Microsoft FrontPage klavye kısayolları

Microsoft FrontPage  

Zeynel Abidin Öztürk -
4 yıl önce
- Kısayollar
0
F8

Erişilebilirlik kontrolünü çalıştır

0
Ctrl + N

Yeni bir web sayfası oluştur

0
Ctrl + O

Bir Web sayfası aç

0
Ctrl + F4

Bir Web sayfasını kapat

0
Ctrl + S

Bir Web sayfası kaydet

0
Ctrl + P

Bir Web sayfası yazdır

0
F5

Bir Web sayfasını yenile; Klasör Listesini yenile; Bölünmüş görünümde, Kod görünümündeki değişiklikleri Tasarım görünümünde yenile

0
Ctrl + Tab

Açık web sayfaları arasında geçiş yap

0
Ctrl + ↑   Shift + Tab

Açık Web sayfaları arasında ters sırada geçiş yap

0
Ctrl + ↑   Shift + B

Web sayfasını bir web tarayıcısında ön izle

0
Alt + F4

Microsoft FrontPage'den çık

0
Ctrl + ↑   Shift + 8

Yazdırılmayan karakterleri göster

0
Ctrl + /

HTML etiketlerini Tasarım görünümünde görüntüle

0
Ctrl + F

Web sayfasında metin veya HTML bul

0
F3

En son aramanın sonraki eşleşmesini bul

0
↑   Shift + F3

En son aramanın önceki eşleşmesini bul

0
Ctrl + F3

Geçerli seçimin bir sonraki eşleşmesini bul

0
Ctrl + ↑   Shift + F3

Geçerli seçimin bir önceki eşleşmesini bul

0
Ctrl + H

Web sayfasındaki metni veya HTML'yi değiştir

0
F7

Web sayfasında yazım denetimi yap

0
↑   Shift + F7

Eşanlamlı kelimeler sözlüğünde kelime ara

0
Esc

Bir eylemi iptal et

0
Ctrl + Z or Alt + Backspace

Bir eylemi geri al

0
Ctrl + Y or ↑   Shift + Alt + Backspace

Eylemi yeniden yap veya tekrarla

0
Alt + F6

Açık iletişim kutuları arasında ilerle

0
Alt + ↑   Shift + F6

Açık iletişim kutularında ters sırayla ilerle

0
Del

Klasör listesindeki web sayfasını veya klasörü sil

0
Backspace

Bir seviye yukarı çık

0
F12

Geçerli sayfayı bir Web tarayıcısında ön izle

0
Ctrl + Page Down

Kod, Tasarım, Bölme ve Ön izleme görünümleri arasında geçiş yap

0
veya Ctrl + Page Up
0
Alt + Page Down

Bölünmüş görünümde Kod ve Tasarım bölmeleri arasında geçiş yap

0
veya Alt + Page Up
0
Alt + F1

Klasör listesini göster veya gizle

0
F2

Klasör Listesinde seçili dosyayı yeniden adlandır

0
Ctrl + J

Klasör Listesinde seçili dosyayı check out yap

0
Ctrl + ↑   Shift + J

Klasör Listesinde seçili dosyayı check in yap

0

Köprüler görünümünde, köprü düğümleri arasında geçiş yap

0
↑   Shift +

Köprüler görünümünde geçerli düğümü genişlet ve sağa doğru hareket et

0
↑   Shift +

Köprüler görünümünde geçerli düğümü genişlet ve sola doğru hareket et

0
Ctrl + T

Raporlar görünümündeki sütunlarda AutoFilter ayarları arasında hareket et

0
Ctrl + Q

Hızlı etiket düzenleyici

0
Ctrl + F2

Geçici yer işareti ekle

0
F2

Sonraki geçici yer işareti

0
↑   Shift + F2

Önceki geçici yer işareti

0
Ctrl + G

Satıra git

0
Ctrl + L

Otomatik Tamamlama

0
Ctrl + ⤶ Enter

Kod parçacığı ekle

0
Ctrl + .

Bitiş etiketini ekle

0
Ctrl + ,

Başlangıç etiketini ekle

0
Ctrl + /

HTML yorumu ekle

0
Ctrl + Space

Kelimeyi tamamla

0
Ctrl + :

Etiketi seç

0
Ctrl + ;

Eşleşen etiketi bul

0
Ctrl + '

Bloğu seç

0
Ctrl + [

Fonksiyon tanımına git

0
Ctrl + ]

Eşleşen ayracı bul

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Yazı tipini değiştir

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Yazı tipi boyutunu değiştir

0
Ctrl + B

Kalın biçimlendirme uygula

0
Ctrl + U

Alt çizgi uygula

0
Ctrl + I

İtalik biçimlendirme uygula

0
↑   Shift + Tab

Daha Fazla Renk iletişim kutusunda, renk seçiciyi etkinleştir. Not Shift + Tab, sırasıyla: İptal, Tamam, Seç, Özel, Değer ve ardından renk seçiciyi etkinleştirir

0

Renk seçiciyi kullan (önce üst satırdaki talimatlara bakın).

