REAPER klavye kısayolları

REAPER

Zeynel Abidin Öztürk -
2 years ago
- Kısayollar
Reaper'ın klavye kısayollarında çok fazla değişiklik yaptıysanız, kısayolları yazdırmak isteyebilirsiniz. Reaper bunun için dahili bir işlev sunuyor.
Tüm yapmanız gereken, Shift + F1 tuşlarına basmak. Bunu yaptığınızda atanan tüm eylemlere ait kısayolların bir listesi oluşturulacak ve html dosyası, varsayılan web tarayıcınızda açılacak. Bu dosyayı pdf olarak kaydedebilir veya yazıcınıza gönderebilirsiniz.
Not: Aşağıdaki fare tuşu değiştiricilerinden herhangi birini eklemek veya değiştirmek için  Preferences/Editing Behavior/Mouse Modifiers aracını kullanın.

Görünüm: Yatay olarak yakınlaştır

Ctrl +

Görünüm: Dikey olarak yakınlaştır

Alt +

Görünüm: Yatay olarak kaydır

Ctrl + Alt +

Görünüm: Dikey olarak kaydır

Ctrl + ↑   Shift +

Görünüm: Seçilen parça yüksekliklerini ayarlayın

Öğeyi seç ve düzenleme imlecini taşı

↑   Shift +

Zaten seçili süre seçimini seçtiyseniz, bir dizi öğeyi seçime ekleyin

Ctrl +

Öğe seçimini aç / kapat

↑   Shift + Ctrl +

Öğeyi seç ve düzenleme imlecini yok saymayı kaldır

Alt +

Gruplamayı göz ardı ederek öğe seç

Ctrl + Alt +

Uzatma işaretleyicisi ekle

+

Süre seçimini yok sayarak öğeyi taşı

↑   Shift +
+

Yanaşma ve süre seçimini yok sayarak öğeyi taşı

Ctrl +
+

Öğeyi kopyala

↑   Shift + Ctrl +
+

Yanaştırmayı yok sayarak öğeyi kopyala

Alt +
+

Öğe içeriğini taşı

↑   Shift + Alt +
+

Atlama perdesini ayarlayın (ince)

Ctrl + Alt +
+

Öğeyi yeni dosyaya işle

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Öğeyi kopyala, MIDI kaynak verilerini biriktir

MIDI: editörde aç, Alt projeler: proje aç, Ses: Medya öğesini göster

↑   Shift +

Zaman seçimini öğeye ayarla

Ctrl +

Döngü noktalarını öğeye ayarla

Alt +

Medya öğesini harici düzenleyicide aç

↑   Shift + Alt +

Alma listesini göster

Ctrl + Alt +

Take comps listesini göster

+

Kenarı taşı (göreli kenar düzenleme)

↑   Shift +
+

Yanaştırmayı yok sayarak kenarı taşı (göreli kenar düzenleme)

Ctrl +
+

Seçimi / gruplandırmayı yok sayarak kenarı taşı

↑   Shift + Ctrl +
+

Yanaştırmayı ve seçimi / gruplandırmayı yok sayarak kenarı taşı

Alt +
+

Öğeyi uzat (göreli kenar düzenleme)

↑   Shift + Alt +
+

Yanaştırmayı yok sayarak öğeyi uzat (göreceli kenar düzenleme)

Ctrl + Alt +
+

Seçimi / gruplandırmayı yok sayarak öğeyi uzat

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Yanaştırmayı ve seçimi / gruplandırmayı yok sayarak öğeyi uzat

Ctrl +

Sonraki şekle fade / crossfade ayarla

↑   Shift + Ctrl +

Önceki şekle fade / crossfade ayarla

Alt +

Fade / crossfade'i sil

+

Yanaştırmayı yok sayarak fade'i taşı

↑   Shift +
+

Yanaştırmayı yok sayarak crossfade'i taşı

Ctrl +
+

Fade'i seçim/gruplandırmayı yok sayarak taşı

↑   Shift + Ctrl +
+

Crossfade'i seçim/gruplandırmayı yok sayarak taşı

Alt +
+

Fade'i taşı ve yanaştırmayı yok sayarak crossfade'li öğeleri uzat

↑   Shift + Alt +
+

Crossfade'i hareket ettir ve yanaştırmayı yok sayarak öğeleri uzat

Ctrl + Alt +
+

Yanaştırmayı yok sayarak fade'i taşı (göreceli kenar düzenleme)

