REAPER klavye kısayolları

REAPER  

Zeynel Öztürk -
5 yıl önce
- Kısayollar
Reaper'ın klavye kısayollarında çok fazla değişiklik yaptıysanız, kısayolları yazdırmak isteyebilirsiniz. Reaper bunun için dahili bir işlev sunuyor.
Tüm yapmanız gereken, Shift + F1 tuşlarına basmak. Bunu yaptığınızda atanan tüm eylemlere ait kısayolların bir listesi oluşturulacak ve html dosyası, varsayılan web tarayıcınızda açılacak. Bu dosyayı pdf olarak kaydedebilir veya yazıcınıza gönderebilirsiniz.
Not: Aşağıdaki fare tuşu değiştiricilerinden herhangi birini eklemek veya değiştirmek için  Preferences/Editing Behavior/Mouse Modifiers aracını kullanın.
3

Görünüm: Yatay olarak yakınlaştır

1
Ctrl +

Görünüm: Dikey olarak yakınlaştır

2
Alt +

Görünüm: Yatay olarak kaydır

6
Ctrl + Alt +

Görünüm: Dikey olarak kaydır

1
Ctrl + ↑   Shift +

Görünüm: Seçilen parça yüksekliklerini ayarlayın

4

Öğeyi seç ve düzenleme imlecini taşı

0
↑   Shift +

Zaten seçili süre seçimini seçtiyseniz, bir dizi öğeyi seçime ekleyin

0
Ctrl +

Öğe seçimini aç / kapat

-1
↑   Shift + Ctrl +

Öğeyi seç ve düzenleme imlecini yok saymayı kaldır

1
Alt +

Gruplamayı göz ardı ederek öğe seç

3
Ctrl + Alt +

Uzatma işaretleyicisi ekle

1
+

Süre seçimini yok sayarak öğeyi taşı

1
↑   Shift +
+

Yanaşma ve süre seçimini yok sayarak öğeyi taşı

0
Ctrl +
+

Öğeyi kopyala

1
↑   Shift + Ctrl +
+

Yanaştırmayı yok sayarak öğeyi kopyala

1
Alt +
+

Öğe içeriğini taşı

0
↑   Shift + Alt +
+

Atlama perdesini ayarlayın (ince)

0
Ctrl + Alt +
+

Öğeyi yeni dosyaya işle

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Öğeyi kopyala, MIDI kaynak verilerini biriktir

-1

MIDI: editörde aç, Alt projeler: proje aç, Ses: Medya öğesini göster

0
↑   Shift +

Zaman seçimini öğeye ayarla

0
Ctrl +

Döngü noktalarını öğeye ayarla

0
Alt +

Medya öğesini harici düzenleyicide aç

0
↑   Shift + Alt +

Alma listesini göster

0
Ctrl + Alt +

Take comps listesini göster

0
+

Kenarı taşı (göreli kenar düzenleme)

0
↑   Shift +
+

Yanaştırmayı yok sayarak kenarı taşı (göreli kenar düzenleme)

0
Ctrl +
+

Seçimi / gruplandırmayı yok sayarak kenarı taşı

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Yanaştırmayı ve seçimi / gruplandırmayı yok sayarak kenarı taşı

0
Alt +
+

Öğeyi uzat (göreli kenar düzenleme)

0
↑   Shift + Alt +
+

Yanaştırmayı yok sayarak öğeyi uzat (göreceli kenar düzenleme)

0
Ctrl + Alt +
+

Seçimi / gruplandırmayı yok sayarak öğeyi uzat

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Yanaştırmayı ve seçimi / gruplandırmayı yok sayarak öğeyi uzat

