Microsoft OneNote klavye kısayolları

Microsoft OneNote

defkey.com -
3 yıl önce
- Kısayollar

OneNote, not almaktan fazlasını sunan bir program. Bu kısayollarla OneNote'un işlevlerine daha akıcı biçimde ulaşabilecek ve dikkatiniz dağılmadan çalışabileceksiniz.

Ctrl + ↑   Shift + G

Geçerli bölüme odaklan

↑   Shift + F10

Bağlam menüsünü aç

Ctrl + N

Seçilen bölümün sonuna yeni bir sayfa ekle

Ctrl + O

Not defterini aç

Ctrl + G

ardından aşağı veya yukarı tuşuna basarak  farklı bir Not defterine seçin ve Enter'a basarak farklı bir not defterine geçiş yapın

Ctrl + T

Yeni bir bölüm oluştur

Ctrl + Alt + N

Geçerli sayfa sekmesinin altında aynı düzeyde yeni bir sayfa oluştur

Ctrl + Alt + ↑   Shift + N

Geçerli sayfanın altında yeni bir alt sayfa oluştur

F11

Tam sayfa görünümünü etkinleştir veya devre dışı bırak

Ctrl + Alt + G

Geçerli sayfa sekmesine odaklan

Ctrl + Alt + M

Geçerli sayfayı taşı veya kopyala

Ctrl + ↑   Shift + A

Geçerli sayfayı seç

Ctrl + ↑   Shift + T

Sayfanın başlığına git ve başlığı seç

Ctrl + E

Şu anda açık olan tüm not defterlerinde arama yapmak için arama kutusunu aç

Alt + F1

Açık not defterlerini göster / gizle

Bu tuşlar ile fareyi kullanmadan OneNote içinde dolaşabilirsiniz.
F6

Sekme çubuğu, gezinti bölmesi ve sayfa tuvali arasında atla

Sekmede şeride git

←  →

Şeritteki seçenekler arasında hareket et

⤶ Enter

Seçili seçeneği yürüt

←  →

Sekmeler arasında hareket et

⭾ Tab

Ana menü çubuğundaki öğeler arasında hareket et

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
Alt

Şeridi aç

Alt + H

Giriş sekmesini aç

Alt + N

Ekle sekmesini aç

Alt + D

Çiz sekmesini aç

Alt + W

Görünüm sekmesini aç

Win + ⤶ Enter

Windows'ta ekran okuyucusunu aç

⇪ Caps Lock + Esc

Ekran okuyucusundan çık

Ctrl + M

Yeni bir OneNote penceresi aç

Ctrl + Z

Son eylemi geri al

Ctrl + Y

Son eylemi yinele

Ctrl + X

Seçilen metni veya öğeyi Panoya kes

Ctrl + C

Seçilen metni veya öğeyi Panoya kopyala

Ctrl + V

Panonun içindekileri yapıştır

Home

Satırın başına git

End

Satırın sonuna git

Bir karakter sola ilerle

Bir karakter sağa ilerle

Ctrl +

Bir sözcük sola git

Ctrl +

Bir sözcük sağa ilerle

⬅ Backspace

Sola doğru bir karakter sil

Del

Sağa doğru bir karakter sil

Ctrl + ⬅ Backspace

Sola doğru bir sözcük sil

Ctrl + Del

Sağa doğru bir sözcük sil

↑   Shift + ⤶ Enter

Yeni bir paragraf başlatmadan satır sonu ekle

↑   Shift + F10

Odaktaki nesnenin bağlam menüsünü aç

veya
Ctrl + ↑   Shift + W

Bilgi Çubuğu sayfanın üst kısmında görüntüleniyorsa, burada önerilen eylemi gerçekleştir

Ctrl + ↑   Shift + H

Seçili metni vurgula

Ctrl + K

Köprü ekle

Ctrl + ↑   Shift + C

Seçili metnin (Biçim Boyacısı) biçimlendirmesini kopyala

Ctrl + ↑   Shift + V

Seçili metne biçimlendirmeyi yapıştır (Biçim Boyacısı)

⤶ Enter

İmleç bağlantı metnindeyken köprüyü açma. İmleci bağlantı metnine getirmek için ok tuşlarına basın

Ctrl + B

Seçili metne kalın biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldır

Ctrl + I

Seçili metne italik biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldır

Ctrl + U

Seçili metne altı çizili biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldır

Ctrl + -

Seçili metne üstü çizili biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldır

Ctrl + ↑   Shift + =

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldır

Ctrl + =

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldır

Ctrl + .

