Microsoft OneNote klavye kısayolları 

Microsoft OneNote    

defkey.com -
7 yıl önce
- Kısayollar

OneNote, not almaktan fazlasını sunan bir program. Bu kısayollarla OneNote'un işlevlerine daha akıcı biçimde ulaşabilecek ve dikkatiniz dağılmadan çalışabileceksiniz.

0
Ctrl + ↑  Shift + G

Geçerli bölüme odaklan

0
↑  Shift + F10

Bağlam menüsünü aç

0
Ctrl + N

Seçilen bölümün sonuna yeni bir sayfa ekle

0
Ctrl + O

Not defterini aç

-2
Ctrl + G

ardından aşağı veya yukarı tuşuna basarak  farklı bir Not defterine seçin ve Enter'a basarak farklı bir not defterine geçiş yapın

1
Ctrl + T

Yeni bir bölüm oluştur

0
Ctrl + Alt + N

Geçerli sayfa sekmesinin altında aynı düzeyde yeni bir sayfa oluştur

3
Ctrl + Alt + ↑  Shift + N

Geçerli sayfanın altında yeni bir alt sayfa oluştur

0
F11

Tam sayfa görünümünü etkinleştir veya devre dışı bırak

0
Ctrl + Alt + G

Geçerli sayfa sekmesine odaklan

1
Ctrl + Alt + M

Geçerli sayfayı taşı veya kopyala

0
Ctrl + ↑  Shift + A

Geçerli sayfayı seç

1
Ctrl + ↑  Shift + T

Sayfanın başlığına git ve başlığı seç

1
Ctrl + E

Şu anda açık olan tüm not defterlerinde arama yapmak için arama kutusunu aç

2
Alt + F1

Açık not defterlerini göster / gizle

Reklam

Bu tuşlar ile fareyi kullanmadan OneNote içinde dolaşabilirsiniz.
1
F6

Sekme çubuğu, gezinti bölmesi ve sayfa tuvali arasında atla

0

Sekmede şeride git

-1
  

Şeritteki seçenekler arasında hareket et

1
⤶ Enter

Seçili seçeneği yürüt

1
  

Sekmeler arasında hareket et

0
Tab

Ana menü çubuğundaki öğeler arasında hareket et

0
veya ↑  Shift + Tab
1
Alt

Şeridi aç

0
Alt + H

Giriş sekmesini aç

0
Alt + N

Ekle sekmesini aç

2
Alt + D

Çiz sekmesini aç

-1
Alt + W

Görünüm sekmesini aç

-1
Win + ⤶ Enter

Windows'ta ekran okuyucusunu aç

-2
⇪ Caps Lock + Esc

Ekran okuyucusundan çık

0
Ctrl + M

Yeni bir OneNote penceresi aç

0
Ctrl + ↑  Shift + M

Hızlı Not oluştur

1
veya Win + Alt + N
0
Ctrl + Alt + D

OneNote penceresini yerleştir

-1
Ctrl + Z

Son eylemi geri al

0
Ctrl + Y

Son eylemi yinele

0
Ctrl + X

Seçilen metni veya öğeyi Panoya kes

-1
Ctrl + C

Seçilen metni veya öğeyi Panoya kopyala

0
Ctrl + V

Panonun içindekileri yapıştır

0
Home

Satırın başına git

0
End

Satırın sonuna git

0

Bir karakter sola ilerle

0

Bir karakter sağa ilerle

0
Ctrl +

Bir sözcük sola git

0
Ctrl +

Bir sözcük sağa ilerle

0
Backspace

Sola doğru bir karakter sil

0
Del

Sağa doğru bir karakter sil

0
Ctrl + Backspace

Sola doğru bir sözcük sil

0
Ctrl + Del

Sağa doğru bir sözcük sil

0
↑  Shift + ⤶ Enter

Yeni bir paragraf başlatmadan satır sonu ekle

0
↑  Shift + F10

Odaktaki nesnenin bağlam menüsünü aç

0
veya
0
Ctrl + ↑  Shift + W

Bilgi Çubuğu sayfanın üst kısmında görüntüleniyorsa, burada önerilen eylemi gerçekleştir

