Inkscape klavye kısayolları

Inkscape

Ruhi Öztürk -
11 ay önce
- Kısayollar
F1 + S

Seçici

Space

Seçiciyi geçici olarak kullan

Space tuşu geçici olarak Seçici aracını kullanmaınızı sağlar, tekrar Space’e basarsanız normale dönecektir. Isterseniz ayarlardan Space’in basılı tutulması ve sol tık ile kaydırmayı kullanabilirsiniz.
F2 + N

Düğüm aracı

↑   Shift + F2 + W

Bükme aracı

F3 + Z

Zoom aracı

F4 + R

Dikdörtgen aracı

↑   Shift + F4 + X

Üç boyutlu kutu aracı

F5 + E

Elips ve yay aracı

F6 + P

Serbest el (kalem) aracı

↑   Shift + F6 + B

Bezier (dolmakalem) aracı

Ctrl + F6 + C

Kaligrafi aracı

↑   Shift + F7 + U

Boya kutusu aracı

Ctrl + F1 + G

Gradyan aracı

F7 + D

Renk seçme aracı

F8 + T

Yazı aracı

F9 + I

Spiral aracı

↑   Shift + F9 + *

Yıldız aracı

Ctrl + F2 + O

Bağlama aracı

Mouse double click

Araç düğmelerine çift tıklayarak o araçla ilgili ayarlara erişebilirsiniz

↑   Shift + Ctrl + F

Doldur ve etrafını çiz

↑   Shift + Ctrl + W

Renk örnekleri

↑   Shift + Ctrl + T

Yazı ve font

↑   Shift + Ctrl + M

Dönüştür

↑   Shift + Ctrl + L

Katmanlar

↑   Shift + Ctrl + A

Hizalama ve dağıtma

↑   Shift + Ctrl + O

Obje özellikleri

↑   Shift + Ctrl + H

Geri alma geçmişi

↑   Shift + Ctrl + X

XML Editörü

↑   Shift + Ctrl + D

Doküman tercihleri

↑   Shift + Ctrl + P

Inkscape tercihleri

↑   Shift + Ctrl + E

PNG formatında dışa aktar

Ctrl + F

Bul

↑   Shift + Alt + B

İz Bitmap’ı

↑   Shift + Ctrl + 7

Yol efektleri

F12

Dialogları gizle

Shortcuts

Dialoglar içinde bulunan kısayollar

Esc

Tuvale geri dön

Ctrl + F4

Dialoğu kapat

⭾ Tab

Bir sonraki araca git

↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki araca git

⤶ Enter

Yeni bir değer belirle

Ctrl + ⤶ Enter

XML Editör’ünde özellik değerini ayarla

Space + ⤶ Enter

Sıragelen tuşu veya listeyi aktifleştir

Ctrl + Page Up

Çok sekmeli dialoglarda sekmeyi değiştir

Alt + X

Bir sonraki editlenebilir alana geç

⭾ Tab

Sonraki alana geç

↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki alana geç

Değeri 0.1 artır

Değeri 0.1 azalt

Page Up

Değeri 5.0 artır

Page Down

Değeri 5.0 azalt

⤶ Enter

Yeni girilen değeri uygula

Esc

Değişiklikleri iptal et ve tuvale geri dön

Ctrl + Z

Değişiklikleri iptal et

Ctrl + ← ↑ → ↓

Tuvali dolaş

+

Yaklaştır

-

Uzaklaştır

Alt + Z

Yakınlaşma alanını uygula

Sol alt köşede bulunan pencereyi kullanarak istediğiniz oranda yaklaşabilirsiniz.
1

1:1 oranında yaklaş

2

1:2 oranında yaklaş

3

Seçili alana yaklaş

4

Çizime yaklaş

5

Sayfaya yaklaş

6

Sayfanın enine göre yaklaş

Ctrl + N

Yeni doküman oluştur

Ctrl + O

Bir SVG dokümanını aç

↑   Shift + Ctrl + E

PNG formatında dışa aktar

Ctrl + I

Bitmap veya SVG formatında dışalım yap

Ctrl + P

Dokümanın çıktısını al

Ctrl + S

Dokümanı kaydet

↑   Shift + Ctrl + S

Dokümanı farklı isim ile kaydet

↑   Shift + Ctrl + Alt + S

Kopyala ve kaydet

Ctrl + Q

Inkscape’ten çık

Mouse left click

Seçili alana doldurulacak rengi seç

↑   Shift + Mouse left click

Seçli alanın dış çizgi rengini seç

Mouse movement + Mouse left click

Fareyi tıklı tutup sürüklerseniz birden çok objeyi sırayla boyayabilirsiniz.

