Paint.NET klavye kısayolları

Paint.NET

Zeynel Abidin Öztürk -
20 ay önce
- Kısayollar

Paint.net'i klavyesiz kullanıyorsanız, aşağıdaki kısayollara göz atın. Bu klavye kısayolları sadece şekil ve çizgi çizmenizi, boya aracını hızla kullanmanızı sağlamayacak, programın zengin işlevlerini size hatırlatacak.

Space + Mouse right click + Mouse movement

Resmi kaydır

Page Up

Yukarı kaydır

veya Mouse wheel up
veya Page Down
veya Mouse wheel down
↑   Shift + Mouse wheel up

Sola kaydır

veya Shift + Page Up
veya Home
↑   Shift + Mouse wheel down

Sağa kaydır

veya Shift + Page Down
veya End
Home

(2 kez) Resmi düzenleme penceresinin sol üstüne kaydır

Ctrl + Home

Sol üstteki resmi ekranın ortasına kaydır

End

(2 kez) Resmi düzenleme penceresinin sağ altına kaydır

Ctrl + End

Sağ alttaki resmi ekranın ortasına kaydır

Ctrl + Mouse wheel up and down

Yakınlaştır / uzaklaştır

veya Ctrl + -
veya Ctrl + +
Ctrl + 0

Gerçek boyuta ayarla

Alternatif olarak durum çubuğundaki çubuğu sürükleyin veya yüzde kutucuğuna bir değer yazın.
Ctrl + B

(iki kez) İlk basış pencereye yaklaştırır, ikincisi önceki yakınlaştırma seviyesini geri getirir

Space + Mouse left click

Tuvali kaydır

veya Space + ← ↑ → ↓
Space + Ctrl + ← ↑ → ↓

Tuvali x10 kaydır

Ctrl + D

Etkin seçimi iptal et

veya ⤶ Enter
← ↑ → ↓

Şu anki aracı piksel piksel taşı (her araçla çalışmayabilir)

Ctrl + ← ↑ → ↓

Şu anki aracı 10 piksel taşı (her araçla çalışmayabilir)

Alt

Menüyü göster. Menüde altı çizilen tuşlara basarak menü kısayollarını kullanın

F5

Araçlar penceresini göster / gizle

F6

Geçmiş penceresini göster / gizle

F7

Katmanlar penceresini göster / gizle

F8

Renkler penceresini göster / gizle

Esc

Metni veya araç çizimini katmana yerleştir

veya ⤶ Enter
veya Ctrl + D
... veya araç çubuğunda Bitir'e tıklayın.
Not: x2 yazan kısayollara iki kez, x3 yazanlara üç kez basmanız gereklidir.
S

Dikdörtgen seçimi

S

(x2) Lasso seçimi

S

(x3) Elips seçimi

S

(x4) Sihirli Değnek (Magic Wand) aracı

F

Boya Kovası

B

Boya fırçası

P

Kalem

L

Klon Damgası (Clone Stamp)

T

Metin

O

(x2) Şekiller

M

Seçili pikselleri taşı

M

(x2) Seçimi taşı

Z

Yakınlaştır

H

Kaydır

Kaydırmayı geçici olarak etkinleştirmek için Space tuşunu basılı tutun ve sol fare tuşunu basılı tutarak sürükleyin.
G