0
Ctrl +

Sonraki şekle fade / crossfade ayarla

1
↑   Shift + Ctrl +

Önceki şekle fade / crossfade ayarla

0
Alt +

Fade / crossfade'i sil

0
+

Yanaştırmayı yok sayarak fade'i taşı

0
↑   Shift +
+

Yanaştırmayı yok sayarak crossfade'i taşı

1
Ctrl +
+

Fade'i seçim/gruplandırmayı yok sayarak taşı

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Crossfade'i seçim/gruplandırmayı yok sayarak taşı

0
Alt +
+

Fade'i taşı ve yanaştırmayı yok sayarak crossfade'li öğeleri uzat

0
↑   Shift + Alt +
+

Crossfade'i hareket ettir ve yanaştırmayı yok sayarak öğeleri uzat

0
Ctrl + Alt +
+

Yanaştırmayı yok sayarak fade'i taşı (göreceli kenar düzenleme)

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Yanaştırmayı ve seçimi / gruplandırmayı yok sayarak crossfade'i taşı ve öğeyi uzat

0

Crossfade editörünü aç

0
Ctrl +

İki fade'i de sonraki şekle ayarla

0
↑   Shift + Ctrl +

İki fade'i de önceki şekle ayarla

0
+

İki fade eğrisini yatay olarak ayarla

0
↑   Shift +
+

İki fade'i yanaştırmayı yok sayarak taşı

-1
Ctrl +
+

İki fade'in uzunluğunu ayarla, kesişimi koru, yanaştırmayı yok say

0
↑   Shift + Ctrl +
+

İki fade'i taşı, yanaştırmayı ve seçim/gruplandırmayı yok say

0
Alt +
+

Her iki soluk eğrinin yatay ve dikey olarak ayarlanması

0
↑   Shift + Alt +
+

İki fade'i de taşı ve öğeleri uzat, yanaştırmayı yok say

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

İki fade'i de taşı ve öğeleri uzat, yanaştırmayı ve seçimi/gruplandırmayı yok say

0

Crossfade editörünü aç

0
Alt +

Varsayılan crossfade’e sıfırla

-2
+

Uzatma işaretçisini taşı

0
↑   Shift +
+

Uzatma işaretçisini taşı, yanaştırmayı yoksay

0
Ctrl +
+

Uzatma işaretçisini taşı, seçim/gruplandırmayı yoksay

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Uzatma işaretçisini taşı, yanaştırmayı ve seçimi/gruplandırmayı yoksay

0
Alt +
+

Uzatma işaretçisinin altındaki içeriği taşı

0
↑   Shift + Alt +
+

Uzatma işaretçisi çiftini taşı

1
Ctrl + Alt +
+

Uzatma işaretçisi çiftini taşı, seçimi/gruplandırmayı yok say

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Uzatma işaretçisi çiftini taşı, yanaştırmayı yok say

0

Streç işaretleme oranını 1.0'a sıfırla

0
Ctrl +

Streç işaretleme oranını düzenle

0
+

Uzatma işaretçisi oranını ayarla, işaretçileri dalgalandır

0
↑   Shift +
+

Streç işaretleme oranını düzenle

0
Ctrl +
+

Uzatma işaretleyici oranını koruyarak işaretleyici konumlarını düzenleyin (oran zarf modu)

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Uzatma işaretleme oranını düzenleyin, içerikleri işaretleyicinin altına taşıyın, işaretleyicileri dalgalandırın

0
Alt +
+

Her iki taraftaki uzatma işaretleyici oranlarını düzenleyin, işaretleyicileri dalgalandırın

0
↑   Shift + Alt +
+

Her iki taraftaki uzatma işaretleyici oranlarını düzenle

0
Ctrl + Alt +
+

Her iki taraftaki uzatma işaretleyici oranlarını, işaretleyici konumlarını koruyarak düzenleyin (oran zarf modu)

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Her iki taraftaki uzatma işaretleyici oranlarını düzenleyin, içerikleri işaretleyicinin altına taşıyın, işaretleyicileri işaretleyin

