Blender klavye kısayolları

Blender

Zeynel Abidin Öztürk -
20 ay önce
- Kısayollar
,

Sınırlayıcı Kutu Merkezi pivotu

.

3 boyutlu imleç pivotu

A

Tümünü seç / Hiçbirini seçme

Alt + .

Aktif Nesne pivotu

Alt + A

Animasyon oynatmayı aç / kapat

Alt + B

İzole 3D görünümünü aç / kapat

Alt + D

Bağlantılı yinelenen (örnek)

Alt + G

Grubu çöz (Node Editor)

Alt + H

Hepsini göster

Alt + I

Ana kareyi sil

Alt + 0

..9'a kadar: Katmanı görüntüle 11 - 20

Alt + O

Pürüzsüz Tuşlar (F-Eğrisi Düzenleyicisi)

Alt + P

Ana menüyü temizle

Alt + ↑   Shift + A

Animasyonu geriye doğru oynatmayı aç / kapat

Alt + Space

Yönlendirme menüsü

Alt + Z

Katı / Dokulu arasında geçiş yap

B

Kenarlık seçimi (seçim çerçevesi seçimi)

C

Daire seçimi (fırça seçimi)

Ctrl + Num 1 - Num 9

Basılan sayı seviyesinde Subsurf değiştirici ekle

Ctrl + ,

Medyan Nokta pivotu

Ctrl + .

Bireysel Merkezler pivotu

Ctrl + Alt + Num 0

Kamerayı geçerli görünüme taşı

Ctrl + Alt + O

Dosya bağla

Ctrl + Alt + P

Proxy oluştur

Ctrl + Alt + Q

Dörtlü görünümü aç /kapat

Ctrl + Alt + ↑   Shift + C

Origin Menüsünü ayarla

Ctrl + Alt + U

Kullanıcı Tercihleri penceresi

Ctrl + F12

Animasyonu işle

Ctrl + G

Seçilen nesneleri gruba ekle / Yeni grup oluştur

Ctrl + I

Tersini seç

Ctrl + ←  →

Ekran önayarları arasında geçiş yap

Ctrl +
+

Lasso seçimi

Ctrl + M

Bir eksende nesneyi yansıt

Ctrl + Num 0

Seçilen nesneyi etkin kameraya dönüştür

Ctrl + Num 1

Arka plan

Ctrl + Num 3

Diğer yan görünüş

Ctrl + Num 7

Alt görünüm

Ctrl + O

Dosya aç

Ctrl + P

Parent yap

Ctrl + Q

Blender'dan çık

Ctrl + S

Dosyayı kaydet

Ctrl + ↑   Shift + P

Parent'i Inverse olmadan yap

Ctrl + ↑   Shift + Z

Yinele

Ctrl + ⭾ Tab

Nesne Modu / Pose Modu değiştirme (Armatürler)

Ctrl + U

Kullanıcı Ayarlarını Kaydet

Ctrl + ↑  ↓

Geçerli görünümü büyütmeyi aç / kapat

Ctrl + W

Dosyayı kaydet

Ctrl + Z

Geri al

Ctrl + Space

Dönüştürme Manipülatörünü aç / kapat

E

Çerçeve atamayı bitir (Zaman Çizelgesi penceresi)

F1

Dosya aç

F11

Son kapalı görüntüyü göster

F12

Geçerli kareyi işle

F2

Farklı kaydet

F3

Geçmiş menüsünü tekrarla / İşlenen Görüntüyü Kaydet (UV / Image Editor)

G

Taşı (Grab)

H

Seçilenleri gizle / düğümü küçült düğmesi arasında geçiş yap (Düğüm penceresi)

Home

Görünenin tümünü çerçevele

I

Anahtar Kare menüsünü ekle

J

Son görüntüyü kaydet (İşleme penceresi)

Num 0 - Num 9

1 - 10 arası Katmanı göster

←/→

1 kare arttır

M

İşaretçi Ekle (Action Editor) / İşaretçi Ekle (Timeline)

N

Özellikler panelini aç / kapat

Num .

