Outlook 2019 ve Outlook 2016 klavye kısayolları

Outlook 2019 ve Outlook 2016

Zeynel Abidin Öztürk -
3 years ago
- Kısayollar
Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.
Esc

Kapat

veya ⤶ Enter
Alt + H

Giriş sekmesine git

Ctrl + ↑   Shift + M

Yeni ileti

Alt + S

Gönder

Alt + N

sonra A, F Dosya ekle

Ctrl + ↑   Shift + K

Yeni görev

Del

(mesaj, görev veya toplantı seçiliyken) Sil

Ctrl + E

Arama

Alt + H

sonra RP Yanıtlama

Alt + H

sonra F sonra Wİlet

Alt + H

sonra R, A   Tümünü yanıtla

Ctrl + C

Kopyala

veya Ctrl + Insert
Alt + S

sonra S Gönder/Al

Ctrl + 2

Takvime git

Ctrl + ↑   Shift + A

Randevu oluştur

Alt + H

sonra M, V Klasöre git

Alt + JA

sonra A, S Eki farklı kaydet

Ctrl + 1

Posta görünümüne geç

Ctrl + 2

Takvim görünümüne geç

Ctrl + 3

Kişiler görünümüne geç

Ctrl + 4

Görevler görünümüne geç

Ctrl + 5

Notlar’a geç

Ctrl + 6

Klasör bölmesindeki Klasör listesine geç

Ctrl + 7

Kısayollara geç

Ctrl + -

Sonraki açık iletiye geç

Ctrl + ,

Önceki açık iletiye geç

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Klasör bölmesi, ana Outlook penceresi, Okuma bölmesi ve Yapılacaklar çubuğu arasında hareket et

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
⭾ Tab

Outlook penceresi, Klasör bölmesinin içindeki daha küçük bölmeler, Okuma bölmesi ve Yapılacaklar çubuğunun içindeki bölümler arasında hareket et

F6

Outlook penceresi, Klasör bölmesinin içindeki daha küçük bölmeler, Okuma bölmesi ve Yapılacaklar çubuğunun içindeki bölümler arasında hareket et ve Outlook şeridinde erişim tuşlarını göster

Ctrl + ⭾ Tab

Klasör bölmesinde veya açık iletide, iletinin üst bilgi satırları arasında hareket et

← ↑ → ↓

Klasör bölmesinin içinde hareket et

Ctrl + Y

Farklı bir klasöre git

F3

Arama kutusuna git

veya Ctrl + E
Alt +

Okuma bölmesinde önceki iletiye git

veya Ctrl + ,
veya Alt + Page Up
Space

Okuma bölmesinde metin içinde aşağı doğru git

↑   Shift + Space

Okuma bölmesinde metin içinde yukarı doğru git

←  →

E-posta ileti listesindeki bir grubu daralt veya genişlet

Alt + B

Ana Outlook penceresinde geriye doğru önceki görünüme dön

veya Alt +
Alt +

Ana Outlook penceresinde ileriye doğru sonraki görünüme git

Ctrl + ↑   Shift + W

Bilgi Çubuğu'nu seç ve varsa, komut menüsünü göster

Ctrl + E

İletiyi veya başka bir öğeyi bul

Esc

Arama sonuçlarını temizle

Ctrl + Alt + A

Bulunduğunuz modüle bağlı olarak, aramayı Tüm Posta Öğeleri'ni, Tüm Takvim Öğeleri'ni veya Tüm Kişi Öğeleri'ni içerecek şekilde genişlet

Ctrl + ↑   Shift + F

Gelişmiş Bul komutunu kullan

Ctrl + ↑   Shift + P

Arama klasörü oluştur

F4

Açık öğenin içinde metin ara

Ctrl + H

Okuma bölmesinde veya açık bir öğede, metni, simgeleri veya bazı biçimlendirme komutlarını bul ve değiştir

