Autodesk Revit klavye kısayolları

Autodesk Revit  

Zeynel Abidin Öztürk -
3 yıl önce
- Kısayollar

Sizin için sıraladığımız tüm Revit kısayollarının mühendislik işlerinizi kolaylaştıracağını umuyoruz.

0
D sonra I

ALIGNED DIMENSION / Hizalanmış bir boyut oluşturur

0
D sonra L

DETAIL LINE / Görünüme özgü çizgiler oluşturur

1
E sonra L

SPOT ELEVATION / Seçilen bir noktanın yüksekliğini gösterir

0
F sonra R

FIND/REPLACE / Bul ve değiştir

0
G sonra P

MODEL GROUP: CREATE GROUP; DETAIL GROUP: CREATE GROUP / Bir eleman grubu oluşturur

0
R sonra T

TAG ROOM; ROOM TAG / Seçilen odayı etiketler

0
T sonra G

TAG ROOM; ROOM TAG / Öğelere kategorilerine göre etiket uygular

0
T sonra X

TEXT / Metin ekler

0
A sonra A

ADJUST ANALYTICAL MODEL / Yapısal elemanın analitik modelini, katıldığı elemanlarınkine göre ayarlar

0
D sonra C

CHECK DUCT SYSTEMS / Her sistemin bir kullanıcı tanımlı sisteme atandığını ve doğru şekilde bağlandığını doğrulamak için  projedeki mekanik sistemleri inceler

0
E sonra C

CHECK CIRCUITS / Tüm devrelerin bağlantılarını ve sistem atamalarını doğrular

0
L sonra D

LOADS / Bir modele nokta, çizgi ve alan yüklerini uygular

-1
L sonra O

HEATING AND COOLING LOADS / Mevcut bir bina modeline dayalı bir ısıtma ve soğutma yük analizi raporu hazırlar

0
P sonra C

CHECK PIPE SYSTEMS / Her sistemin bir kullanıcı tanımlı sisteme atandığını ve doğru şekilde bağlandığını doğrulamak için bir projedeki boru sistemlerini inceler.

1
P sonra S

PANEL SCHEDULES / Belirli bir panel için bir panel programı oluşturur

1
R sonra A

RESET ANALYTICAL MODEL / Otomatik algılama için analitik model hizalama yöntemlerini geri yükler

0
C sonra L

COLUMN; STRUCTURAL COLUMN / Bina modeline dikey yük taşıyıcı eleman ekler

0
C sonra M

PLACE A COMPONENT / Bir bileşen yerleştirin

0
D sonra R

DOOR / Bina modeline bir kapı ekler

0
G sonra R

GRID / Bina tasarımına sütun ızgara çizgileri yerleştirir

0
L sonra L

LEVEL / Görünüme bir seviye yerleştirir

0
R sonra M

ROOM / Model elemanları ve ayırma çizgileri tarafından sınırlanmış bir oda oluşturur

0
R sonra P

REFERENCE PLANE / Çizim araçlarını kullanarak bir referans düzlemi oluşturur

0
R sonra T

TAG ROOM; ROOM TAG / Seçilen odayı etiketler

0
S sonra B

FLOOR:FLOOR: STRUCTURAL / Bina modeline yapısal zeminler ekler

0
W sonra A

WALL; WALL:WALL: ARCHITECTURAL / Yapı modelinde taşıyıcı olmayan bir duvar veya bir yapısal duvar oluşturur

0
W sonra N

WINDOW / Bir çatıya bir duvar veya çatı penceresinden bir pencere yerleştirir

0
E sonra R

EDITING REQUESTS / Kullanıcıların çalışma alanlarındaki öğe ödünç alma isteklerini ve bekleyen isteklerini gösterir

