Microsoft FrontPage klavye kısayolları

Microsoft FrontPage

Zeynel Abidin Öztürk -
2 yıl önce
- Kısayollar
F8

Erişilebilirlik kontrolünü çalıştır

Ctrl + N

Yeni bir web sayfası oluştur

Ctrl + O

Bir Web sayfası aç

Ctrl + F4

Bir Web sayfasını kapat

Ctrl + S

Bir Web sayfası kaydet

Ctrl + P

Bir Web sayfası yazdır

F5

Bir Web sayfasını yenile; Klasör Listesini yenile; Bölünmüş görünümde, Kod görünümündeki değişiklikleri Tasarım görünümünde yenile

Ctrl + ⭾ Tab

Açık web sayfaları arasında geçiş yap

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Açık Web sayfaları arasında ters sırada geçiş yap

Ctrl + ↑   Shift + B

Web sayfasını bir web tarayıcısında ön izle

Alt + F4

Microsoft FrontPage'den çık

Ctrl + ↑   Shift + 8

Yazdırılmayan karakterleri göster

Ctrl + /

HTML etiketlerini Tasarım görünümünde görüntüle

Ctrl + F

Web sayfasında metin veya HTML bul

F3

En son aramanın sonraki eşleşmesini bul

↑   Shift + F3

En son aramanın önceki eşleşmesini bul

Ctrl + F3

Geçerli seçimin bir sonraki eşleşmesini bul

Ctrl + ↑   Shift + F3

Geçerli seçimin bir önceki eşleşmesini bul

Ctrl + H

Web sayfasındaki metni veya HTML'yi değiştir

F7

Web sayfasında yazım denetimi yap

↑   Shift + F7

Eşanlamlı kelimeler sözlüğünde kelime ara

Esc

Bir eylemi iptal et

Ctrl + Z or Alt + ⬅ Backspace

Bir eylemi geri al

Ctrl + Y or ↑   Shift + Alt + ⬅ Backspace

Eylemi yeniden yap veya tekrarla

Alt + F6

Açık iletişim kutuları arasında ilerle

Alt + ↑   Shift + F6

Açık iletişim kutularında ters sırayla ilerle

Del

Klasör listesindeki web sayfasını veya klasörü sil

⬅ Backspace

Bir seviye yukarı çık

F12

Geçerli sayfayı bir Web tarayıcısında ön izle

Ctrl + Page Down

Kod, Tasarım, Bölme ve Ön izleme görünümleri arasında geçiş yap

veya Ctrl + Page Up
Alt + Page Down

Bölünmüş görünümde Kod ve Tasarım bölmeleri arasında geçiş yap

veya Alt + Page Up
Alt + F1

Klasör listesini göster veya gizle

F2

Klasör Listesinde seçili dosyayı yeniden adlandır

Ctrl + J

Klasör Listesinde seçili dosyayı check out yap

Ctrl + ↑   Shift + J

Klasör Listesinde seçili dosyayı check in yap

← ↑ → ↓

Köprüler görünümünde, köprü düğümleri arasında geçiş yap

↑   Shift +

Köprüler görünümünde geçerli düğümü genişlet ve sağa doğru hareket et

↑   Shift +

Köprüler görünümünde geçerli düğümü genişlet ve sola doğru hareket et

Ctrl + T

Raporlar görünümündeki sütunlarda AutoFilter ayarları arasında hareket et

Ctrl + Q

Hızlı etiket düzenleyici

Ctrl + F2

Geçici yer işareti ekle

F2

Sonraki geçici yer işareti

↑   Shift + F2

Önceki geçici yer işareti

Ctrl + G

Satıra git

Ctrl + L

Otomatik Tamamlama

Ctrl + ⤶ Enter

Kod parçacığı ekle

Ctrl + .

Bitiş etiketini ekle

Ctrl + ,

Başlangıç etiketini ekle

Ctrl + /

HTML yorumu ekle

Ctrl + Space

Kelimeyi tamamla

Ctrl + :

Etiketi seç

Ctrl + ;

Eşleşen etiketi bul

Ctrl + '

Bloğu seç

Ctrl + [

Fonksiyon tanımına git

Ctrl + ]

Eşleşen ayracı bul

Ctrl + ↑   Shift + F

Yazı tipini değiştir

Ctrl + ↑   Shift + P

Yazı tipi boyutunu değiştir

Ctrl + B

Kalın biçimlendirme uygula

Ctrl + U

Alt çizgi uygula

Ctrl + I

İtalik biçimlendirme uygula

↑   Shift + ⭾ Tab

Daha Fazla Renk iletişim kutusunda, renk seçiciyi etkinleştir. Not Shift + Tab, sırasıyla: İptal, Tamam, Seç, Özel, Değer ve ardından renk seçiciyi etkinleştirir

← ↑ → ↓

Renk seçiciyi kullan (önce üst satırdaki talimatlara bakın).

