Modo 12.1 klavye kısayolları

Modo 12.1  

Zeynel Abidin Öztürk -
3 yıl önce
- Kısayollar
0
F1

Yardım

0
Ctrl + N

Yeni sahne

0
Ctrl + O

Kaydedilmiş sahneyi aç

0
Ctrl + I

Kayıtlı resmi aç

0
Ctrl + W

Geçerli sahneyi kapat

0
Ctrl + ↑   Shift + W

Tüm açık sahneleri kapat

0
Ctrl + S

Geçerli sahneyi kaydet

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Sahneyi farklı kaydet...

0
Ctrl + Q

Modo'dan çık

0
Alt + F12

Yapılandırma dosyası kaydetme

0
↑   Shift + F5

Komut dosyasını çalıştır

0
Ctrl + Z

Geri al

0
Ctrl + ↑   Shift + Z

Yeniden yap

0
Ctrl + X

Kes

0
Ctrl + C

Kopyala

0
Ctrl + V

Yapıştır

0
Del

Sil (Öğeler modunda kullanılamaz)

0
Ctrl + R

Kullanılan son aracı geri getir

0
Alt + R

Kullanıcı arabirimi etkileşimlerini ve seçimlerini yok sayarak en son kullanılan aracı getir

0
↑   Shift + Ctrl + Tab

En yeni düzenleyiciye göre düzenlenmiş düzen değiştirici

0
Alt +

Görüntüyü döndür

0
Alt +

Görünüm penceresini Z ekseni görünümünde döndür

0
Alt +

Hareket' ile döndürme

1
↑   Shift + Alt +

Görünümü kaydır

0
↑   Shift + Alt +

Yalnızca yukarı / aşağı kaydır

0
Ctrl + Alt +

Fare konumuna yakınlaştır

0
Ctrl + Alt +

Kutu yakınlaştırma

0
.

Yakınlaştır (yalnızca bileşen modlarında)

0
↑   Shift + .

Yakınlaştır x2

0
,

Uzaklaştır (yalnızca bileşen modlarında)

0
↑   Shift + ,

Uzaklaştır x2

0
G

Görünümü imlecin konumunda ortala

0
/

Döner tabla (sadece bileşen modlarında)

0
↑   Shift + /

Döner tabla çalışırken dikey döner tablayı görüntüler

0

Fare işaretçisine görüntüyü yakınlaştır ve uzaklaştır

0
A

Sığdır (sahne alanlarına / tüm öğelere yakınlaştır)

1
↑   Shift + A

Seçilenleri sığdır (seçilen öğelere yakınlaştır)

0
Ctrl + A

Seçileni hizala (görünümü geçerli seçime hizala)

0
Ctrl + ↑   Shift + A

Seçilenleri sığdır ve hizala (görünümü geçerli seçime yakınlaştırır ve hizalar)

Değerleri sayısal tuş takımını kullanarak girin ve seçmek için işaretçiyi hedef görünüm penceresinin üzerine getirin.
0
O

Görünüm penceresi açılır penceresini aç

1
0

Grup içindeki görünümü en üst düzeye çıkar / simge durumuna küçült

0
.

Perspektif

0
1

Üst (üst / alt görünümü değiştirmek için tekrar basın)

0
↑   Shift + 1

(Mac) Alt

0
Win + 1

(Windows) Alt

0
↑   Shift + 1

(Linux) Alt

0
2

Ön (ön / arka görünümü değiştirmek için tekrar basın)

0
↑   Shift + 2

(Mac) Geri

0
Win + 2

(Windows) Geri

0
↑   Shift + 2

(Linux) Geri

0
3

Sağ (sağ / sol görünümü değiştirmek için tekrar basın)

0
↑   Shift + 3

(Mac) Sol

0
Win + 3

(Windows) Sol

0
↑   Shift + 3

(Linux) Sol

0
4

Gölgeli

0
5

Doku

0
6

Yansıma

0
7

Tel Çerçeve

0
8

Katı

0
9

Vertex haritası

0
/

Tel kafes yok

0
↑   Shift + /

Tel Kafes ışık

0
Ctrl + /

Tel Kafes koyu

0
=

Görünüm alanı düzgünleştirmeyi aç / kapat

Not: Aşağıdaki klavye kısayolları yalnızca Mac'te çalışır.
0
Ctrl + ↑   Shift + Home

İlk sekmeyi aç

0
Ctrl + ↑   Shift + End

Son sekmeyi aç

0
Ctrl + Shift + Page Up

Sonraki sekmeyi aç

0
Ctrl + Shift + Page Down

Son sekmeyi aç

0
F

Öğe seçme modunda, seçilen öğeyi (katmanı) bulun. Diğer modlarda çokgenleri çevirin

