CorelDRAW 2020 klavye kısayolları

CorelDRAW 2020  

Zeynel Öztürk -
2 yıl önce
- Kısayollar

Klavye kısayollarını kullanarak CorelDRAW üzerinde çok daha fazla kontrole sahip olacağınızı söylemeye gerek bile yok. Elbette bu kısayolların çoğunu CorelDRAW'ın menülerinde de görebilirsiniz, ancak bu tür kapsamlı bir liste, farklı özellikleri daha kolay bulmanıza ve keşfetmenize yardımcı olabilir.

2
Ctrl +

Çapayı Aşağı Küçük İtele

-1
Ctrl +

Çapayı Sola Küçük İtele

0
Ctrl +

Çapayı Sağa Küçük İtele

-1
Ctrl +

Çapayı Yukarı Küçük İtele

0

Çapayı Aşağı İtele

0

Çapayı Sola İtele

0

Çapayı Sağa İtele

0

Çapayı Yukarı İtele

-2
Ctrl + A

Tüm Çapaları Seç

0
↑   Shift +

Çapayı Aşağı Büyük İtele

1
↑   Shift +

Çapayı Sola Büyük İtele

0
↑   Shift +

Çapayı Sağa Büyük İtele

0
↑   Shift +

Çapayı Yukarı Büyük İtele

1
C

Seçilen noktaları köşeli ve yumuşak arasında değiştirin.

3
L

Seçilen noktaları çizgi ve eğri segment arasında değiştirin.

0
S

Seçilen noktaları yumuşak ve simetrik arasında değiştirin.

2
Alt + 0

0. Seçim Grubuna Ekle

1
Alt + 1

1. Seçim Grubuna Ekle

0
Alt + 2

2. Seçim Grubuna Ekle

0
Alt + 3

3. Seçim Grubuna Ekle

0
Alt + 4

4. Seçim Grubuna Ekle

0
Alt + 5

5. Seçim Grubuna Ekle

-1
Alt + 6

6. Seçim Grubuna Ekle

3
Alt + 7

7. Seçim Grubuna Ekle

2
Alt + 8

8. Seçim Grubuna Ekle

-1
Alt + 9

9. Seçim Grubuna Ekle

-2
B

Alta Hizala

1
C

Merkezleri Yatay Olarak Hizala

1
E

Merkezleri Dikey Hizala

4
L

Sola Hizalam

0
R

Sağa Hizala

0
T

Üste Hizala

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Nesneleri birbirlerine veya sayfadaki belirli konumlara göre tam olarak konumlandır

1
Alt + F12

Taban Çizgisine Hizala

2
Alt + ↑   Shift + A

Hizalama kılavuzlarını etkinleştir veya devre dışı bırak

0
I

Serbest çizim darbeleriyle artistik fırça, sprey ve kaligrafik efektler uygula

0
Ctrl + Page Down

Yığınlama düzeninde nesneyi bir düzey aşağı taşı

0
Ctrl + K

Nesneyi birden fazla nesne ve eğri elde edecek şekilde ayır

0
Alt + X

Bir nesne ve yol grubu oluşturmak için simetri bağlantısını kes

-3
Ctrl + B

Parlaklık / Kontrast / Yoğunluk

-1
Ctrl + ⤶ Enter

Özellik Çubuğunu Getir

0
Ctrl + M

Madde işaretli liste biçimlendirmesini ekle veya kaldır

3
P

Merkezden Sayfaya

0
Ctrl + F4

Pencereyi kapat

0
Ctrl + ↑   Shift + B

Renk dengesi

0
Ctrl + F6

Color Styles penceresini aç

0
Ctrl + L

Nesneleri ortak özelliklere sahip tek bir nesnede birleştir

1
Ctrl + F9

Contour Docker Penceresi

0
Ctrl + F8

Metni Dönüştür

-1
Ctrl + ↑   Shift + Q

Anahatı nesneye dönüştür

-1
Ctrl + Q

Şekil araçlarını kullanarak nesnenin değiştirilmesine izin ver

0
Ctrl + C

Panoya bir veya daha fazla nesnenin kopyasını yerleştir

0
veya Ctrl + Insert
0
Ctrl + J

CorelDRAW Seçenekleri

0
Alt + S

Bir simetri grubunda nesne oluşturun ve ekleyin veya mevcut bir eğriyi simetri grubuna dönüştürün