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Yanaştırmayı ve seçimi / gruplandırmayı yok sayarak crossfade'i taşı ve öğeyi uzat

Crossfade editörünü aç

Ctrl +

İki fade'i de sonraki şekle ayarla

↑   Shift + Ctrl +

İki fade'i de önceki şekle ayarla

+

İki fade eğrisini yatay olarak ayarla

↑   Shift +
+

İki fade'i yanaştırmayı yok sayarak taşı

Ctrl +
+

İki fade'in uzunluğunu ayarla, kesişimi koru, yanaştırmayı yok say

↑   Shift + Ctrl +
+

İki fade'i taşı, yanaştırmayı ve seçim/gruplandırmayı yok say

Alt +
+

Her iki soluk eğrinin yatay ve dikey olarak ayarlanması

↑   Shift + Alt +
+

İki fade'i de taşı ve öğeleri uzat, yanaştırmayı yok say

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

İki fade'i de taşı ve öğeleri uzat, yanaştırmayı ve seçimi/gruplandırmayı yok say

Crossfade editörünü aç

Alt +

Varsayılan crossfade’e sıfırla

+

Uzatma işaretçisini taşı

↑   Shift +
+

Uzatma işaretçisini taşı, yanaştırmayı yoksay

Ctrl +
+

Uzatma işaretçisini taşı, seçim/gruplandırmayı yoksay

↑   Shift + Ctrl +
+

Uzatma işaretçisini taşı, yanaştırmayı ve seçimi/gruplandırmayı yoksay

Alt +
+

Uzatma işaretçisinin altındaki içeriği taşı

↑   Shift + Alt +
+

Uzatma işaretçisi çiftini taşı

Ctrl + Alt +
+

Uzatma işaretçisi çiftini taşı, seçimi/gruplandırmayı yok say

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Uzatma işaretçisi çiftini taşı, yanaştırmayı yok say

Streç işaretleme oranını 1.0'a sıfırla

Ctrl +

Streç işaretleme oranını düzenle

+

Uzatma işaretçisi oranını ayarla, işaretçileri dalgalandır

↑   Shift +
+

Streç işaretleme oranını düzenle

Ctrl +
+

Uzatma işaretleyici oranını koruyarak işaretleyici konumlarını düzenleyin (oran zarf modu)

↑   Shift + Ctrl +
+

Uzatma işaretleme oranını düzenleyin, içerikleri işaretleyicinin altına taşıyın, işaretleyicileri dalgalandırın

Alt +
+

Her iki taraftaki uzatma işaretleyici oranlarını düzenleyin, işaretleyicileri dalgalandırın

↑   Shift + Alt +
+

Her iki taraftaki uzatma işaretleyici oranlarını düzenle

Ctrl + Alt +
+

Her iki taraftaki uzatma işaretleyici oranlarını, işaretleyici konumlarını koruyarak düzenleyin (oran zarf modu)

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Her iki taraftaki uzatma işaretleyici oranlarını düzenleyin, içerikleri işaretleyicinin altına taşıyın, işaretleyicileri işaretleyin

+

Zarf noktasını taşı

↑   Shift +
+

Zarf noktasını taşı, yanaştırmayı yok say

Ctrl +
+

Özgür zarf çiz, yanaştırmayı yok say

↑   Shift + Ctrl +
+

Zarf noktasını yalnızca bir eksende taşı

Alt +
+

Zarf noktasını sil

Ctrl + Alt +
+

Zarf noktasını dikey olarak taşı (ince)

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Zarf noktasını yok saymayı kopyala

Noktayı varsayılan değere sıfırla

Ctrl +

Zarf noktası düzenleyicisini aç

+

Zarf segmentini taşı, zaman seçimini yok say

↑   Shift +
+

Zarf noktası ekle, taşımak için sürükleyin

Ctrl +
+

Serbest zarf çizimi, yanaştırmayı yok say

↑   Shift + Ctrl +
+

Zarf segmentini taşı

Alt +
+

Zarf segment kavisini düzenle

↑   Shift + Alt +
+

Zarf segmentini taşı, kenar noktalarını koru

Ctrl + Alt +
+

Zarf segmentini taşı (ince)

