REAPER klavye kısayolları

REAPER  

Zeynel -
6 yıl önce
- Kısayollar
Reaper'ın klavye kısayollarında çok fazla değişiklik yaptıysanız, kısayolları yazdırmak isteyebilirsiniz. Reaper bunun için dahili bir işlev sunuyor.
Tüm yapmanız gereken, Shift + F1 tuşlarına basmak. Bunu yaptığınızda atanan tüm eylemlere ait kısayolların bir listesi oluşturulacak ve html dosyası, varsayılan web tarayıcınızda açılacak. Bu dosyayı pdf olarak kaydedebilir veya yazıcınıza gönderebilirsiniz.

Reklam

Not: Aşağıdaki fare tuşu değiştiricilerinden herhangi birini eklemek veya değiştirmek için  Preferences/Editing Behavior/Mouse Modifiers aracını kullanın.
2

Görünüm: Yatay olarak yakınlaştır

4
Ctrl +

Görünüm: Dikey olarak yakınlaştır

4
Alt +

Görünüm: Yatay olarak kaydır

6
Ctrl + Alt +

Görünüm: Dikey olarak kaydır

3
Ctrl + ↑  Shift +

Görünüm: Seçilen parça yüksekliklerini ayarlayın

4

Öğeyi seç ve düzenleme imlecini taşı

0
↑  Shift +

Zaten seçili süre seçimini seçtiyseniz, bir dizi öğeyi seçime ekleyin

0
Ctrl +

Öğe seçimini aç / kapat

-1
↑  Shift + Ctrl +

Öğeyi seç ve düzenleme imlecini yok saymayı kaldır

2
Alt +

Gruplamayı göz ardı ederek öğe seç

3
Ctrl + Alt +

Uzatma işaretleyicisi ekle

2
+

Süre seçimini yok sayarak öğeyi taşı

1
↑  Shift +
+

Yanaşma ve süre seçimini yok sayarak öğeyi taşı

2
Ctrl +
+

Öğeyi kopyala

1
↑  Shift + Ctrl +
+

Yanaştırmayı yok sayarak öğeyi kopyala

1
Alt +
+

Öğe içeriğini taşı

0
↑  Shift + Alt +
+

Atlama perdesini ayarlayın (ince)

-1
Ctrl + Alt +
+

Öğeyi yeni dosyaya işle

0
↑  Shift + Ctrl + Alt +
+

Öğeyi kopyala, MIDI kaynak verilerini biriktir

-1

MIDI: editörde aç, Alt projeler: proje aç, Ses: Medya öğesini göster

0
↑  Shift +

Zaman seçimini öğeye ayarla

0
Ctrl +

Döngü noktalarını öğeye ayarla

0
Alt +

Medya öğesini harici düzenleyicide aç

0
↑  Shift + Alt +

Alma listesini göster

0
Ctrl + Alt +

Take comps listesini göster

0
+

Kenarı taşı (göreli kenar düzenleme)

0
↑  Shift +
+

Yanaştırmayı yok sayarak kenarı taşı (göreli kenar düzenleme)

0
Ctrl +
+

Seçimi / gruplandırmayı yok sayarak kenarı taşı

0
↑  Shift + Ctrl +
+

Yanaştırmayı ve seçimi / gruplandırmayı yok sayarak kenarı taşı

0
Alt +
+

Öğeyi uzat (göreli kenar düzenleme)

1
↑  Shift + Alt +
+

Yanaştırmayı yok sayarak öğeyi uzat (göreceli kenar düzenleme)

0
Ctrl + Alt +
+

Seçimi / gruplandırmayı yok sayarak öğeyi uzat

0
↑  Shift + Ctrl + Alt +
+

Yanaştırmayı ve seçimi / gruplandırmayı yok sayarak öğeyi uzat

0
Ctrl +

Sonraki şekle fade / crossfade ayarla

1
↑  Shift + Ctrl +

Önceki şekle fade / crossfade ayarla

0
Alt +

Fade / crossfade'i sil

0
+

Yanaştırmayı yok sayarak fade'i taşı

0
↑  Shift +
+

Yanaştırmayı yok sayarak crossfade'i taşı

1
Ctrl +
+

Fade'i seçim/gruplandırmayı yok sayarak taşı

0
↑  Shift + Ctrl +
+

Crossfade'i seçim/gruplandırmayı yok sayarak taşı

0
Alt +
+

Fade'i taşı ve yanaştırmayı yok sayarak crossfade'li öğeleri uzat

0
↑  Shift + Alt +
+

Crossfade'i hareket ettir ve yanaştırmayı yok sayarak öğeleri uzat

0
Ctrl + Alt +
+

Yanaştırmayı yok sayarak fade'i taşı (göreceli kenar düzenleme)