0
Ctrl + X

Bir veya daha fazla nesneyi Panoya taşı

-1
veya ↑   Shift + Del
0
Ctrl + 0

Seçim Grubu 0'ı tanımla

0
Ctrl + 1

Seçim Grubu 1'i tanımla

0
Ctrl + 2

Seçim Grubu 2'yi tanımla

0
Ctrl + 3

Seçim Grubu 3'ü tanımla

0
Ctrl + 4

Seçim Grubu 4'ü tanımla

0
Ctrl + 5

Seçim Grubu 5'i tanımla

0
Ctrl + 6

Seçim Grubu 6'yı tanımla

0
Ctrl + 7

Seçim Grubu 7'yi tanımla

0
Ctrl + 8

Seçim Grubu 8'i tanımla

0
Ctrl + 9

Seçim Grubu 9'ı tanımla

0
Backspace

Sil

0
veya Del
0
↑   Shift + B

Alta Dağıt

0
↑   Shift + E

Merkezleri Yatay Olarak Dağıt

0
↑   Shift + C

Merkezleri Dikey Olarak Dağıt

0
↑   Shift + L

Sola Dağıt

0
↑   Shift + R

Sağa dağıt

0
↑   Shift + P

Aralığı Yatay Olarak Dağıt

0
↑   Shift + A

Aralığı Dikey Olarak Dağıt

0
↑   Shift + T

Üste Dağıt

0
Alt + Y

Nesneleri belge ızgarasına hizala

0
Ctrl + D

Kopyasını oluştur

0
Alt + ↑   Shift + D

Dinamik yönergeler kullanarak nesneleri diğer nesnelerle hizala

0
Alt + ↑   Shift + Y

Simetri özelliklerini düzenleyin ve simetri grubuna nesneler ekle

-1
Ctrl + ↑   Shift + T

Bir metin düzenleyici kullanarak metni değiştir

0
F7

Çizim penceresinde sürükleyerek daire ve elips çiz

0
Ctrl + F7

Zarf Penceresi

0
X

Çizimde istenmeyen alanları kaldır

0
Alt + F4

Çıkış

0
Ctrl + E

Belgenin bir kopyasını farklı bir dosya biçiminde kaydet

0
Ctrl + F

Bul ve Değiştir

0
Alt + ↑   Shift + E

Simetriyi Düzenle modundan çık

0
Ctrl + Num 2

Yazı Tipi Boyutunu Küçült

0
Ctrl + Num 8

Yazı Tipi Boyutunu Büyüt

0
Ctrl + Num 6

Yazı Tipi Sonraki Kombo Boyutu

1
Ctrl + Num 4

Yazı Tipi Önceki Kombo Boyutu

0
Ctrl + Page Up

Nesneyi yığın sıralamasında bir seviye yukarı taşı

1
F11

Bir nesneyi renk geçişleriyle veya gölgelerle doldur

0
F5

Eğriler ve düz çizgi parçaları çiz

-1
F9

Belgenin tam ekran önizlemesini göster

0
Ctrl + F11

Fontların içindeki karakterleri, glifleri ve OpenType özelliklerini keşfet

0
D

Izgara çiz

0
Ctrl + G

Nesneleri niteliklerini koruyarak grupla

0
Ctrl + ,

Metni yatay yöne değiştirir

0
Ctrl + ↑   Shift + U

Ton / Doygunluk / Açıklık

0
Ctrl + I

Geçerli belgeye bir dosya al

0
G

Mevcut dolguyu dinamik olarak çizim penceresindeki bir nesneye uygula

0
Ctrl + ↑   Shift + J

Eğrileri Birleştir

0
Alt + F3

Lens Penceresi

1
S

Akıllı strok ayarı ile doğal ve akıcı bir şekilde çizim yapın

0
M

Bir kafes ızgarası üzerinde düzenlenen birden çok rengi veya gölgeyi karıştırarak bir nesneyi doldurun.

