Global Mapper 21 klavye kısayolları 

Global Mapper 21    

Ze Zeynel -
4 yıl önce
- Kısayollar
0
Ctrl + O

Yeni bir veri dosyası aç

1
Ctrl + S

Mevcut çalışma alanını kaydet

0
Ctrl + W

WORKSPACE dosyası yükle

0
Ctrl + U

Yüklenen tüm veri dosyalarını kapat

Reklam

0
F1

Kullanıcı Kılavuzunu görüntüle

0
Alt + X

Global Mapper'dan çık

0
Alt + C

Yer Paylaşımlı Kontrol Merkezini Göster

0
↑  Shift + C

Mevcut ekran içeriğini bir görüntüye yakala

0
Ctrl + A

Yer Paylaşımı Kontrol Merkezinde tüm katmanları seç

0
Ctrl + M

Geçerli GPS konumunda bir ara nokta işaretle (GPS cihazı izlerken)

0
Ctrl + T

Bağlı bir GPS cihazını izlemeye başla

0
Ctrl + ↑  Shift + D

Silinmiş olarak işaretlenen özelliklerin görüntüsünü değiştir

0
Ctrl + L

Mevcut imleç konumunu (enlem, boylam) Windows Panosuna kopyala

0
Ctrl + Alt + L

X ve Y değerlerini ayırmak için bir sekme karakteri ekleyerek Şu An Seçili Projeksiyondaki mevcut imleç konumunu (enlem, boylam) Windows Panosuna kopyala

0
Ctrl + ↑  Shift + L

Mevcut imleç konumunu (enlem, boylam) Windows Panosuna kopyala ve varsa yükseklik değerini ekle

0
Ctrl + C

Şu anda Sayısallaştırıcı / Düzenleme aracıyla seçilmiş olan özellikleri kopyala (panoya)

0
Ctrl + X

Şu anda Sayısallaştırıcı / Düzenleme aracıyla seçilen özellikleri sil (ve panoya kopyala)

0
Ctrl + V

Pano içeriğini (Ctrl + C veya Ctrl + X'ten gelen içerik) geçerli imleç konumuna yapıştır

0
Ctrl + ↑  Shift + V

Pano içeriğini yapıştır, panoyu temizleme

0
Esc

Mevcut çekişi veya araç işlemini iptal et

0
Ctrl + E

Kontrol Merkezi etkinken seçili katmanların açıklamasını düzenle

0
Ctrl + 3

3B Görünüm penceresini göster

0
Ctrl + ↑  Shift + D

Silinen özelliklerin görüntülenmesini aç / kapat

0
↑  Shift + G

GRID Çizgisi göstermeyi aç / kapat

0
↑  Shift + L

Elevation Legend göstermeyi aç / kapat

0
↑  Shift + S

Mesafe Ölçeği göstermeyi aç / kapat

0
Ctrl + P

Mevcut harita görünümünü yazdır

1
↑  Shift + V

Çizgi ve alan vertex göstermeyi aç / kapat

0
Ctrl + Alt + ↑  Shift + V

Vector Layer göstermeyi aç / kapat

0
Home

Tüm yüklenen verilerin tam uzaklıklarına yakınlaştır

0
Ctrl + Home

Konuma ortala

0
Ctrl +

Son yakınlaştırılan görünümü geri yükle (yalnızca Yakınlaştırma aracı)

0
Page Down

Yakınlaştır

0
Ctrl + Page Down

Biraz yakınlaştır

0
Page Up

Uzaklaştır

0
Ctrl + Page Up

Biraz uzaklaştır

0

Harita görünümünü ekranın 1/4'ü kadar kaydır

0
↑  Shift +

Harita görünümünü ekranın 1/2'si kadar kaydır

0
Ctrl +

Harita görünümünü tüm ekran kadar kaydır

0
Alt + R

Mevcut görünümü kaydet

0
Ctrl + R

Son kaydedilen Görünümü geri yükle

0
Ctrl + Backspace

Son çizim Görünümünü geri yükle

0
↑  Shift + Z

Ölçeğe yakınlaştır

0
Ctrl + 1

Tam ayrıntıya yakınlaştır (Ekran Merkezindeki Raster Katmanı) (1:1 piksel boyutu)

