Autodesk Revit klavye kısayolları

Autodesk Revit

Zeynel Abidin Öztürk -
20 ay önce
- Kısayollar

Sizin için sıraladığımız tüm Revit kısayollarının mühendislik işlerinizi kolaylaştıracağını umuyoruz.

D sonra I

ALIGNED DIMENSION / Hizalanmış bir boyut oluşturur

D sonra L

DETAIL LINE / Görünüme özgü çizgiler oluşturur

E sonra L

SPOT ELEVATION / Seçilen bir noktanın yüksekliğini gösterir

F sonra R

FIND/REPLACE / Bul ve değiştir

G sonra P

MODEL GROUP: CREATE GROUP; DETAIL GROUP: CREATE GROUP / Bir eleman grubu oluşturur

R sonra T

TAG ROOM; ROOM TAG / Seçilen odayı etiketler

T sonra G

TAG ROOM; ROOM TAG / Öğelere kategorilerine göre etiket uygular

T sonra X

TEXT / Metin ekler

A sonra A

ADJUST ANALYTICAL MODEL / Yapısal elemanın analitik modelini, katıldığı elemanlarınkine göre ayarlar

D sonra C

CHECK DUCT SYSTEMS / Her sistemin bir kullanıcı tanımlı sisteme atandığını ve doğru şekilde bağlandığını doğrulamak için  projedeki mekanik sistemleri inceler

E sonra C

CHECK CIRCUITS / Tüm devrelerin bağlantılarını ve sistem atamalarını doğrular

L sonra D

LOADS / Bir modele nokta, çizgi ve alan yüklerini uygular

L sonra O

HEATING AND COOLING LOADS / Mevcut bir bina modeline dayalı bir ısıtma ve soğutma yük analizi raporu hazırlar

P sonra C

CHECK PIPE SYSTEMS / Her sistemin bir kullanıcı tanımlı sisteme atandığını ve doğru şekilde bağlandığını doğrulamak için bir projedeki boru sistemlerini inceler.

P sonra S

PANEL SCHEDULES / Belirli bir panel için bir panel programı oluşturur

R sonra A

RESET ANALYTICAL MODEL / Otomatik algılama için analitik model hizalama yöntemlerini geri yükler

C sonra L

COLUMN; STRUCTURAL COLUMN / Bina modeline dikey yük taşıyıcı eleman ekler

C sonra M

PLACE A COMPONENT / Bir bileşen yerleştirin

D sonra R

DOOR / Bina modeline bir kapı ekler

G sonra R

GRID / Bina tasarımına sütun ızgara çizgileri yerleştirir

L sonra L

LEVEL / Görünüme bir seviye yerleştirir

R sonra M

ROOM / Model elemanları ve ayırma çizgileri tarafından sınırlanmış bir oda oluşturur

R sonra P

REFERENCE PLANE / Çizim araçlarını kullanarak bir referans düzlemi oluşturur

R sonra T

TAG ROOM; ROOM TAG / Seçilen odayı etiketler

S sonra B

FLOOR:FLOOR: STRUCTURAL / Bina modeline yapısal zeminler ekler

W sonra A

WALL; WALL:WALL: ARCHITECTURAL / Yapı modelinde taşıyıcı olmayan bir duvar veya bir yapısal duvar oluşturur

W sonra N

WINDOW / Bir çatıya bir duvar veya çatı penceresinden bir pencere yerleştirir

E sonra R

EDITING REQUESTS / Kullanıcıların çalışma alanlarındaki öğe ödünç alma isteklerini ve bekleyen isteklerini gösterir

R sonra L

RELOAD LATEST / Merkezi modelin en son sürümünü yükler

veya R sonra W
M sonra P

MOVE TO PROJECT / Modeli paylaşılan bir koordinat sistemine göre taşıyın

R sonra 3

DEFINE A NEW CENTER OF ROTATION / Öğeleri döndürürken rotasyon merkezini yeniden konumlandırır

R sonra A

RESTORE ALL EXCLUDED / Dışlanan tüm parça ve öğeleri geri yükler

R sonra B

RESTORE EXCLUDED MEMBER / Dışarıda bırakılan bir üyeyi geri yükler

R sonra C

REPEAT LAST COMMAND / Son komutu tekrarlar

S sonra A

SELECT ALL INSTANCES: IN ENTIRE PROJECT / Mevcut görünümde veya proje boyunca seçilen öğeye benzer tüm elemanları seçer

