JMP 15 klavye kısayolları

JMP 15

Zeynel Abidin Öztürk -
5 ay önce
- Kısayollar
←  →

Sol veya sağ hücreyi seç

↑  ↓

Yukarıdaki veya alttaki hücreyi seç

↑   Shift + ←  →

Satırda birden çok bitişik hücre seç

↑   Shift + ↑  ↓

Sütunda birden çok bitişik hücre seç

↑   Shift + ←  →

Bir hücreye yanıp sönen bir imleç eklendiğinde, imlecin sağında veya solunda birden çok karakteri vurgulayın

Num Enter

(hücre içeriği seçildiğinde) Sağ hücrenin içeriğini seç

veya ⭾ Tab
↑   Shift + ⭾ Tab

(hücre içeriği seçildiğinde) Sol hücrenin içeriğini seç

↑   Shift + ⤶ Enter

(hücre içeriği seçildiğinde) Yukarıdaki veya alttaki hücrenin içeriğini seç

Page Up / Down

Bir tablodaki tüm hücreler görüntülenmediğinde yukarı veya aşağı kaydır

F6

Önceki seçilen satırı bul ve yanıp söndür

F7

Sonraki seçili satırı bul ve yanıp söndür

(sütun panelindeki sütun adına) Bir sütuna git

Alt + A - Z

(Alt tuşunu basılı tutun ve menü öğesinde altı çizili harfe basın) Üst düzey menülere eriş

↑   Shift + Ctrl + E

Satırı gizle ve hariç tut

Ctrl + F

Bul

F3

Sonrakini bul

Ctrl + F3

Sonrakini bul (seçili)

Ctrl + ↑   Shift + F3

Komut dosyasında öncekini (seçili) bul

Ctrl + H

Değiştir

Ctrl + I

Değiştir ve sonrakini bul

Ctrl + N

Yeni veri tablosu

Ctrl + T

Yeni komut dosyası penceresi

Ctrl + ↑   Shift + J

Yeni günlük

Ctrl + ↑   Shift + D

Yeni veritabanı sorgusu

Ctrl + ↑   Shift + P

Yeni proje

Ctrl + ↑   Shift + A

Yeni uygulama

Ctrl + O

Dosya aç

Alt + ↑   Shift + O

Hızlı aç

Ctrl + S

Dosyayı kaydet

Alt + F sonra A

Farklı kaydet

Ctrl + Q

Programdan çık

Ctrl + P

Yazdır

F1

Yardım

Ctrl + K

Tercihler

Ctrl + W

Etkin pencereyi kapat

Ctrl + 1

Ana pencereyi göster

Ctrl + 0

JMP Starter'ı göster (Windows'ta da gizlenir)

Ctrl + ↑   Shift + L

Günlük penceresini göster (Windows'ta da gizlenir)

Ctrl + B

Pencereyi arkaya taşı

Ctrl + D

Günlüğü veya rapor penceresini yeniden çiz

F9

Tüm açık pencereleri göster

Ctrl + Alt + D

İlişkili verileri görüntüle (rapor penceresinde bulunur)

Ctrl + ↑   Shift + M

Tümünü küçült

Ctrl + ↑   Shift + F

Hepsini öne getir

Ctrl + ↑   Shift + +

Yazı tipi boyutlarını büyüt

Ctrl + ↑   Shift + -

Yazı tipi boyutlarını küçült

Ctrl + X

Kesmek

Ctrl + V

Yapıştır

Ctrl + C

Kopyala

Ctrl + Alt + C

Tam hassasiyetle kopyalama

Ctrl + ↑   Shift + C

Sütun adlarıyla kopyalama

Ctrl + ↑   Shift + V

Sütun adlarıyla yapıştırma

Ctrl + Z

Geri al

Ctrl + Y

Yeniden yap

Ctrl + A

Tümünü seç

Ctrl + ↑   Shift + W

Nerede olduğunu seç

Ctrl + E

Hariç tut / Hariç tutma

Ctrl + J

Raporu günlüğe kaydet

Ctrl + ↑   Shift + I

Rapordaki görüntüleme kutusu özelliklerini düzenle

Esc

Veri tablosundaki tüm vurguları temizle

Alt +

Birden çok seçenek seçmek için Alt tuşunu basılı tutun, gri bir açıklama simgesini veya kırmızı üçgen simgesini sağ tıklatın ve ardından seçenekleri belirleyin

Nasıl çalıştıklarını görmek için aşağıdaki kısayolların açıklamalarını okuyun (nereye tıklanacak vb.).