Ctrl + Alt + K

Geçerli klasördeki öğeleri içerecek şekilde aramayı genişlet

Ctrl + Alt + Z

Aramayı alt klasörleri içerecek şekilde genişlet

Ctrl + ↑   Shift + G

Bayrak atamak için İzleme Bayrağı iletişim kutusunu aç

Alt + D

Renk kategorileri iletişim kutusundaki listeden seçili kategoriyi sil

Ctrl + ↑   Shift + A

Randevu oluştur

Ctrl + ↑   Shift + C

Kişi oluştur

Ctrl + ↑   Shift + L

Kişi grubu oluştur

Ctrl + ↑   Shift + X

Faks oluştur

Ctrl + ↑   Shift + E

Klasör oluştur

Ctrl + ↑   Shift + Q

Toplantı isteği oluştur

Ctrl + ↑   Shift + M

İleti oluştur

Ctrl + ↑   Shift + N

Not oluştur

Ctrl + ↑   Shift + H

Office belgesi oluştur

Ctrl + ↑   Shift + S

Seçili klasöre gönder

Ctrl + T

Seçili klasöre yanıt gönder

Ctrl + ↑   Shift + P

Arama klasörü oluştur

Ctrl + ↑   Shift + K

Görev oluştur

Ctrl + S

Kaydet (Görevler görünümü dışında)

veya ↑   Shift + F12
Alt + S

Kaydet ve kapat (Posta görünümü dışında)

F12

Farklı kaydet (yalnızca Posta görünümünde)

Ctrl + Z

Geri al

veya Alt + ⬅ Backspace
Ctrl + D

Öğeyi sil

Ctrl + P

Yazdır

Ctrl + ↑   Shift + Y

Öğeyi kopyala

Ctrl + ↑   Shift + V

Öğeyi taşı

Ctrl + K

Adları denetle

F7

Yazım denetimi

Ctrl + ↑   Shift + G

İzleme bayrağı ekle

Ctrl + F

İlet

veya Alt + W
Alt + S

Tümünü gönder, postala veya davet et

F2

Alanda düzenlemeyi etkinleştir (Posta veya Simge dışında tüm görünümlerde)

Ctrl + L

Metni sola hizala

Ctrl + E

Metni ortalama

Ctrl + R

Metni sağa hizala

Ctrl + ↑   Shift + I

Gelen Kutusu’na geçiş yap

Ctrl + ↑   Shift + O

Giden Kutusu’na geçiş yap

Ctrl + K

Adları denetle

Alt + S

Gönder

Ctrl + R

İletiyi yanıtla

Ctrl + ↑   Shift + R

İletide tümünü yanıtla

Ctrl + Alt + R

Toplantı isteğiyle yanıtla

Ctrl + F

İletiyi ilet

Ctrl + Alt + J

İletiyi gereksiz posta olmadığını gösterecek şekilde işaretle

Ctrl + ↑   Shift + I

Engellenmiş dış içeriği görüntüle (iletide)

Ctrl + ↑   Shift + S

Klasöre gönder

Ctrl + ↑   Shift + N

Normal stilini uygula

Ctrl + M

Yeni iletileri denetle

veya F9

Önceki iletiye git

Sonraki iletiye git

Ctrl + N

İleti oluştur (Posta görünümündeyken)

Ctrl + ↑   Shift + M

İleti oluştur (herhangi bir Outlook görünümünde)

Ctrl + O

Alınan iletiyi aç

Ctrl + ↑   Shift + D

Konuşmayı sil ve yoksay

Ctrl + ↑   Shift + B

Adres Defteri’ni aç

Insert

Açılmamış bir iletiye Hızlı bayrak ekle

Ctrl + ↑   Shift + G

İzleme Bayrağı iletişim kutusunu görüntüle

Ctrl + Q

Okundu olarak işaretle

Ctrl + U

Okunmadı olarak işaretle

Ctrl + ↑   Shift + W

Seçili iletide Posta İpucu'nu aç

F4

Bul ve değiştir

↑   Shift + F4

Sonrakini bul

Ctrl + ⤶ Enter

Gönderme

Ctrl + P

Yazdır

Ctrl + F

İlet

Ctrl + Alt + F

Ek olarak ilet

Alt + ⤶ Enter

Seçili öğenin özelliklerini göster

Ctrl + Alt + M

İndirmek için işaretle

Ctrl + Alt + U

İndirme için işaretle durumunu denetle

Ctrl + B

Gönder/Al işleminin ilerleme durumunu görüntüle

Ctrl + N

Randevu oluştur (Takvim görünümündeyken)