/ sonra /

DIVIDE SURFACE / Kavramsal bir tasarımda bir yüzey boyunca bir bölme ızgarası uygular

A sonra A

ADJUST ANALYTICAL MODEL / Yapısal elemanın analitik modelini, katıldığı elemanlarınkine göre ayarlar

A sonra D

ATTACH DETAIL GROUP / Ekli bir detay grubu oluşturur

A sonra P

ADD TO GROUP / Bir gruba eleman ekler

B sonra S

STRUCTURAL BEAM SYSTEM; AUTOMATIC BEAM SYSTEM / Bir dizi paralel kirişin sayısını ve aralığını kontrol etmek için kullanılan bir düzen oluşturur

C sonra G

CANCEL / Bir eylemi iptal eder

D sonra I

ALIGNED DIMENSION / Hizalanmış bir boyut oluşturur

E sonra G

EDIT GROUP / Bir grubu düzenler

E sonra L

SPOT ELEVATION / Seçilen bir noktanın yüksekliğini gösterir

E sonra P

EDIT PAR / Bir parça elemanını düzenler

E sonra U

UNHIDE ELEMENT / Görünür hale gelmesi için gizli bir öğeyi etkinleştirir

E sonra W

WITNESS LINES EDIT / Bir tanık çizgisini düzenler

F sonra G

FINISH / Grubu düzenlemeyi tamamlar

H sonra T

SHOW HELP TOOLTIP / Yardım Araç ipucunu görüntüler

J sonra P

JUSTIFICATION POINTS / Öğeleri yeniden konumlandırmak için bir gerekçe noktası belirler

J sonra Y

ZOFFSET / z yönünde bir elemanın ofsetleri

J sonra Z

SHOW HELP TOOLTIP / Yardım Araç ipucunu görüntüler

L sonra I

MODEL LINE; BOUNDARY LINE; REBAR LINE / Yeni bir hat yerleştirir

P sonra P

PROPERTIES; TOGGLE PROPERTIES PALETTE / Özellikler paletini açar / kapar

veya Ctrl + 1
veya V sonra P
R sonra A

RESTORE ALL EXCLUDED / Dışlanan tüm parça ve öğeleri geri yükler

R sonra G

REMOVE FROM GROUP / Öğeleri gruptan kaldırır

R sonra H

TOGGLE REVEAL HIDDEN ELEMENTS MODE / Gizli öğeleri göster modunu aç / kapat

R sonra P

REFERENCE PLANE / Çizim araçlarını kullanarak bir referans düzlemi oluşturur

U sonra G

UNGROUP / Bir grubun üyelerinin grubunu kaldırır

V sonra U

UNHIDE CATEGORY / Gizlenmiş bir kategorinin görünmesini sağlar

C sonra M

PLACE A COMPONENT / Bir bileşen yerleştirin

D

ALIGNED DIMENSION / Hizalanmış bir boyut oluşturur

F sonra R

FIND/REPLACE / Bul ve değiştir

G sonra P

MODEL GROUP:CREATE GROUP; DETAIL GROUP:CREATE GROUP / Bir grup eleman oluşturur

L sonra I

MODEL HATTI; SINIR ÇİZGİSİ; REBAR LINE / Yeni bir hat yerleştirir.

L sonra L

LEVEL / Görünüme bir seviye yerleştirir

M sonra D

MODIFY / Değiştirilecek öğeleri seçmek için seçim moduna girer

P sonra P

PROPERTIES; TOGGLE PROPERTIES PALETTE / Özellikler paletini açar / kapatır

veya Ctrl + 1
veya V sonra P
R sonra P

REFERENCE PLANE / Çizim araçlarını kullanarak bir referans düzlemi oluşturur

T sonra X

TEXT / Metin ekler

E sonra S

MEP SETTINGS:ELECTRICAL SETTINGS / Kablolama parametrelerini, voltaj tanımlarını, dağıtım sistemlerini, kablo kanalı ve kanal ayarlarını ve yük hesaplama ve devre numaralandırma ayarlarını belirlemek için iletişim kutusuna erişir

M sonra S

MEP SETTINGS:MECHANICAL SETTINGS / Bileşen boyutlarını ve mekanik sistemlerin davranışını ve görünümünü yapılandırmak için iletişim kutusuna erişir