Görünümde seçileni çerçevele

Num /

Genel / Yerel görünüm geçişi

Num 0

Aktif kamera görünümü

Num 1

Önden görünüş

Num 2

Görünümü yinelemelerde yukarı / aşağı döndür

veya Num 8
Num 3

Yandan bakış

Num 4

Gösterimi yinelemelerde sola / sağa döndür

veya Num 6
Num 5

Perspektif / Ortografik görünüm geçişi

Num 7

Üstten görünüm

O

Anahtar Kareleri Temizle (F-Eğrisi Editörü)

R

Döndür

S

Ölçekle / Çerçeve atamayı başlat (Zaman Çizelgesi penceresi)

↑   Shift + Space

Geçerli görünümü en üst düzeye çıkar

↑   Shift + A

Menü ekle

↑   Shift + Alt + T

Doku boşluğunu ölçeklendir

↑   Shift + B

İşaretli yakınlaştırma / İşaret kenarını ayarlama (Aktif Kamera)

↑   Shift + C

3 boyutlu imleci başlangıca gönder

↑   Shift + D

Kopyasını oluştur

↑   Shift + F

Kamera Fly modu

↑   Shift + F1

Kitaplıktan bağlantı ekle / iliştir

↑   Shift + F10

UV / Görüntü Editörü

↑   Shift + F11

Metin düzenleyici

↑   Shift + F12

Dope Sheet

↑   Shift + F2

Mantık editörü

↑   Shift + F3

Düğüm düzenleyicisi

↑   Shift + F4

Python konsolu

↑   Shift + F5

3 boyutlu görünüm

↑   Shift + F6

Grafik düzenleyici

↑   Shift + F7

Özellikler

↑   Shift + F8

Video sekans düzenleyici

↑   Shift + F9

Outliner

↑   Shift + H

Seçilmemişleri gizle

↑   Shift + ←/→

Ok Başlangıca / bitiş çerçevesine git

↑   Shift + S

Yapışkan menü

↑   Shift + T

Doku Mekanını Taşı

Space

Arama (3D görünüm) / Araç Kutusu (UV / Image Editor)

T

Nesne Araçları paneli değiştir / Çerçeveleri veya saniyeleri değiştir (Zaman Çizelgesi)

⭾ Tab

Nesne modu / Düzenleme modu arasında geçiş yap

↑  ↓

10 kare arttır

V

Nesne modu / Vertex Paint modu geçişi

X

Küresel X ekseni dönüşümünü sınırlama / Silme menüsü

X sonra X

Yerel X ekseni dönüşümünü sınırla

Y

Küresel Y ekseni dönüşümünü kısıtla

YY

Yerel Y ekseni dönüşümünü sınırla

Z

Küresel Z ekseni dönüşümünü kısıtla / Katı veya tel kafes (Wireframe) geçişi

Z sonra Z

Yerel Z ekseni dönüşümünü sınırla

~

Tüm katmanları görüntüle

Alt + C

Dönüştür menüsü

Alt + G

Konumu sıfırla

Alt + O

Alt öğelerde kökeni temizle

Alt + R

Döndürmeyi temizle

Alt + S

Ölçeği sıfırla

Alt + ↑   Shift + G

Seçilen grubu aktif gruptan kaldır

Alt + T

Parça listesini temizle menüsü

Ctrl + A

Uygula menüsü (dönüştürmeleri dondurma gibi)

Ctrl + Alt + H

Seçimin işlenmesine izin ver

Ctrl + H

Seçilenlerin işlenmesini kısıtla

Ctrl + J

Seçilen nesneleri birleştir

Ctrl + L

Bağlantılar oluştur menüsü

Ctrl + N

Başlangıç dosyasını yeniden yükle

Ctrl + ↑   Shift + A

Dupliverts'i gerçeğe dönüştür

Ctrl + ↑   Shift + C

Kısıtlama ekle menüsü

Ctrl + ↑   Shift + G

Seçili grubu aktif gruba ekle

Ctrl + T

Parça oluştur menüsü

Ctrl + ⭾ Tab

Nesne modu / Ağırlık boya modu geçişi

L

Yerel yap menüsü

M

Nesneyi farklı bir katmana taşı

P

Oyun motorunu başlat

↑   Shift + G

Gruplanmış menüyü seçin

↑   Shift + L

Bağlantılı menüyü seçin

U

Tek kullanıcı yap menüsü

W

Specials menüsü

Alt + C

Bir eğriyi kapat / aç

Alt + E

Taşmalar (Extrude) menüsü

Alt + F

(Fill create faces)

Alt + J

Seçilen üçgenleri dörtlülere dönüştür

Alt + M

Birleştirme menüsü

Alt + O

Oransal Düzenleme aç / kapat

Alt + P

Noktaları çözün (UV / Image Editor)

Alt + S

Küçült / Şişmanlat

Alt + ↑   Shift + F

Güzellik Dolgusu yüzleri oluştur

Alt + T

Eğimi sıfırla (Eğriler)

Ctrl + Alt + ↑   Shift + F

Bağlantılı düz yüzleri seçin (yalnızca Yüz Modu)