0
↑   Shift +

Tümünü genişlet / kapat (Gölgelendirici Ağacı'nda da)

0
'

Ön plan / arka plan katmanlarını değiştir

0
Ctrl + D

Seçili katmanları çoğalt (yalnızca Öğeler modunda)

0
↑   Shift + D

Seçilen katmanların örnekleri (yalnızca Öğeler modunda)

0
N

Yeni Kafes öğesi

0
L

Yeni konum belirleyici öğe (yalnızca Öğeler modunda)

0
I

Değiştirici girdisini seç

0
O

Değiştirici çıktısını seç

0
C

Kanal çekme (yalnızca Öğeler modunda)

0
F2

Modelleme araç kutusu

0
F3

Heykel / boya araç kutusu

0
F4

Kurulum araç kutusu

0
F5

Komut Geçmişi görünüm penceresi

0
F6

Ön ayarlar görünüm penceresi

0
F7

Grafik Düzenleyicisi

0
F8

Önizlemeyi işle

0
F11

Pop-over yaslama

0
`

Pencere görünürlüğünü aç / kapat

Not: Pasta menüleri, tuş kombinasyonları kullanılarak açılan hızlı bağlamsal açılır menülerdir. Menü öğeleri tekerleğe yerleştirilmiştir, böylece daha hızlı iş akışı için onlara elle erişebilirsiniz. Açmak için klavye kısayoluna basın, ardından açmak için 3D görünüm penceresine tıklayın. Pasta menüsünün hemen görünmesini istiyorsanız, Sistem > Tercihler > Giriş Yeniden Eşleme'ye gidin ve Pastaları Hemen Aç'ı etkinleştirin.
0
Ctrl + `

Düzen anahtarı sık kullanılanları

0
Ctrl + 1

GL görünüm penceresi açma / kapama

0
Ctrl + 2

GL görünüm penceresi stili

0
Ctrl + Space

GL görünüm penceresi türü

0
Ctrl + 3

Pop-over'ı aç

0
Alt + Q

Seçim modu / Dönüştürme araçları

0
Alt + `

Paleti aç

0
↑   Shift + `

Özellikler ve seçenekler

0
B

Fırçalar pasta menüsü (yalnızca bir Fırça aracı etkinken)

0
Alt + Space

Animasyon kısayolları (yalnızca Animasyon düzeninde)

0
Q

Etkin olanı bırakma aracı

0
Ctrl + Tab

Araç HUD'sini aç / kapat

0
veya ⌘ Cmd + Tab
0
K

Araç özellikleri açılır penceresi

Not: Bu kısayolun çalışması için aracın etkin olması gerekir.
0
Esc

Mevcut işlemden çık / etkin seçimi bırak

0
Space

Bileşen modları arasında dolaş

0
↑   Shift + Space

Bileşen modunu Öğe moduna (veya son moda) getir

0
=

Takım sapları daha büyük

0
-

Takım sapı daha küçük

0
0

Takım sapının görünürlüğünü aç / kapat (sayısal tuş takımında değil; yalnızca Mac'te)

-1
Ctrl + D

Araç özelliklerini sıfırla

0
↑   Shift + 1 - 9

1-10 katmanını seçin

0
Alt + Space

Hızlı erişim açılır penceresi

0
M

Malzeme etiketi ata

0
S

Bileşen modundayken (Çokgenler, Kenarlar veya Vertices) Slayt / Kenar Kaydırma aracını etkinleştir

Not: Bu kısayol Slayt aracını yalnızca bileşen modundayken etkinleştirir. Öğe modunda S tuşuna basıldığında seçilen kanalı anahtar yapar. Daha fazla bilgi için, bkz. Kanalları Kullanma.
0
Tab

Alt bölüm yüzeylerini aç / kapat

0
↑   Shift + Tab

Catmull-Clark alt bölümlerini aç / kapat

0
Num +

Alt bölüm seviyesini artır / azalt

0
veya Num -
0
Alt + W

Köken

0
Alt + E

Eksen

0
Alt + A

Otomatik

0
Alt + S

Seçim

0
Alt + D

Seçim merkezi, otomatik eksen

0
Alt + Q

Pasta menüsünü görüntüle

0
Alt + F

Ekran

0
Alt + Z

Element

0
Alt + X

Yerel

0
Alt + G

Pivot merkezi, ana eksen

0
Alt + ↑   Shift + A

Tümünü seç

0

Diğer (döngüdeki sonraki makul öğeyi seç)