0
R sonra L

RELOAD LATEST / Merkezi modelin en son sürümünü yükler

0
veya R sonra W
0
M sonra P

MOVE TO PROJECT / Modeli paylaşılan bir koordinat sistemine göre taşıyın

0
R sonra 3

DEFINE A NEW CENTER OF ROTATION / Öğeleri döndürürken rotasyon merkezini yeniden konumlandırır

0
R sonra A

RESTORE ALL EXCLUDED / Dışlanan tüm parça ve öğeleri geri yükler

0
R sonra B

RESTORE EXCLUDED MEMBER / Dışarıda bırakılan bir üyeyi geri yükler

0
R sonra C

REPEAT LAST COMMAND / Son komutu tekrarlar

0
S sonra A

SELECT ALL INSTANCES: IN ENTIRE PROJECT / Mevcut görünümde veya proje boyunca seçilen öğeye benzer tüm elemanları seçer

0
/ sonra /

DIVIDE SURFACE / Kavramsal bir tasarımda bir yüzey boyunca bir bölme ızgarası uygular

0
A sonra A

ADJUST ANALYTICAL MODEL / Yapısal elemanın analitik modelini, katıldığı elemanlarınkine göre ayarlar

0
A sonra D

ATTACH DETAIL GROUP / Ekli bir detay grubu oluşturur

0
A sonra P

ADD TO GROUP / Bir gruba eleman ekler

0
B sonra S

STRUCTURAL BEAM SYSTEM; AUTOMATIC BEAM SYSTEM / Bir dizi paralel kirişin sayısını ve aralığını kontrol etmek için kullanılan bir düzen oluşturur

0
C sonra G

CANCEL / Bir eylemi iptal eder

0
D sonra I

ALIGNED DIMENSION / Hizalanmış bir boyut oluşturur

0
E sonra G

EDIT GROUP / Bir grubu düzenler

0
E sonra L

SPOT ELEVATION / Seçilen bir noktanın yüksekliğini gösterir

0
E sonra P

EDIT PAR / Bir parça elemanını düzenler

0
E sonra U

UNHIDE ELEMENT / Görünür hale gelmesi için gizli bir öğeyi etkinleştirir

0
E sonra W

WITNESS LINES EDIT / Bir tanık çizgisini düzenler

0
F sonra G

FINISH / Grubu düzenlemeyi tamamlar

0
H sonra T

SHOW HELP TOOLTIP / Yardım Araç ipucunu görüntüler

0
J sonra P

JUSTIFICATION POINTS / Öğeleri yeniden konumlandırmak için bir gerekçe noktası belirler

0
J sonra Y

ZOFFSET / z yönünde bir elemanın ofsetleri

0
J sonra Z

SHOW HELP TOOLTIP / Yardım Araç ipucunu görüntüler

0
L sonra I

MODEL LINE; BOUNDARY LINE; REBAR LINE / Yeni bir hat yerleştirir

0
P sonra P

PROPERTIES; TOGGLE PROPERTIES PALETTE / Özellikler paletini açar / kapar

0
veya Ctrl + 1
0
veya V sonra P
0
R sonra A

RESTORE ALL EXCLUDED / Dışlanan tüm parça ve öğeleri geri yükler

0
R sonra G

REMOVE FROM GROUP / Öğeleri gruptan kaldırır

0
R sonra H

TOGGLE REVEAL HIDDEN ELEMENTS MODE / Gizli öğeleri göster modunu aç / kapat

0
R sonra P

REFERENCE PLANE / Çizim araçlarını kullanarak bir referans düzlemi oluşturur

0
U sonra G

UNGROUP / Bir grubun üyelerinin grubunu kaldırır

0
V sonra U

UNHIDE CATEGORY / Gizlenmiş bir kategorinin görünmesini sağlar

0
C sonra M

PLACE A COMPONENT / Bir bileşen yerleştirin

0
D

ALIGNED DIMENSION / Hizalanmış bir boyut oluşturur

0
F sonra R

FIND/REPLACE / Bul ve değiştir

0
G sonra P

MODEL GROUP:CREATE GROUP; DETAIL GROUP:CREATE GROUP / Bir grup eleman oluşturur

0
L sonra I

MODEL HATTI; SINIR ÇİZGİSİ; REBAR LINE / Yeni bir hat yerleştirir.