↑   Shift

Fareyi tıklı tutarak bir çok objenin dış çizgisini boyayın

Ctrl + R

Cetveli aç/kapa

Ctrl + B

Kaydırma çubuklarını aç/kapa

F11

Tam ekran

F10

Ana menü

↑   Shift + F10 + Mouse right click

İçerik menüsünü aç

Ctrl + F4

Belge penceresini kapat

veya Ctrl + W
Ctrl + ⭾ Tab

Sonraki doküman penceresi

↑   Shift + Ctrl + ⭾ Tab

Önceki doküman penceresi

Shift + Page Up

Üstteki katmanı seç

Shift + Page Down

Alttaki katmanı seç

Shift + Ctrl + Page Up

Seçili katmanı yukarı taşı

Shift + Ctrl + Page Down

Seçili katmanı aşağı taşı

↑   Shift + Ctrl + Home

Seçili katmanı en üste taşı

↑   Shift + Ctrl + End

Seçili katmanı en aşağı taşı

↑   Shift + Ctrl + Y

Geri al

veya Ctrl + Z
↑   Shift + Ctrl + Z

İleri al

veya Ctrl + Y
Ctrl + C

Seçili alanı kopyala

Ctrl + X

Seçili alanı kes

Ctrl + V

Panodaki veriyi yapıştır

Ctrl + Alt + V

Konuma yapıştır

↑   Shift + Ctrl + V

Stili yapıştır

Ctrl + 7

Yol efektini yapıştır

Ctrl + D

Önceki aksiyonu bir kez daha gerçekleştir

Alt + D

Objeyi klonla

↑   Shift + Alt + D

Clonun bağlantısını kes

↑   Shift + D

Orijinal objeyi seç

Alt + B

Bitmap kopyası oluştur

↑   Shift + Alt + B

Bitmap’ı trace et

Alt + I

Objeyi desene çevir

↑   Shift + Alt + I

Deseni objeye çevir

↑   Shift + Ctrl + U

Seçili objeleri grupla

veya Ctrl + G
↑   Shift + Ctrl + G

Seçili grubu dağıt

veya Ctrl + U
Home

Seçimi yukarı taşı

End

Seçini aşağı taşı

Page Up

Seçimi bir adım yukarı taşı

Page Down

Seçimi bir adım aşağı taşı

↑   Shift + Ctrl + C

Seçili objeyi yola çevir

Ctrl + Alt + C

Seçili dış çizgiyi yola çevir

Ctrl + +

Birleştir

Ctrl + -

Farkını al

Ctrl + *

Kesişimini al

Ctrl + ^

Kesişimi sil

Ctrl + /

Böl

Ctrl + Alt + /

Yolu kes

Ctrl + (

Yolu ortaya yerleştir

Ctrl + )

Yolu ortadan uzaklaştır

Alt + (

Yolu ortaya 1 pikselle yerleştir

Alt + )

Yolu ortadan 1 piksel uzaklaştır

↑   Shift + Alt + (

Yolu ortaya 10 pikselle yerleştir

↑   Shift + Alt + )

Yolu ortadan 10 piksel uzaklaştır

Piksel ofsetleri için gerçek mesafe, yakınlaştırma seviyesine bağlıdır. Daha hassas ayar için yakınlaştırın. Tüm (,) komutları, gerekirse nesneyi yola dönüştürür ve normal yol üretir.
Ctrl + J

Dinamik ofset oluştur

Ctrl + Alt + J

Bağlantılı ofset oluştur

Bu komutlar, düğüm aracı tarafından düzenlenebilen, serbest veya orijinaline bağlantılı bir ofset nesnesi oluşturur.
↑   Shift + D

Kaynağı seç. Bağlı bir ofsetin seçilmesi ve bu komutun verilmesi, bağlantılı ofsetin kaynak yolunu seçecektir

Ctrl + K

Yolları birleştir

↑   Shift + Ctrl + K

Yolları ayır

Ctrl + L

Basitleştir

⭾ Tab

Sonraki nesneyi sç

↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki nesneyi seç

Ctrl + A

Tümünü seç (geçerli katman) - Geçerli katmandaki nesneler üzerinde çalışır (tercihlerde bunu değiştirmediğiniz sürece)

Ctrl + Alt + A

Tümünü seç (tüm katmanlar)

!

