Notepad3 (v5.21) klavye kısayolları

Notepad3 (v5.21)

Zeynel Abidin Öztürk -
6 ay önce
- Kısayollar

Notepad3 klavye kısayolları, metin düzenlerken veya yazarken sizi tekrarlayan tıklamalardan kurtaracak. Bu liste 5.21 sürümü içindir; yeni bir kısayol biliyorsanız veya listede eksik kısayollar varsa, aşağıdaki yorum kutusunda bizimle paylaşabilirsiniz.

0
Ctrl + N

Yeni dosya

0
Ctrl + F4

Dosyayı kapat (Ctrl + N ile aynı)

0
Ctrl + O

Dosya aç…

0
F5

Dosyayı yeniden yükle

0
Ctrl + S

Dosyayı kaydet

0
F6

Farklı kaydet…

0
Ctrl + F6

Dosyanın kopyasını kaydet…

0
Ctrl + Alt + F6

Orijinal dosya “Tarih/Saat” ile kaydet

0
Ctrl + P

Dosyayı yazdır…

0
Ctrl + M

MiniPath dosya Tarayıcı eklentisini çalıştır…

0
Ctrl + Alt + H

Son dosyayı aç (Geçmiş)…

0
Alt + F4

Not Defteri3'ten çık

0
Esc

Mevcut durumu iptal et (Otomatik Tamamlama veya Seçim)

0
Esc

Simge Durumuna Küçült veya Not Defteri3'ten çık (isteğe bağlı olarak, durum yoksa)

0
↑   Shift + Esc

Dosyayı kaydet ve Notepad3'ten çık

0
Ctrl + F9

Sadece dosya adını panoya kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + F9

Tam yolu panoya kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Dosyalarda ara

0
Alt + N

Belgeyi yeni pencerede aç

0
Alt + ↑   Shift + N

Yeni boş pencere aç

0
Ctrl + L

Belgeyi başlat

0
Alt + L

Birlikte aç…

0
Ctrl + R

Komut çalıştır

0
Ctrl + ↑   Shift + 1

Web Şablonu 1

0
Ctrl + ↑   Shift + 2

Web Şablonu 2

0
↑   Shift + F8

UTF-8'i varsayılan olarak seç

0
F9

Geçerli dosya kodlamasını seç'i aç

0
Ctrl + ↑   Shift + A

ANSI olarak yeniden kodla

0
Ctrl + ↑   Shift + O

OEM olarak yeniden kodla

0
Ctrl + ↑   Shift + 10

GB18030 olarak yeniden kodla

0
Ctrl + ↑   Shift + F8

Bir ASCII dosyasını UTF-8 dosyası olarak yeniden yükle

0
Alt + F8

Kodlama Etiketlerini Yoksay

0
F8

Dosyayı Yeniden Yüklemek için Kaynak Kodlamayı Seç'i aç

0
Alt + I

Favorileri Aç…

0
Alt + K

Mevcut Dosyayı Sık Kullanılanlara Ekle…

0
Alt + F9

Favorileri Yönet…

0
Ctrl + Z

Geri al

0
veya Alt + Backspace
1
veya Ctrl + ↑   Shift + Y
-1
Ctrl + Y

Yeniden yap

0
veya Ctrl + ↑   Shift + Z
0
Ctrl + X

Kes

0
veya ↑   Shift + Del
0
Ctrl + C

Kopyala

0
Alt + C

Tümünü kopyala

0
Ctrl + E

Kopyala ekle

0
Ctrl + V

Yapıştır

0
veya ↑   Shift + Insert
0
Ctrl + K

Takas

0
Del

Sil

0
Ctrl + A

Tümünü seç

0
Ctrl + Alt + ⤶ Enter

Kelimeyi tamamla

0
Ctrl +

Soldaki sözcük

0
Ctrl +

Sağdaki sözcük

0
Ctrl + Backspace

Önceki/soldaki sözcüğü sil

0
Ctrl + Del

Sonraki/sağdaki sözcüğü sil

0
Alt +

Satırı (Blok) Yukarı Taşı

0
Alt +

Satırı (Engelle) Aşağı Taşı

0
Ctrl + X

Seçim Yoksa Seçimi veya Geçerli Satırı Kes

0
Ctrl + ↑   Shift + X

Seçimi Tüm Satır(lar)ı Kes

0
Ctrl + C

Seçim Yok ise Seçimi veya Geçerli Satırı Kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + C

