Microsoft PowerPoint 2019 (Sunu oluşturma) klavye kısayolları

Microsoft PowerPoint 2019 (Sunu oluşturma)

Zeynel Abidin Öztürk -
2 years ago
- Kısayollar

Diğer Microsoft Office programlarında olduğu gibi Microsoft, PowerPoint için de birçok güçlü klavye kısayolu sunuyor.

Ctrl + N

Yeni sunu oluştur

Ctrl + B

Seçili metni kalın yap

Alt + H sonra F sonra S

Seçilen metnin yazı tipi boyutunu değiştir

Alt + W sonra Q

Slayt için yakınlaştırmayı değiştir

Ctrl + X

Seçili metni, nesneyi veya slaydı kes

Ctrl + C

Seçili metni, nesneyi veya slaydı kopyala

Ctrl + V

Kesilen veya kopyalanan metni, nesneyi veya slaydı yapıştır

Ctrl + Z

Son eylemi geri al

Ctrl + S

Sunuyu kaydet

Alt + N sonra P

Resim ekle

Alt + H sonra S sonra H

Şekil ekle

Alt + G sonra H

Tema seç

Alt + H sonra L

Slayt düzenini seç

Page Down

Sonraki slayda geç

Page Up

Önceki slayda geç

Alt + H

Giriş sekmesine git

Alt + N

Ekle sekmesine taşı

Alt + S sonra B

Slayt gösterisini başlat

Esc

Slayt gösterisini sonlandır

Alt + F sonra X

PowerPoint'i kapat

Şeride gitmek için Alt tuşuna basın ve sonra sekmeler arasında gezinmek için Sağ ve Sol Ok tuşlarını kullanın.
Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için, aşağıdaki erişim tuşlarından birine basın:
Alt + F

Dosya sayfasını aç

Alt + H

Giriş sekmesini aç

Alt + N

Ekle bölmesini aç

Alt + G

Tasarım sekmesini aç

Alt + T

Geçişler sekmesini aç

Alt + A

Animasyonlar sekmesini aç

Alt + S

Slayt Gösterisi sekmesini aç

Alt + R

Gözden Geçir sekmesini aç

Alt + W

Görünüm sekmesini aç

Alt + Q

ardından arama terimini girin: Göster kutusunu aç

Not: Eklentiler ve diğer programlar şeride yeni sekmeler ekleyebilir ve bu sekmeler için erişim tuşları sağlayabilir.
Şerit sekmeleri listesine gitmek için Alt tuşuna, doğrudan bir sekmeye gitmek için klavye kısayolu tuşuna basın.
Komutlar arasında gezinmek için Tab tuşuna veya Shift+Tab tuşlarına basın. Komutlar arasında sırayla ileri veya geriye doğru gidersiniz. Ok tuşlarına da basabilirsiniz.
Denetimler, denetim türüne bağlı olarak farklı şekillerde etkinleştirilir:
Seçili komut bir düğmeyse bu komutu etkinleştirmek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın.
Seçili komut bölünmüş bir düğmeyse (başka bir deyişle ek seçenekler menüsünü açan bir düğmeyse) bu komutu etkinleştirmek için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Seçenekler arasında Sekme tuşunu kullanarak ilerleyin. Geçerli seçeneği belirlemek için Space veya Enter tuşuna basın.
Seçili komut bir listeyse (örneğin, Yazı Tipi listesi) bu listeyi açmak için Aşağı Ok tuşuna basın. Daha sonra, öğeler arasında gezinmek için ok tuşlarına basın. İstediğiniz öğe seçildiğinde Enter tuşuna basın.
Seçili komut bir galeriyse komutu seçmek için Space'e veya Enter tuşuna basın. Daha sonra öğeler arasında Tab tuşunu kullanarak ilerleyin.
Alt

Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştir

veya F10
⭾ Tab

Odağı şeritteki komutlara taşı

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
← ↑ → ↓

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket ettir

Ctrl + F1

Şeridi genişlet veya daralt

↑   Shift + F10

Seçili öğe için bağlam menüsünü görüntüle

F6

Odağı farklı bir bölmeye taşı

⭾ Tab

Şeritte sonraki veya önceki komutu git

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
Space

Şeritte seçili olan komut veya denetimi etkinleştir

veya ⤶ Enter
Space

Şeritte seçili olan menü veya galeriyi aç

veya ⤶ Enter

Şeritte seçili listeyi (örneğin Yazı Tipi listesi) aç

⭾ Tab

Açık menü veya galerideki öğeler arasında ilerle

⤶ Enter

Şerit üstünde bulunan denetimdeki bir değerin değiştirme işlemini tamamla ve odağı belgeye geri taşı