0
↑  Shift + Ctrl + Alt +
+

Yanaştırmayı ve seçimi / gruplandırmayı yok sayarak crossfade'i taşı ve öğeyi uzat

0

Crossfade editörünü aç

0
Ctrl +

İki fade'i de sonraki şekle ayarla

0
↑  Shift + Ctrl +

İki fade'i de önceki şekle ayarla

Reklam

0
+

İki fade eğrisini yatay olarak ayarla

0
↑  Shift +
+

İki fade'i yanaştırmayı yok sayarak taşı

-1
Ctrl +
+

İki fade'in uzunluğunu ayarla, kesişimi koru, yanaştırmayı yok say

0
↑  Shift + Ctrl +
+

İki fade'i taşı, yanaştırmayı ve seçim/gruplandırmayı yok say

0
Alt +
+

Her iki soluk eğrinin yatay ve dikey olarak ayarlanması

0
↑  Shift + Alt +
+

İki fade'i de taşı ve öğeleri uzat, yanaştırmayı yok say

0
↑  Shift + Ctrl + Alt +
+

İki fade'i de taşı ve öğeleri uzat, yanaştırmayı ve seçimi/gruplandırmayı yok say

0

Crossfade editörünü aç

0
Alt +

Varsayılan crossfade’e sıfırla

-2
+

Uzatma işaretçisini taşı

0
↑  Shift +
+

Uzatma işaretçisini taşı, yanaştırmayı yoksay

0
Ctrl +
+

Uzatma işaretçisini taşı, seçim/gruplandırmayı yoksay

0
↑  Shift + Ctrl +
+

Uzatma işaretçisini taşı, yanaştırmayı ve seçimi/gruplandırmayı yoksay

0
Alt +
+

Uzatma işaretçisinin altındaki içeriği taşı

0
↑  Shift + Alt +
+

Uzatma işaretçisi çiftini taşı

1
Ctrl + Alt +
+

Uzatma işaretçisi çiftini taşı, seçimi/gruplandırmayı yok say

0
↑  Shift + Ctrl + Alt +
+

Uzatma işaretçisi çiftini taşı, yanaştırmayı yok say

0

Streç işaretleme oranını 1.0'a sıfırla

0
Ctrl +

Streç işaretleme oranını düzenle

0
+

Uzatma işaretçisi oranını ayarla, işaretçileri dalgalandır

0
↑  Shift +
+

Streç işaretleme oranını düzenle

0
Ctrl +
+

Uzatma işaretleyici oranını koruyarak işaretleyici konumlarını düzenleyin (oran zarf modu)

0
↑  Shift + Ctrl +
+

Uzatma işaretleme oranını düzenleyin, içerikleri işaretleyicinin altına taşıyın, işaretleyicileri dalgalandırın

0
Alt +
+

Her iki taraftaki uzatma işaretleyici oranlarını düzenleyin, işaretleyicileri dalgalandırın

0
↑  Shift + Alt +
+

Her iki taraftaki uzatma işaretleyici oranlarını düzenle

0
Ctrl + Alt +
+

Her iki taraftaki uzatma işaretleyici oranlarını, işaretleyici konumlarını koruyarak düzenleyin (oran zarf modu)

0
↑  Shift + Ctrl + Alt +
+

Her iki taraftaki uzatma işaretleyici oranlarını düzenleyin, içerikleri işaretleyicinin altına taşıyın, işaretleyicileri işaretleyin

0
+

Zarf noktasını taşı

1
↑  Shift +
+

Zarf noktasını taşı, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl +
+

Özgür zarf çiz, yanaştırmayı yok say

0
↑  Shift + Ctrl +
+

Zarf noktasını yalnızca bir eksende taşı

0
Alt +
+

Zarf noktasını sil

0
Ctrl + Alt +
+

Zarf noktasını dikey olarak taşı (ince)