Seçimi Tüm Satırları Kopyala

0
Ctrl + D

Satırı veya Seçimi Çoğalt

0
Alt + D

Satırları transpoze et

0
Ctrl + ↑   Shift + D

Satırı Sil

0
Ctrl + ↑   Shift + Backspace

Sol Satırı Sil

0
Ctrl + ↑   Shift + Del

Sağ Satırı Sil

0
Ctrl + ↑   Shift + W

Sütun Sarma…

0
Ctrl + I

Satırları böl

0
Ctrl + J

Satırları birleştir

0
Ctrl + Alt + J

Satırları kaynaştır

0
Ctrl + ↑   Shift + J

Paragrafları koru

0
Alt + Y

Boş satırları birleştir

-1
Ctrl + Alt + Y

Yazısız satırları birleştir

0
Alt + R

Boş satırları kaldır

0
Ctrl + Alt + B

Yazısız satırları kaldır

0
Ctrl + Alt + D

Yinelenen satırları kaldır

0
Ctrl + ↑   Shift + Q

Akış yorumu

0
Ctrl + D

Seçimi veya Satırı Çoğalt

0
Alt + B

Boşluklu Ped

0
Alt + Z

İlk Karakteri Çıkar

0
Alt + U

Son Karakteri Çıkar

0
Alt + W

Takip eden boşlukları kaldır

0
Ctrl + Alt + P

Boşlukları Sıkıştır

0
Alt + M

Satırları Değiştir…

0
Alt + J

Çizgileri Hizala…

0
Alt + O

Satırları Sırala…

0
Ctrl + ,

Seçim Başlangıcı'na atlay

0
Ctrl + .

Seçim Sonuna Atla

0
Tab

Seçili Bloğu Girintilendir

0
↑   Shift + Tab

Seçili Bloğun Girintisini Kaldır

0
Ctrl + Tab

Tabulator Ekle

0
Ctrl + 1

” içine al (Tek Tırnak).

0
Ctrl + 2

“” (Çift Tırnak) içine al

0
Ctrl + 3

() içine al

0
Ctrl + 4

[] içine al

0
Ctrl + 5

{} içine al

0
Ctrl + 6

“ (Geri Tikler) içine al

0
Alt + Q

İçine al… (Seçimden Önce/Sonra Ekle)

0
Ctrl + ↑   Shift + U

Seçimi büyük harfe

0
Ctrl + U

Seçimi küçük harfe

0
Ctrl + Alt + U

Seçimdeki büyük/küçük harfleri tersine

0
Ctrl + Alt + I

Seçimdekini Başlık olarak

0
Ctrl + Alt + O

Seçimdekini Cümle olarak

0
Ctrl + ↑   Shift + T

Seçimdeki boşlukları sekmelere dönüştür

0
Ctrl + ↑   Shift + S

Seçimdeki sekmeleri boşluklara dönüştür

0
Ctrl + Alt + T

Seçimdeki girintileri sekmelere dönüştür

0
Ctrl + Alt + S

Seçimdeki girintileri boşluklara dönüştür

0
Ctrl + ↑   Shift + E

URL Kodlama

0
Ctrl + ↑   Shift + R

URL Kod Çözme

0
Ctrl + Alt + X

Karakterden Hex'e

0
Ctrl + Alt + C

Hex'ten karakter

0
Ctrl + ⤶ Enter

Yukarı yeni satır ekle

0
Ctrl + ↑   Shift + ⤶ Enter

Değiştirilmiş Otomatik Girinti Seçeneği ile Yeni Satır Ekle (orijinal Notepad2: Ctrl + Enter)

0
Alt + X

HTML/XML Etiketi…

0
Ctrl + F8

Kodlama Tanımlayıcısı

0
Ctrl + F5

Saat/Tarih (Kısa Form)

0
Ctrl + ↑   Shift + F5

Saat/Tarih (Uzun Form)

0
↑   Shift + F5

Zaman Damgalarını Güncelleyin.

0
Ctrl + ↑   Shift + 6

ASCII 30 ekle (kayıt ayırıcı karakteri)

0
Ctrl + ↑   Shift + .

GUID'i Panoya kopyala

0
Ctrl + Alt + E

C Özel Karakterlerinden Kaçış

0
Ctrl + Alt + R

C Özel Karakterlerinden kaçış yapma

0
Ctrl + Alt + Num +

Sayıyı artır

0
Ctrl + Alt + Num -

Sayıyı azalt

0
Ctrl + B

Eşleşen ayracı bul

0
Ctrl + ↑   Shift + B

Eşleşen ayraca kadar seç

0
Ctrl + Alt + F2

Seçimi Sonraki Eşleşmeye Genişletin. (orijinal Notepad2: F2)

0
Ctrl + Alt + ↑   Shift + F2

Seçimi Önceki Eşleşmeye Genişletin. (orijinal Notepad2: Shift+F2)