Gradyan

E

Silgi

K

Renk seçici

R

Tekrar renklendir

O

Çizgi / Eğri

Ctrl + ⭾ Tab

Sonraki resim

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki resim

Ctrl + 1

9'a kadar: Basılan resme git

veya Alt + 1
Ğ

Dosya menüsünü aç

Ü

Yeni resim

Ctrl + O

Resmi aç

Ctrl + W

Resmi kapat

veya Ctrl + F4
Ctrl + S

Resmi kaydet

Ctrl + ↑   Shift + S

Resmi farklı kaydet

Ctrl + P

Yazdır

Alt + F4

Paint.net'ten çık

Alt + F

sonra X: Paint.net'ten çık

Alt + E

Düzen menüsünü aç

Ctrl + Z

Geri al

Ctrl + Y

Yinele

Ctrl + X

Kes

veya ↑   Shift + Del
Ctrl + C

Copy

veya Ctrl + Insert
Ctrl + ↑   Shift + C

Birleştirerek kopyala

Ctrl + V

Yapıştır

veya ↑   Shift + Insert
Ctrl + ↑   Shift + V

Yeni bir katmana yapıştır

veya Ctrl + Alt + V
Del

Seçimi sil

⬅ Backspace

Seçimi doldur

Ctrl + I

Seçimi ters çevir

Ctrl + A

Tümünü seç

Ctrl + D

Etkin seçimi iptal et

veya ⤶ Enter
Alt + V

Görünüm menüsünü aç

Ctrl + +

Yakınlaştır

Ctrl + -

Uzaklaştır

Ctrl + B

Pencereye yaklaştır

Ctrl + ↑   Shift + B

Seçime yaklaştır

Ctrl + 0

Gerçek boyut

Alt + I

Resim menüsünü aç

Ctrl + ↑   Shift + X

Seçime kırp

Ctrl + R

Yeniden boyutlandır

Ctrl + ↑   Shift + R

Tuvali boyutlandır

Ctrl + H

Saat yönünde 90° döndür

Ctrl + G

Saat yönünün tersine 90° döndür

Ctrl + J

180° döndür

Ctrl + ↑   Shift + F

Düzleştir

Alt + L

Katmanlar menüsünü aç

Ctrl + ↑   Shift + N

Yeni katman ekle

Ctrl + ↑   Shift + Del

Katman sil

Ctrl + ↑   Shift + D

Katmanın kopyasını oluştur

Ctrl + M

Katmanı alttakiyle birleştir

Ctrl + ↑   Shift + Z

Döndür / yakınlaştır

F4

Katman özellikleri

Ctrl + Mouse left click

(mavi yukarı veya aşağı oka) Etkin katmanı listenin üstüne veya altına taşı

Alt + A

Ayarlamalar menüsünü aç

Ctrl + ↑   Shift + L

Otomatik seviye

Ctrl + ↑   Shift + G

Siyah ve beyaz

Ctrl + ↑   Shift + T

Parlaklık ve kontrast

Ctrl + ↑   Shift + M

Eğriler

Ctrl + ↑   Shift + U

Renk tonu / doygunluk

Ctrl + ↑   Shift + I

Renkleri ters çevir

Ctrl + L

Seviyeler

Ctrl + ↑   Shift + P

Posterize

Ctrl + ↑   Shift + E

Sepya

Alt + C

Efektler menüsünü aç

Ctrl + F

Son efekti tekrarla

Alt + X

Ayarlar iletişim kutusunu aç

Alt + H

Yardım menüsünü aç

F1

Çevrimiçi belgeler

Ctrl + E

Paint.net arama sayfası

F8

Pencere görünürlüğünü aç / kapat

X

Birinci ve ikinci renklerin yerini değiştir

C

Etkin rengi değiştir

S

Dikdörtgen seçim

S

(x2) Lasso seçim

S

Elips seçim

Mouse movement + Mouse left click

Seçim oluştur

veya Mouse movement + Mouse right click
Ctrl + Mouse movement + Mouse left click

Seçime ekle

Alt + Mouse movement +

Seçimden çıkart

Ctrl + Mouse movement +

Seçimi ters çevirme modu

Alt + Mouse movement +

Kesişim seçme modu

↑   Shift + Mouse movement

Dikdörtgen seçimi kare seçmeye zorla

↑   Shift + Mouse movement

Elips seçimi daire seçmeye zorla

Seçili pikselleri taşı aracı + Ctrl: Seçimin bir kopyasını taşı
S

Sihirli Değneği etkinleştir

Mouse left click

Benzer piksellerden seçim oluştur

Ctrl + Mouse left click

Seçime ekle

Alt + Mouse left click

Seçimden çıkart

Ctrl + Mouse right click

Seçimin bir kısmını ters çevir

Alt + Mouse right click

Kesişim seçme modu

Shift + diğer Sihirli Değnek eylemi: Evrensel seçim
M

Seçili Pikselleri Taşı aracı

M

Seçimi Taşı aracı

Mouse movement

(Köşeyi veya kenar çıkıntısını sürükleyin) Seçimi yeniden boyutlandır

↑   Shift + Mouse movement

(köşe çıkıntısını sürükleyin) Yeniden boyutlandır ve orantıyı ayarla

Mouse left click + Mouse movement

(işaretçi dört yönlü ok iken) Seçimi taşı

Mouse left click + Mouse movement

(işaretçi çift başlı ok iken) Seçimi döndür

veya Mouse right click + Mouse movement
Ctrl

(bu aracı kullanırken basılı tutun) Seçimin kopyası üzerinde değişiklik yap (sadece Seçili Pikselleri Taşı aracında kullanılabilir)

Z

Yakınlaştırma aracını etkinleştir

Mouse left click

Yakınlaştır

Mouse right click

Uzaklaştır

Mouse middle click + Mouse movement

Yakınlaşmışken kaydır

veya Mouse wheel up and down
H

Kaydırma aracını etkinleştir

Mouse left click + Mouse movement

Tuvali kaydır

veya Mouse right click + Mouse movement
veya Mouse left click + Mouse right click + ← ↑ → ↓
Mouse movement

Kaydırma aracını yeniden konumlandır

veya ← ↑ → ↓
F

Boya Kovasını etkinleştir

Mouse left click

Alanı birincil renkle doldur

veya ⬅ Backspace
Mouse right click

Alanı ikincil renkle doldur

veya ↑   Shift + ⬅ Backspace
↑   Shift

(bitişik modda basılı tutun) Evrensel doldurma modu

↑   Shift

(evrensel modda basılı tutun) Bitişik doldurma modu

G

Gradyan aracını etkinleştir

Mouse left click + Mouse movement

Birincilden ikincile doğru gradyan

Mouse right click + Mouse movement

İkincilden birincile doğru gradyan

Mouse right click

(çıkıntıya tıklayın) Gradyan yönünü değiştir (örneğin renk rollerini değiştirin)