0
↑  Shift + Ctrl + Alt +
+

Zarf noktasını yok saymayı kopyala

0

Noktayı varsayılan değere sıfırla

0
Ctrl +

Zarf noktası düzenleyicisini aç

0
+

Zarf segmentini taşı, zaman seçimini yok say

0
↑  Shift +
+

Zarf noktası ekle, taşımak için sürükleyin

0
Ctrl +
+

Serbest zarf çizimi, yanaştırmayı yok say

0
↑  Shift + Ctrl +
+

Zarf segmentini taşı

0
Alt +
+

Zarf segment kavisini düzenle

0
↑  Shift + Alt +
+

Zarf segmentini taşı, kenar noktalarını koru

0
Ctrl + Alt +
+

Zarf segmentini taşı (ince)

0
Alt +
+

Zarf segment eğriliğini sıfırla

0
↑  Shift +
+

Zarf noktasını ekle, taşımak için sürükleyin

0
Ctrl +
+

Freehand draw zarf yok sayılıyor

0
Alt +
+

Seçilen otomasyon öğesinin havuzlanmış bir kopyasını çizin

1
↑  Shift + Alt +
+

Seçili otomasyon öğesinin havuza alınmış bir kopyasını yok sayılıyor

0
+

Otomasyon öğesini taşı

0
↑  Shift +
+

Otomasyon öğesini taşı, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl +
+

Otomasyon öğesini kopyala

0
↑  Shift + Ctrl +
+

Otomasyon öğesini kopyala, yanaştırmayı yok say

0
Alt +
+

Otomasyon öğesi içeriğini taşı

0
Ctrl + Alt +
+

Otomasyon öğesini kopyala ve havuza ekle

0
↑  Shift + Ctrl + Alt +
+

Otomasyon öğesini kopyala ve havuza ekle, yanaştırmayı yok say

0

Otomasyon öğesi özelliklerini göster

1
↑  Shift +

Zaman seçimini öğeye ayarla

0
Ctrl +

Döngü noktalarını öğeye ayarla

0
↑  Shift + Ctrl +

Otomasyon öğelerini yükle

0
+

Otomasyon öğesinin kenarını taşı

0
↑  Shift +
+

Otomasyon öğesinin kenarını taşı, yanaştırmayı yok say

0
Ctrl +
+

Noktaları otomasyon öğesine topla

0
↑  Shift + Ctrl

Noktaları otomasyon öğesine topla, yanaştırmayı yok say

0
Alt +
+

Otomasyon öğelerini seçili diğer öğelere göre uzat

0
↑  Shift + Alt +
+

Otomasyon öğesini seçili diğer öğelere göre uzat, yanaştırmayı yok say

0

Tüm öğelerin seçimini kaldır ve düzenleme işaretçisini taşı

0
↑  Shift +

Zaman seçimini uzat

0
Ctrl +

Hiçbir öğeyi seçme ve düzenleme işaretçisini taşı, yanaştırmayı yok say

0
↑  Shift + Ctrl +

Zaman seçimini genişlet, yanaştırmayı yok say

0
Alt +

Tüm öğelerin seçimini kaldırın

0
Ctrl + Alt +

Zaman seçimini temizle

-1
+

Zaman seç

0
↑  Shift +
+

Zaman seçimini taşı

0
Ctrl +
+

Seçilen medya öğesinin bir kopyasını çiz

0
↑  Shift + Ctrl +
+

Seçilen medya öğesinin bir kopyasını çiz, yanaştırmayı yok say


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
1 0

Program bilgileri

Program adı: REAPER REAPER (Verimlilik)

REAPER, bir dijital ses işleme yazılımı. VST ve AU gibi sektör standardı birçok eklenti formatını destekleyen yazılım, videolar dahil olmak üzere çoğu medya biçimini açabiliyor.

Web sayfası: http://reaper.fm

Son güncelleme: 23.09.2020 09:36 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 72%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (3 güncelleme.) 23.09.2020 11:18:42 Kısayollar eklendi.
23.09.2020 11:33:00 Kısayollar eklendi.
23.09.2020 11:36:04 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 744

Platform algılandı: Windows veya Linux

Benzer programlarUser operations

Add REAPER to favorites

Add to favorites

Reklam


En sevdiğiniz REAPER kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.


 
Hiç yorum yok. İlk yorumu yapan siz olun!