0
Ctrl +

Aşağı küçük it

-1
Ctrl +

Sola küçük it

0
Ctrl +

Sağa küçük it

0
Ctrl +

Yukarı küçük it

0
Alt + ↑   Shift + M

Düzlem setinde birbirinin aynısı olan yansıtılan şekiller oluştur

0
N

Gezinme Penceresi

0
Ctrl + N

Yeni bir belge başlat

-1
Page Down

Sonraki Sayfa

1

Aşağı İt

0

Sola it

0

Sağa it

0

Yukarı it

0
Ctrl + F5

Nesne Stilleri penceresini aç

1
Alt + Z

Nesneleri belgedeki diğer nesnelerle hizala

0
Ctrl + O

Belgenin bulunduğu klasöre göz atarak mevcut bir belgeyi aç

0
↑   Shift + F12

Renk görüntüleyicileri ve renk paletlerini kullanarak anahat rengini seç

-1
F12

Çizgi kalınlığı, köşe şekli ve ok türü gibi anahat özelliklerini ayarla

1
H

Yakınlaştırma düzeyini değiştirmeden bir çizimin gizli alanlarını görünüme sürükle

0
Alt +

Aşağı kaydır

0
Alt +

Sola kaydır

0
Alt +

Sağa kaydır

0
Alt +

Yukarı kaydır

0
Ctrl + V

Pano içeriğini belgeye yerleştir

0
veya ↑   Shift + Insert
0
Ctrl + ↑   Shift + V

Görünümde Yapıştır

0
Y

Çizim penceresinde sürükleyerek çokgenler çiz

0
Page Up

Önceki sayfa

0
Ctrl + P

Yazdırma seçeneklerini seç ve etkin belgeyi yazdır

0
Alt + ⤶ Enter

Bir nesnenin özelliklerinin görüntülenmesine ve düzenlenmesine izin verir

0
0

Seçim Grubu 0'ı Geri Çağır

0
1

Seçim Grubu 1'i Geri Çağır

0
2

Seçim Grubu 2'yi Geri Çağır

0
3

Seçim Grubu 3'ü Geri Çağır

0
4

Seçim Grubu 4'ü Geri Çağır

0
5

Seçim Grubu 5'i Geri Çağır

0
6

Seçim Grubu 6'yı Geri Çağır

0
7

Seçim Grubu 7'yi Geri Çağır

0
8

Seçim Grubu 8'i Geri Çağır

0
9

Seçim Grubu 9'u Geri Çağır

0
Ctrl + ↑   Shift + R

Geçici Komut Dosyası Kaydet

0
F6

Çizim penceresinde sürükleyerek kareler ve dikdörtgenler çiz

0
Ctrl + ↑   Shift + Z

Geri alınan son eylemi yeniden uygula

0
Ctrl + W

Yeniden çiz

0
Alt + ↑   Shift + S

Birincil nesneleri temel nesnelere geri döndür ve tüm nesne kopyalarını sil

0
Ctrl + R

Tekrar et

0
Alt + F8

Nesnenin dönüşünü belirt

0
Alt + ↑   Shift + R

Cetvelleri göster veya gizle

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Geçici Komut Dosyası Çalıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + E

Seçili düğümlere uygulamak için masaüstünden bir renk örnekle

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Farklı kaydet...

0
Ctrl + S

Etkin belgeyi kaydet

0
Alt + F9

Yüzde belirterek nesneyi yeniden boyutlandırın ve nesnenin ayna görüntüsünü oluşturun.

0
Alt + F11

VBA düzenleme için bir komut dosyası aç

0
Alt + ↑   Shift + F11

Komut dosyası projeleri oluşturun, yükleyin ve yönetin

1
Ctrl + A

Tüm nesneleri seç

0
F10

Düğümleri işleyerek bir eğri nesnesini veya metin karakterini düzenle

0
Alt + ↑   Shift + P

Nesne kopyalarını anahatlar veya tam nesneler olarak göster

0
Ctrl + ↑   Shift + G

Dolgulu seçilmemiş düğümleri göster

0
Alt + F10

Nesnenin boyutlarını belirt

0
↑   Shift + S

Serbest vuruşları temel şekillere veya düzleştirilmiş eğrilere dönüştür

0
Alt + Q

Tüm tutturmayı kapatın. Seçili yapışma seçeneklerini geri yüklemek için tekrar tıklayın

0
Ctrl + F12

Yazım denetleme

0
A

Simetrik ve logaritmik spiraller çiz

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Step ve Repeat penceresini göster