S sonra U

ADDITIONAL SETTINGS:SUN SETTINGS / Güneş ayarları iletişim kutusunu açar

U sonra N

PROJECT UNITS / Proje Birimleri aracını açar

A sonra L

ALIGN / Seçilen elemanla bir veya daha fazla öğeyi hizalar

A sonra R

ARRAY / Seçilen elemanların doğrusal veya radyal dizisini oluşturur

C sonra O

COPY / Seçilen öğeleri kopyalar

veya C sonra C
C sonra P

COPE; APPLY COPING / Çelik kirişe veya kolonlara tepelik uygula

C sonra S

CREATE SIMILAR / Seçilen öğe ile aynı türde bir öğe oluşturur

D sonra E

DELETE / Seçilen öğeleri bina modelinden kaldırır

D sonra I

ALIGNED DIMENSION / Hizalanmış bir boyut oluşturur

D sonra M

MIRROR - DRAW AXIS / Seçili model öğesinin konumunu, kullanıcı tarafından oluşturulan çizgiyi bir ayna ekseni olarak kullanarak ters çevirir

E sonra H

HIDE IN VIEW:HIDE ELEMENTS / Öğeyi görüntüden gizler

E sonra L

SPOT ELEVATION / Seçilen bir noktanın yüksekliğini gösterir

E sonra O sonra D

OVERRIDE GRAPHICS IN VIEW:OVERRIDE BY ELEMENT / Geçerli görünümde seçilen öğeler için grafik ekran ayarlarını değiştirir

L sonra I

MODEL LINE; BOUNDARY LINE; REBAR LINE / Yeni bir çizgi yerleştirir

L sonra W

LINEWORK / Sadece aktif görünümde seçilen hattın çizgi stilini geçersiz kılar

M sonra A

MATCH TYPE PROPERTIES / Bir veya daha fazla öğeyi, başka bir öğeye atanan türe eşleşecek şekilde dönüştürmek için Eşleme Türü aracını açar

M sonra M

MIRROR - PICK AXIS / Seçilen model öğesinin konumunu, seçili çizgiyi ayna ekseni olarak kullanarak ters çevir

M sonra V

MOVE / Seçilen bir öğeyi taşır

O sonra F

OFFSET / Seçilen bir model çizgisine, ayrıntı çizgisine, duvara veya uzunluğuna dik olarak belirtilen bir mesafeyi hareket ettirir

P sonra N

PIN / Model elemanını yerinde kilitler

PP

PROPERTIES; TOGGLE PROPERTIES PALETTE / Özellikler paletini aç / kapat

veya Ctrl + 1
veya V sonra P
P sonra T

BOYA / Boya aracını açar

R sonra C

COPE:REMOVE COPING / Tepeliği kaldırır

R sonra E

SCALE / Seçilen elemanı yeniden boyutlandırır

R sonra O

ROTATE / Seçilen öğeyi bir eksen etrafında döndürür

R sonra P

REFERENCE PLANE / Çizim araçlarını kullanarak bir referans düzlemi oluşturur

S sonra F

SPLIT FACE / Farklı malzemelerin uygulanması için bir yüzeyin bölgelere ayrılmasını sağlar

S sonra L

SPLIT ELEMENT / Seçili noktadaki bir öğeyi (duvar veya çizgi gibi) keser

T sonra R

TRIM/EXTEND TO CORNER / Bir köşe oluşturmak için bir veya daha fazla öğeyi kırp veya uzat

U sonra P

UNPIN / Kilitli bir öğeyi veya ana sistem tarafından çalıştırılan bir elemanı açar

V sonra H

HIDE IN VIEW:HIDE CATEGORY / Görünümden bir öğe kategorisini gizler

3 sonra 2

2D MODE / Sadece 2D navigasyon seçeneklerini kullanarak görünümü değiştirir

3 sonra F

FLY MODE / Modeli kullanarak uçuş simülasyonu yap

3 sonra O

OBJECT MODE / Görünümü denetleyici kapağının yönünde hareket ettirir ve yeniden yönlendirir