Alt +
+

Zarf segment eğriliğini sıfırla

↑   Shift +
+

Zarf noktasını ekle, taşımak için sürükleyin

Ctrl +
+

Freehand draw zarf yok sayılıyor

Alt +
+

Seçilen otomasyon öğesinin havuzlanmış bir kopyasını çizin

↑   Shift + Alt +
+

Seçili otomasyon öğesinin havuza alınmış bir kopyasını yok sayılıyor

+

Otomasyon öğesini taşı

↑   Shift +
+

Otomasyon öğesini taşı, yanaştırmayı yok say

Ctrl +
+

Otomasyon öğesini kopyala

↑   Shift + Ctrl +
+

Otomasyon öğesini kopyala, yanaştırmayı yok say

Alt +
+

Otomasyon öğesi içeriğini taşı

Ctrl + Alt +
+

Otomasyon öğesini kopyala ve havuza ekle

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Otomasyon öğesini kopyala ve havuza ekle, yanaştırmayı yok say

Otomasyon öğesi özelliklerini göster

↑   Shift +

Zaman seçimini öğeye ayarla

Ctrl +

Döngü noktalarını öğeye ayarla

↑   Shift + Ctrl +

Otomasyon öğelerini yükle

+

Otomasyon öğesinin kenarını taşı

↑   Shift +
+

Otomasyon öğesinin kenarını taşı, yanaştırmayı yok say

Ctrl +
+

Noktaları otomasyon öğesine topla

↑   Shift + Ctrl

Noktaları otomasyon öğesine topla, yanaştırmayı yok say

Alt +
+

Otomasyon öğelerini seçili diğer öğelere göre uzat

↑   Shift + Alt +
+

Otomasyon öğesini seçili diğer öğelere göre uzat, yanaştırmayı yok say

Tüm öğelerin seçimini kaldır ve düzenleme işaretçisini taşı

↑   Shift +

Zaman seçimini uzat

Ctrl +

Hiçbir öğeyi seçme ve düzenleme işaretçisini taşı, yanaştırmayı yok say

↑   Shift + Ctrl +

Zaman seçimini genişlet, yanaştırmayı yok say

Alt +

Tüm öğelerin seçimini kaldırın

Ctrl + Alt +

Zaman seçimini temizle

+

Zaman seç

↑   Shift +
+

Zaman seçimini taşı

Ctrl +
+

Seçilen medya öğesinin bir kopyasını çiz

↑   Shift + Ctrl +
+

Seçilen medya öğesinin bir kopyasını çiz, yanaştırmayı yok say

Ctrl + Alt +
+

Seçilen medya öğesinin bir kopyasını çiz, MIDI kaynağı verisini havuza ekle

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Seçilen medya öğesinin bir kopyasını çiz, yanaştırmayı yok say, MIDI kaynağı verisini havuza ekle

İz üzerindeki tüm medya öğelerini seç

↑   Shift +

İz üzerindeki tüm medya öğelerini seçime ekle

Ctrl +

İz üzerindeki tüm medya öğelerinin seçimini aç / kapat

Görünümü ize yakınlaştır

Tüm zarf noktalarının tümünü seç / hiçbirini seçme

Düzenleme imlecini taşı

↑   Shift +

Döngü noktalarını uzat

Ctrl +

Düzenleme imlecini taşı, yanaştırmayı yok say

↑   Shift + Ctrl +

Döngü noktasını yok saymayı uzat

Alt +

Düzenleme imlecini taşımadan arama yap

Ctrl + Alt +

Döngü noktalarını temizle

+

Döngü noktasını düzenle

↑   Shift +
+

Döngü noktalarını taşı

Ctrl +
+

Döngü noktasını düzenle, yanaştırmayı yok say

↑   Shift + Ctrl +
+

Döngü noktalarını taşı, yanaştırmayı yok say

Alt +
+

Düzenleme noktasını ve seçimi birlikte düzenle

↑   Shift + Alt +
+

Döngü noktalarını ve zamanı beraber taşı

Ctrl + Alt +
+

Döngü noktasını ve zaman seçimini birlikte düzenle, yanaştırmayı yok say

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Döngü noktasını ve zaman seçimini birlikte taşı, yanaştırmayı yok say