0
Ctrl + ↑   Shift + O

Komut dosyası kaydetmeyi durdur

0
↑   Shift +

Aşağı büyük it

0
↑   Shift +

Sola büyük it

0
↑   Shift +

Sağa büyük it

0
↑   Shift +

Yukarı büyük it

0
Ctrl + F3

Semboller Penceresi

0
Ctrl + T

Paragraf ve sanatsal metin özelliklerini düzenle

0
F8

Paragraf ve sanatsal metin ekle ve düzenle

0
Shift + Page Down

Nesneyi yığın sırasının en altına taşı

0
Ctrl + End

Nesneyi sayfanın arkasına taşı

0
Shift + Page Up

Nesneyi yığınlama sırasının en üstüne taşı

0
Ctrl + Home

Nesneyi sayfanın önüne taşı

0
Ctrl + Space

Seçim Durumunu Değiştir

0
↑   Shift + F9

Görünümü Değiştir

0
Ctrl + ↑   Shift + I

Ana ve ikincil önizleme rengi arasında geçiş yap

0
Alt + F7

Nesnenin çizim sayfasındaki konumunu belirt

0
Alt + Backspace

Önceki eylemi iptal et

0
veya Ctrl + Z
0
Ctrl + U

Bir grubu tek tek nesnelere veya gruplara ayır

0
↑   Shift + F11

Renk paletleri, renk görüntüleyiciler, renk uyumları veya renk karışımları kullanarak bir nesne için düz bir dolgu rengi seçin

0
Ctrl + .

Metni dikey olarak değiştirir

0
Ctrl + F2

Görünüm penceresi

0
Alt + ↑   Shift + F12

Visual Studio Düzenleyicisi...

0
↑   Shift + F1

Bağlama duyarlı Yardımı çağır

0
Z

Belge penceresinin büyütme düzeyini değiştir

0
Ctrl + +

Daha fazla ayrıntı görmek için büyütme düzeyini artır

0
veya Ctrl + =
0
veya Ctrl + Num +
0
F2

Bir kerelik büyütme

0
Ctrl + -

Belgenin daha büyük bir bölümünü görüntülemek için büyütme düzeyini azalt

0
veya Ctrl + Num -
0
veya Ctrl + _
0
veya F3
0
F4

Büyütme seviyesini tüm nesneleri içerecek şekilde ayarla

0
↑   Shift + F4

Büyütme düzeyini sayfanın tamamına sığacak şekilde ayarla

0
↑   Shift + F2

Yalnızca seçili nesneyi büyüt

0
Ctrl + A

Sütun Ekle...

0
Ctrl + E

Sayı bitiş değeri ekle

0
Ctrl + S

Sayı başlangıç değeri ekle

0
Ctrl + D

Sütunları Yapılandır

0
Ctrl + C

Değeri sürekli olarak artır

0
veya Ctrl + C
0
Ctrl + S

Sayı başlangıç değerini düzenle

0
Ctrl + E

Sayı bitiş değerini düzenle

0
Ctrl + M

İçe Dosya Aktar…

0
Ctrl + O

ODBC Veri Kaynağını Aç...

0
Ctrl + S

Veri Kaynağını Kaydet...

0
Ctrl + V

Tek Kaydı Görüntüle

0
Alt + C

Baskı Ön izlemeyi Kapat

0
veya Alt + F4
0
Ctrl + D

Çift Taraflı Kurulum Sihirbazı...

0
Ctrl + U

Tam ekran

0
veya F9
0
Ctrl + E

Genel...

0
Ctrl + G

Git...

0
Ctrl + F1

Yardım konuları...

0
Ctrl + L

Yerleşim...

0
Ctrl + I

Ön kontrol ...

0
Ctrl + M

Baskı işlemleri...

0
Ctrl + P

Yazdır

0
Alt + O

Baskı Seçenekleri

0
Ctrl + T

Bu Sayfayı Şimdi Yazdır

0
Ctrl + R

Cetveller

0
Ctrl + A

Baskı Stilini Farklı Kaydet...

