) Ortaya hizala

⌘ Cmd + ↑   Shift + R

(Dikey Yazma aracı veya Dikey Tip Maske aracı seçildiğinde) Alta hizala

⌘ Cmd + ↑   Shift + Y

Varsayılan yazı tipi stiline dön

⌘ Cmd + ↑   Shift + U

Altını çizmeyi aç / kapat

⌘ Cmd + ↑   Shift + /

Üzerini çizmeyi aç / kapat

⌘ Cmd + ↑   Shift + <

Seçilen metnin tür boyutunu azalt 1 pt / piksel

⌘ Cmd + ↑   Shift + >

Seçilen metnin tür boyutunu artır 1 pt / piksel

⌘ Cmd + D

Bir seçimin seçimini kaldır

Space + Mouse left click + Mouse movement

Seçerken seçim çerçevesini yeniden konumlandır

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

(herhangi bir seçim aracında) Seçime ekle veya seçimden çıkar

veya ⌥ Option + Mouse left click + Mouse movement
↑   Shift + ⌥ Option + Mouse left click + Mouse movement

(Hızlı Seçim aracı ve Seçim Fırçası aracı hariç herhangi bir seçim aracında) Seçimi kesiştir

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Seçim çerçevesini kareye veya daireye sınırla (başka hiçbir seçim etkin değilse)

⌥ Option + Mouse left click + Mouse movement

Seçim çerçevesini merkezden çiz (başka hiçbir seçim etkin değilse)

↑   Shift + ⌥ Option + Mouse left click + Mouse movement

Şekli sınırla ve merkezden seçim çerçevesini çiz

⌘ Cmd

(El veya herhangi bir şekil aracının seçili olması hariç) Taşı aracına geç

⌥ Option + Mouse left click + Mouse movement

Manyetik Kement aracından Çokgen Kement aracına geçiş yap

Del

Manyetik veya Poligon Kement aracı için son bağlantı noktasını sil

⤶ Enter

Manyetik Kement aracının bir işlemini uygula

Esc

Manyetik Kement aracının bir işlemini iptal et

⌥ Option + Mouse left click + Mouse movement

(taşıma aracı seçiliyken, Option + seçimi sürükleyin) Seçimin kopyasını taşı

← ↑ → ↓

(herhangi bir seçim üzerinde) Seçim alanını 1 piksel taşı

← ↑ → ↓

(taşıma aracı) Seçimi taşı 1 piksel taşı

⌘ Cmd + ← ↑ → ↓

Katmanda hiçbir şey seçilmediğinde katmanı 1 piksel taşı

[

(Manyetik Kement aracı) Algılama genişliğini artır

]

(Manyetik Kement aracı) Algılama genişliğini azalt

⤶ Enter

(kırpma aracı) Kırpmayı kabul et veya kırpmayı kabul et

veya Esc
/

Ürün korumasını kapatıp aç

⌥ Option

(Empresyonist Fırça hariç herhangi bir boyama aracı veya şekil aracı üzerinde) Damlalık aracına geçiş yap

⌥ Option + Mouse left click

(Damlalık aracında) Arka plan rengini seç

0 - 9

(herhangi bir boyama veya düzenleme aracında. Airbrush seçeneği etkinleştirildiğinde, Shift + sayı tuşlarını kullanın) Boyama için opaklık, tolerans veya pozlamayı ayarla

↑   Shift + +

Karıştırma modları arasında geçiş yap

veya ↑   Shift + -
⌥ Option + ⬅ Backspace

Seçimi / katmanı ön plan veya arka plan rengiyle doldur

veya ⌘ Cmd + ⬅ Backspace
↑   Shift + ⬅ Backspace

Dolgu iletişim kutusunu göster

/

Saydam pikselleri kilitleme / kapatma

↑   Shift + Mouse left click

(herhangi bir boyama aracında) Noktaları düz bir çizgi ile bağla (düz bir çizgi çizin)

⌥ Option + Mouse left click

(fırçanın üzerine tıklayın) Fırçayı sil

[

Fırça boyutunu azalt

]

Fırça boyutunu artır

↑   Shift + [

Fırça yumuşaklığını / sertliğini %25'lik artışlarla azalt

↑   Shift + ]

Fırça yumuşaklığını / sertliğini %25'lik artışlarla artır

,

Önceki fırça boyutunu seç

.

Sonraki fırça boyutunu seç

↑   Shift + ,

İlk fırçayı seç

↑   Shift + .

Son fırçayı seç

⇪ Caps Lock

Fırçalar için hassas gösterge göster


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Adobe Photoshop Elements (Mac) (Görsel düzenleme)

Adobe Photoshop Elements, giriş seviyesi fotoğrafçılar ve sıradan kullanıcılar için bir raster grafik düzenleyicisi. Adobe Photoshop LE'nin bir devamı olan yazılım, resim oluşturmanıza, düzenlemenize, organize etmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyor.

Web sayfası: https://www.adobe.com/products...

Kısayol sayısı: 152

Benzer programlar


 1. Klavye işaretleriKlavye işaretleri
  38746    2
 2. Grand Theft Auto VGrand Theft Auto V
  33193   
 3. Apex Legends (PC)Apex Legends (PC)
  32006   
 4. Fortnite (PC)Fortnite (PC)
  29749    16
 5. PlayerUnknown's BattlegPlayerUnknown's Battleg
  29385    12
 6. The Sims 4The Sims 4
  27452   
Daha fazla klavye kısayolu...

En son yazılar

Reklam

  Eposta listemize kaydolun!

İşe yarar teknoloji ipuçları ve klavye kısayolları eposta kutunuza gelsin.

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Adobe Photoshop Elements (Mac) kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.