0
L sonra L

LEVEL / Görünüme bir seviye yerleştirir

0
M sonra D

MODIFY / Değiştirilecek öğeleri seçmek için seçim moduna girer

0
P sonra P

PROPERTIES; TOGGLE PROPERTIES PALETTE / Özellikler paletini açar / kapatır

0
veya Ctrl + 1
0
veya V sonra P
0
R sonra P

REFERENCE PLANE / Çizim araçlarını kullanarak bir referans düzlemi oluşturur

0
T sonra X

TEXT / Metin ekler

0
E sonra S

MEP SETTINGS:ELECTRICAL SETTINGS / Kablolama parametrelerini, voltaj tanımlarını, dağıtım sistemlerini, kablo kanalı ve kanal ayarlarını ve yük hesaplama ve devre numaralandırma ayarlarını belirlemek için iletişim kutusuna erişir

0
M sonra S

MEP SETTINGS:MECHANICAL SETTINGS / Bileşen boyutlarını ve mekanik sistemlerin davranışını ve görünümünü yapılandırmak için iletişim kutusuna erişir

0
S sonra U

ADDITIONAL SETTINGS:SUN SETTINGS / Güneş ayarları iletişim kutusunu açar

0
U sonra N

PROJECT UNITS / Proje Birimleri aracını açar

0
A sonra L

ALIGN / Seçilen elemanla bir veya daha fazla öğeyi hizalar

0
A sonra R

ARRAY / Seçilen elemanların doğrusal veya radyal dizisini oluşturur

0
C sonra O

COPY / Seçilen öğeleri kopyalar

0
veya C sonra C
0
C sonra P

COPE; APPLY COPING / Çelik kirişe veya kolonlara tepelik uygula

0
C sonra S

CREATE SIMILAR / Seçilen öğe ile aynı türde bir öğe oluşturur

0
D sonra E

DELETE / Seçilen öğeleri bina modelinden kaldırır

0
D sonra I

ALIGNED DIMENSION / Hizalanmış bir boyut oluşturur

0
D sonra M

MIRROR - DRAW AXIS / Seçili model öğesinin konumunu, kullanıcı tarafından oluşturulan çizgiyi bir ayna ekseni olarak kullanarak ters çevirir

0
E sonra H

HIDE IN VIEW:HIDE ELEMENTS / Öğeyi görüntüden gizler

1
E sonra L

SPOT ELEVATION / Seçilen bir noktanın yüksekliğini gösterir

0
E sonra O sonra D

OVERRIDE GRAPHICS IN VIEW:OVERRIDE BY ELEMENT / Geçerli görünümde seçilen öğeler için grafik ekran ayarlarını değiştirir

0
L sonra I

MODEL LINE; BOUNDARY LINE; REBAR LINE / Yeni bir çizgi yerleştirir

0
L sonra W

LINEWORK / Sadece aktif görünümde seçilen hattın çizgi stilini geçersiz kılar

0
M sonra A

MATCH TYPE PROPERTIES / Bir veya daha fazla öğeyi, başka bir öğeye atanan türe eşleşecek şekilde dönüştürmek için Eşleme Türü aracını açar

0
M sonra M

MIRROR - PICK AXIS / Seçilen model öğesinin konumunu, seçili çizgiyi ayna ekseni olarak kullanarak ters çevir

0
M sonra V

MOVE / Seçilen bir öğeyi taşır

0
O sonra F

OFFSET / Seçilen bir model çizgisine, ayrıntı çizgisine, duvara veya uzunluğuna dik olarak belirtilen bir mesafeyi hareket ettirir

