Corel Painter klavye kısayolları

Corel Painter

Zeynel Abidin Öztürk -
2 yıl önce
- Kısayollar
Gezinme ve yardımcı araçlar
M

Büyüteç

G

Grabber

E

Sayfayı döndür

,

Altın bölüm

/

Düzen ızgarası

.

Perspektif kılavuzları (özellik çubuğunu açar)

C

Kırp

Çizim ve boyama araçları
B

Fırça (serbest hat)

V

Fırça (düz çizgi)

K

Boya kovası

D

Damlalık

Dodge

=

Yak

Seçim araçları
R

Dikdörtgen seçim

O

Oval seçim

L

Kement

↑   Shift + L

Poligon seçimi

W

Sihirli değnek

Ayarlama araçları
F

Katman ayarlayıcı

S

Seçim ayarlayıcısı

H

Şekil seçimi

Şekil tasarım araçları
P

Dolma kalem

Q

Hızlı eğri

T

Metin

Şekil nesnesi araçları
I

Dikdörtgen şekil

J

Oval şekil

Şekil düzenleme araçları
Z

Makas

A

Nokta ekle

Y

Dönüştürme noktası

X

Noktayı kaldır

Dönüştürme aracı
⌥ Option + ⌘ Cmd + T

(Mac OS) Dönüştürme aracı

Alt + Ctrl + T

(Windows) Dönüştürme aracı

Simetri araçları

Ayna aracı

⌘ Cmd + K

(Mac OS) Kaleydoskop aracı

Ctrl + K

(Windows) Kaleydoskop aracı

Ctrl + B

Fırça kontrol paneli (Genel veya Tümü)

Ctrl + 1

Renkler

Ctrl + 2

Mikser

Ctrl + 3

Renk setleri

Ctrl + 4

Katmanlar

Ctrl + 5

Kanallar

Ctrl + 6

Klon kaynağı

Ctrl + 7

Navigator

Ctrl + 8

Renk geçişleri

Ctrl + 9

Desenler

Ctrl + ,

Tercihler > Genel

Ctrl + Q

Çıkış

Ctrl + N

Yeni

Ctrl + O

Ctrl + W

Kapat

Ctrl + S

Kaydet

↑   Shift + Ctrl + S

Farklı kaydet

↑   Shift + Ctrl + S

Kaynak görüntüyü dışa aktar

Ctrl + Alt + S

İteratif kaydet

Alt + Ctrl + E

E-posta görüntüsü

↑   Shift + Ctrl + P

Sayfa yapılandırması

Ctrl + P

Yazdır

Ctrl + Q

Çıkış (Windows)

Ctrl + Z

Geri al

Ctrl + Y

Yeniden yap

Ctrl + ↑   Shift + F

Karart

Ctrl + X

Kes

Ctrl + C

Kopyala

↑   Shift + Ctrl + C

Birleştirerek kopyala

↑   Shift + Ctrl + V

Yapıştır

Ctrl + V

Yerinde yapıştır

Ctrl + F

Doldur

Alt + Ctrl + T

Serbest dönüşüm

Ctrl + K

Tercihler > Genel

↑   Shift + Ctrl + K

Tercihler > Fırça takibi

↑   Shift + Ctrl + R

Yeniden boyutlandır

Ctrl + T

Kopya kâğıdı

Ctrl + R

Cetvelleri göster / gizle

Ctrl + ;

Rehberleri göster / gizle

↑   Shift + Ctrl + ;

Kılavuzlara yasla

Ctrl +

Izgarayı göster / gizle

Alt + Ctrl + K

Renk yönetimi ayarları

Ctrl + ↑   Shift + N

Yeni katman

Ctrl + ↑   Shift + 1

Tüm katmanları seç

Ctrl + G

Gruplandır

Ctrl + U

Grubu çöz

Ctrl + E

Daralt

Ctrl + ↑   Shift + L

Kuru dijital suluboya

Ctrl + A

Tümü

Ctrl + D

Hiçbiri

Ctrl + I

Ters çevir

↑   Shift + Ctrl + D

Yeniden seç

↑   Shift + Ctrl + H

Seçim çerçevesini gizle

↑   Shift + Ctrl + G

Seçimi yükle

↑   Shift + J

Uç noktaları birleştir

Ctrl + ]

