Blender klavye kısayolları

Blender

Zeynel Abidin Öztürk -
3 years ago
- Kısayollar
,

Sınırlayıcı Kutu Merkezi pivotu

.

3 boyutlu imleç pivotu

A

Tümünü seç / Hiçbirini seçme

Alt + .

Aktif Nesne pivotu

Alt + A

Animasyon oynatmayı aç / kapat

Alt + B

İzole 3D görünümünü aç / kapat

Alt + D

Bağlantılı yinelenen (örnek)

Alt + G

Grubu çöz (Node Editor)

Alt + H

Hepsini göster

Alt + I

Ana kareyi sil

Alt + 0

..9'a kadar: Katmanı görüntüle 11 - 20

Alt + O

Pürüzsüz Tuşlar (F-Eğrisi Düzenleyicisi)

Alt + P

Ana menüyü temizle

Alt + ↑   Shift + A

Animasyonu geriye doğru oynatmayı aç / kapat

Alt + Space

Yönlendirme menüsü

Alt + Z

Katı / Dokulu arasında geçiş yap

B

Kenarlık seçimi (seçim çerçevesi seçimi)

C

Daire seçimi (fırça seçimi)

Ctrl + Num 1 - Num 9

Basılan sayı seviyesinde Subsurf değiştirici ekle

Ctrl + ,

Medyan Nokta pivotu

Ctrl + .

Bireysel Merkezler pivotu

Ctrl + Alt + Num 0

Kamerayı geçerli görünüme taşı

Ctrl + Alt + O

Dosya bağla

Ctrl + Alt + P

Proxy oluştur

Ctrl + Alt + Q

Dörtlü görünümü aç /kapat

Ctrl + Alt + ↑   Shift + C

Origin Menüsünü ayarla

Ctrl + Alt + U

Kullanıcı Tercihleri penceresi

Ctrl + F12

Animasyonu işle

Ctrl + G

Seçilen nesneleri gruba ekle / Yeni grup oluştur

Ctrl + I

Tersini seç

Ctrl + ←  →

Ekran önayarları arasında geçiş yap

Ctrl +
+

Lasso seçimi

Ctrl + M

Bir eksende nesneyi yansıt

Ctrl + Num 0

Seçilen nesneyi etkin kameraya dönüştür

Ctrl + Num 1

Arka plan

Ctrl + Num 3

Diğer yan görünüş

Ctrl + Num 7

Alt görünüm

Ctrl + O

Dosya aç

Ctrl + P

Parent yap

Ctrl + Q

Blender'dan çık

Ctrl + S

Dosyayı kaydet

Ctrl + ↑   Shift + P

Parent'i Inverse olmadan yap

Ctrl + ↑   Shift + Z

Yinele

Ctrl + ⭾ Tab

Nesne Modu / Pose Modu değiştirme (Armatürler)

Ctrl + U

Kullanıcı Ayarlarını Kaydet

Ctrl + ↑  ↓

Geçerli görünümü büyütmeyi aç / kapat

Ctrl + W

Dosyayı kaydet

Ctrl + Z

Geri al

Ctrl + Space

Dönüştürme Manipülatörünü aç / kapat

E

Çerçeve atamayı bitir (Zaman Çizelgesi penceresi)

F1

Dosya aç

F11

Son kapalı görüntüyü göster

F12

Geçerli kareyi işle

F2

Farklı kaydet

F3

Geçmiş menüsünü tekrarla / İşlenen Görüntüyü Kaydet (UV / Image Editor)

G

Taşı (Grab)

H

Seçilenleri gizle / düğümü küçült düğmesi arasında geçiş yap (Düğüm penceresi)

Home

Görünenin tümünü çerçevele

I

Anahtar Kare menüsünü ekle

J

Son görüntüyü kaydet (İşleme penceresi)

Num 0 - Num 9

1 - 10 arası Katmanı göster

←/→

1 kare arttır

M

İşaretçi Ekle (Action Editor) / İşaretçi Ekle (Timeline)

N

Özellikler panelini aç / kapat

Num .