0
↑   Shift +

Genişletmeyi seç

0

Daha az (son öğenin seçimini kaldır)

0
↑   Shift +

Küçült

0

Önceki döngüyü seç

0
↑   Shift +

Önceki döngü eklemesini seç

0

Sonraki döngüyü seç

0
↑   Shift +

Sonraki döngü eklemesini seç

0
L

Döngü seç

0
Alt + L

Zil seç

0
]

Bağlı

0
[

Seçimi ters çevir

0
↑   Shift + ]

Döngüyü kapat

0
↑   Shift + G

Aralarında seçim yap

0
Alt + 1

Seçimi köşelere dönüştür

0
Alt + 2

Seçimi kenarlara dönüştür

0
Alt + 3

Seçimi çokgenlere dönüştür

0
;

Geçiş ile seçim

0
H

Seçilenleri gizle

0
↑   Shift + H

Seçili olmayanları gizle

0
Ctrl + H

Ters çevirmeyi gizle (geçiş durumu)

0
U

Göster

0
J

Kilit seçildi

0
↑   Shift + J

Kilit seçimi kaldırıldı

0
Ctrl + J

Ters çevirmeyi kilitle (geçiş durumu)

-1
I

Kilidini aç

0
Home

İmleç altındaki geometriye hizala

0
↑   Shift + Home

Seçime hizala (seçilenlerin ortalaması)

0
Ctrl + Home

Görünüm penceresine hizala

0
End

Çalışma Düzlemini Sıfırla

0
↑   Shift + End

Açık Çalışma Düzlemi açılır penceresi

0
Page Up

Yürü +

0
Page Down

Yürü -

0
Num *

Görünürlüğü aç / kapat

0
Alt + O

Çalışma Düzlemini imleç altındaki geometri konumuna kaydır

0
X

Snap durumunu aç / kapat

0
F11

Yapışma penceresini aç

0
Ctrl + ↑   Shift + T

Öğe eki

Dönüşüm
0
W

Hareket

0
E

Döndür

0
Alt + ↑   Shift + E

Düzlemsel döndürme

0
R

Ölçek

0
↑   Shift + R

Standart ölçek

0
Y

Dönüşüm

Deforme
0
Ctrl + E

Bük

0
T

Element taşıma (Tweak)

0
Ctrl + T

Yumuşak sürükleme

0
↑   Shift + Y

Esnetme aracı

0
↑   Shift + S

Yumuşatma aracı

Kopyasını oluşturma
0
↑   Shift + X

Çıkıntı

0
↑   Shift + L

Radyal süpürme

0
↑   Shift + Q

Kenardan dört sıra büyüt

0
Z

Kenarı genişlet

0
↑   Shift + V

Ayna aracı

Ağ düzenleme
0
Backspace

Sil

0
↑   Shift + Backspace

Kaldır

0
Ctrl + Backspace

Daralt

0
B

Konik

0
↑   Shift + B

Çokgen eğim

0
Alt + B

Eskiz çıkıntı

0
Ctrl + B

Vertex seçiminden belirli türde çokgen oluştur

0
C

Kenar dilimi

0
↑   Shift + C

Çokgen dilim

0
Alt + C

Döngü dilimi

0
D

Seçili geometriyi alt bölümlere ayır

0
↑   Shift + D

Alt bölme seçeneklerini aç

0
F

Çevir çokgen normal

0
Ctrl + L

Yüzü seçilen köşe noktalarına göre böl

0
P

Çokgen yap

0
↑   Shift + T

Üçlü çokgenler (üçgenlere dönüştür)

0
V

Kenarı döndür

0
Alt + V

Dörtlüleri döndür

Eğriler
0
↑   Shift + O

Açık eğri yap

0
Ctrl + P

Kapalı eğri yap

Vertex araçları
0
↑   Shift + W

Ağırlık aracı

0
↑   Shift + M

Dönüşüm aracı

0
B

Fırça ipuçları pasta menüsünü aç (yalnızca araç etkinken)

0
O

Büyük renk seçici açılır penceresini aç (fareyle kullanıcı arayüzü renk seçicinin üzerine gelin)

0
S

Ön plan / arka plan renklerini değiştir

0
↑   Shift +
+

Düğümü ve alt düğümleri zincirden daha aşağıya yeniden konumlandır

0
Ctrl +

Varolan bir düğüm arasında yeni bir düğüm oluştur

0
+

Tek tek düğümleri kaldırın.