Ctrl + +

Üst simge biçimlendirmesi uygula (üst simge: Satırdaki diğer metinden biraz daha yüksek olan metni tanımlar, dipnottaki referans işareti gibi)

Ctrl + =

Alt simge biçimlendirmesi uygula (alt satır: Satırdaki diğer metinden biraz daha yüksek olan metni tanımlar. Alt simgeler genellikle bilimsel formüllerde kullanılır)

Ctrl + ↑   Shift + C

Biçimlendirmeyi kopyala

Ctrl + ↑   Shift + V

Biçimlendirmeyi yapıştır

Ctrl + ↑   Shift + Z

Manuel biçimlendirmeyi kaldır

veya Ctrl + Space
Ctrl + E

Paragrafı ortala

Ctrl + L

Paragrafı sola hizala

Ctrl + R

Paragrafı sağa hizala

Ctrl + M

Paragrafa soldan girinti ekle

Ctrl + ↑   Shift + M

Paragrafa sağdan girinti ekle

Ctrl + ↑   Shift + S

Bir stil uygula (stil: Stiller yazı tipini, hizalamayı, metin aralığını, arka plan sayfalarının görünümü ve diğer HTML niteliklerini denetlemek için kullanılır. Stil kümeleri, stil sayfası (style sheet) olarak adlandırılır.).

Ctrl + ↑   Shift + N

Normal stili uygula

Ctrl + Alt + 1

Başlık 1 stilini uygula

Ctrl + Alt + 2

Başlık 2 stilini uygula

Ctrl + Alt + 3

Başlık 3 stilini uygula

Ctrl + Alt + 4

Başlık 4 stilini uygula

Ctrl + Alt + 5

Başlık 5 stilini uygula

Ctrl + Alt + 6

Başlık 6 stilini uygula

Ctrl + ↑   Shift + L

Liste stilini uygula

⬅ Backspace

Sola doğru bir karakter sil

Del

Sağa doğru bir karakter sil

Ctrl + ⬅ Backspace

Soldaki bir kelimeyi sil

Ctrl + Del

Sağdaki bir kelimeyi sil

Ctrl + C

Metin veya grafikleri kopyala

veya Ctrl + Insert
Ctrl + X

Seçilen metni Microsoft Office Panosuna kes

veya ↑   Shift + Del
Ctrl + V

Pano içeriğini yapıştır

veya ↑   Shift + Insert
↑   Shift + ⤶ Enter

Satır sonu ekle

Ctrl + ↑   Shift + Space

Bölünemez boşluk ekle

↑   Shift +

Bir karakter sağa taşı

↑   Shift +

Bir karakter sola taşı

Ctrl + ↑   Shift +

Kelimenin sonuna git

Ctrl + ↑   Shift +

Kelimenin başlangıcına git

↑   Shift + End

Satırın sonuna git

↑   Shift + Home

Satırın başına git

↑   Shift +

Bir satır yukarı taşı

↑   Shift +

Bir satır aşağı taşı

Ctrl + ↑   Shift +

Paragrafın sonuna git

Ctrl + ↑   Shift +

Paragrafın başına git

Shift + Page Down

Bir ekran aşağı taşı

Shift + Page Up

Bir ekran yukarı taşı

Ctrl + A

Tüm sayfayı seç

Alt + ⤶ Enter

Seçimin özelliklerini görüntüle

↑   Shift + Ctrl + Alt + T

Tablo ekle

⭾ Tab

Sonraki tablo hücresinin içeriğini seç

↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki tablo hücresinin içeriğini seç

↑   Shift + ←  →

(Shift basılıyken yön tuşlarına tekrar tekrar basın) Ekleme noktası hücredeyken, seçimi satırdaki bitişik hücrelere genişlet

Hold

Bir sütunun üst veya alt hücresindeki ekleme noktasıyla bir sütun seçin.