Döngü noktalarını bölgeye ayarla

Ctrl +

Zaman seçimini bölgeye ayarla

Alt +

Döngü noktalarını ve zaman seçimini bölgeye ayarla

+

Elle kaydırma

Ctrl +
+

Elle kaydırma ve yatay yakınlaştırma

+

Proje bölgesinin içeriğini taşı

↑   Shift +
+

Proje bölgesinin içeriğini taşı, yanaştırmayı yok say

Ctrl +
+

Proje bölgesinin içeriğini kopyala

↑   Shift + Ctrl +
+

Proje bölgesinin içeriğini kopyala, yanaştırmayı yok say

Alt +
+

Proje bölgesini taşı, ancak içeriği taşıma

↑   Shift + Alt +
+

Proje bölgesini taşı, ancak içeriği taşıma, yanaştırmayı yok say

+

Proje işaretçisini / bölge kenarını taşı

↑   Shift +
+

Proje işaretçisini / bölge kenarını taşı, yanaştırmayı yok say

+

Proje temposunu / zaman imza işaretleyicisini taşı

↑   Shift +
+

Proje temposunu / zaman imza işaretleyicisini taşı, yanaştırmayı yok say

Ctrl +
+

Proje temposunu / zaman imza işaretleyicisini taşı, önceki tempoyu ayarla

Ctrl + Alt +
+

Proje temposunu / zaman imza işaretleyicisini taşı, önceki ve şu anki tempoyu ayarla

+

Marquee öğeleri seç

↑   Shift +
+

Marquee öğeleri seçime ekle

Ctrl +
+

Zaman seç

Alt +
+

Marquee öğeleri ve zamanı seç

↑   Shift + Alt +
+

Marquee öğeleri ve zamanı seç, yanaştırmayı yok say

Ctrl + Alt +
+

Marquee yakınlaştırma

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Elle kaydırma

Düzenleme imlecini taşı, yanaştırmayı yok say

Ctrl +

Önceki yakınlaştırma seviyesini geri yükle

+

Jog audio

↑   Shift +
+

Hand scroll

Ctrl +
+

Scrub audio

Alt +
+

Jog audio (looped-segment mode)

↑   Shift + Alt +
+

Move edit cursor without scrub/jog

Ctrl + Alt +
+

Scrub audio (looped-segment mode)

+

Jog audio

Ctrl +
+

Scrub audio

Alt +
+

Jog audio (looped-segment mode)

Ctrl + Alt +
+

Scrub audio (looped-segment mode)

Nota seç

↑   Shift +

Seçime bir nota aralığı ekle

Ctrl +

Nota seçimini aç / kapat

↑   Shift + Ctrl +

Nota seç ve düzenleme simgesini taşı, yanaştırmayı yok say

Alt +

Nota seç ve düzenleme simgesini taşı

↑   Shift + Alt +

Ölçüdeki tüm notaları seç

Ctrl + Alt +

Notayı ve sonraki tüm notaları seç

+

Notayı taşı

↑   Shift +
+

Notayı taşı, yanaştırmayı yok say

Ctrl +
+

Notu kopyala

↑   Shift + Ctrl +
+

Notu sadece bir eksende taşı

Alt +
+

Nota şiddetini düzenle

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Notayı dikey olarak taşı, gamı/anahtarı yok say

Notayı sil

↑   Shift +

MIDI öğesini etkinleştir (etkin öğede olmayan bir notaya tıklandığında)