Seçimi ters çevir (geçerli katman)

Alt + !

Seçimi ters çevir (tüm katmanlar)

Esc

Seçimi kaldır

⬅ Backspace

Seçimi sil

veya Del
← ↑ → ↓

Seçimi sürükleme mesafesine göre hareket ettir

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Seçimi 10x'lik mesafe ile taşı

Alt + ← ↑ → ↓

Seçimi 1 piksele taşı

Alt + ↑   Shift + ← ↑ → ↓

Seçimi 10 piksel taşı

.

Seçimi ölçek adımı kadar yukarı ölçekle

veya >
,

Seçimi ölçek adımı kadar aşağı ölçekle

veya <
Ctrl + .

Seçimi %200'e ölçeklendir

veya Ctrl + >
Ctrl + ,

Seçimi %50'ye ölçeklendir

veya Ctrl + <
Alt + .

Seçimi 1 piksel yukarı ölçeklendir

veya Alt + >
Alt + ,

Seçimi 1 piksel aşağı ölçeklendir

veya Alt + <
Piksel ölçeklendirmesi için gerçek boyut artışı, yakınlaştırma seviyesine bağlıdır. Daha ince ölçekleme için yakınlaştırın.
,

Seçimi açı adımıyla döndür

Ctrl + [

Seçimi 90 derece döndür

veya Ctrl + ]
Alt + [

Seçimi 1 piksel döndür

veya Alt + ]
Piksel döndürme için gerçek açı, yakınlaştırma seviyesine bağlıdır. Daha ince hareket için yakınlaştırın.
H

Seçimi yatay olarak çevir

V

Seçimi dikey olarak çevir

Mouse left click

Nesne seç

↑   Shift + Mouse left click

Seçimi aç / kapat

Mouse double click

Nesneyi düzenle

Ctrl + Mouse left click

Grup içinden seç

Ctrl + ↑   Shift + Mouse left click

Grup içinde seçimi aç / kapat

Alt + Mouse left click

Altını seç

↑   Shift + Alt + Mouse left click

Altını aç / kapat

Ctrl + Alt + Mouse left click

Altını seç, gruplar halinde

↑   Shift + Ctrl + Alt + Mouse left click

Altını aç / kapat, gruplar halinde

Ctrl + ⤶ Enter

Gruba gir

Ctrl + ⬅ Backspace

Ana gruba / katmana git

Mouse left click + Mouse movement

Çoklu nesne seç

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Nesneleri seçime ekle

Mouse left click + Mouse movement

Seç ve taşı

Alt + Mouse left click + Mouse movement

Seçimi taşı

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Hareketi yataya veya dikeye kısıtla

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Yaslamayı geçici olarak devre dışı bırak

Mouse left click + Mouse movement

Bir kopyasını bırak

Mouse left click

Ölçek/döndürme tutamaçlarını aç / kapat

Mouse left click + Mouse movement

Ölçek (ölçek tutamaçları)

Mouse left click + Mouse movement

Döndür veya eğ (döndürme tutamaçları)

Mouse left click + Mouse movement

Ölçeklendir

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

En boy oranını koruyarak ölçeklendir

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Simetrik dönüşüm

Alt + Mouse left click + Mouse movement

Yavaş hareket

Mouse left click + Mouse movement

Döndür veya eğ

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Eğme açısını yasla

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Döndürme açısını yasla

Mouse left click + Mouse movement

Döndürme merkezini taşı

↑   Shift + Mouse left click

Döndürme merkezini sıfırla

Esc

Rubberband'ı iptal et, taşı, dönüştür

⭾ Tab

Sonraki düğümü seç

↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki düğümü seç

Ctrl + A

Alt yollardaki tüm düğümleri seç

Ctrl + Alt + A

Yoldaki tüm düğümleri seç

!

Alt yollarda seçimi ters çevir

Alt + !

