Maple klavye kısayolları

Maple  

Zeynel Öztürk -
5 yıl önce
- Kısayollar
Not: Şimdilik sadece Maple Windows ve komut satırı kısayollarını paylaşıyoruz. Unix ve Mac kısayolları için Maple dokümantasyonuna göz atın.
0
Ctrl + Space

Komutu tamamla

0
veya Esc
0
Home

İmleci satırın başına taşı

0
End

İmleci satırın sonuna taşı

0
Ctrl + Home

İmleci çalışma sayfasının en üstüne taşı

0
Ctrl + End

İmleci çalışma sayfasının en altına  taşı

0
Ctrl +

İmleci yürütme grubunun altına taşı

0
Ctrl +

İmleci yürütme grubunun üstüne  taşı

0
Ctrl +

Sonraki metnin veya sembolün başına git

0
Ctrl +

Sonraki veya önceki metnin veya sembolün başına git

0
↑   Shift + ⤶ Enter

Yeni satır

0
Tab

İmleci sonraki giriş alanına getir

0
↑   Shift + Tab

İmleci önceki giriş alanına getir

0
\

"^" Karakterini girmek için bir sonraki karakterden kaç

0
Ctrl + Tab

Maple penceresinde birden çok açık çalışma sayfasında ve belge sekmesinde geriye doğru ilerle

2
Ctrl + Page Down

Maple penceresinde birden fazla açık çalışma sayfası ve belge sekmesi boyunca ilerle

0
Ctrl + ↑   Shift + Tab

Maple penceresinde birden çok açık çalışma sayfası ve belge sekmesinde geriye doğru ilerle

0
veya Ctrl + Page Up
0
Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

Tüm çalışma sayfasını yürüt

0
Alt + F

Dosya menüsünü aç

0
Alt + E

Düzen menüsünü aç

0
Alt + V

Görünüm menüsünü aç

0
Alt + I

Ekle Menüsünü Aç

0
Alt + R

Format Menüsünü Aç

0
Alt + T

Araçlar menüsünü aç

0
Alt + W

Pencere menüsünü aç

0
Alt + H

Yardım menüsünü aç

0
Alt + F + D

Çalışma sayfasını ek dosya olarak e-postayla gönder

0
Alt + F + M

Son belgeler menüsü

0
Ctrl + N

Yeni belge / Çalışma sayfası (Seçenekler iletişim kutusundaki ayara bağlı olarak)

0
Ctrl + O

Çalışma sayfasını aç

0
Ctrl + F4

Geçerli çalışma sayfasını kapat

0
Ctrl + S

Çalışma sayfasını kaydet

0
Ctrl + P

Çalışma sayfasını yazdır

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Baskı ayarları

0
Alt + F4

Maple'dan çık

0
Ctrl + Z

Geri al

0
Ctrl + Y

Yinele

0
Ctrl + X

Seçimi panoya kes

0
Ctrl + C

Seçimi panoya kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Seçimi MathML olarak kopyala

0
Ctrl + V

Seçimi panodan yapıştır

0
Ctrl + Del

Bir öğeyi sil

-1
Ctrl + A

Tümünü seç

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + D

Belge bloğunu seç

1
Ctrl + Alt + ↑   Shift + E

Yürütme grubunu seç

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + S

Bölüm s

0
Ctrl + F

Bul / Değiştir

-1
F5

Metin ve Matematik modu arasında geçiş yap

0
F3

Yürütme gruplarını böl

0
F4

Yürütme gruplarını birleştir

0
F6

Geçerli işlemi yarıda kes

0
F11

Slayt gösterisi modu

(Önceki yürütme grubunu bölmek / birleştirmek için imleci Maple girişinin başına getirin.)
(Alt yürütme grubunu bölmek / birleştirmek için, imleci Maple girişinin sonuna getirin.)
0
↑   Shift + F3

Bölümleri böl

0
↑   Shift + F4

Bölümleri birleştir

0
⤶ Enter

İfadeyi değerlendir

0
Alt + ⤶ Enter

Değerlendir ve satır içi göster (ABD ve Uluslararası klavyelerde)

0
Ctrl + =

Değerlendir ve satır içi göster (ABD klavyelerinde)

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Seçili ifadeyi atomik bir tanımlayıcıya dönüştürün (yalnızca 2-D math için)

0
Ctrl + ↑   Shift + U

Birimleri girin

0
Alt + C

Kod düzenleme bölgesini daralt

0
Alt + X

Kod düzenleme bölgesinigenişlet

0
Ctrl + 0

Varsayılan Yakınlaştırma Faktörü

0
Ctrl + 1

Zum Faktörü ... %75

0
Ctrl + 2

Zum Faktörü ...%100

0
Ctrl + 3

Zum Faktörü ... %125

0
Ctrl + 4

Zum Faktörü ... %150

0
Ctrl + 5

Zum Faktörü ...%200

0
Ctrl + 6

Zum Faktörü ... %300

0
Ctrl + 7

Zum Faktörü ... %400

0
Ctrl +

Çalışma sayfasını yakınlaştır veya uzaklaştır

0
F9

Bölge aralığını göster

0
↑   Shift + F9

Bölüm aralıklarını göster

0
Ctrl + T

Metin giriş modu

0
Ctrl + M

Maple giriş modu

0
Ctrl + R

2-D Math modu

0
Ctrl + L

Etiket modu

0
Ctrl + ⤶ Enter

Sayfa sonu ekle

0
Ctrl + J

İmleçten sonra yürütme grubu ekle

0
Ctrl + K

İmleçten önce yürütme grubu ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + J