+

Nota kenarını taşı

↑   Shift +
+

Nota kenarını taşı, yanaştırmayı yok say

Ctrl +
+

Nota kenarını taşı, seçimi yok say

↑   Shift + Ctrl +
+

Nota kenarını taşı, yanaştırmayı ve seçimi yok say

Alt +
+

Notaları uzat

↑   Shift + Alt +
+

Notaları uzat, yanaştırmayı yoksay

+

CC etkinliğini yalnızca bir eksende taşı

↑   Shift +
+

CC etkinliğini yalnızca bir eksende taşı, yanaştırmayı yok say

Ctrl +
+

CC etkinliğini kopyala

↑   Shift + Ctrl +
+

CC etkinliğini kopyala, yanaştırmayı yok say

Alt +
+

CC etkinliğini sil

CC etkinliği ekle

↑   Shift +

CC etkinliği ekle, yanaştırmayı yok say

Varsa seçilen CC etkinliklerini düzenle, aksi halde çiz / düzenle

↑   Shift +

Doğrusal eğri CC olayları

Ctrl +

CC olaylarını çiz/düzenle, seçimi yok say

↑   Shift + Ctrl +

Doğrusal eğri CC olayları, seçimi yok say

Alt +

CC etkinliklerini sil

CC etkinliğini ekle

↑   Shift +

CC etkinliğini ekle, yanaştırmayı yok say

+

MIDI kaynak döngü uzunluğunu düzenle

↑   Shift +
+

MIDI kaynak döngü uzunluğunu düzenle, yanaştırmayı yok say

Alt +
+

MIDI kaynak döngü uzunluğunu uzat

↑   Shift + Alt +
+

MIDI kaynak döngü uzunluğunu uzat, yanaştırmayı yok say

Düzenleme imlecini taşı

↑   Shift +

Zaman seçiminde notaları veya CC'yi seç

Ctrl +

Düzenleme imlecini taşı, yanaştırmayı yok say

Alt +

Döngü veya zaman seçimini temizle

+

Döngü noktasını (cetvel) veya zaman seçimini (piyano rulosu) düzenle

↑   Shift +
+

Döngü noktalarını (cetvel) veya zaman seçimini (piyano rulosu) taşı

Ctrl +
+

Döngü noktasını (cetvel) veya zaman seçimini (piyano rulosu) düzenle, yanaştırmayı yok say

↑   Shift + Ctrl +
+

Döngü noktalarını (cetvel) veya zaman seçimini (piyano rulosu) taşı, yanaştırmayı yok say

Alt +
+

Döngü noktası ve zaman seçimini birlikte düzenle

↑   Shift + Alt +
+

Döngü noktalarını ve zaman seçimini birlikte taşı

Ctrl + Alt +
+

Döngü noktasını ve zaman seçimini, yok saymayı birlikte yoklayarak düzenleyin

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Döngü noktalarını ve zaman seçimini yok saymakla birlikte hareket ettirin

Seçilen notalara, CC'ye veya proje döngü seçimine yakınlaştır

+

Elle kaydırma

Ctrl +
+

Elle kaydırma ve yatay yakınlaştırma

Tüm notaların seçimini kaldır ve düzenleme imlecini taşı

Ctrl +

Tüm notaların seçimini kaldır ve düzenleme imlecini taşı, yanaştırmayı yok say

Alt +

Tüm notaların seçimini kaldır

↑   Shift + Alt +

Nota ekle, yanaştırmayı yok say

↑   Shift + Ctrl + Alt +

Nota ekle

+

Nota ekle, perde değiştirmek veya genişletmek için sürükleyin

↑   Shift +
+

Yanaştırmayı yok sayarak nota ekle, perde değiştirmek veya genişletmek için sürükleyin

Ctrl +
+

Seçilen notaları kopyala

Alt +
+

Notaları sil

↑   Shift + Alt +
+

Notaları boya, yanaştırmayı yok say

Ctrl + Alt +
+

Notalardan düz bir çizgi çiz

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Notaları ve akorları boya

Nota ekle

↑   Shift +

Nota ekle, yanaştırmayı yok say

+

Notaları/CC'yi marquee seç

↑   Shift +
+

Notalara/CC seçimine marquee ekle

Ctrl +
+

Notalara/CC seçimine marquee aç / kapat

Alt +
+

Notaları/CC ve zamanı marquee seç

↑   Shift + Alt +
+

Notaları/CC ve zamanı marquee seç, yanaştırmayı yok say

Ctrl + Alt +
+

Sürüklerken dokunulan notları seç

↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Elle kaydırma

Not: Aşağıdaki eylem kısayollarından herhangi birini eklemek veya değiştirmek için Action List'i kullanın.
Ctrl + F4

Geçerli proje sekmesini kapat

Alt + ↑   Shift + C

Zaman seçiminden ölçü oluşturun (tempoyu tespit edin)

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Docker: Sonraki sekmeyi etkinleştir

Ctrl + C

Düzen: Öğeleri / parçaları / zarf noktalarını (odakta bağlı olarak) zaman seçimini göz ardı ederek kopyala

Ctrl + ↑   Shift + C

Düzen: Öğeleri / parçaları / zarf noktalarını (odağa bağlı olarak) zaman seçiminde (varsa) kopyalayın (akıllı kopyalama)

Ctrl + X

Düzen: Öğeleri / parçaları / zarf noktalarını (odakta bağlı olarak) kes, zaman seçimini yok say

Ctrl + ↑   Shift + X

Düzen: Öğeleri / parçaları / zarf noktalarını (odaklamaya bağlı olarak) mevcutsa zaman seçimi içerisinde kes (akıllı kesme)

Ctrl + ↑   Shift + Z

Düzen: Yeniden yap

Ctrl + Z

Düzen: Geri al

Ctrl + ↑   Shift + F

Dosya: Toplu dosya dönüştürücü

Ctrl + N

Dosya: Yeni proje

Ctrl + O

Dosya: Proje aç

Alt + ⤶ Enter

Dosya: Proje ayarları...