Yoldaki seçimi ters çevir

Esc

Tüm düğümlerin seçimini kaldır

← ↑ → ↓

Seçilen düğümleri sürükleme mesafesine göre hareket ettir

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Seçilen düğümü / noktaları 10x sürükleme mesafesi taşı

Alt + ← ↑ → ↓

Seçilen düğümü / pikselleri 1 piksel taşı

Alt + ↑   Shift + ← ↑ → ↓

Seçilen düğümü / pikselleri 10 piksele taşı

<

Her iki tutamacı ölçek adımıyla daraltma / genişletme

veya >
Sol Ctrl + <

Ölçek adımına göre sol tutamacı ölçeklendir

veya Sol Ctrl + >
Sağ Ctrl + <

Ölçek adımına göre sağ tutamacı ölçeklendir

veya Sağ Ctrl + >
Sol Alt + <

Sol tutamacı bir piksel sola ölçeklendir

veya Sol Alt + >
Sağ Alt + <

Sol tutamacı bir piksel sağa ölçeklendir

veya Sağ Alt + >
,

İki totamacı da açı adımıyla döndür

Ctrl + [

Sol tutamacı açı adımıyla döndür

veya Sol Ctrl + ]
Ctrl + [

Sağ tutamacı açı adımıyla döndür

veya Ctrl + ]
Sol Alt + [

Sol tutamacı bir piksel döndür

veya Sol Alt + ]
Sağ Alt + [

Sağ tutamacı bir piksel döndür

veya Sağ Alt + ]
.

Düğümleri ölçek adımıyla yukarı ölçeklendir

veya >
,

Düğümleri ölçek adımıyla aşağı ölçeklendir

veya <
Alt + .

Düğümleri 1 piksel yukarı ölçeklendir

veya Alt + >
Alt + ,

Düğümleri 1 piksel aşağı ölçeklendir

veya Alt + <
,

Düğümleri açı adımıyla ölçeklendir

Alt + [

Düğümleri 1 piksel döndür

veya Alt + ]
H

Düğümleri yatay olarak çevir

V

Düğümleri dikey olarak çevir

↑   Shift + L

Çizgi yap

↑   Shift + U

Eğri yap

↑   Shift + C

Cusp yap

↑   Shift + S

Pürüzsüz yap

↑   Shift + Y

Simetrik yap

Ctrl + Mouse left click

Pürüzsüz / cusp / simetrik aç veya kapat

↑   Shift + J

Seçili düğümleri birleştir

↑   Shift + B

Seçili düğümleri ayır

⬅ Backspace

Seçili düğümleri sil

veya Del
Ctrl + ⬅ Backspace

Şekli korumadan sil

veya Ctrl + Del
Ctrl + Alt + Mouse left click

Düğüm oluştur / sil

clickclick

Düğüm oluştur

Insert

Yeni düğümler ekle

↑   Shift + D

Seçili düğümlerin kopyasını oluştur

Mouse left click

Seçmek için seçilmemiş bir nesneye tıklayın

Alt + Mouse left click

Altını seç

↑   Shift + Mouse left click

Seçimi aç / kapat

Mouse left click

Düğüm seç

Mouse left click

İki bitişik düğüm seçin

↑   Shift + Mouse left click

Seçimi aç / kapat

Mouse left click

Seçimi kaldır

Mouse left click + Mouse movement

Birden çok düğüm seç

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

seçim düğümleri eklemek

Mouse left click + Mouse movement

Seçilen düğümleri taşı

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Hareketi yataya veya dikeye kısıtla

Ctrl + Alt + Mouse left click + Mouse movement

Tutamaçlarla birlikte hareket et

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Yaslamayı geçici olarak devre dışı bırak

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Tutamacı dışa sürükle

Mouse left click + Mouse movement

Düğüm tutamacını taşı

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Tutamacı açı adımlarına yasla

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

İki tutamacı birden döndür

Alt + Mouse left click + Mouse movement

Tutamaç uzunluğunu kilitle

Ctrl + Mouse left click

Tutamacı geri çek

↑   Shift + R

Yol yönünü ters çevir

Esc

Rubberband'ı iptal et veya taşı

Mouse left click + Mouse movement

Bir dikdörtgen çiz

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Kare veya tam sayı oranlı dikdörtgen yap

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Başlangıç noktasının etrafında çiz

Mouse left click

Seçmek için bir nesneye tıklayın

Alt + Mouse left click

Altını seç

veya Ctrl + Alt + Mouse left click
↑   Shift + Mouse left click

Seçimi aç / kapat

Mouse left click + Mouse movement

Köşeleri yeniden boyutlandırmak veya yuvarlaklaştırmak için bir tutamacı sürükleyin

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Kilit genişliği, yüksekliği veya oranı (yeniden boyutlandırma tutamaçları)

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Köşeyi dairesel olarak kilitle (yuvarlaklaştırma tutamaçları)

Esc

Seçimi kaldır

Mouse left click + Mouse movement

Elips çiz

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Daire veya tam sayı oranlı elips yap

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Başlangıç noktasının etrafında çiz