2
Ctrl + ↑  Shift + H

Seçili metni vurgula

0
Ctrl + K

Köprü ekle

Reklam

0
Ctrl + ↑  Shift + C

Seçili metnin (Biçim Boyacısı) biçimlendirmesini kopyala

0
Ctrl + ↑  Shift + V

Seçili metne biçimlendirmeyi yapıştır (Biçim Boyacısı)

0
⤶ Enter

İmleç bağlantı metnindeyken köprüyü açma. İmleci bağlantı metnine getirmek için ok tuşlarına basın

0
Ctrl + B

Seçili metne kalın biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldır

0
Ctrl + I

Seçili metne italik biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldır

-1
Ctrl + U

Seçili metne altı çizili biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldır

-5
Ctrl + -

Seçili metne üstü çizili biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldır

2
Ctrl + ↑  Shift + =

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldır

1
Ctrl + =

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldır

1
Ctrl + .

Seçili paragrafa madde işaretli liste biçimlendirmesi uygulama veya paragraftan biçimlendirmeyi kaldır

-1
Ctrl + /

Seçili paragrafa numaralandırılmış liste biçimlendirmesi uygulama veya paragraftan biçimlendirmeyi kaldır

7
Ctrl + Alt + 1

Geçerli nota Başlık 1 stili uygula

1
Ctrl + Alt + 2

Geçerli nota Başlık 2 stili uygula

0
Ctrl + Alt + 3

Geçerli nota Başlık 3 stili uygula

0
Ctrl + Alt + 4

Geçerli nota Başlık 4 stili uygula

0
Ctrl + Alt + 5

Geçerli nota Başlık 5 stili uygula

0
Ctrl + Alt + 6

Geçerli nota Başlık 6 stili uygula

0
Ctrl + ↑  Shift + N

Tüm biçimlendirmeyi temizleyerek geçerli nota Normal stilini uygula

0
Alt + ↑  Shift +

Paragraf girintisini artır

0
Tab

(satırın başındayken) Paragraf girintisini artır

1
Alt + ↑  Shift +

Paragraf girintisini azalt

0
veya ↑  Shift + Tab
0
Ctrl + R

Seçili paragrafı sağa hizala

0
Ctrl + L

Seçili paragrafı sola hizala

3
Ctrl + ↑  Shift + >

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyüt

1
Ctrl + ↑  Shift + <

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçült

0
Ctrl + ↑  Shift + R

Geçerli sayfada kural satırlarını gösterme veya gizle

0
Win + ↑  Shift + S

Ekran kırpmasını Pano'ya kopyala (Windows 10 Creators Update gerekir)

0
Alt + ↑  Shift + D

Geçerli tarihi ekle

0
Alt + ↑  Shift + F

Geçerli tarihi ve saati ekle

0
Alt + ↑  Shift + T

Geçerli saati ekle

0
↑  Shift + ⤶ Enter

Satır sonu ekle

0
Alt + =

Matematik denklemi başlat veya seçili metni matematik denklemine dönüştür

0
Tab

Zaten yazılmış olan metne ikinci bir sütun ekleyerek tablo oluştur

0
Tab

Tabloda tek satırlı başka bir sütun oluştur

0
⤶ Enter

Tablonun son hücresindeyken başka bir satır oluştur

0
Ctrl + ⤶ Enter

Tabloda geçerli satırın altında bir satır oluştur

0
Alt + ⤶ Enter

Tabloda aynı hücrede başka bir paragraf oluştur

0
Ctrl + Alt + R

Tabloda geçerli sütunun sağında bir sütun oluştur

0
⤶ Enter

Tabloda geçerli satırın üzerinde bir satır oluşturma (imleç, ilk satır hariç herhangi bir satırın başındayken)

0
Del

(iki kez basın) Tabloda geçerli boş satırı silme (imleç satırın başındayken)

0
Ctrl + A

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme. Seçimi genişletmek için Ctrl + A tuşlarına basmaya devam edin.