0
Ctrl + Space

Kelime veya Çizgiler'i seç

0
Ctrl + ↑   Shift + Space

Tüm Eşleşmeleri Çoklu Seç

0
Alt + ↑   Shift +

Dikdörtgen Seçim

0
veya Alt +
0
Ctrl +

Gezinerek renk göstergesinde → Renk seçimini aç

0
Ctrl + F2

Değiştir

0
F2

Sonrakine Git

0
↑   Shift + F2

Öncekine Git

0
Alt + F2

Tümünü temizle

0
Ctrl + F

Bul…

0
Alt + F3

Bul Metnini Kaydet

0
F3

Sonrakini Bul

0
↑   Shift + F3

Öncekini Bul

0
Ctrl + F3

Sonraki Seçileni Bul

0
Ctrl + ↑   Shift + F3

Önceki Seçileni Bul

0
Ctrl + H

Değiştir…

0
F4

Sonrakini Değiştir

0
Ctrl + G

Git…

0
Ctrl + ↑   Shift + F

Dosyalarda Ara

0
Ctrl + W

Kelime Sarma

0
Ctrl + Alt + L

Uzun Satır İşaretleyici

0
Ctrl + ↑   Shift + G

Girinti Kılavuzları

0
Ctrl + ↑   Shift + 7

Sarma Sembollerini Göster

0
Ctrl + ↑   Shift + 8

Boşlukları Göster

0
Ctrl + ↑   Shift + 9

Satır Sonlarını Göster

0
Ctrl + Alt + W

Köprü Bağlantı Noktaları

0
Ctrl + ↑   Shift + V

Görsel Ayraç Eşleştirme

0
Ctrl + ↑   Shift + I

Geçerli Satırı Vurgula

0
Ctrl + ↑   Shift + N

Satır Numaralarını Göster

0
Ctrl + ↑   Shift + M

Kenar boşluğu yer işareti

0
Alt + A

Aktif

0
Ctrl + Alt + F

Katlamaları Aç/Kapat

0
Alt + +

Sonraki Katlamaya Atla

0
Alt + -

Önceki Katlamaya Atla

0
Alt +

Katlamayı Daralt

0
Alt +

Fold'u genişlet

0
Ctrl + Alt + V

Odaklanmış Görünüm

0
Ctrl + Page Up / Down

Önceki/Sonrakine git

0
Ctrl + Shift + Page Up / Down

Önceki/Sonrakine kadar seçin

0
Ctrl + +

Yakınlaştır

0
Ctrl + -

Uzaklaştır

0
Ctrl + 0

Yakınlaştırmayı Sıfırla

0
Ctrl + ↑   Shift + K

Pencere Konumunu Panoya Kopyala

0
Ctrl + ↑   Shift + P

Pencere Varsayılan Konumuna Yasla

0
Ctrl + F11

Başlangıç Varsayılan Konumuna Yasla

0
F11

Tam Alan Pencere Konumuna Geç

0
Ctrl + F12

Sözdizimi Şemalarını Özelleştir…

0
F12

Sözdizimi Şeması…

0
↑   Shift + F12

2. Ortak Üs'ü seç

0
Alt + F12

Genel Varsayılan Yazı Tipi…

0
Ctrl + Alt + F12

Geçerli Düzenin Varsayılan Yazı Tipi…

0
Ctrl + T

Sekme Ayarları…

0
Ctrl + ↑   Shift + H

HTML/XML'yi Otomatik Kapat

0
Ctrl + Alt + A

Hızlandırılmış Kelime Gezinme

0
Alt + F5

Dosya Değişiklik Bildirimi…

0
Ctrl + ↑   Shift + L

Pencereyi Yeniden Kullan

0
Alt + T

Her zaman üstte

0
Ctrl + G

Şeffaf Mod

0
Ctrl + 9

Başlıkta Metin Alıntısını Görüntüle

0
F7

Ayarları Şimdi Kaydet

0
Ctrl + F7

“Notepad3.ini” Ayarlar Dosyasını aç

0
F1

Çevrimiçi Belgeler

0
↑   Shift + F1

Hakkında…


Bu sayfayı paylaşın:
Bu kısayollar faydalı mıydı?
0 0

Program bilgileri

Program adı: Notepad3 (v5.21) Notepad3 (v5.21) (Metin düzenleme)

Notepad3, sözdizimi vurgulamalı Scintilla tabanlı bir metin düzenleyicisi. Florian Balmer'ın Notepad2 ve XhmikosR's Notepad2-mod'undaki koda dayanmaktadır.

Web sayfası: github.com/rizonesoft/Notepad3

Son güncelleme: 16.01.2023 21:24 UTC

Kısayollara basma kolaylığı: 78%

Daha fazla bilgi >>

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (5 güncelleme.) 4.08.2022 17:59:43 Yeni program eklendi.
4.08.2022 18:00:32 Kısayollar eklendi.
4.08.2022 18:03:51 Kısayollar eklendi.
9.09.2022 19:06:38 Program bilgileri güncellendi.
16.01.2023 22:24:47 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 196

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.