0
Alt + P

Bilgi aracını geçerli araç olarak seç

0
P

Yalnızca seçili nokta özelliklerini aç / kapat

0

Tıklanan konumdaki özellikler arasında geçiş yap

0
Ctrl

Özellik bilgilerini görüntüle ve alternatif bağlantı seçeneklerini yok say

0
Ctrl + Z

Mümkünse son işlemi geri al (örnek: yeni özellikleri dijitalleştirirken)

0
Del

Seçili özellikleri silinmiş olarak işaretle

0
Ctrl + Del

Seçili tepe noktalarını sil

0
↑  Shift + Del

Seçili özelliklerin silinmesini geri al

Reklam

0

İmleç altındaki özelliği düzenle

1
Ctrl + Alt + M

Halihazırda seçili olan çizgi veya alan özelliğinin kes ve doldur hacmini ölç

0
Ctrl + N

Bağlı olmayan çizgi uç noktaları arasında geçiş yap (uç düğümler)

0
↑  Shift + T

Yeni çizgi oluştur (TRACE modu)

0
↑  Shift

Şeklin varsayılan dairesel veya kare yerine eliptik veya dikdörtgen olmasına neden olur

0
T +

Şekillerin, şeklin sol üstünden ziyade şeklin merkezine bağlanmasına neden olur

0
Alt +

Otomatik yaslama davranışını devre dışı bırak

0
V +

Yalnızca mevcut köşelere / özelliklere yasla

0
Ctrl +

Seçili özellikleri önbelleğe alınmış seçime ekle / iliştir

0
↑  Shift +

Seçili özellikleri önbelleğe alınmış seçimden kaldır

0
Ctrl + ↑  Shift +

Seçili özelliklerin seçim durumu arasında geçiş yap

0
A +

Tıklanan konumda yalnızca en üstteki alan özelliğini seç

0
L +

Tıklanan konumda yalnızca en üstteki çizgi özelliğini seç

0
P +

Tıklanan konumda yalnızca en üstteki nokta özelliğini seç

0
Alt +

Seçildikten sonra seçilen özellik(ler) için otomatik olarak taşıma moduna gir

0
I +
+

(kutuyu sürükleyin) Yalnızca tamamen sürükleme kutusunun içerisinde bulunan özellikleri seç

0
S +

(veya kutuyu sürükleyin) Yalnızca zaten seçilen çizgi veya alan özelliklerinden köşeleri seç

0
↑  Shift +

Yeni köşe noktası, tıklama konumu yerine seçilen özellik üzerindeki tıklanan konuma en yakın konuma eklenecektir

0
I +

Köşeyi yerleştirdikten sonra VERTEX INSERT modunda kal. Birden çok köşe eklemeniz gerekiyorsa kullanışlıdır

0
X

Özelliklerin / köşelerin hareketini yatay eksene kenetle (kısıtla)

0
veya ↑  Shift
0
Y

Özelliklerin / köşelerin hareketini DİKEY eksene kenetle (kısıtla)

0
veya Ctrl
0
Ctrl + ↑  Shift

Özelliklerin / köşelerin DİYAGONAL eksenine hareketini kenetle (kısıtla)

0
R

Son çizilen parçanın yönünden kenetlenmiş hareketi sağ açılarla değiştir

0
Ctrl + ↑  Shift + M

Seçilen özellikleri taşı

0
Alt +

Seçildikten sonra seçilen özellik(ler) için otomatik olarak hareket moduna gir

0
J +

Birden fazla köşe seçiliyse otomatik olarak birleştirme moduna gir

1
Alt +

En yakın özelliğe otomatik olarak yaslama işlevini devre dışı bırak

0
↑  Shift +

(Referans Resme tıklayın) Tıklanan konumu ark derecesi birimleri için en yakın 30 saniyeye veya doğrusal ölçümler için (metre ve fit gibi) en yakın 1000 zemin birimine yuvarla

0
↑  Shift +

(Yakınlaştırılmış Görünüm) Tıklanan noktayı GCP listesine otomatik olarak ekle ('GCP'yi Listeye Ekle' düğmesine basma simülasyonu yap)