F6

Normal görünümün bölmeleri arasında saat yönünde hareket et

↑   Shift + F6

Normal görünümün bölmeleri arasında saat yönünün tersine hareket et

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Küçük Resim bölmesi ve Ana hat Görünümü bölmesi arasında geçiş yap

Alt + ↑   Shift +

Paragrafı yükselt

Alt + ↑   Shift +

Paragrafı indirge

Alt + ↑   Shift +

Seçilen paragrafları yukarı taşı

Alt + ↑   Shift +

Seçilen paragrafları aşağı taşı

Alt + ↑   Shift + 1

1 numaralı başlık düzeyini göster

Alt + ↑   Shift + +

Başlığın altındaki metni genişlet

Alt + ↑   Shift + -

Başlığın altındaki metni daralt

↑   Shift +

Bir karakter sağa doğru seç

↑   Shift +

Bir karakter sola doğru seç

Ctrl + ↑   Shift +

Sözcüğün sonunu seç

Ctrl + ↑   Shift +

Sözcüğün başını seç

↑   Shift +

Bir satır yukarıyı seç (imleç satırın başında)

↑   Shift +

Bir satır aşağıyı seç (imleç satırın başında).

Esc

Nesne seç (nesnenin içinde metin seçili olarak)

⭾ Tab

(istediğiniz nesne seçilene kadar tekrarlayın) Başka bir nesne seç (seçili nesne olarak)

↑   Shift + ⭾ Tab

(istediğiniz nesne seçilene kadar tekrarlayın) Başka bir nesne seç (seçili nesne olarak).

Ctrl + [

Nesneyi bir konum geriye gönder

Ctrl + ]

Nesneyi bir konum ileriye gönder

Ctrl + ↑   Shift + [

Nesneyi arka plana gönder

Ctrl + ↑   Shift + ]

Nesneyi ön plana gönder

⤶ Enter

Bir nesne (seçili nesne olarak) içindeki metni seç

Ctrl + A

(slaytlar sekmesinde) Tüm nesneleri seç

Ctrl + Space

Medyayı yürüt veya duraklat

Ctrl + A

(Slayt Sıralama görünümünde) Tüm slaytları seç

Ctrl + A

(anahat sekmesinde) Tüm metni seç

⬅ Backspace

Soldan bir karakter sil

Ctrl + ⬅ Backspace

Soldan bir sözcük sil

Del

Sağdan bir karakter sil

Ctrl + Del

Sağdan bir sözcük sil

Not: İmleç bu işi yapacağınız sözcüklerin arasında olmalıdır.
Ctrl + X

Seçili nesneyi veya metni kes

Ctrl + C

Seçili nesneyi veya metni kopyala

Ctrl + V

Kesilen veya kopyalanan nesneyi veya metni yapıştır

Ctrl + Z

Son eylemi geri al

Ctrl + Y

Son eylemi yinele

Ctrl + ↑   Shift + C

Yalnızca biçimi kopyala

Ctrl + ↑   Shift + V

Yalnızca biçimlendirmeyi yapıştır

Alt + ↑   Shift + C

Animasyon boyacısını kopyala

Alt + ↑   Shift + V

Animasyon boyacısını yapıştır

Ctrl + Alt + V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu aç

Bir karakter sola git

Bir karakter sağa git

Bir satır yukarı git

Bir satır aşağı git

Ctrl +

Bir sözcük sola ilerle

Ctrl +

Bir sözcük sağa ilerle

End

Satırın sonuna git

Home

Satır başına ilerle

Ctrl +

Bir paragraf yukarı git

Ctrl +

Bir paragraf aşağı git

Ctrl + End

Metin kutusunun sonuna git

Ctrl + Home

Metin kutusunun başına ilerle

Ctrl + ⤶ Enter

Bir sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna git. Slayttaki son yer tutucuysa, bu eylem özgün slaytla aynı slayt düzeninde yeni bir slayt ekler