Görüntülenen ondalık basamak sayısını değiştirmek için sayısal bir sütunu çift tıklatın, Biçim listesinden Sabit Aralık seçeneğini belirleyin ve Aralık alanına ondalık basamak sayısını girin

Sayısal rapor çıktısını veri tablosuna dönüştürmek için, rapora sağ tıklayın ve Veri Tablosuna Yap'ı seçin.

Satır Göstergesini grafiklerde görüntülemek için, grafiğe sağ tıklayın ve Satır Göstergesi'ni seçin

↑   Shift +

Bir Satır Göstergesinde birden çok kategori değeri (seviye) seçmek için Shift tuşunu basılı tutun ve her bir kategoriyi tıklayın

Ctrl +

Bir Satır Göstergesinde kategori değerlerinin (düzeylerinin) seçimini kaldırmak için Ctrl tuşunu basılı tutun ve her bir kategoriyi tıklayın

↑   Shift

Dikdörtgen bölgelerdeki noktaları seçmek için bir çizimdeki ok aracını tıklayıp sürükleyin. Shift tuşunu basılı tutarak seçimi genişletin

Ctrl +

Belirli raporlarda, bu penceredeki tüm benzer raporlara bir komut uygulayın: Ctrl tuşunu basılı tutun, kırmızı üçgen simgesini tıklayın ve ardından komutu seçin

Alt +

Çoğu grafikte eksen özelliklerini değiştirin, Alt tuşunu çift tıklayın veya basılı tutun ve Eksen Özellikleri penceresini açmak için ekseni tıklayın

Ctrl

Bir rapordaki tüm benzer grafikleri yeniden boyutlandırmak için Ctrl tuşunu basılı tutun ve bir grafiği yeniden boyutlandırın

↑   Shift +

Bir Dağıtım grafiğinde birden çok çubuk seçmek için Shift veya Ctrl tuşunu basılı tutun ve çubukları tıklayın

veya Ctrl +
Ctrl +

(çubukları tıklayın) Dağıtım grafiğindeki birden çok çubuğun seçimini kaldırın

↑   Shift +

Bir histogramdan veri tablosunun bir alt kümesini oluşturmak için, tek bir çubuğu çift tıklatın veya Shift tuşunu basılı tutun ve birden çok çubuk için çift tıklatın. Veya çubukları seçin, sağ tıklayın ve ardından Altküme'yi seçin

Ctrl

Pareto grafiğindeki bitişik olmayan çubukları seçmek veya seçimini kaldırmak için Ctrl tuşunu basılı tutun ve çubukları tıklayın

↑   Shift

Pareto grafiğinde bir dizi bitişik çubuk seçmek için Shift tuşunu basılı tutun ve aralığın dış çubuklarını tıklayın

Ctrl +
sonra

Pareto grafiğinden veri tablosunun bir alt kümesini oluşturmak için, tek bir çubuk için çubuğu çift tıklatın. Bitişik olmayan çubuklar için Ctrl tuşunu basılı tutun, bitişik olmayan çubukları tıklatın ve ardından bir çubuğu çift tıklatın. Bitişik çubuklar için Shift tuşunu basılı tutun ve en sağdaki çubuğu çift tıklayın

↑   Shift

Bir dizi bitişik satır veya sütunu seçmek veya seçimini kaldırmak için Shift tuşunu basılı tutun ve aralıktaki ilk ve son satırı veya sütunu tıklayın

Ctrl

Bitişik olmayan satırları veya sütunları seçmek veya seçimini kaldırmak için Ctrl tuşunu basılı tutun ve her satırı veya sütunu tıklayın

Satır ve sütunların seçimini kaldırmak için veri ızgarasının sol üst köşesindeki üstteki üçgen bölgeyi tıklatarak sütunların seçimini kaldırın. Satırların seçimini kaldırmak için alt üçgen bölgeyi tıklayın

Bir sütundaki değerleri veya bir değer sırasını tekrarlamak için, seçilen hücrelere sağ tıklayın. Doldur'u ve uygun komutu seçin

Kontur Profil Oluşturucusu'ndaki bir kaydırıcının ölçeğini değiştirmek için kaydırıcıyı sağ tıklatın

