Modo 12.1 klavye kısayolları

Modo 12.1

Zeynel Abidin Öztürk -
3 ay önce
- Kısayollar
F1

Yardım

Ctrl + N

Yeni sahne

Ctrl + O

Kaydedilmiş sahneyi aç

Ctrl + I

Kayıtlı resmi aç

Ctrl + W

Geçerli sahneyi kapat

Ctrl + ↑   Shift + W

Tüm açık sahneleri kapat

Ctrl + S

Geçerli sahneyi kaydet

Ctrl + ↑   Shift + S

Sahneyi farklı kaydet...

Ctrl + Q

Modo'dan çık

Alt + F12

Yapılandırma dosyası kaydetme

↑   Shift + F5

Komut dosyasını çalıştır

Ctrl + Z

Geri al

Ctrl + ↑   Shift + Z

Yeniden yap

Ctrl + X

Kes

Ctrl + C

Kopyala

Ctrl + V

Yapıştır

Del

Sil (Öğeler modunda kullanılamaz)

Ctrl + R

Kullanılan son aracı geri getir

Alt + R

Kullanıcı arabirimi etkileşimlerini ve seçimlerini yok sayarak en son kullanılan aracı getir

↑   Shift + Ctrl + ⭾ Tab

En yeni düzenleyiciye göre düzenlenmiş düzen değiştirici

Alt +

Görüntüyü döndür

Alt +

Görünüm penceresini Z ekseni görünümünde döndür

Alt +

Hareket' ile döndürme

↑   Shift + Alt +

Görünümü kaydır

↑   Shift + Alt +

Yalnızca yukarı / aşağı kaydır

Ctrl + Alt +

Fare konumuna yakınlaştır

Ctrl + Alt +

Kutu yakınlaştırma

.

Yakınlaştır (yalnızca bileşen modlarında)

↑   Shift + .

Yakınlaştır x2

,

Uzaklaştır (yalnızca bileşen modlarında)

↑   Shift + ,

Uzaklaştır x2

G

Görünümü imlecin konumunda ortala

/

Döner tabla (sadece bileşen modlarında)

↑   Shift + /

Döner tabla çalışırken dikey döner tablayı görüntüler

Fare işaretçisine görüntüyü yakınlaştır ve uzaklaştır

A

Sığdır (sahne alanlarına / tüm öğelere yakınlaştır)

↑   Shift + A

Seçilenleri sığdır (seçilen öğelere yakınlaştır)

Ctrl + A

Seçileni hizala (görünümü geçerli seçime hizala)

Ctrl + ↑   Shift + A

Seçilenleri sığdır ve hizala (görünümü geçerli seçime yakınlaştırır ve hizalar)

Değerleri sayısal tuş takımını kullanarak girin ve seçmek için işaretçiyi hedef görünüm penceresinin üzerine getirin.
O

Görünüm penceresi açılır penceresini aç

0

Grup içindeki görünümü en üst düzeye çıkar / simge durumuna küçült

.

Perspektif

1

Üst (üst / alt görünümü değiştirmek için tekrar basın)

↑   Shift + 1

(Mac) Alt

Win + 1

(Windows) Alt

↑   Shift + 1

(Linux) Alt

2

Ön (ön / arka görünümü değiştirmek için tekrar basın)

↑   Shift + 2

(Mac) Geri

Win + 2

(Windows) Geri

↑   Shift + 2

(Linux) Geri

3

Sağ (sağ / sol görünümü değiştirmek için tekrar basın)

↑   Shift + 3

(Mac) Sol

Win + 3

(Windows) Sol

↑   Shift + 3

(Linux) Sol

4

Gölgeli

5

Doku

6

Yansıma

7

Tel Çerçeve

8

Katı

9

Vertex haritası

/

Tel kafes yok

↑   Shift + /

Tel Kafes ışık

Ctrl + /

Tel Kafes koyu

=

Görünüm alanı düzgünleştirmeyi aç / kapat

Not: Aşağıdaki klavye kısayolları yalnızca Mac'te çalışır.
Ctrl + ↑   Shift + Home

İlk sekmeyi aç

Ctrl + ↑   Shift + End

Son sekmeyi aç

Ctrl + Shift + Page Up

Sonraki sekmeyi aç

Ctrl + Shift + Page Down

Son sekmeyi aç

F

Öğe seçme modunda, seçilen öğeyi (katmanı) bulun. Diğer modlarda çokgenleri çevirin