0
Ctrl + +

Üst simge biçimlendirmesi uygula (üst simge: Satırdaki diğer metinden biraz daha yüksek olan metni tanımlar, dipnottaki referans işareti gibi)

0
Ctrl + =

Alt simge biçimlendirmesi uygula (alt satır: Satırdaki diğer metinden biraz daha yüksek olan metni tanımlar. Alt simgeler genellikle bilimsel formüllerde kullanılır)

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Biçimlendirmeyi kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Biçimlendirmeyi yapıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + Z

Manuel biçimlendirmeyi kaldır

0
veya Ctrl + Space
0
Ctrl + E

Paragrafı ortala

0
Ctrl + L

Paragrafı sola hizala

0
Ctrl + R

Paragrafı sağa hizala

0
Ctrl + M

Paragrafa soldan girinti ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Paragrafa sağdan girinti ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Bir stil uygula (stil: Stiller yazı tipini, hizalamayı, metin aralığını, arka plan sayfalarının görünümü ve diğer HTML niteliklerini denetlemek için kullanılır. Stil kümeleri, stil sayfası (style sheet) olarak adlandırılır.).

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Normal stili uygula

0
Ctrl + Alt + 1

Başlık 1 stilini uygula

0
Ctrl + Alt + 2

Başlık 2 stilini uygula

0
Ctrl + Alt + 3

Başlık 3 stilini uygula

0
Ctrl + Alt + 4

Başlık 4 stilini uygula

0
Ctrl + Alt + 5

Başlık 5 stilini uygula

0
Ctrl + Alt + 6

Başlık 6 stilini uygula

0
Ctrl + ↑   Shift + L

Liste stilini uygula

0
Backspace

Sola doğru bir karakter sil

0
Del

Sağa doğru bir karakter sil

0
Ctrl + Backspace

Soldaki bir kelimeyi sil

0
Ctrl + Del

Sağdaki bir kelimeyi sil

0
Ctrl + C

Metin veya grafikleri kopyala

0
veya Ctrl + Insert
0
Ctrl + X

Seçilen metni Microsoft Office Panosuna kes

0
veya ↑   Shift + Del
0
Ctrl + V

Pano içeriğini yapıştır

0
veya ↑   Shift + Insert
0
↑   Shift + ⤶ Enter

Satır sonu ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + Space

Bölünemez boşluk ekle

0
↑   Shift +

Bir karakter sağa taşı

0
↑   Shift +

Bir karakter sola taşı

0
Ctrl + ↑   Shift +

Kelimenin sonuna git

0
Ctrl + ↑   Shift +

Kelimenin başlangıcına git

0
↑   Shift + End

Satırın sonuna git

0
↑   Shift + Home

Satırın başına git

0
↑   Shift +

Bir satır yukarı taşı

0
↑   Shift +

Bir satır aşağı taşı

0
Ctrl + ↑   Shift +

Paragrafın sonuna git

0
Ctrl + ↑   Shift +

Paragrafın başına git

0
Shift + Page Down

Bir ekran aşağı taşı

0
Shift + Page Up

Bir ekran yukarı taşı

0
Ctrl + A

Tüm sayfayı seç

0
Alt + ⤶ Enter

Seçimin özelliklerini görüntüle

0
↑   Shift + Ctrl + Alt + T

Tablo ekle

0
Tab

Sonraki tablo hücresinin içeriğini seç

0
↑   Shift + Tab

Önceki tablo hücresinin içeriğini seç

0
↑   Shift +   

(Shift basılıyken yön tuşlarına tekrar tekrar basın) Ekleme noktası hücredeyken, seçimi satırdaki bitişik hücrelere genişlet

-1
Hold

Bir sütunun üst veya alt hücresindeki ekleme noktasıyla bir sütun seçin.