Mouse left click

Seçmek için bir nesneye tıklayın

Alt + Mouse left click

Altını seç

veya Ctrl + Alt + Mouse left click
↑   Shift + Mouse left click

Seçimi aç / kapat

Mouse left click + Mouse movement

Yeniden boyutlandırmak, yay veya bölünge yapmak için tutamacı sürükleyin

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Daireyi kilitle (yeniden boyutlandırma tutamaçları)

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Açı adımlarına yasla (yay / bölünge tutamaçları)

Esc

Seçimi kaldır

Mouse left click + Mouse movement

Yıldız çiz

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Yıldızı açı adımlarına yasla

Mouse left click

Seçmek için bir nesneye tıklayın

Alt + Mouse left click

Altını seç

↑   Shift + Mouse left click

Seçimi aç / kapat

Mouse left click + Mouse movement

Yıldız şeklini değiştirmek için bir tutamacı sürükleyin

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Yıldız ışınlarını dairsel tutun (eğme yok)

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Yıldızı yuvarlaklaştır

↑   Shift + Mouse left click

Yuvarlaklaştırmayı kaldır

Alt + Mouse left click + Mouse movement

Rastgele yıldız yap

Alt + Mouse left click

Rastgele yapmayı kaldır

veya Ctrl + Alt + Mouse left click
Esc

Seçimi kaldır

Mouse left click + Mouse movement

Sarmal çiz

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Sarmalı açı adımlarına yasla

Mouse left click

Seçmek için bir nesneye tıklayın

Alt + Mouse left click

Altını seç

↑   Shift + Mouse left click

Seçimi aç / kapat

Mouse left click + Mouse movement

İçeriye yuvarla / aç (iç tutamaç)

Alt + Mouse left click + Mouse movement

Yakınsama / ıraksama (iç tutamaç)

Alt + Mouse left click

Iraksamayı sıfırla (iç tutamaç)

veya Ctrl + Alt + Mouse left click
↑   Shift + Mouse left click

Sıfır iç yarıçap (iç tutamaç)

Mouse left click + Mouse movement

Dışarıdan yuvarla / aç (dış tutamaç)

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Ölçeklendir / döndür (dış tutamaç)

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Tutamaçları açı adımlarına yasla

Esc

Seçimi kaldır

Mouse left click

Yakınlaştır

↑   Shift + Mouse left click

Uzaklaştır

Mouse left click + Mouse movement

Alana yakınlaştır

Mouse left click + Mouse movement

Serbest çizgi çiz

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Seçilen yola ekle

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Yaslamayı geçici olarak devre dışı bırak

Mouse left click

Keskin düğüm oluştur

↑   Shift + Mouse left click

Seçilen yola ekle

Mouse left click + Mouse movement

İki tutamaçlı bir bezier düğümü oluştur

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Sadece bir tutamacı taşı

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Tutamacı açı adımlarına yasla

← ↑ → ↓

Son düğümü sürükleme mesafesine göre hareket ettir

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Son düğümü 10x sürükleme mesafesince taşı

Alt + ← ↑ → ↓

Son düğümü 1 piksel taşı

Alt + ↑   Shift + ← ↑ → ↓

Son düğümü 10 piksel taşı

Ctrl + snap

Son bölüngeyi açı adımlarına yasla

↑   Shift + L

Son bölüngeyi çizgi yap

↑   Shift + U

Son bölüngeyi eğri yap

⤶ Enter

Mevcut çizgiyi bitir

veya Mouse right click
veya clickclick
Esc

Mevcut çizgiyi iptal et

veya Ctrl + Z
⬅ Backspace

Geçerli satırın son bölümünü sil

veya Del
Mouse left click + Mouse movement

Kaligrafik çizgi çiz

←  →

Kalem genişliğini ayarla

↑  ↓

Kalem açısını ayarla

Esc

Seçimi kaldır

Mouse left click + Mouse movement

Gradyan oluştur

Mouse double click

Varsayılan gradyan oluştur

⭾ Tab

Sonraki tutamacı seç

↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki tutamacı seç

← ↑ → ↓

Seçilen tutamacı sürükleme mesafesince hareket ettir

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Seçilen tutamacı 10x sürükleme mesafesince hareket ettir