Kopyasını oluştur

Ctrl + [

Şekil niteliklerini ayarla

Ctrl + /

Son etkisi

Ctrl + ↑   Shift + Z

Otomatik klon

Tonal kontrol
Ctrl + ↑   Shift + A

Renkleri ayarla

Ctrl + ↑   Shift + B

Parlaklık / kontrast

Ctrl + ↑   Shift + E

Eşitle

Ctrl + ↑   Shift + I

Negatif

⭾ Tab

Bölmeler

Ctrl + +

Yakınlaştır

Ctrl + -

Uzaklaştır

Ctrl + 0

Sığacak şekilde yakınlaştır

Ctrl + M

Ekran geçiş modu

Ctrl + Alt + 0

Gerçek boyut

Space

Grabber ile görüntüyü kaydır

Space +

Merkezi görüntü

Space + Ctrl +

Yakınlaştır

Space + Ctrl + Alt +

Uzaklaştır

Space + Alt +

Resmi döndür

Space + Alt + ↑   Shift +

Döndürmeyi 90 dereceye kısıtla

↑   Shift + Alt +

Ekranı varsayılan görünüme göre yönlendir

Alt +
+

Panelin içeriğini kaydır

↑   Shift +

(aç / kapat üçgenine tıklayın) Tüm panelleri genişlet / daralt

Katmanlar paneli
Ctrl + ↑   Shift + 1

Tüm katmanları seç

Ctrl + ⬅ Backspace

Katmanı sil

Renkler paneli
↑   Shift + S

Ana ve ek renkler arasında geçiş yap

↑   Shift + O

Standart renkler

U

Klon rengini kullan

Karıştırıcı paneli     
Space

Kaydırma aracı

Ctrl + Space

Yakınlaştırma aracı (yakınlaştır)

Ctrl + Space + Alt

Yakınlaştırma aracı (uzaklaştır)

Kanallar paneli
Ctrl + ↑   Shift + M

Bundan yeni

Ctrl + ↑   Shift + U

Temizle

Ctrl + ↑   Shift + E

Gradyanı düzenle

Alt

Dropper

Ctrl

Katman ayarlayıcı

Alt + Ctrl

Fırçayı yeniden boyutlandır

]

