Maple klavye kısayolları

Maple

Zeynel Abidin Öztürk -
2 years ago
- Kısayollar
Not: Şimdilik sadece Maple Windows ve komut satırı kısayollarını paylaşıyoruz. Unix ve Mac kısayolları için Maple dokümantasyonuna göz atın.
Ctrl + Space

Komutu tamamla

veya Esc
Home

İmleci satırın başına taşı

End

İmleci satırın sonuna taşı

Ctrl + Home

İmleci çalışma sayfasının en üstüne taşı

Ctrl + End

İmleci çalışma sayfasının en altına  taşı

Ctrl +

İmleci yürütme grubunun altına taşı

Ctrl +

İmleci yürütme grubunun üstüne  taşı

Ctrl +

Sonraki metnin veya sembolün başına git

Ctrl +

Sonraki veya önceki metnin veya sembolün başına git

↑   Shift + ⤶ Enter

Yeni satır

⭾ Tab

İmleci sonraki giriş alanına getir

↑   Shift + ⭾ Tab

İmleci önceki giriş alanına getir

\

"^" Karakterini girmek için bir sonraki karakterden kaç

Ctrl + ⭾ Tab

Maple penceresinde birden çok açık çalışma sayfasında ve belge sekmesinde geriye doğru ilerle

Ctrl + Page Down

Maple penceresinde birden fazla açık çalışma sayfası ve belge sekmesi boyunca ilerle

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Maple penceresinde birden çok açık çalışma sayfası ve belge sekmesinde geriye doğru ilerle

veya Ctrl + Page Up
Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

Tüm çalışma sayfasını yürüt

Alt + F

Dosya menüsünü aç

Alt + E

Düzen menüsünü aç

Alt + V

Görünüm menüsünü aç

Alt + I

Ekle Menüsünü Aç

Alt + R

Format Menüsünü Aç

Alt + T

Araçlar menüsünü aç

Alt + W

Pencere menüsünü aç

Alt + H

Yardım menüsünü aç

Alt + F + D

Çalışma sayfasını ek dosya olarak e-postayla gönder

Alt + F + M

Son belgeler menüsü

Ctrl + N

Yeni belge / Çalışma sayfası (Seçenekler iletişim kutusundaki ayara bağlı olarak)

Ctrl + O

Çalışma sayfasını aç

Ctrl + F4

Geçerli çalışma sayfasını kapat

Ctrl + S

Çalışma sayfasını kaydet

Ctrl + P

Çalışma sayfasını yazdır

Ctrl + ↑   Shift + P

Baskı ayarları

Alt + F4

Maple'dan çık

Ctrl + Z

Geri al

Ctrl + Y

Yinele

Ctrl + X

Seçimi panoya kes

Ctrl + C

Seçimi panoya kopyala

Ctrl + ↑   Shift + M

Seçimi MathML olarak kopyala

Ctrl + V

Seçimi panodan yapıştır

Ctrl + Del

Bir öğeyi sil

Ctrl + A

Tümünü seç

Ctrl + Alt + ↑   Shift + D

Belge bloğunu seç

Ctrl + Alt + ↑   Shift + E

Yürütme grubunu seç

Ctrl + Alt + ↑   Shift + S

Bölüm seç

Ctrl + F

Bul / Değiştir

F5

Metin ve Matematik modu arasında geçiş yap

F3

Yürütme gruplarını böl

F4

Yürütme gruplarını birleştir

F6

Geçerli işlemi yarıda kes

F11

Slayt gösterisi modu

(Önceki yürütme grubunu bölmek / birleştirmek için imleci Maple girişinin başına getirin.)
(Alt yürütme grubunu bölmek / birleştirmek için, imleci Maple girişinin sonuna getirin.)
↑   Shift + F3

Bölümleri böl

↑   Shift + F4

Bölümleri birleştir

⤶ Enter

İfadeyi değerlendir

Alt + ⤶ Enter

Değerlendir ve satır içi göster (ABD ve Uluslararası klavyelerde)

Ctrl + =

Değerlendir ve satır içi göster (ABD klavyelerinde)

Ctrl + ↑   Shift + A

Seçili ifadeyi atomik bir tanımlayıcıya dönüştürün (yalnızca 2-D math için)

Ctrl + ↑   Shift + U

Birimleri girin

Alt + C

Kod düzenleme bölgesini daralt

Alt + X

Kod düzenleme bölgesinigenişlet

Ctrl + 0

Varsayılan Yakınlaştırma Faktörü

Ctrl + 1

Zum Faktörü ... %75

Ctrl + 2

Zum Faktörü ...%100

Ctrl + 3

Zum Faktörü ... %125

Ctrl + 4

Zum Faktörü ... %150

Ctrl + 5

Zum Faktörü ...%200

Ctrl + 6

Zum Faktörü ... %300

Ctrl + 7

Zum Faktörü ... %400

Ctrl +

Çalışma sayfasını yakınlaştır veya uzaklaştır

F9

Bölge aralığını göster

↑   Shift + F9

Bölüm aralıklarını göster

Ctrl + T

Metin giriş modu

Ctrl + M

Maple giriş modu

Ctrl + R

2-D Math modu

Ctrl + L

Etiket modu

Ctrl + ⤶ Enter

Sayfa sonu ekle

Ctrl + J

İmleçten sonra yürütme grubu ekle

Ctrl + K

İmleçten önce yürütme grubu ekle

Ctrl + ↑   Shift + J

Sonrasına paragraf ekle

Ctrl + ↑   Shift + K

Önce paragraf ekle

Ctrl + B

Kalın stil öznitelik (metin veya Maple girişi)

Ctrl + I

İtalik stil öznitelik (metin veya Maple girişi)

Ctrl + U

Alt çizgi (metin veya Maple girişi)

Ctrl + .