0
+

Zarf noktasını taşı

1
↑   Shift +
+

Zarf noktasını taşı, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl +
+

Özgür zarf çiz, yanaştırmayı yok say

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Zarf noktasını yalnızca bir eksende taşı

0
Alt +
+

Zarf noktasını sil

0
Ctrl + Alt +
+

Zarf noktasını dikey olarak taşı (ince)

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Zarf noktasını yok saymayı kopyala

0

Noktayı varsayılan değere sıfırla

0
Ctrl +

Zarf noktası düzenleyicisini aç

0
+

Zarf segmentini taşı, zaman seçimini yok say

0
↑   Shift +
+

Zarf noktası ekle, taşımak için sürükleyin

0
Ctrl +
+

Serbest zarf çizimi, yanaştırmayı yok say

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Zarf segmentini taşı

0
Alt +
+

Zarf segment kavisini düzenle

0
↑   Shift + Alt +
+

Zarf segmentini taşı, kenar noktalarını koru

0
Ctrl + Alt +
+

Zarf segmentini taşı (ince)

0
Alt +
+

Zarf segment eğriliğini sıfırla

0
↑   Shift +
+

Zarf noktasını ekle, taşımak için sürükleyin

0
Ctrl +
+

Freehand draw zarf yok sayılıyor

0
Alt +
+

Seçilen otomasyon öğesinin havuzlanmış bir kopyasını çizin

0
↑   Shift + Alt +
+

Seçili otomasyon öğesinin havuza alınmış bir kopyasını yok sayılıyor

0
+

Otomasyon öğesini taşı

0
↑   Shift +
+

Otomasyon öğesini taşı, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl +
+

Otomasyon öğesini kopyala

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Otomasyon öğesini kopyala, yanaştırmayı yok say

0
Alt +
+

Otomasyon öğesi içeriğini taşı

0
Ctrl + Alt +
+

Otomasyon öğesini kopyala ve havuza ekle

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Otomasyon öğesini kopyala ve havuza ekle, yanaştırmayı yok say

0

Otomasyon öğesi özelliklerini göster

1
↑   Shift +

Zaman seçimini öğeye ayarla

0
Ctrl +

Döngü noktalarını öğeye ayarla

0
↑   Shift + Ctrl +

Otomasyon öğelerini yükle

0
+

Otomasyon öğesinin kenarını taşı

0
↑   Shift +
+

Otomasyon öğesinin kenarını taşı, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl +
+

Noktaları otomasyon öğesine topla

0
↑   Shift + Ctrl

Noktaları otomasyon öğesine topla, yanaştırmayı yok say

0
Alt +
+

Otomasyon öğelerini seçili diğer öğelere göre uzat

0
↑   Shift + Alt +
+

Otomasyon öğesini seçili diğer öğelere göre uzat, yanaştırmayı yok say

0

Tüm öğelerin seçimini kaldır ve düzenleme işaretçisini taşı

0
↑   Shift +

Zaman seçimini uzat

0
Ctrl +

Hiçbir öğeyi seçme ve düzenleme işaretçisini taşı, yanaştırmayı yok say

0
↑   Shift + Ctrl +

Zaman seçimini genişlet, yanaştırmayı yok say

0
Alt +

Tüm öğelerin seçimini kaldırın

0
Ctrl + Alt +

Zaman seçimini temizle

0
+

Zaman seç

0
↑   Shift +
+

Zaman seçimini taşı

0
Ctrl +
+

Seçilen medya öğesinin bir kopyasını çiz

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Seçilen medya öğesinin bir kopyasını çiz, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl + Alt +
+

Seçilen medya öğesinin bir kopyasını çiz, MIDI kaynağı verisini havuza ekle

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Seçilen medya öğesinin bir kopyasını çiz, yanaştırmayı yok say, MIDI kaynağı verisini havuza ekle