Ctrl + ↑   Shift + A

Randevu oluştur (herhangi bir Outlook görünümünde)

Ctrl + ↑   Shift + Q

Toplantı isteği oluştur

Alt + 1

Takvimde bir gün göster

Alt + 2

Takvimde iki gün göster

Alt + 3

Takvimde üç gün göster

Alt + 4

Takvimde dört gün göster

Alt + 5

Takvimde beş gün göster

Alt + 6

Takvimde altı gün göster

Alt + 7

Takvimde yedi gün göster

Alt + 8

Takvimde sekiz gün göster

Alt + 9

Takvimde dokuz gün göster

Alt + 0

Takvimde 10 gün göster

Ctrl + G

Tarihe git

Alt + =

Ay görünümüne geç

veya Ctrl + Alt + 4
Ctrl +

Sonraki güne git

Alt +

Sonraki haftaya git

Alt + Page Down

Sonraki aya git

Ctrl +

Önceki güne git

Alt +

Önceki haftaya git

Alt + Page Up

Önceki aya git

Alt + Home

Haftanın başına git

Alt + End

Haftanın sonuna git

Alt + -

Tam Hafta görünümüne geç

veya Ctrl + Alt + 3
Ctrl + Alt + 2

Çalışma Haftası görünümüne geç

Ctrl + ,

Önceki randevuya git

veya Ctrl + ↑   Shift + ,
Ctrl + ,

Sonraki randevuya git

veya Ctrl + ↑   Shift + ,
Ctrl + G

Açık bir randevu veya toplantı için yinelenmeyi ayarla

Ctrl + ↑   Shift + D

Yeni bir numara çevir

F3

Kişi veya başka bir öğe bul (Arama)

veya Ctrl + E
F11

Adres Defterlerinde Ara kutusuna ad gir

↑   Shift + Harf

Kişilerin Tablo veya Liste görünümünde, adı belirli bir harfle başlayan ilk kişiye git

Ctrl + A

Tüm kişileri seç

Ctrl + F

Konu olarak seçilen kişinin kullanıldığı bir ileti oluştur

Ctrl + N

Kişi oluştur (Kişiler’deyken)

Ctrl + ↑   Shift + C

Kişi oluştur (herhangi bir Outlook görünümünde)