Ctrl + T

Grafik seçiliyken, otomatik küçük resim oluştur (küçük resim: Bir Web sayfasındaki, genellikle grafiğin tam boyutlu bir sürümüne köprü içeren bir resmin minyatür bir resmi. Küçük resimler, grafik veya resimler içeren web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi için kullanılır)

Ctrl + K

Köprü oluştur

F1

Yardım görev bölmesini görüntüle

F6

Yardım görev bölmesi ve etkin uygulama arasında geçiş yap

⭾ Tab

Yardım görev bölmesinde sonraki öğeyi seç

↑   Shift + ⭾ Tab

Yardım görev bölmesinde önceki öğeyi seç

⤶ Enter

Seçilen öğe için eylemi gerçekleştir

↑  ↓

İçindekiler tablosunda sırasıyla önceki ve sonraki öğeyi seç

←  →

İçindekiler tablosunda, sırasıyla seçili öğeyi daralt ve genişlet

Alt +

Önceki görev bölmesine geri dön

Alt +

Sonraki görev bölmesine ilerle

Ctrl + Space

Bölme seçenekleri menüsünü aç

Ctrl + F1

Mevcut görev bölmesini kapat ve yeniden aç

Bir +/- listesini genişlet

Bir +/- listesini daralt

⭾ Tab

Bir konunun en üstündeki bir sonraki gizli metni veya köprüyü veya Tümünü Göster veya Tümünü Gizle'yi seç

↑   Shift + ⭾ Tab

Bir Microsoft Office Online Web sitesi makalesinin en üstünde bulunan önceki gizli metni veya köprüyü veya Tarayıcı Görünümü düğmesini seç

⤶ Enter

Seçilen Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için eylemi gerçekleştir

Alt +

Önceki Yardım konusuna geri dön

Alt +

Sonraki Yardım konusuna ilerle

Ctrl + P

Mevcut Yardım konusunu yazdır

↑  ↓

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla biraz yukarı ve aşağı kaydır

Page Up

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla büyük miktarda yukarı ve aşağı kaydır

Alt + U

Yardım penceresinin etkin uygulamaya bağlı mı yoksa ayrı görüntüleneceğini seçin

↑   Shift + F10

Yardım penceresinda komutların yer aldığı menüyü görüntüle. Yardım penceresinin odakta olmasını gerektirir (Yardım penceresindeki bir öğeye tıklayın)

Alt + ⭾ Tab

Sonraki pencereye geç

Alt + ↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki pencereye geç

Ctrl + W

Etkin pencereyi kapat

veya Ctrl + F4
F6

Görev bölmesine git

↑   Shift + F6

Program penceresinde bir bölmeden bir başkasına git

Ctrl + F6

Birden fazla pencere açık olduğunda, bir sonraki pencereye geç

Ctrl + ↑   Shift + F6

Önceki pencereye geç

F10

Menü çubuğunu seç

veya Alt
⭾ Tab

Araç çubuğu seçiliyken, sonraki veya önceki düğmeyi seç

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
Ctrl + ⭾ Tab

Araç çubuğu seçiliyken, sonraki veya önceki araç çubuğunu seç

veya Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab
⤶ Enter

Seçilen menüyü aç veya seçilen düğme veya komut için eylemi gerçekleştir

↑   Shift + F10

Kısayol menüsünü görüntüle

Alt + Space

Pencere kısayol menüsünü görüntüleyin (Kontrol menüsü).

↑  ↓

Bir menü veya alt menü açıkken, önceki veya sonraki komutu seç

←  →

Soldaki veya sağdaki menüyü seç. Bir alt menü açıkken, ana menü ve alt menü arasında geçiş yap

Home

Menüde veya alt menüde ilk veya son komutu seç

veya End
Esc

Açık bir menüyü kapatın. Bir alt menü açıkken, yalnızca alt menüyü kapatın.

↑   Shift +

Bir menü seçildiğinde, komutların listesini görüntüleyin.

Ctrl +

Kişiselleştirilmiş bir menü açık olduğunda, tam komut kümesini görüntüleyin.

F6

Program penceresinden bir görev bölmesine git

Ctrl + ⭾ Tab

Bir menü veya araç çubuğu etkin olduğunda, görev bölmesine git

Ctrl + F1

Bir görev bölmesini açma veya kapatma.

Ctrl + Space

Seçilen görev bölmesi için açılır menüyü aç

⭾ Tab

Bir görev bölmesi etkin olduğunda, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği seç

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
Ctrl +

Görev bölmesi menüsünde tam komut kümesini görüntüleyin.