1

İz üzerindeki tüm medya öğelerini seç

0
↑   Shift +

İz üzerindeki tüm medya öğelerini seçime ekle

0
Ctrl +

İz üzerindeki tüm medya öğelerinin seçimini aç / kapat

-1

Görünümü ize yakınlaştır

0

Tüm zarf noktalarının tümünü seç / hiçbirini seçme

0

Düzenleme imlecini taşı

0
↑   Shift +

Döngü noktalarını uzat

0
Ctrl +

Düzenleme imlecini taşı, yanaştırmayı yok say

0
↑   Shift + Ctrl +

Döngü noktasını yok saymayı uzat

2
Alt +

Düzenleme imlecini taşımadan arama yap

0
Ctrl + Alt +

Döngü noktalarını temizle

0
+

Döngü noktasını düzenle

0
↑   Shift +
+

Döngü noktalarını taşı

0
Ctrl +
+

Döngü noktasını düzenle, yanaştırmayı yok say

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Döngü noktalarını taşı, yanaştırmayı yok say

0
Alt +
+

Düzenleme noktasını ve seçimi birlikte düzenle

0
↑   Shift + Alt +
+

Döngü noktalarını ve zamanı beraber taşı

0
Ctrl + Alt +
+

Döngü noktasını ve zaman seçimini birlikte düzenle, yanaştırmayı yok say

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Döngü noktasını ve zaman seçimini birlikte taşı, yanaştırmayı yok say

0

Döngü noktalarını bölgeye ayarla

0
Ctrl +

Zaman seçimini bölgeye ayarla

0
Alt +

Döngü noktalarını ve zaman seçimini bölgeye ayarla

0
+

Elle kaydırma

0
Ctrl +
+

Elle kaydırma ve yatay yakınlaştırma

0
+

Proje bölgesinin içeriğini taşı

0
↑   Shift +
+

Proje bölgesinin içeriğini taşı, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl +
+

Proje bölgesinin içeriğini kopyala

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Proje bölgesinin içeriğini kopyala, yanaştırmayı yok say

0
Alt +
+

Proje bölgesini taşı, ancak içeriği taşıma

0
↑   Shift + Alt +
+

Proje bölgesini taşı, ancak içeriği taşıma, yanaştırmayı yok say

0
+

Proje işaretçisini / bölge kenarını taşı

0
↑   Shift +
+

Proje işaretçisini / bölge kenarını taşı, yanaştırmayı yok say

0
+

Proje temposunu / zaman imza işaretleyicisini taşı

0
↑   Shift +
+

Proje temposunu / zaman imza işaretleyicisini taşı, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl +
+

Proje temposunu / zaman imza işaretleyicisini taşı, önceki tempoyu ayarla

0
Ctrl + Alt +
+

Proje temposunu / zaman imza işaretleyicisini taşı, önceki ve şu anki tempoyu ayarla

0
+

Marquee öğeleri seç

-1
↑   Shift +
+

Marquee öğeleri seçime ekle

0
Ctrl +
+

Zaman seç

0
Alt +
+

Marquee öğeleri ve zamanı seç

0
↑   Shift + Alt +
+

Marquee öğeleri ve zamanı seç, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl + Alt +
+

Marquee yakınlaştırma

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Elle kaydırma

0

Düzenleme imlecini taşı, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl +

Önceki yakınlaştırma seviyesini geri yükle

0
+

Jog audio

0
↑   Shift +
+

Hand scroll

0
Ctrl +
+

Scrub audio

0
Alt +
+

Jog audio (looped-segment mode)

0
↑   Shift + Alt +
+

Move edit cursor without scrub/jog

0
Ctrl + Alt +
+

Scrub audio (looped-segment mode)

0
+

Jog audio

0
Ctrl +
+

Scrub audio

0
Alt +
+

Jog audio (looped-segment mode)

0
Ctrl + Alt +
+

Scrub audio (looped-segment mode)