Ctrl + O

Seçili kişi için bir kişi formu aç

Ctrl + ↑   Shift + L

Kişi grubu oluştur

Ctrl + P

Yazdır

F5

Kişi grubu üye listesini güncelleştir

Ctrl + Y

Farklı bir klasöre git

Ctrl + ↑   Shift + B

Adres Defteri’ni aç

Ctrl + ↑   Shift + F

Gelişmiş Bul komutunu kullan

Ctrl + ↑   Shift + ,

Açık bir kişide, listelenen sonraki kişiyi aç

F11

Kişi bul

Esc

Kişiyi kapat

Ctrl + ↑   Shift + X

Seçili kişiye faks gönder

Alt + D

Adresi Denetle iletişim kutusunu aç

Alt + ↑   Shift + 1

Kişi formunda, İnternet öğesinin altında E-Posta 1 bilgilerini görüntüle

Alt + ↑   Shift + 2

Kişi formunda, İnternet öğesinin altında E-Posta 2 bilgilerini görüntüle

Alt + ↑   Shift + 3

Kişi formunda, İnternet öğesinin altında E-Posta 3 bilgilerini görüntüle

Alt + A

Ekle listesini aç

Alt + B

Atanmış etiketi olan bir alan seçildiğinde Etiket kutusundaki metni seç

Alt + C

Kart Resmi Ekle iletişim kutusunu aç

Alt + E

İmleci Düzenle kutusunun başına yerleştir

Alt + F

Alanlar kutusunu seç

Alt + G

Resim Hizalama açılan listesini seç

Alt + K

Arka planın renk paletini seç

Alt + L

Düzen açılan kutusunu seç

Alt + R

Seçili alanı Alanlar kutusundan kaldır

Ctrl + C

Görev isteğini kabul et

Ctrl + D

Görev isteğini reddet

Ctrl + E

Görevi veya başka bir öğeyi bul

Ctrl + Y

Klasöre Git iletişim kutusunu aç

Ctrl + N

Görevler görünümündeyken görev oluştur

Ctrl + ↑   Shift + K

Herhangi bir Outlook görünümünde görev oluştur

Ctrl + O

Seçili öğeyi aç

Ctrl + P

Seçili öğeyi yazdır

Ctrl + A

Tüm öğeleri seç

Ctrl + D

Seçili öğeyi sil

Ctrl + F

Görevi ek olarak ilet

Ctrl + ↑   Shift + Alt + U

Görev isteği oluştur

⭾ Tab

Klasör bölmesi, Görevler listesi ve Yapılacaklar çubuğu arasında geçiş yap

veya ↑   Shift + ⭾ Tab
Ctrl + Z

Son eylemi geri al

Insert

Öğeye bayrak ekle veya tamamlandı olarak işaretle

Alt + O

Biçimlendir menüsünü görüntüle

Ctrl + ↑   Shift + P

Yazı Tipi iletişim kutusunu görüntüle

↑   Shift + F3

Büyük/küçük harf geçişi yap (metin seçiliyken)

Ctrl + ↑   Shift + K

Harfleri küçük büyük harf olarak biçimlendir

Ctrl + B

Harfleri kalın yap

Ctrl + ↑   Shift + L

Madde işareti ekle

Ctrl + I

Harfleri italik yap

Ctrl + T

Girintiyi artır

Ctrl + ↑   Shift + T

Girintiyi azalt

Ctrl + L

Sola hizala

Ctrl + E

Ortaya hizala

Ctrl + U

Altını çiz

Ctrl + ]

Yazı tipi boyutunu büyüt

veya Ctrl + ↑   Shift + >
Ctrl + [

Yazı tipi boyutunu küçült

veya Ctrl + ↑   Shift + <
Ctrl + X

Kes

veya ↑   Shift + Del
Ctrl + C

Kopyala

veya Ctrl + Insert
Not: Ctrl + Insert kısayolu, okuma bölmesinde kullanılmaz.
Ctrl + V

Yapıştır

veya ↑   Shift + Insert
Ctrl + ↑   Shift + Z

Biçimlendirmeyi temizle

veya Ctrl + Space
Ctrl + ↑   Shift + H

Sonraki sözcüğü sil

Ctrl + ↑   Shift + J

Metni iki yana yasla (Paragrafı kenar boşlukları arasını dolduracak şekilde yay)

Ctrl + ↑   Shift + S

Stilleri uygula

Ctrl + T

Asılı girinti oluştur

Ctrl + K

Köprü ekle

Ctrl + L

Paragrafı sola yasla

Ctrl + R

Paragrafı sağa hizala

Ctrl + ↑   Shift + T

Asılı girintiyi azalt

Ctrl + Q

Paragraf biçimlendirmesini kaldır

Ctrl + K

Öğenin gövdesinde köprü ekle veya köprüyü düzenle

Alt + F

sonra P Backstage görünümünde Yazdır sekmesini aç

Alt + F

sonra PP, FF ve 1 Açık pencereden öğe yazdır

Alt + S

Yazdır görünümünden Sayfa Yapısı iletişim kutusunu aç

veya Alt + U
Alt + F

sonra P, I Yazdır görünümünden yazıcı seç

Alt + F

sonra P, R Yazdırma Seçenekleri iletişim kutusunu açma

F9

Tüm tanımlı Gönderme/Alma grupları için Bu grubu gönderme/almaya ekle (F9) seçeneği seçili olarak gönderme/alma işlemini başlat. Bunlar üst bilgileri, tam öğeleri, belirtilen klasörleri, belirli bir boyuttan küçük olan öğeleri veya sizin tanımladığınız herhangi bir bileşimi içerebilir

