Microsoft FrontPage klavye kısayolları

Microsoft FrontPage  

Zeynel -
6 yıl önce
- Kısayollar
0
F8

Erişilebilirlik kontrolünü çalıştır

0
Ctrl + N

Yeni bir web sayfası oluştur

0
Ctrl + O

Bir Web sayfası aç

0
Ctrl + F4

Bir Web sayfasını kapat

0
Ctrl + S

Bir Web sayfası kaydet

0
Ctrl + P

Bir Web sayfası yazdır

0
F5

Bir Web sayfasını yenile; Klasör Listesini yenile; Bölünmüş görünümde, Kod görünümündeki değişiklikleri Tasarım görünümünde yenile

0
Ctrl + Tab

Açık web sayfaları arasında geçiş yap

0
Ctrl + ↑  Shift + Tab

Açık Web sayfaları arasında ters sırada geçiş yap

0
Ctrl + ↑  Shift + B

Web sayfasını bir web tarayıcısında ön izle

0
Alt + F4

Microsoft FrontPage'den çık

0
Ctrl + ↑  Shift + 8

Yazdırılmayan karakterleri göster

0
Ctrl + /

HTML etiketlerini Tasarım görünümünde görüntüle

0
Ctrl + F

Web sayfasında metin veya HTML bul

0
F3

En son aramanın sonraki eşleşmesini bul

0
↑  Shift + F3

En son aramanın önceki eşleşmesini bul

0
Ctrl + F3

Geçerli seçimin bir sonraki eşleşmesini bul

0
Ctrl + ↑  Shift + F3

Geçerli seçimin bir önceki eşleşmesini bul

0
Ctrl + H

Web sayfasındaki metni veya HTML'yi değiştir

0
F7

Web sayfasında yazım denetimi yap

0
↑  Shift + F7

Eşanlamlı kelimeler sözlüğünde kelime ara

0
Esc

Bir eylemi iptal et

0
Ctrl + Z or Alt + Backspace

Bir eylemi geri al

0
Ctrl + Y or ↑  Shift + Alt + Backspace

Eylemi yeniden yap veya tekrarla

0
Alt + F6

Açık iletişim kutuları arasında ilerle

0
Alt + ↑  Shift + F6

Açık iletişim kutularında ters sırayla ilerle

0
Del

Klasör listesindeki web sayfasını veya klasörü sil

0
Backspace

Bir seviye yukarı çık

Advertisement

0
F12

Geçerli sayfayı bir Web tarayıcısında ön izle

0
Ctrl + Page Down

Kod, Tasarım, Bölme ve Ön izleme görünümleri arasında geçiş yap

0
veya Ctrl + Page Up
0
Alt + Page Down

Bölünmüş görünümde Kod ve Tasarım bölmeleri arasında geçiş yap

0
veya Alt + Page Up
0
Alt + F1

Klasör listesini göster veya gizle

0
F2

Klasör Listesinde seçili dosyayı yeniden adlandır

0
Ctrl + J

Klasör Listesinde seçili dosyayı check out yap

0
Ctrl + ↑  Shift + J

Klasör Listesinde seçili dosyayı check in yap

0

Köprüler görünümünde, köprü düğümleri arasında geçiş yap

0