3 sonra W

WALK MODE / Bir modelde yürümeyi simüle eder

Z sonra A

ZOOM ALL TO FIT / Tümünü görünüme sığdıracak biçimde yakınlaştır

Z sonra E

ZOOM TO FIT / Sığacak biçimde yakınlaştır

veya Z sonra F
veya Z sonra X
Z sonra O

ZOOM OUT (2X) / Proje görünümünü 2X'e kadar uzaklaştırır

veya Z sonra V
Z sonra P

PREVIOUS PAN / ZOOM / Önceki kaydırma veya yakınlaştırmaya geri döner

veya Z sonra C
Z sonra R

ZOOM IN REGION / Bölgeye yakınlaştırır

veya Z sonra Z
Z sonra S

ZOOM SHEET SIZE / Sayfa boyutuna yakınlaştırır

P sonra C

SNAP TO POINT CLOUDS / Nokta bulutuna yaslar

S sonra C

CENTERS / Merkeze yaslar

S sonra E

ENDPOINTS / Uç noktalara yaslar

S sonra I

INTERSECTIONS / Kesişme noktalarına yaslar

S sonra M

MIDPOINTS / Orta noktasına yasla

S sonra N

NEAREST / En yakınına yasla

S sonra O

SNAPS OFF / Yaslamayı kapat

S sonra P

PERPENDICULAR / Dikey yasla

S sonra Q

QUADRANTS / Kadrana yasla

S sonra R

SNAP TO REMOTE OBJECTS / Öğenin yakınında olmayan cisimlere yaslar

S sonra S

TURN OVERRIDE OFF / Devre dışı bırakma özelliğini kapatır

S sonra T

TANGENTS / Tanjanta yaslar

S sonra W

WORK PLANE GRID / İş düzlemi ızgarasına oturur

S sonra X

POINTS / Noktalara yaslar

B sonra M

STRUCTURAL FRAMING: BEAM / Bina modeline bir taşıyıcı taşıyıcı kiriş öğe ekler

B sonra R

STRUCTURAL FRAMING: BRACE / Kirişlere ve sütunlara bağlı çapraz öğeler ekler

B sonra S

STRUCTURAL BEAM SYSTEM; AUTOMATIC BEAM SYSTEM / Bir dizi paralel kirişin sayısını ve aralığını kontrol etmek için kullanılan bir düzen oluşturur

C sonra L

COLUMN; STRUCTURAL COLUMN / Bina modeline dikey yük taşıyıcı öğe ekler

C sonra M

PLACE A COMPONENT / Bir bileşen yerleştirin

F sonra T

STRUCTURAL FOUNDATION: WALL / Bina modeli için bir duvar temeli oluşturur

G sonra R

GRID / Bina tasarımına sütun ızgara çizgilerini yerleştirir

L sonra L

LEVEL / Görünüm içerisine bir seviye yerleştirir

R sonra N

REINFORCEMENT NUMBERS / İnşaat demiri ve kumaş tabakaları için bölümleme numaralarını tanımlar veya düzenler

R sonra P

REFERENCE PLANE / Çizim araçlarını kullanarak bir referans düzlemi oluşturur

S sonra B

FLOOR:FLOOR: STRUCTURAL / Bir bina modeline yapısal zeminler ekler

W sonra A

WALL; WALL:WALL: ARCHITECTURAL / Yapı modelinde taşıyıcı olmayan bir duvar veya bir yapısal duvar oluşturur

A sonra T

AIR TERMINAL / Bir kayıt, ızgara veya difüzör yerleştirir

C sonra M

PLACE A COMPONENT / Bir bileşen yerleştirin

C sonra N

CONDUIT / Sert bir kablo kanalı çizer

C sonra T

CABLE TRAY / Kablo kanalı çizer

C sonra V

CONVERT TO FLEX DUCT / Sert kanalın bir bölümünü esnek kanala dönüştürür

D sonra A

DUCT ACCESSORY / Kanal sistemlerine damperler gibi kanal aksesuarları ekler

D sonra F

DUCT FITTING / Kanal sistemlerine kanal bağlantı parçaları (dirsekler, T borusu, uç kapaklar vb.) yerleştirir

D sonra T

DUCT / Bina modelinde kanal çizer

E sonra E

ELECTRICAL EQUIPMENT / Paneller ve anahtarlama teçhizatı gibi elektrikli ekipmanı yerleştirir

E sonra W

ARC WIRE / Kemerli tel kanalı çizer

F sonra D

FLEX DUCT / Bina modelinde esnek kanal sistemi çizer

F sonra P

FLEX BORU / Esnek borular çizer

L sonra F

LIGHTING FIXTURE / Bir aydınlatma armatürü öğesi ekler

M sonra E

MECHANICAL EQUIPMENT / Kazanlar, fırınlar veya fanlar gibi mekanik ekipmanlar yerleştirir