0
P sonra N

PIN / Model elemanını yerinde kilitler

0
PP

PROPERTIES; TOGGLE PROPERTIES PALETTE / Özellikler paletini aç / kapat

0
veya Ctrl + 1
0
veya V sonra P
0
P sonra T

BOYA / Boya aracını açar

0
R sonra C

COPE:REMOVE COPING / Tepeliği kaldırır

0
R sonra E

SCALE / Seçilen elemanı yeniden boyutlandırır

0
R sonra O

ROTATE / Seçilen öğeyi bir eksen etrafında döndürür

0
R sonra P

REFERENCE PLANE / Çizim araçlarını kullanarak bir referans düzlemi oluşturur

0
S sonra F

SPLIT FACE / Farklı malzemelerin uygulanması için bir yüzeyin bölgelere ayrılmasını sağlar

0
S sonra L

SPLIT ELEMENT / Seçili noktadaki bir öğeyi (duvar veya çizgi gibi) keser

0
T sonra R

TRIM/EXTEND TO CORNER / Bir köşe oluşturmak için bir veya daha fazla öğeyi kırp veya uzat

0
U sonra P

UNPIN / Kilitli bir öğeyi veya ana sistem tarafından çalıştırılan bir elemanı açar

0
V sonra H

HIDE IN VIEW:HIDE CATEGORY / Görünümden bir öğe kategorisini gizler

0
3 sonra 2

2D MODE / Sadece 2D navigasyon seçeneklerini kullanarak görünümü değiştirir

0
3 sonra F

FLY MODE / Modeli kullanarak uçuş simülasyonu yap

0
3 sonra O

OBJECT MODE / Görünümü denetleyici kapağının yönünde hareket ettirir ve yeniden yönlendirir

1
3 sonra W

WALK MODE / Bir modelde yürümeyi simüle eder

0
Z sonra A

ZOOM ALL TO FIT / Tümünü görünüme sığdıracak biçimde yakınlaştır

0
Z sonra E

ZOOM TO FIT / Sığacak biçimde yakınlaştır

0
veya Z sonra F
0
veya Z sonra X
0
Z sonra O

ZOOM OUT (2X) / Proje görünümünü 2X'e kadar uzaklaştırır

0
veya Z sonra V
0
Z sonra P

PREVIOUS PAN / ZOOM / Önceki kaydırma veya yakınlaştırmaya geri döner

0
veya Z sonra C
0
Z sonra R

ZOOM IN REGION / Bölgeye yakınlaştırır

0
veya Z sonra Z
0
Z sonra S

ZOOM SHEET SIZE / Sayfa boyutuna yakınlaştırır

0
P sonra C

SNAP TO POINT CLOUDS / Nokta bulutuna yaslar

0
S sonra C

CENTERS / Merkeze yaslar

0
S sonra E

ENDPOINTS / Uç noktalara yaslar

0
S sonra I

INTERSECTIONS / Kesişme noktalarına yaslar

0
S sonra M

MIDPOINTS / Orta noktasına yasla

0
S sonra N

NEAREST / En yakınına yasla

0
S sonra O

SNAPS OFF / Yaslamayı kapat

0
S sonra P

PERPENDICULAR / Dikey yasla

0
S sonra Q

QUADRANTS / Kadrana yasla

0
S sonra R

SNAP TO REMOTE OBJECTS / Öğenin yakınında olmayan cisimlere yaslar

0
S sonra S

TURN OVERRIDE OFF / Devre dışı bırakma özelliğini kapatır

0
S sonra T

TANGENTS / Tanjanta yaslar

0
S sonra W

WORK PLANE GRID / İş düzlemi ızgarasına oturur

0
S sonra X

POINTS / Noktalara yaslar

0
B sonra M

STRUCTURAL FRAMING: BEAM / Bina modeline bir taşıyıcı taşıyıcı kiriş öğe ekler

0
B sonra R

STRUCTURAL FRAMING: BRACE / Kirişlere ve sütunlara bağlı çapraz öğeler ekler

0
B sonra S

STRUCTURAL BEAM SYSTEM; AUTOMATIC BEAM SYSTEM / Bir dizi paralel kirişin sayısını ve aralığını kontrol etmek için kullanılan bir düzen oluşturur