↑  ↓

Seçilen alt menüdeki seçimler arasında gezin; Bir grup seçenekte belirli seçenekler arasında gezin

Space

Seçilen menüyü aç veya seçilen düğmeye atanan eylemi gerçekleştir

⤶ Enter

Bir görev bölmesi etkin olduğunda, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği seç

↑   Shift + F10

Bir kısayol menüsü açın

Home

Bir menü veya alt menü göründüğünde, menüde veya alt menüde ilk veya son komutu seçin.

veya End
Page Up

Seçilen galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydır

veya Page Down
Ctrl + Home

Seçilen galeri listesinin en üstüne veya en altına git

veya Ctrl + End
Alt + 1

Önceki klasöre git

Alt + 2

Bir Seviye Yukarı düğmesi: Açık klasörün bir seviye üzerindeki klasörü aç

Alt + 3

Web düğmesini ara: İletişim kutusunu kapatın ve Web arama sayfanızı açın

Alt + 4

Sil düğmesi: Seçilen klasörü veya dosyayı sil

Alt + 5

Yeni Klasör Oluştur düğmesi: Yeni bir klasör oluştur

Alt + 6

Görünümler düğmesi: Kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yap

Alt + 7

Araçlar düğmesi: Araçlar menüsünü göster

veya Alt + L
↑   Shift + F10

Kısayol menüsünü görüntüleme

⭾ Tab

İletişim kutusundaki seçenekler veya alanlar arasında hareket et

F4

Bakma listesini aç

veya Alt + I
F5

Dosya listesini yenile

⭾ Tab

Sonraki seçenek veya seçenek grubuna geç

↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki seçenek veya seçenek grubuna geç

Ctrl + ⭾ Tab

İletişim kutusundaki bir sonraki sekmeye geç

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

İletişim kutusundaki önceki sekmeye geç

← ↑ → ↓

Açık bir açılır listede seçenekler arasında veya bir seçenekler grubundaki seçenekler arasında geçiş yap

Space

Seçilen düğmeye atanan eylemi gerçekleştirin; seçili onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın

Açılır listede seçeneğin ilk harfine basın: Kapalıysa listeyi aç ve listede bu seçeneğe geç
Alt

(Alt tuşunu basılı tutarken altı çizgili tuşa basın) Bir seçenek seçin; onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın

Alt +

Seçilen bir açılır listeyi aç

Esc

Seçilen bir açılır listeyi kapatın; bir komutu iptal edin ve bir iletişim kutusunu kapatın

⤶ Enter

Bir iletişim kutusunda varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirin

Home

Girişin başına gider

End

Girişin sonuna gider

←  →

Bir karakter sola veya sağa git

Ctrl +

Bir kelime sola git

Ctrl +

Bir kelime sağa git

↑   Shift +

Soldaki bir karakteri seç veya seçimini kaldır

↑   Shift +

Sağaki bir karakteri seç veya seçimini kaldır

Ctrl + ↑   Shift +

Soldaki bir kelimeyi seç veya seçimini kaldır

Ctrl + ↑   Shift +

Sağdaki bir kelimeyi seç veya seçimini kaldır

↑   Shift + Home

Giriş noktasından girişin başına kadar seç

↑   Shift + End

Giriş noktasından girişin sonuna kadar seç

Alt + ↑   Shift + F10

Akıllı etiket için menüyü veya mesajı görüntüle. Birden fazla akıllı etiket mevcutsa, bir sonraki akıllı etikete geç ve menüsünü veya mesajını görüntüle

Akıllı etiket menüsünde sonraki öğeyi seç

Akıllı etiket menüsünde önceki öğeyi seç

⤶ Enter

Akıllı etiket menüsünde seçilen öğe için eylemi gerçekleştir

Esc

Akıllı etiket menüsünü veya mesajı kapat

Alt + F8

Makroları görüntüle, düzenle veya çalıştır

↑   Shift + Alt + F11

Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisini görüntüle

Alt + F11

Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni görüntüle


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Microsoft FrontPage Microsoft FrontPage (Metin düzenleme)

Microsoft FrontPage, Microsoft tarafından geliştirilmiş olan, ancak geliştirilmesi durdurulan bir WYSIWYG HTML düzenleyicisidir. Yazılım, 1997'den 2003'e Microsoft Office'in bir parçasıydı. FrontPage'in yerini daha sonra Microsoft Expression Web ve SharePoint Designer aldı, ancak daha sonra bu iki program da kapatıldı ve yerine web tabanlı SharePoint Designer sunulmaya başlandı.

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayollara basma kolaylığı: 81%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 223

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.