Ctrl + E

Kenarlar menüsü

Ctrl + F

Yüz menüsü

Ctrl + G

Vertex Groups menüsü

Ctrl + H

Kancalar menüsü

Ctrl +

Taşır / Yeni bileşen veya kemik oluştur

Ctrl + N

Normalleri dışa doğru yeniden hesapla

Ctrl + P

Vertex parent yap

Ctrl + R

Döngü kesme

Ctrl + ↑   Shift + F

Kenar döndür

Ctrl + ↑   Shift + N

Normalleri içe tekrar hesapla

Ctrl + T

Seçili yüzleri üçgenlere dönüştürün

Ctrl + T

Eğilme (eğriler)

Ctrl + ⭾ Tab

Mesh seçme modu menüsü

Ctrl + V

Dikeyler menüsü

E

Extrude bölgesi

F

Kenar Oluştur (2 köşes seçili) / Yüz Oluştur (3 + köşe seçili)

L

Bağlantılı bileşenleri seç

+ K

Bıçak kesimi

+ ↑   Shift + K

Bıçak orta noktası

O

Oransal düzenleme açık / kapalı

P

Noktaları sabitle (UV / Resim Editörü) / Ayır

↑   Shift + E

Kırışık / Keyframe Extrapolation menüsü (Grafik Düzenleyici)

↑   Shift + G

Benzer (Similar) menüsünü seç

↑   Shift + O

Orantılı Düzenleme Falloff türü geçişi

↑   Shift + R

Seçili vertex'ten Satır'ı seçin (NURBS yüzeyi)

↑   Shift + W

Eğrilt

U

UV Eşleme menüsü

V

Seçili köşeleri yırt / Handle Type menüsünü ayarla (eğriler)

W

Specials menüsü (nesne başına değişir) / Kaynak yap / Hizala menüsü (UV / Görüntü Düzenleyici)

Y

Bölünmüş Vertex / Kenar / Yüz

Ctrl + Alt + I

IK sınırlamasını kaldır

Ctrl + N

Recalculate Roll menüsü

↑   Shift + I

IK ekle menüsü

C

Kil fırçası

D

Çizim fırçası

F

Fırça boyutu ayarlama

G

Yakalama fırçası

I

Fırçayı şişir

L

Katman fırçası

P

Çimdikle / Büyütme fırçası

S

Pürüzsüzleştirme fırçası

↑   Shift + F

Fırça gücünü ayarla

↑   Shift + T

Düzleştirme / Kontrast fırçası

Daha fazla bilgi için Blender Wiki sayfasına göz atın.

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Blender Blender (Görsel düzenleme)

Blender profesyonel bir 3 boyutlu grafik yazılımı. Animasyonlu filmler, görsel efektler, 3 boyutlu yazdırmaya yönelik modeller ve bilgisayar oyunları üretmekte kullanılan Blender, bütünleşik bir oyun motoruyla birlikte geliyor.

Web sayfası: https://www.blender.org

Kısayol sayısı: 193

Benzer programlar


 1. Grand Theft Auto VGrand Theft Auto V
  51996    2
 2. Klavye işaretleriKlavye işaretleri
  45192    4
 3. Apex Legends (PC)Apex Legends (PC)
  35918   
 4. The Sims 4The Sims 4
  33604   
 5. PlayerUnknown's BattlegPlayerUnknown's Battleg
  32721    12
 6. Fortnite (PC)Fortnite (PC)
  31518    18
Daha fazla klavye kısayolu...

Reklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Blender kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


Sinan diyor ki 7 ay önce 31.1.2019 14:27
Öncelikle çok yararlı bi site onu belirteyim.
I. Blender 2.8 ile bazıları değişmiş olabilir. Henüz detaylı bakamadım.
II. Blender yazan en üstteki başlığı kapatmanın yolunu bulamadım. Alt + F11 yazıyordu bi çok yerde ama işe yaramadı.

Cevap ver 1       

Zeynel (defkey), Sinan kullanıcısına cevap verdi: 7 ay önce 31.1.2019 15:14
İşinize yaradığına sevindim, teşekkürler!

Blender'ın yeni sürümünü tekrar ekleyebilirim, listeme alıyorum.

Cevap ver 1       

Ali diyor ki 8 ay önce 2.1.2019 06:48
Ctrl + ↑ Shift + Z Yinele
yazmakta ama geri al olarak düzeltmelisin

Cevap ver       

Zeynel, Ali kullanıcısına cevap verdi: 8 ay önce 2.1.2019 07:29
Öneriniz için teşekkürler ama Ctrl + Shift + Z baktığım kaynaklarda "Redo" olarak geçiyor. Undo ise Ctrl + Z olarak görünüyor.

Cevap ver