0
↑  Shift + End

Geçerli imleç konumundan satırın sonuna kadar seç

0
↑  Shift +

Tüm satırı seç (imleç satırın başındayken)

0
Ctrl + ↑  Shift + T

Sayfanın başlığına gitme ve başlığı seç

0
Esc

Seçilen ana hattı veya sayfayı iptal et

0
Alt + ↑  Shift +

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı yukarı taşı

0
Alt + ↑  Shift +

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı aşağı taşı

0
Alt + ↑  Shift +

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sağa taşı (girintiyi artır)

0
Alt + ↑  Shift +

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sola taşı (girintiyi azalt)

0
Ctrl + ↑  Shift + -

Geçerli paragrafı ve alt paragraflarını seç

0
Del

Seçilen notu veya nesneyi sil

0
Home

Satırın başına git

0
End

Satırın sonuna git

0

Bir karakter sola ilerle

0

Bir karakter sağa ilerle

0
Alt +

Ziyaret edilen son sayfaya geri dön

0
Alt +

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya ilerle

0
Ctrl + Alt + P

Seçili ses kaydını çal

0
Ctrl + Alt + S

Seçili ses kaydını kayıttan yürütmeyi durdur

0
Ctrl + Alt + A

Yeni ses kaydı başlat

0
Ctrl + Alt + Y

Geçerli ses kaydını 10 saniye geri sar

0
Ctrl + Alt + T

Geçerli ses kaydını 5 dakika geri sar

0
Ctrl + Alt + U

Geçerli ses kaydını 10 saniye ileri al

0
Ctrl + Alt + I

Geçerli ses kaydını 5 dakika ileri al

2
Ctrl + 1

Yapılacak etiketini uygula, işaretle veya temizle

0
Ctrl + 2

Önemli etiketini uygula veya temizle

0
Ctrl + 3

Soru etiketini uygula veya temizle

0
Ctrl + 4

Daha sonrası için anımsa etiketini uygula veya temizle

0
Ctrl + 5

Tanım etiketini uygula veya temizle

0
Ctrl + 6

Vurgula etiketini uygula veya temizle

0
Ctrl + 7

Kişi etiketini uygula veya temizle

0
Ctrl + 8

Adres etiketini uygula veya temizle

0
Ctrl + 9

Telefon Numarası etiketini uygula veya temizle

0
Ctrl + 0

Seçilen notlardan tüm not etiketlerini kaldır

0
Alt + ↑  Shift + 1

Düzey 1'den başlayarak göster

0
Alt + ↑  Shift + 2

Düzey 2'ye genişlet

0
Alt + ↑  Shift + 3

Düzey 3'e genişlet

0
Alt + ↑  Shift + 4

Düzey 4'e genişlet

-1
Alt + ↑  Shift + 5

Düzey 5'e genişlet

0
Alt + ↑  Shift + 6

Düzey 6'ya genişlet

0
Alt + ↑  Shift + 7

Düzey 7'ye genişlet

0
Alt + ↑  Shift + 8

Düzey 8'e genişlet

0
Alt + ↑  Shift + 9

Düzey 9'a genişlet

0
Alt + ↑  Shift + 0

Tüm düzeyleri genişlet

0
Tab

Girintiyi bir düzey artırma


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
1 0

Program bilgileri

Program adı: Microsoft OneNote Microsoft OneNote (Metin düzenleme)

Windows 10 OneNote, bir bilgi toplama ve çok kullanıcılı çalışma programı. Yazarak veya el yazısıyla not almanıza izin veren program, çizimlerinizi, ekran görüntülerini ve ses kayıtlarını kaydedip, diğer OneNote kullanıcılarıyla paylaşmanıza izin veriyor.

Web sayfası: onenote.com

Son güncelleme: 22.06.2021 07:56 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 76%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Kısayollar eklendi. (6 güncelleme.) 4.03.2021 12:26:23 Kısayollar eklendi.
4.03.2021 12:28:43 Program bilgileri güncellendi.
18.03.2021 07:31:47 Kısayollar eklendi.
18.03.2021 07:33:11 Kısayollar eklendi.
22.06.2021 09:56:57 Kısayollar eklendi.

Kısayol sayısı: 209

Platform algılandı: Windows veya Linux

Benzer programlarKullanıcı işlemleri

Microsoft OneNote içeriğini favorilerize ekleyin

Reklam


En sevdiğiniz Microsoft OneNote kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!