Mouse movement

(dört ok simgesi) Çizerken gradyanı taşı

↑   Shift

(çıkıntıları sürüklerken basılı tutun) Gradyanı 15 derecelik artışlarla kısıtla

B

Boya fırçası aracını etkinleştir

Mouse left click

Birincil renkle çiz

veya Mouse left click + Mouse movement
Mouse right click

İkincil renkle çiz

veya Mouse right click + Mouse movement
P

Kalem aracını etkinleştir

Mouse left click

Birincil renkle çiz

veya Mouse left click + Mouse movement
Mouse right click

İkincil renkle çiz

veya Mouse right click + Mouse movement
E

Silgi aracını etkinleştir

Mouse left click + Mouse movement

Bir alanı sil

K

Renk seçicisini etkinleştir

Mouse left click

Birincil rengi ayarla

Mouse right click

İkincil rengi ayarla

R

Tekrar renklendirme aracını etkinleştir

Mouse left click

İkincil rengi birincil ile renklendir

Mouse right click

Birincil rengi ikincil ile renklendir

L

Klon Damgası aracını etkinleştir

Ctrl + Mouse left click

Hedef noktayı seç

Mouse left click + Mouse movement

Pikselleri kopyala

veya Mouse right click + Mouse movement
T

Metin aracını etkinleştir

Esc

Metni katmana yerleştir

O

Çizgi / Eğri aracını etkinleştir

,

Başlangıç başlık stili

.

Çizgi stili

/

Bitiş başlık stili

Mouse left click + ← ↑ → ↓

(çıkıntı tıklayın ve tutun) Çizgiyi / eğriyi taşı

Mouse movement

(çıkıntıyı sürükleyin) Çizgiyi / eğriyi taşı

Mouse left click

(dört yönlü ok simgesini sürükleyin) Tüm çizgiyi / eğriyi sürükle

← ↑ → ↓

Çizgiyi / eğriyi 1 piksel taşı

Mouse right click + Mouse movement

Çizgiyi / eğriyi döndür

↑   Shift

Döndürmeyi 15°'lik artımlara kilitle

O

(x2) Şekil aracını etkinleştir

Mouse left click + Mouse movement

Birincil renkle şekil çiz

Mouse left click +

İkincil renkle şekil çiz

A

Şekiller arasında geçiş yap

↑   Shift + A

Şekiller arasında geriye doğru geçiş yap

Mouse movement

(çıkıntıyı sürükleyin) Şekil çıkıntılarını taşı

Mouse left click + ← ↑ → ↓

(çıkıntıya tıklayın ve tutun) Şekil çıkıntılarını taşı

↑   Shift

(herhangi bir çıkıntıyı sürüklerken basılı tutun) Şeklin yükseklik ve genişlik oranını kilitle

Mouse left click + Mouse movement

(dört yönlü ok simgesini sürükleyin) Tüm şekli sürükle

← ↑ → ↓

Şekli 1 piksel taşı

Ctrl + ← ↑ → ↓

Şekli 10 piksel taşı

Mouse right click + Mouse movement

Şekli döndür

↑   Shift

Döndürmeyi 15°'lik artımlara kilitle

Ctrl

(araç çubuğunda - veya + köşe boyutu düğmelerine tıklarken basılı tutun) Köşe değeri değişimini 5 piksele yükselt (sadece Yuvarlanmış Dikdörtgende)


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Paint.NET (Görsel düzenleme)

Paint.net, Windows için geliştirilmiş ücretsiz bir grafik düzenleme yazılımı. Washington Üniversitesi'nden Rick Brewster tarafından bir öğrenci projesi olarak geliştirilen Paint.net, ilk başta Microsoft Paint'in yerini almayı hedefleyen basit bir programdı. Yazılım şimdi katmanları, blending'i, saydamlığı ve eklentileri destekliyor.

Web sayfası: https://www.getpaint.net/

Kısayol sayısı: 224

Benzer programlar


 1. Klavye işaretleriKlavye işaretleri
  38745    2
 2. Grand Theft Auto VGrand Theft Auto V
  33191   
 3. Apex Legends (PC)Apex Legends (PC)
  32006   
 4. Fortnite (PC)Fortnite (PC)
  29749    16
 5. PlayerUnknown's BattlegPlayerUnknown's Battleg
  29385    12
 6. The Sims 4The Sims 4
  27451   
Daha fazla klavye kısayolu...

En son yazılar

Reklam

  Eposta listemize kaydolun!

İşe yarar teknoloji ipuçları ve klavye kısayolları eposta kutunuza gelsin.

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.

En sevdiğiniz Paint.NET kısayol tuşları hangisi? Bu program hakkında bildiğiniz faydalı bir ipucu var mı? Aşağıda diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.