Geçerli fırça boyutunu kademeli olarak artır

[

Geçerli fırça boyutunu kademeli olarak azalt

↑   Shift

45 dereceye sınırlandır

1

Opaklığı %10'luk artışlarla ayarlayın

↑   Shift + 1

Kısıtsız çizim

↑   Shift + 2

Dışarı çiz

↑   Shift + 3

İçeri çiz

Ctrl + L

Yük başı

Klonlayıcılar
Alt

Klon kaynağını ayarla

Alt + ↑   Shift

Klon hedefini ayarla

Ctrl + Alt + Clone

Klon kaynağını tekrar bağla

Renkler
Ctrl + ↑   Shift + K

Renkleri düzelt

↑   Shift + X

Ana ve ek renkler arasında geçiş yap

Tonlama
Ctrl

Açı Ayarlayıcı'ya tıklayın: Spirali ayarla

Boya kovası
+

Sınır doldurma kapsamı

Alt

Damlalık

Rectangle,

Dikdörtgen, Oval ve Kement seçim araçları

↑   Shift

(sürüklemeye başladıktan sonra basılı tutun) Kare veya daireye sınırlama

↑   Shift

Seçime ekle

Alt

Seçimden çıkar

Sihirli değnek
↑   Shift +

Seçime renk ekle

↑   Shift +

Seçime renk aralığı ekle

Alt +

Seçimden rengi kaldır

Alt +

Seçimden renk aralığı kaldır

Ctrl

(ekran gezinti veya Şekil araçlarının seçili olması dışında)Katman ayarlayıcı

Ctrl

(Seçim araçları seçiliyken) Seçim ayarlayıcısı

Ctrl

(Şekil araçları seçiliyken) Şekil seçim aracı

Katman ayarlayıcı
Alt +

Kopyasını oluştur

Ctrl + ↑   Shift + D

Katmanı sil

← ↑ → ↓

Katmanı bir ekran pikseli taşı

Ctrl + ↑   Shift + H

Seçim çerçevesini gizle / göster

⤶ Enter

Geçerli katman için Öznitelik iletişim kutusunu aç

0 - 9

Opaklığı %10'luk artışlarla ayarlayın

Ctrl + ↑   Shift

Seç / Seçimi kaldır modu

Seçim ayarlayıcısı

(aktif seçimi tıklayın ve sürükleyin) Yeniden konumlandır

Alt +
+

Kopyasını oluştur

← ↑ → ↓

(tuval üzerine) Seçimi bir ekran pikseliyle taşı

⬅ Backspace

Mevcut seçimi sil

↑   Shift

Seç / Seçimi kaldır modu

Serbest dönüşüm
Alt +

(köşe tutamaçlarını tıklayın) Distort

Ctrl + Alt +

(köşe tutamaçlarını tıklayın) Perspektif bozulma

↑   Shift +

(köşe tutamaçlarını tıklayın) Oranı yeniden boyutlandır / koru

Ctrl +

(köşe tutamaçlarını tıklayın) Döndür

Ctrl +

(yan tutamaçlara tıklayın) Eğ

Ctrl

Şekil seçim aracı geçişi

Şekil nesneleri araçları
↑   Shift +

Kareye sınırlama

↑   Shift +

Çevreye sınırlama

Şekil seçim aracı: Doğrudan seçim
Home

Şeklin başlangıç ??noktasını seç

End

Şeklin bitiş noktasını seç

Page Up

Şekildeki bir önceki noktayı seç

Page Down

Şekildeki sonraki noktayı seç

← ↑ → ↓

Yolu bir ekran pikseliyle taşı

Del

Seçilen (kapalı) şekli sil

Home

Yığındaki ilk çerçeve

End

Yığındaki son çerçeve

Page Up

Sonraki çerçeve

Page Down

Önceki çerçeve

Alt + Stop

Geçerli karede dur

Ctrl + .

Durdur ve geçerli başlangıç karesine geri dön

↑   Shift + Ctrl + L

Işıklandırma taşıyıcı

Ctrl + G

Gruplandır

Ctrl + U

Grubu çöz

Alt +

(karoya tıklayın) Karo rengi alın

Ctrl +

(karoya tıklayın) Fayans şeklini alın

↑   Shift +

(karoya tıkla) Döşemeyi sil

A

Tüm karoları seç

D

Tüm karoların seçimini kaldır

C

Seçili karoları güncel renkle değiştir

T

Seçili karoları geçerli renkle tonla

V

Seçili karoların renklerini çeşitlendir

Ctrl + ↑   Shift + T

Renk kümesine geçerli rengi ekle

↑   Shift + S

Renklerin yerini değiştir

← ↑ → ↓

1 piksel sürükle

↑   Shift + ← ↑ → ↓

4 piksel sürükle

↑   Shift + I

Hafıza bilgisi

Ctrl + Alt + 0

Gerçek piksellere yakınlaştır

-

Komut dosyası gecikmesi ekle

Ctrl + ↑   Shift + W

Tüm pencereleri kapat

↑   Shift +
+

(ufuk noktasını yeni bir konuma sürükleyin) Perspektif Kılavuzları - Bir ufuk noktasını ve ilişkili birincil çizgileri birlikte yeniden konumlandırın

Ctrl + ↑   Shift +
+

(ufuk noktasını yeni bir konuma sürükleyin) Perspektif Kılavuzları - Tüm ufuk noktalarını ve birincil çizgileri birlikte yeniden konumlandırın

Kaynak: Corel 

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Corel Painter Corel Painter (Görsel düzenleme)

Corel Painter, raster tabanlı bir dijital sanat yazılımı. Gerçek çizim, boyama ve baskı resmin davranış ve görünümünü taklit etmeyi amaçlayan Corel Painter, profesyonel dijital sanatçılar tarafından kullanılıyor.

Web sayfası: painterartist.com

Son güncelleme: 18 Eki 2020

Kısayollara basma kolaylığı: 82%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 207

Platform algılandı: Windows ve macOS karışık

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.