0
C sonra L

COLUMN; STRUCTURAL COLUMN / Bina modeline dikey yük taşıyıcı öğe ekler

0
C sonra M

PLACE A COMPONENT / Bir bileşen yerleştirin

0
F sonra T

STRUCTURAL FOUNDATION: WALL / Bina modeli için bir duvar temeli oluşturur

0
G sonra R

GRID / Bina tasarımına sütun ızgara çizgilerini yerleştirir

0
L sonra L

LEVEL / Görünüm içerisine bir seviye yerleştirir

0
R sonra N

REINFORCEMENT NUMBERS / İnşaat demiri ve kumaş tabakaları için bölümleme numaralarını tanımlar veya düzenler

0
R sonra P

REFERENCE PLANE / Çizim araçlarını kullanarak bir referans düzlemi oluşturur

0
S sonra B

FLOOR:FLOOR: STRUCTURAL / Bir bina modeline yapısal zeminler ekler

0
W sonra A

WALL; WALL:WALL: ARCHITECTURAL / Yapı modelinde taşıyıcı olmayan bir duvar veya bir yapısal duvar oluşturur

0
A sonra T

AIR TERMINAL / Bir kayıt, ızgara veya difüzör yerleştirir

0
C sonra M

PLACE A COMPONENT / Bir bileşen yerleştirin

0
C sonra N

CONDUIT / Sert bir kablo kanalı çizer

0
C sonra T

CABLE TRAY / Kablo kanalı çizer

0
C sonra V

CONVERT TO FLEX DUCT / Sert kanalın bir bölümünü esnek kanala dönüştürür

0
D sonra A

DUCT ACCESSORY / Kanal sistemlerine damperler gibi kanal aksesuarları ekler

0
D sonra F

DUCT FITTING / Kanal sistemlerine kanal bağlantı parçaları (dirsekler, T borusu, uç kapaklar vb.) yerleştirir

0
D sonra T

DUCT / Bina modelinde kanal çizer

0
E sonra E

ELECTRICAL EQUIPMENT / Paneller ve anahtarlama teçhizatı gibi elektrikli ekipmanı yerleştirir

0
E sonra W

ARC WIRE / Kemerli tel kanalı çizer

0
F sonra D

FLEX DUCT / Bina modelinde esnek kanal sistemi çizer

0
F sonra P

FLEX BORU / Esnek borular çizer

0
L sonra F

LIGHTING FIXTURE / Bir aydınlatma armatürü öğesi ekler

0
M sonra E

MECHANICAL EQUIPMENT / Kazanlar, fırınlar veya fanlar gibi mekanik ekipmanlar yerleştirir