Ctrl + Q

Dosya: REAPER'den çık

Ctrl + Alt + R

Dosya: Projeyi diske işle...

Ctrl + Alt + B

Dosya: Canlı çıkışı diske kaydet (sıçrama)...

Ctrl + Alt + ↑   Shift + S

Dosya: Projenin yeni sürümünü kaydet (otomatik olarak proje adını artır)

Ctrl + S

Dosya: Projeyi kaydet

Ctrl + Alt + S

Dosya: Projeyi farklı kaydet...

Ctrl + F1

Yardım: REAPER Hakkında

↑   Shift + F1

Yardım: Fare değiştirici tuşları ve eylem kısayolları

Insert

Medya dosyaları ekle...

Ctrl + Num 4

Öğe Düzen: Öğelerin sol kenarını büyütün

Alt + Num 6

Öğe Düzen: Öğelerin sağ kenarını büyütün

Num 1

Öğe Düzen: Öğelerin içeriğini sola taşı

Num 3

Öğe düzenlemesi: Öğelerin içeriğini sağa taşı

Num 7

Öğe Düzen: Öğeleri sola taşı, içeriklerin zamanlamasını koru

Num 9

Öğe düzenlemesi: Öğeleri sağa taşı, içeriklerin zamanlamasını koru

Num 2

Öğe düzenlemesi: Öğeleri / zarf noktalarını bir parça / bir bit aşağı taşı

Num 4

Öğe düzenlemesi: Öğeleri / zarf noktalarını sola taşı

Num 6

Öğe düzenlemesi: Öğeleri / zarf noktalarını sağa taşı

Num 8

Öğe Düzen: Öğeleri / zarfı bir parça / bir bit yukarı taşı

Ctrl + Num 6

Öğe düzenlemesi: Öğelerin sol kenarını küçült

Alt + Num 4

Öğe düzenlemesi: Öğelerin sağ kenarını küçült

N

Öğe düzenlemesi: Nudge / set iletişim kutusunu aç / kapat

G

Öğe gruplaması: Öğeleri gruplandır

U

Öğe gruplaması: Öğeleri gruptan kaldır

Ctrl + G

Öğe gruplaması: Gruplardaki tüm öğeleri seç

Ctrl + Ğ

Öğe gezinme: İmleci öğenin soluna taşı

Ctrl + Ü

Öğe gezinme: İmleci öğenin kenarına taşı

Ctrl + ⭾ Tab

Öğe gezinme: Öğelerde imleci en yakın geçişe taşı

⭾ Tab

Öğe gezinme: Öğelerde imleci sonraki geçişe taşı

↑   Shift + ⭾ Tab

Öğe gezinme: Öğelerde imleci önceki geçişe taşı

↑   Shift + 3

Ürün özellikleri: Madde oranını ~% 0,6 (10 sent) azalt, 'perdeyi koru'yu temizle

↑   Shift + 5

Ürün özellikleri: Madde oranını ~% 6 (bir yarı ton) azaltın, 'perdeyi koru'yu temizle

↑   Shift + 4

Ürün özellikleri: Madde oranını ~% 0,6 (10 sent) artırın, 'perdeyi koru'yu temizle

↑   Shift + 6

Ürün özellikleri: Madde oranını ~% 6 (bir yarı ton) artırın, 'perdeyi koru'yu temizle

Ctrl + ↑   Shift + N

Öğe özellikleri: Öğeleri normalleştir

↑   Shift + N

Ürün özellikleri: Birden çok öğeyi ortak gain'e göre normalleştir

↑   Shift + 7

Ürün özellikleri: Öğenin perdesini bir sent düşür

↑   Shift + 9

Ürün özellikleri: Öğenin perdesini bir yarım ses düşür

↑   Shift + 8

Ürün özellikleri: Öğenin perdesini bir sent artır

↑   Shift + 0

Ürün özellikleri: Öğenin perdesini bir yarım ses artır

Ctrl + F2

Öğe özellikleri: Medya öğesi kaynak özelliklerini göster

Alt + M

Öğe özellikleri: Öğeleri / parçaları sustur (odağa bağlı olarak)