0
Ctrl + T

Grafik seçiliyken, otomatik küçük resim oluştur (küçük resim: Bir Web sayfasındaki, genellikle grafiğin tam boyutlu bir sürümüne köprü içeren bir resmin minyatür bir resmi. Küçük resimler, grafik veya resimler içeren web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi için kullanılır)

0
Ctrl + K

Köprü oluştur

0
F1

Yardım görev bölmesini görüntüle

0
F6

Yardım görev bölmesi ve etkin uygulama arasında geçiş yap

0
Tab

Yardım görev bölmesinde sonraki öğeyi seç

0
↑   Shift + Tab

Yardım görev bölmesinde önceki öğeyi seç

0
⤶ Enter

Seçilen öğe için eylemi gerçekleştir

0
  

İçindekiler tablosunda sırasıyla önceki ve sonraki öğeyi seç

0
  

İçindekiler tablosunda, sırasıyla seçili öğeyi daralt ve genişlet

0
Alt +

Önceki görev bölmesine geri dön

0
Alt +

Sonraki görev bölmesine ilerle

0
Ctrl + Space

Bölme seçenekleri menüsünü aç

0
Ctrl + F1

Mevcut görev bölmesini kapat ve yeniden aç

0

Bir +/- listesini genişlet

0

Bir +/- listesini daralt

0
Tab

Bir konunun en üstündeki bir sonraki gizli metni veya köprüyü veya Tümünü Göster veya Tümünü Gizle'yi seç

0
↑   Shift + Tab

Bir Microsoft Office Online Web sitesi makalesinin en üstünde bulunan önceki gizli metni veya köprüyü veya Tarayıcı Görünümü düğmesini seç

0
⤶ Enter

Seçilen Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için eylemi gerçekleştir

0
Alt +

Önceki Yardım konusuna geri dön

0
Alt +

Sonraki Yardım konusuna ilerle

0
Ctrl + P

Mevcut Yardım konusunu yazdır

0
  

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla biraz yukarı ve aşağı kaydır

0
Page Up

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla büyük miktarda yukarı ve aşağı kaydır

0
Alt + U

Yardım penceresinin etkin uygulamaya bağlı mı yoksa ayrı görüntüleneceğini seçin

0
↑   Shift + F10

Yardım penceresinda komutların yer aldığı menüyü görüntüle. Yardım penceresinin odakta olmasını gerektirir (Yardım penceresindeki bir öğeye tıklayın)

0
Alt + Tab

Sonraki pencereye geç

0
Alt + ↑   Shift + Tab

Önceki pencereye geç

0
Ctrl + W

Etkin pencereyi kapat

0
veya Ctrl + F4
0
F6

Görev bölmesine git

0
↑   Shift + F6

Program penceresinde bir bölmeden bir başkasına git

0
Ctrl + F6

Birden fazla pencere açık olduğunda, bir sonraki pencereye geç

0
Ctrl + ↑   Shift + F6

Önceki pencereye geç

0
F10

Menü çubuğunu seç

0
veya Alt
0
Tab

Araç çubuğu seçiliyken, sonraki veya önceki düğmeyi seç

0
veya ↑   Shift + Tab
0
Ctrl + Tab

Araç çubuğu seçiliyken, sonraki veya önceki araç çubuğunu seç

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Tab
0
⤶ Enter

Seçilen menüyü aç veya seçilen düğme veya komut için eylemi gerçekleştir

0
↑   Shift + F10

Kısayol menüsünü görüntüle

0
Alt + Space

Pencere kısayol menüsünü görüntüleyin (Kontrol menüsü).

0
  

Bir menü veya alt menü açıkken, önceki veya sonraki komutu seç

0
  

Soldaki veya sağdaki menüyü seç. Bir alt menü açıkken, ana menü ve alt menü arasında geçiş yap

0
Home

Menüde veya alt menüde ilk veya son komutu seç

0
veya End
0
Esc

Açık bir menüyü kapatın. Bir alt menü açıkken, yalnızca alt menüyü kapatın.

0
↑   Shift +

Bir menü seçildiğinde, komutların listesini görüntüleyin.

0
Ctrl +

Kişiselleştirilmiş bir menü açık olduğunda, tam komut kümesini görüntüleyin.

0
F6

Program penceresinden bir görev bölmesine git

0
Ctrl + Tab

Bir menü veya araç çubuğu etkin olduğunda, görev bölmesine git

0
Ctrl + F1

Bir görev bölmesini açma veya kapatma.

0
Ctrl + Space

Seçilen görev bölmesi için açılır menüyü aç

0
Tab

Bir görev bölmesi etkin olduğunda, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği seç

0
veya ↑   Shift + Tab
0
Ctrl +

Görev bölmesi menüsünde tam komut kümesini görüntüleyin.

0
  

Seçilen alt menüdeki seçimler arasında gezin; Bir grup seçenekte belirli seçenekler arasında gezin

0
Space

Seçilen menüyü aç veya seçilen düğmeye atanan eylemi gerçekleştir

0
⤶ Enter

Bir görev bölmesi etkin olduğunda, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği seç

0
↑   Shift + F10

Bir kısayol menüsü açın

0
Home

Bir menü veya alt menü göründüğünde, menüde veya alt menüde ilk veya son komutu seçin.

