Paint.NET klavye kısayolları

Paint.NET

Zeynel Abidin Öztürk -
3 years ago
- Kısayollar

Paint.net'i klavyesiz kullanıyorsanız, aşağıdaki kısayollara göz atın. Bu klavye kısayolları sadece şekil ve çizgi çizmenizi, boya aracını hızla kullanmanızı sağlamayacak, programın zengin işlevlerini size hatırlatacak.

Space +
+

Resmi kaydır

Page Up

Yukarı kaydır

veya
veya Page Down
veya
↑   Shift +

Sola kaydır

veya Shift + Page Up
veya Home
↑   Shift +

Sağa kaydır

veya Shift + Page Down
veya End
Home

(2 kez) Resmi düzenleme penceresinin sol üstüne kaydır

Ctrl + Home

Sol üstteki resmi ekranın ortasına kaydır

End

(2 kez) Resmi düzenleme penceresinin sağ altına kaydır

Ctrl + End

Sağ alttaki resmi ekranın ortasına kaydır

Ctrl +

Yakınlaştır / uzaklaştır

veya Ctrl + -
veya Ctrl + +
Ctrl + 0

Gerçek boyuta ayarla

Alternatif olarak durum çubuğundaki çubuğu sürükleyin veya yüzde kutucuğuna bir değer yazın.
Ctrl + B

(iki kez) İlk basış pencereye yaklaştırır, ikincisi önceki yakınlaştırma seviyesini geri getirir

Space +

Tuvali kaydır

veya Space + ← ↑ → ↓
Space + Ctrl + ← ↑ → ↓

Tuvali x10 kaydır

Ctrl + D

Etkin seçimi iptal et

veya ⤶ Enter
← ↑ → ↓

Şu anki aracı piksel piksel taşı (her araçla çalışmayabilir)

Ctrl + ← ↑ → ↓

Şu anki aracı 10 piksel taşı (her araçla çalışmayabilir)

Alt

Menüyü göster. Menüde altı çizilen tuşlara basarak menü kısayollarını kullanın

F5

Araçlar penceresini göster / gizle

F6

Geçmiş penceresini göster / gizle

F7

Katmanlar penceresini göster / gizle

F8

Renkler penceresini göster / gizle

Esc

Metni veya araç çizimini katmana yerleştir

veya ⤶ Enter
veya Ctrl + D
... veya araç çubuğunda Bitir'e tıklayın.
Not: x2 yazan kısayollara iki kez, x3 yazanlara üç kez basmanız gereklidir.
S

Dikdörtgen seçimi

S

(x2) Lasso seçimi

S

(x3) Elips seçimi

S

(x4) Sihirli Değnek (Magic Wand) aracı

F

Boya Kovası

B

Boya fırçası

P

Kalem

L

Klon Damgası (Clone Stamp)

T

Metin

O

(x2) Şekiller

M

Seçili pikselleri taşı

M

(x2) Seçimi taşı

Z

Yakınlaştır

H

Kaydır

Kaydırmayı geçici olarak etkinleştirmek için Space tuşunu basılı tutun ve sol fare tuşunu basılı tutarak sürükleyin.
G