0

Nota seç

0
↑   Shift +

Seçime bir nota aralığı ekle

0
Ctrl +

Nota seçimini aç / kapat

0
↑   Shift + Ctrl +

Nota seç ve düzenleme simgesini taşı, yanaştırmayı yok say

0
Alt +

Nota seç ve düzenleme simgesini taşı

0
↑   Shift + Alt +

Ölçüdeki tüm notaları seç

0
Ctrl + Alt +

Notayı ve sonraki tüm notaları seç

0
+

Notayı taşı

0
↑   Shift +
+

Notayı taşı, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl +
+

Notu kopyala

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Notu sadece bir eksende taşı

0
Alt +
+

Nota şiddetini düzenle

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Notayı dikey olarak taşı, gamı/anahtarı yok say

0

Notayı sil

0
↑   Shift +

MIDI öğesini etkinleştir (etkin öğede olmayan bir notaya tıklandığında)

0
+

Nota kenarını taşı

0
↑   Shift +
+

Nota kenarını taşı, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl +
+

Nota kenarını taşı, seçimi yok say

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Nota kenarını taşı, yanaştırmayı ve seçimi yok say

0
Alt +
+

Notaları uzat

0
↑   Shift + Alt +
+

Notaları uzat, yanaştırmayı yoksay

0
+

CC etkinliğini yalnızca bir eksende taşı

0
↑   Shift +
+

CC etkinliğini yalnızca bir eksende taşı, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl +
+

CC etkinliğini kopyala

0
↑   Shift + Ctrl +
+

CC etkinliğini kopyala, yanaştırmayı yok say

0
Alt +
+

CC etkinliğini sil

0

CC etkinliği ekle

0
↑   Shift +

CC etkinliği ekle, yanaştırmayı yok say

0

Varsa seçilen CC etkinliklerini düzenle, aksi halde çiz / düzenle

0
↑   Shift +

Doğrusal eğri CC olayları

0
Ctrl +

CC olaylarını çiz/düzenle, seçimi yok say

0
↑   Shift + Ctrl +

Doğrusal eğri CC olayları, seçimi yok say

0
Alt +

CC etkinliklerini sil

0

CC etkinliğini ekle

0
↑   Shift +

CC etkinliğini ekle, yanaştırmayı yok say

0
+

MIDI kaynak döngü uzunluğunu düzenle

0
↑   Shift +
+

MIDI kaynak döngü uzunluğunu düzenle, yanaştırmayı yok say

0
Alt +
+

MIDI kaynak döngü uzunluğunu uzat

0
↑   Shift + Alt +
+

MIDI kaynak döngü uzunluğunu uzat, yanaştırmayı yok say

0

Düzenleme imlecini taşı

0
↑   Shift +

Zaman seçiminde notaları veya CC'yi seç

0
Ctrl +

Düzenleme imlecini taşı, yanaştırmayı yok say

0
Alt +

Döngü veya zaman seçimini temizle

0
+

Döngü noktasını (cetvel) veya zaman seçimini (piyano rulosu) düzenle

0
↑   Shift +
+

Döngü noktalarını (cetvel) veya zaman seçimini (piyano rulosu) taşı

0
Ctrl +
+

Döngü noktasını (cetvel) veya zaman seçimini (piyano rulosu) düzenle, yanaştırmayı yok say

0
↑   Shift + Ctrl +
+

Döngü noktalarını (cetvel) veya zaman seçimini (piyano rulosu) taşı, yanaştırmayı yok say

0
Alt +
+

Döngü noktası ve zaman seçimini birlikte düzenle

0
↑   Shift + Alt +
+

Döngü noktalarını ve zaman seçimini birlikte taşı

0
Ctrl + Alt +
+

Döngü noktasını ve zaman seçimini, yok saymayı birlikte yoklayarak düzenleyin

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Döngü noktalarını ve zaman seçimini yok saymakla birlikte hareket ettirin