↑   Shift +

Tümünü genişlet / kapat (Gölgelendirici Ağacı'nda da)

'

Ön plan / arka plan katmanlarını değiştir

Ctrl + D

Seçili katmanları çoğalt (yalnızca Öğeler modunda)

↑   Shift + D

Seçilen katmanların örnekleri (yalnızca Öğeler modunda)

N

Yeni Kafes öğesi

L

Yeni konum belirleyici öğe (yalnızca Öğeler modunda)

I

Değiştirici girdisini seç

O

Değiştirici çıktısını seç

C

Kanal çekme (yalnızca Öğeler modunda)

F2

Modelleme araç kutusu

F3

Heykel / boya araç kutusu

F4

Kurulum araç kutusu

F5

Komut Geçmişi görünüm penceresi

F6

Ön ayarlar görünüm penceresi

F7

Grafik Düzenleyicisi

F8

Önizlemeyi işle

F11

Pop-over yaslama

`

Pencere görünürlüğünü aç / kapat

Not: Pasta menüleri, tuş kombinasyonları kullanılarak açılan hızlı bağlamsal açılır menülerdir. Menü öğeleri tekerleğe yerleştirilmiştir, böylece daha hızlı iş akışı için onlara elle erişebilirsiniz. Açmak için klavye kısayoluna basın, ardından açmak için 3D görünüm penceresine tıklayın. Pasta menüsünün hemen görünmesini istiyorsanız, Sistem > Tercihler > Giriş Yeniden Eşleme'ye gidin ve Psataları Hemen Aç'ı etkinleştirin.
Ctrl + `

Düzen anahtarı sık kullanılanları

Ctrl + 1

GL görünüm penceresi açma / kapama

Ctrl + 2

GL görünüm penceresi stili

Ctrl + Space

GL görünüm penceresi türü

Ctrl + 3

Pop-over'ı aç

Alt + Q

Seçim modu / Dönüştürme araçları

Alt + `

Paleti aç

↑   Shift + `

Özellikler ve seçenekler

B

Fırçalar pasta menüsü (yalnızca bir Fırça aracı etkinken)

Alt + Space

Animasyon kısayolları (yalnızca Animasyon düzeninde)

Q

Etkin olanı bırakma aracı

Ctrl + ⭾ Tab

Araç HUD'sini aç / kapat

veya ⌘ Cmd + ⭾ Tab
K

Araç özellikleri açılır penceresi

Not: Bu kısayolun çalışması için aracın etkin olması gerekir.
Esc

Mevcut işlemden çık / etkin seçimi bırak

Space

Bileşen modları arasında dolaş

↑   Shift + Space

Bileşen modunu Öğe moduna (veya son moda) getir

=

Takım sapları daha büyük

-

Takım sapı daha küçük

0

Takım sapının görünürlüğünü aç / kapat (sayısal tuş takımında değil; yalnızca Mac'te)

Ctrl + D

Araç özelliklerini sıfırla

↑   Shift + 1 - 9

1-10 katmanını seçin

Alt + Space

Hızlı erişim açılır penceresi

M

Malzeme etiketi ata

S

Bileşen modundayken (Çokgenler, Kenarlar veya Vertices) Slayt / Kenar Kaydırma aracını etkinleştir

Not: Bu kısayol Slayt aracını yalnızca bileşen modundayken etkinleştirir. Öğe modunda S tuşuna basıldığında seçilen kanalı anahtar yapar. Daha fazla bilgi için, bkz. Kanalları Kullanma.
⭾ Tab

Alt bölüm yüzeylerini aç / kapat

↑   Shift + ⭾ Tab

Catmull-Clark alt bölümlerini aç / kapat

Num +

Alt bölüm seviyesini artır / azalt

veya Num -
Alt + W

Köken

Alt + E

Eksen

Alt + A

Otomatik

Alt + S

Seçim

Alt + D

Seçim merkezi, otomatik eksen

Alt + Q

Pasta menüsünü görüntüle

Alt + F

Ekran

Alt + Z

Element

Alt + X

Yerel

Alt + G

Pivot merkezi, ana eksen

Alt + ↑   Shift + A

Tümünü seç

Diğer (döngüdeki sonraki makul öğeyi seç)