↑   Shift + F9

Tam öğeleri (üst bilgi, öğe ve varsa ekleri) alan geçerli klasör için bir gönderme/alma işlemi başlat

Ctrl + M

Gönderme/almayı başlat

Ctrl + Alt + S

Gönderme/Alma gruplarını tanımla

Alt + F11

Visual Basic Düzenleyicisi'ni aç

Alt + F8

Makroyu yürüt

Yeni bir InfoPath formu oluşturmak için odağı bir InfoPath klasöre yerleştirin ve sonra Ctrl+N tuşlarına basın
Ctrl + ↑   Shift + Alt + T

InfoPath formunu kapat

Page Down

Ekranın en altındaki öğeye git

Page Up

Ekranın en üstündeki öğeye git

↑   Shift + ↑  ↓

Seçili öğeleri birer birer genişlet veya daralt

Ctrl + ↑  ↓

Seçimi genişletmeden sonraki veya önceki öğeye git

Ctrl + Space

Select or cancel selection of the active item

Tek bir seçili grubu genişlet

Tek bir seçili grubu daralt

Önceki grubu seç

Sonraki grubu seç

Home

İlk grubu seç

End

Son grubu seç

Ekranda genişletilmiş bir grupta ilk öğeyi veya ekran dışında sağdaki ilk öğeyi seç

Alt + Tuş

Bir ile dokuz gün arasını görüntüle

Alt + 0

10 gün görüntüle

Alt + -

Hafta görünümüne geç

Alt + =

Ay görünümüne geç

Ctrl + ⭾ Tab

Takvim görünümü, Görev Defteri ve Klasör listesi arasında geçiş yap

veya F6
↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki randevuyu seç

Önceki güne git

Sonraki güne git

Alt +

Sonraki haftada aynı güne git

Alt +

Önceki haftada aynı güne git

Home

İş gününüzün başladığı saati seçin

End

İş gününüzün sona erdiği saati seçin

Önceki zaman bloğunu seç

Sonraki zaman bloğunu seç

Page Up

Ekranın en üstündeki zaman bloğunu seç

Page Down

Ekranın en altındaki zaman bloğunu seç

↑   Shift +

Seçili süreyi genişlet veya daralt

veya ↑   Shift +
Randevuyu yukarı veya aşağı taşımak için İmleç randevu üzerindeyken, sırasıyla Alt+Yukarı Ok veya Alt+Aşağı Ok tuşuna basın.
Randevunun başlangıç veya bitiş saatini değiştirmek için imleç randevu üzerindeyken, sırasıyla Alt+Shift+Yukarı Ok veya Alt+Shift+Aşağı Ok tuşuna basın.
Alt +

Seçili öğeyi sonraki haftanın aynı gününe taşı

Alt +

Seçili öğeyi önceki haftanın aynı gününe taşı

Home

Seçili günün iş saati başlangıcına git

End

Seçili günün iş saati bitişine git

Page Up

Seçili günde bir üst sayfa görünümüne git

Page Down

Seçili günde bir alt sayfa görünümüne git

↑   Shift + ←  →

Seçili zaman bloğunun süresini değiştirin

veya ↑   Shift + ↑  ↓
veya ↑   Shift + Home
veya ↑   Shift + End
Home

Haftanın ilk gününe git

Page Up

Önceki sayfada haftanın aynı gününe git

Page Down

Sonraki sayfada haftanın aynı gününe git

Alt + Home

Geçerli haftanın ilk gününe git

Alt + End

Geçerli haftanın son gününe git

Alt +

Önceki haftada aynı güne git

Alt +

Sonraki haftada aynı güne git

Listede belirli bir kartı seçmek için kartın dosyalandığı adın veya sıralama için kullandığınız alan adının bir veya birkaç harfini yazın.