Seçili paragrafa madde işaretli liste biçimlendirmesi uygulama veya paragraftan biçimlendirmeyi kaldır

Ctrl + /

Seçili paragrafa numaralandırılmış liste biçimlendirmesi uygulama veya paragraftan biçimlendirmeyi kaldır

Ctrl + Alt + 1

Geçerli nota Başlık 1 stili uygula

Ctrl + Alt + 2

Geçerli nota Başlık 2 stili uygula

Ctrl + Alt + 3

Geçerli nota Başlık 3 stili uygula

Ctrl + Alt + 4

Geçerli nota Başlık 4 stili uygula

Ctrl + Alt + 5

Geçerli nota Başlık 5 stili uygula

Ctrl + Alt + 6

Geçerli nota Başlık 6 stili uygula

Ctrl + ↑   Shift + N

Tüm biçimlendirmeyi temizleyerek geçerli nota Normal stilini uygula

Alt + ↑   Shift +

Paragraf girintisini artır

⭾ Tab

(satırın başındayken) Paragraf girintisini artır

Alt + ↑   Shift +

Paragraf girintisini azalt

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
Ctrl + R

Seçili paragrafı sağa hizala

Ctrl + L

Seçili paragrafı sola hizala

Ctrl + ↑   Shift + >

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyüt

Ctrl + ↑   Shift + <

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçült

Ctrl + ↑   Shift + R

Geçerli sayfada kural satırlarını gösterme veya gizle

Win + ↑   Shift + S

Ekran kırpmasını Pano'ya kopyala (Windows 10 Creators Update gerekir)

Alt + ↑   Shift + D

Geçerli tarihi ekle

Alt + ↑   Shift + F

Geçerli tarihi ve saati ekle

Alt + ↑   Shift + T

Geçerli saati ekle

↑   Shift + ⤶ Enter

Satır sonu ekle

Alt + =

Matematik denklemi başlat veya seçili metni matematik denklemine dönüştür

⭾ Tab

Zaten yazılmış olan metne ikinci bir sütun ekleyerek tablo oluştur

⭾ Tab

Tabloda tek satırlı başka bir sütun oluştur

⤶ Enter

Tablonun son hücresindeyken başka bir satır oluştur

Ctrl + ⤶ Enter

Tabloda geçerli satırın altında bir satır oluştur

Alt + ⤶ Enter

Tabloda aynı hücrede başka bir paragraf oluştur

Ctrl + Alt + R

Tabloda geçerli sütunun sağında bir sütun oluştur

⤶ Enter

Tabloda geçerli satırın üzerinde bir satır oluşturma (imleç, ilk satır hariç herhangi bir satırın başındayken)

Del

(iki kez basın) Tabloda geçerli boş satırı silme (imleç satırın başındayken)

Ctrl + A

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme. Seçimi genişletmek için Ctrl + A tuşlarına basmaya devam edin.

↑   Shift + End

Geçerli imleç konumundan satırın sonuna kadar seç

↑   Shift +

Tüm satırı seç (imleç satırın başındayken)

Ctrl + ↑   Shift + T

Sayfanın başlığına gitme ve başlığı seç

Esc

Seçilen ana hattı veya sayfayı iptal et

Alt + ↑   Shift +

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı yukarı taşı

Alt + ↑   Shift +

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı aşağı taşı

Alt + ↑   Shift +

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sağa taşı (girintiyi artır)

Alt + ↑   Shift +

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sola taşı (girintiyi azalt)