↑  Shift +

Köprüler görünümünde geçerli düğümü genişlet ve sağa doğru hareket et

0
↑  Shift +

Köprüler görünümünde geçerli düğümü genişlet ve sola doğru hareket et

0
Ctrl + T

Raporlar görünümündeki sütunlarda AutoFilter ayarları arasında hareket et

0
Ctrl + Q

Hızlı etiket düzenleyici

0
Ctrl + F2

Geçici yer işareti ekle

0
F2

Sonraki geçici yer işareti

0
↑  Shift + F2

Önceki geçici yer işareti

0
Ctrl + G

Satıra git

0
Ctrl + L

Otomatik Tamamlama

0
Ctrl + ⤶ Enter

Kod parçacığı ekle

0
Ctrl + .

Bitiş etiketini ekle

0
Ctrl + ,

Başlangıç etiketini ekle

0
Ctrl + /

HTML yorumu ekle

0
Ctrl + Space

Kelimeyi tamamla

0
Ctrl + :

Etiketi seç

0
Ctrl + ;

Eşleşen etiketi bul

0
Ctrl + '

Bloğu seç

0
Ctrl + [

Fonksiyon tanımına git

0
Ctrl + ]

Eşleşen ayracı bul

Advertisement

0
Ctrl + ↑  Shift + F

Yazı tipini değiştir

0
Ctrl + ↑  Shift + P

Yazı tipi boyutunu değiştir

0
Ctrl + B

Kalın biçimlendirme uygula

0
Ctrl + U

Alt çizgi uygula

0
Ctrl + I

İtalik biçimlendirme uygula

0
↑  Shift + Tab

Daha Fazla Renk iletişim kutusunda, renk seçiciyi etkinleştir. Not Shift + Tab, sırasıyla: İptal, Tamam, Seç, Özel, Değer ve ardından renk seçiciyi etkinleştirir

0

Renk seçiciyi kullan (önce üst satırdaki talimatlara bakın).

0
Ctrl + +

Üst simge biçimlendirmesi uygula (üst simge: Satırdaki diğer metinden biraz daha yüksek olan metni tanımlar, dipnottaki referans işareti gibi)

0
Ctrl + =

Alt simge biçimlendirmesi uygula (alt satır: Satırdaki diğer metinden biraz daha yüksek olan metni tanımlar. Alt simgeler genellikle bilimsel formüllerde kullanılır)

0
Ctrl + ↑  Shift + C

Biçimlendirmeyi kopyala

0
Ctrl + ↑  Shift + V

Biçimlendirmeyi yapıştır

0
Ctrl + ↑  Shift + Z

Manuel biçimlendirmeyi kaldır

0
veya Ctrl + Space
0
Ctrl + E

Paragrafı ortala

0
Ctrl + L

Paragrafı sola hizala

0
Ctrl + R

Paragrafı sağa hizala

0
Ctrl + M

Paragrafa soldan girinti ekle

0
Ctrl + ↑  Shift + M

Paragrafa sağdan girinti ekle

0
Ctrl + ↑  Shift + S

Bir stil uygula (stil: Stiller yazı tipini, hizalamayı, metin aralığını, arka plan sayfalarının görünümü ve diğer HTML niteliklerini denetlemek için kullanılır. Stil kümeleri, stil sayfası (style sheet) olarak adlandırılır.).