Alt +

Birden çok rapor seçeneği belirlemek için Alt tuşunu basılı tutun ve bir açıklama simgesine sağ tıklayın

Alt +

Birden çok analiz seçeneği seçmek için Alt tuşunu basılı tutun ve kırmızı bir üçgen simgesini tıklayın

Alt +

Tahmin Profiler'da bir faktör değeri belirtmek veya kilitlemek için Alt tuşunu basılı tutun ve bir faktörün bölmelerinden birinin içine tıklayın

↑   Shift

İki faktörlü etkileşimli LSMeans grafiğindeki faktörleri aktarmak için Shift tuşunu basılı tutun ve LS Ortalama Grafik komutunu seçin

↑   Shift +

Ortalama veya bireysel güven aralıklarını kaydederken alfa seviyesini belirlemek için Shift tuşunu basılı tutun, kırmızı üçgen simgesini tıklatın ve ardından komutu seçin

↑   Shift

WeiBayes analizi için teta (üstel için), beta (Weibull için) veya sigma (lognormal için) parametrelerini belirtmek üzere Shift tuşunu basılı tutun ve Product-Limit Survival Fit kırmızı üçgen menüsünden Exponential, Weibull, veya Lognormal Fit'i seçin

Ctrl + R

Komut dosyasını çalıştır (JSL ayrıştırıcısına gönder)

Ctrl + ↑   Shift + R

Hata ayıklama komut dosyası

Ctrl + M

Komut dosyasını yeniden biçimlendir

F8

SAS'a gönder

Ctrl + ]

Dengele

⭾ Tab

Seçimi sağa girintile

↑   Shift + ⭾ Tab

Seçimi sola girintile

Ctrl + Space

Geçerli komutların listesini görüntüle

veya Ctrl + ⤶ Enter
Num Enter

Geçerli satırı çalıştır

+

(imleci tıklayıp sürükleyin) Dikdörtgen olmayan bir metin bloğu seç

Alt +
+

(Alt tuşunu basılı tutun ve imleci metnin üzerine sürükleyin) Dikdörtgen bir metin bloğu seç

Ctrl +
+

Birden çok dikdörtgen metin bloğu seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutun ve imleci dikdörtgen olmayan bir metin bloğunun üzerine sürükleyin. İmleci yeni bir konuma taşıyın ve tekrarlayın. İmleci kopyalama, kesme ve ardından sürükleme, metni her bloğun seçildiği sıraya göre toplar

Parantez, ayraçlar ve köşeli parantezlerin (veya "çitler") bir komut dosyasında eşleşip eşleşmediğini denetlemek için, imleci açılış çitinin soluna veya kapanış çitinin sağına yerleştirin

Ctrl + ↑   Shift + S

Projeyi kaydet

Ctrl + W

Seçili olan sekmeyi kapat

↑   Shift + Esc

Odağı geçerli sekmeye döndür

+

Aritmetik ifadeleri gir

veya -
veya *
veya /
,

Yeni bağımsız değişken ekle veya işlemi tekrarla

Del

İfadeyi sil

veya ⬅ Backspace
^

Bir üs girin

Alt + ↑   Shift +

Parametreleri Parametreler listesinden düzenle

Alt +

Seçilen alanın önüne yeni bir bağımsız değişken ekle

[

Alt simge

↑   Shift + -

Tekli işaret değişikliği

&

Ve

|

Veya

!

Değil

<

Daha az

>

Daha büyük

=

Eşittir

↑   Shift

Eşleşme işlevi koşullarını oluşturmak için Tablo Sütunları listesinden bir sütun seçin. Shift tuşunu basılı tutun ve Koşullu formül listesinden Eşleştir'i seçin

A

Ok

?

Yardım

S

Seçim

R

Kaydırıcı

H

Tutucu

B

Fırça

L

Kement

Z

Büyüteç

C

Artı işareti

T

Ek açıklama


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: JMP 15 JMP 15 (Bilimsel)

JMP bir istatistiksel analiz yazılım paketi. Altı Sigma, kalite kontrol ve mühendislik gibi uygulamalarda ve bilim araştırmalarında kullanılır.

Web sayfası: jmp.com

Son güncelleme: 17 Haz 2020

Kısayollara basma kolaylığı: 85%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Kısayollar eklendi. (2 güncelleme.) 15.06.2020 23:15:38 Yeni program eklendi.
17.06.2020 22:12:19 Kısayollar eklendi.

Kısayol sayısı: 135

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.