Ctrl + ↑   Shift + -

Geçerli paragrafı ve alt paragraflarını seç

Del

Seçilen notu veya nesneyi sil

Home

Satırın başına git

End

Satırın sonuna git

Bir karakter sola ilerle

Bir karakter sağa ilerle

Alt +

Ziyaret edilen son sayfaya geri dön

Alt +

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya ilerle

Ctrl + Alt + P

Seçili ses kaydını çal

Ctrl + Alt + S

Seçili ses kaydını kayıttan yürütmeyi durdur

Ctrl + Alt + A

Yeni ses kaydı başlat

Ctrl + Alt + Y

Geçerli ses kaydını 10 saniye geri sar

Ctrl + Alt + T

Geçerli ses kaydını 5 dakika geri sar

Ctrl + Alt + U

Geçerli ses kaydını 10 saniye ileri al

Ctrl + Alt + I

Geçerli ses kaydını 5 dakika ileri al

Ctrl + 1

Yapılacak etiketini uygula, işaretle veya temizle

Ctrl + 2

Önemli etiketini uygula veya temizle

Ctrl + 3

Soru etiketini uygula veya temizle

Ctrl + 4

Daha sonrası için anımsa etiketini uygula veya temizle

Ctrl + 5

Tanım etiketini uygula veya temizle

Ctrl + 6

Vurgula etiketini uygula veya temizle

Ctrl + 7

Kişi etiketini uygula veya temizle

Ctrl + 8

Adres etiketini uygula veya temizle

Ctrl + 9

Telefon Numarası etiketini uygula veya temizle

Ctrl + 0

Seçilen notlardan tüm not etiketlerini kaldır

Alt + ↑   Shift + 1

Düzey 1'den başlayarak göster

Alt + ↑   Shift + 2

Düzey 2'ye genişlet

Alt + ↑   Shift + 3

Düzey 3'e genişlet

Alt + ↑   Shift + 4

Düzey 4'e genişlet

Alt + ↑   Shift + 5

Düzey 5'e genişlet

Alt + ↑   Shift + 6

Düzey 6'ya genişlet

Alt + ↑   Shift + 7

Düzey 7'ye genişlet

Alt + ↑   Shift + 8

Düzey 8'e genişlet

Alt + ↑   Shift + 9

Düzey 9'a genişlet

Alt + ↑   Shift + 0

Tüm düzeyleri genişlet

⭾ Tab

Girintiyi bir düzey artırma

↑   Shift + ⭾ Tab

Girintiyi bir düzey azalt

Alt + ↑   Shift + +

Daraltılmış ana hattı genişlet

Alt + ↑   Shift + -

Genişletilmiş ana hattı daralt

Not: Yazma yönünü değiştirmek için önce Microsoft Office Dil Tercihleri'nde sağdan sola yazılan dilleri etkinleştirmeniz gerekiyor.
Ctrl + ↑   Sol Shift

Yazma yönünü soldan sağa olarak ayarlama

Ctrl + ↑   Sağ Shift

Yazma yönünü sağdan sola olarak ayarlama

⭾ Tab

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey artırma

↑   Shift + ⭾ Tab

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey azaltma

F11

Tam sayfa görünümünü etkinleştirme veya devre dışı bırak

Ctrl + M

Yeni bir OneNote penceresi aç

Ctrl + ↑   Shift + *

Sayfa grubunun sekmelerini genişletme veya daralt

Ctrl + P

Geçerli sayfayı yazdır

Ctrl + N

Seçilen bölümün sonuna yeni bir sayfa ekle

Ctrl + ↑   Shift + [

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini artır

Ctrl + ↑   Shift + ]