Sonrasına paragraf ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + K

Önce paragraf ekle

0
Ctrl + B

Kalın stil öznitelik (metin veya Maple girişi)

0
Ctrl + I

İtalik stil öznitelik (metin veya Maple girişi)

0
Ctrl + U

Alt çizgi (metin veya Maple girişi)

0
Ctrl + .

Bölümü alt bölümde çervrele (Girinti ekle)

0
Ctrl + ,

Seçimi çevreleyen bölümü kaldır (Çıkıntıla)

0
F7

Yazım denetimi

0
F1

Hızlı Yardım açılır menüsü

0
F2

İçerik duyarlı Yardım

0
Ctrl + F1

Yardım içindekiler tablosu

0
Ctrl + F2

Maple Hızlı Referans Kartı

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Tablonun sütun sayısını artır (Matrix veya Vector)

0
Ctrl + ↑   Shift + R

Tablonun satır sayısını artırın (Matrix, Vector veya parçalı doğrusal fonksiyon)

0
Ctrl + ↑   Shift + E

Başlangıç kodu düzenleyicisini başlat

0
Ctrl + ↑   Shift + I

Kullanıcı Profili iletişim kutusu

0
Alt + Space

Pencere menüsüne eriş

0
Alt + Space sonra M

Pencereyi taşı

0
Alt + Space sonra S

Pencereyi boyutlandır

0
Alt + Space sonra N

Pencereyi küçült

0
Alt + Space sonra X

Pencereyi büyüt

0
Alt + Space sonra C

Pencereyi kapat

0
Alt + Space sonra E sonra K

Metni kopyalamak için işaretle

0
↑   Shift +

İşaretlenmiş metni seç

0
Alt + Space sonra E sonra Y

Seçili metni kopyala

0
Alt + Space sonra E sonra P

Kopyalanan metni yapıştır

0
Alt + Space sonra E sonra L

Pencereyi kaydır

0
Alt + Space sonra P

Pencere özelliklerini değiştir

0
Ctrl + B

İmleci sola taşı

0
Ctrl + F

İmleci sağa taşı

0
Ctrl + A

Satırın başına taşı

0
Ctrl + E

Satırın sonuna taşı

0
Ctrl + W

Bir kelime sağa git

0
Ctrl + Y

Bir kelime sola git

0
Ctrl + ]

Eşleşen parantez, ayraç veya köşeli paranteze git

-1
Ctrl + D

Sil (imlecin sağından) veya Maple'dan çık (boş satırda ise)

0
Ctrl + H

Backspace (imlecin solundan)

0
Ctrl + X

Çizgiyi temizle

0
Ctrl + K

Satırın sonuna kadar temizle

0
Ctrl + U

Satırdaki değişiklikleri geri al

0
Ctrl + P

Geçmişten önceki komut

0
Ctrl + N

Geçmişten sonraki komut

0
Ctrl + R

Geçmişte eşleşen komutu bul

0
Ctrl + Space

Komut tamamlama

0
Ctrl + T

Tamamlama eşleşmelerini göster

0
Ctrl + C

Şu an yürütülen komutu durdur

0
Ctrl + ↑   Shift + _

Hata ayıklayıcıda şu an yürütülen komutu durdur

0
Ctrl + V

Ekleme veya üzerine yazma modu

0
Ctrl + L

Geçerli istemi ve girilen metni yeniden çiz

0
Esc

Komut / sembol tamamlama

0
F5

2-D Math'e giriş / çıkış

0
⤶ Enter

İfadeyi değerlendir

0
Alt + ⤶ Enter

Değerlendir ve satır içi göster (belge modu)

0
↑   Shift + ^

Üst simge (1)

1
Ctrl + Alt + B

İndeksli alt simge (1)

1
_ sonra _

(iki alt çizgi) Literal alt simge (1) (alt simgeli değişken adı)

0
/

Kesir (1)

0
veya / sonra /
0
Ctrl + Alt + U

Altyazı (1)

0
Ctrl + Alt + O

Overscript (1)

0
Ctrl + ↑   Shift + R

Matrix, Vector veya Piecewise ifadesinde yeni satır

0
Ctrl + Alt + P

Ön - üst simge (1)

0
Ctrl + Q

Ön - alt simge (1)

0
Ctrl + ↑   Shift + G

Yunan modu (Sonraki karakter Yunanca girilir)

0
\

Sonraki karakterden kaç ("^" girmek için)

0
Ctrl + Alt + K

Dışarı kapsama

0
Ctrl + Alt + J

İçeri kapsama

0
Ctrl + Alt + L

İmleci temele döndür

1 Payda, pay, üst simge veya alt simge bölgesinden ayrılmak için sağ ok tuşunu kullanın
Not: Küçük harfli Yunanca harfler için küçük harfle yazın.
-1
A

A or α

0
B

B or β

0
C

X or χ

0
D

Δ or δ

0
E

E or ε

0
F

Φ or φ

1
G

Γ or γ

0
H

H or η

0
I

I or ι

0
J

ϑ or ϕ

0
K

K or κ

0
L

Λ or λ

0
M

M or μ

0
N

N or ν

0
O

O or ο

0
P

Π or π

0
Q

Θ or θ

0
R

P or ρ

0
S

Σ or σ

0
T

T or τ

0
U

Υ or υ

0
V

ς or ϖ

0
W

Ω or ω

0
X

Ξ or ξ

0
Y

Ψ or ψ

0
Z

Z or ζ


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Maple Maple (Bilimsel)

Maplesoft'un geliştirdiği Maple, bir sembolik ve sayısal hesaplama programı.

Web sayfası: maplesoft.com/products/maple

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 79%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 174

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Maple kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.