Görünümde seçileni çerçevele

Num /

Genel / Yerel görünüm geçişi

Num 0

Aktif kamera görünümü

Num 1

Önden görünüş

Num 2

Görünümü yinelemelerde yukarı / aşağı döndür

veya Num 8
Num 3

Yandan bakış

Num 4

Gösterimi yinelemelerde sola / sağa döndür

veya Num 6
Num 5

Perspektif / Ortografik görünüm geçişi

Num 7

Üstten görünüm

O

Anahtar Kareleri Temizle (F-Eğrisi Editörü)

R

Döndür

S

Ölçekle / Çerçeve atamayı başlat (Zaman Çizelgesi penceresi)

↑   Shift + Space

Geçerli görünümü en üst düzeye çıkar

↑   Shift + A

Menü ekle

↑   Shift + Alt + T

Doku boşluğunu ölçeklendir

↑   Shift + B

İşaretli yakınlaştırma / İşaret kenarını ayarlama (Aktif Kamera)

↑   Shift + C

3 boyutlu imleci başlangıca gönder

↑   Shift + D

Kopyasını oluştur

↑   Shift + F

Kamera Fly modu

↑   Shift + F1

Kitaplıktan bağlantı ekle / iliştir

↑   Shift + F10

UV / Görüntü Editörü

↑   Shift + F11

Metin düzenleyici

↑   Shift + F12

Dope Sheet

↑   Shift + F2

Mantık editörü

↑   Shift + F3

Düğüm düzenleyicisi

↑   Shift + F4

Python konsolu

↑   Shift + F5

3 boyutlu görünüm

↑   Shift + F6

Grafik düzenleyici

↑   Shift + F7

Özellikler

↑   Shift + F8

Video sekans düzenleyici

↑   Shift + F9

Outliner

↑   Shift + H

Seçilmemişleri gizle

↑   Shift + ←/→

Ok Başlangıca / bitiş çerçevesine git

↑   Shift + S

Yapışkan menü

↑   Shift + T

Doku Mekanını Taşı

Space

Arama (3D görünüm) / Araç Kutusu (UV / Image Editor)

T

Nesne Araçları paneli değiştir / Çerçeveleri veya saniyeleri değiştir (Zaman Çizelgesi)

⭾ Tab

Nesne modu / Düzenleme modu arasında geçiş yap

↑  ↓

10 kare arttır

V

Nesne modu / Vertex Paint modu geçişi

X

Küresel X ekseni dönüşümünü sınırlama / Silme menüsü

X sonra X

Yerel X ekseni dönüşümünü sınırla

Y

Küresel Y ekseni dönüşümünü kısıtla

Y sonra Y

Yerel Y ekseni dönüşümünü sınırla

Z

Küresel Z ekseni dönüşümünü kısıtla / Katı veya tel kafes (Wireframe) geçişi

Z sonra Z

Yerel Z ekseni dönüşümünü sınırla

~

Tüm katmanları görüntüle

Alt + C

Dönüştür menüsü

Alt + G

Konumu sıfırla

Alt + O

Alt öğelerde kökeni temizle

Alt + R

Döndürmeyi temizle

Alt + S

Ölçeği sıfırla

Alt + ↑   Shift + G

Seçilen grubu aktif gruptan kaldır

Alt + T

Parça listesini temizle menüsü

Ctrl + A

Uygula menüsü (dönüştürmeleri dondurma gibi)

Ctrl + Alt + H

Seçimin işlenmesine izin ver

Ctrl + H

Seçilenlerin işlenmesini kısıtla

Ctrl + J

Seçilen nesneleri birleştir

Ctrl + L

Bağlantılar oluştur menüsü

Ctrl + N

Başlangıç dosyasını yeniden yükle

Ctrl + ↑   Shift + A

Dupliverts'i gerçeğe dönüştür

Ctrl + ↑   Shift + C

Kısıtlama ekle menüsü

Ctrl + ↑   Shift + G

Seçili grubu aktif gruba ekle

Ctrl + T

Parça oluştur menüsü

Ctrl + ⭾ Tab

Nesne modu / Ağırlık boya modu geçişi

L

Yerel yap menüsü

M

Nesneyi farklı bir katmana taşı

P

Oyun motorunu başlat

↑   Shift + G

Gruplanmış menüyü seçin

↑   Shift + L

Bağlantılı menüyü seçin

U

Tek kullanıcı yap menüsü

W

Specials menüsü

Alt + C

Bir eğriyi kapat / aç

Alt + E

Taşmalar (Extrude) menüsü

Alt + F

(Fill create faces)

Alt + J

Seçilen üçgenleri dörtlülere dönüştür

Alt + M

Birleştirme menüsü

Alt + O

Oransal Düzenleme aç / kapat

Alt + P

Noktaları çözün (UV / Image Editor)

Alt + S

Küçült / Şişmanlat

Alt + ↑   Shift + F

Güzellik Dolgusu yüzleri oluştur

Alt + T

Eğimi sıfırla (Eğriler)

Ctrl + Alt + ↑   Shift + F

Bağlantılı düz yüzleri seçin (yalnızca Yüz Modu)