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini azalt

Ctrl + Alt + N

Geçerli sayfa sekmesinin altında aynı düzeyde yeni bir sayfa oluştur

Ctrl + Alt + ↑   Shift + N

Geçerli sayfanın altında yeni bir alt sayfa oluştur

Ctrl + A

Tüm öğeleri seç. Seçimi genişletmek için Ctrl+A tuşlarına basmaya devam edin

Ctrl + Alt + G

Geçerli sayfayı seç

Alt + ↑   Shift +

Seçilen sayfa sekmesini yukarı taşı

Alt + ↑   Shift +

Seçilen sayfa sekmesini aşağı taşı

Ctrl + ↑   Shift + T

İmleci sayfa başlığına taşı

Page Up

Geçerli sayfada yukarı doğru kaydır

Page Down

Geçerli sayfada aşağı doğru kaydır

Ctrl + Home

Geçerli sayfanın en üstüne git

Ctrl + End

Geçerli sayfanın en altına git

Ctrl +

Sonraki paragrafa git

Ctrl +

Önceki paragrafa git

Alt +

Bir sonraki not kapsayıcısına git

Home

Satırın başına git

End

Satırın sonuna git

Bir karakter sola ilerle

Bir karakter sağa ilerle

Alt +

Ziyaret edilen son sayfaya geri dön

Alt +

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya ilerle

Ctrl + Alt + +

Yakınlaştır

veya Ctrl + Alt + ↑   Shift + +
Ctrl + Alt + -

Uzaklaştır

veya Ctrl + Alt + ↑   Shift + -
Ctrl + S

Değişiklikleri kaydet ve not defterini eşitle

Note: While OneNote is running, your notes are automatically saved whenever you change them. Manually saving notes is not necessary.
Ctrl + O

Bir not defterini aç

Ctrl + T

Yeni bir bölüm oluştur

Ctrl + ⭾ Tab

Sonraki bölüme git

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki bölüme git

Ctrl + Page Down

Bölümde bir sonraki sayfaya git

Ctrl + Page Up

Bölümde bir önceki sayfaya git

Alt + Home

Bölümün ilk sayfasına git

Alt + End

Bölümün son sayfasına git

Ctrl + Alt + M

Geçerli sayfayı taşıma veya kopyala

Ctrl + Alt + G

Geçerli sayfa sekmesine odaklan

Ctrl + ↑   Shift + G

Geçerli bölüm sekmesine odaklan

Ctrl + G

(ardından aşağı veya yukarı tuşlarına ve Enter'a basın) Gezinti çubuğunda farklı bir Not defterine geç

Ctrl + ↑   Shift + G

Geçerli bölümün bağlam menüsünü aç

veya ↑   Shift + F10
Ctrl + E

Şu anda açık olan tüm not defterlerinde arama yapmak için arama kutusunu aç

veya Ctrl + F

Tüm not defterlerinde arama yapılırken, sonraki sonucu önizle

⤶ Enter

Tüm not defterlerinde arama yapılırken, seçili sonucu git

Ctrl+E, Tab, Tab ve aşağı ok tuşlarına sırasıyla basarak arama kapsamını değiştirin
Esc

Arama'yı kapatma ve sayfaya dön

Ctrl + ↑   Shift + E

Paylaş bölmesini aç

Ctrl + ↑   Shift + E

ardından Tab, Tab, Enter'a basarak geçerli sayfa için paylaşım bağlantısı oluşturun

Ctrl + ↑   Shift + E

ardından Tab, aşağı, aşağıya basarak geçerli not defterini paylaşın

Ctrl + ↑   Shift + E

ardından Enter'a basın ve başka bir uygulama üzerinden bir sayfanın kopyasını gönderin

Ctrl + ↑   Shift + E

ardından Enter'a basın ve başka bir uygulama üzerinden geçerli sayfanın kopyasını gönderin

Ctrl + S

Geçerli not defterini eşitle

veya ↑   Shift + F9
F9

Tüm not defterlerini eşitle

Ctrl + Q

Geçerli sayfayı okundu veya okunmadı olarak işaretle

Ctrl + Alt + L

Tüm parola korumalı bölümleri kilitle

OneNote içerisinde dolaşmak için erişilebilirlik özelliklerini kullanmak istiyorsanız, lütfen bu sayfaya göz atın.
OneNote'u bir ekran okuyucusu ile kullanmak için, bu sayfaya göz atın.

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Microsoft OneNote Microsoft OneNote (Metin düzenleme)

Windows 10 OneNote, bir bilgi toplama ve çok kullanıcılı çalışma programı. Yazarak veya el yazısıyla not almanıza izin veren program, çizimlerinizi, ekran görüntülerini ve ses kayıtlarını kaydedip, diğer OneNote kullanıcılarıyla paylaşmanıza izin veriyor.

Web sayfası: onenote.com

Son güncelleme: 08 Oca 2020

Kısayollara basma kolaylığı: 76%

Daha fazla bilgi >>

Kısayol sayısı: 206

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.