↑   Shift + F4

Son Bul eylemini yinele

⭾ Tab

Bir sonraki hücreye git

↑   Shift + ⭾ Tab

Bir önceki hücreye git

Bir sonraki satıra git

Bir önceki satıra git

Ctrl + ⭾ Tab

Hücreye sekme ekle

⤶ Enter

Yeni paragraf başlat

⭾ Tab

(sağ alt tablo hücresinde) Tablonun altına yeni satır ekle

1. İstediğiniz nesneyi seçmek için Tab veya Shift+Tab tuşlarına basın.
2. Kısayol menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın.
3. Çalışma Sayfası Nesnesi’ni seçmek için, bu seçilene kadar Aşağı Ok tuşuna basın.
4. Düzenle’yi seçmek için, Sağ Ok tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın.
Not: Kısayol menüsündeki komutun adı eklenmiş veya bağlı nesnenin türüne bağlıdır. Örneğin, eklenmiş Microsoft Office Excel çalışma sayfasında Çalışma Sayfası Nesnesi varken, eklenmiş Microsoft Office Visio Çizimi'nde Visio Nesnesi komutu vardır.
Ctrl + ↑   Shift + F

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu aç

Ctrl + ↑   Shift + >

Yazı tipi boyutunu büyüt

Ctrl + ↑   Shift + <

Yazı tipi boyutunu küçült

Ctrl + T

Karakter biçimlendirmesini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu aç

↑   Shift + F3

Tümce kullanımı, küçük harf ve büyük harf arasında geçiş yap

Ctrl + B

Kalın biçimlendirme uygula

Ctrl + U

Alt çizgi uygula

Ctrl + I

İtalik biçimlendirme uygula

Ctrl + =

Alt simge biçimlendirmesi uygula (otomatik aralık)

Ctrl + ↑   Shift + +

Üst simge biçimlendirmesi uygula (otomatik aralık)

Ctrl + Space

Alt simge veya üst simge gibi el ile karakter biçimlendirmesini kaldır

Ctrl + K

Köprü ekle

Ctrl + ↑   Shift + C

Biçimleri kopyala

Ctrl + ↑   Shift + V

Biçimleri yapıştır

Ctrl + E

Paragrafı ortala

Ctrl + J

Paragrafı iki yana yasla

Ctrl + L

Paragrafı sola yasla

Ctrl + R

Paragrafı sağa yasla

Bu klavye kısayollarını kullanmadan önce, Açıklamalar Bölmesi’ni açmak için Açıklama Ekle komutunu (Alt+N sonra L) kullanın.
Ctrl + N

Yeni açıklama ekle

Ctrl + R

Seçili bir açıklamayı yanıtla

Ctrl +

Slaydı sırada yukarı taşı

Ctrl +

Slaydı sırada aşağı taşı

Ctrl + ↑   Shift +

Slaydı en başa taşı

Ctrl + ↑   Shift +

Slaydı en sona taşı

Slayt destesindeki slaytların bölümlerini yeniden sıralamak için:
Ctrl +

Bölümü sırada yukarı taşı

Ctrl +

Bölümü sırada aşağı taşı

Ctrl + ↑   Shift +

Bölümü en başa taşı

Ctrl + ↑   Shift +

Bölümü en sona taşı

PowerPoint'te menü öğelerine, kayıtlı makrolara ve Visual Basic for Applications (VBA) koduna özel klavye kısayolları atamak gibi ek bilgiler için aşağıdaki kaynak bağlantısına tıklayın.

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Microsoft PowerPoint 2019 (Sunu oluşturma) Microsoft PowerPoint 2019 (Sunu oluşturma) (Verimlilik)

Evrensel adı: Microsoft PowerPoint 2019 (Creating presentations)

Microsoft PowerPoint, ilk olarak Robert Gaskins ve Dennis Austin tarafından oluşturulan bir sunu porgramı. İlk olarak Nisan 1987'de sadece Macintosh bilgisayarlar için yayınlanan yazılım, piyasaya sürüldükten üç ay sonra Microsoft tarafından 14 milyon dolar karşılığında satın alındı. Bu, Microsoft'un ilk önemli satın almasıydı.

Web sayfası: products.office.com/powerpoint

Son güncelleme: 31 Ara 2019

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (3 güncelleme.) 6.07.2019 07:59:41 Program bilgileri güncellendi.
31.12.2019 12:44:53 Kısayollar eklendi.
31.12.2019 12:51:41 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 139

Kısayollara basma kolaylığı: 78%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.