0
Ctrl + S

Mevcut kontrol noktası listesini GCP dosyasına kaydet

0
Ctrl +

Düzeltilmekte olan verinin tüm kapsamlarına uzaklaştır

0
Ctrl + 3

3B görünümü aç veya yenile

0
F5

3B görünümü yenile

0

3B görünümü sola, sağa, ileri ve geri kaydır veya hareket ettir. Yürüme modunda, sahneye gitmek veya sahneden uzaklaşmak için yukarı / aşağı ok, görünümü geçerli konum çevresinde döndürmek için sola / sağa oku kullanın. SHIFT tuşu büyük hareketlere / dönüşlere neden olur

0
Page Up / Down

Uzaklaştır ve küçült (daha büyük hareket için Shift tuşunu basılı tutun; daha küçük hareket için Ctrl tuşunu basılı tutun). Yürüme modunda yürüme modu yüksekliğini yükseltir ve alçaltır (Shift tuşu yükseklik artışını azaltır veya büyütür)

0
Home

Varsayılan görünüme dön

0
veya Num 5
0
veya Ctrl + ↑  Shift + D
0
Ctrl + Home

2B görünümü geçerli seçim üzerinde ortala

0
Num 8

İleri ve geri eğimi kontrol edin. Eğim miktarını artırmak / azaltmak için SHIFT ve CTRL değiştiricilerini kullanın (sırasıyla 4x, 1 / 4x)

0
veya Num 2
0
Num 4

Sağa ve sola dönüşü kontrol edin. Döndürme miktarını artırmak / azaltmak için SHIFT ve CTRL: değiştiricilerini kullanın (sırasıyla 4x, 1 / 4x)

0
veya Num 6
0
Num 7

Yukarı çıkın. Hareket miktarını artırmak / azaltmak için SHIFT ve değiştiricileri kullanın (sırasıyla 4x, 1 / 4x)

0
veya Num 9
0
Num 1

Aşağı inin. Hareket miktarını artırmak / azaltmak için SHIFT ve CTRL: değiştiricilerini kullanın (sırasıyla 4x, 1 / 4x)

0
veya Num 3
0

Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak veya veya yürüme modu yüksekliğini yükseltmek veya açaltmak için çarkı döndürün. Yürüme modu perdesini kaydırmak veya değiştirmek için tıklayın ve sürükleyin.

0

Görünüme git. Normal gezinme için, ileri / geri hareketler sahneyi yukarı veya aşağı eğer; sol / sağ hareketler görünümü döndürür. Yürüme modunda, ileri / geri hareketleri sahnede ileri veya geri hareket eder. Sol / sağ hareketler görünümü döndürür. Tüm modlar için, SHIFT tuşunu veya CTRL tuşunu basılı tutmak sırasıyla döndürme, eğme veya hareket miktarını artırır / azaltır.

0

Normal gezinme için ileri / geri hareketleri yakınlaştırır veya uzaklaştırır. Yürüme modu için, yürüme modu yüksekliğini kaldırın ve indirin. Tüm modlar için, SHIFT tuşunu veya CTRL tuşunu basılı tutmak sırasıyla döndürme, eğme veya hareket miktarını artırır / azaltır.

0
V

Fare hareketini dikey düzleme kilitle

0
H

Fare hareketini yatay düzleme kilitle

0
F11

Görüş alanını 5 derece azalt; CTRL basılı tutulursa 1 derece, SHIFT basılı tutulursa 10 derece azalır

0
F12

Görüş alanını 5 derece artır; CTRL basılı tutulursa 1 derece, SHIFT basılı tutulursa 10 derece artar

0
Home

Varsayılan görünüm. Bu, 3B görüntüleyiciyi açtığınızda elde ettiğiniz standart görünümdür.

0
veya Ctrl + ↑  Shift + D
0
Ctrl + ↑  Shift + T

Üstten görünüm. Bu, doğrudan sahnenin üzerinden bir görüntüdür.

0
Ctrl + ↑  Shift + U

Alt görüntü. Bu, doğrudan sahnenin altından bir görüntüdür.

0
Ctrl + ↑  Shift + L

Soldan Görünüm. Bu, sahnenin sol tarafından bir görünümdür.