↑   Shift +

Genişletmeyi seç

Daha az (son öğenin seçimini kaldır)

↑   Shift +

Küçült

Önceki döngüyü seç

↑   Shift +

Önceki döngü eklemesini seç

Sonraki döngüyü seç

↑   Shift +

Sonraki döngü eklemesini seç

L

Döngü seç

Alt + L

Zil seç

]

Bağlı

[

Seçimi ters çevir

↑   Shift + ]

Döngüyü kapat

↑   Shift + G

Aralarında seçim yap

Alt + 1

Seçimi köşelere dönüştür

Alt + 2

Seçimi kenarlara dönüştür

Alt + 3

Seçimi çokgenlere dönüştür

;

Geçiş ile seçim

H

Seçilenleri gizle

↑   Shift + H

Seçili olmayanları gizle

Ctrl + H

Ters çevirmeyi gizle (geçiş durumu)

U

Göster

J

Kilit seçildi

↑   Shift + J

Kilit seçimi kaldırıldı

Ctrl + J

Ters çevirmeyi kilitle (geçiş durumu)

I

Kilidini aç

Home

İmleç altındaki geometriye hizala

↑   Shift + Home

Seçime hizala (seçilenlerin ortalaması)

Ctrl + Home

Görünüm penceresine hizala

End

Çalışma Düzlemini Sıfırla

↑   Shift + End

Açık Çalışma Düzlemi açılır penceresi

Page Up

Yürü +

Page Down

Yürü -

Num *

Görünürlüğü aç / kapat

Alt + O

Çalışma Düzlemini imleç altındaki geometri konumuna kaydır

X

Snap durumunu aç / kapat

F11

Yapışma penceresini aç

Ctrl + ↑   Shift + T

Öğe eki

Dönüşüm
W

Hareket

E

Döndür

Alt + ↑   Shift + E

Düzlemsel döndürme

R

Ölçek

↑   Shift + R

Standart ölçek

Y

Dönüşüm

Deforme
Ctrl + E

Bük

T

Element taşıma (Tweak)

Ctrl + T

Yumuşak sürükleme

↑   Shift + Y

Esnetme aracı

↑   Shift + S

Yumuşatma aracı

Kopyasını oluşturma
↑   Shift + X

Çıkıntı

↑   Shift + L

Radyal süpürme

↑   Shift + Q

Kenardan dört sıra büyüt

Z

Kenarı genişlet

↑   Shift + V

Ayna aracı

Ağ düzenleme
⬅ Backspace

Sil

↑   Shift + ⬅ Backspace

Kaldır

Ctrl + ⬅ Backspace

Daralt

B

Konik

↑   Shift + B

Çokgen eğim

Alt + B

Eskiz çıkıntı

Ctrl + B

Vertex seçiminden belirli türde çokgen oluştur

C

Kenar dilimi

↑   Shift + C

Çokgen dilim

Alt + C

Döngü dilimi

D

Seçili geometriyi alt bölümlere ayır

↑   Shift + D

Alt bölme seçeneklerini aç

F

Çevir çokgen normal

Ctrl + L

Yüzü seçilen köşe noktalarına göre böl

P

Çokgen yap

↑   Shift + T

Üçlü çokgenler (üçgenlere dönüştür)

V

Kenarı döndür

Alt + V

Dörtlüleri döndür

Eğriler
↑   Shift + O

Açık eğri yap

Ctrl + P

Kapalı eğri yap

Vertex araçları
↑   Shift + W

Ağırlık aracı

↑   Shift + M

Dönüşüm aracı

B

Fırça ipuçları pasta menüsünü aç (yalnızca araç etkinken)

O

Büyük renk seçici açılır penceresini aç (fareyle kullanıcı arayüzü renk seçicinin üzerine gelin)

S

Ön plan / arka plan renklerini değiştir

↑   Shift +
+

Düğümü ve alt düğümleri zincirden daha aşağıya yeniden konumlandır

Ctrl +

Varolan bir düğüm arasında yeni bir düğüm oluştur

+

Tek tek düğümleri kaldırın.