Bölümü alt bölümde çervrele (Girinti ekle)

Ctrl + ,

Seçimi çevreleyen bölümü kaldır (Çıkıntıla)

F7

Yazım denetimi

F1

Hızlı Yardım açılır menüsü

F2

İçerik duyarlı Yardım

Ctrl + F1

Yardım içindekiler tablosu

Ctrl + F2

Maple Hızlı Referans Kartı

Ctrl + ↑   Shift + C

Tablonun sütun sayısını artır (Matrix veya Vector)

Ctrl + ↑   Shift + R

Tablonun satır sayısını artırın (Matrix, Vector veya parçalı doğrusal fonksiyon)

Ctrl + ↑   Shift + E

Başlangıç kodu düzenleyicisini başlat

Ctrl + ↑   Shift + I

Kullanıcı Profili iletişim kutusu

Alt + Space

Pencere menüsüne eriş

Alt + Space sonra M

Pencereyi taşı

Alt + Space sonra S

Pencereyi boyutlandır

Alt + Space sonra N

Pencereyi küçült

Alt + Space sonra X

Pencereyi büyüt

Alt + Space sonra C

Pencereyi kapat

Alt + Space sonra E sonra K

Metni kopyalamak için işaretle

↑   Shift +

İşaretlenmiş metni seç

Alt + Space sonra E sonra Y

Seçili metni kopyala

Alt + Space sonra E sonra P

Kopyalanan metni yapıştır

Alt + Space sonra E sonra L

Pencereyi kaydır

Alt + Space sonra P

Pencere özelliklerini değiştir

Ctrl + B

İmleci sola taşı

Ctrl + F

İmleci sağa taşı

Ctrl + A

Satırın başına taşı

Ctrl + E

Satırın sonuna taşı

Ctrl + W

Bir kelime sağa git

Ctrl + Y

Bir kelime sola git

Ctrl + ]

Eşleşen parantez, ayraç veya köşeli paranteze git

Ctrl + D

Sil (imlecin sağından) veya Maple'dan çık (boş satırda ise)

Ctrl + H

Backspace (imlecin solundan)

Ctrl + X

Çizgiyi temizle

Ctrl + K

Satırın sonuna kadar temizle

Ctrl + U

Satırdaki değişiklikleri geri al

Ctrl + P

Geçmişten önceki komut

Ctrl + N

Geçmişten sonraki komut

Ctrl + R

Geçmişte eşleşen komutu bul

Ctrl + Space

Komut tamamlama

Ctrl + T

Tamamlama eşleşmelerini göster

Ctrl + C

Şu an yürütülen komutu durdur

Ctrl + ↑   Shift + _

Hata ayıklayıcıda şu an yürütülen komutu durdur

Ctrl + V

Ekleme veya üzerine yazma modu

Ctrl + L

Geçerli istemi ve girilen metni yeniden çiz

Esc

Komut / sembol tamamlama

F5

2-D Math'e giriş / çıkış

⤶ Enter

İfadeyi değerlendir

Alt + ⤶ Enter

Değerlendir ve satır içi göster (belge modu)

↑   Shift + ^

Üst simge (1)

Ctrl + Alt + B

İndeksli alt simge (1)

_ sonra _

(iki alt çizgi) Literal alt simge (1) (alt simgeli değişken adı)

/

Kesir (1)

veya / sonra /
Ctrl + Alt + U

Altyazı (1)

Ctrl + Alt + O

Overscript (1)

Ctrl + ↑   Shift + R

Matrix, Vector veya Piecewise ifadesinde yeni satır

Ctrl + Alt + P

Ön - üst simge (1)

Ctrl + Q

Ön - alt simge (1)

Ctrl + ↑   Shift + G

Yunan modu (Sonraki karakter Yunanca girilir)

\

Sonraki karakterden kaç ("^" girmek için)

Ctrl + Alt + K

Dışarı kapsama

Ctrl + Alt + J

İçeri kapsama

Ctrl + Alt + L

İmleci temele döndür

1 Payda, pay, üst simge veya alt simge bölgesinden ayrılmak için sağ ok tuşunu kullanın
Not: Küçük harfli Yunanca harfler için küçük harfle yazın.
A

A or α

B

B or β

C

X or χ

D

Δ or δ

E

E or ε

F

Φ or φ

G

Γ or γ

H

H or η

I

I or ι

J

ϑ or ϕ

K

K or κ

L

Λ or λ

M

M or μ

N

N or ν

O

O or ο

P

Π or π

Q

Θ or θ

R

P or ρ

S

Σ or σ

T

T or τ

U

Υ or υ

V

ς or ϖ

W

Ω or ω

X

Ξ or ξ

Y

Ψ or ψ

Z

Z or ζ


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Maple Maple (Bilimsel)

Maplesoft'un geliştirdiği Maple, bir sembolik ve sayısal hesaplama programı.

Web sayfası: maplesoft.com/products/maple

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayol sayısı: 174

Kısayollara basma kolaylığı: 79%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.