F2

Öğe özellikleri: Medya öğesi / alma özelliklerini göster / gösterme

↑   Shift + W

Ürün: İmleç konumuna uzatma işaretçisi ekle

Ctrl + Alt + L

Öğe: Ses öğelerinin seçili alanının döngüsünü kopyala

X

Öğe: Zaman seçimi içindeki öğeleri crossfade yap

Ctrl + Del

Öğe: Öğelerin seçili alanını kes

Ctrl + D

Öğe: Öğelerin kopyasını oluştur

Ctrl + ↑   Shift + D

Öğe: Öğelerin seçili alanının kopyasını oluştur

D

Öğe: Öğeleri dinamik böl…

Ctrl + ↑   Shift + G

Öğe: Öğeleri tutkalla

↑   Shift + V

Öğe: Parçalara zaman ekle ve öğeleri yapıştır

E

Öğe: Öğe satır-içi düzenleyicilerini aç

Ctrl + Alt + E

Öğe: Öğeleri birincil harici düzenleyicide aç

Ctrl + V

Öğe: Öğeleri / parçaları yapıştır

↑   Shift + X

Öğe: Öğelerin arkasındaki içeriği (kırpma) kaldır

↑   Shift + E

Öğe: Öğe almak için FX zincirini göster

Alt + Z

Öğe: Önceki sıfır geçişte böl

S

Öğe: İmleçteki öğeleri düzenlerken veya oynatırken böl

Ctrl + ↑   Shift + S

Öğe: İmleçteki öğeleri düzenlerken veya oynatırken böl  (gruplandırmayı yok sayarak)

Alt + ↑   Shift + S

Öğe: Oynatma imlecindeki öğeleri böl

↑   Shift + S

Öğe: Zaman seçimindeki öğeleri böl

}

Döngü noktaları: Bitiş noktasını ayarla

{

Döngü noktaları: Başlangıç noktasını ayarla

Ctrl + 1

İşaretçiler: Oynatma / düzenleme imlecine 1 işaretçisi ekle / taşı

Ctrl + 0

İşaretçiler: Oynatma / düzenleme imlecine 10 işaretçisi ekle / taşı

Ctrl + 2

İşaretçiler: Oynatma / düzenleme imlecine 2 işaretçisi ekle / taşı

Ctrl + 3

İşaretçiler: Oynatma / düzenleme imlecine 3 işaretçisi ekle / taşı

Ctrl + 4

İşaretçiler: Oynatma / düzenleme imlecine 4 işaretçisi ekle / taşı

Ctrl + 5

İşaretçiler: Oynatma / düzenleme imlecine 5 işaretçisi ekle / taşı

Ctrl + 6

İşaretçiler: Oynatma / düzenleme imlecine 6 işaretçisi ekle / taşı

Ctrl + 7

İşaretçiler: Oynatma / düzenleme imlecine 7 işaretçisi ekle / taşı

Ctrl + 8

İşaretçiler: Oynatma / düzenleme imlecine 8 işaretçisi ekle / taşı

Ctrl + 9

İşaretçiler: Oynatma / düzenleme imlecine 9 işaretçisi ekle / taşı

1

İşaretçiler: İşaretçi 01'e git

2

İşaretçiler: İşaretçi 02'ye git

3

İşaretçiler: İşaretçi 03'e git

4

İşaretçiler: İşaretçi 04'e git

5

İşaretçiler: İşaretçi 05'e git

6

İşaretçiler: İşaretçi'ye git 06

7

İşaretçiler: İşaretçi'ye git 07

8

İşaretçiler: İşaretçi 08'e git

9

İşaretçiler: İşaretçi 09'a git

0

İşaretçiler: İşaretçi 10'a git

]

İşaretçiler: Sonraki işaretçiye / proje sonuna git

[

İşaretçiler: Önceki işaretçiye / projenin başına git

↑   Shift + M

İşaretçiler: Geçerli konuma işaretçi ekle ve / veya düzenle

M

İşaretçiler: Geçerli konuma işaretçi ekle

↑   Shift + R

İşaretçiler: Zaman seçiminden bölge ekle

Ctrl + Alt + X

Medya gezgini: Medya gezginini göster / gizle

Z

Öğelerde düzenleyici imleci sonraki sıfır geçişine taşı

↑   Shift + Z

Öğelerde düzenleme imlecini önceki sıfır geçişine taşı

Ctrl + Alt + N

Yeni proje sekmesi

Alt + P

Seçenekler: Döngü dalgalanma düzenleme modu

Ctrl + P

Seçenekler: Tercihler...