0
Ctrl + ↑  Shift + N

Normal stili uygula

0
Ctrl + Alt + 1

Başlık 1 stilini uygula

0
Ctrl + Alt + 2

Başlık 2 stilini uygula

0
Ctrl + Alt + 3

Başlık 3 stilini uygula

0
Ctrl + Alt + 4

Başlık 4 stilini uygula

0
Ctrl + Alt + 5

Başlık 5 stilini uygula

0
Ctrl + Alt + 6

Başlık 6 stilini uygula

0
Ctrl + ↑  Shift + L

Liste stilini uygula

0
Backspace

Sola doğru bir karakter sil

0
Del

Sağa doğru bir karakter sil

0
Ctrl + Backspace

Soldaki bir kelimeyi sil

0
Ctrl + Del

Sağdaki bir kelimeyi sil

0
Ctrl + C

Metin veya grafikleri kopyala

0
veya Ctrl + Insert
0
Ctrl + X

Seçilen metni Microsoft Office Panosuna kes

0
veya ↑  Shift + Del
0
Ctrl + V

Pano içeriğini yapıştır

0
veya ↑  Shift + Insert
0
↑  Shift + ⤶ Enter

Satır sonu ekle

0
Ctrl + ↑  Shift + Space

Bölünemez boşluk ekle

0
↑  Shift +

Bir karakter sağa taşı

0
↑  Shift +

Bir karakter sola taşı

0
Ctrl + ↑  Shift +

Kelimenin sonuna git

0
Ctrl + ↑  Shift +

Kelimenin başlangıcına git

0
↑  Shift + End

Satırın sonuna git

0
↑  Shift + Home

Satırın başına git

0
↑  Shift +

Bir satır yukarı taşı

0
↑  Shift +

Bir satır aşağı taşı

0
Ctrl + ↑  Shift +

Paragrafın sonuna git

0
Ctrl + ↑  Shift +

Paragrafın başına git

0
Shift + Page Down

Bir ekran aşağı taşı

0
Shift + Page Up

Bir ekran yukarı taşı

0
Ctrl + A

Tüm sayfayı seç

0
Alt + ⤶ Enter

Seçimin özelliklerini görüntüle

0
↑  Shift + Ctrl + Alt + T

Tablo ekle

0
Tab

Sonraki tablo hücresinin içeriğini seç

0
↑  Shift + Tab

Önceki tablo hücresinin içeriğini seç

0
↑  Shift +   

(Shift basılıyken yön tuşlarına tekrar tekrar basın) Ekleme noktası hücredeyken, seçimi satırdaki bitişik hücrelere genişlet

-1
Hold

Bir sütunun üst veya alt hücresindeki ekleme noktasıyla bir sütun seçin.

0
Ctrl + T

Grafik seçiliyken, otomatik küçük resim oluştur (küçük resim: Bir Web sayfasındaki, genellikle grafiğin tam boyutlu bir sürümüne köprü içeren bir resmin minyatür bir resmi. Küçük resimler, grafik veya resimler içeren web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi için kullanılır)

0
Ctrl + K

Köprü oluştur

0
F1

Yardım görev bölmesini görüntüle

0
F6

Yardım görev bölmesi ve etkin uygulama arasında geçiş yap

0
Tab

Yardım görev bölmesinde sonraki öğeyi seç

0
↑  Shift + Tab

Yardım görev bölmesinde önceki öğeyi seç

0
⤶ Enter

Seçilen öğe için eylemi gerçekleştir

0
  

İçindekiler tablosunda sırasıyla önceki ve sonraki öğeyi seç

0
  

İçindekiler tablosunda, sırasıyla seçili öğeyi daralt ve genişlet

0
Alt +

Önceki görev bölmesine geri dön

0
Alt +

Sonraki görev bölmesine ilerle

0
Ctrl + Space

Bölme seçenekleri menüsünü aç

0
Ctrl + F1

Mevcut görev bölmesini kapat ve yeniden aç

0

Bir +/- listesini genişlet

0

Bir +/- listesini daralt

0
Tab

Bir konunun en üstündeki bir sonraki gizli metni veya köprüyü veya Tümünü Göster veya Tümünü Gizle'yi seç

0
↑  Shift + Tab

Bir Microsoft Office Online Web sitesi makalesinin en üstünde bulunan önceki gizli metni veya köprüyü veya Tarayıcı Görünümü düğmesini seç

0
⤶ Enter

Seçilen Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için eylemi gerçekleştir

0
Alt +

Önceki Yardım konusuna geri dön

0
Alt +

Sonraki Yardım konusuna ilerle

0
Ctrl + P

Mevcut Yardım konusunu yazdır

0
  

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla biraz yukarı ve aşağı kaydır

0
Page Up

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla büyük miktarda yukarı ve aşağı kaydır

0
Alt + U

Yardım penceresinin etkin uygulamaya bağlı mı yoksa ayrı görüntüleneceğini seçin

0
↑  Shift + F10

Yardım penceresinda komutların yer aldığı menüyü görüntüle. Yardım penceresinin odakta olmasını gerektirir (Yardım penceresindeki bir öğeye tıklayın)


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Microsoft FrontPage Microsoft FrontPage (Metin düzenleme)

Microsoft FrontPage, Microsoft tarafından geliştirilmiş olan, ancak geliştirilmesi durdurulan bir WYSIWYG HTML düzenleyicisidir. Yazılım, 1997'den 2003'e Microsoft Office'in bir parçasıydı. FrontPage'in yerini daha sonra Microsoft Expression Web ve SharePoint Designer aldı, ancak daha sonra bu iki program da kapatıldı ve yerine web tabanlı SharePoint Designer sunulmaya başlandı.

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 81%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 223

Platform algılandı: Windows veya Linux

Benzer programlarKullanıcı işlemleri

Microsoft FrontPage içeriğini favorilerize ekleyin

Advertisement


En sevdiğiniz Microsoft FrontPage kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!