Gradyan

E

Silgi

K

Renk seçici

R

Tekrar renklendir

O

Çizgi / Eğri

Ctrl + ⭾ Tab

Sonraki resim

Ctrl + ↑   Shift + ⭾ Tab

Önceki resim

Ctrl + 1

9'a kadar: Basılan resme git

veya Alt + 1
Ğ

Dosya menüsünü aç

Ü

Yeni resim

Ctrl + O

Resmi aç

Ctrl + W

Resmi kapat

veya Ctrl + F4
Ctrl + S

Resmi kaydet

Ctrl + ↑   Shift + S

Resmi farklı kaydet

Ctrl + P

Yazdır

Alt + F4

Paint.net'ten çık

Alt + F

sonra X: Paint.net'ten çık

Alt + E

Düzen menüsünü aç

Ctrl + Z

Geri al

Ctrl + Y

Yinele

Ctrl + X

Kes

veya ↑   Shift + Del
Ctrl + C

Copy

veya Ctrl + Insert
Ctrl + ↑   Shift + C

Birleştirerek kopyala

Ctrl + V

Yapıştır

veya ↑   Shift + Insert
Ctrl + ↑   Shift + V

Yeni bir katmana yapıştır

veya Ctrl + Alt + V
Del

Seçimi sil

⬅ Backspace

Seçimi doldur

Ctrl + I

Seçimi ters çevir

Ctrl + A

Tümünü seç

Ctrl + D

Etkin seçimi iptal et

veya ⤶ Enter
Alt + V

Görünüm menüsünü aç

Ctrl + +

Yakınlaştır

Ctrl + -

Uzaklaştır

Ctrl + B

Pencereye yaklaştır

Ctrl + ↑   Shift + B

Seçime yaklaştır

Ctrl + 0

Gerçek boyut

Alt + I

Resim menüsünü aç

Ctrl + ↑   Shift + X

Seçime kırp

Ctrl + R

Yeniden boyutlandır

Ctrl + ↑   Shift + R

Tuvali boyutlandır

Ctrl + H

Saat yönünde 90° döndür

Ctrl + G

Saat yönünün tersine 90° döndür

Ctrl + J

180° döndür

Ctrl + ↑   Shift + F

Düzleştir

Alt + L

Katmanlar menüsünü aç

Ctrl + ↑   Shift + N

Yeni katman ekle

Ctrl + ↑   Shift + Del

Katman sil

Ctrl + ↑   Shift + D

Katmanın kopyasını oluştur

Ctrl + M

Katmanı alttakiyle birleştir

Ctrl + ↑   Shift + Z

Döndür / yakınlaştır

F4

Katman özellikleri

Ctrl +

(mavi yukarı veya aşağı oka) Etkin katmanı listenin üstüne veya altına taşı

Alt + A

Ayarlamalar menüsünü aç

Ctrl + ↑   Shift + L

Otomatik seviye

Ctrl + ↑   Shift + G

Siyah ve beyaz

Ctrl + ↑   Shift + T

Parlaklık ve kontrast

Ctrl + ↑   Shift + M

Eğriler

Ctrl + ↑   Shift + U

Renk tonu / doygunluk

Ctrl + ↑   Shift + I

Renkleri ters çevir

Ctrl + L

Seviyeler

Ctrl + ↑   Shift + P

Posterize

Ctrl + ↑   Shift + E

Sepya

Alt + C

Efektler menüsünü aç

Ctrl + F

Son efekti tekrarla

Alt + X

Ayarlar iletişim kutusunu aç

Alt + H

Yardım menüsünü aç

F1

Çevrimiçi belgeler

Ctrl + E

Paint.net arama sayfası

F8

Pencere görünürlüğünü aç / kapat

X

Birinci ve ikinci renklerin yerini değiştir

C

Etkin rengi değiştir

S

Dikdörtgen seçim

S

(x2) Lasso seçim

S

Elips seçim

+

Seçim oluştur

veya
+
Ctrl +
+

Seçime ekle

Alt +
+

Seçimden çıkart

Ctrl +
+

Seçimi ters çevirme modu

Alt +
+

Kesişim seçme modu

↑   Shift +

Dikdörtgen seçimi kare seçmeye zorla

↑   Shift +

Elips seçimi daire seçmeye zorla

Seçili pikselleri taşı aracı + Ctrl: Seçimin bir kopyasını taşı
S

Sihirli Değneği etkinleştir

Benzer piksellerden seçim oluştur

Ctrl +

Seçime ekle

Alt +

Seçimden çıkart

Ctrl +

Seçimin bir kısmını ters çevir

Alt +

Kesişim seçme modu

Shift + diğer Sihirli Değnek eylemi: Evrensel seçim
M

Seçili Pikselleri Taşı aracı

M

Seçimi Taşı aracı

(Köşeyi veya kenar çıkıntısını sürükleyin) Seçimi yeniden boyutlandır

↑   Shift +

(köşe çıkıntısını sürükleyin) Yeniden boyutlandır ve orantıyı ayarla

+

(işaretçi dört yönlü ok iken) Seçimi taşı

+

(işaretçi çift başlı ok iken) Seçimi döndür

veya
+
Ctrl

(bu aracı kullanırken basılı tutun) Seçimin kopyası üzerinde değişiklik yap (sadece Seçili Pikselleri Taşı aracında kullanılabilir)