Ctrl + L

Seçenekler: Tüm şeritleri göster (odaya)

↑   Shift + L

Seçenekler: Kilit ayarlarını göster

Alt + L

Seçenekler: Yanaştırma / ızgara ayarlarını göster

Ctrl + Alt + Page Down

Seçenekler: Sonraki renk temasına geç

Ctrl + Alt + Page Up

Seçenekler: Önceki renk temasına geç

Alt + X

Seçenekler: Otomatik crossfade'i aç / kapat

Alt + G

Seçenekler: Izgara çizgilerini aç / kapat

Alt + ↑   Shift + G

Seçenekler: Öğe gruplandırmasını geçersiz kılmayı aç / kapat

L

Seçenekler: Kilitlemeyi aç / kapat

Alt + S

Seçenekler: Yakalamayı aç / kapat

↑   Shift +

Peaks: Peaks görünümü gain'ini azalt

↑   Shift +

Peaks: Peaks görünümü gain'ini artır

Alt + 1

Bölgeler: Şu anki bölgenin yürütülmesi tamamlandığında bölge 01'e git (yumuşak geçiş)

Alt + 2

Bölgeler: Şu anki bölgenin yürütülmesi tamamlandığında bölge 02'ye git (yumuşak geçiş)

Alt + 3

Bölgeler: Şu anki bölgenin yürütülmesi tamamlandığında bölge 03'e git (yumuşak geçiş)

Alt + 4

Bölgeler: Şu anki bölgenin yürütülmesi tamamlandığında bölge 04'e git (yumuşak geçiş)

Alt + 5

Bölgeler: Şu anki bölgenin yürütülmesi tamamlandığında bölge 05'e git (yumuşak geçiş)

Alt + 6

Bölgeler: Şu anki bölgenin yürütülmesi tamamlandığında bölge 06'ya git (yumuşak geçiş)

Alt + 7

Bölgeler: Şu anki bölgenin yürütülmesi tamamlandığında bölge 07'ye git (yumuşak geçiş)

Alt + 8

Bölgeler: Şu anki bölgenin yürütülmesi tamamlandığında bölge 08'e git (yumuşak geçiş)

Alt + 9

Bölgeler: Şu anki bölgenin yürütülmesi tamamlandığında bölge 09'a git (yumuşak geçiş)

Alt + 0

Bölgeler: Şu anki bölgenin yürütülmesi tamamlandığında bölge 10'a git (yumuşak geçiş)

Del

Öğeleri / parçaları / zarf noktalarını kaldır (odağa bağlı olarak)

F4

Ekran Kümesi: Parça görünümü #01'i yükle

F5

Ekran Kümesi: Parça görünümü #02'yi yükle

F6

Ekran Kümesi: Parça görünümü #03'ü yükle

F7

Ekran Kümesi: Pencere seti #01'i yükle

F8

Ekran Kümesi: Pencere seti #02'yi yükle

F9

Ekran Kümesi: Pencere seti #03'ü yükle

↑   Shift + F4

Ekran Kümesi: Parça görünümü #01'i kaydet

↑   Shift + F5

Ekran Kümesi: Parça görünümü #02'yi kaydet

↑   Shift + F6

Ekran Kümesi: Parça görünümü #03'ü kaydet

↑   Shift + F7

Ekran Kümesi: Pencere seti #01'i kaydet

↑   Shift + F8

Ekran Kümesi: Pencere seti #02'yi kaydet

↑   Shift + F9

Ekran Kümesi: Pencere seti #03'ü kaydet

Ctrl + A

Tüm öğeleri / parçaları / zarf noktalarını seçin (odağa bağlı olarak)

F3

Tüm notları tüm MIDI çıkışlarına / eklentilerine gönder

?

İşlem listesini göster

Y

Take: Farenin altındaki take'i etkinleştir