0
N sonra F

CONDUIT FITTING / Boru bağlantı parçaları yerleştirir

0
P sonra A

PIPE ACCESSORY / Boru aksesuarları ekler

0
P sonra F

PIPE FITTING / Boru sisteminde bir boru bağlantısı çizer

0
P sonra I

PIPE / Sert boru hattı çizer

0
P sonra X

PLUMBING FIXTURE / Tesisat fikstürünü yerleştirir

0
R sonra P

REFERENCE PLANE / Çizim araçlarını kullanarak bir referans düzlemi oluşturur

0
S sonra K

SPRINKLER / Püskürtücü yerleştirir

0
T sonra F

CABLE TRAY FITTING / Kablo parçaları yerleştirir

0
F sonra N sonra 9

SYSTEM BROWSER / Sisteme atanmamış bileşenleri bulur

0
K sonra S

KEYBOARD SHORTCUTS / Araçlara tuş sıralamaları atar

0
P sonra P

PROPERTIES; TOGGLE PROPERTIES PALETTE / Özellikler paletini aç / kapat

0
veya Ctrl + 1
0
veya V sonra P
0
R sonra D

RENDER IN CLOUD / 3B görünümleri çevrimiçi işler

0
R sonra G

RENDER GALLERY / Oluşturma işlemlerinin birden çok sürümüne erişimi etkinleştirir, görüntüleri panorama olarak oluşturur, görüntü kalitesini değiştirir ve işlenmiş ortamlara arka plan ortamları uygular

0
R sonra R

RENDER / Bina modelinin fotogerçekçi bir görüntüsünü oluşturur

0
T sonra L

THIN LINES / Ekrandaki tüm çizgileri, yakınlaştırma seviyesinden bağımsız olarak tek bir genişlikte görüntüler

0
V sonra G

VISIBILITY/GRAPHICS / Bir projedeki her bir görünüm için model öğelerinin, veri elemanlarının ve görünüm bileşenlerinin görünürlüğünü ve grafik görünümünü kontrol eder

0
veya V sonra V
0
W sonra C

CASCADE WINDOWS / Tüm açık pencereleri çizim alanında bir dizi halinde düzenler

0
W sonra T

TILE WINDOWS / Tüm açık görünümleri aynı anda görün

0
C sonra X

TOGGLE REVEAL CONSTRAINTS MODE / Bir görünümdeki kısıtlamaları aç / kapat

0
G sonra D

GRAPHIC DISPLAY OPTIONS / Grafik iletişim kutusunu açar

0
H sonra C

HIDE CATEGORY / Görünümdeki tüm seçili kategorileri gizler

0
H sonra H

HIDE ELEMENT / Öğeyi görünümden gizler

0
H sonra I

ISOLATE ELEMENT / Seçilen elemanları izole eder

0
H sonra L

HIDDEN LINE / Resmi, yüzeyler tarafından engellenenler dışında çizilen tüm kenarları ve çizgileriyle gösterir

0
H sonra R

RESET TEMPORARY HIDE/ISOLATE / Geçici olarak gizlenen tüm öğeleri veya kategorileri geri yükler

0
I sonra C

ISOLATE CATEGORY / Seçilen kategorileri izole eder

0
R sonra D

RENDER IN CLOUD / 3B görünümleri çevrimiçi işler

0
R sonra G

RENDER GALLERY / Oluşturma işlemlerinin birden çok sürümüne erişimi etkinleştirir, görüntüleri panorama olarak oluşturur, görüntü kalitesini değiştirir ve işlenmiş ortamlara arka plan ortamları uygular

0
R sonra H

TOGGLE REVEAL HIDDEN ELEMENTS MODE / Gizli öğeler modunu aç / kapat

0
R sonra R

RENDER / Bina modelinin fotogerçekçi bir görüntüsünü oluşturur

0
R sonra Y

RAY TRACE / Ray Trace görsel stilini açarak, modelin etrafında kaydırma ve yakınlaştırma sağlayan fotogerçekçi oluşturma modunu etkinleştirir

0
S sonra D

SHADED WITH EDGES / Gölgeli bir kenar uygular

0
W sonra F

WIREFRAME / Modelin görüntüsünü, tüm kenarlar ve çizgilerle gösterir ancak yüzeyleri çizmez

Kaynak: Autodesk

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Autodesk Revit Autodesk Revit (Bilimsel)

Autodesk Revit, mimarlar, yapı mühendisleri, tasarımcılar tarafından kullanılan bir yapı bilgi sistemi yazılımı. Revit ile üç boyutlu yapı tasarımı ve 2 boyutlu çizim unsurları bir arada kullanılabiliyor.

Web sayfası: autodesk.com/products/revit/ov...

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 55%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 202

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlar



Reklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.