E

Görüntü mürekkebi sola döndür

R

Görüntü mürekkebi sağa döndür

D

Görüntü mürekkep ölçeklendirme

F

Görüntü mürekkep ölçeği küçült

↑   Shift + Z

Ofset miktarını ayarla (yapışkan tuş, yalnızca Fırça aracı etkinken)

Çok Çözünürlüklü Yontma
Alt + Num +

Alt bölüm düzeyi yukarı

Alt + Num -

Alt bölüm düzeyi aşağı

Ctrl + Num +

Mevcut seviye yukarı

Ctrl + Num -

Mevcut seviye aşağı

↑   Shift + Alt +
+

Kamera öğesini taşı

↑   Shift + Alt +
+

Yalnızca yukarı / aşağı hareket ettir

Alt +
+

Hedef mesafe etrafında döndür

Alt +
+

Z ekseni etrafında döndür

Ctrl +
+

Görüntü mürekkep ölçeği yukarı / aşağı

Ctrl + Alt +
+

Yalnızca ileri / geri git

Ctrl + Alt +
+

Odak uzaklığını ayarla

İmleci yakınlaştır

Ctrl + A

Kamerayı otomatik odakla (yalnızca Kamera olarak tanımlanan ve otomatik odaklama etkinleştirilmiş bir görünümde)

Ctrl + F

Önizlemeyi yeniden başlat (yalnızca Önizleme görünüm penceresinde)

↑   Shift + Z

Tüm animasyonlu öğeleri seç

Z

Tüm animasyonlu kanalları seç

Ctrl + G

Seçilen öğeleri gruplandır (grup bulucu altında)

P

Yerinde üst öğe yap

Ctrl + P

Üst öğe

↑   Shift + P

Yerinde üst öğe yapma

Ctrl + ↑   Shift + P

Üst öğe yapma

Bu kısayolların çalışması için kullanıcıların Öğeler seçim modunda olması gerekir.
↑   Shift +

İlk kareye git

Ctrl +

İlk ana kareye git

Ctrl +

Önceki ana kareye git

↑   Shift +

Bir kare geri git

/

Animasyon oynatmayı başlat / durdur

↑   Shift +

Bir kare ileri git

Ctrl +

Sonraki ana kareye git

Ctrl +

Son ana kareye git

↑   Shift + Y

Dönüşümleri anahtar yap

↑   Shift + E

Dönüşleri anahtar yap

↑   Shift + W

Konumları anahtar yap

↑   Shift + R

Ölçeği anahtar yap

S

Seçilen kanalları anahtar yap

↑   Shift + S

Seçilen öğeleri anahtar yap

A

Seçileni sığdır

Ctrl + F

Görünür olarak sığdır

↑   Shift + F

Görünür genişliğe sığdır

Alt +

Görünümü kaydır

Ctrl + Alt +

Görünümü ölçeklendir

Alt +

Grafik boyutunu ölçeklendir

Ctrl + Alt +

Kutu yakınlaştırma (yakınlaştırmak için kutuyu sürükleyin)

Ctrl + ↑   Shift + V

Eklenen anahtar kareleri seçili kanallara yapıştır

Ctrl + Alt + V

Anahtar kareleri seçilen kanallara değiştir - yapıştır

F9

İşle

Ctrl + F9

Görüneni işle

↑   Shift + F9

Seçileni işle

F10

Geçerli görünümü işle

Alt + ↑   Shift + F9

İşleme görünümü penceresini aç

F8

Görünüm penceresi ön izlemeyi aç

Ctrl + F

İmleç altına odaklan

Yakınlaştırmayı ön izle

+

Ön izlemeyi orijinal odak uzunluğuna atlat (yalnızca yakınlaştırıldığında)

Kaynak: Foundry

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Modo 12.1 Modo 12.1 (Görsel düzenleme)

Modo bir yüzey modelleme, yontma, 3B boyama ve animasyon yazılımı. Foundry tarafından geliştirilmiştir. Bir deneme yazılımı olarak sunulan Modo, Windows, macOS ve Linux platformlarında çalışıyor.

Web sayfası: foundry.com/products/modo

Son güncelleme: 26 Tem 2020

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (2 güncelleme.) 26.07.2020 23:16:59 Yeni program eklendi.
26.07.2020 23:18:05 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 267

Kısayollara basma kolaylığı: 84%

Platform algılandı: Windows ve macOS karışık

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.