Alt + ← ↑ → ↓

Seçili tutamacı 1 piksel hareket ettir

Alt + ↑   Shift + ← ↑ → ↓

Seçili tutamacı 10 piksel hareket ettir

Esc

Tutamacın seçimini kaldır

Mouse left click + Mouse left click

Gradyan düzenleyicisini aç

↑   Shift + R

Gradyan tanımını ters çevir

Mouse left click

Seçmek için bir nesneye tıklayın

Alt + Mouse left click

Altını seç

↑   Shift + Mouse left click

Seçimi aç / kapat

Mouse left click

Dolgu rengini seç

↑   Shift + Mouse left click

Vuruş rengini seç

Mouse left click + Mouse movement

Ortalama dolgu rengi

↑   Shift + Mouse left click + Mouse movement

Ortalama vuruş rengi

Alt + Mouse left click

Rengi ters çevir

Ctrl + C

Rengi kopyala

Mouse left click

Metin nesnesi oluştur / seç

Esc

Metin nesnesinin seçimini kaldır

← ↑ → ↓

İmleci bir karakter hareket ettir

Ctrl + ←  →

İmleci bir kelime hareket ettir

Ctrl + ↑  ↓

İmleci bir paragraf hareket ettir

Home

Satırın başlangıcına / sonuna git

veya End
Ctrl + Home

Metnin başına / sonuna git

veya Ctrl + End
Mouse left click + Mouse movement

Akan metin oluştur

Mouse left click + Mouse movement

Çerçeve boyutunu ayarla

Ctrl + Mouse left click + Mouse movement

Çerçeve genişliğini, yüksekliğini veya oranını kilitle

Alt + W

Metni çerçeveye doğru akıt

Alt + ↑   Shift + W

Metni çerçeveden dışarıya akıt

↑   Shift + D

Harici çerçeve seç

↑   Shift + D

Metinden yol seç

⤶ Enter

Yeni bir satır veya paragraf başlat

Ctrl + U

Unicode girdisi arasında geçiş yap

Ctrl + Space

aralıksız boşluk eklemek

Mouse left click + Mouse movement

Metin seç

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Karaktere göre metin seç

Ctrl + ↑   Shift + ← ↑ → ↓

Kelimeye göre metin seç

↑   Shift + Home

Satırın başlangıcını seç

↑   Shift + End

Satırın sonunu seç

Ctrl + ↑   Shift + Home

Metnin başına kadar seç

Ctrl + ↑   Shift + End

Metnin sonuna kadar seç

Mouse double click

Kelime seç

Mouse triple click

Satır seç

Ctrl + A

Tüm metni seç

Ctrl + B

Seçimi kalınlaştır

Ctrl + I

Seçimi italik yap

Alt + >

Satır / paragrafı 1 piksel genişlet

↑   Shift + Alt + >

Satırı / paragrafı 10 piksel genişlet

Alt + <

Çizgiyi / paragrafı 1 piksel daralt

↑   Shift + Alt + <

Çizgiyi / paragrafı 10 piksel daralt

Ctrl + Alt + >

Metin nesnesini 1 piksel uzat

↑   Shift + Ctrl + Alt + >

Metin nesnesini 10 piksel uzat

Ctrl + Alt + <

Metin nesnesini 1 piksel kısalt

↑   Shift + Ctrl + Alt + <

Metin nesnesini 10 piksel kısalt

Alt + ← ↑ → ↓

Karakterleri 1 piksel kaydır

↑   Shift + Alt + ← ↑ → ↓

Karakterleri 10 piksel kaydır

Ctrl + [

Karakterleri 90 derece döndür

veya Ctrl + ]
Alt + [

Karakterleri 1 piksel döndür

veya Alt + ]

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Inkscape (Görsel düzenleme)

Inkscape, GNU Genel Kamu Lisansı ile dağıtılan, özgür ve ücretsiz bir vektörel grafik düzenleme yazılımıdır. Inkscape ile logo hazırlayabilir, çizimler yapabilir ve afişler oluşturabilirsiniz.

Web sayfası: https://inkscape.org/en/

Kısayol sayısı: 424

Benzer programlar


 1. Klavye işaretleriKlavye işaretleri
  38745    2
 2. Grand Theft Auto VGrand Theft Auto V
  33189   
 3. Apex Legends (PC)Apex Legends (PC)
  32006   
 4. Fortnite (PC)Fortnite (PC)
  29749    16
 5. PlayerUnknown's BattlegPlayerUnknown's Battleg
  29384    12
 6. The Sims 4The Sims 4
  27449   
Daha fazla klavye kısayolu...

En son yazılar

Reklam

  Eposta listemize kaydolun!

İşe yarar teknoloji ipuçları ve klavye kısayolları eposta kutunuza gelsin.

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Inkscape kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.