N sonra F

CONDUIT FITTING / Boru bağlantı parçaları yerleştirir

P sonra A

PIPE ACCESSORY / Boru aksesuarları ekler

P sonra F

PIPE FITTING / Boru sisteminde bir boru bağlantısı çizer

P sonra I

PIPE / Sert boru hattı çizer

P sonra X

PLUMBING FIXTURE / Tesisat fikstürünü yerleştirir

R sonra P

REFERENCE PLANE / Çizim araçlarını kullanarak bir referans düzlemi oluşturur

S sonra K

SPRINKLER / Püskürtücü yerleştirir

T sonra F

CABLE TRAY FITTING / Kablo parçaları yerleştirir

F sonra N sonra 9

SYSTEM BROWSER / Sisteme atanmamış bileşenleri bulur

K sonra S

KEYBOARD SHORTCUTS / Araçlara tuş sıralamaları atar

P sonra P

PROPERTIES; TOGGLE PROPERTIES PALETTE / Özellikler paletini aç / kapat

veya Ctrl + 1
veya V sonra P
R sonra D

RENDER IN CLOUD / 3B görünümleri çevrimiçi işler

R sonra G

RENDER GALLERY / Oluşturma işlemlerinin birden çok sürümüne erişimi etkinleştirir, görüntüleri panorama olarak oluşturur, görüntü kalitesini değiştirir ve işlenmiş ortamlara arka plan ortamları uygular

R sonra R

RENDER / Bina modelinin fotogerçekçi bir görüntüsünü oluşturur

T sonra L

THIN LINES / Ekrandaki tüm çizgileri, yakınlaştırma seviyesinden bağımsız olarak tek bir genişlikte görüntüler

V sonra G

VISIBILITY/GRAPHICS / Bir projedeki her bir görünüm için model öğelerinin, veri elemanlarının ve görünüm bileşenlerinin görünürlüğünü ve grafik görünümünü kontrol eder

veya V sonra V
W sonra C

CASCADE WINDOWS / Tüm açık pencereleri çizim alanında bir dizi halinde düzenler

W sonra T

TILE WINDOWS / Tüm açık görünümleri aynı anda görün

C sonra X

TOGGLE REVEAL CONSTRAINTS MODE / Bir görünümdeki kısıtlamaları aç / kapat

G sonra D

GRAPHIC DISPLAY OPTIONS / Grafik iletişim kutusunu açar

H sonra C

HIDE CATEGORY / Görünümdeki tüm seçili kategorileri gizler

H sonra H

HIDE ELEMENT / Öğeyi görünümden gizler

H sonra I

ISOLATE ELEMENT / Seçilen elemanları izole eder

H sonra L

HIDDEN LINE / Resmi, yüzeyler tarafından engellenenler dışında çizilen tüm kenarları ve çizgileriyle gösterir

H sonra R

RESET TEMPORARY HIDE/ISOLATE / Geçici olarak gizlenen tüm öğeleri veya kategorileri geri yükler

I sonra C

ISOLATE CATEGORY / Seçilen kategorileri izole eder

R sonra D

RENDER IN CLOUD / 3B görünümleri çevrimiçi işler

R sonra G

RENDER GALLERY / Oluşturma işlemlerinin birden çok sürümüne erişimi etkinleştirir, görüntüleri panorama olarak oluşturur, görüntü kalitesini değiştirir ve işlenmiş ortamlara arka plan ortamları uygular

R sonra H

TOGGLE REVEAL HIDDEN ELEMENTS MODE / Gizli öğeler modunu aç / kapat

R sonra R

RENDER / Bina modelinin fotogerçekçi bir görüntüsünü oluşturur

R sonra Y

RAY TRACE / Ray Trace görsel stilini açarak, modelin etrafında kaydırma ve yakınlaştırma sağlayan fotogerçekçi oluşturma modunu etkinleştirir

S sonra D

SHADED WITH EDGES / Gölgeli bir kenar uygular

W sonra F

WIREFRAME / Modelin görüntüsünü, tüm kenarlar ve çizgilerle gösterir ancak yüzeyleri çizmez

Kaynak: Autodesk

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Autodesk Revit Autodesk Revit (Bilimsel)

Autodesk Revit, mimarlar, yapı mühendisleri, tasarımcılar tarafından kullanılan bir yapı bilgi sistemi yazılımı. Revit ile üç boyutlu yapı tasarımı ve 2 boyutlu çizim unsurları bir arada kullanılabiliyor.

Web sayfası: autodesk.com/products/revit/ov...

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayol sayısı: 202

Kısayollara basma kolaylığı: 55%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.