Önceki kartı seç

Sonraki kartı seç

Home

Listedeki ilk kartı seç

End

Listedeki son kartı seç

Page Up

Geçerli sayfadaki ilk kartı seç

Page Down

Sonraki sayfadaki ilk kartı seç

Sonraki sütundaki en yakın kartı seç

Önceki sütundaki en yakın kartı seçme

Ctrl + Space

Etkin kartı seç veya seçimini iptal et

↑   Shift +

Seçimi önceki kartı içerecek şekilde genişlet ve başlangıç noktasından sonra kartların seçimini iptal et

↑   Shift +

Seçimi sonraki kartı içerecek şekilde genişlet ve başlangıç noktasından sonra kartların seçimini iptal et

Ctrl + ↑   Shift +

Başlangıç noktasına bakılmaksızın, seçimi önceki kartı içerecek şekilde genişlet

Ctrl + ↑   Shift +

Başlangıç noktasına bakılmaksızın, seçimi sonraki kartı içerecek şekilde genişlet

↑   Shift + Home

Seçimi listedeki ilk kartı içerecek şekilde genişlet

↑   Shift + End

Seçimi listedeki son kartı içerecek şekilde genişlet

Shift + Page Up

Seçimi önceki sayfanın ilk kartını içerecek şekilde genişlet

Shift + Page Down

Seçimi son sayfanın son kartını içerecek şekilde genişlet

⭾ Tab

Bir sonraki alana ve denetime git

↑   Shift + ⭾ Tab

Bir önceki alana ve denetime git

⤶ Enter

Etkin kartı kapat

veya Esc
⤶ Enter

Çok satırlı bir alana satır ekle

Home

Satır başına git

End

Satırın sonuna git

Page Up

Çok satırlı alanın başına git

Page Down

Çok satırlı alanın sonuna git

Çok satırlı alanda bir önceki satıra git

Çok satırlı alanda bir sonraki satıra git

Alanda bir önceki karaktere git

Alanda bir sonraki karaktere git

Önceki öğeyi seç

Sonraki öğeyi seç

↑   Shift + ←  →

Birden çok bitişik öğeyi seç

Ctrl + + Space

Bitişik olmayan birden çok öğeyi seç

veya Ctrl + + Space
⤶ Enter

Seçili öğeleri aç

Home

Zaman çizelgesindeki ilk öğeyi seç (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki ilk öğeyi seç

End

Zaman çizelgesindeki son öğeyi seç (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki son öğeyi seç

Ctrl + Home

Zaman çizelgesindeki ilk öğeyi (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki ilk öğeyi (seçmeden) görüntüle

Ctrl + End

Zaman çizelgesindeki son öğeyi (öğeler gruplandırılmamışsa) veya gruptaki son öğeyi (seçmeden) görüntüle

⤶ Enter

Grubu genişlet

veya
⤶ Enter

Grubu daralt

veya

Önceki grubu seç

Sonraki grubu seç

Home

Zaman çizelgesindeki ilk grubu seç

End

Zaman çizelgesindeki son grubu seç

Ekranda genişletilmiş bir grupta ilk öğeyi veya ekran dışında sağdaki ilk öğeyi seç

Zaman ölçeğinde gösterilenlerle aynı zaman artırımlarıyla geri git

Zaman ölçğinde gösterilenlerle aynı zaman artırımlarıyla ileri git

⭾ Tab

Etkin görünüm, Yapılacaklar çubuğu, Arama ve etkin görünüme dönüş arasında geçiş yap

veya ↑   Shift + ⭾ Tab

Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Outlook 2019 ve Outlook 2016 Outlook 2019 ve Outlook 2016 (Verimlilik)

Evrensel adı: Outlook 2019 and Outlook 2016

Microsoft Outlook, Microsoft tarafından geliştirilen ücretli bir eposta istemcisi. Yazılım içerisinde takvim, kişi yöneticisi, görev yöneticisi, günlük, not tutma ve web tarayıcısı işlevleri de bulunuyor.

Web sayfası: support.office.com/en-us/artic...

Son güncelleme: 11 Kas 2019

Kısayol sayısı: 357

Kısayollara basma kolaylığı: 82%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.