Ctrl + E

Kenarlar menüsü

Ctrl + F

Yüz menüsü

Ctrl + G

Vertex Groups menüsü

Ctrl + H

Kancalar menüsü

Ctrl +

Taşır / Yeni bileşen veya kemik oluştur

Ctrl + N

Normalleri dışa doğru yeniden hesapla

Ctrl + P

Vertex parent yap

Ctrl + R

Döngü kesme

Ctrl + ↑   Shift + F

Kenar döndür

Ctrl + ↑   Shift + N

Normalleri içe tekrar hesapla

Ctrl + T

Seçili yüzleri üçgenlere dönüştürün

Ctrl + T

Eğilme (eğriler)

Ctrl + ⭾ Tab

Mesh seçme modu menüsü

Ctrl + V

Dikeyler menüsü

E

Extrude bölgesi

F

Kenar Oluştur (2 köşes seçili) / Yüz Oluştur (3 + köşe seçili)

L

Bağlantılı bileşenleri seç

+ K

Bıçak kesimi

+ ↑   Shift + K

Bıçak orta noktası

O

Oransal düzenleme açık / kapalı

P

Noktaları sabitle (UV / Resim Editörü) / Ayır

↑   Shift + E

Kırışık / Keyframe Extrapolation menüsü (Grafik Düzenleyici)

↑   Shift + G

Benzer (Similar) menüsünü seç

↑   Shift + O

Orantılı Düzenleme Falloff türü geçişi

↑   Shift + R

Seçili vertex'ten Satır'ı seçin (NURBS yüzeyi)

↑   Shift + W

Eğrilt

U

UV Eşleme menüsü

V

Seçili köşeleri yırt / Handle Type menüsünü ayarla (eğriler)

W

Specials menüsü (nesne başına değişir) / Kaynak yap / Hizala menüsü (UV / Görüntü Düzenleyici)

Y

Bölünmüş Vertex / Kenar / Yüz

Ctrl + Alt + I

IK sınırlamasını kaldır

Ctrl + N

Recalculate Roll menüsü

↑   Shift + I

IK ekle menüsü

C

Kil fırçası

D

Çizim fırçası

F

Fırça boyutu ayarlama

G

Yakalama fırçası

I

Fırçayı şişir

L

Katman fırçası

P

Çimdikle / Büyütme fırçası

S

Pürüzsüzleştirme fırçası

↑   Shift + F

Fırça gücünü ayarla

↑   Shift + T

Düzleştirme / Kontrast fırçası

Daha fazla bilgi için Blender Wiki sayfasına göz atın.

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Blender Blender (Görsel düzenleme)

Blender profesyonel bir 3 boyutlu grafik yazılımı. Animasyonlu filmler, görsel efektler, 3 boyutlu yazdırmaya yönelik modeller ve bilgisayar oyunları üretmekte kullanılan Blender, bütünleşik bir oyun motoruyla birlikte geliyor.

Web sayfası: blender.org

Son güncelleme: 17 Oca 2020

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (2 güncelleme.) 17.01.2020 08:03:05 Kısayollar eklendi.
17.01.2020 08:05:17 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 193

Kısayollara basma kolaylığı: 80%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

Sinan diyor ki: 17 ay önce 31.01.2019 14:27
Öncelikle çok yararlı bi site onu belirteyim.
I. Blender 2.8 ile bazıları değişmiş olabilir. Henüz detaylı bakamadım.
II. Blender yazan en üstteki başlığı kapatmanın yolunu bulamadım. Alt + F11 yazıyordu bi çok yerde ama işe yaramadı.

Misafir, Sinan kullanıcısına cevap verdi: 53 gün önce 10.05.2020 22:31
Zeynel bey çok güzel bir çalışma olmuş ellerinize sağlık

Zeynel Abidin Öztürk Admin , kullanıcısına cevap verdi: 17 ay önce 31.01.2019 15:14
İşinize yaradığına sevindim, teşekkürler!

Blender'ın yeni sürümünü tekrar ekleyebilirim, listeme alıyorum.

Ali diyor ki: 18 ay önce 2.01.2019 06:48
Ctrl + ↑ Shift + Z Yinele
yazmakta ama geri al olarak düzeltmelisin

Zeynel Abidin Öztürk Admin , kullanıcısına cevap verdi: 18 ay önce 2.01.2019 07:29
Öneriniz için teşekkürler ama Ctrl + Shift + Z baktığım kaynaklarda "Redo" olarak geçiyor. Undo ise Ctrl + Z olarak görünüyor.