0
Ctrl + ↑  Shift + R

Doğru görüş. Bu, sahnenin sağ tarafından bir görüntüdür. Doğru görünüme gitmek için kullanın.

0
Ctrl + ↑  Shift + F

Önden görünüş. Bu, sahnenin önünden bir manzara. Önden görünüme gitmek için kullanın.

0
Ctrl + ↑  Shift + B

Arka plan. Bu, doğrudan sahnenin arkasından bir görüntüdür.

Not: Bu değiştirici tuşlardan aynı anda yalnızca biri etkin olabilir.
-1
P

Noktasal özellikleri filtrelemek için Seçerken, Sayısallaştırırken veya Ölçerken basılı tutun

0
A

Alan özelliklerine göre filtrelemek için basılı tutun

0
L

Özelliklere göre filtrelemek için basılı tutun

0
M

Mesh özelliklerini filtrelemek için basılı tutun

0
Ctrl + Z

Dijitalleştirme veya düzenleme sırasında son noktayı geri alır.

0
Esc

Seçim sırasında, Escape tuşu mevcut seçimi temizler.

0
Esc

Sayısallaştırırken, Escape tuşu mevcut sayısallaştırma işlemini iptal eder ve seçim moduna geri döner.

0
Esc

Ölçerken, Escape tuşu mevcut ölçüm işlemini iptal eder.

0
⤶ Enter

Sayısallaştırırken mevcut sayısallaştırma işlemini tamamlar.

0
⤶ Enter

Ölçerken mevcut ölçüm işlemini tamamlar.

0
Del

Mevcut bir seçim varsa, seçilen özellikleri siler

0
W

Tel çerçeveyi etkinleştir veya devre dışı bırak

0
Ctrl + W

Yürüme modunu etkinleştir

0
Ctrl + ↑  Shift + W

Su seviyesini göstermeyi etkinleştir / devre dışı bırak

0
T

Kafeslerdeki dokuların görüntülenmesini etkinleştir veya devre dışı bırak

0
M

Ölçü aracını etkinleştir veya devre dışı bırak

0
D

Sayısallaştırıcı aracını etkinleştir veya devre dışı bırak

0
Ctrl + ↑  Shift + D

Varsayılan görünümü ayarla

0
E

Dikey abartıyı 1.0'a sıfırlar

0
Ctrl + E

Daha düşük dikey abartı

0
↑  Shift + E

Dikey abartıyı artırın

0
P

Pivot eksen görüntüsünü etkinleştir / devre dışı bırak

0
Ctrl + P

Bir yol profili mevcutsa, yol profili görüntüsünü etkinleştir / devre dışı bırak

0
Ctrl + G

GPS izlerinin görüntülenmesini etkinleştir / devre dışı bırak

0
Num +

Su seviyesi göstergesi etkinse su seviyesini yükselt / alçalt

0
veya Num -
0
Ctrl + B

Arka yüz ayırmayı etkinleştir / devre dışı bırak

0
Ctrl + N

Ağlar için köşe normallerinin görünümünü aç / kapat

0
↑  Shift + N

Ağlar için yüz normallerinin görünümünü aç / kapat

0
N

Kafesler için normal görüntüleme modunu aç / kapat (köşe normalleri ve yüz normalleri)

0
Ctrl + C

3B görünüm görüntüsünü panoya kopyala

0
Ctrl + ↑  Shift + C

3B görünüm görüntüsünü uyarısız olarak panoya kopyala

Kaynak: Bluemarblegeo

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Global Mapper 21 Global Mapper 21 (Görsel düzenleme)

Global Mapper, Blue Marble Geographics tarafından geliştirilen bir coğrafi bilgi sistemi (GIS) yazılım paketi. Herhangi bir formattaki LiDAR veya nokta bulutu verilerini görselleştirmek, düzenlemek ve analiz etmek için kullanılan Global Mapper, hem vektörü hem de rasteri işleyebiliyor.

Web sayfası: bluemarblegeo.com

Kısayollara basma kolaylığı: 85%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 148

Platform algılandı: Windows veya Linux


Kullanıcı işlemleri

Global Mapper 21 içeriğini favorilerize ekleyin

Reklam


En sevdiğiniz Global Mapper 21 kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!