0
veya End
0
Page Up

Seçilen galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydır

0
veya Page Down
0
Ctrl + Home

Seçilen galeri listesinin en üstüne veya en altına git

0
veya Ctrl + End
0
Alt + 1

Önceki klasöre git

0
Alt + 2

Bir Seviye Yukarı düğmesi: Açık klasörün bir seviye üzerindeki klasörü aç

0
Alt + 3

Web düğmesini ara: İletişim kutusunu kapatın ve Web arama sayfanızı açın

0
Alt + 4

Sil düğmesi: Seçilen klasörü veya dosyayı sil

0
Alt + 5

Yeni Klasör Oluştur düğmesi: Yeni bir klasör oluştur

0
Alt + 6

Görünümler düğmesi: Kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yap

0
Alt + 7

Araçlar düğmesi: Araçlar menüsünü göster

0
veya Alt + L
0
↑   Shift + F10

Kısayol menüsünü görüntüleme

0
Tab

İletişim kutusundaki seçenekler veya alanlar arasında hareket et

0
F4

Bakma listesini aç

0
veya Alt + I
0
F5

Dosya listesini yenile

0
Tab

Sonraki seçenek veya seçenek grubuna geç

0
↑   Shift + Tab

Önceki seçenek veya seçenek grubuna geç

0
Ctrl + Tab

İletişim kutusundaki bir sonraki sekmeye geç

0
Ctrl + ↑   Shift + Tab

İletişim kutusundaki önceki sekmeye geç

0

Açık bir açılır listede seçenekler arasında veya bir seçenekler grubundaki seçenekler arasında geçiş yap

0
Space

Seçilen düğmeye atanan eylemi gerçekleştirin; seçili onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın

Açılır listede seçeneğin ilk harfine basın: Kapalıysa listeyi aç ve listede bu seçeneğe geç
0
Alt

(Alt tuşunu basılı tutarken altı çizgili tuşa basın) Bir seçenek seçin; onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın

0
Alt +

Seçilen bir açılır listeyi aç

0
Esc

Seçilen bir açılır listeyi kapatın; bir komutu iptal edin ve bir iletişim kutusunu kapatın

0
⤶ Enter

Bir iletişim kutusunda varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirin

0
Home

Girişin başına gider

0
End

Girişin sonuna gider

0
  

Bir karakter sola veya sağa git

0
Ctrl +

Bir kelime sola git

0
Ctrl +

Bir kelime sağa git

0
↑   Shift +

Soldaki bir karakteri seç veya seçimini kaldır

0
↑   Shift +

Sağaki bir karakteri seç veya seçimini kaldır

0
Ctrl + ↑   Shift +

Soldaki bir kelimeyi seç veya seçimini kaldır

0
Ctrl + ↑   Shift +

Sağdaki bir kelimeyi seç veya seçimini kaldır

0
↑   Shift + Home

Giriş noktasından girişin başına kadar seç

0
↑   Shift + End

Giriş noktasından girişin sonuna kadar seç

0
Alt + ↑   Shift + F10

Akıllı etiket için menüyü veya mesajı görüntüle. Birden fazla akıllı etiket mevcutsa, bir sonraki akıllı etikete geç ve menüsünü veya mesajını görüntüle

0

Akıllı etiket menüsünde sonraki öğeyi seç

0

Akıllı etiket menüsünde önceki öğeyi seç

0
⤶ Enter

Akıllı etiket menüsünde seçilen öğe için eylemi gerçekleştir

0
Esc

Akıllı etiket menüsünü veya mesajı kapat

0
Alt + F8

Makroları görüntüle, düzenle veya çalıştır

0
↑   Shift + Alt + F11

Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisini görüntüle

0
Alt + F11

Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni görüntüle


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Microsoft FrontPage Microsoft FrontPage (Metin düzenleme)

Microsoft FrontPage, Microsoft tarafından geliştirilmiş olan, ancak geliştirilmesi durdurulan bir WYSIWYG HTML düzenleyicisidir. Yazılım, 1997'den 2003'e Microsoft Office'in bir parçasıydı. FrontPage'in yerini daha sonra Microsoft Expression Web ve SharePoint Designer aldı, ancak daha sonra bu iki program da kapatıldı ve yerine web tabanlı SharePoint Designer sunulmaya başlandı.

Son güncelleme: 11.11.2019 20:10 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 81%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 223

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.