0
E

Görüntü mürekkebi sola döndür

0
R

rüntü mürekkebi sağa döndür

0
D

Görüntü mürekkep ölçeklendirme

0
F

Görüntü mürekkep ölçeği küçült

0
↑   Shift + Z

Ofset miktarını ayarla (yapışkan tuş, yalnızca Fırça aracı etkinken)

Çok Çözünürlüklü Yontma
0
Alt + Num +

Alt bölüm düzeyi yukarı

0
Alt + Num -

Alt bölüm düzeyi aşağı

0
Ctrl + Num +

Mevcut seviye yukarı

0
Ctrl + Num -

Mevcut seviye aşağı

0
↑   Shift + Alt +
+

Kamera öğesini taşı

0
↑   Shift + Alt +
+

Yalnızca yukarı / aşağı hareket ettir

0
Alt +
+

Hedef mesafe etrafında döndür

0
Alt +
+

Z ekseni etrafında döndür

0
Ctrl +
+

Görüntü mürekkep ölçeği yukarı / aşağı

0
Ctrl + Alt +
+

Yalnızca ileri / geri git

0
Ctrl + Alt +
+

Odak uzaklığını ayarla

0

İmleci yakınlaştır

0
Ctrl + A

Kamerayı otomatik odakla (yalnızca Kamera olarak tanımlanan ve otomatik odaklama etkinleştirilmiş bir görünümde)

0
Ctrl + F

Önizlemeyi yeniden başlat (yalnızca Önizleme görünüm penceresinde)

0
↑   Shift + Z

Tüm animasyonlu öğeleri seç

0
Z

Tüm animasyonlu kanalları seç

0
Ctrl + G

Seçilen öğeleri gruplandır (grup bulucu altında)

0
P

Yerinde üst öğe yap

0
Ctrl + P

Üst öğe

0
↑   Shift + P

Yerinde üst öğe yapma

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Üst öğe yapma

Bu kısayolların çalışması için kullanıcıların Öğeler seçim modunda olması gerekir.
0
↑   Shift +

İlk kareye git

0
Ctrl +

İlk ana kareye git

0
Ctrl +

Önceki ana kareye git

0
↑   Shift +

Bir kare geri git

0
/

Animasyon oynatmayı başlat / durdur

0
↑   Shift +

Bir kare ileri git

0
Ctrl +

Sonraki ana kareye git

0
Ctrl +

Son ana kareye git

0
↑   Shift + Y

Dönüşümleri anahtar yap

0
↑   Shift + E

Dönüşleri anahtar yap

0
↑   Shift + W

Konumları anahtar yap

0
↑   Shift + R

Ölçeği anahtar yap

0
S

Seçilen kanalları anahtar yap

0
↑   Shift + S

Seçilen öğeleri anahtar yap

0
A

Seçileni sığdır

0
Ctrl + F

Görünür olarak sığdır

0
↑   Shift + F

Görünür genişliğe sığdır

0
Alt +

Görünümü kaydır

0
Ctrl + Alt +

Görünümü ölçeklendir

0
Alt +

Grafik boyutunu ölçeklendir

0
Ctrl + Alt +

Kutu yakınlaştırma (yakınlaştırmak için kutuyu sürükleyin)

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Eklenen anahtar kareleri seçili kanallara yapıştır

0
Ctrl + Alt + V

Anahtar kareleri seçilen kanallara değiştir - yapıştır

0
F9

İşle

0
Ctrl + F9

Görüneni işle

0
↑   Shift + F9

Seçileni işle

0
F10

Geçerli görünümü işle

0
Alt + ↑   Shift + F9

İşleme görünümü penceresini aç

0
F8

Görünüm penceresi ön izlemeyi aç

0
Ctrl + F

İmleç altına odaklan

0

Yakınlaştırmayı ön izle

0
+

Ön izlemeyi orijinal odak uzunluğuna atlat (yalnızca yakınlaştırıldığında)

Kaynak: Foundry

Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Modo 12.1 Modo 12.1 (Görsel düzenleme)

Modo bir yüzey modelleme, yontma, 3B boyama ve animasyon yazılımı. Foundry tarafından geliştirilmiştir. Bir deneme yazılımı olarak sunulan Modo, Windows, macOS ve Linux platformlarında çalışıyor.

Web sayfası: foundry.com/products/modo

Son güncelleme: 3.01.2021 15:30 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 84%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (2 güncelleme.) 26.07.2020 23:16:59 Yeni program eklendi.
26.07.2020 23:18:05 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 267

Platform algılandı: Windows ve macOS karışık

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.