Z

Yakınlaştırma aracını etkinleştir

Yakınlaştır

Uzaklaştır

+

Yakınlaşmışken kaydır

veya
H

Kaydırma aracını etkinleştir

+

Tuvali kaydır

veya
+
veya
+
+ ← ↑ → ↓

Kaydırma aracını yeniden konumlandır

veya ← ↑ → ↓
F

Boya Kovasını etkinleştir

Alanı birincil renkle doldur

veya ⬅ Backspace

Alanı ikincil renkle doldur

veya ↑   Shift + ⬅ Backspace
↑   Shift

(bitişik modda basılı tutun) Evrensel doldurma modu

↑   Shift

(evrensel modda basılı tutun) Bitişik doldurma modu

G

Gradyan aracını etkinleştir

+

Birincilden ikincile doğru gradyan

+

İkincilden birincile doğru gradyan

(çıkıntıya tıklayın) Gradyan yönünü değiştir (örneğin renk rollerini değiştirin)

(dört ok simgesi) Çizerken gradyanı taşı

↑   Shift

(çıkıntıları sürüklerken basılı tutun) Gradyanı 15 derecelik artışlarla kısıtla

B

Boya fırçası aracını etkinleştir

Birincil renkle çiz

veya
+

İkincil renkle çiz

veya
+
P

Kalem aracını etkinleştir

Birincil renkle çiz

veya
+

İkincil renkle çiz

veya
+
E

Silgi aracını etkinleştir

+

Bir alanı sil

K

Renk seçicisini etkinleştir

Birincil rengi ayarla

İkincil rengi ayarla

R

Tekrar renklendirme aracını etkinleştir

İkincil rengi birincil ile renklendir

Birincil rengi ikincil ile renklendir

L

Klon Damgası aracını etkinleştir

Ctrl +

Hedef noktayı seç

+

Pikselleri kopyala

veya
+
T

Metin aracını etkinleştir

Esc

Metni katmana yerleştir

O

Çizgi / Eğri aracını etkinleştir

,

Başlangıç başlık stili

.

Çizgi stili

/

Bitiş başlık stili

+ ← ↑ → ↓

(çıkıntı tıklayın ve tutun) Çizgiyi / eğriyi taşı

(çıkıntıyı sürükleyin) Çizgiyi / eğriyi taşı

(dört yönlü ok simgesini sürükleyin) Tüm çizgiyi / eğriyi sürükle

← ↑ → ↓

Çizgiyi / eğriyi 1 piksel taşı

+

Çizgiyi / eğriyi döndür

↑   Shift

Döndürmeyi 15°'lik artımlara kilitle

O

(x2) Şekil aracını etkinleştir

+

Birincil renkle şekil çiz

+

İkincil renkle şekil çiz

A

Şekiller arasında geçiş yap

↑   Shift + A

Şekiller arasında geriye doğru geçiş yap

(çıkıntıyı sürükleyin) Şekil çıkıntılarını taşı

+ ← ↑ → ↓

(çıkıntıya tıklayın ve tutun) Şekil çıkıntılarını taşı

↑   Shift

(herhangi bir çıkıntıyı sürüklerken basılı tutun) Şeklin yükseklik ve genişlik oranını kilitle

+

(dört yönlü ok simgesini sürükleyin) Tüm şekli sürükle

← ↑ → ↓

Şekli 1 piksel taşı

Ctrl + ← ↑ → ↓

Şekli 10 piksel taşı

+

Şekli döndür

↑   Shift

Döndürmeyi 15°'lik artımlara kilitle

Ctrl

(araç çubuğunda - veya + köşe boyutu düğmelerine tıklarken basılı tutun) Köşe değeri değişimini 5 piksele yükselt (sadece Yuvarlanmış Dikdörtgende)


Bu sayfayı paylaşın:

Program bilgileri

Program adı: Paint.NET Paint.NET (Görsel düzenleme)

Paint.net, Windows için geliştirilmiş ücretsiz bir grafik düzenleme yazılımı. Washington Üniversitesi'nden Rick Brewster tarafından bir öğrenci projesi olarak geliştirilen Paint.net, ilk başta Microsoft Paint'in yerini almayı hedefleyen basit bir programdı. Yazılım şimdi katmanları, blending'i, saydamlığı ve eklentileri destekliyor.

Web sayfası: getpaint.net

Son güncelleme: 12 May 2020

Güncellenen: Program bilgileri güncellendi. (2 güncelleme.) 12.05.2020 10:10:46 Kısayollar eklendi.
12.05.2020 10:18:33 Program bilgileri güncellendi.

Kısayol sayısı: 224

Kısayollara basma kolaylığı: 87%

Platform algılandı: Windows veya Linux (macOS değil)

Benzer programlarReklam

E-posta listemize kaydolun!

Eposta adresiniz gizli tutulur. Spam göndermiyoruz.