1

Seçilen notalara, CC'ye veya proje döngü seçimine yakınlaştır

0
+

Elle kaydırma

0
Ctrl +
+

Elle kaydırma ve yatay yakınlaştırma

0

Tüm notaların seçimini kaldır ve düzenleme imlecini taşı

0
Ctrl +

Tüm notaların seçimini kaldır ve düzenleme imlecini taşı, yanaştırmayı yok say

0
Alt +

Tüm notaların seçimini kaldır

0
↑   Shift + Alt +

Nota ekle, yanaştırmayı yok say

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +

Nota ekle

0
+

Nota ekle, perde değiştirmek veya genişletmek için sürükleyin

0
↑   Shift +
+

Yanaştırmayı yok sayarak nota ekle, perde değiştirmek veya genişletmek için sürükleyin

0
Ctrl +
+

Seçilen notaları kopyala

0
Alt +
+

Notaları sil

0
↑   Shift + Alt +
+

Notaları boya, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl + Alt +
+

Notalardan düz bir çizgi çiz

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Notaları ve akorları boya

0

Nota ekle

0
↑   Shift +

Nota ekle, yanaştırmayı yok say

0
+

Notaları/CC'yi marquee seç

0
↑   Shift +
+

Notalara/CC seçimine marquee ekle

0
Ctrl +
+

Notalara/CC seçimine marquee aç / kapat

0
Alt +
+

Notaları/CC ve zamanı marquee seç

0
↑   Shift + Alt +
+

Notaları/CC ve zamanı marquee seç, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl + Alt +
+

Sürüklerken dokunulan notları seç

0
↑   Shift + Ctrl + Alt +
+

Elle kaydırma

Not: Aşağıdaki eylem kısayollarından herhangi birini eklemek veya değiştirmek için Action List'i kullanın.
0
Ctrl + F4

Geçerli proje sekmesini kapat

0
Alt + ↑   Shift + C

Zaman seçiminden ölçü oluşturun (tempoyu tespit edin)

1
Ctrl + ↑   Shift + Tab

Docker: Sonraki sekmeyi etkinleştir

0
Ctrl + C

Düzen: Öğeleri / parçaları / zarf noktalarını (odakta bağlı olarak) zaman seçimini göz ardı ederek kopyala

1
Ctrl + ↑   Shift + C

Düzen: Öğeleri / parçaları / zarf noktalarını (odağa bağlı olarak) zaman seçiminde (varsa) kopyalayın (akıllı kopyalama)

0
Ctrl + X

Düzen: Öğeleri / parçaları / zarf noktalarını (odakta bağlı olarak) kes, zaman seçimini yok say

1
Ctrl + ↑   Shift + X

Düzen: Öğeleri / parçaları / zarf noktalarını (odaklamaya bağlı olarak) mevcutsa zaman seçimi içerisinde kes (akıllı kesme)

0
Ctrl + ↑   Shift + Z

zen: Yeniden yap

0
Ctrl + Z

zen: Geri al

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Dosya: Toplu dosya dönüştürücü

0
Ctrl + N

Dosya: Yeni proje

0
Ctrl + O

Dosya: Proje aç

0
Alt + ⤶ Enter

Dosya: Proje ayarları...

0
Ctrl + Q

Dosya: REAPER'den çık

0
Ctrl + Alt + R

Dosya: Projeyi diske işle...

0
Ctrl + Alt + B

Dosya: Canlı çıkışı diske kaydet (sıçrama)...

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + S

Dosya: Projenin yeni sürümünü kaydet (otomatik olarak proje adını artır)

0
Ctrl + S

Dosya: Projeyi kaydet

0
Ctrl + Alt + S

Dosya: Projeyi farklı kaydet...

0
Ctrl + F1

Yardım: REAPER Hakkında

0
↑   Shift + F1

Yardım: Fare değiştirici tuşları ve eylem kısayolları

0
Insert

Medya dosyaları ekle...

0
Ctrl + Num 4

Öğe Düzen: Öğelerin sol kenarını büyütün