0
veya F12
0
Ctrl + S

Renk Ayrımı…

0
Ctrl + H

Geçerli Döşemeyi Göster

0
Ctrl + +

Yakınlaştır

0
veya Ctrl + =
0
veya Ctrl + Num +
0
Ctrl + -

Uzaklaştır

0
veya Ctrl + Num -
0
veya Ctrl + _
0
veya F3
0
F4

Tümünü Sığdır

0
↑   Shift + F4

Sayfayı Sığdır

0
veya ↑   Shift + F2
0
Ctrl + A

Seçimi Genişlet

1
Ctrl + M

Hücreleri tek bir hücrede birleştir

0

Aşağı git

0

Sola git

0

Sağa git

0

Yukarı git

0
↑   Shift +

Aşağıyı seç

0
↑   Shift +

Solu seç

0
↑   Shift +

Sağı seç

0
↑   Shift +

Yukarıyı seç

0
Del

Seçili tabloyu sil

1
Ctrl + B

Metni kalın yap

0
Ctrl + E

Metni sınırlayıcı kutu içinde ortala

1
↑   Shift + F3

Vakayı Değiştir

0
Ctrl + ⤶ Enter

Sütun / Çerçeve Sonu

0
Del

Sağdaki Karakteri Sil

0
Ctrl + Del

Sağdaki Kelimeyi Sil

0
Alt + _

Uzun çizgi

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Em Boşluğu

0
Alt + -

Uzun Boşluk

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Boşluk

0
Ctrl + A

Seçimi Genişlet

0
Alt + F3

Metni Bul ve Değiştir

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Yeni veya seçilen metin için bir yazı tipi seçin

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Yazı tipi boyutunu belirt

0
Ctrl + Num 2

Yazı Tipi Boyutunu Küçült

0
Ctrl + Num 8

Yazı Tipi Boyutunu Büyüt

0
Ctrl + Num 6

Yazı Tipi Boyutu Sonraki Birleşik Boyut

0
Ctrl + Num 4

Yazı Tipi Boyutu Önceki Birleşik Boyut

0
Ctrl + ↑   Shift + W

Metin için bir yazı tipi stili seç

0
Ctrl + H

Tüm metni, sınırlayıcı kutunun hem sol hem de sağ tarafıyla hizala

1
Ctrl + J

Son satır hariç tüm metni, sınırlayıcı kutunun hem sol hem de sağ taraflarıyla hizalayın

0
Ctrl + I

Metni italik yapın

0
Ctrl + L

Metni sınırlayıcı kutunun sol tarafıyla hizala

0
Page Down

1 Çerçeve Aşağı Git

0

1 Satır Aşağı Git

0
Ctrl +

1 Paragraf Aşağı Git

0

1 Karakter Sola Git

0
Ctrl +

1 Kelime Sola Git

0

1 Karakter Sağa Git

0
Ctrl +

1 Kelime Sağa Git

0
Page Up

1 Kare Yukarı Git

0

1 Satır Yukarı Git

0
Ctrl +

1 Paragraf Yukarı Git

0
Ctrl + Home

Çerçevenin Başına Git

0
Home

Satırın Başına Git

0
Ctrl + Page Up

Metnin Başına Git

0
Ctrl + End

Karenin Sonuna Git

0
End

Satırın Sonuna Git

0
Ctrl + Page Down

Metnin Sonuna Git

0
Ctrl + ↑   Shift + -

Bölünemez Kısa Çizgi

0
veya Ctrl + _
0
Ctrl + ↑   Shift + Space

Bölünemez Boşluk

0
Ctrl + N

Metni sınırlayıcı kutuyla hizalama

0
Ctrl + -

İsteğe Bağlı Kısa Çizgi

0
Ctrl + R

Metni, sınırlayıcı kutunun sağ tarafıyla hizala

0
Shift + Page Down

1 Kare Aşağı Seç

0
↑   Shift +

1 Satır Aşağı Seç

0
Ctrl + ↑   Shift +

1 Paragraf Aşağı Seç

0
↑   Shift +

1 Karakter Sola Seç

0
Ctrl + ↑   Shift +

1 Kelime Sola Seç

0
↑   Shift +

1 Karakter Sağa Seç

0
Ctrl + ↑   Shift +

1 Kelime Sağa Seç

0
Shift + Page Up

1 Çerçeve Yukarı Seç

0
↑   Shift +

1 Satır Yukarı Seç

0
Ctrl + ↑   Shift +

1 Paragraf Yukarı Seç

0
Ctrl + ↑   Shift + Home

Çerçevenin Başına Kadar Seç

0
↑   Shift + Home

Satırın Başına Kadar Seç

0
Ctrl + Shift + Page Up

Metnin Başına Kadar Seç

0
Ctrl + ↑   Shift + End

Çerçevenin Sonuna Kadar Seç

0
↑   Shift + End

Satırın Sonuna Kadar Seç

0
Ctrl + Shift + Page Down

Metnin Sonuna Kadar Seç

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Basılmayan Karakterler

0
Ctrl + ↑   Shift + K

Küçük Büyük Harfler

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Stil Listesi

0
Ctrl + F10

Metin Seçenekleri

0
Ctrl + U

Metnin altını çiz

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Gömme harf ekle veya kaldır

0
Ctrl + Alt + Space

¼ Uzun Boşluk